11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének"

Átírás

1 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről Módosítva: a 19/2001. (V. 31.), 33/2001. (VIII. 30.), 9/2003. (II. 26.), 19/2003. (III. 27.), 24/2003. (IV. 30.),29/2003. (VII. 4.), 49/2003. (XII. 18.),2/2004. (I. 29.), 15/2004. (III. 25.) a 40/2004. (XII. 30.)ÖKT. rendelettel,, a 25/2005. (IX. 30.) ÖKT. rendelettel, a 40/2005. (XII. 23.) ÖKT. rendelettel, a 18/2006. (III. 31.) ÖKT. rendelettel, a 42/2006. (XII.14.) ÖKT. rendelettel, a 33/2007.(XI.29.)ÖKT rendelettel, 36/2008. (XI.27.) ÖKT. rendelettel, a 28/2009. (XI.26.) ÖKT. rendelettel a 20/2010.(VII.01.) ÖKT. rendelettel, az 1/2011.(I.14.) ÖKT. rendelettel,a 9/2011.(II.24.), a 35/2011.(XII.01.), a 40/2011. (XII.15.) a 21/2012.(V.31.),a 38/2012.(XII.13.), az 5/2013. (II.28.), a 7/2014.(II.27.), a 34/2014.(XI.27.), 19/2015.(VI.25.),a 20/2015. valamint a 32/2015.(XI.26.)Önk. rendelettel. (egységes szerkezetben) 2 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belüli önkormányzati kezelésű közutakon, közterületeken, valamint közhasználatra átadott területeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve a) a megkülönböztető fény-, és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműveket b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járműveket c) a segéd-motorkerékpárokat és a kerékpárokat d) a parkolási engedéllyel rendelkező súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműveit, ha azt az engedélyes érdekében használják e) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveit. 1 Módosította: 38/2012. (XII.13.) Önk. r. 1. Hatályos: től 2 Módosította: 32./2015. (XI.26.) Önk. r. Hatályos: től

2 A fizető parkolóhelyek 3 2. (1) A Képviselő-testület az 1. (1) bekezdésében meghatározott területen lévő, az Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által fenntartott egyes várakozóhelyeket fizető parkolóhellyé nyilváníthat. A fenntartó egyes területeket kék zónába sorolhat, ahol olyan táblát kell kihelyezni, ami előírja, hogy várakozni tilos, kivéve a kék zóna, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezőket. A kék zónába kell, hogy tartozzon olyan terület, ami valamelyik meglévő kijelölt fizető parkolótól légvonalban 500 méteres távolságon belül helyezkedik el. A fizető parkolóhelyek felsorolását és díjövezeti besorolását, továbbá a kék zónába tartozó területek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 4 (2) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 5 (3) A fizető parkolókat a fenntartóval kötött szerződés alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti (a továbbiakban üzemeltető). 3. (1) A fizető parkolókat Várakozóhely jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni. 6 (2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a parkolási díj megfizetésének módjáról (jegykiadó automatánál parkolójegy váltása, vagy mobiltelefonos díjfizetés) kiegészítő tábla tájékoztat. A kiegészítő táblán a külföldiek számára is jól érthető módon, lehetőség szerint rajzjellel (piktogrammal) fel kell tüntetni: a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, b)a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát, c) a várakozási díj összegét jármű fajtánként, d) a várakozási díj megfizetésének módját (jegykiadó automata, vagy mobiltelefonos fizetés), e) a pótdíj összegét, f) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, g) a nem őrzött parkolóra utalást. 7 h) Az időintervallum korlátozásra való utalás szükség szerint, kiegészítő tábla elhelyezésével. (KRESZ 113. ábra szerint) 8 (3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát Várakozni tilos táblával és alatta Kivéve kék zóna, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezők jelzőtáblával kell ellátni (1) Fizető parkolókban várakozni az üzemeltetési idő alatt, illetve Kék zónában várakozni csak jelen rendelet szabályai szerint lehet azzal, hogy a kék zónába az éves kedvezményes bérlettel rendelkező is parkolhat, ha a bérlet e rendelet szerinti kihelyezéséről gondoskodott. (2) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolóban nem kell parkolási díjat fizetni. (3) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. Üzemeltetési idő 3 Módosította: 32/2015. (XI.26.) Önk. r. 1. Hatályos: től 4 Módosította: 38/2012. (XII.13.) Önk. r. 2. Hatályos: től 5 Módosította: 7/2014. (II.27.) Önk. r. 1. Hatályos: től 6 Módosította: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r. 1. Hatályos: től 7 Kiegészítette:: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r. 2. Hatályos: től 8 Módosította: 32./2015. (XI.26.) Önk. r. 2. Hatályos: től 9 Módosította: 5/2013. (II.28.) Önk. r. 1. Hatályos: től

3 5. 10 (1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje az alábbi: munkanapokon 8-18 óra között, szombaton a parkolásért fizetni nem kell. 11 (2) Rendezvények esetén az üzemeltető az üzemeltetési időt- a rendező szerv kérelmére eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes jóváhagyásával jelen rendeletben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja. (3) Az üzemeltetési idők megváltoztatásáról az üzemeltető a lakosságot sajtóhirdetéssel, Városi Televízióban közzétéve-előzetesen tájékoztatni köteles. A parkolási díjak 6. (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért fizetendő díjak (együttesen továbbiakban parkolási díjak), valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. A díjak módosítására az üzemeltető tesz javaslatot. 12 A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért fizetendő díjak (együttesen továbbiakban parkolási díjak), a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak, valamint a bemutatási díj mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. A díjak módosítására az üzemeltető tesz javaslatot. (2) 13 A parkolási díjak, pótdíjak, bemutatási díjak és kedvezmények mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) 14 Fizető parkolóhelyen a parkolási díj megfizetése jegykiadó automatánál parkolójegy váltásával, vagy mobiltelefonos díjfizetéssel történik. Az automatán feltűnő helyen, olvashatóan kell közölni a jegyváltás feltételeit. A parkolójegy az automatánál pénzérme bedobásával, vagy az üzemeltetőnél kiváltható mágneskártya segítségével vásárolható meg, vagy a parkolási díj megfizetése mobiltelefonos díjfizetéssel történhet. A parkolás legrövidebb ideje: 15 perc, leghosszabb ideje: az üzemeltetési idő, kivéve az időintervallum korlátozással érintett parkolókat. Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban a leghosszabb várakozási idő 1 óra. Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban tárcsa használata kötelező, amelyen a várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A fizetendő legkisebb parkolási díjakat a 2. melléklet tartalmazza. A jegykiadó automatánál napijegy is váltható. A parkolójegy megvásárlója a parkolójegyen feltüntetett időtartam alatt jogosult a fizető parkolóhelyen való várakozásra. A mobiltelefonos díjfizetésről a parkolónál feltűnő helyen, olvashatóan tájékoztatást kell nyújtani. A mobiltelefonos díjfizetés a parkoló területén feltüntetett telefonszámokon vehető igénybe. A 10 Módosította: 38/2012. (XII.13.) Önk. r. 5. Hatályos: től 11 Módosította: 7/2014. (II.27.) Önk. r. 3. Hatályos: től 12 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. -a. Hatályos:2005. I. 01-től. 13 Módosította: 40/2004. (XI. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 2. -a. Hatályos: I. 01-től. 14 Módosította: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r. 3. Hatályos: től

4 mobiltelefonos díjfizetés a mobiltelefon-szolgáltató eredményes vásárlásról szóló visszaigazolásától kezdődően érvényes. (4) A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni. 15 (5) Az üzemeltető- a rendező szerv kérelmére- eseti jelleggel egyedi elbírálás alapján a városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólag parkolási célra, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet. Bérletrendszer (1) A bérletrendszer Szentgotthárdon a havi bérletet (8. )és az éves parkolóbérletet (9. ) jelenti. Havi bérlet (1) A parkolási díj az A./díjosztályba sorolt gépjárművekre és motorkerékpárra (rendszámra) 30 naptári napra előre kiváltott bérlettel egyösszegben is megfizethető. A havi bérlet az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában vásárolható meg. A havi bérlet parkolóhely kizárólagos használatára nem jogosít, csak a helyszíni fizetési kötelezettség alól mentesít. Éves parkoló bérlet (1) 20 A Szentgotthárdon gépjármű- 21 adó fizetésére kötelezettek egész évre szóló a R. 2. számú mellékletében meghatározott mértékű kedvezményes parkoló bérlet váltására jogosultak az alábbi feltételekkel: a) A parkoló bérlet megváltásának előfeltétele annak igazolása, hogy a parkolóbérletet megváltó a megváltásig Szentgotthárd Város Önkormányzata felé esedékes valamennyi gépjármű- 22 adófizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 15 Módosította: 7/2014. (II.27.) Önk. r. 4. Hatályos: től 16 Módosította: 49/2003. (XII. 18.) ÖKT. r 2. Hatályos: től 17 Módosította: 40/2005. (XII. 23.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletének 1. -a. Hatályos: I. 01-től. 18 Módosította: 9/2003. (II. 26.) ÖKT. r. 2. Hatályos: től 19 Módosította: 9/2003. (II. 26.) ÖKT. r. 2. Hatályos: től 20 Módosította: 29/2003. (VII. 4. ) ÖKT. r. 5. Hatályos: től 21 Módosította: 42/2006. (XII.14.) ÖKT.r. 3. -a. Hatályos: január 1-től. 22 Módosította: 42/2006. (XII.14.) ÖKT.r. 3. -a. Hatályos: január 1-től.

5 b) Jogosult a parkoló bérlet kiváltására az is, aki év közben olyan gépjármű tulajdonjogát szerzi meg, amely gépjármű után Szentgotthárdon már gépjármű- 23 adót kellett fizetni és az esedékes gépjármű- 24 befizették továbbá igazolja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata felé gépjármű -súlyadó tartozása nincsen. c) Jogosult a parkoló-bérlet kiváltására az is, aki olyan gépjármű tulajdonjogát szerzi meg év közben, amely gépjárműre az adott évben Szentgotthárdon súlyadót fizetni még nem kell, és: amennyiben a parkoló bérlet kiváltását megelőző évben még nem volt gépjármű-súlyadó fizetésére kötelezett Szentgotthárdon, úgy a gépjárművet az adóhatóságnál bejelenti, amennyiben a parkoló bérlet kiváltását megelőzően gépjármű-súlyadó fizetésére kötelezett volt Szentgotthárdon, akkor a gépjármű bejelentésével egyidejűleg azt is igazolja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata felé gépjármű-súlyadótartozása nincsen. d) 25 A parkoló bérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkoló bérlet tartalmazza a KRESZ Várakozóhely táblája szerinti kék alapon fehér P jelet, Szentgotthárd Város címerét, a Parkoló bérlet...(évszám az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet még felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami betűjelként P jelzést tartalmaz mely bérlettel a város bármely parkolóhelye igénybe vehető. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán Tudnivalók címszó alatt röviden le kell írni, hogy a bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített parkoló bérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A parkoló bérletbe bejegyzést csak az Üzemeltető tehet. 23 Módosította: 42/2006. (XII.14.) ÖKT.r. 3. -a. Hatályos: január 1-től. 24 Módosította: 42/2006. (XII.14.) ÖKT.r. 3. -a. Hatályos: január 1-től. 25 Módosította: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r. 4. Hatályos: től

6 (2) 26 A parkolóbérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkolóbérlet tartalmazza a KRESZ Várakozóhely táblája szerinti kék alapon fehér P jelet, Szentgotthárd Város címerét, a Parkolóbérlet...(évszám az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet még felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami betűjelként P jelzést tartalmaz ha a bérlettel a város bármely parkolóhelye igénybe vehető, Z jelzést tartalmaz olyan havi bérlet esetében, ami csak a II. (zöld) zónában vehető igénybe. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán Tudnivalók címszó alatt röviden le kell írni, hogy milyen betűjellel kezdődő sorszámú bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített parkolóbérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. 27 A parkolóbérletbe bejegyzést csak az Üzemeltető tehet. (3) A parkoló bérlet szigorú számadású nyomtatvány. Kiadásának előfeltétele a gépjármű súlyadó tárgyévi teljes befizetését igazoló bizonylaton túl az éves díj egyidejű befizetése. (4) 28 A megváltott éves parkoló bérlettel legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig lehet parkolni. (5) A parkoló bérletet közvetlenül a parkoló gépjármű szélvédője mögé a műszerfalra kell elhelyezni jól láthatóan. Amennyiben a parkolóbérlet nem a szélvédő mögött van elhelyezve, vagy bármilyen módon le van takarva, illetve a zavartalan ellenőrzésére nincs lehetőség, a parkolás parkolási díj fizetése nélkülinek minősül és erre az esetre vonatkozó jogkövetkezményekkel jár. 29 Amennyiben az érvényes parkolóbérlettel rendelkező a parkolóbérletét utólag az üzemeltetőnek bemutatja, bemutatási díjat kell fizetnie. Utólagos bemutatásra az esetet követő 15 napon belül van lehetőség a bemutatási díj egyidejű befizetése mellett. (6) a).az elveszett, megrongálódott parkoló bérletet az üzemeltető kicseréli. Ehhez a súlyadó befizetését ismételten igazolni kell. b) A megrongálódott parkoló bérletet a csere alkalmával az üzemeltetőnél le kell adni, azt át kell húzni és érvénytelen szöveget rá kell vezetni. Az így érvénytelenített irat az üzemeltetőnél marad. (7) Parkoló bérlet kiadásakor a súlyadó befizetését igazoló csekket, vagy más bizonylatot és a gépjármű érvényes forgalmi engedélyét le kell fénymásolni és a parkolóbérletet kiváltó személy adatait rögzíteni kell. (8) A parkoló bérletet az üzemeltetőnél személy szerint az igényelhet, aki a súlyadót befizette. Más személy csak teljes bizonyító erejű meghatalmazás birtokában igényelheti a parkolóbérletet. Ebben az esetben az üzemeltető a meghatalmazottat is nyilvántartásba veszi. (9) Ha a súlyadó befizetője társas vállalkozás, vagy egyéb jogi személy, akkor a bérletet kiváltó képviselő adatait is rögzíteni kell. 26 Módosította: 2/2004. ( I. 29.) ÖKT. r. 1. Hatályos: től. 27 Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletének V.Fejezet 11. -a. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 28 Módosította: 49/2003. (XII. 18.) ÖKT. r. 1. Hatályos: től 29 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 4. -a. Hatályos: I. 01-től.

7 (10) 30 A parkoló bérlet kék kártya kiállításáért és cseréjéért a 2. melléklet szerinti bérletelőállításai díjat kell fizetni. Az elveszett vagy megsemmisült parkolóbérlet és kék kártya pótlása esetén az üzemeltető költségtérítést számít fel, melynek mértéke Ft/db. 31 (11) Abban az esetben, ha azt a gépjárművet, melyre az éves parkolóbérletet kiváltották az év közben a tárgyév december 31-ig kivonják a forgalomból, a befizetett éves parkolóbérlet díjának arányos részét a bérlő visszakérheti az üzemeltetőtől. A kérelmet írásban kell beadni, be kell mutatni a forgalomból való kivonást igazoló jogerős határozatot. A visszatérítésnél a visszatérítés iránti írásos kérelem beérkezésének az időpontja irányadó, a visszafizetéskor az arányos összeget a beadás havának utolsó napját követő hónaptól kell számolni. Az arányos rész kiszámításához az éves díj 1/12 ét kell megszorozni a tárgyévből a beadás hónapjának végéig eltelő hónapok számával. Az így kijött összeget kell levonni az éves díj összegéből és a maradék összeget kell visszafizetni. A visszafizetés kamatmentesen történik. 9/A 32 (1) Éves parkolóbérletre jogosultak a Szentgotthárdi kistérségbe tartozó Önkormányzatok évente önkormányzatonként egy gépjárműre. (2) A tárgyévben a település polgármestere által megjelölt jármű típusát és rendszámát Szentgotthárd Polgármesteréhez kell bejelenteni 33 - azon település, amely falugondnoki gépjárművel rendelkezik, kizárólag a falugondnoki gépjárművét jelentheti be e célból. Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere önkormányzatonként egy igazolást állít ki. Ezen igazolás alapján jogosultak az önkormányzatok az éves bérlet igénylésére. (3) Az igénylés előfeltétele a polgármesteri igazoláson túl az éves parkolódíj befizetésének igazolása. (4) Az éves parkolóbérlet ára a 2. számú melléklet szerinti kedvezményes 34 lakossági bérletre meghatározott összeg. (5) 35 Éves parkolóbérletre jogosult a Szentgotthárd Város Önkormányzata és a 36 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények gépjárművei, amennyiben a gépjárműadót Szentgotthárdon az adójogszabályoknak megfelelően befizették. A kedvezményes parkoló bérlet kiadását az intézményvezető kérheti. Az éves parkolóbérlet ára a 2. számú melléklet szerinti kedvezményes lakossági bérletre meghatározott összeg. 37 (6) Egyebekben a 9. (2), (4), (5), (6) és (8)-(10) bekezdéseiben foglalt szabályok vonatkoznak a kistérségi önkormányzatokra és a 9/A (5) bekezdése szerinti intézményekre is. 38 9/B. (1) A Szentgotthárdon gépjármű-adó fizetésére kötelezettek egész évre szóló Szentgotthárdi kék parkolási kártya (továbbiakban kék kártya) váltására jogosultak, mely 30 Módosította:38/2012. (XII.13.) Önk.r. 7. -a. Hatályos: től. 31 Módosította: 18/2006. (III. 31.) ÖKT. rendelet 1. -a. Hatályos: I. 1-én, rendelkezéseit I. 01-től visszamenőlegesen is alkalmazni kell. 32 Módosította: 15/2004. (III. 25.) ÖKT. r. 1. Hatályos: től (Kiegészült 9/A. -al.) 33 Módosította: 9/2011. (II. 24.) ÖKT. r. 1. Hatályos: től. 34 Módosította: 9/2011. (II. 24.) ÖKT. r. 2. Hatályos: től. 35 Módosította: 9/2011. (II. 24.) ÖKT. r bek.-e. Hatályos: től 36 Módosította:7/2014. (II.27..) Önk.r. 5. -a. Hatályos: től. 37 Módosította: 9/2011. (II. 24.) ÖKT. r bek.-e. Hatályos: től 38 Módosította: 5/2013. (II.28.) Önk. r. 2. Hatályos: től

8 kártya birtokában használhatják a 2. szerinti kék zónába tartozó helyeket a (2) bekezdés szerinti feltételekkel. Ugyancsak jogosultak kék kártya váltására azok, akik igazolják, hogy a Rendelet 1. melléklete szerinti utcában laknak de állandó bejelentett lakcímük nem Szentgotthárdon van így gépjárműadó fizetésére nem Szentgotthárdon kötelezettek. A kék zóna területén lévő utcákban élést igazolni kell a tartózkodási helyre való bejelentkezés esetén lakcímkártyával, egyéb esetben a kék zónába tartozó területen történt ingatlanvásárlás esetén a tulajdoni lapmásolattal, más jogcímen való ingatlanhasználat esetén a lakás/ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű dokumentumban tett igazolásának bemutatásával. Kék kártyára jogosultak azok is, akik a Rendelet 1. melléklete szerinti utcákba állandó lakcímre már bejelentkeztek, de a gépjárműadójukat majd csak a következő évtől tudják Szentgotthárdon fizetni. A Kék kártya addig lehet az arra jogosultak birtokában, amíg az e -ban említett jogosultsági feltételek meg nem szűnnek. Megszűnésük esetén a kék kártyát vissza kell adni - a Kék kártya kiváltásakor fizetett díjból azonban semmilyen jogcímen nem jár visszatérítés. (2) A Kék kártya K jelzésű. A Kék kártya az üzemeltetőnél váltható ki. Tartalmazza a KRESZ Várakozóhely táblája szerinti kék alapon fehér P jelet, Szentgotthárd Város címerét, a Szentgotthárdi Kék parkolási kártya...(évszám az érvényesség tárgyévének száma) feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a kék zónában való parkolásra igénybe vehető. A Kék kártya érvényességi ideje a kiadás napjától a tárgyév december 31-ig tart. A Kék kártya része a sorszám, ami betűjelként K jelzést tartalmaz. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a kártya tulajdonosa. A kártya hátsó oldalán Tudnivalók címszó alatt röviden le kell írni, hogy a kártyával hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkolásra kijelölt kék zóna nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített kártyát az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A kártyára bejegyzést csak az Üzemeltető tehet. (3) A Kék kártyára egyebekben az éves parkolóbérletre a 9. (1), (3)- (9) bekezdéseiben írottak értelemszerűen irányadók. Lakossági ingyenes bérlet Kizárólagos használati jog (1) Azokon a parkolóhelyeken, ahol az forgalomtechnikai és műszaki szempontból megoldható (elkorlátozható terület), legalább egy évre kizárólagos használati jog is vásárolható az A díjosztályba tartozó járművek részére. 39 Hatályon kivül helyezte a 49/2003. (XII. 18.) ÖKT. r. 3..-a től. 40 Módosította: 29/2003. (VII. 4.) ÖKT. r. 7. Hatályos: től

9 (2) A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetőségéről a közút kezelője és az üzemeltető közösen dönt. (3) 41 A kizárólagosan igénybe vett parkolóhelyek száma összesen nem haladhatja meg az összes fizető parkolóhely számának 33 %-át. (4) A kizárólagos használat biztosítása érdekében a városban egységes kialakítású parkolás-gátló elhelyezéséről a használati díj megfizetése után az üzemeltető gondoskodik. A parkolás-gátló elhelyezésének költségei a használót terhelik. A díj megfizetésének igazolása (1) A parkolási díj megfizetését igazolja: a megváltott parkolójegy, a havi bérlet, az éves parkoló bérlet, a kizárólagos használati jogot igazoló bizonylat. A parkolási díj megfizetése az mobiltelefonos díjfizetéssel is történhet. Az (1) bek.-ben említett bizonylatok - a mobiltelefonos díjfizetés kivételével elhelyezésére a 9. (5) bek-ben a kedvezményes parkoló bérletnél mondottak irányadók. Ellenőrzés (1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni. (2) A jogosulatlan használatért a rendelet 2.sz.mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni. Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a) 44 várakozási díj megfizetése nélkül parkol, b) 45 az érvényes parkolójegyet, kizárólagos használati jogot igazoló bizonylatot, az érvényes havi bérletet, az éves parkolóbérletet 46 nem a R. 9. (5)bek-ben foglaltak szerint helyezte el a gépjárművében. c) az előre megfizetett várakozási idő 47 leteltét követő 15 perc után a parkolóhelyet továbbra is használja. 48 (3) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére kell helyezni, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkoló helyét, a gépkocsi rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj megfizetésére vonatkozó információkat. Jogosulatlan használat esetén a parkoló a polgári jog szabályai szerint létrejött parkolási szerződést megszegi, a szerződésszegés következménye a pótdíjfizetési kötelezettség. A pótdíj a parkolási szerződés teljesítését biztosítja. Erre tekintettel jogosulatlan parkolás esetén a 13. (2) a) és b) és c.) pontja esetén is meg kell fizetni egy órai parkolási díjat a R.2.sz.melléklete szerinti pótdíjon kívül. 49 (4) A pótdíjat csekken, vagy az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában készpénzben kell megfizetni. 41 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) ÖKT. r. 6. -a. Hatályos: I. 01-től. 42 Módosította: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r.5. Hatályos: től 43 Módosította: 49/2003. (XII. 18.) ÖKT. r. 4. Hatályos: től 44 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 7. (1) bek. Hatályos: I. 01-től. 45 Módosította: 29/2003. (VII. 4.) ÖKT. r. 9. (1) Hatályos: től 46 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 7. (1)bek. Hatályos: I. 01-től 47 Módosította: 20/2010. (VII.1.) ÖKT. r. 3. Hatályos: től 48 Módosította: 40/2011. (XII.15.) ÖKT. r. 1. Hatályos: től 49 Módosította: 40/2011. (XII.15.) ÖKT. r. 2. Hatályos: től

10 (5) A pótdíj az üzemeltetőt illeti meg. A pótdíj napon túli meg nem fizetése esetén az üzemeltető annak behajtása iránt köteles intézkedni. 51 (6) A fizető parkolóba történő beállást követő első 10 perc a türelmi idő, mely alatt a parkoló használata nem minősül várakozási díj megfizetése nélküli parkolásnak. Ezen időtartam alatt az ellenőrzést végző figyelmeztető cédulát tehet a gépjárműre, melyen felhívja a fizető parkolót használó figyelmét arra, hogy fizető parkolóban várakozik és ezért díj fizetésére köteles. A cédulán pontosan fel kell tüntetni a kihelyezés idejét (legalább óra-perc pontossággal). A figyelmeztető cédulán feltüntetett időponttól számított 10 percen túl minősül a várakozás díjfizetés nélkülinek. Ezt követően van lehetőség a R. szerinti eljárásra. 52 Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső területen várakozik, és a kifizetett várakozási időt 15 perccel túllépi, a várakozás díjfizetés nélkülinek minősül. Ezt követően van lehetőség a Rendelet szerinti eljárásra. 53 (7) Bemutatási díj: a) amennyiben a járművezető bemutatja az üzemeltetőnek az ellenőrzés idején (a pótdíj fizetési felszólítás kiadásakor) érvényes, a parkolási díj megfizetését igazoló érvényes parkolójegyet, vagy érvényes bérletet. A bemutatási díjat az üzeeltető ügyfélszolgálati irodájában a bemutatással egyidejűleg készpénzben meg kell fizetni. b)az üzemeltető kötelessége, hogy a bemutatási díj fizetésekor a pótdíj fizetési felszólítás példányához csatolja a bemutatott, az ellenőrzés idején érvényes parkolójegyet, vagy annak hiteles másolatát, vagy amennyiben a járművezető bérletjeggyel, napijeggyel rendelkezik, fel kell tüntetnie a pótdíj fizetési felszólításon a bemutatott, az ellenőrzés idején érvényes bérletjegy/napijegy számát. A bemutatási díj befizetését követően a pótdíj fizetési felszólítást érvényteleníteni kell. c)a bemutatási díj az üzemeltetőt illeti meg. Szabálysértés Záró rendelkezések (1) Hatálybalépés napja: 2009.január 01-től. (2) Az üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb előírásokat az üzemeltetési szabályzat tartalmazza, amit a bevezetés időpontjára el kell készíteni. 50 Módosította: 20/2010.(VII.01.) ÖKT.r. 4..-a. Hatályos: től. 51 Módosította:42/ (XII.14.) ÖKT. r. 1.. (1) bek. Hatályos: január 1-től. (Új (6) bekezdés került elfogadásra) 52 Módosította: 20/2010.(VII.01.) ÖKT.r. 5..-a. Hatályos: től. 53 Módosította: 42/2006. (XII.14.) ÖKT.r. 1. -a. Hatályos: 2007.január 1-től (Az eredeti 6. bekezdés 7.bekezdésre módosult) 54 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 8.. (2)bek. Hatályos: I. 01-től. (Kiegészül a (6)bekezdéssel és annak a)-b)-c)pontjával) 55 Módosította: 42/2006. (XII.14.) ÖKT.r. 1..(2) bek. Hatályos: 2007.január 1-től (Az eredeti 6. bekezdés 7.bekezdésre módosult) 56 Hatályon kivül helyezte a 21/2012. (V. 31.) Önk. r. 1..-a től. 57 Módosította: 36/2008. (XI. 27.) ÖKT. r. 3. Hatályos: től

11 (3) 58 Lakossági kedvezményre az e rendeletben szabályozott egyéb feltételek megléte esetén azok jogosultak, akik természetes személynek minősülnek melléklet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók: 1. Széll Kálmán tér 2. Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M. útig) 3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől Mártírok út 5.sz. épületig) 4. Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől a zöldterülettel elválasztott részig) 5. Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől a József Attila utig) 6. Várkerti parkoló (várkert nyugati oldalán lévő parkoló) 7. Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig) 8. Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig) 9. Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Spar áruház körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a Kaszagyár előtti területet) 10. A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület 11. Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó parkolók) 12. Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe) Kék zóna: 1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca csatlakozásáig 2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig 3. A Deák F. u és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar Időintervallum korlátozással érintett fizető-parkolók: Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók számú melléklet a 11/2001. (III. 29.) ÖKT. rendelethez Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 58 Módosította: 40/2004. (XII. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 10. -a. Hatályos: I. 01-től. 59 Módosította: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r.6. Hatályos: től 60 Módosította: 20/2015. (VIII.27.) Önk. r.7. Hatályos: től

12 A parkolási díjak mértéke Díjosztályok A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi díjosztály egyikébe kell sorolni: A/ díjosztály Az 5.50 m-nél nem hosszabb és kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.) B/ díjosztály Egyéb 5.50 m-nél hosszabb, vagy kg összsúlyt meghaladó járművek. I. Alapdíjak óránként: A/ díjosztály B/ díjosztály 240 Ft/óra 720 Ft/óra A minimális díjtétel összege az A díjosztályban 50,- Ft, a B díjosztályban 150 -Ft. Járműszerelvény a fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe. II. Napijegyek árai: A/ díjosztály 1200 Ft/nap III./A. Éves bérletek árai: Ft Kedvezmények: Teljes áru lakossági bérlet: 50 % Kedvezményes közületi bérlet: 50% Kedvezményes lakossági bérlet esetén 88%.A kedvezményes lakossági bérlet ára tartalmazza az előállítás költségét. III/B. 30 napos bérletek árai: Teljes ár 5300 Ft/30 naptári nap Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 20 %. Valamennyi bérlet és a kék kártya előállítási költsége: 500 Ft Bérlet, napijegy és kék kártya csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható. IV. A kizárólagos használati jog éves díjai: Díjövezetben KÉK ZÓNÁBAN Ft/év/parkolóhely Ft/év/parkolóhely Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár. Engedmény: 2 db vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több megvásárlása esetén

13 50 %. V. Pótdíj mértéke: - a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6- szorosa - a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 12- szerese; - a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40- szerese Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző szerv a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldeni. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. VI. Bemutatási díj: 800 Ft VII. A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége nélkül sz.melléklet 61 Hatályon kivül helyezte a 49/2003. (XII. 18.) ÖKT. r. 3..-a től

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. Tárgy: A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület júniusi ülésén foglalkozott

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 24/2011.(IV.28.),

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére. Tárgy: Az új városközponti parkoló megépítésével kapcsolatos közlekedésszervezési kérdések, fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása,

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07 1451/2007. Témafelelõs: Cseuz András Tárgy: Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek létesítése.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete

1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésben, valamint a

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör-rel és a 22/2014.(VI.30.) Ör-rel módosított 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET KÖZTERÜLETEIN JÁRMŰVEL BEHAJTÁS ÉS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2016/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-6781/2013., AJB-1359/2014., AJB-636/2014., AJB-7807/2013., AJB-7987/2013., AJB- 2258/2014., AJB-2223/2014.)

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 23/2013. (XI.04.) önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK 1.1 A ROSSMANN Webáruházat ( Webáruház ) a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út

Részletesebben