Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév"

Átírás

1 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák tanév Marketing program Programvezető: Dr. Vágási Mária egyetemi docens (Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) kutatási téma A fenntartható fejlődés követelményeinek integrálása a marketingbe témakiíró Dr. Vágási Mária egyetemi docens A fenntartható fejlődés és a vállalati társadalmi felelősség követelményeinek megközelítései a marketingben: koncepciók, stratégia, eszközrendszer szintjén. Sajátosságok és gyakorlati érvényesülés vizsgálata a termék- és szolgáltatásinnováció terén, ágazati dimenziókban, ellátási illetve értékláncok keretében. Az európai és a globális marketingkörnyezet Dr. Vágási Mária egyetemi docens és a versenyképesség Egyes ágazatok, hazai és nemzetközi piacon működő vállalatok, termék- és szolgáltatásfajták versenyképességi feltételeinek vizsgálata a marketingelemzés módszereivel. Ágazati és nemzetközi marketingsajátosságok feltárása, különös tekintettel az EU-feltételrendszerre. Marketingszemléletű termék- és szolgáltatásinnováció Dr. Vágási Mária egyetemi docens Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Az innováció stratégiai és marketingszemlélete, információs támogatása. Érdekeltek bevonása az innovációs folyamatba. A nemzetközi sikerkutatások eredményeinek felhasználása, a piaci és az üzleti kockázat menedzselésének lehetőségei, gyakorlati példái. Marketing kihívások a szervezeti piacokon Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Szervezetközi marketing. A (profitorientált, non-profit és kormányzati) szervezetek, a közöttük lévő együttműködések és hálózatok szerepe a versenyképesség szempontjából. A témakör elemző vizsgálata. Vásárlói magatartás és vásárlási döntések az Dr. Petruska Ildikó egyetemi docens üzleti / fogyasztói piacon A fogyasztói magatartás befolyásoló tényezőinek és döntési folyamatának elemzése. A fogyasztók megváltozott szerepére építő új marketing koncepciók és üzleti modellek vizsgálata. A beszerzési marketing szerepének, a beszerzés stratégiai döntéseinek és a beszerzési magatartás meghatározó tényezőinek az elemzése. A vásárlói elégedettség problémakörének marketingszempontú megközelítése. A vásárlói élmény és a vásárlói lojalitás összefüggéseinek feltárása, marketing alkalmazások értékelő elemzése. Piaci stratégiák kialakítása és Dr. Petruska Ildikó egyetemi docens megvalósításának marketing eszközei Piaci stratégiai döntések vizsgálata a korszerű marketing gyakorlatban. A hagyományos 1

2 szegmentációs- és pozícionálási megoldások korlátainak feltárása, az új kihívások nyomán életre hívott marketing módszerek és eszközök vizsgálata, kihatásuk elemzése a vásárlói megtartására. A piaci stratégiai döntések megvalósítását szolgáló marketing eszközök fogyasztóorientált alkalmazása, a vevőérték alapú megközelítés elemzése. 2

3 Műszaki menedzser program Programvezető: Dr. Kövesi János egyetemi tanár (Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) kutatási téma témakiíró Alternatív foglalkoztatási és munkaszervezési Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus formák A vállalati versenyképességet és a foglalkoztatást elősegítő munkaerőpiaci rugalmasság vizsgálata, különös tekintettel a nem tipikus foglalkoztatási formákra. Az atipikus foglalkoztatás/munkavégzés egyéni és szervezeti lehetőségei és követelményei, a formák gazdasági hatásainak elemzése. Az emberi erőforrások menedzsmentjének globális trendjei Dr. Gyökér Irén egyetemi docens Az emberi erőforrások menedzsmentjének aktuális kérdései. Modern HR irányzatok és módszerek a munkaerő-biztosítás, képzés, fejlesztés, teljesítményértékelés, kompenzáció és a szervezeti működés területén. A globális munkaerő mozgás és a globális HR rendszerek vizsgálata. Az intellektuális tőke szerepe, értékelésének Dr. Gyökér Irén egyetemi docens és fejlesztésének módszerei Az intellektuális tőke menedzselése, értékelésének és fejlesztésének módszerei. Az alkalmazható módszertani háttér elméleti kérdései (pl. modellek eszközök a mérésben, értékelésben, menedzsmentben), valamint az intellektuális tőke fejlesztésének irányai, eszközei a menedzsmentben a legjobb gyakorlatok alapján. Szervezetfejlesztés a versenyképesség Dr. Gyökér Irén egyetemi docens növelése érdekében Szervezeti viselkedés kutatása és szervezetfejlesztés a versenyképesség növelése érdekében A szervezeti viselkedés meghatározó tényezőinek vizsgálata (pl. struktúra, kultúra, vezetés, motiváció, elégedettség elkötelezettség), amelyek a vezetéstudomány ismeretei szerint befolyásolják a teljesítményt és a versenyképességet. Átmenet menedzselés radikális innovációkból keletkező iparág esetén Dr. Hronszky Imre egyetemi tanár Radikális innovációk egyre fontosabbak lesznek a versenyképesség növelésében. Menedzselésük eltér a kis innovációkétól. Ugyanakkor maguk is két csoportra oszlanak: Egy részük trendfenntartó, más részük megbontó jellegű. Mindkét esetben a bizonytalanság menedzselése központi feladat lesz. Rehabilitációs támogató termékek Dr. Izsó Lajos egyetemi tanár termékmenedzsmentje A konkrét cél olyan támogató termékek tanulmányozása, melyek műszaki és ergonómiai (használhatósági) értelemben már sikeres prototípus fázisában vannak, de valamilyen okból képtelenek ezen túllépni, szélesebb körű elterjedésüknek, hasznosításuknak különböző okok gátat vetnek. Az okok szakszerű feltárásával és azonosításával, majd azt követő lehetőség szerinti kiküszöbölésével, illetve a szükségessé váló további célszerű beavatkozások 3

4 elvégzésével ezen termékek piaci sikerének az esélye jelentősen növelhető lehet. A téma művelője számára információforrásként szekunder és primer adatok szolgálnak. Szekunder adatokra irodalomkutatás segítségével, primer adatokra pedig fókuszcsoportos vizsgálatok, célzott megfigyelések, pilot szintű vizsgálatok, és esetleg mélyinterjúk révén kell szert tenni. Szakirodalmi forrásokra támaszkodva különböző nézőpontokból kell elemezni a témát. Az Egészségügyi Világszervezet által kiadott A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása kell, hogy alapot adjon a környezeti tanulmányokhoz és elemzésekhez. Rugalmas termelő és szolgáltatórendszerek Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár költségelemzési problémáinak vizsgálata A termelőrendszerek többségében ma már bevált módszer a tevékenység alapú költségelemzés alkalmazása. E módszer vizsgálja az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges erőforrások mennyiségét és annak költségét. Rugalmas erőforrás-felhasználás esetén (például rugalmas gyártórendszereknél (FMS)) a termék, vagy szolgáltatás költsége függ az útiránytól (routing), tehát a ténylegesen igénybevett erőforrásoktól. Ez menedzsment szempontból problémákat vet fel, ugyanis előfordulhat, hogy ugyanazon termék egyik héten olcsóbbnak, másik héten viszont drágábbnak tűnik, annak függvényében, hogy mikor melyik úton gyártották. A kutatási téma célja az útirány függő költségek problémáinak és menedzsment vonatkozásainak vizsgálata. Termelés és szolgáltatásmenedzsment Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár döntések támogatása matematikai programozási modellekkel A legtöbb termelés és szolgáltatás-menedzsment döntés célja valamilyen korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrás egy vagy több szempont szerinti hatékony felhasználása. Az ilyen típusú problémák gyakran írhatók le matematikai programozási modellekkel. A kutatási téma célja a termelés és szolgáltatásmenedzsment egyes területein feltárni a matematikai programozási modellek alkalmazásának lehetőségét és megvizsgálni azon eredmények tartalmát és előállításának lehetőségét, amelyekkel menedzsment-döntések támogathatók. Termelésütemezési problémák megoldása Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár optimalizáló modellekkel és heurisztikákkal A termelési és szolgáltatási folyamatok tevékenységeinek ütemezése rendszerint igen bonyolult, kombinatorikus optimalizálási problémák megoldását jelenti. Gyakran azonban, az ütemezési probléma sajátosságainak kihasználásával a megoldástér leszűkíthető, illetve annak egy része figyelmen kívül hagyható. Ugyancsak gyakori, hogy az ütemezés dinamikusan változik. Az ilyenkor keletkező perturbációknak a működési mutatókra (átfutási idő, műveletközi készletek, várakozások) kifejtett hatása jelentős lehet. A kutatás célja bizonyos speciális termelésütemezési problémák vizsgálata, továbbá az eredmények olyan érzékenységvizsgálati információkkal történő kiegészítése, amelyek támogatják az ütemezést végző menedzserek munkáját. Gyártmányok, szolgáltatások és folyamatok Dr. Kövesi János egyetemi tanár megbízhatósága Gyártmányok, szolgáltatások és folyamatok megbízhatóságának modellezése és tapasztalati adatokra épülő meghatározása. Megbízhatóság alapú üzemeltetési stratégiák optimalizálása műszaki és gazdasági szempontok alapján. 4

5 Kockázat és megbízhatóság a Dr. Kövesi János egyetemi tanár menedzsmentben A minőség és megbízhatóság fogalmával összefüggő kockázatok elemzése, modellezése és számszerűsítése elsősorban a minőségmenedzsment és a termelésmenedzsment területén. A megbízhatóság szerepének vizsgálata a Total Quality Management és a Total Productive Maintenance keretében. A változtatás fogadtatásának típusait és Dr. Pataki Béla egyetemi docens időbeli változásait leíró változásmenedzsment modellek elméleti problémái A változtatások fogadtatásának modellezése. A változtatások fogadtatásának típusait és időbeli módosulásait leíró változásmenedzsment modellek elméleti problémáinak, ellentmondásainak feltárása, magyarázata és kiküszöbölése. Az elvégzett elméleti továbbfejlesztések gyakorlati, módszertani folyományai. Technostratégiai döntéselemzési és Dr. Pataki Béla egyetemi docens implementálási technikák módszertani és adaptálási problémái (különös tekintettel a technology roadmapping módszerre) Technostratégiai döntéselemzési és implementálási technikák. A technológiai stratégiai döntések meghozatalát előkészítő, valamint a megvalósítását elősegítő elemzési technikák (pl. technoportfólió-elemzés, technológiaváltási auditálás, technológiai úttérképezés), módszertani problémái, azok lehetséges továbbfejlesztései. Projektmenedzsment döntések támogatása Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens kvantitatív módszerekkel Projektmenedzsment döntések támogatása kvantitatív módszerekkel. Az operációkutatás projektmenedzsmenthez köthető technikáinak (pl. determinisztikus és sztochasztikus hálótervezés és -elemzés, ütemezéstömörítés, erőforrás-elemzés és -allokálás stb.) illetve a nyomon követés legújabb módszereinek felhasználásával továbbfejlesztési javaslatok és új lehetséges irányok kidolgozása. A felsőoktatási intézmények Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus menedzsmentjének aktuális hazai problémái A felsőoktatási intézmény, mint sajátos szervezeti magatartással rendelkező szervezet szervezeti kultúrájának vizsgálata, az alkalmazott modellek elemzése. A részben egyesületként, részben hivatalként, valamint részben vállalkozásként működő szervezetek jellegzetes konfliktusainak feltárása, a mögöttük álló érdekviszonyok részletes és empirikus elemzése, és a szokásos vezetési-szervezési megoldások értékelése. Közszolgáltató szervezetek menedzsment Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus dilemmái A költségvetési szervként, vagy attól eltérő módon működő közszolgáltató szervezetek szokásos menedzsmentproblémái. A bürokratikus és piaci koordináció jellegzetes konfliktusai, a konfliktusok nyomán kialakított finanszírozási-gazdálkodási modellek értékelése. Milyen megoldások támogatják a menedzseri önállóság növekedését, stabilitását, a közösségi érdek érvényesítésének álarca mögé rejtett, járadékvadász önérdekkövetést, és mely konstrukciók korlátozzák a vezetők diszkrecionális elhatározásait. 5

6 Kormányzaton kívüli civil szervezetek Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus szervezeti kultúrájának menedzsmentkérdései A civil szervezetek sajátos szervezeti kultúrájának elemzése, az etikai koordináció jellegzetes belső konfliktusai. A nonprofit elméletek és a hazai szabályozás összevetése. A testületi kormányzás konfliktusai a jogszabályok tükrében, a szervezet növekedésével összefüggő problémák elemzése és feltárása. A civil szervezet menedzsereinek az üzleti és kormányzati vezetőktől eltérő viselkedése, a különbségek okainak elmélete és empirikus elemzése. Szervezetek intellektuális tőkéjének mérése és Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter egy. adjunktus értékelése A szervezeti intellektuális tőke összetevői, az intellektuális tőke kvantifikálására szolgáló mérési és értékelési módszerek, modellek különválasztása és gyakorlati alkalmazása, az intellektuális tőke számbavételére alkalmazott scorecard módszerek. Önértékelési modellek és szerepük a Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter egy. adjunktus szervezetfejlesztésben EFQM alapú önértékelési modellek gyakorlati alkalmazása, az önértékelés szervezetfejlesztésben betöltött szerepe mind termelő, mind szolgáltató, mind profitorientált, mind non-profit szervezetek esetében. 6

7 kutatási téma Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program Programvezető: Dr. Kerékgyártó György professor emeritus (Közgazdaságtan Tanszék) témakiíró A bővülési folyamat hatása az Európai Unió Dr. Kerékgyártó György professor emeritus jelenére és jövőjére Magyarország meghatározó piacává az Európai Unió vált. Az elmélyítés és a bővítés állandó dilemmát jelentett és jelent ma is az EU belül. Bár korábban volt olyan vélekedés, hogy a két folyamat egymással párhuzamosan haladhat előre, azonban az eddigi tapasztalatok azt látszanak alátámasztani, hogy a két folyamat nem tud egyforma intenzitással fejlődni, ami felveti a hogyan tovább kérdését. A globalizáció hatása a világgazdasági Dr. Kerékgyártó György professor emeritus folyamatokra és a nemzetgazdaságok fejlődésére Korunk egyik meghatározó világgazdasági folyamata a globalizáció, amely a 70-es évektől jelentős mértékben felgyorsult. A nemzetközi kereskedelem rendkívül dinamikusan fejlődik. A külföldi tőkeberuházások terén is jelentős és többirányú változások mennek végbe. A világgazdaság főszereplőivé a transz és multinacionális vállalatok váltak. Kezükben összpontosul a fejlett világ K+F kapacitásának 70%-a, ezek képesek leginkább a termelési tényezők globális és racionális allokációjára, a ráfordítások minimalizálására. Magyarország perspektivikus piacai az Dr. Kerékgyártó György professor emeritus Európai Unión kívüli régiókban A rendszerváltás utáni időszakban politikai megfontolásokból kivonultunk az orosz piacról és helyünkre rögtön benyomultak olyan országok mint az USA, az NSZK, Japán stb. Az elveszített piaci pozícióinkat vissza kell szerezni. Ugyancsak perspektivikus piacnak számít Kína és India is, amely országok növekedése jelentős mértékben felgyorsult. A világgazdasági válság hatása az Európai Dr. Kerékgyártó György professor emeritus Unióra A neoliberális gazdaságpolitika szerepe a válság kialakulásában. A világgazdasági válság okai és Dr. Kerékgyártó György professor emeritus következményei A világgazdasági válság hatása a magyar gazdaságra. Az intézmények, intézményi struktúra Dr. Daruka Magdolna egyetemi docens szerepe a gazdaságban A téma keretében vizsgálandó az intézmények kialakulásának, fejlődésének, az intézményi struktúra változásának hatása mikro-, és makroszinten evolúciós közgazdaságtan keretein belül, különös tekintettel a rendszerváltás után időszakra. Például: munkapiaci intézmények hatása a vállalkozások versenyképességére, innovációs tevékenységére, a makrogazdaság teljesítményére, intézményi struktúrájának és fogyasztói magatartási struktúrájának változása. Gazdasági növekedés és konvergencia Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens Egy ország hosszú távú növekedési pályát meghatározó gazdasági, intézményi, társadalmi, 7

8 kulturális tényezők feltárása a kutatás elsődleges célja. Empirikus vizsgálatok során elemzésre kerül az egyes növekedési tényezők szerepe az ország konvergencia pályájának meghatározása során. Az elemzés tárgyát képezi továbbá annak vizsgálata, hogy amennyiben egy gazdaság még messze helyezkedik el a hosszú távú egyensúlyi pályájától, akkor milyen elméleti és módszertani konvergencia megközelítés alkalmazható reálisan. A kapott eredmények felhasználásával megvizsgálásra kerül a felzárkózás időigénye. A kutatás további célja feltárni a gazdaságpolitikai intézkedések pályamódosító, stabilizáló hatásmechanizmusát. A gazdasági fejlődés finanszírozása Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens A globális kihívások mellett a fejlődő és fejlett országok számára mind a mai napig elsődleges nemzetgazdasági prioritás a gazdasági növekedés serkentése. A növekedés számvitel által feltárt klasszikus növekedési tényezők köre napjainkra számos új tényezővel bővült. Az endogén növekedéselmélet alapkérdése, azon strukturális tényezők meghatározása, amelyek alapvetően befolyásolják egy gazdaság hosszú távú növekedési pályáját. A kutatás elsődleges célja összekapcsolni ezen új strukturális tényezők körét az országok rendelkezésre álló belső-, és külső erőforrásainak lehetséges allokációjával. A kutatás kiterjed a hatékony erőforrás allokáció intézményi feltételrendszerének elemzésére is. Fejlődő országok gazdasági felzárkózásának Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens esélyei A világot jellemző gazdasági polarizáció mérséklése globális célkitűzésként fogalmazódott meg az elmúlt évtizedekben. A legégetőbb kérdéskör a világ szegény országainak felzárkóztatása. Problémát jelent azonban a felzárkóztatási prioritások explicit megfogalmazása. A kutatás elsődleges célja a többdimenziós célfüggvényekkel operáló elméleti modellek gyakorlati relevanciájának bírálata. Továbbá, cél elemezni az eltérő felzárkózási stratégiákat: a kitűzött célrendszereket és a hozzájuk rendelt gazdasági-, és társadalompolitikai eszközöket. A kutatás kitér a fejlett országok által nyújtott segélyek mennyiségi és minőségi szükségleteire. Közszolgáltatások piacszabályozása Dr. Major Iván egyetemi tanár Az információ közgazdaságtana és annak alkalmazása a közszolgáltatások piacszabályozásában. A közszolgáltatások szabályozása túlterjed a szokásos versenypolitikai eszközök alkalmazásán. Az magában foglalja az említett ágazatok szabályozását is, ahol a szabályozó intézmények a társadalmi jóléti függvény maximalizálására törekszenek. Konkrét kutatási területeim: a távközlés, a bankszektor és néhány ún. "jóléti szolgáltatás" - kiemelten az egészségügy és a felsőoktatás - ösztönző szabályozásának elméleti és gyakorlati problémái. A térséggazdálkodás elméleti modelljei Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár Egészen a legutóbbi évekig az uralkodó irányzatok képviselői pontokként képzelték el a gazdaságokat, kiterjedésük, földrajzi elhelyezkedésük és ehhez hasonló kérdések lényegében figyelmen kívül maradtak. A térbeliség tematikáját döntő mértékben a szállítási tevékenységre redukálták. Az Új Gazdaságföldrajz kidolgozásával viszont az elmélet síkján is megjelentek azok a problémák, amelyek a gyakorlatban már korábban megfigyelhetők voltak az országok és a gazdaságok szétválása, az agglomerációk gazdaságfejlesztő szerepe, az egyenlőtlenségek kialakulása és főleg fennmaradásuk stb. A kutatások során megkíséreljük a fenti kérdéskörök elméleti és empirikus elemzését dinamikus elsősorban evolúciós modellek segítségével. E mellett különös figyelmet szentelünk a probléma elmélettörténeti vonatkozásainak. 8

9 Régiók ciklusai Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár A világ térképe lassan ugyan, de folyamatosan változik, az egyes régiók súlya a gazdasági és társadalmi folyamatokban módosul. Erre a jelenségre a tudomány már régóta felfigyelt, de intenzív kutatások gyakorlatilag csak az utóbbi évtizedekben kezdődtek. Jelen kutatások tárgya főleg a régiók közötti kölcsönhatások elemzése és modellezése. Eredményei pedig fontos információkat szolgáltatnak az alkalmazható vagy alkalmazandó gazdaságpolitikai intézkedésekre vonatkozóan, feltárják azokat a feltételeket, amelyek esetében egyes gazdaság- és regionálpolitikai lépések sikeresek lehetnek, illetve amikor inkább a mellőzésük ajánlott, javaslatokat implikálnak az említett beavatkozások időzítésére és helyére. A nonprofit szektor szerepe a gazdaságban, a Dr. Petró Katalin egyetemi docens nonprofit szervezetek döntési-finanszírozási mechanizmusa és szabályozása A nonprofit szektor szerepének megerősödése a XX. század második felének új jelensége, ahogy a téma egyik kutatója nevezi, egy új globális erő, a XX. század egyik társadalmi innovációja. A nonprofit szektor egyrészt a profitorientált, üzleti szervezetekhez hasonlóan a magánszféra része, ugyanakkor az állami-közösségi szektorhoz hasonlóan nem profitcélok alapján működik, hanem kisebb-nagyobb közösségek céljait, ilyen értelemben tehát közcélokat szolgál. Fontos területe a jövedelem újraelosztásnak is, hiszen saját bevételek mellett nagyban támaszkodik állami és magán támogatásokra (a forprofit vállalatok és magánszemélyek pénzbeli és nem pénzbeli adományaira). A téma kutatása keretében arra a kérdésre kereshetjük a választ, hogy a nonprofit intézmények - az állami ill. profitorientált szervezetekkel összehasonlítva milyen szerepet töltenek be a piacgazdaságban általában ill. egyes országokban, hogyan kapcsolódnak a másik két szektorhoz, hogyan határozzák meg kínálatukat, és hozzák meg az árra és az outputjukra vonatkozó döntéseiket, hogyan befolyásolják az összjólét alakulását, figyelembe véve az adott tevékenységi területen jellemző sajátos korlátozó tényezőket. Piaci szerkezetek és a piaci verseny Dr. Petró Katalin egyetemi docens intenzitásának elemzése: elméleti modellek és empirikus kutatások A piaci szerkezetek elemzésének hagyományos eszköze az ún. struktúra-magatartásteljesítmény modell, melynek keretében a piaci koncentráció, az árak alakulása és a jövedelmezőség közti kapcsolatot elemezhetjük. Ez a hagyományos megközelítés azonban a piaci struktúrát exogén tényezőként kezeli, figyelmen kívül hagyva a vállalatok stratégiai magatartásának hatását a piaci struktúrára, a verseny intenzitására. A kutatási téma keretében ezeket a kölcsönös kapcsolatokat elemeznénk elméleti modellek és empirikus vizsgálatok segítségével, valamint azt, hogy a hagyományos koncentrációs mutatók mellett milyen módszerekkel mérhető vagy becsülhető a verseny intenzitása egy-egy konkrét területen, iparágban. K+F és technológiapolitika az EU-ban és Dr. Török Ádám egyetemi tanár Magyarországon Az EU különféle hosszú távú stratégiai programjai a K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció) fokozott támogatását irányozzák elő, de ennek fő eszközeként a GERD/GDP mutató növelését jelölik meg. A doktori kutatásokban ennek alternatíváit keressük, többek között a K+F+I termékek és szolgáltatások iránti belföldi kereslet bővítését célzó vállalkozásfejlesztés innováció-intenzív irányait. További fontos kutatási téma a K+F+I megfelelő teljesítmény- és versenyképesség-mérési mutatóinak és technikáinak kidolgozása. A szektor működését ugyanis nem lehet az eddigi gyakorlatnak megfelelően sem elsősorban a ráfordításokból kiindulva, sem pedig a Trendchart-technikák logikája szerint, a 9

10 különféle eltérő tartalmú mutatók egyetlen diagramba rendezésével megnyugtatóan értékelni és elemezni. Versenypolitika és vállalatfejlődés az EU-ban Dr. Török Ádám egyetemi tanár Az EU versenypolitikája egyre sikeresebb a piacműködési zavarok korrigálásában, viszont sokkal kevesebb erőforrást fordít az unión belüli vállalatfejlődés és versenyképesség támogatására. Ilyen jellegű eszközei jelenleg nagyrészt kimerülnek az úgynevezett csoportmentességi rendszer fenntartásában, holott más versenypolitikák sokkal aktívabbak ezen a területen. Mivel nincs önálló magyar versenypolitikai mozgástér (legalábbis a szabályalkotásban nem), a magyar stratégiai törekvéseket ezen a területen elsősorban csak Brüsszelben lehet képviselni. A kutatások ezen a területen elsősorban a kartellszabályozás és a fúziókontroll ipar-, illetve technológiapolitikához kapcsolódó eszközeit igyekeznek feltárni és korszerűsíteni. A Gazdasági és Monetáris Unió és a Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár szuverén adósságválság - elmélet és gyakorlat A 2009 novemberében kezdődött szuverén adósságválság felszínre hozta a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) működési és intézményi hiányosságait. A kutatás keretében elemezzük a szuverén adósságválságnak a GMU-ra gyakorolt hatásait, a tagállami és az európai uniós szintű válságkezelést és annak globális vonatkozásait, valamint a válságkezeléssel kapcsolatos lehetséges forgatókönyveket. Az elemzésből elméleti igényű következtetéseket vonunk le többek között a GMU adott formájának megalapozottságáról, működőképességéről, valamint hosszú távú fenntarthatóságának feltételeiről. Közvetlen külföldi működő tőkeberuházások Dr. Vígh László egyetemi docens A nemzetközi működőtőke áramlást magyarázó elméletek és iskolák. A működőtőke áramlás főbb korszakai. A transznacionális vállalatok szerepe a nemzetközi tőkeáramlásban. A tőkeberuházások hatásai a tőkeexportőr és a befogadó ország gazdaságára. Gazdasági függés és külföldi működőtőke (enklávé jelleg). A külföldi működőtőke modernizációs hatásai, a technológiatranszfer szerepe. A külföldi tőke és a hazai beszállítók kapcsolata. A külföldi tőke külkereskedelmi mérlegre gyakorolt hatásai. Profit kivonás és a fizetési mérlegre gyakorolt hatások. A külföldi működőtőke szerepe és hatásai Magyarországon. Nemzetközi összehasonlítások. Kis- és középvállalkozások helyzete Kurtán Lajosné Dr. egyetemi docens A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe a GDP-termelésben, a foglalkoztatásban kiemelt jelentőségű, ugyanakkor több vonatkozásban (K+F, exportképesség, innováció stb.) a nemzetgazdasági átlag alatt teljesítenek. A téma kutatása azért is kiemelt jelentőségű, mert Ausztráliától Japánig, az Unió országaira is jellemző e vállalkozói kör kiemelt kormányzati preferálása, támogatása. A kkv-k támogatása az Unió szintjén is erőteljes. A kkv-szektor fejlődési lehetőségei nemzetgazdasági szinten eltérőek, ezért a kutatások az ok-feltáráson, azok megoldásáig terjednek. A nemzetközi tapasztalatok nagyon sok adalékkal szolgálhatnak a magyar gazdaság jelenlegi, más országokhoz viszonyított relatív lemaradásának mérsékléséhez, esetleges felszámolásához. 10

11 Pénzügy program Programvezető: Dr. Tarafás Imre egyetemi tanár (Pénzügyek Tanszék) kutatási téma témakiíró Vállalati pénzügyi elemzések Dr. Andor György egyetemi docens Vállalati beruházási elemzések módszertanának fejlesztése, a nemzetközi gyakorlat és az elmélet közötti eltérések okainak vizsgálata. Finanszírozás adózási kérdései. Tőkepiaci árazódás Dr. Andor György egyetemi docens Tőkepiaci mikrostruktúra és viselkedés hatása az árfolyamokra. A kereskedési könyv vizsgálata. Tőkepiaci árazódás nagyon rövid távon. Különböző kereskedési rendszerekből eredő hatások. Tőzsdei buborékok. Vállalatértékelés Deliné Dr. Pálinkó Éva egyetemi docens A vállalatértékelési eljárások elmélete: diszkontált cash flow (DCF) modell, piaci összehasonlító módszer, eszközalapú értékelés, reálopció alkalmazása a vállalatértékelésben. Vállalatértékelés módszereinek alkalmazása a vállalati tranzakciók során (átalakulás, megszűnés, vállalat, vagy üzletágainak eladása, vétele, vállalati részvények tőzsdére vezetése, vállalat felvásárlás, egyesülés, vállalati részlegek kiválása (spin-off), kivásárlása, részlegek tőzsdére vezetése (equity carve-out). A folyamatos értékmeghatározás szerepe a vállalati működében (alternatívák közötti választás, vállalati értékhordozók követése, befektetés elemzés). Az értékelés megjelenése egyéb vállalati helyzetekben (csőd és felszámolás, vállalatok privatizációja, hitelbiztosítékok, apport értékek meghatározása stb.). Többváltozós ökonometriai elemzések Dr. Hajdú Ottó egyetemi docens Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása keresztmetszeti gazdasági adatállományokon: előrejelzési és elemzési céllal. A számítási eredmények elemzése egyben a módszertani háttér megértését is szolgálja. Aktív portfólió menedzsment Dr. Ormos Mihály egyetemi docens Nem hozammaximalizálásra törő egyensúlyi modell alkotása. A logoptimális portfolió stratégia általánosítása, ennek egyensúlyi modellé formálása. A közömbösségi görbék logoptimális portfólió-elméletbe építése. Ezek empirikus vizsgálata. Nemzetközi pénzügyi piacok Dr. Tarafás Imre egyetemi tanár Nemzetközi pénzügyi piacok. A témakör részletes elemzése. Közpénzügyek, fiskális politika, a közpénzmenedzsment és az önkormányzati pénzügyek Dr. Vígvári András egyetemi docens A téma keretében a különböző szakpolitikai területek, közigazgatás, védelem, jóléti rendszerek, gazdaságfejlesztés adekvát finanszírozási rendszereinek normatív közgazdaságtani és empirikus, esettanulmányszerű elemzésére van mód. 11

12 Globalizáció versus nemzeti Dr. Veress József egyetemi tanár gazdaságpolitikák A gazdaság globalizációval kapcsolatos nézetek komparatív elemzése. A nemzeti gazdaságpolitikák vállalatstratégiái a globalizáció kihívásaira. A totális globalizáció externáliái. 12

13 Regionális és környezeti gazdaságtan program Programvezető: Dr. Valkó László egyetemi docens (Környezetgazdaságtan Tanszék) kutatási téma témakiíró Regionális sérülékenység és alkalmazkodás Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Az éghajlati és más környezeti feltételek módosulása a térségek szintjén eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adaptációt feltételez. Feladat a regionális sérülékenység elemzése, az adaptációs rendszerek szakpolitikai és közgazdasági vizsgálata, optimalizásása. Fenntartható mobilitás: közlekedéspolitikák, Dr. Princz-Jakovics Tibor egyetemi adjunktus stratégiák fenntarthatóság szempontú elemzése A közlekedési szektor jelentős környezeti hatásokat okoz. Fenntarthatósági kérdések és externális hatások vizsgálata a közlekedésben. Fenntartható mobilitási tervek készítésének környezeti szempontjai. Helyi fenntarthatósági programok és a közlekedés kapcsolata. A Helyi Agenda 21 és a települési Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens környezetvédelmi programok kapcsolatrendszere a fenntarthatóság tükrében A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21; LA 21) azt célozza, hogy a természet-gazdaság-társadalom hármasában úgy teremtse meg helyi, kisregionális szinten az összhangot, hogy ez a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálja. A kutatási témán belül a természet-gazdaság kölcsönkapcsolatának az elemzése az elsődleges. A környezeti teljesítményértékelés korszerű Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens eszközei fenntarthatóság az üzleti életben A kutatómunka kiterjed a vállalati (mikroszintű) környezeti teljesítményértékelés módszereire (a grafikus módszerektől indulva, az indikátormódszer alkalmazásán keresztül, a hierarchizáló és szintetizáló, illetve az aggregáló módszerekig). A kutatás része lehet az aggregáló módszerek és az életciklus értékelés kapcsolata. A termékek életciklus-értékelése, pontosabban annak leltár-elemzés lépése (LCI - Life Cycle Inventory / Életciklus-leltár), az életciklus hatásértékelése (LCIA - Life Cycle Impact Analysis), a gazdasági és környezeti teljesítmény integrált elemzéséig (SEEA System of Integrated Environmental and Economic Accounts / Gazdasági és környezeti számlák integrált rendszere). A környezetmenedzsment rendszerek elmélete Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens és gyakorlata A kutatómunka kiterjed a szervezeti szintű környezetmenedzsment rendszerek kiépítésével és működtetésével összefüggő elméleti és gyakorlati fejlesztési lehetőségek feltárására, az elért eredmények gyakorlatba történő átültetésének igazolására. A kutatás hatóköre: az EMAS rendszer (1221/2009/EK rendelet) alkalmazhatósága a termelő, a szolgáltató szektorban és az önkormányzati szférában, a szabványosítási háttér (az ISO szabványcsalád). A környezetmenedzsment (környezetközpontú irányítási) rendszer auditálása és tanúsítása. 13

14 Az anyagáramlás-elemzés alkalmazásának Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens speciális lehetőségei mikro- és makroszinteken A kutatómunka kiterjed a vállalati környezeti indikátorok gyűjtésére kidolgozott, valamint az ezek értékelésére alkalmazható környezeti teljesítményértékelő módszerekre (aggregáló módszerek), továbbá a környezeti teljesítményértékelés eredményeinek kvalitatív jellegű elemzésére. A vállalati szintű környezeti teljesítményből nyert adatok aggregálását és az aggregált adatok környezeti hatásokba történő átszámítását megjelenítő módszertanok (EcoIndicator 95, EcoIndicator 99, CML 2001, BUWAL - módszer, EPS stb.). Az anyagáram-elemzés (MFA - Material Flow Analysis) módszertani családja: a kémiai elemek anyagáramlásának vizsgálatától (SFA - Substance Flow Analysis / Kémiai anyagáramláselemzés) a gazdasági és környezeti teljesítmény integrált elemzéséig (SEEA System of Integrated Environmental and Economic Accounts / Gazdasági és környezeti számlák integrált rendszere). A fenntartható energiagazdálkodás Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Az energiafelhasználás, az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiahordozók alkalmazásának környezeti-gazdasági-társadalmi összefüggései. A fenntartható fejlődés értelmezése (értékelési és programozási módszertan fejlesztése) Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Dr. Csete Mária egyetemi docens A fenntartható fejlődés értelmezése makro- és mikroszinten. A fenntarthatóság értékelési metodikáinak, indikátorainak fejlesztése, a fenntarthatósági programok, stratégiák kidolgozásának, értékelésének program-fejlesztési összefüggései. A fenntartható fejlődés közgazdasági kérdései Dr. Bartus Gábor egyetemi adjunktus Az 1980-as években először a környezetvédelmi, majd a nemzetközi politikai szóhasználatban megjelenő fenntartható fejlődés politikai elvének közgazdaságtani jelentése máig nem tisztázott pontosan. Aktuális kutatási kérdés a fenntartható fejlődés operacionalizálhatóságát lehetővé tevő feltételrendszer vizsgálata, a társadalom fenntarthatóságának megítélését lehetővé tevő kritériumrendszer kutatása. Az ide tartozó részkérdések többek között: Lehetséges-e gazdasági növekedés egy fenntartható társadalmi rendszerben? Hogyan válasszunk megfelelő diszkontrátát a jövőre háruló költségek értékelésében? A szabályozás optimalizálása a Dr. Bartus Gábor egyetemi adjunktus hulladékgazdálkodásban A 21. század elejének környezetpolitikája alapvető célként tűzte ki a rendezett lerakás és a hulladékégetés visszaszorítását, illetve a hasznosítás és a megelőzés arányának növelését az integrált hulladékgazdálkodás (IHG) rendszerében. Az IHG eszközeinek egy adott országban optimális arányát sok tényező befolyásolja, ezek vizsgálata, továbbá az így adódó optimumot kikényszerítő vagy az erre ösztönző megfelelő szabályzóeszköz megtalálása számos tudományos kérdést, tisztázandó metodikai problémát vet fel. A környezetbarát/fenntartható fogyasztás Dr. Valkó László egyetemi docens ismérvei, feltételei és támogató eszközrendszere A korszerű környezeti- és fenntarthatósági stratégiák központi eleme a fenntartható fogyasztás, amely egyaránt érinti a termelő- és háztartási fogyasztói szegmenst. Fogyasztói 14

15 döntések és azok befolyásolhatósága: szintek, eszközök-módszerek, kritériumok. A fenntartható fogyasztás lehetséges stratégiái. Zöld közbeszerzés. A környezetvédelem által indukált piaci Dr. Valkó László egyetemi docens hatások (környezeti piac) A környezeti piaci értelmezése, kialakulásának és fejlődésének folyamata. A környezetvédelem által indukált piaci hatások főbb területei, az ösztönzés lehetséges eszközei-módszerei. Az EU ETAP programja, annak elemzése. A fenntartható térségi gazdaságfejlesztés Dr. Csete Mária egyetemi docens eszközei és lehetőségei A fenntarthatóság érvényesülésének regionális és helyi szintű lehetőségei. A regionális és helyi gazdaságfejlesztési eszközök fenntarthatósági szempontú elemzése. Térségi fenntarthatósági programok értékelése. Módszertani fejlesztés. Fenntartható vidék- és területfejlesztés Dr. Csete Mária egyetemi docens Fenntartható vidék- és területfejlesztés összefüggésrendszerének elemzése. A fenntarthatóság felé való átmenetet támogató megoldások, alapfeltételek beazonosítása, az elmozdulás mérhetőségének lehetőségei, a nyomonkövethetőség indikátorai, jelzőszámai. 15

16 Számvitel program Programvezető: Dr. Ormos Mihály egyetemi docens (Pénzügyek Tanszék) kutatási téma témakiíró Vezetői számvitel stratégiai megközelítésben Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens A kutatások középpontjában a vezetői számvitel újabb lehetőségei állnak, ezen belül: - Milyen eszközök és módszerek segítségével tudja a vezetői számvitel a stratégia megvalósítását szolgálni? - Hogyan lehet és érdemes kialakítani azt a belső vezetői információgyűjtést és adatszolgáltatást, amellyel képessé válnak a vezetők folyamatosan nyomon követni stratégiai elképzeléseik megvalósítását és hatásukat a cégérték alakulására? - Melyek azok a stratégia megvalósítása szempontjából döntő sikertényezők és teljesítményokozók amelyek alakulásáról folyamatosan kell releváns információkat szolgáltatni a vezetés számára? A szellemi vagyon számbavétele Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens A kutatás középpontjában a nem mérlegképes vagyonelemek közül a cégeknél, intézményeknél, munkacsoportoknál megjelenő egyéni és társadalmi kompetencia sajátosságainak és értékességének vizsgáltat áll, különös területtel az alábbi témakörökre: - Mi adhat versenyképes kompetenciát egy szervezet és az egyes emberek számára? - Hogyan lehet egy szervezet kompetenciát kontrollálni és nagyságáról érdemi információt nyerni? - Melyek a személyes kompetencia összetevői és sajátosságai? Globalizáció versus nemzeti Dr. Veress József egyetemi tanár gazdaságpolitikák A gazdaság globalizációval kapcsolatos nézetek komparatív elemzése. A nemzeti gazdaságpolitikák vállalatstratégiái a globalizáció kihívásaira. A totális globalizáció externáliái. 16

17 Vezetés-szervezés program Programvezető: Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár (Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) kutatási téma témakiíró Alternatív foglalkoztatási és munkaszervezési Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus formák A vállalati versenyképességet és a foglalkoztatást elősegítő munkaerőpiaci rugalmasság vizsgálata, különös tekintettel a nem tipikus foglalkoztatási formákra. Az atipikus foglalkoztatás/munkavégzés egyéni és szervezeti lehetőségei és követelményei, a formák gazdasági hatásainak elemzése. Az emberi erőforrások menedzsmentjének globális trendjei Dr. Gyökér Irén egyetemi docens Az emberi erőforrások menedzsmentjének aktuális kérdései. Modern HR irányzatok és módszerek a munkaerő-biztosítás, képzés, fejlesztés, teljesítményértékelés, kompenzáció és a szervezeti működés területén. A globális munkaerő mozgás és a globális HR rendszerek vizsgálata. Az intellektuális tőke szerepe, értékelésének Dr. Gyökér Irén egyetemi docens és fejlesztésének módszerei Az intellektuális tőke menedzselése, értékelésének és fejlesztésének módszerei. Az alkalmazható módszertani háttér elméleti kérdései (pl. modellek eszközök a mérésben, értékelésben, menedzsmentben), valamint az intellektuális tőke fejlesztésének irányai, eszközei a menedzsmentben a legjobb gyakorlatok alapján. Szervezetfejlesztés a versenyképesség Dr. Gyökér Irén egyetemi docens növelése érdekében Szervezeti viselkedés kutatása és szervezetfejlesztés a versenyképesség növelése érdekében A szervezeti viselkedés meghatározó tényezőinek vizsgálata (pl. struktúra, kultúra, vezetés, motiváció, elégedettség elkötelezettség), amelyek a vezetéstudomány ismeretei szerint befolyásolják a teljesítményt és a versenyképességet. Koevolúciós dinamika menedzselése felhasználó bevonással Dr. Hronszky Imre egyetemi tanár A nyílt innováció különböző fajtái nagyon gyorsan terjednek. Az élő laboratóriumok (Living Labs) interaktív értékteremtést valósítanak meg a termelők és a felhasználók között. Ez az interaktív értékteremtés sokszor koevolúciós viszonyban valósul meg. Ennek során a keletkező termékekkel kapcsolatban tudatosulnak szükségleteik a felhasználókban. A kutatás az élő laboratóriumok elméleti vagy/és tapasztalati vizsgálatára vonatkozik. Rugalmas termelő és szolgáltatórendszerek Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár költségelemzési problémáinak vizsgálata A termelőrendszerek többségében ma már bevált módszer a tevékenység alapú költségelemzés alkalmazása. E módszer vizsgálja az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges erőforrások mennyiségét és annak költségét. Rugalmas erőforrás-felhasználás esetén (például rugalmas gyártórendszereknél (FMS)) a termék, vagy szolgáltatás költsége 17

18 függ az útiránytól (routing), tehát a ténylegesen igénybevett erőforrásoktól. Ez menedzsment szempontból problémákat vet fel, ugyanis előfordulhat, hogy ugyanazon termék egyik héten olcsóbbnak, másik héten viszont drágábbnak tűnik, annak függvényében, hogy mikor melyik úton gyártották. A kutatási téma célja az útirány függő költségek problémáinak és menedzsment vonatkozásainak vizsgálata. Termelés és szolgáltatásmenedzsment Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár döntések támogatása matematikai programozási modellekkel A legtöbb termelés és szolgáltatás-menedzsment döntés célja valamilyen korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrás egy vagy több szempont szerinti hatékony felhasználása. Az ilyen típusú problémák gyakran írhatók le matematikai programozási modellekkel. A kutatási téma célja a termelés és szolgáltatásmenedzsment egyes területein feltárni a matematikai programozási modellek alkalmazásának lehetőségét és megvizsgálni azon eredmények tartalmát és előállításának lehetőségét, amelyekkel menedzsment-döntések támogathatók. Termelésütemezési problémák megoldása Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár optimalizáló modellekkel és heurisztikákkal A termelési és szolgáltatási folyamatok tevékenységeinek ütemezése rendszerint igen bonyolult, kombinatorikus optimalizálási problémák megoldását jelenti. Gyakran azonban, az ütemezési probléma sajátosságainak kihasználásával a megoldástér leszűkíthető, illetve annak egy része figyelmen kívül hagyható. Ugyancsak gyakori, hogy az ütemezés dinamikusan változik. Az ilyenkor keletkező perturbációknak a működési mutatókra (átfutási idő, műveletközi készletek, várakozások) kifejtett hatása jelentős lehet. A kutatás célja bizonyos speciális termelésütemezési problémák vizsgálata, továbbá az eredmények olyan érzékenységvizsgálati információkkal történő kiegészítése, amelyek támogatják az ütemezést végző menedzserek munkáját. Gyártmányok, szolgáltatások és folyamatok Dr. Kövesi János egyetemi tanár megbízhatósága Gyártmányok, szolgáltatások és folyamatok megbízhatóságának modellezése és tapasztalati adatokra épülő meghatározása. Megbízhatóság alapú üzemeltetési stratégiák optimalizálása műszaki és gazdasági szempontok alapján. Kockázat és megbízhatóság a Dr. Kövesi János egyetemi tanár menedzsmentben A minőség és megbízhatóság fogalmával összefüggő kockázatok elemzése, modellezése és számszerűsítése elsősorban a minőségmenedzsment és a termelésmenedzsment területén. A megbízhatóság szerepének vizsgálata a Total Quality Management és a Total Productive Maintenance keretében. A változtatás fogadtatásának típusait és Dr. Pataki Béla egyetemi docens időbeli változásait leíró változásmenedzsment modellek elméleti problémái A változtatások fogadtatásának modellezése. A változtatások fogadtatásának típusait és időbeli módosulásait leíró változásmenedzsment modellek elméleti problémáinak, ellentmondásainak feltárása, magyarázata és kiküszöbölése. Az elvégzett elméleti továbbfejlesztések gyakorlati, módszertani folyományai. 18

19 Projektmenedzsment döntések támogatása Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens kvantitatív módszerekkel Projektmenedzsment döntések támogatása kvantitatív módszerekkel. Az operációkutatás projektmenedzsmenthez köthető technikáinak (pl. determinisztikus és sztochasztikus hálótervezés és -elemzés, ütemezéstömörítés, erőforrás-elemzés és -allokálás stb.) illetve a nyomon követés legújabb módszereinek felhasználásával továbbfejlesztési javaslatok és új lehetséges irányok kidolgozása. A felsőoktatási intézmények Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus menedzsmentjének aktuális hazai problémái A felsőoktatási intézmény, mint sajátos szervezeti magatartással rendelkező szervezet szervezeti kultúrájának vizsgálata, az alkalmazott modellek elemzése. A részben egyesületként, részben hivatalként, valamint részben vállalkozásként működő szervezetek jellegzetes konfliktusainak feltárása, a mögöttük álló érdekviszonyok részletes és empirikus elemzése, és a szokásos vezetési-szervezési megoldások értékelése. Közszolgáltató szervezetek menedzsment Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus dilemmái A költségvetési szervként, vagy attól eltérő módon működő közszolgáltató szervezetek szokásos menedzsmentproblémái. A bürokratikus és piaci koordináció jellegzetes konfliktusai, a konfliktusok nyomán kialakított finanszírozási-gazdálkodási modellek értékelése. Milyen megoldások támogatják a menedzseri önállóság növekedését, stabilitását, a közösségi érdek érvényesítésének álarca mögé rejtett, járadékvadász önérdekkövetést, és mely konstrukciók korlátozzák a vezetők diszkrecionális elhatározásait. Kormányzaton kívüli civil szervezetek Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus szervezeti kultúrájának menedzsmentkérdései A civil szervezetek sajátos szervezeti kultúrájának elemzése, az etikai koordináció jellegzetes belső konfliktusai. A nonprofit elméletek és a hazai szabályozás összevetése. A testületi kormányzás konfliktusai a jogszabályok tükrében, a szervezet növekedésével összefüggő problémák elemzése és feltárása. A civil szervezet menedzsereinek az üzleti és kormányzati vezetőktől eltérő viselkedése, a különbségek okainak elmélete és empirikus elemzése. Szervezetek intellektuális tőkéjének mérése és Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter egy. adjunktus értékelése A szervezeti intellektuális tőke összetevői, az intellektuális tőke kvantifikálására szolgáló mérési és értékelési módszerek, modellek különválasztása és gyakorlati alkalmazása, az intellektuális tőke számbavételére alkalmazott scorecard módszerek. Önértékelési modellek és szerepük a Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter egy. adjunktus szervezetfejlesztésben EFQM alapú önértékelési modellek gyakorlati alkalmazása, az önértékelés szervezetfejlesztésben betöltött szerepe mind termelő, mind szolgáltató, mind profitorientált, mind non-profit szervezetek esetében. 19

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer A kutatás keretében KSH adatok alapján létrehoztunk egy olyan adatbázist és módszert,

Részletesebben

TANANYAG KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM)

TANANYAG KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) TANANYAG KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) I. modul: ÁLTALÁNOS KULTÚRA ELMÉLET A kultúra fogalmának jelentése, fejlődése I. A két kultúra, hagyományos és PCM, egymás mellett élése napjainkban.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005.

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. 1 ICEG VÉLEMÉNY XXI Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. szeptember 2 Tartalom Bevezetés 4 1. A keynesiánus és nem

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali Tagozat Üzleti Marketing Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali Tagozat Üzleti Marketing Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali Tagozat Üzleti Marketing Szakirány EU-csatlakozás Lehetőségek és esélyek a magyarországi kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Példák az igaz-hamis kérdésekre

Példák az igaz-hamis kérdésekre Példák az igaz-hamis kérdésekre Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak! A megfelelő keretbe írjon "X" jelet! (Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.) Igaz Hamis 1. Az új

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit

Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit Borítóterv: FLOW PR A fejezetek illusztrációi: Fenyvesi Éva Lektorok: Salamonné Huszty Anna, Török Hilda ISBN: 978-615-5607-20-2 Kiadja: Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága: Agrárműszaki

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai

Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai Uzzoli Annamária Bevezetés A klímamodellezés eredményeinek gyakorlati felhasználhatósága elsősorban

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA M E G Á L L A P O D Á S I. Preambulum A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között 2003. május 5- én, a stratégiai kutatások megvalósításáról

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága Szakdolgozatok 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága 2. 198? Sipos István 1 pl. Az intenzív mezőgazdasági fejlődés, valamint egyéb tényezők hatásának vizsgálata Szolnok megye hasznos

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tamándl László A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Doktori értekezés tervezet Konzulens:

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. 2004. április 26.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. 2004. április 26. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A TURIZMUS FINANSZROZÁSI RENDSZERE... 77 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: HELYZETELEMZÉS TELJES VÁLTOZAT... 79 1 BEVEZETÉS... 79 1.1 IGAZODÁSI PONTOK, GAZDASÁGPOLITIKAI KERETEK... 79 1.2 ÉRTÉKKÖZPONTÚ

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv Versenyképes Zöldségágazati Platform Stratégiai Kutatási Terv 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok Támogatása 2, FKTPKT28 azonosító jelű, Fenntartható kertészet- Versenyképes Zöldségágazati Platform

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága

Szakdolgozatok. 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága Szakdolgozatok 1. 1 1988 Kostyákné Vass Ágnes 1 pl. A jog tudományossága 2. 198? Sipos István 1 pl. Az intenzív mezőgazdasági fejlődés, valamint egyéb tényezők hatásának vizsgálata Szolnok megye hasznos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM TÉZISEK A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztések. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Tóth Márk Gödöllő

Részletesebben

Minőségmenedzsment alapok

Minőségmenedzsment alapok MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN (BMEGT20A001) Z ALAPKÉRDÉSEK 2007/08/2 félév 3. zárthelyi dolgozat Minőségmenedzsment alapok Tesztek (A zh-n nem ugyanebben a sorrendben szerepelnek a válaszok, egy

Részletesebben

Mezőgazdasági vállalatok stratégiai menedzsmentje. /Elméleti jegyzet/

Mezőgazdasági vállalatok stratégiai menedzsmentje. /Elméleti jegyzet/ Mezőgazdasági vállalatok stratégiai menedzsmentje /Elméleti jegyzet/ 1 Mezőgazdasági vállalatok stratégiai menedzsmentje /Elméleti jegyzet/ Szerző: Berde Csaba Nábrádi András Szücs István Debreceni Egyetem

Részletesebben

A projektmenedzsment gyakorlata

A projektmenedzsment gyakorlata MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A projektmenedzsment gyakorlata Szűcs István Nagy Adrián Szilárd A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, gyakorlatorientált

Részletesebben

Endogén megközelítések a területfejlesztésben. 1. A térbeliség összefüggései 2015.12.03. A világgazdaság változási trendje. A vidékgazdaság állapota

Endogén megközelítések a területfejlesztésben. 1. A térbeliség összefüggései 2015.12.03. A világgazdaság változási trendje. A vidékgazdaság állapota Endogén megközelítések a területfejlesztésben 1. A térbeliség összefüggései,, A siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

A régiók és az állam konfliktusai az innovációs kormányzásban Az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon 1.

A régiók és az állam konfliktusai az innovációs kormányzásban Az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon 1. A régiók és az állam konfliktusai az innovációs kormányzásban Az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon 1 Gál Zoltán 2 Absztrakt A tanulmány az innováció központi és regionális irányításának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 Milyen a jó munkáltató: toborzási és foglalkoztatási kérdések mérnökhallgatók és HR-szakértők körében végzett primer kutatás eredményei alapján Szekunder kitekintés Generációs

Részletesebben

Csatlakozó államok: növekvő költségvetési problémák. Tartalomjegyzék. I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3

Csatlakozó államok: növekvő költségvetési problémák. Tartalomjegyzék. I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3 GÁSPÁR PÁL: CSATLAKOZÓ ÁLLAMOK: NÖVEKVŐ KÖLTSÉGVETÉSI PROBLÉMÁK 2002. OKTÓBER Tartalomjegyzék I. Differenciált, de romló államháztartási egyenlegek 3 II. A növekvő fiskális feszültségek okai 4 III. Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

A vállalkozás beszámolója

A vállalkozás beszámolója Vállalati pénzügyek 2. előadás A vállalati működés értékelése, pénzügyi mutatószámok A vállalkozás beszámolója A Magyarországon tevékenykedő vállalkozások működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

MBA mesterszak II. évfolyam órarendje 2011-2012. tavaszi félév

MBA mesterszak II. évfolyam órarendje 2011-2012. tavaszi félév MBA mesterszak II. évfolyam órarendje 2011-2012. tavaszi félév A szakért felelős vezető oktató: Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár (e-mail: farkas@ktk.pte.hu ; személyes oldal: http://www.gti.ktk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=14)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Bene

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 1 Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Budapest 2012 Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban Az elmúlt év döntő fontosságú volt a pályaorientáció / karrier tanácsadás szabályozásának vonatkozásában. A fejlett, poszt-indusztriális országok

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

Kontrolling szakirány

Kontrolling szakirány Kontrolling szakirány 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A Szolnoki főiskola pénzügy és számviteli képzési területen nem rendelkezik jelentős hagyományokkal, hiszen az alapszak a 2006 2007-as

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Demand side analyse of the Hungarian venture capital market

OTDK-dolgozat. Demand side analyse of the Hungarian venture capital market OTDK-dolgozat A magyar kockázatitőke-piac keresleti oldalának vizsgálata Demand side analyse of the Hungarian venture capital market Készítették: Darazsacz Péter Szlatárovics László 2009 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PÁLINKA TERÜLETI JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN. Dr. Kassai Zsuzsanna

A PÁLINKA TERÜLETI JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN. Dr. Kassai Zsuzsanna Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A PÁLINKA TERÜLETI JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

KLASZTERESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VERSENYELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

KLASZTERESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VERSENYELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA KLASZTERESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VERSENYELŐNYÖK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA KLASZTER KONFERENCIA 2013 MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Budapest, 2013. november 6.) Prof. Dr. Lengyel Imre MTA doktora,

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül

A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül tanulmányok LAPSÁNSZKY ANDRÁS A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül A gazdaságba beavatkozó közigazgatás határainak,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés HU HU BEVEZETÉS Az EU gazdasága

Részletesebben

A földrajztudomány helyzete 1

A földrajztudomány helyzete 1 VITA Földrajzi ÉrtesítőXLV. évf. 996. 3-4. füzet, pp. 332-338. A földrajztudomány helyzete 1 A földrajztudományok fejlődésében és művelésében az 1970-es évek második felében következett be az a változás,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.29. COM(2009)594 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben