A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, július 19., kedd. 5. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, július 19., kedd 5. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 52/2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma (Siófok) igazgatójának magasabb vezetői megbízására /2011.(VI.24.) KH A Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba való delegálásról /2011.(VII.19.) ÖR A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR módosítására /2011.(VII.19.) ÖR A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 9/2011.(IV.26.) számú rendelettel módosított 7/2011.(II.15.) számú rendelet módosításáról /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat kötvénykötelezettségei kamatozási módjának módosítására /2011.(VI.24.) KH Beszámoló a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság évi munkájáról /2011.(VI.24.) KH A Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és saját tőke pótlásáról /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat évi hitelfelvételéről /2011.(VI.24.) KH Előzetes engedély kérése a Kaposi Mór Oktató Kórház tulajdonában lévő nonprofit egészségügyi kft. alapításához /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza tömbfejlesztési projektjének részét képező kardiológiai intervenciós egység többletkapacitásként való befogadásáról /2011.(VI.24.) KH A Kaposi Mór Oktató Kórház távfűtésre történő csatlakozásáról /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat ( ) gazdasági programjára /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat által alapított Mártírok és Hősök Közalapítvány alapító okiratának módosítására /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága alapító okiratának módosítására /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Vadrózsa Lakásotthona (Kaposvár, Vikár B. u. 57.) bezárására /2011.(VI.24.) KH A gyermekvédelmi speciális ellátás biztosítását szolgáló feladat-ellátási megállapodások jóváhagyására /2011.(VI.24.) KH Oktatási-nevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos feladat-ellátási megállapodások megkötésére /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat és Nagyatád Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötéséről /2011.(VI.24.) KH A Megyei és Városi Könyvtártársulást létrehozó Társulási Megállapodás módosítására 720

3 631 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 65/2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2011/2012-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálatáról /2011.(VI.24.) KH A Baté belterület 34/2 hrsz-ú (Gaál-kastély) ingatlan értékesítésére /2011.(VI.24.) KH Nagybajom Város Önkormányzatának szennyvízcsatorna építési pályázatához való csatlakozásról /2011.(VI.24.) KH A balatonlellei 3167 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondásról /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Stratégiájáról /2011.(VI.24.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének módosítására /2011.(VI.24.) KH Beszámoló az Idősügyi Tanács munkájáról /2011.(VI.24.) KH Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2011.(VI.24.) KH Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2011.(VI.24.) KH Tájékoztató a Költségvetési Ellenőrzési Társulás megszűnéséről 750

4 632 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám 52/2011.(VI.24.) KH I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma (Siófok) igazgatójának magasabb vezetői megbízására A Somogy Megyei Közgyűlés: 1) A siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátásával Vaskóné Csák Erika siófoki lakost bízza meg. Illetménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény megfelelő rendelkezései és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 12. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. 2) A magasabb vezetői megbízás július 1. napjától július 31. napjáig 5 év határozott időtartamra szól. 3) Felkéri a közgyűlés elnökét az új igazgató megbízásával kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint 53/2011.(VI.24.) KH A Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba való delegálásról A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja dr. Hanol János delegálását a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: június 27. II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 15/2011.(VII.19.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR módosítására A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A. -a alapján abból a célból, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) ában biztosított tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv-el, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv-el, egyéb törvényekkel és jogszabályokkal, valamint a célszerű vagyongazdálkodás és a piacgazdálkodás követelményeivel összhangban gyakorolja az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 17. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (2) A haszonbérleti szerződés leghosszabb időtartama 15 év kivéve erdő, szőlő-gyümölcsös művelési ág esetében, ahol legfeljebb a törvény által előírt határidő lehet. 2. (1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila közgyűlés elnöke

5 633 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám I. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA A rendelet 1. sz. melléklete Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés A/ Forgalomképtelen vagyon: 1. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI 1. Kaposvár, belterület Széchenyi tér 5. Megyeháza 351/ Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2. Kaposvár, belterület parkoló 351/ Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal használati joga (1991. évi XXXIII. tv. 40. ) 3. a./ Kutas, külterület közút Helyi közút b./ Segesd, külterület közút Helyi közút 2. KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ 1. Kaposvár, Tallián Gy. u. 20. kórház Kaposi Mór Oktató Kórház B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon: 3. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI 1. Kaposvár, Fő u I,II,III,IV. em. garázs 619/A/6-9, 619/C/2 társasház Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közös tulajdon a Kaposvári Nyomda Kft-vel 4. SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. Zala, Zichy M. u. 20. kert 56/ SM. Múzeumok Igazgatósága Zala kert 56/ SM. Múzeumok Igazgatósága természetvéd. természetvéd. Zala, Zichy M. u. 20. Zichy Mihály Emlékmúzeum 55/A/1 55/A/ SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék 2. Bárdudvarnok Bárdibükk út SM. Múzeumok Igazgatósága kert SM. Múzeumok Igazgatósága Goszthony ház 0340/ SM. Múzeumok Igazgatósága természetvéd. természetvéd. természetvéd. 3. József Attila Emlékmúzeum Balatonszárszó, József A. u. 7. emlékmúzeum + gondnoki lakás (raktár) SM. Múzeumok Igazgatósága 4. Somogyvár, Resch ingatlan zártkert 2027/ SM. Múzeumok Igazgatósága parkoló 5. Somogyvár, Múzeum fogadóépület 0149/1/A 0149/1/B SM. Múzeumok Igazgatósága felépítmények

6 Az ingatlan Sor- Rendeltetése Megnevezése, fekvése, címe Hrsz-a Terület nagysága Teher/ Használója szám (műv.ága) Megjegyzés 634 SOMOGYI KÖZLÖNY ha m /5.szám 6. Nikla, Bezsenyi D. u. 96. Berzsenyi D. Emlékmúzeum SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék + természetvéd. 7. Újvárfalva, Vöröshadsereg u. 2. Noszlopy Emlékház SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék 8. Kunffy kúria, képtár, emlékmúzeum, Somogytúr, Árpád u Nemzetiségi Tájház, Lakócsa, Dózsa u. 54. Múzeum SM. Múzeumok Igazgatósága Tájház 290/2 696 SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék műemlék 10. Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. Múzeum A/ épület SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék 11. Emlékmúzeum Kaposvár, Kontrássy u. 3. Múzeum 301/A/4 123 SM. Múzeumok Igazgtósága műemlék 12. Kaposvár, József u. 7/a. garázs 181/7 15 SM. Múzeumok Igazgatósága 15/3529 tul. hányad 13. Kaposvár, Petőfi u. 33. Megyei film- és szemléltető eszk. tár 4804/3/A/ SOMOGY MEGYEI MÚZEUM IGAZGATÓSÁGA, használat joga idegen ingatlanon 1. Somogyvári romterület (külterület) raktárépület KVSZ/ SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék M.Á. 0149/1 földh. jog Déld. Természetvéd. Ig. M.Á. 2. Népi lakóház Szenna, Árpád u. 38. lakóépület, udvar, gazd.ép. 191/1 KVSZ/ SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék M.Á. 3. Szennai Falumúzeum Szenna, Rákóczi u. 2. fogadóépület és lakás 176/5 SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék Közs. Önkorm., Szenna tulajdona 6. SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR 1. Kaposvár, Rippl-R. tér 1. Múzeum B/ épület Somogy Megyei Levéltár műemlék 7. MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, KAPOSVÁR 1. Kaposvár, Csokonai u. 4. Belterület könyvtár 344/ Megyei és Városi Könyvtár 8. KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ 1. Kaposvár, Irányi D. u. 14. Belterület orvosi rendelő 25/1/A/34 25/1/A/ KMJV Eü. Szolg Kaposvár, Németh I. fasor 16. orvosi rendelő 784/5 716 Kaposi Mór Oktató Kórház 3. Mosdós, belterület közterület 181/ Kaposi Mór Oktató Kórház 4. Mosdós, belterület parkoló 180/ Kaposi Mór Oktató Kórház 5. Kaposvár, Fő u. 65. kórház Kaposi Mór Oktató belterület Kórház KMJV Önk. haszn.jog - - műemlék + KMJV haszn. jog 9. KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ, használat joga idegen ingatlanon 1. Kaposvár, Ezredév u. 13. orvosi rendelő Kaposi Mór Oktató Kórház haszn.jog KMVJ Önk. tulajdonán

7 635 SOMOGYI Az KÖZLÖNY ingatlan 2011/5.szám Sor- Rendeltetése Megnevezése, fekvése, címe Hrsz-a Terület nagysága Teher/ Használója szám (műv.ága) Megjegyzés ha m SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA KÉKMADÁR GYERMEKOTTHONA, NAGY- BAJOMI TELEPHELYE (Nagybajom, Templom u. 1.) 1. Kékmadár Gyermekotthon Nagybajom, Templom u Lakásotthon Somogyjád, Kálvin u Lakásotthon Somogyjád, Kossuth L. u Lakásotthon Osztopán, Ady E. u Lakásotthon Osztopán, Május 1. u. 28/1. gyermekotthon Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye lakóház, udvar, gazd. ép. lakóház, udvar, gazd. ép. lakóház, gazd. ép. lakóház, gazd. ép Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 81/ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 11.SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA ZITA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA, KAPOSVÁR 1. Zita Gyermekotthon Kaposvár, Kanizsai u Lakásotthon Szenna, Árpád u. 25. nevelőintézet Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye lakóház, gazd. ép Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 3. Utógondozó lakásotthon Nágocs, Dózsa Gy. u. 2. lakóház, udvar, gazd. ép Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 4. Vadrózsa Lakásotthon Kaposvár, Vikár B. u. 57. lakóház, udvar 6497/2 700 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye

8 636 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés 12. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA 1. Százszorszép Gyermekotthon Marcali, Berzsenyi u Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi, belterület 3. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi, belterület 4. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi, belterület 5. Napsugár Lakásotthon Mesztegnyő, Vörösmarty u Szivárvány Lakásotthon Kéthely, Béke u. 19. gyermekotthon 2011/ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága általános iskola 496/ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága kultúrház 496/ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága sporttelep Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága lakóház, gazd. ép., udvar Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi lakóház Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Pitypang Lakásotthon Böhönye, Dr. Forbáth I. u Befogadó otthon Kaposvár, Orci u. 18/a. belterület (Toponár) 9. Gyermek- és utógondozó otthon Kaposvár, Nyár u lakóház, udvar 747/ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága irodaház 13244/ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága ifjúsági otthon Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága 13. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA, BERZENCE 1. Berzence, Szabadság tér 17. belterület szociális otthon 3 épület Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona műemlék 2. Berzence, Lakótelep 3. szociális otthon 281/ Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona természet védelmi ter. - védett ter. Duna-Dráva Nemzeti Park 14. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA EGYÜTT-EGYMÁSÉRT SZOCIÁLIS ÉS GYER- MEKOTTHONI TELEPHELYE, BARCS 1. Barcs, Táncsics u. 24. gyermekotthon Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthoni telephelye

9 637 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés 15. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA DRÁVAKASTÉLY SZOCIÁLIS OTTHONI TELEP- HELYE, DRÁVATAMÁSI 1. Drávatamási, Fő u. 41/a. belterület szociális otthon Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 2. Drávatamási, Fő u. 79. belterület 3. Drávatamási, Fő u. 77. belterület 4. Drávatamási, Fő u. 41. belterület volt általános iskola lakóház, udvar, gazd. ép Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 156/ Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 5. Drávatamási, külterület szántó Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 16. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHONA, TAB 1. Tab, Dobó Katica u. 1. belterület 2 épület, udvar Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona 2. Tab, Kossuth u. 107/B. szociális otthon közpark és 16 épület Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona műemlék 17. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHONA PARK SZOCIÁLIS OTTHONI TELEPHE- LYE, PATALOM 1. Patalom, belterület szociális otthon Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Park Szociális Otthoni telephelye 18. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHONA, SEGESD 1. Segesd, Kossuth u. 1. szociális otthon és közpark Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona műemlék 2. Segesd, Ferences rendház szociális otthon Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona műemlék, egyházi (Róm. Kat.) tulajdon 3. Szabás, Szabadság u. 86. Belterület 4. Szabás, Fő u. 65. belterület kórház (3 épület) lakóház, udvar, gazd. ép Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona 192/ Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

10 638 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés 19. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHONA MAGAS CÉDRUS SZOCIÁLIS OTTHONI TE- LEPHELYE KŐKÚT-GYÖNGYÖSPUSZTA 1. Szociális Otthon, Kőkút, Kőkút-Gyöngyöspuszta 2. Szociális Otthon, Kőkút, Kőkút-Gyöngyöspuszta szociális otthon gyep (termőképes) 0125/ Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 0125/ Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 3. Szociális Otthon, Kőkút, Kőkút-Gyöngyöspuszta Kőkút, iskola 0124/ Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 20. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHONA FEHÉR AKÁC SZOCIÁLIS OTTHONI TELEP- HELYE,, KÁLMÁNCSA 1. Kálmáncsa, Kossuth u. 1. szociális otthon Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Fehér Akác Szociális Otthoni telephelye 2. Kálmáncsa, zártkert gyümölcsös, kert, szántó, gyep és gazd.ép Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Fehér Akác Szociális Otthoni telephelye 21. DURÁCZKY JÓZSEF PEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT, KAPOSVÁR 1. Kaposvár, Somssich P. u. 8. gyógyped. int Duráczky József Ped. Fejl. és Módszertani Központ 22 SOMOGY MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, SOMOGYVÁR 1. Somogyvár, Kaposvári u. 4. gyógyped. int. 617/ Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár halastó, erdő 0199/ Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és 2. Búzavirág Különleges Lakásotthon Somogyvár, Kossuth L. u. 9. belterület 21/ Diákotthon, Somogyvár Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár természetvédelmi terület, műemlék 3. Vadvirág Különleges Gyermekotthon Somogyvár, Kossuth L. u Pipacs Különleges Lakásotthon Somogyvár, Kossuth L. u lakóház, udv Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár lakóház, udv Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár

11 639 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés Általános Iskola, Diákotthon 5. és Gyermekotthon Zugoly Különleges Lakásotthon Napsugár Különleges Lakásotthon Öreglak, Fő u Kuckó Különleges Lakásotthon Öreglak, Vasút u. 8. kollégium Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár lakóház, udv. 710/ Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár 7. Vacok Különleges Lakásotthon Öreglak, Kiss u. 47. lakóház, udv., gazd. ép Somogy Megyei Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon, Somogyvár 23. SOMOGYI TISZK KÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA KÖZPONTI KOLLÉGIUMA, TAB 1. Tab, Virág u. 14. kollégium 19/1/A 581 Rudnay Gyula Középisk. és Szakisk., Tab 1/2 felépítmény tul. 24. CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ, KAPOSVÁR 1. Kaposvár, Rákóczi tér 6. belterület irodaház (színészlakások) (472/2286) Csiky Gergely Színház Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat használati jogával terhelt 25. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TERÜLETI IGAZGATÓSÁGA, KAPOSVÁR 1. Kaposvár, Rákóczi tér 7. irodaház (1805/2286) 26. SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MÁTI Somogy Megyei Kormányhivatal használati joga (1991. évi XXXIII. tv. 40. ) közös tulajdon Magyar Állam 9/ Kaposvár, Somssich P. u. 5. belterület tűzoltó laktanya 906/2/A/3 906/2/B/2 906/2/C/1 906/2/D/1 906/2/F/1 906/2/G/1 906/2/H/1 1533/ / / / / / / Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (állami tűzoltóság) társasház 27. ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE 1. Kaposvár, Fodor J. tér 1. belterület egészségház ANTSZ közös tulajdon 4/5 Megyei Önk. 1/5 Magyar Állam

12 640 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám II. A rendelet 2. sz. melléklete SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB (VÁLLALKOZÓI ÉS MOBILIZÁLHATÓ) INGATLANVAGYONA Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója Teher/ Megjegyzés ha m 2 1. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON 1. Kaposvár, Tallián Gy. u. 19. fsz. 1. és 3. lakás 776/6/A/1 776/6/A/3 társasház Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2. Kaposvár, Petőfi u. 37. lakás 4804/2/A/14 58,6 307/10000 tul. hányad 3. Fonyódliget, Virág u. 77. út 10232/ Somogy Megyei Gyermektábor park 10232/ Somogy Megyei Gyermektábor táborhely 10232/ Somogy Megyei Gyermektábor út 10232/ Somogy Megyei Gyermektábor táborhely 10232/ Somogy Megyei Gyermektábor transzformátorház 10232/9 50 Somogy Megyei Gyermektábor 4. Kaposvár, belterület Szent Imre u. 14. irodaház Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 4 garázs (63/6527 tul. hányad) 5. Nagyberki, belterület volt általános iskola levéltár (Vigyázó kastély) 67/ Levéltár 962/21649 tul. hányad műemlék + védett terület 6. Kaposvár, Petőfi tér 4. I. em orvosi rendelő egyéb helyiség 25/1/A/7 25/1/A/8 44,1 64,4 7. Nágocs, belterület kivett beépítetlen ter. 8. Balatonföldvár, Spur I. u. 18. oktatási központ Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága (Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs) JOGAR, OKF közös tulajdon 379/1000 tul. h. 9. Gaál kastély, Baté múzeum 34/ SM. Múzeumok Igazgatósága 10. Kaposvár, Gróf Apponyi A. u. 16. kórház 470/ Kaposi Mór Oktató Kórház 11. Kastélyosdombó, Fő u. 5. ház, udvar 176, Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 12. Kaposvár, Szigetvári u Megyei Kórház Célgazdasági földek szántó 02219/ Kaposi Mór Oktató Kórház szántó és út Kaposi Mór Oktató Kórház szántó 02224/ Kaposi Mór Oktató Kórház

13 641 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés szántó 02224/ Kaposi Mór Oktató Kórház gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep 02235/ Kaposi Mór Oktató Kórház Töröcskei-tó partja szántó Kaposi Mór Oktató Kórház szántó, út 02242/ Kaposi Mór Oktató Kórház szántó, gyep, út 02244/ Kaposi Mór Oktató Kórház szántó, gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep Kaposi Mór Oktató Kórház szántó, gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep Kaposi Mór Oktató Kórház szántó, gyep 02264/ Kaposi Mór Oktató Kórház dögkút 02264/6 45 gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep Kaposi Mór Oktató Kórház erdő Kaposi Mór Oktató Kórház út 18270/5 957 Kaposi Mór Oktató Kórház út 18270/ Kaposi Mór Oktató Kórház erdő 18270/ Kaposi Mór Oktató Kórház major és gazd Kaposi Mór Oktató Kórház ép. gyep Kaposi Mór Oktató Kórház gyep és gazd. ép Kaposi Mór Oktató Kórház erdő, gyep, 21367/ Kaposi Mór Oktató Kórház szántó 13. Kaposvár, belterület gyep 9997/ Kaposi Mór Oktató Kórház 14. Kaposvár, belterület gyep 9997/3 458 Kaposi Mór Oktató Kórház 15. Kaposvár, belterület kert Kaposi Mór Oktató Kórház 16. Kaposszerdahely szántó, gyep 0237/ Kaposi Mór Oktató Kórház 17. Balatonlelle, Szent István u. 22. üdülőépület Kaposi Mór Oktató Kórház 18. Mosdós, belterület Szanatórium Kaposi Mór Oktató Kórház 19. Mosdós, belterület beépítetlen terület 172/ Kaposi Mór Oktató Kórház 20. Mosdós, belterület Gazd.ép. és udvar 172/ m2 Kaposi Mór Oktató Kórház 21. Mosdós,belterület, Medvecsárda u.4. Gazd.ép. és udvar m2 Kaposi Mór Oktató Kórház 22. Ádánd középiskola Somogyi TISZK Középés Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája, Tab

14 642 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés 23. Fő u , társasház irodaház 24. Taszár, Repülőgépirányító (repülés céljára szolgáló terület) és polgári terminál garázsok 25. Siófok beépítetlen terület 372/A/1 372/A/ 2 372/A/6 372/A/7 372/A/8 372/A/9 372/A/10 372/B/1 372/B/2 372/B/3 372/B/4 372/B/5 372/B/6 372/B/7 372/B/8 kivett 037/2 7, ,48 53,33 335,81 332,18 329,69 336,02 283,96 17,23 18,59 14,15 25,04 12,52 11,34 12,03 11,59 Somogy Megyei Kormrányhivatal (Munkaügyi Központ). haszn. j. ÁSZ haszn. joga Somogy Megyei Kormányhivatal /Nemz.Közl.Hatóság/ haszn.j. SMKH haszn.joga - 9/20-ad tulajdoni hányad (közös tulajdon KMJV 9/20-ad rész, Taszár Község Önkorm. 2/20-ad rész) 4874/5 409 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 1/2 tulajdoni hányad 26. Siófok beépítetlen terület 4874/6 902 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 205/902 tulajdoni hányad 27. Igal (zártkert) szántó 2823/ Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Park Szociális Otthoni telephelye Patalom 28. Igal kert 2823/3 818 Park Szociális Otthon, Patalom 2823/ Park Szociális Otthon, Patalom 2823/ Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Park Szociális Otthoni telephelye Patalom 29. Somogybükkösd lakóház, udvar Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Fehér Akác Szociális Otthon,i telephelye 30. Kaposvár, belterület ipartelep 3279/ SM. Múzeumok Igazgatósága 31. Kaposvár, Somssich P. u. 18. műv. ház épület

15 643 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés 32. Napraforgó Lakásotthon Bárdudvarnok 33. Margaréta Lakásotthon Kaposvár, Pécsi u Utógondozó lakás Marcali, Berzsenyi u. 1. fsz Drávatamási, Fő u. 79. belterület 36. Móra Ferenc Gyermekotth. Nágocs, Park u. 2. lakóház, udvar 143/6 890 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajom lakóház, udvar Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajom lakóotthon 172/4/A 172/4/B lakás 1601/19/A/2 48 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága lakóház Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephelye I Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye felépítmény, természetvédelmi terület 37. Somogyvár, Kaposvári u. 4. szántó Somogysárd zártkert / tulajdoni hányad 39. SMÖ Dél-Balatoni Kollégiumának Aranypart Kollégiuma Siófok, Beszédes J. sétány szálló és udvar 3778/ Somogy Megyei Önkormányzat dél-balatoni Kollégiumának Aranypart Középiskolai Kollégiuma

16 644 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám A Somogy Megyei Közgyűlés 16/2011.(VII.19.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 9/2011.(IV.26.) számú rendelettel módosított 7/2011.(II.15.) számú rendelet módosításáról Somogy Megyei Közgyűlés az évi XX. tv (1) bekezdésének b., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 9/2011.(IV.26.) sz. rendelettel módosított 7/2011.(II.15.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetését (kórházzal együtt) Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi eft-ban bevételek, pénzmaradvány nélkül) Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi eft-ban kiadások nélkül) Hiány összegét (költségvetési eft-ban bevételek, kiadások különbözete) A finanszírozási kiadásokkal eft-ban növelt hiány összegét A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eft-ban előző évi felhalmozási célú pénzmaradványt A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eft-ban előző évi működési célú pénzmaradványt A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási eft-ban bevételt (2011. évi műkö- dési célú hitel, kötvény) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási eft-ban bevételt (2011. évi működési célú hitel, kötvény) A felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásait (2004. évi MFB hitel visszafizetés) eft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt (finanszírozási eft-ban célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a felhalmozási célú kiadást (finanszírozási eft-ban célú pénzügyi kiadások nélkül) ebből: a beruházások összegét eft-ban a felújítások összegét eft-ban a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás eft-ban (fel- halmozási célú átadás) összegét a részesedések vásárlását 500 eft-ban a támogatási felhalmozási eft-ban célú kölcsönnyúj- tást a fejlesztési hitelek, eft-ban kötvény kamatát a fejlesztési célú tartalék eft -ban összegét - a működési célú bevételek összegét (finanszírozási eft-ban célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a működési célú kiadások összegét (finanszírozási eft-ban célú pénzügyi kiadások nélkül) ebből: a személyi juttatások eft-ban összegét a munkaadókat terhelő járulékokat eft-ban a dologi kiadások öszszegét eft-ban az ellátottak pénzbeni eft-ban juttatásait a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson eft-ban kívüli mű- ködési célú pénzeszköz átadások összegét az általános tartalék eft-ban összegét a működési célú tartalék eft-ban összegét - a működési hitel kötvény eft-ban kamatát - a költségvetési létszámkeretet főben állapítja meg.

17 645 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám 2. (1) A R 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (4) az intézmények évi működési támogatását eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 3. oszlopában szereplő részletezés szerint. (2) A R 13. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (3) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pénzintézetekkel tárgyalásokat folytasson és a költségvetésben szereplő eft hitelösszeg erejéig pénzintézeti hitel vagy kötvény konstrukció igénybevételéről szerződést kössön. (3) A R 14. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (1) a céltartalék összegét (évközi beruházásokra, felújításokra, intézményi többletre, a reorganizációs kiadásaira, szakmai informatikai fejlesztésre, létszámleépítések végkielégítéseire) eft összegben határozza meg. 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a R 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a R 2/A. számú rendelete helyébe az ezen rendelet 2/A. sz. melléklete lép, (4) a R 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz.melléklete lép, (5) a R 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép, (6) a R 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép, (7) a R 9. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke (4) A R 17. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (4) elrendeli, hogy a Somogy Televízió Nonprofit Kft. részére nyújtott eft öszszegű kölcsön határidőre (2011. december 31-ig) történő visszafizetése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. (5) A R 18. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (A közgyűlés) (4) elrendeli az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete esetén az önként vállalt feladatokra vonatkozó szerződéskötések átmeneti felfüggesztését.

18 646 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám Sorszám I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. 1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól Megnevezés /kórházzal együtt/ Módosított előirányzat a 9 /2011 (IV.26) sz. rendeletet követően ezer Ft Módosított előirányzat a /2011 ( ) sz. rendelet-tervezet módosítását követően Intézmények működési bevételei (ebből intézményi befizetés eft) Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (140Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ( Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közműv. feladatok tám-a (510Ft/fő) Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatások Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (szakképzési támogatás) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon működéséhez Somogy TV-től támogatás visszatérülése VÁK-tól támogatás visszatérülése Területi Cigány és Horvát Kisebbségi Önkormányzatok átvett támogatása Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Támogatásértékű működési bevételek összesen:

19 647 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele Pályázati és átvett támogatások Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól szociális foglalkoztatóhoz eszközbeszerzésekre Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszírozására) F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (hitel,kötvény) Ebből: Működési célú Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önkormányzati hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság működési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása TIOP / projekt működési kiadásai TÁMOP projekt működési kiadásai TIOP projekt működési kiadásai TIOP / projekt működési kiadásai TÁMOP projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világítási és fűtési rendszer korszerűsítésének díja Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat működési célú átadott támogatása Támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú átadások közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyűléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport működésére TÁMOP projekt működési célú átadása Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások Kötvények kamata Működési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézmények fejlesztési kiadásai Intézményi beruházások

20 648 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/5.szám -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztéseihez saját forrás Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészítésére,tervezésekre TIOP / projekt fejlesztési kiadásai TIOP / projekt fejlesztési kiadásai TÁMOP projekt fejlesztési kiadásai Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújítások Intézmények felújítási kiadásai Megyeháza felújítására Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államháztartáson belüli felhalmozási célú átadások Fonyód városnak megyei intézmények fűtési rekonstrukciójára Kistelepülési pályázati önerő alap Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési kiadások összesen: C. Részesedések vásárlása 500 D. Fejlesztési célú kamatkiadások összesen Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata E. Támogatási felhalmozási célú kölcsön nyújtása áh. kívülre Pénzforgalmi kiadások összesen: F. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Intézményi beruházásokra,felújításokra Évközi beruházásokra, felújításokra Intézményi többletekre,reorganizáció kiadásaira Szakmai informatikai fejlesztésekre Létszámleépítések végkielégítésére Költségvetési kiadások összesen: 884 G. Finanszírozási célú pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 2004.évi MFB hitel törlesztése Finanszírozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelet-tervezettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben