Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető"

Átírás

1 Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-9600 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95) Fax: (95) Szám: 36840/893-15/2015.ált. Tárgy: Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt. (FKN-495) Ü. i.: Tel.: HATÁROZAT A Klorid Vegyi és Műanyagipari Zrt. (4150 Püspökladány, Községdűlő 1. adószám: ; cégjegyzékszám: , továbbiakban: Ügyfél) terhére a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ,- Ft,- azaz kilencszázezer forint összegű bírságot szabok ki. A bírság összegét jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára, a csatolt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával vagy banki átutalás útján köteles megfizetni. (Külföldről történő utalás esetén, a Hungarian National Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8/9. IBAN HU , SWIFT CODE: MANEHUHB, azonosítók felhasználásával kell az utalást teljesíteni.) A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára (36840/893-15/2015.ált.), a bírság típusára (ADR bírság) és a bírságfizetésre kötelezett nevére. A kiszabott bírság befizetésének késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésének van helye. A bírságot a befizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani. A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett ,- forintja után 400,- forint, de legalább 5.000,- forint. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, de a forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással is megfizethető.

2 2 Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. INDOKOLÁS A Klorid Vegyi és Műanyagipari Zrt. ügyfelet ,- Ft,- összegű bírsággal sújtottam, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: ADR) meghatározott rendelkezések megsértése miatt az alábbiakban részletezettek szerint: A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 20. -ában kapott jogkörében eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését végezte augusztus 26.-án a 86-os számú főút 119-es km szelvénynél. Megállapítást nyert, hogy az ellenőrzés alá vont, FKN-495 forgalmi rendszámú gépjárművel és FYT-604 forgalmi rendszámú pótkocsival végrehajtott veszélyes áru szállítási tevékenység, a 36840/893/2015.ált. számú jegyzőkönyvben és a VA számú ellenőrzési jegyzékben foglaltak szerint megsértette az ADR-ben meghatározott rendelkezéseket. Az ellenőrök az ellenőrzés helyszínén a következő hiányosságot találták/megállapítást tették: 1. A gépjárművön elhelyezett behajtható narancssárga tábla behajtott állapotban volt rögzítve. 2. A gépjármű rakterében a veszélyes és egyéb áru raklapokon, egyesítő csomagolásban, valamint a gépjármű platóján, a menetirány szerint jobb hátsó felében önmagukban álló kannákban kerültek elhelyezésre. A veszélyes és egyéb áruk sem rögzítő eszközzel, sem arra alkalmas anyaggal való térkitöltéssel nem voltak rögzítve. 3. A 3-as számmal jelölt raklapon elhelyezett UN 1791 H-lúg és a 6-os számmal jelölt raklapon elhelyezett UN 1791 Nátrium Hipo-klorit záró kupakja nem megfelelően volt rögzítve és az anyag szivárgott, melyet a helyszínre érkező Vas MKI KML egysége indikátor papírral beazonosított. A műanyag kannák töltési foka megfelelő. A hőmérséklet az ellenőrzés helyszínén és időpontjában a KML-ben rendszeresített Drager UCF 9000 hőkamerával mérve 20 Cº. 4. A raktér menetirány szerinti jobb hátsó oldalán elhelyezett 10-es jelű 3 db 20 l-es kannákban a KML Thermo Scientific First Defender RMX típusú mintavevője mérési eredménye alapján UN 1202 számú Diesel volt megtalálható. A műanyag kannákból mintavételezés történt. A műanyag kannák sem UN számmal, sem bárcával nem voltak megjelölve. 5. A 6-os számmal jelölt raklapon elhelyezett UN 1791 Nátrium Hipo-klorit egyesítő csomagolásán a veszélyt jelölő bárca csak a tetején volt elhelyezve, a 3-as számmal jelölt raklapon elhelyezett UN 1791 H-lúg küldeménydarabokon, valamint az egyesítő csomagoláson a veszélyt jelölő bárca és az UN szám nem volt elhelyezve. 6. A gépjármű fuvarokmányai nem helyesen tartalmazták az szerinti szállított anyagok mennyiségét. A gépjárművön található veszélyes áruk mennyisége az szerinti korlátozott mennyiség felett voltak. 7. Az ADR szerinti írásbeli utasítás nem a hatályos ADR-nek megfelelő adattartalmú volt.

3 3 A gépjárművezető és kísérője a szivárgást a kannák zárókupakjának meghúzásával megszüntette. A műanyag kannákat vízzel lemosták. A rögzítési hiányosságot megszüntették, melyről digitális fényképfelvétel készült. Megállapítottam, hogy az ellenőrök a szabálytalanságokat a 36840/893/2015.ált. számú ellenőrzési jegyzőkönyvben, a VA számú ellenőrzési jegyzékben, 1 db videó felvételen (00034) és 83 db fényképfelvételen (számuk: DSCN0679-DSCN0761) rögzítették (továbbiakban: bizonyítékok). Az ellenőrök a jegyzék, a jegyzőkönyv és az ellenőrzés során készített fényképfelvételek alapján a következő veszélyes árukat találták a gépjárművön az ellenőrzés helyszínén: A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma: UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 8 III. UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (150g/l) UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (90g/l) UN 1202 GÁZOLAJ 3 III. UN 1090 ACETON 3 II. Mennyisége 550 liter (20x20 l + 3x50 l) 350 liter (7x50 l) 600 liter (30x 20 l) 60 liter (3x 20 l) 25 liter (5x 5 l) A fuvarokmányok a következő veszélyes árukat tartalmazták: A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma: UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 8 III. UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. Mennyisége 550 liter 350 liter A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 29. (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megindításáról az Ügyfelet augusztus 27.-én kelt, 36840/893-2/2015.ált. számú végzésemben értesítettem, melyet az Ügyfél szeptember 01.-én vett át. Az eljárás megindításának napja augusztus 26. Az eljárást október 29-én 21 nappal meghosszabbítottam. Az ügyintézési határidőbe nem számított bele a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, továbbá a jogsegély időtartama, mely összesen 93 nap volt szeptember 11.-én nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az <szállító neve>-t (továbbiakban: szállító): A nyilatkozattételre történő felhívás az alábbiakra terjedt ki: 1. A <szállító neve>., (továbbiakban: szállító), FKN-495 forgalmi rendszámú tehergépkocsival és FYT-604 forgalmi rendszámú pótkocsival augusztus 26.-án végzett szállítása esetében (továbbiakban: ellenőrzött szállítás), a szállítás megkezdése előtt meggyőződött-e a Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: ADR) f) pontjának megfelelően arról, hogy az előírt narancssárga tábla elhelyezésre került-e?

4 4 2. A szállító, az ellenőrzött szállítás esetében meggyőződött-e az ADR c) pontjának megfelelően arról, hogy a rakománynak van-e hiányossága, nem szivárog és a rakomány berakása, árukezelése megfelelő-e? 3. A szállító, az ellenőrzött szállítás esetében meggyőződött-e az ADR b) pontjának megfelelően arról, hogy a feladó, a szállítandó veszélyes árura vonatkoztatva, az ADR által előírt minden információt megadott-e, az előírt okmányok a szállítóegységen vannake és a fuvarokmányai helyesen tartalmazták-e az szerinti szállított anyagok mennyiségét? 4. A szállító, az ellenőrzött szállítás esetében meggyőződött-e az ADR pontjának megfelelően arról, hogy az előírt írásbeli utasítás a hatályos ADR-nek megfelelő adattartalmú volt-e? 5. A szállító nyilatkozzon arról, hogy a veszélyes áru szállításra történő előkészítését, csomagolását, azok jelölését, valamint a gépjárműre történő berakodást mely szervezet végezte? 6. Az UN 1202 Diesel veszélyes áru küldemény, csomagoló eszközbe történő töltését, valamint annak feladását mely szervezet végezte? Az iratbemutatásra történő felhívás az alábbiakra terjedt ki: 1. A fenti, nyilatkozatokat alátámasztó dokumentációra. 2. A fenti, 6. pontban leírt veszélyes áru fuvarokmányára. A szállító szeptember 29.-én postára adott, október 05.-én beérkezett levelével nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett. A beküldött iratában a következő nyilatkozatot tette: A Klorid Zrt. (mint megbízónk) feladása mellett veszélyes árut szállítottunk dunántúli megrendelőknek, a jármű szerelvényt elől-hátul narancssárga táblával jelölve. Győrben történő lerakodást követően a gépjármű vezető a jármű szerelvényen maradt áru mennyiségére való tekintettel a narancssárga táblát behajtotta. A járművön maradt veszélyes árú és mennyisége: UN 1789 Klór-hidrogénsav (sósav)8 III 550l; UN 1791 Hipoklorid oldat 8 III 350l; UN 1090 Aceton 3 II (3x25l) 75l; A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen 975l. A fentiek alapján az ADR szerint a járművezető helyesen járt el. A 60l gázolaj az ADR alapján mentességgel szállítható. Berakodás során meggyőződtünk a küldemény darabok szivárgás mentességéről, ugyanakkor a töltést követően a raklapos egyesített csomagolásokat lemossák, a lúg és víz keveréke a ballonok oldalán megtapad, a raklap pedig magába szívja a betöltött lúg maradékát, melyet ellenőrzéskor Önök ki tudtak mutatni. Továbbá a járművezető a győri lerakodást követően ellenőrizte a járművön maradt nátrium-hipoklorit ballonokat, mivel hajlamos a gázképződés okozta túlnyomásra, a zárszerkezet meglazításakor a kigőzölés valamint a kupakra tapadt folyadékcseppek a ballonok oldalára kerültek a túlnyomás kiegyenlítődése folytán. Szivárgás esetén a rakfelületre is folyt volna az addig megtett 400 km során, ezért a veszélyes anyag szivárgása véleményünk szerint nem valósult meg. Szállítóként a feladótól megkaptunk minden információt a veszélyes árura vonatkozóan, továbbá a kitöltött fuvarokmányt, segítve a járművezetőt a narancssárga tábla használatában. A veszélyes áru szállítására történő előkészítését, csomagolását, jelölését a feladó Klorid Zrt. végzi. A gépjárműre való felrakodását közösen a feladóval hajtjuk végre. A dízel olajat a telephelyünkön (<szállító neve>. telephely) raktuk fel a járműszerelvényre a Klorid Zrt. telephelyén történt rakodást követően. A 60l dízel olaj az ADR mentesség alapján nem lett a fuvarokmányra felvezetve.

5 szeptember 11.-én nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az ügyfelet, mint feladót: A nyilatkozattételre történő felhívás az alábbiakra terjedt ki: 1. A Klorid Vegyi és Műanyagipari Zrt. (továbbiakban: feladó), a <szállító neve>., (továbbiakban: szállító), FKN-495 forgalmi rendszámú tehergépkocsival és FYT-604 forgalmi rendszámú pótkocsival augusztus 26.-án végzett szállítása esetében (továbbiakban: ellenőrzött szállítás), nyilatkozzon arról, hogy a szállítás megkezdése előtt meggyőződött-e a Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: ADR) megfelelően, az előírt narancssárga tábla elhelyezéséről? 2. A feladó, az ellenőrzött szállítás esetében meggyőződött-e az ADR b) pontjának megfelelően arról, hogy a rakománynak van-e hiányossága, nem szivárog és a rakomány berakása, árukezelése megfelelő-e? 3. A feladó, az ellenőrzött szállítás esetében meggyőződött-e arról, hogy a szállítandó veszélyes árura vonatkoztatva, az ADR által előírt minden információt megadott-e a szállítónak, az előírt okmányok a szállítóegységen vannak-e és a fuvarokmányai helyesen tartalmazták-e az szerinti szállított anyagok mennyiségét? 4. A feladó nyilatkozzon arról, hogy a veszélyes áru szállításra történő előkészítését, csomagolását, azok jelölését, valamint a gépjárműre történő berakodást mely szervezet végezte? 5. Az UN 1202 Diesel veszélyes áru küldemény, csomagoló eszközbe történő töltését, valamint annak feladását mely szervezet végezte? Az iratbemutatásra történő felhívás az alábbiakra terjedt ki: 1. A fenti, nyilatkozatokat alátámasztó dokumentációra. 2. A fenti, 6. pontban leírt veszélyes áru fuvarokmányára. Az ügyfél szeptember 29.-én postára adott, október 02.-án beérkezett levelével nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett. A beküldött iratában a következő nyilatkozatot tette: A <szállító neve>. (mint szállítónk) elől-hátul narancssárga táblával jelölve veszélyes árut szállított dunántúli megrendelőinknek. Győrben történő lerakodást követően a gépjármű vezető a jármű szerelvényen maradt áru mennyiségére való tekintettel a narancssárga táblát behajtotta. A járművön maradt veszélyes árú és mennyisége: UN 1789 Klór-hidrogénsav (sósav)8 III 550l; UN 1791 Hipoklorid oldat 8 III 350l; UN 1090 Aceton 3 II (3x25l) 75l; A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen 975l. A fentiek alapján az ADR szerint a járművezető helyesen járt el. A 60l gázolaj az ADR alapján mentességgel szállítható. Berakodás során meggyőződtünk a küldemény darabok szivárgás mentességéről, ugyanakkor a töltést követően a raklapos egyesített csomagolásokat lemossuk, a lúg és víz keverékes a ballonok oldalán megtapad, a raklap pedig magába szívja a betöltött lúg maradékát, melyet ellenőrzéskor Önök ki tudtak mutatni. Továbbá a járművezető lerakodást követően ellenőrizte a járművön maradt nátrium-hipoklorit ballonokat, mivel hajlamos a gázképződés okozta túlnyomásra, a zárszerkezet meglazításakor a kigőzölés valamint a kupakra tapadt folyadékcseppek a ballonok oldalára kerültek a túlnyomás kiegyenlítődése folytán. Szivárgás

6 6 esetén a rakfelületre is folyt volna az addig megtett 400 km során, ezért a veszélyes anyag szivárgása véleményünk szerint nem valósult meg. Feladóként átadtunk minden információt a veszélyes árura vonatkozóan, továbbá a fuvarokmányt mi töltjük ki segítve a fuvarozót a narancssárga tábla használatában. A veszélyes áru szállítására történő előkészítését, csomagolását, jelölését mi végezzük. A gépjárműre való felrakodását közösen a szállítóval hajtjuk végre. A dízel olajat a szállító a telephelyén rakta a járműre. A dokumentumokba történő betekintés alkalmával tájékoztattuk T. Címet, hogy a 10% alatti (90 g/l H-lúg) klórtartalmú nátrium-hipoklorit oldat nem veszélyes áru, ennek biztonsági adatlapját a 150g/l-es oldat adatlapjával együtt mellékeljük. A feladó nyilatkozatának megfelelően megküldte a 90g/l töménységű nátrium-hipoklorit oldat szeptember 2-i keltezésű biztonsági adatlapját, mely a 14. szakaszban az ADR szerint nem veszélyes anyag jelölést tartalmazza. Megállapítottam ugyanakkor, hogy a feladó ugyanezen anyagra i keltezéssel kiállított biztonsági adatlapja a 14. pontban UN1791 UN számmal veszélyes áruként azonosította az oldatot. A tényállás tisztázására október 07-én belföldi jogsegélyt kértem a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (továbbiakban: népegészségügyi hatóság), mint a biztonsági adatlapok elbírálására jogosult hatóságtól. A népegészségügyi hatóság október 29-én beérkezett jogsegélye alapján a 90 g/l töménységű nátrium-hipoklorit oldat biztonsági adatlapjának 14. pontjában szerepelni kell az ADR szerinti veszélyes árut azonosító adatoknak. Jogszabálysértő, ha a biztonsági adatlap erre vonatkozó adatot nem tartalmaz. Az ügyfél és a szállító nyilatkozata alapján az eljárás során felmerült a jármű személyzetének felelőssége is, ezért november 02-án nyilatkozattételre hívtam fel a gépjárművezetőt és a kísérőt. A nyilatkozattételre történő felhívás az alábbiakra terjedt ki: 1. A <szállító neve>., (továbbiakban: szállító), FKN-495 forgalmi rendszámú tehergépkocsival és FYT-604 forgalmi rendszámú pótkocsival augusztus 26.-án végzett szállítása esetében (továbbiakban: ellenőrzött szállítás), a szállítás megkezdése előtt meggyőződött-e a Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: ADR) c) pontjának megfelelően arról, hogy a rakománynak van-e hiányossága, nem szivárog és a rakomány berakása, árukezelése megfelelő-e? 2. A szállító UN 1791 Hipoklorit oldat 8, II. (7x50 l), valamint a H-lúg Nátriumhipoklorit 90 (30x25 kg) megnevezésű anyagokkal kapcsolatban hatóságomhoz megküldött nyilatkozata szerint, (miszerint Berakodás során meggyőződtünk a küldemény darabok szivárgás mentességéről, ugyanakkor a töltést követően a raklapos egyesített csomagolásokat lemossák, a lúg és víz keveréke a ballonok oldalán megtapad, a raklap pedig magába szívja a betöltött lúg maradékát, melyet ellenőrzéskor Önök ki tudtak mutatni. Továbbá a járművezető a győri lerakodást követően ellenőrizte a járművön maradt nátrium-hipoklorit ballonokat, mivel hajlamos a gázképződés okozta túlnyomásra, a zárszerkezet meglazításakor a kigőzölés valamint a kupakra tapadt folyadékcseppek a ballonok oldalára kerültek a túlnyomás kiegyenlítődése folytán. ) a gépjárművezető lazította meg a kupakokat. Ennek megfelelően nyilatkozzon arról, hogy a kupakok meglazítását ki végezte, hogyan és milyen módon történt?

7 7 Felhívásomra nyilatkozat sem a gépjárművezetőtől, sem a kísérőtől nem érkezett, így ezekben a kérdésekben a rendelkezésemre álló adatok alapján döntöttem. A bizonyítékokat, az ellenőrzés helyszínén az ellenőrzött dokumentumokról készült hiteles másolatokat, az eljárás résztvevőinek nyilatkozatait, a benyújtott dokumentumokat megvizsgáltam, és a következő döntést hoztam: Az eljárás során a bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a veszélyes áru feladója az Ügyfél volt. Megállapítottam, hogy a gépjárművön található veszélyes áruk mennyisége az szerinti korlátozott mennyiséget meghaladták az alábbiak szerint: A 60 liter UN 1202 GÁZOLAJ 3 III. a szállítójármű tartalék üzemanyaga, így az ADR a) pontja alapján szállításához az ADR előírásait nem kell alkalmazni. A 90 g/l töménységű nátrium-hipoklorit oldat azonban a népegészségügyi hatóság jogsegélye alapján UN 1791 UN számmal veszélyes áruként került besorolásra. A veszélyes áruk az alábbiak szerint összegezhető: A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma: UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV (SÓSAV) 8 III. UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (150g/l) UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (90g/l) UN 1202 GÁZOLAJ 3 III. UN 1090 ACETON 3 II. Mennyisége 550 liter (20x20 l + 3x50 l) 350 liter (7x50 l) 600 liter (30x 20 l) 60 liter (3x 20 l) 25 liter (5x 5 l) ADR szerinti mentesség szempontjából számított mennyiség ÖSSZESEN: l Megállapítottam, hogy az ellenőrzés időpontjában a járművön elhelyezett, behajtható narancssárga tábla behajtott állapotban volt. (DSCN0680 és DSCN0684 sz. képek) Megállapítottam, hogy a hiányosság sérti az ADR pontját mely szerint: A veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú táblát kell elhelyezni, amelyek megfelelnek az pontnak. Az egyik táblát a szállítóegység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük. Megállapítottam, hogy a feladás helyéről a jármű nyitott narancssárga táblával indult el, így a feladó közvetlen felelőssége kizárható. Megállapítottam továbbá, hogy a szállító rendelkezésére álló adatok (fuvarokmány, küldeménydarabok jelölése) alapján a Győrben végzett lerakodás után a szállított veszélyes áru ADR szerint számított értéke 975- re csökkent. Az ADR pont alapján a narancssárga tábla hiányáért a szállító így nem vonható felelősségre, mivel az ADR pont alapján megbízhat a többi résztvevőtől kapott információban. A jogsértés közvetve az ügyfél mulasztása miatt következett be, mivel a 90 g/l töménységű nátrium-hipoklorit oldatot sem a fuvarokmányokon, sem a csomagoláson nem jelölte veszélyes áruként. Az ügyfél felelősségét jelen indokolás 5. pontjában részletezem.

8 8 2. Megállapítottam, hogy a veszélyes és egyéb áruk sem rögzítő eszközzel, sem arra alkalmas anyaggal való térkitöltéssel nem voltak rögzítve. A jármű rakterének az utastér felé eső részén található UN 1789 Klór-hidrogénsav (sósav), 8, III. raklapon, fóliával egybecsomagolt veszélyes áru került elhelyezésre. A raklapon található áru oldalirányú elmozdulás ellen nem volt rögzítve. (DSCN0701-DSCN0705 sz. képek) A jármű rakterének hátsó részén egyéb, nem veszélyes áru került elhelyezésre, a képeken 2-es számmal megjelölt raklapra csomagolt nem veszélyes áru tetején került elhelyezésre az UN 1090 aceton 3 II. veszélyes áru. A veszélyes áru rögzítése nem volt megfelelő, az 5 literes kannákat csak a köréjük tekercselt fólia tartotta, ami csomagoló- és nem rögzítő eszköz. Megállapítottam, hogy a hiányosság sérti az ADR bekezdését, mely szerint a járművet, ill. a konténert ahol szükséges a veszélyes áru kezelésére és rögzítésére alkalmas eszközzel kell ellátni. A veszélyes árut tartalmazó küldemény darabokat, ill. a csomagolatlan veszélyes tárgyakat a járműben, ill. a konténerben alkalmas eszközzel (pl. leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel) úgy kell rögzíteni, hogy megakadályozzon a szállítás közben minden olyan elmozdulást, ami a küldemény darab helyzetét meg változtatná vagy sérülését okozná. Ha a veszélyes árut egyéb áruval (pl. nehézgépekkel vagy rekeszekkel) együtt szállítják, minden árut úgy kell becsomagolni és rögzíteni a járműben, ill. a konténerben, hogy a veszélyes áru ne szabadulhasson ki. A küldemény darabok elmozdulása kitámasztással vagy állványzattal is megakadályozható, vagy úgy is, hogy az üres tereket valamilyen arra alkalmas anyaggal töltik ki. Ha a rögzítés pánttal vagy hevederrel történik, nem szabad túlfeszíteni, nehogy a küldeménydarab megsérüljön, vagy eldeformálódjon. A fent leírt hiányossággal megvalósult a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban R1) 5. számú melléklet 1. táblázat 10. sorszámon rögzített, a rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartására tényállás. A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét az R1 5. számú melléklet 1. táblázat 10. sora nevesíti a berakó és szállító vállalkozások körében. Megállapítottam, hogy a feltárt hiányosság szemrevételezéssel észlelhető volt. A szállítónak az ADR c) pontja szerint szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak stb.; Az ADR pontja alapján: Ha a fuvarozó/szállító az pont alapján az ADR előírásainak megsértését tapasztalja, akkor a küldeményt addig nem továbbíthatja, míg az előírások nem teljesülnek. A szállító részt vett a rakodásban, a szállítást megkezdte. Ennek ténye bizonyítja, hogy a hiányosságért az ügyfelet felelősség nem terheli, mivel a feladó hibája esetén a szállítás nem lett volna megkezdhető, továbbá a szállító nyilatkozata alapján a feladást követően a gépjárművezető Győr településen a járművön lévő áru egy részét lerakta. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy a szabálytalanságért a szállító tehető felelőssé. A szállító felelősségét külön határozatban bírálom el. 3. Megállapítottam, hogy a jármű rakterében lévő 3-as számmal jelölt raklapon (DSCN0716 sz. kép) elhelyezett UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (90g/l) és a 6-os számmal jelölt raklapon (DSCN0710) elhelyezett UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (150g/l) veszélyes áru záró kupakja nem megfelelően volt rögzítve és az anyag szivárgott, melyet a

9 9 helyszínre érkező Vas MKI KML egysége indikátor papírral beazonosított (DSCN0736- DSCN0744). A műanyag kannák töltési foka megfelelő volt. A ADR bekezdése alapján a veszélyes árukat olyan, jó minőségű csomagolóeszközbe (IBC-be, nagycsomagolásba), kell csomagolni, amely elég erős ahhoz, hogy ellenálljon azoknak az igénybevételeknek, ütődéseknek, amelyeknek rendes körülmények között a szállítás során, a szállítóeszközök közötti átrakás, a szállítóeszközből a raktárba való berakodás során ki van téve, illetve amelyek akkor léphetnek fel, amikor további kézi vagy gépi árukezelés céljából a rakodólapról vagy az egyesítőcsomagolásból eltávolítják. A csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat), úgy kell gyártani és lezárni, hogy a szállításra kész küldeménydaraboknál elkerülhető legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy kiszóródása. Ez a szokásos szállítási körülmények között különösen a rezgésekből, illetve a hőmérséklet, a páratartalom vagy a nyomás változásából adódhat (pl. a tengerszint feletti magasság változásának eredményeként). A csomagolóeszközöket (az IBC-ket és a nagycsomagolásokat) a gyártó előírásai szerint kell lezárni. Veszélyes anyagnak nem szabad a csomagolóeszköz (IBC, nagycsomagolás) külsejére tapadnia. Ezek az előírások egyaránt érvényesek az új, az ismételten felhasznált, az átalakított, ill. a felújított csomagoló eszközökre, az új, az ismételten felhasznált, a javított, ill. az átalakított IBCkre, valamint az új, az ismételten felhasznált, ill. az átalakított nagycsomagolásokra. A fent leírt hiányossággal megvalósult az R1 5. számú melléklet 1. táblázat 2. sorszámon rögzített, Veszélyes anyagok szivárgása tényállás. A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét az R1 5. számú melléklet 1. táblázat 2. sora nevesíti a feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító vállalkozások és a járművezető, járműkísérő körében. A beérkezett nyilatkozatok alapján a szivárgás a csomagolóeszközök szállítási folyamat során történt megnyitásának eredménye. Tehát a feladó, csomagoló, berakó felelőssége kizárható, töltő pedig nem vett részt a szállítási folyamatban. A szállító nyilatkozata alapján nem bizonyítható, hogy a jármű személyzete munkáltatói utasításra, vagy saját elhatározásból nyitotta meg az edények kupakját. A jármű személyzet a tényállás tisztázására irányuló felhívásom ellenére nyilatkozatot nem tett, így a járműszemélyzet felelőssége nem bizonyítható. Megállapítottam azonban, hogy a feltárt hiányosság szemrevételezéssel észlelhető volt. A szállító felelősségét az ADR c) pontja határozza meg. szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak stb.;. Az eljárás során megállapítottam, hogy a szabálytalanságért a szállító tehető felelőssé. A szállító felelősségét külön határozatban bírálom el. 4. Megállapítottam, hogy a raktér menetirány szerinti jobb hátsó oldalán elhelyezett, a képeken (DSCN0747 sz. kép) 10-es jelű 3 db 20 l-es kannákban szállított UN 1202 GÁZOLAJ 3 III. a szállítójármű tartalék üzemanyaga, így az ADR a) pontja alapján szállításához az ADR előírásait nem kell alkalmazni. A gázolaj szállítása jogszabályt nem sértett. 5. Megállapítottam, hogy a képeken 3-as számmal jelölt UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (90g/l) veszélyes áru csomagolásán UN szám és veszélyt jelölő bárca nem volt elhelyezve. (DSCN0695 és DSCN0716 sz. képek) Megállapítottam, hogy a hiányosság sérti Az ADR bekezdését, mely szerint: Hacsak az ADR-ben nincs másként előírva, minden küldeménydarabon jól látható

10 10 módon és tartósan fel kell tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát, amely elé az UN betűket kell írni. A hiányosság sérti továbbá az ADR pontját, mely szerint: A 3.2 fejezet A táblázatában felsorolt minden anyagnál vagy tárgynál az 5 oszlopban megadott bárcá(ka)t kell elhelyezni, kivéve, ha a 6 oszlopban valamely különleges előírás másként rendelkezik. Megállapítottam, hogy a hiányosságért az ügyfél a felelős, aki egyben a termék gyártója is. A termék biztonsági adatlapján jogszabály ellenesen sorolta a terméket ADR hatálya alá nem tartozónak, és ennek következtében nem látta el jelölésekkel, és nem szerepeltette a fuvarokmányokban veszélyes áruként. Az ügyfél megsértette az ADR pontját, mely szerint A veszélyes áru feladója csak olyan küldeményt adhat át szállításra, amely megfelel az ADR előírásainak. A feladóra az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: a) meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel összhangban van besorolva és az ADR szerint szállítható. A hiányosság miatt nem volt a szállítónak megfelelő információja a szállított veszélyes áru valós mennyiségéről, és ezért szállította narancssárga tábla nélkül a szállítmányt. A fent leírt hiányossággal megvalósult az R1 5. számú melléklet 1. táblázat 16. sorszámon rögzített, A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. tényállás. A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét az R1 5. számú melléklet 1. táblázat 16. sora nevesíti a feladó és szállító vállalkozások körében. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy a szabálytalanságért az Ügyfél, mint feladó tehető felelőssé. A Kkt. 20. (4) bekezdése alapján Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértőjével szemben forinttól forintig terjedő bírság szabható ki. A fenti hiányosságot az R1 5. számú melléklet I. kockázati kategória 16. pontjában nevesíti, mint a szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság mulasztást. Az R1 6. -hoz kapcsolódó 5. számú melléklet 1. táblázat 16. sorszáma alapján a szabálytalanság elkövetőjét ,- Ft bírsággal rendeli büntetni. 6. Megállapítottam, hogy a jármű fuvarokmányai hiányosan tartalmazták a szállított veszélyes áru mennyiségét. Az okmányokból hiányzott 600 liter UN 1791 HIPOKLORIT- OLDAT 8 III. (90g/l) veszélyes áru és 25 liter UN 1090 ACETON 3 II. A hiányosság sérti az ADR pontját, mely szerint: A fuvarokmány(ok)nak minden szállítandó anyagra vagy tárgyra vonatkozóan a következő információkat kell tartalmazniuk: az UN számot, amely elé az UN betűket kell írni; a helyes szállítási megnevezést, amint azt a szakasz meghatározza, szükség esetén (lásd a pontot) a zárójelbe tett műszaki megnevezéssel kiegészítve ( ) Megállapítottam, hogy a hiányosságért a feladó a felelős, aki egyben a termék gyártója is. A fuvarokmányokat a feladó állította ki. Az UN 1791 HIPOKLORIT-OLDAT 8 III. (90g/l) feltüntetésének elmulasztásáért jelen indokolásom 5. pontjában leírt szankcióval sújtottam az ügyfelet. Mivel az okmányokban a veszélyes áruk között nem szerepelt az UN 1090 ACETON 3 II. veszélyes áru megvalósult az R1 5. számú melléklet 3. táblázat 2. sorszámon rögzített,

11 11 Az okmányokban valamely információ hiányzik tényállás. A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért az R1 5. számú melléklet 3. táblázat 2. sora alapján a feladó tehető felelőssé. A Kkt. 20. (4) bekezdése alapján Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértőjével szemben forinttól forintig terjedő bírság szabható ki. A fenti hiányosságot az R1 5. számú melléklet III. kockázati kategória 2. pontjában nevesíti, mint az okmányokban valamely információ hiányzik mulasztást. Az R hoz kapcsolódó 5. számú melléklet 3. táblázat 2. sorszáma alapján a szabálytalanság elkövetőjét ,- Ft bírsággal rendeli büntetni. 7. Megállapítottam, hogy a jármű személyzetének rendelkezésére álló írásbeli utasítás fejlécén ADR_2011 felirat szerepel, ugyanakkor tartalmilag teljesen megfelel a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvény (továbbiakban: 2013-as ADR) bekezdésében meghatározott írásbeli utasítás tartalmi követelményeinek. Megállapítottam, hogy a 2013-as ADR-nek megfelelő tartalmú írásbeli utasítás alkalmazása nem jogsértő, mivel az ADR bekezdése alapján: Az ADR december 31-ig érvényes követelményeinek megfelelő írásbeli utasítás, amely nem felel meg az szakasz január 1-től érvényes követelményeinek, június 30-ig tovább használható. Az R1 13. (2) bekezdése alapján: Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a ban meghatározott több a hatóság hatáskörébe tartozó szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a forintot. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a felsorolt hiányosságok miatt az Ügyfelet a rendelkező részben leírtaknak megfelelően ,- Ft összegű bírsággal sújtottam. A bírság megfizetésének határidejét, módját az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 3. (4) bekezdése, valamint a Kkt. 20. (6) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezések a Ket án alapulnak. A bírság meg nem fizetése esetén a végrehajtás szabályait a Ket a rögzíti. A jogorvoslat lehetőségét a Ket ban meghatározottak szerint biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése, módját a 73. -a írja elő. Eljárási költség nem merült fel Határozatom a Kkt (1), (2) és (4) bekezdésében, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.11) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm.

12 12 rendeletben, valamint az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendeletben és a Ket.-ben foglalt rendelkezéseken alapul. A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatáskörét a Kkt. 20. (2) bekezdése, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. a) pontja, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdése valamint az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 2. bf) pontjában rögzítettek alapján gyakorolta. A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékessége a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. -án, valamint ugyanezen rendelet 1. mellékletén alapul. Sárvár, december 22. kirendeltségvezető Készült: 2 pld 1 példány: 12 oldal Kapja: 1. Irattár 2. Klorid Vegyi és Műanyagipari Zrt. (4150 Püspökladány, Községdűlő 1)

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-9600 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95)521-170 Fax: (95)521-172 E-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu Szám: 36840/459-3/2015.ált. Tárgy: Bírság

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző:. Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző:. Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző:. Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 94/513-430

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Szám: 261-3/2014/HAT. H A T Á R O Z A T

Szám: 261-3/2014/HAT. H A T Á R O Z A T Szám: 261-3/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Csizmás és Csizmás Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Csizmás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Szám: 36610/2070-3/2015.ált. Tárgy:

H A T Á R O Z A T. Szám: 36610/2070-3/2015.ált. Tárgy: Szám: 36610/2070-3/2015.ált. Tárgy: A MODIVI-Aqua Korlátolt Felelősségű Társaság terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 36650/1350-5/2015.ált. Tárgy: A SWEET-LINE-98 Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Telefon: 56/516-225 HATÁROZAT A SWEET-LINE-98 Kft.

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430 HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Ügyintéző: Tárgy: ADR bírság Telefonszám: 06-94/513-430

Részletesebben

Szám: 17-2/2014/IBFF Tárgy : Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt Ügyintéző : Telefonszám:

Szám: 17-2/2014/IBFF Tárgy : Bírság kiszabása veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt Ügyintéző : Telefonszám: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. : 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 109 Tel: +36 (92) 549562 Fax: +36 (92) 549565 e-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 17-2/2014/IBFF

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000 forint, azaz nyolcvanezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 80.000 forint, azaz nyolcvanezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 284-11/2014/H Tárgy: Szabolcski Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7900 Botykapeterd, Szigetvári u. 9.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 2-14/2014/ADR-RID Tárgy: Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes

Részletesebben

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma:

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma: Iktatószám: Jogerő/határozathozatal dátuma: Közzététel jogcíme: 77-4/2014/H. 2014.05.24. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A.

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 545-2/2014/HO Tárgy: V-Terra Kft. (székhelye: 2890 Tata, Kakas úti ipartelep 153/20., adószám: 13093413-2-11) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. helybenhagyom.

HATÁROZAT. helybenhagyom. Szám: 119-3/2014/ADR Tárgy: KARINTIA Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság

Részletesebben

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye H A T Á R O Z A T A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-4600 Kisvárda, Mátyás király u. 109. Tel: (+36 45) 420-420 Fax:(+36 45) 420-420

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megsemmisítem. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

H A T Á R O Z A T. megsemmisítem. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Szám: 35200/4318-4/2015. ált. Tárgy: A MAC-TANK Kft. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Hiv. szám: 35210/1839-6/2015. ált. H A T Á R

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T Az ECOCARGO Környezetvédelmi, Gépjárműkereskedelmi és Szállítmányozási Kft-t (székhelye: 3245 Recsk,

Részletesebben

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) szám alatti ügyfelet tűzvédelmi

Részletesebben

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-9600 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95)521-170 Fax: (95)521-172 E-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu Szám: 36840/379-3/2015.ált. Tárgy: Bírság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági hatósági jogkörei

A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági hatósági jogkörei A katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági hatósági jogkörei Horváth Gergely tűzoltó százados megyei iparbiztonsági főfelügyelő H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. : 9002 Győr, Pf.: 129 Tel: (36-96)

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378128-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

I. fejezet A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

I. fejezet A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Újracsomagoltuk szolgáltatásainkat. MPL Üzleti csomag - Nagyszerűen egyszerű!

Újracsomagoltuk szolgáltatásainkat. MPL Üzleti csomag - Nagyszerűen egyszerű! Újracsomagoltuk szolgáltatásainkat MPL Üzleti csomag - Nagyszerűen egyszerű! Kicsi? Közepes? Nagy? Egyedi csomag? Egységrakomány? Csomagküldeményeit és áruszállítmányait új csomag szolgáltatásunkkal egyszerűen

Részletesebben

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102251-2011:text:hu:html HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK... 4 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 3. SZOLGÁLTATÁS BESOROLÁSA... 5 4. IGÉNYBEVÉTELI HELYEK...

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 1 Szám: 35830/613-4/2016.ált. Tárgy: Batki-Logistic Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Ügyintéző:... Telefonszám:... HATÁROZAT A Batki-Logistic

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 97-5/2014/IPB

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyszám: NAIH-1881-5/2013/H Ügyintéző: Tárgy: diákok személyes adatainak nyilvánosságra hozatala az interneten HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224863-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ügytípus Szolgáltatás díja, illetékesség Szükséges iratok, ügymenet

Ügytípus Szolgáltatás díja, illetékesség Szükséges iratok, ügymenet ÓZD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓCSOPORT Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13.00-16.00 3600 Ózd, Városház tér 1. szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 péntek: 08.00-12.00 Ügytípus Szolgáltatás

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 77230/2014/START Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Állami

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2012/S 141-235466. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2012/S 141-235466. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235466-2012:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2012/S 141-235466 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben