A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület."

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a évi költségvetés pénzügyi mérlegének főösszege: Bevételek: Kiadások: Pénzmaradvány: e Ft e Ft e Ft I. A gazdálkodás általános bemutatása Önkormányzatunk bevételei között jelentős arányt képviselnek az állami támogatások, illetve a helyi adó bevételek. A normatív állami hozzájárulás, az SZJA átengedett részéből finanszírozott feladatok támogatására juttatott összeg az önkormányzatokat megillető támogatások közzététele alapján havonta rendszeresen a befizetendő köztartozásokkal nettósított összegben került finanszírozásra. Normatív, kötött felhasználású támogatásoknál a finanszírozás a jogszabályi előírásnak megfelelően történt. Az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozása utólag, a tényleges kifizetés lejelentése alapján történt meg az elszámolás szabályainak megfelelően. Településünkön a költségvetés egyik meghatározó bevételi hányada a helyi adóbevételek közül az iparűzési adóbevétel. Az év folyamán a befolyt adóbevételekből és az átmeneti szabad pénzeszközeinkből betétet helyeztünk el folyamatosan. Év közben több pályázatot lehetett benyújtani: az iskola, az óv6da a Megyei Közoktatási alapítványnál pályázott eszközbeszerzésre, nemzetközi kapcsolatok esetében a Tempus adta a lehetőséget a pályázatokra. A kiadási oldalt tekintve megállapítható, hogy mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt feladatok teljesítése zökkenőmentes volt. Önkormányzatunk eleget tudott tenni a környezetvédelmi rehabilitációs program keretében felvett, településünkre jutó hitelállomány évi törlesztő részleteinek határidőben történő teljesítésének év májusában és novemberében összességében e Ft fizettünk a Japán hitel törlesztésére.

2 II. B e v é t e l e k II/1. Intézményi működési bevételek A Polgármesteri Hivatalnál és a kincstári körbe tartozó részben önálló intézményeinél, valamint szakfeladatainál (községgazdálkodás, temetőfenntartás, stb.) realizált működési bevétel összetétele az alábbi: ezer Ft Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 53 Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése 118 Alaptev. körében végzett szolg.értéke Egyéb sajátos bevétel 295 Bérleti díjak Egyéb térítések Továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA Kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 638 Összesen: Az alaptevékenység bevételei között az intézményi ellátási díjakból és a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatokból befolyt bevételeket könyveljük. Az alaptevékenységgel összefüggő feladatok között a továbbszámlázott rezsi díjakat tartjuk nyilván. Az egyéb térítések között a szellemi és anyagi infrastruktúra használatáért fizetett díjakat, a felesleges készletértékesítéseket, a dolgozói, tanulói kártérítéseket könyveljük. Kamatbevételeink két részből tevődnek össze: egyrészt a lekötött betétállományunk után elért bevétel e Ft, másrészt a számlavezető pénzintézetünknél vezetett költségvetési számlák látra szóló betétei után realizált kamatbevétel, melyek összege e Ft. Év végén, mint az a mérlegből is kiderül a költségvetési bankszámláinkon és pénztárban összesen e Ft pénzkészlet volt, ennek megoszlása az alábbi: Költségvetési elszámolási számla: Idegen bevételek számla: Környezetvédelmi Alap Lakásalap számla: Devizaszámla Panel Házipénztár: e Ft 24 e Ft 323 e Ft e Ft e Ft e Ft 60 e Ft év végén Önkormányzatunk e Ft lekötött betét állománnyal rendelkezett. 2

3 II/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a./ Helyi adók Adóbevételünk az eredeti előirányzathoz képest összességében 104,07 %-os teljesítést mutat. adatok ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Index % T/M Index% T/E Építményadó ,08 102,08 Vállalkozói komm.adó ,02 97,02 Magánsz.komm.adó ,77 102,77 Iparűzési adó ,00 103,62 Pótlék, bírság 4761 Összesen: ,22 104,07 A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok összege 4592 e Ft, a talajterhelési díjbevétel 163 e Ft, egyéb adójellegű bevételek 6 e Ft. Túlfizetés a pótlék esetében 104 e Ft, míg a bírságoknál 3 e Ft, melyek az adózók téves, illetve pontatlan befizetéseiből tevődnek össze. Az egyéb bevételek számlánkon nyilvántartott idegen helyről behajtásra kimutatott, és a költségvetésünket megillető tartozások összege e Ft, a túlfizetés 9 e Ft. Az adóhátralékok és túlfizetések összege adónemenként az alábbi: Hátralék Túlfizetés eft - építményadó magánsz.komm.adója váll.komm.adója iparűzési adó gépjárműadó Az építményadó előírás 63 adótárgy után e Ft, melyből e Ft az év végi hátralék, valamint 334 e Ft a túlfizetés. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében adótárgy után e Ft az előírás, melyből e Ft hátralékot, valamint 193 e Ft túlfizetést tartunk nyilván. A hátralék jelentős részét továbbra is az elhunyt, illetve az elköltözött személyek tartozásai képezik azokban az esetekben, amikor az öröklésre, illetve az eladásra vonatkozóan a bevallások benyújtását elmulasztják. Folyamatosan történik adategyeztetés az illetékes hatóságokkal. A vállalkozók kommunális adója esetében 294 adóalany részére e Ft adóelőleg előírása történt meg, melyből 706 e Ft a hátralék, 621 e Ft a túlfizetés. A hátralék és a túlfizetés több kisebb összegből tevődik össze. Ennél az adónemnél a teljesítés némileg elmaradt a tervezetthez képest, mivel a évi elszámolást követően, a bevallások alapján a foglalkoztatottak száma csökkent, ezért a évre előírt adóelőleg az előző évihez képest csökkent, illetve a folyó évi bevételből 464 e Ft visszatérítésére került sor. Az iparűzési adó esetében 282 adózó részére e Ft adóelőleget írtunk elő, és nyilvántartásunk szerint e Ft a hátralék és e Ft a túlfizetés. A évre vonatkozóan május 31-ig benyújtott bevallások feldolgozásával a túlfizetés egyrésze várhatóan rendezésre kerül, mivel ebből e Ft-ot tesznek ki a decemberében 3

4 teljesített feltöltési kötelezettségek. A hátralékok rendezésére is a bevallások feldolgozását követően kerül sor. Jelentős a lejárt esedékességű tartozások után felszámított késedelmi pótlékokból keletkező hátralék ( e Ft), melyek az adótartozással együtt behajtásra, vagy a törlésre irányuló bevallást elmulasztók esetében - a bevallás benyújtását követően - a kivetés megszüntetésével az adóhátralékkal együtt törlésre kerülnek. A bírságok meg nem fizetéséből e Ft hátralékot tartunk nyilván mulasztó, illetve késedelmes adózok esetében. A talajterhelési díj évi elszámolása során 13 adózó esetében 154 e Ft került előírásra a március 31-ig benyújtott bevallások alapján, melyből 6 e Ft hátralékot tartunk nyilván. A túlfizetés összege 34 e Ft. A évre fizetendő talajterhelési díjat március 31-ig kell bevallani, illetve megfizetni. A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről minden évben a bevallási határidőt megelőzően a Bakonykarszt Zrt. szolgáltat adatot. A helyi adó, gépjárműadó, illetve idegen helyről kimutatott hátralékok rendezésére az adózás rendjéről szóló törvény újonnan bevezetett szabályozásának megfelelően - októberben valamennyi 1000 Ft-ot meghaladó hátralékos adóalany részére tértivevényes fizetési felhívást küldtünk ki. Ezek egy részénél a tartozás rendezésre került, a fennmaradó hátralékosok esetében pedig munkahelyre, nyugdíjtörzsszámra, bankszámlaszámra, illetve lakcímre, cégjegyzékre és egyéb adatra vonatkozóan történt adatkérés. Az adatszolgáltatásoknak megfelelően letiltások foganatosítására, illetve a bankszámlák terhére inkasszó benyújtására került sor. b./ Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Az szja bevételei a terv szerint alakultak. Szja helyben maradó része: Eredeti, módosított ei.: e Ft, teljesítés: e Ft 100,00 % Szja jövedelemkülönbség mérséklése Eredeti: e Ft módosított ei.: e Ft, teljesítés: e Ft 100,00 % A jövedelemkülönbség mérséklést az iparűzési adóerő képességünk alakulása befolyásolta. A júliusi normatíva lemondásakor emelkedett a jövedelemkülönbség mérséklésből eredő elvonás. Gépjárműadó A gépjárműadó bevétel 107,62 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Éves eredeti előirányzat: e Ft Módosított előirányzat: e Ft Teljesítés: e Ft 4

5 Gépjárműadó esetében is mutatkozik hátralék, illetve túlfizetés is. Míg az előbbi e Ft, addig az utóbbi 271 e Ft. Gépjárműadóztatás gépjármű esetében történt. Az adóztatott gépjárművek száma az előző évhez képest 4,7 %-kal nőtt, ezért a tervezetthez képest a teljesítés is növekedést mutat. II/ 3. Önkormányzatok sajátos, felhalmozási és tőkejellegű bevételei Az önkormányzatok sajátos és felhalmozási bevételei 9 e Ft-ra teljesültek. II./4. Önkormányzatok költségvetési támogatása a./ Normatív hozzájárulások Mind a lakosságszámhoz, mind a feladatmutatóhoz kötött hozzájárulások időarányosan 100,0 %- ban teljesültek, e Ft összegben. b./ Központosított előirányzatok A központosított előirányzatok az előirányzatnak megfelelően teljesültek, e Ft összegben. c./ Normatív, kötött felhasználású támogatások e Ft. A kiegészítő támogatások között az egyes közoktatási feladatokhoz, szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatás kerül elszámolásra. II./5. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök között szerepel az OEP-től - védőnői szolgálatra átvett összeg. Az eredeti előirányzatnál 25 e Ft-tal több támogatás, e Ft érkezett be. Az MPA-tól közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök is ezen a soron szerepelnek. A közcélúak után számított és leutalt támogatást elköltöttük. 6./ Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 2008-ban sem hitelünk, sem értékpapír állományunk nem volt. III. K i a d á s o k Működési kiadások A kiadások jelentős részét a működési (74,11 %), azon belül pedig a személyi juttatások (40,92 %) és a hozzá tartozó munkaadókat terhelő járulékok (12,09 %) alkotják. A következő nagyobb előirányzati tétel önkormányzatunk esetében a felhalmozási és tőke jellegű kiadások (56,92 %-os teljesítéssel). A viszonylag alacsony teljesítést a évben megvalósult, illetve elindított, pénzügyi teljesítést tekintve évben realizálódó beruházások okozzák. Az eltervezett és meg nem valósult feladatok egy része átkerült a következő évi költségvetésbe. 5

6 A következő, volumenében nagyobb tétel: a társadalom és szociálpolitikai juttatások, melyek odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve a Polgármester dönthetett. Kiadásaink között szerepel még hasonló nagyságrendben a környezetvédelmi rehabilitációs program hiteltörlesztése is ban törlesztésként e Ft-ot teljesítettünk. A kiadási előirányzatok alakulásának rövid bemutatása feladatonként Önkormányzat igazgatási tevékenysége Személyi juttatásokra a módosított előirányzatnak a 96,64%-át használtuk fel. Ez az arány a járulékok esetében 94,10 %. A személyi juttatások tartalmazzák a teljesség igénye nélkül felsorolva - az alapilletmények kiadásait a hivatali dolgozók esetében külön bontva a köztisztviselők és külön az Mt. hatálya alá tartozó dolgozókét, illetménykiegészítés, illetménypótlék, jutalom, betegszabadság, szakvizsgadíj, egyéb költségtérítés, egészségpénztári hozzájárulás (1.946 e Ft) összegét. Tartalmazza továbbá a képviselői tiszteletdíjakat ( e Ft), a közlekedési költségtérítés (825 e Ft), a ruházati költségtérítés (1.654 e Ft), az étkezési hozzájárulás (2.983 e Ft), a jubileumi jutalmak (2.114 e Ft), szabadidő megváltás, napidíj, helyettesítés (együtt 417 e Ft) címeken történt kifizetéseket. Itt számoltuk el az állományba nem tartozók juttatásait az alpolgármester költségtérítése (131 e Ft), valamint ezen a szakfeladaton jelenik meg a Pétfürdőért díj adományozásáért kifizetett összeg (200 e Ft) is. A járulékok megoszlása az alábbi: - TB járulékra e Ft, - Munkaadóira e Ft, - EHO-ra 666 e Ft, míg - táppénz hozzájárulásra 78 e Ft került kifizetésre. A dologi kiadások esetében az átlagos felhasználás 93,93 %-os, A kiadásokon belül az intézményüzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítése 71,25 %, a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások esetében 95,95 %, a jóléti, sport-kulturális kiadásoknál (áfa, reklám, propaganda, reprezentáció) 97,87 %-os a teljesítés, a különféle befizetések esetében pedig 99,71 %. Az üzemeltetési kiadásoknál a felhasználás az irodaszereknél (1.048 e Ft), valamint a könyv, folyóirat, információhordozó tételeken (1.049 e Ft) kimagasló. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások jelentős összeget képviselnek a kiadások között, mégpedig azért, mert itt számoljuk el a postaköltséget (1.931), ügyvédi költséget, szemétszállítási díjat, az őrzésfelügyelet díját, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások díját, a Berhidai u. 2. bérleti és működési kiadásit, a hivatal takarítási költségét, a poroltók felülvizsgálatáért fizetett összegeket. Ebben a csoportban tartjuk nyilván a továbbszámlázott rezsidíjakat is. Az áfa (4.364), reprezentációra 252 e Ft, reklám és propaganda kiadásra 474 e Ft, továbbképzésre 21 e Ft, a Péti újságra 830 e Ft került felhasználásra. Az igazgatási tevékenységre tervezett felhalmozási kiadások többségében megvalósultak a

7 as évben. A térképtároló szekrény megrendelésre került. Az egyéb fejlesztési célú és a Bakonykarsztnak átadott összeget ( e Ft) szerepeltettük. Rendszeres pénzbeli ellátások Az ápolási díjak után fizetendő TB járulékok kifizetését terveztük itt. A teljesítés ezen a tételen 894 e Ft. Állategészségügyi tevékenység A szakfeladaton az alkalmi jellegű kifizetések jelennek meg: a gyepmesteri tevékenységet ellátók megbízási díja (eboltás), valamint ennek járuléka ban, az előző évhez hasonlóan szerződés alapján történt ebbe a körbe tartozó tevékenységnek a végzése - amit a Várpalota Város Önkormányzat Közterület-Felügyelete számláz az Önkormányzatunk felé -ez jelenik meg a dologi kiadások között. Közvilágítás Közvilágításra az évben e Ft villamos energia költséget, illetve e Ft áfá-t számoltunk el. Az adventi díszkivilágítás 250 e Ft-ba került. A Tiborc utca közvilágításának kiépítésére 240 e forintot fizettünk ki. Temetőfenntartás Temetőfenntartásra e Ft-ot költöttünk, ennek részletei: - villamosenergia: 71 e Ft - vízdíj: 46 e Ft - szemétszállítás: 767 e Ft - egyéb szolgáltatás: e Ft - áfa: 757 e Ft A felhalmozási kiadások között temető terület kisajátítása, kolumbáriumok, urnakeszon telepítése, ravatalozóhoz vezető út és környékének térkő burkolattal való ellátása, az első kapu cseréje szerepelt. Itt a teljesítés e Ft. Köztisztaság Dologi kiadások összege e Ft bruttó. Ezen költségek között hó munkákra e Ft, köztisztaság és szemétszállítási tevékenységre e Ft, szelektív hulladékgyűjtésre 472 e Ft, és egyéb, ide tartozó tevékenységekre (lomtalanításra, útpadka kaszálás, Pétkomm közvetítői díja, valamint szennyvíz komposzttálás) e Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 472 e Ft. Áfa ezen a szakfeladaton e Ft. A céltartalékból felszabadított, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa által határozatban megállapított, évi saját forrás (6.418 e Ft) befizetése ugyancsak ezen a szakfeladaton került elszámolásra. 7

8 Parkfenntartás Dologi felhasználás: e Ft (bruttó). Legjelentősebb tétel ezen a szakfeladaton a Pétkomm Kft. által számlázott parkfenntartás e Ft (93,42 %). Permetezésre 860 e Ft-ot, egyéb üzemeltetési kiadásként 300 e Ft-ot költöttünk. A 2008-as évben elkészült az Iskola melletti térburkolat (1.647 e Ft), illetve megrendeltük a Liszt Ferenc utca Berhidai úti lakótelep parkfelületeinek rendezésével kapcsolatos tanulmánytervet, mely feladattal terhelt pénzmaradványként a évi költségvetésben is megjelenik. Községgazdálkodás Ezen a szakfeladaton éves szinten e Ft-ot költöttünk működésre, ebben a körben számoljuk el a közhasznú, közcélú munkások személyi jellegű kifizetéseit, járulékait. Előbbi e Ft, utóbbi e Ft. Ezen a szakfeladaton mutatjuk ki az önkormányzat szolgálati lakásának, zászlók kihelyezésének költségeit, a közmunkások foglalkozás egészségügyi kiadásait, a légoltalmi pince takarításának költségeit, a nyugdíjas pihenő vízdíját, az önkormányzati garázs, és a kárelhárítás kiadásait is. A felhalmozási célú kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 86,43%. Megvalósult a Bocskai u. 49. vízi közmű hálózatra való rákötése, részben a Horizont körüli terület rendezésének terveztetése, ami áthúzódik a 2009-es évre. A Pétkomm Kft. részére 2 darab fűkasza beszerzéséről döntött a testület. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként, itt számoljuk el a panelprogram kiadásait is, ahol a teljesítés 87,66% ( e Ft). Strand üzemeltetés Üzemeltetési kiadásokat 12 e Ft összegben számláztak felénk (víz és csatornadíj). A felhalmozási célú kiadások között Hydrogeologiai geodéziai vizsgálat, tanulmány készítésére e Ft-ot irányoztunk elő, melyből e forintot fizettünk ki évben. Utak, hidak üzemeltetése Az előirányzott kiadásból e Ft-ot költöttünk el. Legjelentősebb tétel a kátyúzási munkálatokra kifizetett e Ft, mely a dologi kiadások 51,47 %-át teszi ki. A kátyúzási munkáknál számoltuk el a Berhidai út Péti út csatlakozásánál elvégzett útkorrekciót is, mellyel a költségvetés készítésénél nem számoltunk, év közben módosítottuk emiatt a költségvetést. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kapcsán 707 e Ft került kifizetésre. Felhalmozási célú kiadások esetében a teljesítés e Ft, ami 45,39 %-os teljesítésnek felel meg. A évben elvégzett útépítési beruházás pénzügyi teljesítése évben esedékes, valamint a Sugár út felújítása elmaradt ez okozza az 50 % alatti teljesítést. Közterület felügyelet Az előirányzott e Ft kiadási előirányzattal szemben nincs teljesítés. Berhida Város Önkormányzatával kötött Megállapodás alapján a közterület-felügyeleti feladatok ellátásának 8

9 költségvetéséből Pétfürdőre eső részt (50 %) negyedévi bontásban utaljuk át Berhida számlájára. A közterület-felügyeleti tevékenység az év végéig nem valósult meg, így az e célra elkülönített összegből felhasználás nem realizálódott. Felszíni vízelvezetés Az előirányzott dologi kiadásból e Ft-ot költöttünk erre a szakfeladatra, mely 64,52 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások teljesítési során az ároktisztítás, illetve ennek áfája jelenik meg. Felhalmozási célú kiadások esetében a teljesítés e Ft, ami 69,69 %-os teljesítésnek felel meg. Elkészült a Klapka utca vízelvezetése, a csapadékcsatorna az Újmandulás Ösküi Akácfa Ifjúság utcákban. Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság A Tűzoltóság saját bevételi terve e Ft-ra teljesült. Személyi jellegű kiadásai talán a Tűzoltóságnak a legösszetettebbek, az alapilletménytől kezdve a különböző pótlékokig. Bérelőirányzatát 95,23 %-ra teljesítette, járulékok esetében 100,00 %-os a teljesítés. Kiadásaira a központi támogatások fedezetet nyújtottak, illetőleg a járulék kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarításainak átcsoportosításával tudta növelni dologi előirányzatának keretét. A 336/2008. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Képviselő-testület a tűzoltó laktanya udvarának térburkolat felújításáról döntött, a felújítás kivitelezésére e Ft-ot különítettünk el évben 55 e Ft-ot fizettünk ki e célra. Horváth István Általános Iskola Saját bevételi előirányzatát 116,48 %-ra tudta teljesíteni. Az élelmezési térítések esetében a gyereklétszám miatti bevétel e forintban (93,14 %) teljesült áfa nélkül. Különféle bevételek címén (bérleti díj, kártérítések, telefonhasználat, stb.) az iskola e Ft bevételt realizált, áfa bevétele 224 e Ft volt. Pályázati és egyéb átvett pénzeszközei pedig e Ft-tal jelentettek többlet segítséget az elképzelt feladatainak megoldásához. Az iskola kiadási teljesítései összességében nem haladták meg az előirányzottat. Személyi jellegű kiadása 97,90 %, a járulékok 97,22 %-os teljesítést mutatnak. Az átlagos dologi előirányzat teljesítés 96,89 %-os. Dologi kiadásainak legjelentősebb hányadát a vásárolt élelmezés és a távhő díjak adták (63,84 %). A felhalmozási kiadások esetében realizálódott a fénymásolók, számítógépek beszerzése. Az intézmény elhelyezési koncepció kapcsán 456 e Ft kifizetése történt meg. A Szirén könyvtárprogram, interaktív tábla esetében a kötelezettségvállalás még 2008-ban megtörtént, ezek a tételek a évi költségvetésbe már beépítésre kerülte. A Horváth István Általános Iskola falszigetelési munkáival kapcsolatos kivitelezési szerződést évben megkötöttük, a kivitelezés a évben valósult meg, ami a felújítási kiadások esetében a legjelentősebb tétel. 9

10 Panelkuckó Napközi otthonos Óvoda Bevételi előirányzata 107,76 %-ra teljesült. Ezen belül a legjelentősebb bevételi tétel az intézményi ellátás díja. A Közoktatásért Közalapítványtól 142 e Ft bevétele származott, amit udvari játékok beszerzésére használt fel. Személyi jellegű kiadásai között megtakarítás mutatkozik (személyi jellegű kiadás 98,28 %, járulék 98,43 %-os teljesítés). Dologi kiadásai átlag 91,31 %-on teljesültek. Dologi kiadásainak legjelentősebb hányadát a vásárolt élelmezés és a távhő díjak adták (74,08 %). Felújítási terveit teljesítette. A fedett pihenőhely kialakítása évben fejeződött be. Elmaradt beruházásait beépítettük a évi költségvetésbe, melyből feladattal terhelt az óvoda kerítésének felújítása. Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Bevétele a tervezetthez képest 105,90 %. A bérleti díjakból tervezett bevételének teljesítése 1467 e Ft. Mozi bevétele 300 e Ft, alaptevékenységéből eredő bevétele 698 e Ft, alkalmazottak térítésének bevétele 12 e Ft. Működési kiadásait összességében vizsgálva láthatjuk, hogy azok nem haladták meg az előirányzottat, 99,31 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatásai 94,78 %-ra, a hozzá tartozó járulékok 88,54 %-ra, dologi kiadásai 107,21 %-ra teljesültek. Legnagyobb mértékben a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások számlacsoportban lépte túl előirányzatát. Itt jelennek meg a közmű díjak, ahol 119,78 %-os a teljesítés (1.286 e Ft-tal haladta meg a teljesítés az előirányzottat). Amennyiben a közműdíjak áfával növelt értékét vizsgáljuk, azok adják a dologi kiadások 45,46 %-át. Felhalmozási előirányzatának teljesítése a tervek szerint alakult. Folytatódott az emeleti és földszinti irodák klimatizálása, digitális kamera, számítógépek beszerzése. A projektor megvásárlására, a belső esővíz elvezető rendszer felújításának előirányzatán jelentkező megtakarítás átcsoportosítása adott lehetőséget, ami szintén teljesült a év során. Elkészült az emelet járólapozása, a színházterem szellőzése azonban még mindig nem megoldott. Gondozási Központ Összességében megállapítható, hogy az előirányzatokon belül maradt az intézmény. Működési kiadási előirányzata 94,62 %-os teljesítést, míg az alaptevékenység bevételi előirányzata 105,90 %-os teljesítést mutat. A védőnői szolgálat finanszírozásaként e forintot kapott, ami 25 e forinttal meghaladja a tervezett bevételt. Bölcsőde Személyi juttatások 99,56 %, járulékok 100,27 %-ban teljesültek. Itt került elszámolásra az alapilletmény, a vezető pótlék, betegszabadság, közlekedési támogatás az étkezési hozzájárulással és a részmunkaidős alkalmazott juttatásaival együtt. Dologi kiadások esetében a teljesítés 94,08 %. Globálisan az intézmény nem lépte túl az előirányzatát. Kiadási előirányzata 98,42 %-ban teljesült, míg bevételi előirányzatát 126,65 %-osra tudta az intézmény 10

11 teljesíteni. Védőnői szolgálat A személyi juttatások teljesítése e Ft (89,17 %), a járulékok e Ft (90,25 %), a dologi kiadások pedig e Ft (81,92 %). Összességében az előirányzottól elmarad a teljesítés, átlag 88,38 %. Saját bevételi előirányzatát 115 %-ra teljesítette. A MEP finanszírozás esetében 25 e Ft többlet finanszírozás mutatkozik az előirányzathoz képest. Az Önkormányzatnak 892 e Ft-tal kellett hozzájárulnia a védőnői szolgálat működéséhez a 2008-as évben. A védőnői szolgálat akadálymentesítése a 2008-as év során megvalósult, illetve számítógép beszerzésére került sor. Házi segítségnyújtás E költséghelyen 204 e Ft bevétel realizálódott, az előirányzotthoz képest 10,27 %-kal magasabb a teljesítés. Kiadásainak egy része még mindig összemosódik a szociális étkeztetéssel, mert nem lehetett teljes mértékben szétválasztani a megbízottak esetében a két tevékenységet (szociális étkezés és házi segítségnyújtás), így ezen a szakfeladaton összkiadás tekintetében 508 e Ft-os a megtakarítás. Személyi juttatás: e Ft (87,59 %), járulék: 699 e Ft (84,73 %), dologi 35 e Ft (76,09 %). Szociális étkeztetés A személyi juttatások teljesítése e Ft (102,93 %), a járulékok 276 e Ft (107,39 %), a dologi kiadások pedig e Ft (83,53 %). A szociális étkeztetésben a dologi kiadások a szociális étkeztetés vásárolt élelmezési kiadásait (3.521 e Ft), készletbeszerzést, valamint ennek áfáját tartalmazzák. Az előirányzotthoz képest a felhasználás összességében 87,5 %-os teljesítést mutat. A személyi és járulék kiadások esetében az előirányzatok túllépése az előző feladatnál jelzett problémából következik. A bevételi előirányzat teljesítése 97,18 %. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Személyi jellegű kiadásként e Ft (96,81 %), járulékra e Ft (101,40 %) került kifizetésre alapilletményekre, illetmény pótlékra, jubileumi jutalomra, betegszabadságra, étkezési hozzájárulásra, egyéb költségtérítésre. Dologi kiadásait 91,66 %-ra teljesítette. Ezen a szakfeladaton az összkiadás tekintetében 96,82 %-os teljesítés mutatkozik. Átadott pénzeszközök A kifizetések, pénzeszköz átadások az igényléseknek megfelelően és többnyire a tervezettnek megfelelően, a következőképpen alakultak: - Hajléktalan szálló 500 e Ft - Társadalmi szervezetek támogatása e Ft - Fiatal házasok támogatása e Ft - Rendőrség 500 e Ft - Közbiztonsági alap 500 e Ft 11

12 - Bursa Hungarica 764 e Ft - PMTE E Ft - Vizitdíj 13 e Ft Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Ezen a tételen e Ft teljesítés történt. A kifizetések többsége a módosított előirányzaton belül maradt. Főbb kifizetési jogcímeink: lakásfenntartási támogatás e Ft - melyből a normatív támogatás e Ft -, a rendszeres szociális segély e Ft, létfenntartási támogatás 176 e Ft, ápolási díj e Ft, eseti segély 932 e Ft, közgyógyellátás 770 e Ft, temetési segély 613 e Ft, gyermekvédelmi támogatás e Ft, beiskolázási segély 768 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 172 e Ft, bérlettámogatás 19 e Ft, időskorúak járadéka 652 e Ft, iskolatej e Ft, étkeztetés 113 e Ft. 2./ Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Értékpapírokat nem vásároltunk. 3./ Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások e Ft értékben valósultak meg, ami a módosított előirányzathoz képest 56,92 %-os teljesítést jelent. 4./ Hitelek, kölcsönök, értékpapírok Hiteleink között a évben esedékes un. Japán hitel törlesztő részlete szerepel ( e Ft). IV. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének rövid bemutatása Megnevezés Előző évi E Ft Tárgyév E Ft Index % Tárgy/Előző év I. Immateriális javak ,43 II. Tárgyi eszközök ,59 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,15 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,54 A. Befektetett eszközök ,86 I. Készletek ,66 II. Követelések ,37 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,40 V. Egyéb aktív pénzügyi ,71 elszámolások B. Forgóeszközök összesen ,27 C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,63 12

13 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,77 D. Saját tőke ,76 IV. Költségvetési tartalék ,67 V. Eredménytartalék E. Tartalékok összesen ,67 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,30 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,17 III. Egyéb pénzügyi elszámolások ,05 F. Kötelezettségek összesen ,31 G. FORRÁSOK ÖSSZESEN ,63 Az önkormányzat eszközösszetétele nagyon jó, hiszen eszközeinek döntő hányadát a befektetett eszközei képviselik, mégpedig 78,90 %-ban. A befektetett eszközökön belül is a tárgyi eszközök a meghatározóak 69,31 %-os aránnyal. Forgóeszközeink aránya 21,10 %. Forráshelyzetünket vizsgálva tőkeerősségünk 70,44 %, befektetett eszközeinkre 99,44 %-ban nyújt fedezetet a saját tőkénk, kiegészítve a hosszú lejáratú hitellel. Forgóeszközeink fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségállományunkra, ugyanakkor követeléseink nem fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeinket. Adósságállományunk folyamatosan csökken, ami a forrásszerkezetünket javítja hosszú távon (adósságállomány aránya: 10,22 %). Az önkormányzat likviditási helyzete jelentősen javult az előző évhez képest, elsősorban a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt. 13

14 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A mérlegtételek között nem szerepeltetünk egy jelentős követelést, tekintettel arra, hogy a követelés továbbra is vitatott. A követeléscsomag a vagyonmegosztáshoz kapcsolódik, összege több százmillió Ft. (Várpalotai Önkormányzat). Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az iparűzési adóhoz kapcsolódnak. Az iparűzési adóról szóló 5/1997.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése alapján mentes az iparűzési adó megfizetése alól az adóalany, amennyiben vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. A évi adóelőlegek fentiek figyelembevételével kerültek megállapításra. Az önkormányzat által felvett hitelállomány között a Környezetvédelmi és Rehabilitációs Program keretében un. Japán hitel állományát szerepeltetjük. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a zárszámadási rendelet megtárgyalását és elfogadását. Pétfürdő, április 3. Horváth Éva polgármester 14

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a 2009. évi költségvetés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft BESZÁMOLÓ a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása Az előterjesztés száma: 189/ 2013 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben