Európai üzemi tanácsok a gyakorlatban A munkavállalók képviselőinek képzése és oktatása ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai üzemi tanácsok a gyakorlatban A munkavállalók képviselőinek képzése és oktatása ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 Európai üzemi tanácsok a gyakorlatban A munkavállalók képviselőinek képzése és oktatása ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 1

2 A SINTTAV 2010 elején szemináriumot rendezett az EWC 1 -krõl, amely az elsõ ilyen témájú rendezvény volt. A találkozó számos tanulsággal szolgált, valamint ajánlások születtek a téma további nyomon követésére vonatkozóan. A lefolytatott viták során kiderült, hogy a távközlési és a médiaágazatban végbemenõ folytonos változás sürgetõen szükségessé teszi az európai üzemi tanácsok kérdésének vizsgálatát, több okból is, de különösen az alábbiak miatt: Az a tény, hogy az ágazatban folytonos változás zajlik, ami a munkaerõ-állomány csökkenésével jár, és kihat az európai üzemi tanácsokra is; Jó néhány funkció és feladat áthelyezhetõ más országokba, mivel a távközlési eszközök és az új technológiák lehetõvé teszik a távmunkát, az otthonról végzett munkát illetve a munkavégzés helyszínének áttelepítését; A kiszervezés valósággá válik. Továbbra is napirenden vannak a cégegyesülések és a cégfelvásárlások. A résztvevõk az európai üzemi tanácsok témáját igen ellentmondásosan és komplex módon vitatták meg, fõként azért, mert: A munkaadók, a munkavállalók, de még a szakértõk körében sincs közös elképzelés a kérdéssel kapcsolatban; Az EU-n belül országonként eltérõ szemlélet és más-más definíció van érvényben; A szakszervezetek képviselõi gyakran úgy tekintenek az európai üzemi tanácsokra, mint az elbocsátásokat megkönnyítõ eszközökre; A munkaadók szemében az európai üzemi tanácsok a változásokhoz való alkalmazkodást és ennélfogva a mobilitást elõsegítõ és a foglalkoztatás biztonságát garantáló eszközök. Ezzel összefüggésben a szeminárium résztvevõi a proejkt nyomon követése céljából az alábbi konkrét tervekben állapodtak meg: A nemzetközi együttmûködés megerõsítése; A közös munkálkodás folytatása a szeminárium során megtárgyalt különbözõ területeken; 1 EWC (European Works Council) európai üzemi tanács ford. 2

3 Annak biztosítása, hogy az UNI és az UNI-EUROPA Telecom kellõképpen figyelembe vegye a szeminárium megállapításait, és hogy azokat felhasználják európai stratégiájuk és politikájuk alakításakor; A szeminárium megállapításainak érvényre juttatása az Európai Távközlési Társadalmi Párbeszéd Bizottságban. Mindezek szem elõtt tartásával a SINTTAV a különbözõ európai szakszervezeti szervezõdésekkel egyetértésben egy nyomon követõ szeminárium megrendezését határozta el, melynek címe így hangzik: EWC-K A GYAKORLATBAN A munkavállalók képviselõinek képzése és oktatása, célkitûzései pedig az alábbiak: arról való gondoskodás, hogy új európai üzemi tanácsok felállításakor a munkavállalók képviselői rendelkezzenek a szükséges ismeretekkel és információkkal; a nemzetközi információs és konzultációs folyamatok javítása az Európai Közösség egészére kiterjedő vállalkozásoknál és az Európai Közösség egészére kiterjedő vállalkozás-csoportoknál; a tájékoztatás, a konzultáció és a munkavállalói részvétel területén folytatandó nemzetközi akciók támogatása az új tagállamok és a tagjelölt országok képviselőinek bevonásával; olyan akciók támogatása, amelyek arra hivatottak, hogy a szociális partnerek számára lehetővé tegyék jogaik gyakorlását és feladataik teljesítését a tájékoztatás, a konzultáció és a részvétel területén az Európai Közösség egészére kiterjedő méretű vállalkozásoknál, mindenekelőtt európai üzemi tanácsaik keretében; a munkaadók és a munkavállalók képviselői között az EWC-k jó működése érdekében folytatott társadalmi párbeszéd erősítése. A szemináriumra február án a portugáliai Estorilban került sor; a rendezvényen az EU-Bizottságon kívül különböző vállalatok, az EU Társadalmi Párbeszéd Bizottsága, munkaadói szervezetek és európai szakszervezetek képviseltették magukat. A több mint 100 résztvevő az Európai Unió következő 14 országából érkezett: Portugália, Spanyolország, Olaszország, Írország, Málta, 3

4 Görögország, Cseh Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Románia, Észtország, Litvánia, Bulgária, Finnország és Svédország. A szeminárium az alábbi témákkal foglalkozott: 1. A munkahelyi képviselet országos rendszerei közötti legfőbb különbségek Európában. Az Európai Közösségen belüli munkahelyi képviseleti rendszerek áttekintése 2. Esettanulmányok: Deutsche Telekom, Alcatel-Lucent, Vodafone és O2- Europe 3. A munkavállalókat képviselő testületek összetétele és munkafeltételei 4. Interkulturális kommunikáció a munkaadók képviselői között 5. A munkavállalók képviselőinek képzése Az alábbiakban összefoglaljuk az illetékes szakemberek által tartott előadások lényegét. A munkahelyi képviselet országos rendszerei közötti legfőbb különbségek Európában. Az Európai Közösségen belüli munkahelyi képviseleti rendszerek áttekintése A munkahelyi képviselet országos rendszerei közötti legfőbb különbségek Európában c. téma vitaindító előadója, Guido Schwarz, az EU-Bizottság munkatársa igen időszerű tájékoztatást tartott az EWC-k kérdéséről rendelkező két irányelv a 94/45/EC és a 2009/38/EC sz. irányelv végrehajtásáról és arról, hogy hol tart azok megvalósítása a különböző tagállamokban. Kitért az EWC-k munkájának legfontosabb elemeire és kötelezettségeire, vagyis a munkaadók és munkavállalók közös döntéshozatalára az alábbiak révén: 1. Megegyezés elérésének kötelezettsége 2. Tárgyalási kötelezettség 3. A vélemények figyelembevételének kötelezettsége A vitaindító előadás lényeges részét képezték azok a statisztikai adatok, amelyek olyan jellemzőkről adtak számot, mint az EWC-k fejlődése Európában, országonkénti szakszervezeti szervezettség, a munkaadói szervezet szervezettségi aránya és az 4

5 érdekegyeztetés lefedettségi aránya. Az előadó külön kiemelte a társadalmi párbeszédnek és annak szerepét, amely ötvözi az autonómia, a felelősségtudat és a részvétel értékeit és a szociális partnerek arra irányuló törekvését, hogy meghatározzák az európai szociális normákat, és a szociálpolitika területét érintő bármilyen javaslat megtétele előtt kötelező konzultációt folytassanak. A fenti tájékoztatás igen lényeges volt, és megismertette a résztvevőket az EWC-k tevékenységével, feladataival, szerepével és jelentőségével, a társadalmi párbeszédben elfoglalt helyükkel, a szakszervezeti szervezettség csökkenésének problémáival, és mindezen fejlemények európai szintű tendenciáival. Ily módon a résztvevők pontosan meghatározhatták helyüket a 27 EU-tagország sorában, és az így szerzett ismereteket hasznosíthatták tárgyalásaik során és követeléseiket alátámasztó érveik megfogalmazásakor. Esettanulmányok: Deutsche Telekom, Alcatel-Lucent, Vodafone, O2-Europe és GEOPOST Stefano Garbin, a Deutsche Telekom Európai Üzemi Tanácsának választott tagja a következő címmel tartott előadást: A Deutsche Telekom dolgozóinak részvételét és a munkavállalói képviselet szerepét szabályozó megállapodás. Vázolta annak teljes folyamatát, hogy miként hozták létre az EWC-t ennél a multinacionális társaságnál, és ismertette a évi megállapodás legfontosabb pontjait, mindenekelőtt azokat a témaköröket, amelyekre a tájékoztatási és konzultációs kötelezettség vonatkozik: 1. Az üzleti tevékenység alakulása; 2. A foglalkoztatási helyzet; 3. A vállalat beruházási politikája; 4. Szerkezetátalakítás, 5. Tevékenységek kiszervezése stb. Ez az előadás útmutatóul szolgálhatott az EWC új tagjai, így például Bulgária számára, mivel szemléletesen bemutatta a megállapodás lényeges pontjait és a munkavállalók képviselői által folytatott tárgyalások mérföldköveit. A prezentáció egyik fontos és igen jól kidomborított témaköre volt az EWC tagjainak védelmét és képzését ismertető rész. 5

6 Az előadó az alábbiakban nevezte meg az EWC működésének legfőbb nehézségeit: 7 nyelven, párhuzamosan folytatott tárgyalások. A tárgyalások minden résztvevőjének ugyanabban az időpontban saját országa nyelvén pontosan ismernie kell a legutóbbi megbeszélések tartalmát. Interkultuális vonatkozások A tárgyalásokra szánt időt nem lehet hatékonyan kihasználni, mert azt újra meg újra belső viták szakítják félbe. A tárgyalások gyakran siklanak mellékvágányra. Nyelvi korlátok, a megértés hiányosságai. Hangsúlyozta a következőket: Kiváló tárgyalási képességeket sorakoztattak fel mindkét oldalon (a munkavállalók képviselői és a központi vezetőség oldalán). A cégcsoport vezetői, a munkavállalók és az őket képviselő testületek közötti párbeszéd fontos szerepet játszik; Egy határokon átnyúló munkavállalói képviseleti testület felállítása arra hivatott, hogy elősegítse az integrációs folyamat megértését és fokozza a cégcsoport európai szintű integrációját. Ezt a folyamatot befolyásolják a vállalatcsoportok számára lényeges keretfeltételek A kellő időben történő tájékoztatás lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy a párbeszéd során hangot adjanak saját elképzeléseiknek. Ez erősíti a kölcsönös megértést és a közösségi érzés kialakulását, ami fontos eleme ennek a piacvezető távközlési és IT cégnek. A záró megállapítás pedig az volt, hogy az EWC-k tagjainak állásukat és tevékenységüket illetően különleges védelemre van szükségük. Be kell őket vonni a folyamatos képzési programokba annak érdekében, hogy feladataiknak profi módon tehessenek eleget. Nagyon fontos szempontként merült fel az EWC-tagok védelme: nem szabad őket EWC-tagként végzett tevékenységük miatt elbocsátani. Ha a felmondásra valamely tagnak az EWC-ből történt kiválását követő egy éven belül kerül sor, akkor a konszern vezetőségének haladéktalanul tájékoztatnia kell az EWC vezető testületét a felmondás tényéről és indokáról. Az EWC-tagokat el kell engedni a munkából 6

7 annak érdekében, hogy részt vehessenek az üléseken, beleértve azt is, hogy kellő időt kell biztosítani számukra az oda-vissza utazáshoz, az ülésekre való felkészüléshez, jelentéseik összeállításához, valamint a munkavállalók tájékoztatásához az ülésen elhangzottakról. Az EWC vezető testületeinek tagjai számára további munkaidő-kedvezményt kell nyújtani azon kötelezettségeik teljesítéséhez, amelyek meghaladják a rendes tagok feladatkörét. Garbin úr kiemelte, hogy az EWC-k tagjainak állásukat és tevékenységüket illetően különleges védelemre van szükségük. Be kell őket vonni a folyamatos képzési programokba annak érdekében, hogy feladataiknak profi módon tehessenek eleget. A DT EWC-jének minden tagja részesült képzésben. Megbízásának első ciklusában minden tag 15 nap képzésre jogosult. Összegezve: Garbin úr az alábbiakat említette mint a DT EWC-jének legfőbb erősségeit: Szilárd kapcsolat van a szakszervezetek és a vezetőség között Valamennyi tag maximális mértékben elérhető Adminisztrációs irodával rendelkezik, amely az üléseken kívül összegyűjti a fordításokat Az országos szinten szolgáltatott adatokat ősszehasonlítják a központi szinten kapott adatokkal A beérkező információk jó minőségűek Az EWC tanulmányozza az angol vagy egy másik közös nyelv bevezetését. A következő esettanulmányt Arturo Garcia Hidalgo ismertette. Előadásában az Alcatel-Lucentnél érvényes megállapodásról és munkavállalói részvételről beszélt. Ez a prezentáció a bolgár küldöttség számára volt a legfontosabb, az alábbi két okból: Az Alcatel-Lucent tavaly jelent meg Bulgáriában, és napjainkban méretét tekintve Európa harmadik legnagyobb vállalata, amely 2700 bolgár dolgozóval rendelkezik. Ez év elején a Hírközlési Szakszervezeti Szövetséget úgy tájékoztatták, hogy döntés született arról, hogy az EWC bizottsága és a vállalat vezetősége 3-3 rendes és póttaggal képviseltetheti magát az EWC- 7

8 ben. Az EWC tagjelöltek közül ketten részt vettek a szemináriumon, és először nyílt alkalmuk arra, hogy az Alcatel-Lucent Európai Üzemi Tanácsának egyik tagjával találkozzanak; A delegáció egyik tagja a Hewlett-Packard rendszermérnöke, aki az itt elhangzott információkkal és ismeretekkel felvértezve elhatározta, hogy megkezdi azt az eljárást, amelynek az a célja, hogy a HP multinacionális társaság EWC-je bolgár képviselettel bővüljön. Ez az előadás rendkívül hasznos volt a résztvevők számára, mivel tájékoztatást kaptak a megállapodás legfontosabb pontjairól, annak hivatalos céljairól, nevezetesen hogy európai szintű nemzetközi információ- és véleménycserét tegyen lehetővé az Alcatel-Alsthom stratégiájáról, struktúrájáról és szervezetéről, gazdasági és pénzügyi helyzetéről, a versenyben elfoglalt helyéről, valamint a foglalkoztatás alakulásáról, különösen a tevékenységek kiszervezése és a szervezeti felépítésben bekövetkezett változások nyomán. Lényeges aspektus volt az EWC követeléseinek meghatározása: konzultációs jog, mi a teendő változások (cégegyesülések, cégfelvásárlások stb.) esetén; a tagok képzésének hivatalossá tétele; szakértők igénybevételének joga; a be nem töltött helyekkel kapcsolatos eljárás. Az előadó rámutatott a munka és a tárgyalások legfőbb akadályaira is: a szerény költségvetésre és a társaság vonakodására az országos üzemi tanácsokkal folytatott konzultációtól. Alfredo Perez, a Vodafone EWC-jének választott tagja arról adott áttekintést a résztvevőknek, hogy miként működik ez a multinacionális európai üzemi tanács. Hangsúlyozta, hogy a Vodafone elismeri munkavállalóinak azon jogát, hogy szakszervezetekbe vagy hasonló külső érdekképviseleti szervezetekbe belépjenek, de a vállalat előnyben részesíti a munkavállalókkal való közvetlen érintkezést. Ahol a szakszervezetek útján gyakorolt képviselet a törvényi rendelkezésekből automatikusan következik, ott ezeket a jogokat támogatják. Annak biztosítása érdekében, hogy minden munkavállaló azonos és tisztességes bánásmódban részesüljön akár rendelkezik szakszervezeti képviselettel, akár nem, a Vodafone közvetlenül konzultál a munkavállalókkal az őket érintő problémákról. Ilyenformán az előadó a szokásostól eltérő, kevésbé elterjedt gyakorlatról számolt be: az EWC tagjait közvetlenül a dolgozók választják meg, nem pedig a szakszervezet képviselői közül 8

9 választják ki őket. Arra biztatta a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el ezen a lehetséges változaton, és jobban figyeljenek oda a munkavállalói képviselet ily módon történő megválasztásának eredményeire. Végezetül ismertette a vállalat külső terjeszkedésének állomásait és az EWC konkrét kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos követeléseit, valamint a végeredményeket. Arra a következtetésre jutott, hogy az EWC-k EU-szinten hatékonyabbak, mint az országos szintű üzemi tanácsok ez pedig eggyel több ok arra, hogy kölcsönös kapcsolatokat hozzunk létre a különböző ágazatokban működő EWC-k között, hogy európai és világméretű hálózatok épüljenek ki annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő kommunikáció alakuljon ki a multinacionális vállalat valamennyi dolgozója között. Lubomir Vinduska az O2-Europe részéről azt magyarázta el, hogy hogyan működik az EWC ennél a multinacionális cégnél, amely 25 országban dolgozót foglalkoztat. Európában 6 országban található meg az O2, a Movistar és a Terra márka. Az EWC 4 éves hivatali ciklusokkal működik. Az előadó felsorolta az EWC közelmúltbeli tevékenységének fontosabb pontjait, nevezetesen a következőket: Központosított európai HR-szolgálat létrehozása Írországban. Stratégiai döntés a hálózatfigyelő központok egyetlen társasággá történő összevonásáról. A vezetőségtől kapott hatásköri és minőségi információk. Kihangsúlyozta az EWC és a többi kontinensen működő tanácsok közötti jó koordináció és együttműködés fontosságát, valamint mindazon témákkal kapcsolatos, kellő idejű és pontos tájékoztatás jelentőségét, amelyek e hatalmas vállalat dolgozóinak élet- és munkakörülményeit érintik. Végezetül Beata Plangthong a GEOPOST példája alapján egy olyan európai üzemi tanácsot mutatott be, amely a logisztikai ágazatban működik. Az EWC tevékenysége jól példázza a munkavállalók jogaiért vívott folytonos és eredményes küzdelmet. A GeoPOST-nál működő EWC felelős a gazdasági, pénzügyi és szociális kérdésekről folytatott rendszeres párbeszéd megszervezéséért. Az EWC feladata annak garantálása, hogy a dolgozókat tájékoztassák és véleményüket kikérjék, amikor a szóban forgó gazdasági, pénzügyi és szociális kérdések nemzetközi jelentőséggel 9

10 bírnak. Nagyon fontos, hogy a GeoPost/DPD érvényes etikai megállapodással rendelkezik. Ez a megállapodás írásban rögzíti a felek hatáskörébe tartozó foglalkoztatási és szociálpolitikai elveket. Az előadó ismertette a szállítási szektorban zajló fejlemények tendenciáit, kiemelve azt a tényt, hogy az itt végzett tevékenység sajátos jellege a nemzetközi hálózatokban való világméretű működést tesz szükségessé. A vállalatnál létrehozott EWC 11 ország képviselőiből áll. Az alábbi témakörökben folyik állandó tájékoztatás és kommunikáció: 1. Foglalkoztatási helyzet és annak alakulása 2. Alapvető szervezeti változások 3. Új munka- és termelési folyamatok bevezetése 4. Telephelyek áthelyezése 5. Vállalatbezárások 6. Elbocsátások A résztvevők számára igen érdekes volt az EWC által végzett akciók szükségességének indokolása, amit a képviselők munkájuk során vezérelvként követnek: hálózatok kialakítása, információközvetítés, kapcsolatépítés és a kapcsolatok ápolása, fejlesztése. Az előadó utalt arra, hogy a szakadatlan gazdasági globalizáció azzal jár, hogy a dolgozó emberek érdekei nem állnak meg az ORSZÁGHATÁROKNÁL. És ez egyre inkább jellemző a közepes méretű vállalatokra is. Ezért világos célokat kell megfogalmazni a nemzetközi együttműködés számára, úgymint az alábbiakat: Az emberi jogok tiszteletben tartása. A szabad véleménynyilvánítás biztosítása. A munkavállalók szakszervezetalakításhoz való jogának tiszteletben tartása. A munkahelyi egészség- és balesetvédelem elveinek betartása. EWC-jük fontos szerepet tölt be a vállalat tevékenységének globalizációja kapcsán, amely szerep az alábbi 4 vonatkozásban foglalható össze: Információközvetítés. Hálózatok létrehozása. 10

11 Kapcsolatépítés. Kapcsolatfejlesztés. A munkavállalók képviselőinek képzése Claude-Emmanuel Triomphe, egy francia civil szervezet, az ASTREES képviselője a REDITER-projektet mutatta be, amely EWC-tagok és HR-vezetők képzési programja. Az előadás igen tanulságos és meglehetősen provokatív volt. Az előadó ismertette annak az 5 «nemzeti szemináriumnak» az eredményeit, amelyeket ben öt országban (Franciaországban, Németországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban) mintegy 160 fő (EWC-küldöttek, szakszervezeti tisztségviselők és vezetők) részvételével tartottak meg. 4 szemináriumon HR-vezetők illetve munkaadói képviselők is részt vettek, akik bekapcsolódtak a munkavállalói küldöttségekkel folytatott megbeszélésekbe. A szemináriumokat több szektorra kiterjedő felfogás szerint rendezték (de elsőbbséget élveztek a szolgáltatási ágazatok). A szemináriumok az alábbi témákkal foglalkoztak: 1. Az újraszámítási irányelv és annak a nemzeti gyakorlatba történő átültetése. 2. Szerkezetátalakítás 3. Az EWC-knek nyújtott információk minősége és titoktartási kérdések 4. A vállalatok globalizációja, 5. Az EWC-tagok és a munkavállalók közötti kapcsolatok. Claude Triomphe általános tájékoztatást adott a szeminárium résztvevőinek az EWC-k mükodéséről. Szomorú tény, hogy a dolgozók 90 %-a nem tud az európai üzemi tanácsokról, és a munkavállalóknak mintegy 50 %-a nem rendelkezik EWCvel. Különböző elvárásaik vannak az EWC-tagokkal szemben: biztosítsanak olyan fórumot, ahol találkozni lehet, ahol információkhoz lehet jutni, ahol tárgyalni lehet. Ismertette a képzés tematikáját is, ami igen fontos a megfelelő EWC megállapodásokhoz, és feltette a kérdést, hogy vajon az EWC-tagok ismerik-e saját megállapodásaikat és azokat a rendelkezéseket, amelyek szerint tevékenységüket végezniük kell. 11

12 Igen hasznos volt a különböző országokban folyó képzések áttekintése, ami modellt és módszertant mutatott be arra nézve, hogy miként kell az EWC országos szintjén és a munkavállalók valamennyi képviselője számára képzést nyújtani. Triomphe úr végső provokációja arra irányult, hogy mit is gondolnak az EWC-kről azok tagjai és maguk a dolgozók: 1. Mit jelent számukra egy EWC? 2. Milyen különböző modellek léteznek Európában (az EU tagállamainak 50 %-ában nincsenek országos üzemi tanácsok!) 3. Milyen elvárásokat támasztanak az EWC-tagokkal szemben? 4. Milyen kompetenciák szükségesek: csupán nemzetközi dimenzió? Hogyan lehet érvényesíteni a nemzeti kérdéseket? Általános megállapítások: A szeminárium eleget tett a résztvevők elvárásainak, különösen ami az európai üzemi tanácsok működéséről és az EWC-kkel foglalkozó európai irányelv (94/45/EC) végrehajtási folyamatának értékeléséről szóló általános tájékoztatást illeti. Azok a példák illetve esettanulmányok, amelyek az EWC-k gyakorlati működését mutatták be néhány nemzetközi nagyvállalatnál, rendkívül érdekesek és hasznosak voltak. A Deutsche Telekom, az Alcatel Lucent, a Vodafone, az O 2 -Europe és a GeoPost európai üzemi tanácsaiban a szociális partnereket (szakszervezeteket) képviselő előadók saját tapasztalataik alapján beszéltek e rendszer működésének előnyeiről és hátrányairól. A szeminárium lehetővé tette a már európai szinten és Európa határain túl is működő EWC-k által gyűjtött ismeretek és tapasztalatok kicserélését. Az európai üzemi tanácsok tevékenységével kapcsolatban elmondottak arról tanúskodtak, hogy igen nagy eltérések vannak ezen intézmény működésében. Ezek az eltérések megmutatkoznak például belső felépítésükben, de konzultációs eljárásaik különbözőségében is. A bemutatott példák igazolták az európai üzemi tanácsi intézmény mint a munkavállalók nemzetközi konzultációját szolgáló fontos eszköz hasznosságát, 12

13 amely kétségkívül hozzájárul a vállalati kultúra alakításához egy multinacionális vállalkozás keretei között. Ezen intézmény jó működése azt is lehetővé teszi, hogy a vállalat jobban tudjon alkalmazkodni a nemzetközi piacokon végbemenő változásokhoz. A vezetőség és a munkavállalók képviselői közötti párbeszéd és barátságos légkör minden bizonnyal fokozza a vállalat versenyképességét konkurenseivel szemben. Ráadásul a munkavállalói részvétel ezen fajtájának létezése a cégnél zajló szerkezetátalakítási folyamatok negatív következményeinek enyhítését is segítheti, mivel kiváló eszköz arra, hogy a dolgozókat bevonják a vállalat stratégiájába és elvi politikájába. Ahhoz azonban, hogy az EWC-k hatékonyan működjenek, a vezetőség részéről jó adag nyitottságra, valamint a párbeszéd és az információk megosztása iránti hajlandóságra van szükség. Amellett teljes hatékonyság csak akkor várható, ha az érdekeltek maradéktalanul készek a közreműködésre, ami magában foglalja például a különböző képzési modellekre fordított forrásokat és az EWC-kben helyet foglaló munkavállalói képviselők képzettségének emelését is. A felismert kihívások egyike a különböző szervezeti kultúrák képviselői közötti töretlen együttműködés szükségessége. Tény, hogy egy jól működő európai üzemi tanács létrehozása hosszan tartó és bonyolult folyamat. Az európai üzemi tanácsoknak csaknem valamennyi képviselője súlyos nehézségekről számolt be a vezetőség és a munkavállalók képviselői közötti információáramlás terén. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen garancia a kiegészítő konzultációkra. Azonkívül érdemes gondoskodni arról, hogy a munkavállalók képviselői könnyebben férjenek hozzá a vállalaton belüli mindazon döntéshozatali folyamatokhoz, amelyek a többi céget is érintik, mert ez fokozná a multinacionális szervezetek hatékonyságát és javítaná azok működését. A szemináriumon részt vevő szakszervezetek többsége olyan, rendkívül hasznos eszköznek találja az európai üzemi tanácsokat, amely segíti a munkavállalói érdekképviselet megerősítését egy-egy nemzetközi társaságnál. Az európai üzemi tanácsok működése lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy információkhoz jussanak, amelyeket azután például a helyi vezetőséggel való tárgyalások során 13

14 használhatnak fel. Ezért az is elég népszerű vélekedés, hogy ezen intézményfajta működése révén a szakszervezetek tevékenységében részt vevő munkavállalók szélesebb körű és rendszeresebb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Elég gyakori azonban, hogy a helyi vezetőség tagjai a munkavállalók képviselői és az európai szintű vezetőség közötti együttműködés heves ellenzőiként lépnek fel. Számos példa van az európai üzemi tanácsok jelentőségének csökkenésére. A munkaadó által e struktúrák keretében nyújtott információ a munkavállalók számára való hasznosságát illetően sok kívánnivalót hagy maga után. Ez az oka annak, hogy az európai üzemi tanácsok hatékonysága ilyen esetekben kérdéses. Ezen intézmény keretében a munkavállalói részvételi eljárás sok félreértést okoz, mivel gyakran előfordul, hogy az európai méretű vállalatok vezetői az európai üzemi tanácsok tagjai számára prezentációkat vagy előadásokat tartanak, amelyek során egy csomó lényegtelen adatot zúdítanak rájuk. Az ilyen értekezletek napirendjét egyoldalú módon a munkaadó határozza meg. Ráadásul az európai üzemi tanácsok tagjai a vállalat működése szempontjából lényeges információkról néha csak akkor szereznek tudomást, amikor azokról már a tömegtájékoztatási eszközök is hírt adnak. Egy másik elem, amely megnehezíti az európai üzemi tanácsok működését, az a multinacionális vállalatok bonyolult belső struktúrája. Éppen ezért az információkhoz való hozzáférés és azok kellő időben történő továbbadása az EWC tagjai előtt álló legkomolyabb kihívások közé tartozik. A résztvevőknek az volt a benyomásuk, hogy eltűnőben van az EWC-k működésének egységes modellje, ami következésképpen jelentős eltérésekhez és a határokon átnyúló, maradéktalan kölcsönös megértés hiányához vezet. Az ilyenfajta sokféleség hátrányosan hat a nemzetközi porondon való működés hatékonyságára. Nem csoda, hogy a nemzetközi szakszervezeti struktúrák komoly hangsúlyt helyeznek az információkhoz való széles körű hozzáférésre, vagy más szavakkal kifejezve az üzemi tanácsok tevékenységére is kiterjedő képzési modellekre. A résztvevők véleménye szerint a szeminárium elérte célját, vagyis egy olyan, lényeges kérdés körüljárását, amely még nem mindenki számára eléggé ismert. Azt is bebizonyította, hogy valóban szükség van az ilyesfajta információcserékre, különösen a nemzetközi nagyvállalatoknál alkalmazott sokféle megoldás fényében. Az információcserét az irányelv alapján lehet lefolytatni, amely csupán nagy 14

15 vonalakban vázolja az abban foglalt rendelkezések végrehajtásának gyakorlati módozatait. Ugyancsak fontos az EWC-k szerepének meghatározása: hatáskörük csak a tájékoztatási feladatokra korlátozódjék-e, vagy az EWC-knek be kell kapcsolódniuk a tárgyalási folyamatokba is. A résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy sürgős szükség van megfelelő képzési lehetőségek megszervezésére az EWC-k tagjai számára annak érdekében, hogy megtanuljanak értekezleteket szervezni és azok napirendjét összeállítani, miután alaposan megértették a részükre adott információkat, továbbá annak érdekében, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mit várhatnak el munkáltatóiktól. Ugyancsak szükség van az EWC-k és az országos szintű üzemi tanácsok közötti rendszeres kapcsolatokra. A résztvevők megállapították, hogy a szakszervezetek fontos szerepet töltenek be az EWC-k megszervezésében és működésében. A szeminárium bebizonyította, hogy ebben a témakörben nem lehet eléggé hangsúlyozni a szakszervezetek szerepét, és hogy az EWC-k eredményes működése nagyrészt a szakszervezeti tagok és tisztségviselők aktivitásán múlik. A levont tanulságok: Az európai üzemi tanácsok kérdése igen aktuális napjaink globalizálódó világában, különösen pedig most, a válság idején. A munkavállalók nem ismerik eléggé az EWC-k szerepét, ezért a téma ismertségének növelése érdekében nagy szükség van az ilyen szemináriumokra. Új, határokon átnyúló kérdések kerülnek az EWC-k napirendjére, új problémák merülnek fel, új képsségekre van szükség. Hiányoznak a megfelelő EU szintű jogalkotási dokumentumok és szociális normák; még az irányelv sem felel meg a munkavállalók kommunikációs és információs igényeinek, arról nem is szólva, hogy az irányelvet még nem minden EU-tagállamban hajtották végre. 15

16 A vezetőség és az EWC-k közötti párbeszéd eredményessége és a közöttük létrejött megállapodások végrehajtása szempontjából nagyon fontos az EWCtagok rátermettsége, szakértelme és bevonása. Az EWC-k nem jelentik a szakszervezetek feladatainak megkettőzését, valójában inkább kiegészítik azokat, a két testület közötti együttműködés azonban mindkettőt erősebbé és hatékonyabbá teszi. Az EWC-k működését különböző akadályok nehezítik, így például a szűkös költségvetés, a bizalom hiánya, a nyelvi korlátok stb., ám az EWC-k hatékonyságához a legfontosabb az, hogy kezdeményezően lépjenek fel, innovatívak és rugalmasak legyenek, és menjenek elébe a kemény problémáknak, ne pedig a negatív események után kullogjanak. Az EWC-k által nyújtott lehetőség, nevezetesen, hogy a munkavállalók hallathatják hangjukat, és közös erővel megvédhetik jogaikat, valóban nagyon fontos, éppen ezért az európai üzemi tanácsok és a munkatinacionális vállalatok vezetősége közötti találkozóknak a bizalomra épülő tárgyalások és a gyümölcsöző megállapodások fórumaivá kell válniuk. Nagyon fontos kérdés az EWC-tagok képzése a munkavállalóknak megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy tudják, hogyan kell kommunikálni, hogyan kell adatelemzést végezni, hogyan kell stratégiákat kidolgozni és hogyan kell a konfliktusokat kezelni. Lisszabon, 2011 március 16

Az eredmények áttekintése

Az eredmények áttekintése A társadalmi párbeszéd megerosítése a helyi és regionális kormányzás szektorában az új" Tagállamokban és a Az eredmények áttekintése a CEMR és az EPSU számára az ECOTEC 1 által az Európai Bizottság anyagi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS Brüsszel, 2011. április 18. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 89. PLENÁRIS ÜLÉSE 2011. MÁRCIUS 31. ÁPRILIS 1. GYORSFELMÉRÉS A SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI PLATFORMJA ÖSSZEGZŐ JELENTÉS

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban PE GTK A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban Bírálói vélemény Hauszmann János Dr. 2013.10.17. Általános megállapítások, észrevételek A témaválasztás

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

AZ EMBERKÖZPONTÚ CSELEKVÉSI MODELL. 2.2. TÁBLÁZAT Az emberközpontú modell fő hangsúlyai

AZ EMBERKÖZPONTÚ CSELEKVÉSI MODELL. 2.2. TÁBLÁZAT Az emberközpontú modell fő hangsúlyai AZ EMBERKÖZPONTÚ CSELEKVÉSI MODELL Az emberközpontú modell több egymáshoz kapcsolódó iskolafejlesztési módszert kísérel meg egy fogalom égisze alatt összefoglalni. [...] Mind súlypontját, mind hatókörét

Részletesebben

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése Báger Gusztáv A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése Összefoglaló: A túlzott eladósodás a háztartások milliói számára teszi szükségessé a rehabilitáció támogatását. Magyarország

Részletesebben

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4 ÉVES JELENTÉS ÉS CSELEKVÉSI JAVASLATOK A 2009/2010-ES GAZDASÁGI VÁLSÁGRA VONATKOZÓ EZA PROJEKT KERETÉBEN ÉRINTETT DOLGOZÓK SZERVEZETEI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI TANÁCS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL TARTALOM I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI

SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények címmel szakmai napot szervezett 2005. március 22- én.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé Vitairat I. Bevezetés A 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs különös hangsúlyt fektet a fogyasztóügyi jogszabályok

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató)

Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató) Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató) Szponzorálta: United Nations Environment Programme Készítette: National Productivity Council, New Delhi,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

1. MŰHELY Kis pénz, nincs pénz bércsökkentések visszafordítása és a kifizetetlen bérek követelése Közép- és Kelet Európában

1. MŰHELY Kis pénz, nincs pénz bércsökkentések visszafordítása és a kifizetetlen bérek követelése Közép- és Kelet Európában Kilábalás a krízisből tisztességes bérezés és foglalkoztatás a közszolgáltatásban Az ez évi konferencia 6 műhelytémája következő: Kis pénz, nincs pénz Bércsökkentések visszafordítása és a kifizetetlen

Részletesebben

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Felügyeleti Igazgatóság Pénzügyi csoportok felügyeleti osztálya A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Készítette: Krekó Béla Fliszár Vilmos Menyhért Bálint Szenes

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

198. sz. Ajánlás a munkaviszonyról

198. sz. Ajánlás a munkaviszonyról 198. sz. Ajánlás a munkaviszonyról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet általános konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én megtartotta

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. május 20. (24.05) (OR. en) 10384/11 SAN 99 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

2010. november 2-i ülésére

2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

a Europe Treasury euró alapú, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz

a Europe Treasury euró alapú, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz Megtakarítás biztosítási védelemmel ötvözve: megoldás a felelősségteljesen gondolkodó emberek számára. Egy bölcs ember úgy éli az életét, hogy cselekszik, nem pedig a cselekvésről gondolkodik. Carlos Castaneda

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

211 Az államigazgatási szervek

211 Az államigazgatási szervek 211 Az államigazgatási szervek A területi államigazgatási és rendvédelmi szervek jegyzéke Szerv megnevezése Illetékessége Jogalap Ágazati irányítás Terü leti szervek száma országosan Területi szerv jogszabályi

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben KÖZKINCS Program a harmadik évezredben 163 KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Konferencia Tatabányán, 2006. szeptember 24. A Nemzeti

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG 1 ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÉVES JELENTÉS 2014. MAGYARORSZÁG ITNET Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu Köszöntő 1 Tisztelt Olvasó! Az élelmiszerlánc-felügyelet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Az önkormányzati, állami intézmények számára is egyre fontosabb a munkahelyi közösség mentális jólléte, amelynek egyik eleme az esélyegyenlőség előmozdítása, biztosítása, a dolgozók,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Hogyan tehetjük versenyképesebbé, s európaibbá közszolgálati rendszerünket?

Hogyan tehetjük versenyképesebbé, s európaibbá közszolgálati rendszerünket? Hogyan tehetjük versenyképesebbé, s európaibbá közszolgálati rendszerünket? A versenyképesség és Európa egymást nem kizáró, hanem sokkal inkább feltételező fogalmak. E determináció hazai viszonyainkra

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2015. december 18. (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2015. december 17. és 18.) Következtetések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám A. Meghívó B. Jelentkezési lap C. Hírek D. EU2011 magyar civil esemény E. Állás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a szakképzõ intézményekben

Szervezetfejlesztés a szakképzõ intézményekben Szakiskolai Fejlesztési Program Minõségfejlesztési terület Szervezetfejlesztés a szakképzõ intézményekben Módszertani kiadvány Nemzeti Szakképzési Intézet Budapest, 2006 Írta: Králik Tibor Szakiskolai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Öt vezető témakör 1. Mivel a Jelentés a világ egészségügyi helyzetéről 2006 (a továbbiakban: Jelentés 2006) nyitja meg az Egészség

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

KÉZIKÖNYV MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

KÉZIKÖNYV MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK KÉZIKÖNYV MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK VÉGLEGES DOKUMENTUM WP6 Koordinátor VÉGLEGES VERZIÓ Kelt: 2015.10.31. 1 VALIDÁCIÓ ÁTTEKINTÉS A nem formális és informális módon megszerzett tudás elismertetése az adott

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

2. Általános megjegyzések

2. Általános megjegyzések 2006.1.31. C 24/73 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Szociális politika a belvízi hajózás európai szabályozásának keretében (2006/C 24/15) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

Az SSM negyedéves jelentése

Az SSM negyedéves jelentése Az SSM negyedéves jelentése Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények Az EKB 2014. évi kiadványain a 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi. XCIII. törvény 8. (3) bekezdése értelmében

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi. XCIII. törvény 8. (3) bekezdése értelmében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Dr. Navracsics Tibor miniszter JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 8. (3) bekezdése értelmében 2012. március 31.

Részletesebben

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI

Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI Kulinyi Márton * NOT-FOR-PROFIT MENEDZSMENT EGY GYAKORLATI SZAKEMBER TAPASZTALATAI Sokak tudatában külön fiókban nyugszik a civil és a piaci világ. Valóban sok szempontból külön értékrenddel rendelkezõ

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Az E.ON AG Európai Üzemi Tanácsának munkaügyi kapcsolatrendszere

Az E.ON AG Európai Üzemi Tanácsának munkaügyi kapcsolatrendszere Az E.ON AG Európai Üzemi Tanácsának munkaügyi kapcsolatrendszere Konferencia: Elektromos hálózat Európában Budapest, 2011. június 17-18. dr. Szilágyi József A prezentáció tartalmi elemei I. A tanulmány

Részletesebben

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére 12 A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére [Lannert Judit] Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal több olyan javaslatot is megfogalmazott, amelynek finanszírozásához forrásokra van

Részletesebben