I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA"

Átírás

1 I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA 1. SZOCIOLÓGIAI-DEMOGRÁFIAI ADATOK A Forrásközpont honlapján közzétett kérdőívünkre 21 fő válaszolt. Válaszadóink többsége nő (81%), férjezett/nős (62%), Budapesten, illetve különböző nagyságú városokban (43-43%), gyermekes családban él (86%), átlagos életkora 44,2 év. Közel azonos arányban egyetemi vagy főiskolai diplomájuk van, többnyire valamilyen pedagógiai szakról (bölcsész, mérnök, hitoktatói stb.), de van pszichológus, szociális munkás, és művelődésszervező végzettségű is. A jelenlegi foglalkozás szerinti megoszlás is erősen szór. Van közöttük egy-egy iskolapszichológus, kormánytisztviselő, tanár, napközi vezető, nyugdíjas, kismama masszőr és több mentálhigiénés, vagy szociális területen dolgozó. Foglalkozásukhoz hasonlóan beosztásuk is vegyes: felsővezető, osztályvezető, vezető tanácsadó, munkatárs. Foglalkozási jogviszonyt tekintve többségük közalkalmazott és alkalmazott (57%) 2. VÁLTOZÁSOK A KÉPZÉS ÓTA A képzés inspirációt adhatott közel 40 százalékuknak, ők ugyanis a mentálhigiénés (segítő) szakember oklevél megszerzése óta munkahelyet változtattak. A szak végzésének időszakában, illetve a végzést követő 2 évben családi (párkapcsolati) állapotában viszont mindössze 4 főnél következett be valamilyen változás: két főnél házasságkötés, egy-egy főnél pedig új párkapcsolat, illetve válás. Ugyanennyien számoltak be gyermek születéséről is, két főnek egy, illetve két főnek kettő. A képzés után elég sokan (10 fő) részt vettek olyan továbbképzésen, amely témakörében, módszereiben hasonlított a KRE mentálhigiéné szakhoz. (Művészetterápiás, pszichoterápiás, önismereti stb.) 3. VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL A KRE képzésre több mint háromnegyedük azért jelentkezett, mert többet szeretett volna tudni a lelki jelenségekről. A tanulásvágy, a kitörés és a jobb munkahely reménye kevesebbeket vonzott, négy főnek pedig - a felajánlottakon kívül - még más szempontja is volt. Az akkori gyülekezetemben szükség lett volna lelkigondozókra, de nem volt kihez fordulni. Pályamódosítás. Több szakmai ismeretre, fejlődésre vágytam. Nem becsülték igazán a többlettudásomat a munkahelyemen.

2 Elsősorban miért jelentkeztél a képzésre, mi volt a fő motiváló tényező? Reméltem, hogy ezzel az oklevéllel jobb munkahelyre, munkakörbe tudok menni. 4% Csak tanulni akartam valamit. 8% Ki akartam törni a megszokott szakmai keretekből. 12% Régóta érdekeltek a lelki jelenségek, többet szerettem volna tudni róluk. 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Annak idején a képzéstől elsősorban azt várták, hogy képzettebbek leszek ezen a területen. A szakmai kapcsolatok teremtése, vagy a pályamódosítás ígérete is fontos volt, de az előzőhöz viszonyítva jóval kisebb súllyal esetek latba. Várakozásaik, elvárásaik teljes mértékben (52%) vagy legalább nagyobb részben (40%) teljesültek. Ez tükröződik a képzéssel való elégedettségükben is. A képzés hasznosságára 4,4 pontot, érdekességére 4,3 pontot, színvonalára 4,1 pontot adtak az 5-ös skálán. Összességében is elégedettségüknek adtak hangot, (4,3), amit az is mutat, hogy 88 százalékuk jó szívvel tudná ajánlani másoknak is. Mi az, amit leginkább jónak, fölöslegesnek, javítandónak vagy hiányzónak tartottak a képzésből? Visszajelzéseik segítséget adhatnak a program jövőbeli tervezéséhez, esetleg korrekciójához. Sok mindent mindenképpen meghagynának. Például az önismereti vonalat (tréning, kalandtúra, tanfolyam), a kiscsoportos munkaformákat, a hangulatot, a légkört, a személyességet, a közösségformálást biztosító alkalmakat. Arra a kérdésre, hogy mi volt fölösleges, amit akár ki is lehetne hagyni a képzésből, viszonylag kevesen válaszoltak. Aki igen, vagy megerősítette pozitív véleményét (tudniillik, hogy nem volt ilyen), vagy néhány, számára nehezen viselhető elemet emelt ki. Ha rajtuk múlna, több pszichológiát (fejlődéslélektan, csoportlélektan, lelki zavarok) vennének fel a képzésbe, de volt, aki több kutatási, elemzési feladatot adna, illetve tranzakció analízissel és családkonzultációval foglalkozó kurzust indítana. Véleményük szerint a projektmunka, követelmény, csoportbeosztás megvolt a képzésben, de mindenképpen javításra, kiegészítésre szorulna.

3 Amit megtartanának (Keep) Szerinted mi volt jó a képzésben, amit mindenképpen meg kellene hagyni? Az önismereti tréning. A filmklub. A "szabadságra nevelés", az énközlés módszerének megtanítása. A gyakorlatiasság, és az, hogy figyelembe vettétek, hogy dolgozunk, családunk van, és emellett tanulunk is még. A hangulat, a stílus, a saját élményeken keresztüli ismeretszerzés, csoportmunka. A képzést megelőző önismereti csoport. A kötelező önismereti kalandtúrát. A kötelező önismereti tanfolyamot. A közvetlen, baráti stílus, elfogadó légkör, családias hangulat. A sok szemináriumi óra. Az alapszemináriumi beosztás, ami két éven át állandó. Az esetmegbeszélő csoportokat. Egilitas, kollaborátio, személyre szabottság. Emberségesség, partneriség, hitelesség. Kiscsoportos munkák, záró kör (3x). Közösség építése. Személyesség, szakmai színvonal, az oktatók hitelessége a munkájukban, a képzés szerkezeti felépítése, megbízhatósága. Amit betennének (Start) Csoportlélektan, csoportdinamika, családkonzultáció A képzés kerete szerintem jó, biztos lehetne rajta finomítani. Több kutatási feladat. Tranzakció analízis. Több személyiség-lélektan. Talán több szó eshetne a pszichés betegségekről, azok felismeréséről a klienseknél; hogy milyen esetekben és hova irányítsuk őket. Részletesebb fejlődéslélektan és lelki zavarok. Több pszichológiai témát. Több elemző jellegű kurzus lehetne még a képzésben. Részletesebb fejlődéslélektan és lelki zavarok (2x) Amit elhagynának (Stop) A projecttervezés, elemzés mesterkélten elnyújtott volt A másod éven ugyanabba csoportba járni a segítőbeszélgetés, esetmegbeszélés, projekt szemináriumra. A vizsgákat. Az első félévben a helyszínek feltérképezése, megkeresése. A borzalmas filmek! Túl sok nyomasztó film. A mentálhigiéné lehet közösségfejlesztés, és prevenció is. Véleményem szerint ilyen filmek is beleférnének a képzésbe. Amit megjavítanának (Improve) Feri Engem zavart, hogy semmilyen következménye nem volt annak, ha valaki nem adott le jegyzőkönyveket, nem volt kliense, nem járt órára. Projektmunka szeminárium. A projekt-alapú gondolkodásmód oktatása. Több különböző területen dolgozó szakember meghívása. Projekt Nem ugyanazt a csoportbeosztást hagynám meg MINDEN egyéb szemináriumban is (jobban nyitnánk egymás felé, kapcsolódnánk más évfolyamtársakkal is.

4 4. PÁLYAKÉP A képzés sikerességét mutatja, hogy 21 főből kilencnek sikerült 1-2 éven belül, egy főnek pedig 2 év után a szakmában munkát találni. A többieknek csak azért nem, mert ők már korábban is mentálhigiénés területen dolgoztak. Akik akartak, és akiknek sikerült, az alábbi intézményekben helyezkedtek el. Baptista Szeretetszolgálat. Szociális terület. Családok Átmeneti Otthona-szakmai vezető. Kerületi szociális szolgálat idősek klubjaiban. Lelkisegély szolgálatot indítottam, helyi nőszövetségi körben besegítek. Mentálhigiénés csoportvezető, tanácsadó, tréner. Saját vállalkozásban. Semmelweis Egyetem, Pszichoterápiás Klinikán. Szenvedélybeteg segítő, jelenleg idős gondozás. Szociális és Gyermekvédelmi Központban, a szociális területen, fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményben, mint szociális és mentálhigiénés munkatárs. Válaszadóink többségének (75%) új, illetve eredeti munkakörében nem voltak nehézségeik mentálhigiénés szemléletükkel kapcsolatban. Tanulságos viszont, hogy akiknek igen, mi volt a probléma? Úgy tűnik, elsősorban szakmai sovinizmus, informálatlanság volt az oka a más szakmát űző kollégák bizalmatlanságának, kétkedésének. Amikor helyet kerestem a segítő beszélgetésekhez, azt tapasztaltam a pszichológus kollégák informálatlanok, nem ismerik, ezért lealacsonyítják a képzést. Nem ismerték, egyedüli szakemberként a többség szakmaisága dominál. Pl. gyógypedagógus szemlélet, ápolás (oktatás, egészségügy). A szemlélet mássága, újszerűsége miatti kételyek mások részéről. Sok esetben nem beszélek egy nyelvet a kollégákkal, és amikor érzésre hivatkozva kommunikálok, félreértik. Néhány esetet leszámítva örömteli, hogy a mentálhigiénés szemléletet részben vagy egészében mindegyikőjük munkahelyén elismerik (62%). 21 főből mindössze hatan jelezték, hogy náluk nem foglalkoznak ezzel, ami jelenthet hallgatólagos befogadást, vagy éppen elutasítást.

5 Munkahelyeden hogyan viszonyulnak (viszonyultak) a mentálhigiénés szemlélethez, tudáshoz? 45,0% 40,0% 38,1% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 28,6% 23,8% 15,0% 10,0% 9,5% 5,0% 0,0% Különösebben nem foglalkoznak vele. Részben elismerik. Teljes mértékben elismerik. Nincs válasz Mentálhigiénés szemléletüket, tudásukat kivétel nélkül tudják hasznosítani a munkahelyen kívül is. Leginkább a családban, a gyülekezetben, baráti körben, és személyes életük más szinterein is. A felhasználás színességének illusztrálására nézzünk néhány példát. A szakdolgozatomat projektből írtam, azt a csoportot vezetem. A mindennapokban, a tanórákon. Felvilágosító, oktató munkában, segítő beszélgetésben Civilben meghallgatom az embereket és nem érzem úgy, hogy megoldási javaslatokat kéne tennem a problémáikra. A saját életemben, családi és baráti körben egyaránt. Spontán beszélgetésekben Személyes életemben, szakmai kapcsolataimban, kollegáimmal közösen szervezett mentálhigiénés projektekben Oktatás területén (felnőttképzésben tanítok), valamint a sürgősségi betegellátás területén is Civil szervezetekben, egyesületekben gyakran a magán életben, családban. Próbálkozom mindenhol. Gyülekezet, lelkigondozás A mentálhigiénés munkát csak a válaszadók egyharmada nem tartja egyáltalán terhesnek, a többségnél (57 %) viszont ez változó, van, amikor igen, és van, amikor nem.

6 5. ÖNKÉPZÉS Az egykori hallgatók közül viszonylag sokan nyilatkoztak úgy, hogy szükségük lenne valamilyen szakmai támogatásra. Ennek legjobb munkaformája a klubszerű szakmai találkozó, a szakirodalom, a szupervízió és a szakmai rendezvényekről szóló információ. A Milyen szakmai támogatásra, segítségre lenne leginkább szükséged? (Több válasz is lehetséges!) Válaszok %* Szakirodalom 47,6 Információk szakmai rendezvényekről 47,6 Esetmegbeszélő munka 38,1 Projekt tanácsadás 23,8 Szupervízió 47,6 Szakmai / kollegiális kapcsolatok 28,6 Önismereti munka 33,3 Kapcsolódás szakmai szervezethez 14,3 Klubszerű szakmai találkozók 52,4 Újabb szakirányú továbbképzés 28,6 * Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól Mindössze heten gondolják úgy, hogy esetmegbeszélő, önismereti munka, és klubszerű szakmai találkozók szervezésével, információadással vagy szakmai szervezethez való kapcsolódással maguk is tudnának támogatást, segítséget nyújtani kollégáiknak. Szupervíziót a válaszadók fele vesz igénybe, ők sem nem túl gyakran, inkább alkalomszerűen. 6. SZAKMAI KAPCSOLATOK Válaszadóinknak főként a pszichológiai (67%), egyházi, hitéleti és szociális területtel (38-38%), valamint az egészségüggyel van szorosabb mentálhigiénés szakmai kapcsolata. Egykori hallgatótársaikkal a túlnyomó többség tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás formája változó, de leginkább internetet ( , honlap, levelező lista stb.), a telefont (62-62%), és a személyes találkozókat (52%) preferálják. Érdekes, hogy a hagyományos levelezés teljesen kiment a divatból, senki sem mondta, hogy ezen a csatornán is tartana kapcsolatot. A kérdőív kitöltésekor 81 százalékuk tervezte, hogy aktív használója lesz a Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpontnak. Azóta a honlap beindult, még sincs késő ahhoz, hogy várakozásaikat megismerjük. A válaszok tanúsága szerint elsősorban információkat, szakmai kapcsolatokat, megerősítést, támogatást, feltöltődést. Te mit vársz az előző pontban jelzett internetes programtól? Fenntartható kapcsolatokat. Folyamatos kapcsolatot, érdeklődésem felkeltését, ébren tartását, információszerzést. Információkat, jó programokat, szakirányú továbbképzési lehetőségeket. Kapcsolattartást. Nagyon örülök neki és hálás köszönet a létrehozóknak érte. Rengeteg szakmai programot, fejlődési lehetőséget, esetleg szakmai elakadásomra megoldásokat, pozitív megerősítést, feltöltődést. Szakmai kapcsolatok kialakításának a lehetősége, információk, közösséghez tartozás érzése, esetmegbeszélés.

7 Személyes kapcsolatok, információcsere, hosszú távú határon túli együttműködés. Támogatást, feltöltést, talán új lehetőségeket ad, s mindenképp újra találkozást. Több szakmai kapcsolatot, a kollégák munkájának jobb megismerését. 7. ÖNFEJLŐDÉS-KLIENSMUNKA 52 százalékuk úgy gondolja, hogy képzés óta sokat fejlődött a non-direktív segítő beszélgetés módszerében, de megközelítően ugyanannyian vannak azok is (48%), akik, bár fejlődtek, de nem annyit, amennyit szerettek volna. Mindenesetre sikerélménye ezen a területen volt legtöbbjüknek. Sikerélménye volt az alábbi területeken %* Non-direktív segítő munka 85,7 Esetmunka, esetmegbeszélés 42,9 Projektmunka, programok tervezése és megvalósítása 57,1 Szakmai együttműködések 47,6 * Mivel minden egyes területet külön mértünk, a százalékokat nem szabad összeadni! Válaszadóink 90 százaléka foglalkozik kliensekkel, 71 százalékuk rendszeresen, 19 százalékuk alkalmilag. Akiket nem tudnak vállalni, pszichológushoz, pszichiáterhez (47,6%), mentálhigiénés szakemberhez (23,8%), esetleg valamilyen szakintézménybe (9,5%) küldik tovább. Szakmai segítségért elsősorban más hivatású szakemberhez, vagy szupervizorhoz, illetve mentálhigiénés kollégához fordulnak. Ha konkrét szakmai segítségre szorulsz, kihez fordulsz? (Több válasz is lehetséges!) 50,0% 47,6% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 28,6% Mentálhigiénés szakemberhez Más hivatású szakemberhez (pl. pszichológus, pszichiáter) 33,3% Szupervizorhoz 23,8% Munkahelyi kollégáimhoz *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! A segítő munkahelyen (szolgálatnál) dolgozók közel fele (47,6%) tudna lehetőséget biztosítani KRE-s mentálhigiéné hallgatók számára, hogy ott gyakorolják a non-direktív segítő beszélgetés módszerét. A KRE Mental Klubról 81 százalékuk már hallott, de mint azt korábban láthattuk, kapcsolattartásra senki sem használja. Mindenesetre sokan szívesen látnák, ha itt esetmegbeszélések történnének és

8 filmklub is működne (48-48%), de el tudnák fogadni a gyakorlati, illetve módszertani kérdések műhelyszerű feldolgozását (38%), az elméleti előadások meghallgatását (33%), projektmunka megbeszéléseket (29%) és non-direktív segítő beszélgetések gyakorlását is (24%). Tapasztalatik szerint az emberek elsősorban valamilyen konkrét problémamegoldás igénye, vagy az úgynevezett szenvedés-nyomás miatt fordulnak mentálhigiénés szakemberhez. Annak okát, hogy az emberek szükség esetén sem fordulnak szakemberhez, főként abban látják, hogy alacsony pszichológiai kultúra szintje (71 %), nincs elég információ (52%), vagy egyszerűen nem tudnak fizetni érte (57%). Szerinted miért fordulnak az emberek mentálhigiénés szakemberekhez? (Több válasz is lehetséges!) Válaszok % Ún. szenvedés-nyomás 61,9 Valamilyen egyéb kényszerítő körülmény (pl. család, külső környezet elvárása) 38,1 Személyes fejlődési igény 14,3 Kapcsolatkeresés 42,9 Kíváncsiság 14,3 Önismereti igény 38,1 Konkrét problémamegoldás igénye 76,2 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Szerinted melyek a legfontosabb szempontok, amelyek visszatartják az emberek attól, hogy mentálhigiénés szakemberekhez forduljanak? (Több válasz is lehetséges!) Válaszok % Alacsony pszichológiai kultúra 71,4 Félelem a stigmatizálódástól 42,9 Félnek, hogy átlátnak rajtuk. 0,0 Félnek, hogy manipulálják őket 19,0 Időhiány 4,8 Információ hiány 52,4 Inkább a barátokban, rokonokban bíznak. 19,0 Nem akarnak fizetni érte. 19,0 Nem hisznek nekik (nem hitelesek számura). 23,8 Nem tudnak fizetni érte 57,1 Térbeli távolság 19,0 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól!

9 II. MELLÉKLET PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV ALAPMEGOSZLÁS Elsősorban miért jelentkeztél a képzésre, mi volt a fő motiváló tényező? (Emelj ki egy szempontot!) Csak tanulni akartam valamit. 2 8 Ki akartam törni a megszokott szakmai keretekből Régóta érdekeltek a lelki jelenségek, többet szerettem volna tudni róluk Reméltem, hogy ezzel az oklevéllel jobb munkahelyre, munkakörbe tudok 1 4 menni. Együtt Egyéb Az akkori gyülekezetemben szükség lett volna lelkigondozókra, de nem volt kihez fordulni. Pályamódosítás. Több szakmai ismeretre, fejlődésre vágytam. Nem becsülték meg többlettudásomat igazán a munkahelyemen. Annak idején mit vártál a képzéstől? (Több válasz is lehetséges!) * Képzettebb leszek ezen a területen Szakmai kapcsolatokat tudok teremteni Ösztönzést pályamódosításhoz 3 12 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Teljesültek-e elvárásaid? Egyáltalán nem. 2 8 Igen, teljes mértékben Nagyobb részt igen, de volt néhány dolog, amiben nem Együtt A képzés befejezése után akartál-e állást (foglalkozást) váltani? Igen 9 36 Nem Nincs válasz 3 12 Együtt Mennyire volt a képzés hasznos? Igen, teljes mértékben Nagyobb részt igen, de volt néhány dolog, amiben nem Egyáltalán nem volt hasznos 2 8 Együtt

10 Mennyire volt a képzés érdekes? Egyáltalán nem volt érdekes. 1 4 Kifejezetten érdekes volt Nagyobb részt érdekes volt Nagyobb részt nem volt érdekes (Közepes mértékben volt érdekes) 1 4 Együtt Mennyire volt a képzés színvonalas? Kifejezetten színvonalas volt Nagyobb részt színvonalas volt Közepes mértékben volt színvonalas. 1 4 Nagyobb részt nem volt színvonalas volt. 2 8 Együtt Szerinted mi volt jó a képzésben, amit mindenképpen meg kellene hagyni? Az önismereti tréning. A filmklub. A "szabadságra nevelés", az énközlés módszerének megtanítása. A gyakorlatiasság, és az, hogy figyelembe vettétek, hogy dolgozunk, családunk van és emellett tanulunk is még. A hangulat, a stílus, a saját élményeken keresztüli ismeretszerzés, csoportmunka. A képzést megelőző önismereti csoport. A kötelező önismereti kalandtúrát. A kötelező önismereti tanfolyamot. A közvetlen, baráti stílus, elfogadó légkör, családias hangulat. A sok szemináriumi óra. Az alapszemináriumi beosztás, ami két éven át állandó. Az Édes Tündét. Az esetmegbeszélő csoportok. Egilitas, kollaborátio, személyre szabottság. Emberségesség, partneriség,hitelesség. Kiscsoportos munkák, záró kör.(3x) Közösség építése. Személyesség, szakmai színvonal, az oktatók hitelessége a munkájukban, a képzés szerkezeti felépítése, megbízhatósága. Szerinted mi volt fölösleges, amit akár ki is lehetne hagyni a képzésből? A projekttervezés, elemzés mesterkélten elnyújtott volt. A másod éven ugyanabba csoportba járni a segítőbeszélgetés, esetmegbeszélés, projekt szemináriumra. A vizsgákat. Nem emlékszem ilyenre. Nem volt ilyen. Nem volt olyan számomra. Szerintem minden hasznos volt, semmi sem volt fölösleges. Szerintem semmi nem volt felesleges (3x) Túl sok nyomasztó film. A mentálhigiéné lehet közösségfejlesztés, és prevenció is. Véleményem szerint ilyen filmek is beleférnének a képzésbe.

11 Szerinted mi hiányzott a képzésből? Te milyen témaköröket, módszereket vennél fel? Csoportlélektan, csoportdinamika, családkonzultáció. Hamar vége lett. A képzés kerete szerintem jó, biztos lehetne rajta finomítani. Nekem nem hiányzott semmi. Több kutatási feladat. Tranzakció analízis. Több személyiség-lélektan. Talán több szó eshetne a pszichés betegségekről, azok felismeréséről a klienseknél; hogy milyen esetekben és hova irányítsuk őket. Részletesebb fejlődéslélektan és lelki zavarok. Több pszichológiai témát. Több elemző jellegű kurzus lehetne még a képzésben. Részletesebb fejlődéslélektan és leli zavarok. (2x) Mi az, ami megvolt a képzésben, de szerinted javításra, kiegészítésre szorul? Nem volt ilyen. Engem zavart, hogy semmilyen következménye nem volt annak, ha valaki nem adott le jegyzőkönyveket, nem volt kliense, nem járt órára. Projektmunka szeminárium. Nem emlékszem ilyenre. A projekt-alapú gondolkodásmód oktatása. Több különböző területen dolgozó szakember meghívása. A projekt. Semmi. Nem ugyanazt a csoportbeosztást hagynám meg MINDEN egyéb szemináriumban is (jobban nyitnánk egymás felé, kapcsolódnánk más évfolyamtársakkal is. Mindent egybevetve, összességében mennyire vagy elégedett a képzéssel? Egyáltalán nem vagyok elégedett. 1 4 Maximálisan elégedett vagyok Nagyobb részt elégedett vagyok Nincs válasz 2 8 Együtt Jó szívvel tudnád-e másoknak is ajánlani ezt a képzést? Egész biztosan ajánlanám Lehetséges, hogy ajánlanám. 2 8 Nem valószínű, hogy ajánlanám. 1 4 Együtt

12 Ha szándékodban állt, sikerült-e mentálhigiénés területen, illetve szorosabban vett mentálhigiénés munkakörben elhelyezkedned? Igen, a képzés után 1-2 éven belül sikerült mentálhigiénés területen 9 42,9 munkát találnom. Igen, de csak a képzés befejezése után jóval később, 2 évnél is hosszabb 1 4,8 idő után. Nem kellett elhelyezkedni, mert korábban is ilyen területen dolgoztam. 6 28,6 Nincs válasz 5 23,8,1 Egyéb (pl. sikerült önkéntes munka, másodállás a területen) A versenyszférából visszamentem tanítani, jelenleg Szülőklubot szervezek az iskolában. A képzés után több helyen vállaltam alkalmi és önkéntes munkát, mielőtt munkát vállaltam. Nem állt szándékomban, eleve nyugdíjas voltam és maradok. Önkéntes munka, másodállás, egyesületi tevékenység. Önkéntes munkában sikerült. Telefonos lelkisegély szolgálat. Amennyiben sikerült (részben, vagy egészében) a mentálhigiéné területén elhelyezkedned, hol, milyen munkakörben és beosztásban? Baptista Szeretetszolgálat. Szociális terület. Családok Átmeneti Otthona-szakmai vezető. Kerületi szociális szolgálat idősek klubjaiban (5 klub van,hetente egyszer látogatok el egy klubba). Lelkisegély szolgálatot indítottam, helyi nőszövetségi körben besegítek. Mentálhigiénés csoportvezető, tanácsadó, tréner. Saját vállalkozásban (2x). Semmelweis Egyetem, Pszichoterápiás Klinika. Szenvedélybeteg segítő, jelenleg idős gondozás (3x). Szociális és Gyermekvédelmi Központban, a szociális területen, fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményben mint szociális és mentálhigiénés munkatárs Békéscsabán. Esetleges új, illetve eredeti munkakörödben voltak-e nehézségeid mentálhigiénés szemléleteddel kapcsolatosan? Igen 5 25 Nem Együtt Mik voltak ezek a nehézségek? Amikor helyet kerestem a segítő beszélgetésekhez, azt tapasztaltam a pszichológus kollégák informálatlanok, nem ismerik, ezért lealacsonyítják a képzést. Nem ismerték, egyedüli szakemberként a többség szakmaisága dominál. Pl. gyógypedagógus szemlélet, ápolás (oktatás, egészségügy). A szemlélet mássága, újszerűsége miatti kételyek mások részéről. sok esetben nem beszélek egy nyelvet a kollégákkal, és amikor érzésre hivatkozva kommunikálok, félreértik.

13 Munkahelyeden hogyan viszonyulnak (viszonyultak) a mentálhigiénés szemlélethez, tudáshoz? Különösebben nem foglalkoznak vele. 6 28,6 Részben elismerik. 5 23,8 Teljes mértékben elismerik. 8 38,1 Nincs válasz 2 9,5 Egyéb, éspedig Az igazgatónő bátorít, h a gyerekekkel is foglalkozhatok ezzel a szemlélettel. Szülőklubot szervezek. Vállalkozó vagyok. Munkahelyeden kívül tudod-e hasznosítani mentálhigiénés szemléletedet, tudásodat? Igen Hol? A szakdolgozatomat projektből írtam, azt a csoportot vezetem. Család. Családban. A mindennapokban, a tanórákon. felvilágosító,oktató munkában, segítő beszélgetésben. Családban. Civilben meghallgatom az embereket és nem érzem úgy, hogy megoldási javaslatokat kéne tennem a problémáikra. A mentál univerzális. A saját életemben, családi és baráti körben egyaránt. Családi, baráti kapcsolataimban, önkéntes tevékenységemben, elsősorban a személyközpontú megközelítés segít. Gyülekezet, lelkigondozás. Spontán beszélgetésekben. A családomban és más közösségekben. Személyes életemben, szakmai kapcsolataimban, kollegáimmal közösen szervezett mentálhigiénés projektekben. Oktatás területén (felnőttképzésben tanítok), valamint a sürgősségi betegellátás területén is. Civil szervezetekben, egyesületekben gyakran a magán életben, családban. Próbálkozom mindenhol. Gyülekezet, lelkigondozás. Családban, baráti körben, csoportmunkában. Gyülekezet, lelkigondozás. Mennyire érzed megterhelőnek a mentálhigiénés munkát? Egyáltalán nem megterhelő számomra. 7 33,3 Változó, hol így, hol úgy ,1 Nincs válasz 2 9,5 Együtt 21 99,9

14 Milyen szakmai támogatásra, segítségre lenne leginkább szükséged? (Több válasz is lehetséges!) * Szakirodalom 10 47,6 Információk szakmai rendezvényekről 10 47,6 Esetmegbeszélő munka 8 38,1 Projekt tanácsadás 5 23,8 Szupervízió 10 47,6 Szakmai / kollegiális kapcsolatok 6 28,6 Önismereti munka 7 33,3 Kapcsolódás szakmai szervezethez 3 14,3 Klubszerű szakmai találkozók 11 52,4 Újabb szakirányú továbbképzés 6 28,6 Egyéb, éspedig Pénz szakirodalomra. Szabadidő találkozókra. Személyközpontú tanácsadó, Család-és párterapeuta. Van-e olyan támogatás, segítség, amit fel tudnál ajánlani kollégáknak? (Több válasz is lehetséges!) Esetmegbeszélő munka megszervezése 2 20 Kapcsolódás szakmai szervezethez 1 10 Információk nyújtása szakmai rendezvényekről (pl. összefoglaló készítése) 1 10 Klubszerű szakmai találkozók megszervezése 3 30 Önismereti munka megszervezése 3 30 Nincs válasz Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Egyéb, éspedig Szívesen segítek bármilyen szervezésben. Igénybe veszel-e szupervíziót? Igen 9 45 Nem Együtt Amennyiben igénybe veszel szupervíziót, azt milyen rendszerességgel teszed? A jövőben valószínűleg igénybe fogok venni - ha dolgozom ezen a területen. Alkalomszerűen. Félévente, illetve szükség szerint. Havonta. Hetente. Még nem, inkább az intervízió van jelen most. Negyedévente. Szupervizor vagyok.

15 Évente hány alkalommal? , , , ,1 Együtt 9 99,9 Alkalmanként hány órában? Együtt Alkalomszerűen Igen 6 66,6 Nem 3 33,3 Együtt 9 99,9 Van-e kapcsolatod egykori hallgatótársaiddal? Nincs senkivel. 2 9,5 Van, legalább egy emberrel ,6 Van, több emberrel is. 9 42,9 Hogyan tartod velük a kapcsolatot? (Több válasz is lehetséges!) Alkalmanként, különböző szakmai rendezvényeken 6 28,6 Interneten ( , honlap, levelező lista stb.) 13 61,9 Személyesen (időnként találkozunk) ,4 Telefonon 13 61,9 Hagyományos levél 0 0 Mentál Klub keretében 0 0 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Egyéb, éspedig Nem nagyon, remélem itt lesz. Tervezed-e hogy aktív használója leszel a Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpontnak (ennek a honlapnak)? Igen 17 81,0 Nem tudom 3 14,3 Nincs válasz 1 4,8,1

16 Te mit vársz az előző pontban jelzett internetes programtól? Fenntartható kapcsolatokat. Folyamatos kapcsolatot, érdeklődésem felkeltését, ébren tartását, információszerzést. Információkat, jó programokat, szakirányú továbbképzési lehetőségeket. Kapcsolattartást. Nagyon örülök neki és hálás köszönet a létrehozóknak érte. Rengeteg szakmai programot, fejlődési lehetőséget, esetleg szakmai elakadásomra megoldásokat, pozitív megerősítést, feltöltődést. :) Szakmai kapcsolatok kialakításának a lehetősége, információk, közösséghez tartozás érzése, esetmegbeszélés. Személyes kapcsolatok, információcsere, hosszú távú határon túli együttműködés. Támogatást, feltöltést, talán új lehetőségeket ad, s mindenképp újra találkozást. Több szakmai kapcsolatot, a kollégák munkájának jobb megismerését Milyen ötleteid, javaslataid vannak a 19. pontban jelzett program működésére nézve? Most még nem tudom, de folyamatosan aktív próbálok maradni és jelezni a gondolataimat. Milyen szak-, illetve programterületekkel van szorosabb mentálhigiénés szakmai kapcsolatod? (Több válasz is lehetséges!) Civil szféra 1 4,8 Egészségügy 7 33,3 Egyház, hitéleti terület 8 38,1 Gyermekvédelem 5 23,8 Köznevelési terület 6 28,6 Pszichiátria 2 9,5 Pszichológia 14 66,7 Szociális ellátások 8 38,1 Versenyszféra 1 4,8 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Egyéb, éspedig Felnőttoktatás Államigazgatás Hogyan látod, a képzés óta fejlődtél-e a non-direktív segítő beszélgetés módszerében? Igen fejlődtem, bár nem annyit, amennyit szerettem volna ,6 Sokat fejlődtem ,4 Az alábbi munkaterületeken voltak-e sikerélményeid? Non-direktív segítő beszélgetés Igen, volt sikerélményem 18 85,7 Részleges volt a sikerélményem 2 9,5 Nincs válasz 1 4,8

17 Esetmunka, esetmegbeszélés Igen, volt sikerélményem 9 42,9 Részleges volt a sikerélményem 7 33,3 Nem volt számottevő sikerélményem 2 9,5 Nem végzek ilyen tevékenységet 1 4,8 Nincs válasz 2 9,5 Projektmunka, programok tervezése és megvalósítása Igen, volt sikerélményem 12 57,1 Részleges volt a sikerélményem 5 23,8 Nem végzek ilyen tevékenységet 3 14,3 Nem volt számottevő sikerélményem 1 4,8 Szakmai együttműködések Igen, volt sikerélményem 10 47,6 Részleges volt a sikerélményem 6 28,6 Nem volt számottevő sikerélményem 5 23,8 Foglalkozol-e kliensekkel? Igen 15 71,4 Alkalmilag 4 19,0 Nem 2 9,5 Együtt 21 99,9 Kihez küldöd azokat a klienseket, akiket valamilyen okból nem vállalsz? Más hivatású szakemberhez (pl. pszichológus, pszichiáter) 10 47,6 Mentálhigiénés szakemberhez 5 23,8 Valamilyen szakintézménybe 2 9,5 Nincs válasz 4 19,0 Együtt 21 99,9 Egyéb, éspedig Attól függ, miről van szó. Van két olyan szakember, aki ajánlani szoktam, ha nem érzem magam kompetensnek. Ha konkrét szakmai segítségre szorulsz, kihez fordulsz? (Több válasz is lehetséges!) Mentálhigiénés szakemberhez 6 28,6 Más hivatású szakemberhez (pl. pszichológus, pszichiáter) 10 47,6 Szupervizorhoz 7 33,3 Munkahelyi kollégáimhoz 5 23,8 Kívülállókhoz (nem szakember laikushoz). 1 4,8 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól!

18 Egyéb, éspedig A kiképzőimhez. Kolléganők, képzőmhöz Lelkigondozó, barát, férj. Attól függ, mi a baj. Amennyiben valamilyen segítő munkahelyen (szolgálatnál) dolgozol, ott tudnál-e lehetőséget biztosítani KRE-s mentálhigiéné hallgatók számára, hogy gyakorolják a non-direktív segítő beszélgetés módszerét? Igen 10 47,6 Nem 4 19,0 Nincs válasz 7 33,3 Együtt 21 99,9 Hallottál-e már a KRE Mentál Klubról? Igen 17 81,0 Nem 3 14,3 Nincs válasz 1 4,8,1 Milyen programokat, munkaformákat látnál ott szívesen? (Több válasz is lehetséges!) Filmklub 10 47,6 Non-direktív segítő beszélgetés gyakorlása 5 23,8 Esetmegbeszélés 10 47,6 Projektmunka (bemutatás, elemzés, tanácsadás) 6 28,6 Elméleti előadások 7 33,3 Gyakorlati, illetve módszertani kérdések műhelyszerű feldolgozása 8 38,1 Kötetlen együttlét 6 28,6 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Szerinted miért fordulnak az emberek mentálhigiénés szakemberekhez? Ún. szenvedés-nyomás 13 61,9 Valamilyen egyéb kényszerítő körülmény (pl. család, külső környezet elvárása) 8 38,1 Személyes fejlődési igény 3 14,3 Kapcsolatkeresés 9 42,9 Kíváncsiság 3 14,3 Önismereti igény 8 38,1 Konkrét problémamegoldás igénye 16 76,2 Egyéb, éspedig Tapasztalatom, hogy nincs mindenki tisztában azzal, mit csinál a mentálhigiénikus szakember?

19 Szerinted melyek a legfontosabb szempontok, amelyek visszatartják az emberek attól, hogy mentálhigiénés szakemberekhez forduljanak? (Több válasz is lehetséges!) Alacsony pszichológiai kultúra 15 71,4 Félelem a stigmatizálódástól 9 42,9 Félnek, hogy átlátnak rajtuk. 0 0,0 Félnek, hogy manipulálják őket 4 19,0 Időhiány 1 4,8 Információ hiány 11 52,4 Inkább a barátokban, rokonokban bíznak. 4 19,0 Nem akarnak fizetni érte. 4 19,0 Nem hisznek nekik (nem hitelesek számura). 5 23,8 Nem tudnak fizetni érte 12 57,1 Térbeli távolság 4 19,0 SZEMÉLYES ADATOK Életkorod? Születési év életkor fő Jelenlegi lakóhelyed? Budapest 9 42,9 Község 2 9,5 Megyei jogú város 2 9,5 Város 7 33,3 Nincs válasz 1 4,8 Legmagasabb iskolai végzettséged? Egyetem 9 42,9 Főiskola 10 47,6

20 Nincs válasz 2 9,5 Egyéb, éspedig Doktori képzés University of South Wales MA nemzetközi szociális szakember végzettség Mi az alapvégzettséged? (Az a végzettség, amellyel a mentálhigiéné szakra jelentkeztél) bölcsész 2 9,5 fordító 1 4,8 középiskolai tanár 1 4,8 közgazdász 1 4,8 mérnök tanár 1 4,8 művelődésszervező 3 14,2 nevelőtanár 1 4,8 pedagógus 1 4,8 pszichológus 1 4,8 református hittanoktató 1 4,8 szociális munkás 3 14,2 szociálpedagógus 1 4,8 tanár 1 4,8 teológia 1 4,8 Nincs válasz 2 9,5,2 A képzés befejezése óta vettél-e részt olyan továbbképzésen, amely témakörében, módszereiben hasonlított a KRE mentálhigiéné szakhoz? Igen 10 47,6 Nem 9 42,9 Nincs válasz 2 9,5 Milyenen? Bolyai Nyári Szabadegyetem. Konferenciák. KRE szupervízió. Művészetterápiás és meseterápiás képzés (3x). Pszichoterápiás elméleti képzés (3 év). Szociális TÁMOP képzésen, önismeretet fejlesztő technikák bemutatása. Tanári továbbképzésen. VIKOTE- Kognitív és Viselkedés Terapeuta, VIKOTE- Sématerapeuta. Melyik évben kezdted el a mentálhigiéné szakot? 0 1 4, , , , , ,8

21 , , ,8 Nincs válasz 2 9,5,2 Melyik évben szereztél mentálhigiéné szakirányú oklevelet? (Államvizsgád éve.) 0 1 4, , , , , , , , ,8 Nincs válasz 2 9,5,2 A KRE mentálhigiéné szak megkezdésekor mi volt a foglalkozásod? adatbázis karbantartó 1 4,8 admin. vezető 1 4,8 családgondozó 1 4,8 dúla 1 4,8 GYES 3 14,3 középiskolai tanár 1 4,8 logopédus 1 4,8 mentálhigénés 1 4,8 nevelőtanár 1 4,8 nyugdíjas 1 4,8 szociális munkás 2 9,5 tanár 3 14,3 tréner, gazdasági tanácsadó 1 4,8 Nincs válasz 3 14,3,4 A KRE mentálhigiéné szak megkezdésekor munkahelyeden mi volt a beosztásod? bölcsész 1 4,8 bölcsész (tanári) diploma 1 4,8 fordító 1 4,8 középiskolai tanár 1 4,8 közgazdász 1 4,8 mérnök tanár 1 4,8 művelődésszervező 3 14,3 nevelőtanár 1 4,8 pedagógus 1 4,8 pszichológus 1 4,8 Református hittanoktató 1 4,8

22 szociális munkás 3 14,3 szociálpedagógus 1 4,8 tanár 1 4,8 teológia 1 4,8 nincs válasz 2 9,5,5 Jelenlegi foglalkozásod? dúla, kismama masszőr 1 4,8 felsővezető 1 4,8 iskolapszichológus 1 4,8 kormánytisztviselő 1 4,8 mentálhigiénés munkatárs 1 4,8 mentálhigiénés segítő szakember, thai masszőr, oktató 1 4,8 mentálhigiénés szakember, tréner 1 4,8 napközi vezető 1 4,8 nyugdíjas 1 4,8 szociális és mentálhigiénés munkatárs 3 14,3 szociális munkás 1 4,8 tanár 2 9,5 u.a + oktató 1 4,8 nincs válasz 5 23,8,4

23 Jelenlegi beosztásod? alkalmazott 1 4,8 államigazgatásban minisztériumi osztályvezetői besorolású kormánytisztviselő 1 4,8 egészségügyi alapellátásért felelős szakmai igazgató 1 4,8 egyéni vállalkozó 1 4,8 közalkalmazott 1 4,8 mentálhigiénés szakember 1 4,8 szakmai vezető 1 4,8 szociális és mentálhigiénés munkatárs 3 14,3 technika vezetőtanár 1 4,8 u.a. 1 4,8 vezető tanácsadó 1 4,8 Nincs válasz 8 38,1,4 A mentálhigiénés (segítő) szakember oklevél megszerzése óta hányszor változtattál munkahelyet? ,9 1x 7 33,3 2x 1 4,8 Nincs válasz 4 19,0 Jelenlegi foglalkoztatási minőséged (foglalkoztatási jogviszonyod)? Alkalmazott 3 14,3 Közalkalmazott 9 42,9 Vállalkozó 4 19,0 Nincs válasz 5 23,8 Egyéb, éspedig Nyugdíjas Családi állapotod? Élettársi kapcsolatban 1 4,8 Férjezett/nős 13 61,9 Elvált/különálló 3 14,3 Nőtlen/hajadon 1 4,8 Özvegy 2 9,5 Nincs válasz 1 4,8,1

24 A mentálhigiéné szak végzésének időszakában, illetve a végzést követő 2 évben változott-e családi állapotod? Nem 20 95,2 Nincs válasz 1 4,8 Ha a mentálhigiéné szak végzésének időszakában, illetve a végzést követő 2 évben családi (párkapcsolati) állapotod változott, hogyan változott? (Többet is bekarikázhatsz!) Házasságkötés 2 40 Élettársi kapcsolat létesítése 1 20 Új párkapcsolat 1 20 Válás, elköltözés 1 20 Megözvegyülés 0 0 Együtt Nemed? férfi 2 9,5 Nő 17 81,0 Nincs válasz 2 9,5 Hány gyermeked van? , , , ,3 Született-e gyermeked a mentálhigiéné szak megkezdését követően? Igen 4 19,0 Nem 16 76,2 Nincs válasz 1 4,8 Igen, éspedig... fő Együtt Egyéb közlendőd? Köszönet a lehetőségért. Nincs.

ó ű ó ü ó ó ü ó ü Í Ö Ő ű Á ó Á Á Á ó ü ó Ö Ö ÚÁ Ö Ó Ó Ó ó Á Ö Ö Á Ó Á Á ó Á Ö Ú Á Ú Ö Ö Á Ö ú Ú Ö ü ú ú ó ü ú ű ó ú ü ú ó ó ü ó ú ü ú Ű ó ü ó ú ó ű ó ú ú ú ó ó ú ú ü ó ü ó ú ó ó ü Ö ó ó ű ó ú ü Ö ű ó

Részletesebben

É ű Ö ű ű Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Ó ű ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ó ű Á Á ű ű ű Á Ü Ű ű ű ű Ő Á Á Á ű Á Á É É Á Á Á ű ű ű Á É Á Á ű Á ű Á Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á Á É ű Á ű É ű Ü ű É É É

Részletesebben

ü Ö ü í ü ü ü ü í Ö ö ü ú ü ü ö ü ü ű ö í í ö í űá ú ü ö ö ö í ü ü ü ü ü ű ö í í ö í ű ú ü ü í ü ü ű ö í í ö í űá ú ü íí ü Á í í í Á ű ú í ö ö í ü ö ö ö í ö í ú ö ü ü ű ö ö í ű ö í ű ü ű ö í ű ö í ö í

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató Tisztelt Olvasó! 3 Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Facultas Humán Gimnázium 2012/13. évi tájékoztatójának megjelenése alkalmából. Gimnáziumunk 2003 óta aktívan közreműködik a magyar közoktatásban és feladatának

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2011/2012 Továbbtanulási lehetőségek a Facultas Felsőoktatási Centrumban: 7 A Szolnoki Főiskolával közös

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Ü űá É Í ő Ö Ö Ü ú Ú Ó í ű Ó ű Ó Ó ú Ú Ü Ő í Ó Ó ő Ó Ö Ó Ü ő ű Ó ö í ú í Ü Ő ú Ó Ó Á Ú ú Í Ü ö í ö ö Ö ú ú í í í í ö í ú ú Ú Ú í Í ö ö ö ő ú ö í Ö ú ú ű í ő ő ő ő í ő ö í Í í í ö í ú í ö í í í ö ő ö í

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ Kedves Érdeklődő! Tájékoztatjuk Önt egy új tanulási lehetőségről! C O A C H K É P Z É S A coaching egy személyközpontú, cselekvésorientált egyedi tanácsadás, ami a coaching-ügyfél életének minden területét

Részletesebben

Ó É Á É Ü É Á Á Ú É Á ű ő ő Ú ő Ü Ü ő ő Á É Á Ú É Á ő ő ő ő Á ő Á É ő Á ő ő ő É ő Á Á ő Á É Á ő Ú ű ő ű ő Ú ő ő Ú Ú ő Ó Ú ő É Ú ő Á É ő Ú Ó É ő ő ő Ü ő ő ű Á Ú ő Ü Á É É Á Á ő É Ú ű Á Ü Ú Ü ű Ü ű Ú Ú Ú

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből Hámori Ádám szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS VÁROSA A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZEMÉVEL M. Császár Zsuzsanna Wusching Á. Tamás Füzesi Zsuzsanna Faubl Nóra NEMZETKÖZI HALLGATÓK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN A PTE NEMZETKÖZI

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Az oktatási folyamat alapfogalmai és a tanulmányi nyilvántartó rendszerek fogalomhasználata

Az oktatási folyamat alapfogalmai és a tanulmányi nyilvántartó rendszerek fogalomhasználata Az oktatási folyamat alapfogalmai és a tanulmányi nyilvántartó rendszerek fogalomhasználata Kodácsy Tamás OKT, KRE VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM Problémafelvetés

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

Adobe PS Driver telepítés

Adobe PS Driver telepítés Tokaji Roland Adobe PS Driver telepítés evezetés Mi is az a Adobe PostScript Driver? Az Adobe PS Driver telepítésével tulajdonképpen egy virtuális nyomtatót hozunk létre, melyet a fizikai nyomtatókhoz

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

1991 Egyetemi doktori fokozat Agrártudományi Egyetem Keszthely. 1982 Okleveles agrármérnök Agrártudományi Egyetem Keszthely

1991 Egyetemi doktori fokozat Agrártudományi Egyetem Keszthely. 1982 Okleveles agrármérnök Agrártudományi Egyetem Keszthely BOGNÁR NÁNDOR KIEMELT SZAKTERÜLET Vezetői tréningek (együttműködés, vezetői szerepek, stb.) Coaching/szupervíziós megközelítésű fejlesztési folyamatok munkahelyi teameknek Szupervízió / üzleti szupervízió

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet Kiküldött tájékoztató anyagokból 2% 0% Szórólapokból 15% 4% 4% 4% 2% 5% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Élményközpontú szociális tanácsadás

Élményközpontú szociális tanácsadás A Magyarországi Online Lelki Tanácsadás Egyesülete diploma utáni szakirányú, akkreditált képzést indít a szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek számára. 2015-évben induló 1 tanéves képzéseink:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kutatások a nyelvtanulásról 2004.

Kutatások a nyelvtanulásról 2004. Kutatások a nyelvtanulásról 2004. Beszéli-e Ön a következő nyelveket, és ha igen milyen szinten? A közoktatásban tanuló diákok szüleinek százalékában (forrás: MC 2003.) nagyon jól elég jól meg tud szólalni

Részletesebben

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009.

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009. 1950-ben Chad Varah anglikán lelkész Londonban az öngyilkosság megelőzése céljából elindította az első lelki elsősegély telefonszolgálatot,

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

é é é ó ű é ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ó ű ú é é ű ó ú ö é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá ó ó ű ú é ű ó ú ö ó ó é é É ű é é é ó é ö ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ű ú é é ű ó ú é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá Á ó

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

http://szocialisregiszter.afsz.hu/

http://szocialisregiszter.afsz.hu/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ó ÜÓ Ő É ő ó Ü ó ő ü ö ó ö ü ő ü ő ö ő ő ú ö ó ü ú Ü ó ő ö ó ö ö ö ö ö ü ü ő úő ú ű ő ö ö ö ő ó ö ó ű ü ü ö ö ó ó ű ó ó ü ü ö ő ö ó ö ő ö ü ö ü ö ö ö ü ü ő ü ő ő ú ú ö ú ö ő ő ó ü ő ő ú

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát.

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát. SVT Alaptanfolyam Június 3-4-n és 10-11-n. Hasznos információk Mi történik egy alaptanfolyamon? Az alaptanfolyam önmagában is komplett egész. Az alaptanfolyam elvégzése után azonnal! alapvető változásokat

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

2007. évi beiskolázási terv

2007. évi beiskolázási terv 2007. évi beiskolázási terv Sorszám Név Munkakör Iskolai 1. Dankóné Lengyel Ágota logopédus egyetem logopédus/terapeuta speciális pedagógia típusa, Beszéd percepciós diagnosztika és terápia - 30 óra 2007.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév Kérem a kitöltött jelentkezési lap alapján a javaslattételt,

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181.

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem engedjék

Részletesebben

L e a r n i n g b y d o i n g!

L e a r n i n g b y d o i n g! International Development Instructor (DI) program Fighting with the poor program One World University Licentiate Degree in Polyhistory program - Humana People to People - L e a r n i n g b y d o i n g!

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Használói kérdőív Kiértékelés Válaszadók száma 278 fő

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Használói kérdőív Kiértékelés Válaszadók száma 278 fő Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Használói kérdőív Kiértékelés Válaszadók száma 278 fő 1. Életkor: Életkor fő % 18-25 150 54,0% 26-32 18 6,5% 33-40 42 15,1% 41-50 38 13,7% 50 felett 30

Részletesebben

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Adományszervezési ismeretek Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Mire gyűjtünk, mire kérünk? Projektünk összefoglalója Kinek érdeke minket támogatni? Milyen időszakra kérünk?

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/SPECIALISTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. ÉVI TANTERVÉRŐL BUDAPEST 2014. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

Történelem. levelező tagozatos képzések. Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA)

Történelem. levelező tagozatos képzések. Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA) Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA) Történelem levelező tagozatos képzések Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Diákok a harmadfokú képzésben

Diákok a harmadfokú képzésben Diákok a harmadfokú képzésben Kutatásunkkal azt a hipotézist szeretnénk ellenőrizni, mely szerint az érettségi vizsga megszerzésének általánossá válásával a harmadfokú képzés intézményrendszere különösen

Részletesebben

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai

A tőzsdézés tévhitei, misztériumai 2 A tőzsdézés tévhitei, misztériumai A közgondolkodásban a tőzsde világa misztikus és elérhetetlen dolognak tűnhet. Természetesen ez nem így van, a tőzsdézés ma már mindenki számára elérhető pénzkereseti

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u.7. Telefon: 70 / 202 09 17 e-mail: musicalrehangolva@gmail.com www.musicalkurzus.hu MUSICAL-re hangolva Musical Stúdió KÉPZÉSI TERVE Felnőttképzési

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben