Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye"

Átírás

1 Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye H A T Á R O Z A T A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a tárgyi ügyben másodfokú hatóság részéről, a TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügyfél) jogi képviselője által benyújtott fellebbezési kérelem vizsgálatának eredményeként, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt 1, ,-Ft bírságot kiszabó /2014/HAT számú elsőfokú határozatát megváltoztatom, és az Ügyfél terhére, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ,-Ft, azaz kilencszázezer forint összegű bírságot szabok ki. A kiszabott ,-Ft, azaz kilencszázezer forint bírság összegét jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára banki átutalás útján köteles megfizetni. A kiszabott bírság befizetésének késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésének van helye. A bírságot a befizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani. Határozatom a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ellene fellebbezésnek helye nincs. Határozatom ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott keresettel élhet. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben ugyanakkor tárgyalás tartását kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Elrendelem továbbá az /2014/HAT számú elsőfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezésben lerótt jogorvoslati eljárási illeték Ügyfél számára történő visszatérítését. Megkeresem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságát (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.) mint állami adóhatóságot, hogy a fellebbezési eljárás kapcsán illetékbélyeg formájában megfizetett ,-Ft, azaz negyvenezer forint összegű illetéket az Ügyfél részére térítse vissza. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) az Ügyfelet ,- Ft, azaz egymilló forint összegű bírsággal sújtotta, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi

2 2 alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvényben (a továbbiakban: ADR) meghatározott rendelkezések megsértése miatt. Az elsőfokú hatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. (11) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R1.) rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését végezte május 27-én a 83-as főút 36. km szelvényében (Takácsi külterület) ellenőrzés alá vonták a magyar honosságú KSE-518 forgalmi rendszámú IVECO gyártmányú 75 E 14 típusú veszélyes árukat szállító járművet. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a fenti szállítás nem felelt meg az ADR-ben foglaltaknak, mely szállítás során a szállító a TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság míg a feladó és berakó a ( ) Korlátolt Felelősségű Társaság volt. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az ADR szakaszában foglaltak értelmében a szállító az a vállalkozás, amely a szállítási műveletet végrehajtja, akár fuvarozási szerződés alapján, akár anélkül. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az ADR szakaszában foglaltak értelmében a feladó az a vállalkozás, amely a veszélyes árut a saját nevében vagy harmadik fél megbízásából feladja. Ha a szállítási műveletet fuvarozási szerződés alapján végzik, a feladó a fuvarozási szerződés szerint feladót jelenti. Az ellenőrzés és a részletes hatósági vizsgálat alkalmával az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a szállító a fent nevezett járművel 1000 liternyi veszélyes árut (UN 1263 FESTÉK SEGÉDANYAG 3, II. (D/E)) szállított 5 darab küldeménydarabban (hordóban). Továbbá megállapításra került, hogy a szállító a fent nevezett járművel 200 kg mennyiségű veszélyes árut (UN 1263 FESTÉK 3, III. (D/E)) szállított 12 (4+8) darab küldeménydarabban (hordóban). Egyúttal megállapításra került, hogy a szállító ( mentességi kereten belüli LQ szállítás ) a fent nevezett járművel bruttó 95,510 kg mennyiségű veszélyes árut (UN 1263 FESTÉK 3, III. (D/E)) kombinált csomagolásban szállított. Az elsőfokú hatóság az Ügyfelet június 02-án kiértesítette a 259-2/2014/HAT számú végzéssel (melyet az Ügyfél június 05-én kézhez vett) az eljárás megindításáról, határidejéről, illetve a betekintési lehetőségekről. Továbbá az Ügyfelet a 259-4/2014/HAT számú június 10-én kiadott végzésével nyilatkozattételre szólította fel, amelynek eleget tett. Határozata kiadásáig az Ügyfél nem élt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) által biztosított lehetőségeivel. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az Ügyfelet a veszélyes áruk szállítása során az ADR 1.4 ( ; a; b; c; f) fejezete, az ( ; ; ), az ( ; ; ), a ( b; ), és a ( ; ; ; ) szakasza szerinti kötelezettségek terhelték. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a fent nevezett veszélyes árukat szállító jármű nem volt megjelölve narancssárga táblával. A veszélyes áruk szállítása során nem tartották be: - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Az ADR előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. - az ADR a) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható. - az ADR c) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak, stb. Az előzőeket értelemszerűen a fuvarokmány, ill. a kísérő okmányok alapján, a jármű vagy a konténer, vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani.

3 3 - az ADR f) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra (fuvarozóra) az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: meg kell győződnie arról, hogy a járműre előírt nagybárcák és jelölések el vannak helyezve Az előzőeket értelemszerűen a fuvarokmány, ill. a kísérő okmányok alapján, a jármű vagy a konténer, vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani. - az ADR pontjában foglaltakat, mely szerint A veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú táblát kell elhelyezni, amelyek megfelelnek az pontnak. Az egyik táblát a szállító egység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük. - az ADR pontjában foglaltakat, mely szerint A táblának rögzítve kell maradnia, bármilyen helyzetben van a jármű. - az ADR pontjában foglaltakat, mely szerint Ha a narancssárga tábla összehajtható tartóra van rögzítve, akkor azt úgy kell kialakítani és rögzíteni, hogy a szállítás közben ne csukódjon be, illetve ne nyíljon ki és ne lazuljon meg (különösen ütközés vagy véletlen folytán). A fentiek alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a rendelkezés R1. 5. (1) bekezdés és a 2. számú melléklet I. kockázati kategória 15. pontja, valamint a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R2.) 6. -hoz kapcsolódó 5. számú mellékletben lévő 1. táblázat 15. pontja szerint ,- Ft, azaz nyolcszázezer forint bírságot köteles fizetni. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy: a gépjárművezető az ellenőrök felszólítására mindösszesen 1 db 6 kg os A, B, C típusú porral oltó tűzoltó készüléket tudott bemutatni (Viktória típusú, gyári száma nem volt megállapítható). A nevezett tűzoltó készülék felülvizsgálati érvényességi ideje április 30-án lejárt, plombával nem rendelkezett, a biztosító szeg a készülékben el volt görbülve, a kibiztosító karikája hiányzott (le van törve), a készüléket nem lehet működésbe hozni. A tűzoltó készülék nyomásmérő órája a normál, zöld mezőben ált. A tűzoltó készülék teljes körű felülvizsgálata, karbantartása április 30-án volt. További tűzoltó készüléket nem tudott bemutatni. A veszélyes áruk szállítása során ezzel megsértették: - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Az ADR előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. - az ADR c) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak, stb. Az előzőeket értelemszerűen a fuvarokmány, ill. a kísérő okmányok alapján, a jármű vagy a konténer, vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani. - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint A veszélyes árut szállító szállítóegységekre a bekezdésben említett szállítóegységek kivételével legalább a következő táblázatban feltüntetett, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, hordozható tűzoltó készülékek szükségesek: (1) A szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege (2) A tűzoltó készülékek minimális darabszáma (3) Az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen (4) A motor, ill. a vezetőfülke oltására alkalmas készülék: legalább egy darab, amelynek minimális oltóanyag mennyisége az alábbi: (5) A további tűzoltó készülék(ek)re vonatkozó követelmény: Legalább az egyiknek az oltóanyag mennyisége legalább az alábbi: 3,5 t 2 4 kg 2 kg 2 kg >3,5 t 2 8 kg 2 kg 6 kg

4 7,5 t > 7,5 t 2 12 kg 2 kg 6 kg Az oltóanyag mennyiségek por oltóanyagú (vagy más, alkalmas oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülékre értendők. 4 - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint A hordozható tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie a járművön való használatra. - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Az előző , ill bekezdés előírásainak megfelelő hordozható tűzoltó készülékeket olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Ezen kívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejáratának időpontját (hónap, év) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni. Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell. - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek és üzemképességük ne csökkenjen. A fentiek alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a rendelkezés megsértője a R1. 5. (1) bekezdés és a 2. számú melléklet II. kockázati kategória 3. pontja, valamint a R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletben lévő 2. táblázat 3. pontja szerint ,- Ft, azaz háromszázezer forint bírságot köteles fizetni. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a gépjárművezető az ellenőrök felszólítására átadta az írásbeli utasítást, mely a évi ADR szerinti volt, tartalmilag és formailag nem felel meg a 2013 évi hatályos ADR előírásainak. További írásbeli utasítást nem tudott bemutatni. A veszélyes áruk szállítása során ezzel megsértették: - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Az ADR előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. - az ADR b) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra (fuvarozóra) az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: meg kell győződnie arról, hogy a feladó a szállítandó veszélyes árura vonatkozó, az ADR által előírt minden információt a szállítás előtt megadott; az előírt okmányok a szállítóegységen vannak. - az ADR c) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak, stb. Az előzőeket értelemszerűen a fuvarokmány, ill. a kísérő okmányok alapján, a jármű vagy a konténer, vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani. - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint A szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén szükséges teendőkhöz segítségként az bekezdésben meghatározott formájú írásbeli utasítást kell a jármű vezetőfülkéjében, könnyen elérhető helyen tartani. - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Indulás előtt a jármű személyzetének tájékozódnia kell a berakott veszélyes áruról és tanulmányoznia kell az írásbeli utasítást, hogy tudja, mi a teendője baleset vagy más vészhelyzet esetén. - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Az írásbeli utasításnak négyoldalas mintának kell tartalmilag és formailag teljes mértékben megfelelnie. - az ADR b) pontjában foglaltakat, mely szerint Az egyéb szabályok által előírt okmányokon kívül a következő okmányoknak kell a szállítóegységen lenniük: az szakaszban előírt írásbeli utasításnak.

5 5 - az ADR bekezdésében foglaltakat, mely szerint Az szakaszban előírt írásbeli utasítást könnyen hozzáférhető helyen kell tartani... A fentiek alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a rendelkezés megsértője a R1. 5. (1) bekezdés és a 2. számú melléklet II. kockázati kategória 11. pontja, valamint a R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletben lévő 2. táblázat 12. pontja szerint ,- Ft, azaz kettőszázezer forint bírságot köteles fizetni. Az elsőfokú hatóság az eljárás alkalmával az ellenőrzéskor készült 19.3/262-4/2014/ PÁPA ÁLT (sorszám: VE ) számú ellenőrzési jegyzéket, a 19.3/262-5/2014/PÁPA ÁLT számú ellenőrzési jegyzőkönyvet, az ellenőrzés helyszínén lefényképezett ( ) sorszámú fuvarlevelet, az ( ) azonosítóval ellátott Veszélyesáru részletek Szállítási papírt, a ( ) számú fuvarlistát, az ( ) sorszámú forgalmi engedélyt, az ( ) okmányazonosítóval ellátott személyazonosító igazolványt, a ( ) számú lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az ( ) sorszámú ADR oktatási bizonyítványt, a ( ) sorszámú vezetői engedélyt, a 259-8/2014/HAT és 259-9/2014/HAT számra iktatott nyilatkozatokat, valamint a helyszínen készült digitális fényképfelvételeket (azonosító számok: DSC_0138 DSC_0182) vette figyelembe bizonyítékként. Az eljárás során mellőzött bizonyíték nem volt. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a fent nevezett járművel úgy történt veszélyes áru (UN 1263) szállítás belföldön, hogy a jármű elején és hátulján elhelyezett összehajtható narancssárga tábla becsukott állapotban volt. Megállapította, hogy a nevezett jármű sem az elején, sem a hátulján nem került megjelölésre az ADR szakaszában előírt narancssárga táblával, mivel azok becsukott állapotban voltak. A fentiek alapján, a hiányzó járműjelölés tekintetében feltárt szabálytalanság a R1. 2. számú melléklet I. kockázati kategória 15. pontja, valamint a R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletében lévő 1. táblázat 15. pontjában szereplő a járművön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca mulasztás közé került besorolásra. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy a fent nevezett veszélyes árut (UN 1236) belföldön szállító jármű együttes tömege/össztömege illetve saját tömege: 4,05 tonna meghaladta a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 7,5 tonnát. A járművön mindösszesen egy darab 6 kg-os A, B, C típusú porral oltó tűzoltó készülék (Viktória típusú, gyári száma nem volt megállapítható) volt elhelyezve. A nevezett 6 kg-os tűzoltó készülék felülvizsgálati érvényességi ideje április 30-án lejárt, plombával nem rendelkezett, a biztosító szeg a készülékben el volt görbülve, a kibiztosító karikája hiányzott (letört), a készüléket nem lehetett volna működésbe hozni. A nevezett 6 kg-os tűzoltó készülék nyomásmérő órája zöld mezőben állt, valamint teljes körű felülvizsgálata, karbantartása április 30-án volt elvégezve. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a fent nevezett járművön a veszélyes áruk szállítása közben, illetve az ellenőrzés időintervalluma alatt, a nevezett egy darab 6 kg-os tűzoltó készüléken kívül további tűzoltó készülék(ek) nem került(ek) elhelyezésre. Mivel a jármű össztömege (a forgalmi engedély alapján) meghaladta a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 7,5 tonnát, ezért a 6 kg-os tűzoltó készülék mellett további legalább 2 kg-nyi por oltóanyagú tűzoltó készüléket kellett volna tartani a járművön. Megállapította, hogy a 8 kg-nyi por oltóanyagot tartalmazó, minimum kettő darab tűzoltó készüléket a járművezető nem tudta bemutatni az ellenőrzés alkalmával. A fentiek alapján a hiányzó tűzoltó készülék tekintetében feltárt szabálytalanság a R1. 2. számú melléklet II. kockázati kategória 3. pontja, valamint a R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletében lévő 2. táblázat 3. pontjában szereplő a járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek mulasztás közé került besorolásra. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy a fent nevezett járművel úgy történt veszélyes áru (UN 1263) szállítás belföldön, hogy a járművön a 2009-es ADR szerinti írásbeli utasítás került elhelyezésre, amely tartalmilag nem felelt meg a hatályos ADR előírásainak, mert a 4. oldaláról hiányzott a magas hőmérsékleten szállított anyag, és a környezetre veszélyes anyag jelölés, valamint a hozzájuk tartozó veszély jellemzők. A fentieknek megfelelően a szállító ugyan rendelkezett ADR írásbeli utasítással, de az tartalmilag teljes mértékben nem felelt meg a hatályos jogszabály (2013-as ADR) előírásainak, mindezért jelen szabálytalanságot nem lehet a R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletben lévő 2. táblázat 11. pontjába ( írásbeli utasítás hiánya ) sorolni. Egyúttal jelen szabálytalanságot ugyancsak nem lehet a R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletben lévő 3. táblázat 5. pontjába ( az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoltó, formai eltérés van ) sorolni, mert tartalmi eltérés (pl.: írásbeli utasítás 4. oldal) van az ellenőrzéskor bemutatott, és

6 6 jelenleg hatályos ADR-nek megfelelő ADR szerinti írásbeli utasítás között. Továbbá megállapításra került, hogy az ellenőrzés helyszínén és időpontjában a szállító/járművezető a hatályos ADR jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő ADR írásbeli utasítást nem tudott bemutatni. A fentiek alapján az elsőfokú hatóság az ADR írásbeli utasítás tekintetében feltárt szabálytalanság az R1. 2. számú melléklet II. kockázati kategória 11. pontja, valamint az R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletében lévő 2. táblázat 12. pontjában szereplő az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak mulasztás közé került besorolásra. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a járműre és a személyzetére előírt felszerelések közül a kerékkitámasztó ék megrongálódott állapotban volt, műszakilag nem megfelelő, valamint nem a tehergépjármű kerékméretéhez volt megfelelő. További kerékéket a gépjárművezető nem tudott bemutatni. Az elsőfokú hatóság az ADR bekezdésének vizsgálata alkalmával megállapította, hogy a szállítónak a fenti mennyiségű veszélyes áruk szállításakor minden járműre egy, a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó éket kell tartania. Az elsőfokú hatóság a DSC_ számú fényképfelvételek alapján megállapította, hogy az Ügyfél, mint szállító járművének fenti ellenőrzése alkalmával az ellenőrök részére felmutatott ék rongálódott, illetve deformálódott állapotban volt. Mivel a fényképfelvételek alapján pontosan nem állapítható meg az éken levő felírat, ezért egyértelműen nem jelenthető ki, hogy a fenti jármű kerékméretéhez (R17,5) nem megfelelő ék volt elhelyezve a járművön. Továbbá egyértelműen nem jelenthető ki, hogy a járművön elhelyezett deformálódott ék műszakilag nem megfelelő, valamint funkcióját nem tölti be. A fentiek alapján a deformálódott ék kapcsán az elsőfokú hatóság bírságot nem szabott ki a szállításban résztvevők részére. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 20. (4) és (5) bekezdése alapján a veszélyes áruk szállítására, a szállítóra (fuvarozóra), a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők. Amennyiben valamely rendelkezés megsértéséért többen is felelőssé tehetők, a külön jogszabályban meghatározott bírság összegét a jogsértésben való felelősségük arányában kötelesek megfizetni. Ha a felelősségük aránya nem állapítható meg, a bírságfizetési kötelezettség őket egyenlő arányban terheli. A feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a feladó és a szállító, valamint a járművezető felelőssége került vizsgálatra. Az elsőfokú hatóság a felelősségi köröket az ADR 1.4 fejezetében foglaltak alapján állapította meg. A résztvevői felelősségi körök hatósági vizsgálata során megállapította, hogy a szállító az Ügyfél, a feladó a ( ) Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a járművezető volt. Az elsőfokú hatóság a járművezető felelősségének vizsgálata során azt a megállapítást tette, hogy mivel az ADR és szakasza nem nevesíti a járművezetőt bármely tevékenységi körben felelősként, csak akkor lehet felelősségre vonni bizonyos előírások megszegéséért, ha az ADR vonatkozó pontja külön is megemlíti. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az ADR és 5.4.3, valamint a szakasza, illetve a bekezdése és b) pontja nem nevesíti a járművezetőt a feltárt mulasztások és hiányosságok tekintetében, valamint az ADR 8.3 fejezete mely a jármű személyzetére vonatkozó követelményeket tartalmazza sem teszi felelőssé a járművezetőt a feltárt hiányosságokért. A fentiek alapján megállapította, hogy a járművezetőt felelősség nem terheli, miután a járművezető a szállító alkalmazottja, és mint ilyen a szállító nevében hajtotta végre a szállítási feladatot. Ebből következik, hogy a járművezető által a szállítási tevékenység végzése során elvégzett, illetve elvégezni elmulasztott tevékenységért egyaránt a szállítót terheli a felelősség. Alapvetően a szállító felelősségi körébe tartozik az, hogy a vállalkozásnál olyan eljárásrendet alakítson ki, vagy munkautasítást adjon ki, mely biztosítja, hogy a veszélyes áru szállítása során az ADR előírásai maradéktalanul betartásra kerüljenek. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az ADR 1.3 fejezetében foglaltak szerint a munkáltató kötelessége az alkalmazottai részére a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános és a

7 7 szállított veszélyes áru kezelésére, veszélyeire vonatkozó előírásokról, oktatásról gondoskodni. Mivel a szállító a munkáltató, így a saját felelőssége lett volna az alkalmazottja, illetve munkavállalója (járművezető) megfelelő szintű oktatásáról gondoskodni. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az ADR d) pontjában foglaltak szerint a feladónak be kell tartania a feladás módjára vonatkozó előírásokat. Mivel a veszélyes áru küldeménydarabokba került feladásra, ezért a feladónak meg kellett volna győződnie arról, hogy a jármű az ADR szakasza szerinti szám nélküli küldeménydarabos szállítási módnak megfelelő narancssárga táblával kerül-e megjelölésre. Az ADR e pontjában foglaltak szerint a feladónak biztosítania kell, hogy a veszélyes árut szállító járművek elindulás előtt el legyenek látva a megfelelő jelölésekkel (még üres, tisztítatlan állapotban is). A fent nevezett veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat szállító jármű sem az elején, sem a hátulján nem került megjelölésre az ADR szakaszában előírt narancssárga táblával, továbbá a szállító a járművel a feladó telephelyét zárt, illetve csukott állapotban levő összehajtható narancssárga táblával hagyta el. Az elsőfokú hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a csukott/zárt állapotban levő narancssárga táblák, illetve a jelöletlen jármű tekintetében az ADR bekezdésében foglaltak alapján a felelősség 1/4-ed részben (25 %) a feladót terheli, mert telephelyéről jelöletlenül hagyta távozni a veszélyes árut szállító járművet, és nem győződött meg arról, hogy a küldeménydarabok feladásakor és a szállítás megkezdése előtt milyen jelölést alkalmaz a szállító, így nem tartotta be a feladás módjára vonatkozó előírásokat. Azért nem 1/2-ed részben (50 %) terheli felelősség a feladót, mert a feladó a feladás helyszínén a szállító részére átadott fuvarokmányokban (X azonosítóval ellátott Veszélyesáru részletek Szállítási papír, X számmal ellátott raklista, GYO számmal ellátott kiszállításokhoz kiállított dokumentum) írásban felhívta a szállító figyelmét a veszélyes áruk jelenlétére, valamint a narancssárga tábla/táblák kinyitására, így feladói felelősségét részben, de nem teljesen végrehajtotta. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az ADR c) pontjában foglaltak szerint a szállítónak szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a járműnek nincs nyilvánvaló hiányossága, berendezései nem hiányoznak. Az ADR f) pontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy a járműre előírt jelölések el vannak helyezve. A szállító e kötelességeinek nem tett eleget, mert a fent nevezett veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat szállító jármű sem az elején, sem a hátulján nem került megjelölésre az ADR szakaszában előírt narancssárga táblával, miközben a feladás helyszínén a feladó által biztosított fuvarokmányon a feladó írásban felhívta a szállító figyelmét a veszélyes áru jelenlétére és a narancssárga tábla/táblák kinyitására. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy a jármű elején és hátulján ugyan rendelkezett összehajtható narancssárga táblával, de azok a szállítás megkezdése előtt és alatt csukott állapotban maradtak. A fentiek alapján megállapította, hogy a zárt/becsukott állapotban levő összehajtható narancssárga táblák, illetve a jelöletlen jármű tekintetében az ADR bekezdésében foglaltak alapján a felelősség 3/4-ed részben (75 %) a szállítót terheli, mert a szállító a jármű narancssárga táblával történő megjelölése nélkül hagyta el a veszélyes áru feladásának helyszínét. Megállapította, hogy azért nem 1/2-ed részben (50 %) terheli felelősség a szállítót, mert a feladó a feladás helyszínén a szállító részére átadott fuvarokmányokban ( azonosítóval ellátott Veszélyesáru részletek Szállítási papír, számmal ellátott raklista, számmal ellátott kiszállításokhoz kiállított dokumentum) írásban felhívta a szállító figyelmét a veszélyes áruk jelenlétére, valamint a narancssárga tábla/táblák kinyitására, amelynek a szállító nem tett eleget. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az ADR c) pontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy a járműnek nincs nyilvánvaló hiányossága, szükséges berendezései (pl.: tűzoltó készülékek) nem hiányoznak. A szállító e kötelességének nem tett eleget, mert a 3,5 tonnát meghaladó, de a 7,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű járművével úgy szállított veszélyes árut, hogy a járművön mindösszesen 1 darab 6 kg-os A, B, C tűzosztályú tüzek oltására használható tűzoltó készülék került elhelyezésre, melynek felülvizsgálati érvényességi ideje április 30-án lejárt, plombával nem rendelkezett és a biztosító szeg a készülékben el volt görbülve.

8 8 Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy ennek megfelelően a veszélyes árut szállító járművön nem kerültek elhelyezésre a minimum 8 kg-nyi oltóanyaggal rendelkező érvényes és működőképes (minimum kettő darab) tűzoltó készülékek. Amennyiben a szállító a nevezett szállítás megkezdése előtt szemrevételezéssel meggyőződött volna tűzoltó készülékek, mint berendezések meglétéről, akkor észlelnie kellett volna, hogy a járművön elhelyezett mindösszesen egy darab 6 kg-os tűzoltó készülék van elhelyezve, melynek felülvizsgálati érvényességi ideje április 30-án lejárt, és plombával sem rendelkezik, valamint a biztosító szeg el van görbülve, így az a járművön való használatra alkalmatlan lehet. A fentiek alapján megállapítottam, hogy a hiányzó érvényes és működőképes tűzoltó készülék(ek) tekintetében az ADR bekezdésében foglaltak alapján a felelősség teljes egészében (100 %) a szállítót terheli. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az ADR b) pontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy az előírt okmányok (például: ADR írásbeli utasítás) a szállítóegységen vannak. Az ADR c) pontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, melyet értelemszerűen a fuvarokmány, ill. a kísérő okmányok alapján, a jármű vagy a konténer, vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a szállító e kötelességének nem tett eleget, mert a járművön elhelyezett, valamint az ellenőrzés időpontjában a járműben tartott 2009-es ADR írásbeli utasítás tartalmilag nem felelt meg a hatályos jogszabályban (ADR) foglalt és előírt ADR szerinti írásbeli utasításnak. Amennyiben a szállító a szállítás megkezdése előtt szemrevételezéssel meggyőződött volna az ADR írásbeli utasításban (okmányban) szereplő információkról, akkor észlelnie kellett volna azt, hogy a rendelkezésére álló ADR írásbeli utasítás tartalmilag nem megfelelő. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az ADR szakaszában foglaltak szerint a szállítónak a szállítás során az ADR bekezdésben meghatározott formájú írásbeli utasítást kell a jármű vezetőfülkéjében könnyen elérhető helyen tartani. Az írásbeli utasításnak az ADR bekezdésében levő négyoldalas mintának kell tartalmilag és formailag teljes mértékben megfelelnie. Megállapításra került, hogy a járművön a szállító által elhelyezett 2009-es ADR írásbeli utasítás tartalmilag teljes mértékben nem felet meg a hatályos az ADR bekezdésében levő négyoldalas mintának, mert például az írásbeli utasítás 4. oldaláról hiányzott a környezetre veszélyes és a magas hőmérsékleten szállított anyagra vonatkozó jelölés. A fentiek alapján megállapította, hogy az ADR írásbeli utasítás kapcsán feltárt szabálytalanság (az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak) tekintetében az ADR bekezdésében foglaltak alapján a felelősség teljes egészében (100 %) a szállítót terheli. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a járművezető, a szállított veszélyes áru szállítója az Ügyfél, valamint feladója a Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság volt. Egyúttal megállapította, hogy a járművezető (mint járműszemélyzet) munkáltatója az Ügyfél volt. A fentieknek megfelelően a szállításban résztvevők felelőssége egyaránt vizsgálatra került. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az Ügyfél, mint szállító ,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint bírságot lenne köteles fizetni, azonban a R (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések megsértésért kiszabott bírság összege legfeljebb ,- Ft, azaz egymillió forint lehet. A fentiek alapján az Ügyfél a felelősségi körének megfelelően a R1.-ben, és R2. foglaltak alapján feltárt hiányosságok miatt mindösszesen ,- Ft, azaz egymillió forint megfizetésére kötelezte az Ügyfelet. Az Ügyfél az elsőfokú hatóság /2014/HAT számú határozata ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 99. (1) bekezdése alapján biztosított törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben a következőket adta elő:

9 9 Az Ügyfél jogi képviselője előadta, hogy az ügyvezető által vezetett társaság tulajdonát képező KSE- 518 forgalmi rendszámú tehergépjárművet az Igazgatóság május 27. napján a 83-as főút 36. km szelvényénél ellenőrizte. Az Igazgatóság, mint elsőfokú hatóság a közúti jármű ellenőrzés során lényegében három hiányosságot állapított meg, tárt fel. Ezek: a narancssárga tábla ki nem hajtása, a porral oltó tűzoltó készülék hiányosságai és a megkívánt írásbeli utasítás meg nem felelőssége voltak. Ezen hiányosságok miatt a legmagasabb összegű, - összesen ,- Ft összegű bírságot szabott ki. Az Ügyfél jogi képviselője álláspontja szerint az eljárt hatóság megfelelő súllyal nem vette figyelembe a döntése meghozatala során a Ket. l. (1) és (2) bekezdésében írt méltányosság követelményét, a tanúsított együttműködést és a Kft. gazdasági érdekeit. E körben az állapítható meg, hogy a Tomaflex Kft. munkavállalója az ellenőrzés során maximálisan együttműködött a hatósággal, mindent pontosan feltárt és a hatóság rendelkezésére bocsátott. A méltányosság körében figyelembe kellett volna venni, hogy a Kft. rendszeresen szállít veszélyes anyagot is, korábban hiányosságok nem voltak megállapíthatók, első ízben történt bírságolás a maximális összegben úgy, hogy a fokozatosság elve betartásra nem került. A bírság a törvényi legmagasabb összegben került meghatározásra, amely erőteljesen sérti a Kft. gazdasági érdekeit. A Kft. egyébként a munkavállalója nevezetesen az ellenőrzött gépjármű gépkocsivezetője számára valamennyi feltételt mindig is biztosított, így a hiányosságok tekintetében a munkavállaló felelőssége állapítható meg nagy fokban, amiért a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítési felelősség azonban a hatályos munkajogi szabályok értelmében korlátozott és ehhez mérten is jelentős, kirívó az alkalmazott bírság összege, amely ugyancsak a Kft. gazdasági érdekeit alapvetően sérti. A fentiek alapján az Ügyfél kérte a bírság eltörlését vagy csökkentését. A fellebbezésben foglaltakat, valamint az elsőfokú eljárásban hozott sérelmezett határozatot, továbbá az eljárás során keletkezett iratokat, fényképfelvételeket megvizsgáltam és a következőket állapítottam meg: Az ellenőrzés és az elsőfokú eljárás során keletkezett dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a május 27-én a 83-as főút 36. km szelvényében (Takácsi külterület) a KSE-518 forgalmi rendszámú tehergépjárművön végrehajtott hatósági ellenőrzése során az elsőfokú hatóság a jogszabálynak megfelelően állapította meg, hogy a gépjárművel végzett szállítás során nem tartották be az ADR előírásait. Az ellenőrzéskor és az elsőfokú eljárás során keletkezett dokumentumokból megállapítottam, hogy az ADR 1.2 fejezete szerint a veszélyes áru szállítója az Ügyfél volt. Az elsőfokú hatóság által felvett 19.3/262-8/2014/PÁPA ÁLT. számú ellenőrzési jegyzék, valamint a 19.3/262-5/2014/PÁPA ÁLT. számú jegyzőkönyv, valamint az ellenőrzés helyszínén megvizsgált fuvarokmányok alapján megállapítottam, hogy az Ügyfél a KSE-518 forgalmi rendszámú gépjárművel 1000 liter UN 1263 FESTÉK SEGÉDANYAG 3, II. (D/E), 200 kg UN 1263 FESTÉK 3, III. (D/E), valamint 95,510 kg mennyiségű UN 1263 FESTÉK 3, III. (D/E) besorolású veszélyes áru szállítását végezte. A másodfokú eljárás során megállapítottam, hogy a jármű jelölésének hiányával az Ügyfél megsértette az ADR szakaszában, az ADR szakaszában, az ADR a) pontjában, az ADR c) pontjában, ADR f) pontjában foglalt előírásokat. A szabálytalanság az R1. 2. számú melléklet I. kockázati kategória 15. sorszámához tartozó mulasztás, melyért az R2. 5. számú melléklet 1. számú táblázatának 15. sorszámában foglaltak alapján a feladó és a szállító tehető felelőssé.

10 10 Megállapítottam, hogy az ADR a) pontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható. Megállapítottam továbbá, hogy a szállítónak az ADR c) pontja szerint szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak stb.; Megállapítottam, hogy az ADR f) pontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy a járműre előírt jelölések el vannak helyezve, melynek a szállító nem tett eleget. Megállapítottam, hogy a narancssárga tábla hiányáért az ADR 1.4 fejezetében foglaltak alapján a felelősség 1/2-ed részben (50 %) a szállító terheli, hiszen a jármű narancssárga táblával történő megjelölése nélkül hagyta el a veszélyes áru feladásának helyszínét, továbbá 1/2-ed részben (50 %) a feladót terheli, mert a feladó a gépjárművet nem ellenőrizte le indulás előtt, hogy teljes mértékben megfelel-e az ADR előírásainak. Megállapítottam továbbá, hogy miután az adott szabálytalanságért az ADR 1.4 fejezete szerinti résztvevők közül ketten felelősek, és sem az ADR-ben, sem R1.-ben, illetve az R2.-ben a felelősség mértéke nincs meghatározva az adott szabálytalanság vonatkozásában és egyik résztvevői kötelezettség sem jelent súlyosabb kötelezettséget a másiktól és bármelyikük ADR szerint előírt magatartása megakadályozta volna, hogy a jármű a telephelyet szabálytalanul elhagyja. Ezek alapján a felelősség mértékét %-ban határoztam meg. A fentiek alapján az R2. 5. számú melléklet 1. számú táblázatának 15. sorszámában foglaltak szerint a bírsággal érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető Ügyfél részére ,- Ft, azaz négyszázezer forint bírságot állapítok meg. Az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam, hogy a gépjárművezető az ellenőrök felszólítására mindösszesen 1 db 6 kg-os A, B, C típusú porral oltó tűzoltó készüléket tudott bemutatni (Viktória típusú, gyári száma nem volt megállapítható). A nevezett tűzoltó készülék felülvizsgálati érvényességi ideje április 30-án lejárt, plombával nem rendelkezett, a biztosító szeg a készülékben el volt görbülve, a kibiztosító karikája hiányzott (le van törve), a készüléket nem lehet működésbe hozni. A tűzoltó készülék nyomásmérő órája a normál, zöld mezőben ált. A tűzoltó készülék teljes körű felülvizsgálata, karbantartása április 30-án volt. Megállapítottam továbbá, hogy a jármű vezetője további tűzoltó készüléket nem tudott bemutatni. A fentiekben foglaltakra tekintettel az Ügyfél megsértette az ADR szakaszában és az ADR c) pontjában foglalt előírásokat. Az ADR bekezdésében foglaltak szerint a tűzoltó készüléke(ke)t a , ill bekezdés előírásainak megfelelő hordozható tűzoltó készülékeket olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Ezenkívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejártának időpontját (hónap, év) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni. Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell, melynek az Ügyfél nem tett eleget. Megállapítottam, hogy az ADR előírja, hogy a 3,5-7,5 tonna között megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre A, B és C osztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 8 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készüléket kell elhelyezni, melyek közül az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie. Megállapítottam, hogy a szállítás során nem állt rendelkezésre az ADR-ben előírt darabszámú tűzoltó készülék sem.

11 11 Megállapítottam továbbá, hogy az ADR szakasza alapján a hordozható tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie a járművön való használatra és meg kell felelnie az EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek c. szabvány, 7 rész (EN3-7: A1:2007) vonatkozó előírásainak. Az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam, hogy a szabálytalanság az R1. 2. számú melléklet II. kockázati kategória 3. sorszámában (A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek.) foglalt előírásba tartozik. Az R2. 5. számú melléklet 2. számú táblázatának 3. sorszámában (A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek) foglaltak alapján a szállító tehető felelőssé. A fentiek alapján az elsőfokú hatósággal egyezően az R2. 5. számú melléklet 2. számú táblázat 3. sorszámában foglaltak alapján a bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető Ügyféllel szemben ,- Ft (azaz háromszázezer forint) bírságot állapítottam meg. Az írásbeli utasítás hiányával kapcsolatosan megállapítottam, hogy az Ügyfél megsértette az ADR szakaszában és az ADR b) pontjában foglalt előírásokat. Az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam továbbá, hogy a fent nevezett járművel úgy történt veszélyes áru (UN 1263) szállítás belföldön, hogy a járművön a 2009-es ADR szerinti írásbeli utasítás került elhelyezésre, amely tartalmilag nem felelt meg a hatályos ADR előírásainak, mert a 4. oldaláról hiányzott a magas hőmérsékleten szállított anyag, és a környezetre veszélyes anyag jelölés, valamint a hozzájuk tartozó veszély jellemzők. A fentieknek megfelelően a szállító ugyan rendelkezett ADR írásbeli utasítással, de az tartalmilag teljes mértékben nem felelt meg a hatályos jogszabály (2013-as ADR) előírásainak. Az ADR bekezdése szerint a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén a teendőkhöz segítségként a jármű vezetőfülkéjében könnyen hozzáférhető helyen az bekezdésében meghatározott formájú írásbeli utasítást kell tartani. Az ADR bekezdése alapján az írásbeli utasítást a szállítónak az indulás előtt kell biztosítani a járműszemélyzet számára. Az írásbeli utasításnak olyan nyelve(ke)n kell készülnie, amelyet a személyzet minden tagja képes elolvasni és megérteni. A szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személyzet minden tagja megértse az utasítást és képes legyen az abban foglaltakat megfelelően végrehajtani. Az ADR bekezdése előírja, hogy indulás előtt a jármű személyzetének tájékozódnia kell a berakott veszélyes áruról és tanulmányoznia kell az írásbeli utasítást, hogy tudja, mi a teendője baleset vagy más veszélyhelyzet esetén. Az ADR bekezdése szerint az egyéb szabályok által előírt okmányokon kívül a szállítóegységen kell lenniük az szakaszban előírt írásbeli utasításnak. A fentiek alapján az ADR írásbeli utasítás tekintetében feltárt szabálytalanságot az R1. 2. számú melléklet II. kockázati kategória 11. pontja, valamint az R hoz kapcsolódó 5. számú mellékletében lévő 2. táblázat 12. pontjában szereplő az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak mulasztás alá soroltam, mely alapján a szállító tehető felelőssé. A fentiek alapján az elsőfokú hatósággal egyezően a bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető Ügyféllel szemben ,- Ft (azaz kétszázezer forint) bírságot állapítottam meg. Megállapítottam, hogy az Ügyfél jogi képviselőjének fellebbezésében leírt azon kérelmet, mely szerint a hatóság eltekinthetne a bírság kiszabásától, mivel ez volt az első alkalom, hogy szabálysértést követtek el, nem tudtam figyelembe venni az alábbiak miatt: Megállapítottam, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 2. (5) bekezdése kimondja, hogy a Ket. 94. (2) bekezdés b) pontja

12 12 alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (1) bekezdés b) 20. (1) bekezdés e) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt esetekben, van helye. A Ket. 94. (1) bekezdés a) pontja szerint Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. Ellenben a Ket. 94. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja ha azt jogszabály - a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés tételes megjelölésével - azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági döntés megsértése vagy az (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő biztosítása az életet, a testi épséget, a nemzetbiztonságot, a honvédelmi érdeket, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát, közteherviselési kötelezettség teljesítését, az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagy harmadik személy alapvető jogát közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,. E jogszabályi pont alapján került kiadásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet, melynek 2. (5) bekezdés b) pontja értelmében A Ket. 94. (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 20. (1) bekezdés e) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt esetekben van helye. A fentieknek megfelelően az Ügyfél részére a bírság kiszabásától eltekinteni és helyette figyelmeztetést alkalmazni jogszerűen nem lehet. Megállapítottam továbbá, hogy az Ügyfél jogi képviselőjének azon felvetését, mely szerint a gépjárművezető tehető felelőssé az elkövetett szabálytalanságokért nem vettem figyelembe, mert a fenti szabálytalanságok tekintetében az ADR nem nevesíti a gépjárművezetőt felelősként. Az ADR a szállítót teszi felelőssé, hiszen a szállító cégnek kell ellátnia az alkalmazása alatt lévő munkavállalót megfelelő információval és felszereléssel, hogy a szállítás megfeleljen az ADR előírásainak. Az előbbiekben leírtakat figyelembe véve a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2014/HAT számú elsőfokú a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ,- Ft bírságot kiszabó határozatát megváltoztattam, és az Ügyfelet összesen ,- Ft bírság megfizetésére köteleztem. Az Ügyfél a fellebbezés benyújtásakor az illetékfizetési kötelezettségnek eleget tett, ezért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 32. (1) bekezdés szerint a fellebbezésen illetékbélyegben lerótt ,-Ft, azaz negyvenezer forint visszatérítésére a szükséges intézkedést az állami adóhatóság megkeresésével megtettem. Hatóságom a Ket. 33. (1) bekezdése alapján megállapított ügyintézési határidőt nem lépte túl. A Ket. 72. (1) dd) és de) pontjai alapján az eljárási költségről, valamint annak viseléséről rendelkeztem. A bírósági felülvizsgálat a Ket án, továbbá a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 22. (2) bekezdésén és 326. (1) bekezdésén, valamint a 330. (2) bekezdésén alapul. Keresetlevél benyújtása esetén a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el,

13 13 a keresetlevélben ugyanakkor az Ügyfél tárgyalás tartását kérheti a Pp (2) bekezdése alapján. Ennek elmulasztása miatt azonban igazolásnak nincs helye. A Ket. 73/A. (4) bekezdés értelmében az első fokú döntés a másodfokú döntés közlésével válik jogerőssé. A Ket (2) bekezdése szerint az ügyfél a keresetlevélben kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Ket a, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 20. (2) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 22. (1) bekezdés a) pontja, valamint az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 2. bf) pontja állapítja meg. Budapest, szeptember Készült: 3 példányban Terjedelme: 13. oldal Kapják: 1) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa György út 31.) 2.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon keresztül a jogi képviselő útján TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 3.) Irattár 4.) BM OKF Költségvetési Főosztálya - elektronikus úton 5) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságát (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.)

HATÁROZAT. helybenhagyom.

HATÁROZAT. helybenhagyom. Szám: 119-3/2014/ADR Tárgy: KARINTIA Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság

Részletesebben

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma:

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma: Iktatószám: Jogerő/határozathozatal dátuma: Közzététel jogcíme: 77-4/2014/H. 2014.05.24. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A.

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 2-14/2014/ADR-RID Tárgy: Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes

Részletesebben

Szám: 261-3/2014/HAT. H A T Á R O Z A T

Szám: 261-3/2014/HAT. H A T Á R O Z A T Szám: 261-3/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Csizmás és Csizmás Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Csizmás

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Szám: 36610/2070-3/2015.ált. Tárgy:

H A T Á R O Z A T. Szám: 36610/2070-3/2015.ált. Tárgy: Szám: 36610/2070-3/2015.ált. Tárgy: A MODIVI-Aqua Korlátolt Felelősségű Társaság terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Részletesebben

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-9600 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95)521-170 Fax: (95)521-172 E-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu Szám: 36840/459-3/2015.ált. Tárgy: Bírság

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 36650/1350-5/2015.ált. Tárgy: A SWEET-LINE-98 Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Telefon: 56/516-225 HATÁROZAT A SWEET-LINE-98 Kft.

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 545-2/2014/HO Tárgy: V-Terra Kft. (székhelye: 2890 Tata, Kakas úti ipartelep 153/20., adószám: 13093413-2-11) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Szám: 17-2/2014/IBFF Tárgy : Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt Ügyintéző : Telefonszám:

Szám: 17-2/2014/IBFF Tárgy : Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt Ügyintéző : Telefonszám: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. : 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 109 Tel: +36 (92) 549562 Fax: +36 (92) 549565 e-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 17-2/2014/IBFF

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megsemmisítem. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

H A T Á R O Z A T. megsemmisítem. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Szám: 35200/4318-4/2015. ált. Tárgy: A MAC-TANK Kft. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Hiv. szám: 35210/1839-6/2015. ált. H A T Á R

Részletesebben

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-9600 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95)521-170 Fax: (95)521-172 E-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu Szám: 36840/893-15/2015.ált. Tárgy: Bírság

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000 forint, azaz nyolcvanezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 80.000 forint, azaz nyolcvanezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 284-11/2014/H Tárgy: Szabolcski Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7900 Botykapeterd, Szigetvári u. 9.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-4600 Kisvárda, Mátyás király u. 109. Tel: (+36 45) 420-420 Fax:(+36 45) 420-420

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző:. Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző:. Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző:. Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T Az ECOCARGO Környezetvédelmi, Gépjárműkereskedelmi és Szállítmányozási Kft-t (székhelye: 3245 Recsk,

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Szám: 35970/1941-5/2015. ált. Tárgy: A MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 35970/1941-5/2015. ált. Tárgy: A MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) tűzvédelmi bírság ügye Szám: 35970/1941-5/2015. ált. Tárgy: A MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) bírság ügye H A T Á R O Z A T A MEZEI-VILL Kft.-t (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. fejezet A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

I. fejezet A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én

Részletesebben

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyszám: NAIH-1881-5/2013/H Ügyintéző: Tárgy: diákok személyes adatainak nyilvánosságra hozatala az interneten HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) szám alatti ügyfelet tűzvédelmi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél. adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása. a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása. a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Pécs 101,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Az ADECCO Személyzeti Közvetítő Kft-t (1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em., a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara A kamara küldöttgyûlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. Megjelent a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 2007. decemberi számában, csak a könyvvizsgálóknak

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti.

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/36/2015. Iktatószám: Vj/36-28/2015. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megtiltja

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megtiltja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1443-2/2012. Ü.i.: Szalai Ferenc Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : +3613731807 : ferenc.szalai@mbfh.hu Kérjük, hogy válaszában

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (12. piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (12. piac) 1 Ügyiratszám: DH-23398-11/2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (12. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk

Részletesebben

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés j) pontjában

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/731-2/2012. Üi: Horeczky Veronika : 301-2922 veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000-105/71- /2014. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

Szolgáltató Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T

Szolgáltató Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH/2015/187/17/H. Ügyintéző: xxxxxxxx Tárgy: A The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T A The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: 1125 Budapest, Diósárok

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben