7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika"

Átírás

1 7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével Genomika, proteomika, metabolomika

2 7. Rendszerszemléletű biológia Redukcionista vs. Holisztikus szemlélet A rendszerszemléletű biológia (systems biology) a biológiai jelenségeket hálózati rendszerként értelmező megközelítés Paradigmaváltás a szemléletmódban, a rész helyét az egészben, a rész kapcsolatát az egésszel keresi Multidiszciplináris tudomány, kialakulása köszönhető: -a hatalmas mennyiségű tudás (adatbázisok) szabad és gyors áramlásának -nagyteljesítményű technológiák (pl. chip array) kialakulásának (gyors információgyűjtés) -a bioinformatika fejlődésének (információhalmaz feldolgozása)

3 Bioinformatika Nem kizárólag nagymennyiségű adat statisztikai feldolgozásáról szól Komplex (globális) következtetéseket szeretnénk Hálózatok kialakítása Az eredmények behelyezése a már ismert tudásbázisba,a tudásbázisok integrációja (pl. egy genetikai elem eddig nem ismert funkciójára is rájöhetünk)

4 Bioinformatika Az összefüggések prioritását is vizsgálni kell pl. mennyi az esély arra, hogy ha A változik B, C is egyidejűleg módosul ezek a módosulások közvetlenül vagy áttételesen következnek-e be milyen közbenső, esetleg gyógyszerrel célba vehető elemek léteznek; milyen mértékű és milyen irányú, s reverzibilis vagy irreverzibilis-e a változás (Pl. reakció-útvonalak felismerését, az útvonal-analízist, útvonal-térképezést) Egyes adatcsoportok kiemelése szükséges (klaszterek)( pl. egyes betegcsoportok mely génjei reagálnak hasonlóan a kezelésre)

5 Bioinformatika Egyes paramétercsoportok közös tulajdonságainak definiálása, oksági hálók kialakítása E kérdések megválaszolása megfelelő tervezést igényel Alkalmazás pl. gyógyszertervezés (pl. hol lehet hatni, mire hat még) Gyógyszerek együttes tesztelése, optimális mérésszámhoz kísérletek tervezése In silico kutatás pl. nemzetközi adatbázisokhoz kapcsolódva Kísérleti és a tudásbázisból eredő adatok bioinformatikai elemzésével értelmezni tudjuk a komplex jelenséget

6 Rendszerszemléletű biológia Redukcionista szemlélet: egy adott gént kiemelve a környezetéből vizsgálok hipotézis, kísérlettervezés, kivitelezés, értékelés Holisztikus szemlélet: kb. mindent vizsgálok egyszerre, mintha nem lenne szükség hipotézisre, csak az adatok / eredmények értékelésére Fontos tudni, hogy mit akarok vizsgálni, mi a módszerem, melyek az adott módszer korlátai, milyen következtetéseket tudok levonni az eredmények halmazából (ez segíti a hipotézisalkotást) Ludwig von Bertalanffy a rendszerelmélet atyja Hegyi Krisztina pedig a magyar elnevezés anyja

7 Genomika Egy sejt / szervezet teljes génkészlete (DNS állományban tárolt információja) a genom A genomot, a gének kölcsönhatását vizsgáló tudomány Teljes genom-meghatározás (DNS szekvencia), gének azonosítása (annotáció), géntérképezés A géncsoportok, hálózatok komplex, egységes mintázatvizsgálata Funkcionális genomika: a genomika dinamikus aspektusaival foglalkozik (pl. transzkripció, transzláció) Nagy teljesítményű technikák (high throughput screening) segítségével genomméretű vizsgálatokat (egyszerre több száz gént is) vizsgál

8 Genomika Az egész genom vizsgálata - Kódoló és nem kódoló szakaszok működése - Génvariációk, génkópiák azonosítása - Funkcióvizsgálat génmódosításokkal (természetes vagy mesterséges) Funkcióvizsgálatok - Mutáció, pontmutáció (SNP) - Génexpresszió

9 Genomika DNS szintű vizsgálatok - Génkölcsönhatások (gének páronkénti kiiktatásával vizsgálják azok fenotípusra gyakorolt hatását ) - Gének funkcionális azonosítása (ENCODE project, fehérje kódoló, mirns-t kódoló, transzkripciós szabályzó helyek) RNS szint (génexpresszió) - mrns szekvenálás - Microarray (mrns cdns próba hibridizáció)

10 Microarray technika Különböző sejttípusokból vett RNS (cdns) minták azonosítására, mennyiségére képes információt adni DNS-RNS (cdns-dns) hibridizáción alapul A sejtekből kinyerik az mrns-t, átírják cdns-re (stabil), fluoreszcens jelzéssel látják el (pl. a különböző sejtekből származókat különböző színnel) A chip felületére meghatározott mintázat szerint (array) ismert próba DNS-t rögzítenek (pico-mólnyi mennyiségben) robotok végzik a felvitelt (imprinting) A próba-dns-t meghatározott helyekre (spot) viszik fel, ezek mérete kisebb, mint 200 mikron (egy chipen több ezer spot

11 Microarray gene expression

12 Microarray gene expression Az intenzitásokból lehet következtetni pl. mrns koncentrációra (mrns-cdns módszernél) De, akár genomanalízisre is jó, pl. génkópiák azonosítására is alkalmas (denaturált DNS- mintákból)

13 Proteomika Genomika: Gén-expresszió, DNS polimorfizmus vizsgálata egyedi diagnózis, egyedi gyógyszertervezés DE! nem ad információt a funkcióról Proteomika: Fehérjeszintézis, funkcionális fehérjék, a dolgozók biomarkerek diagnózishoz, célmolekulák gyógyításhoz

14 Proteomika Wilkins: a genomika expresszált fehérje kiegészítője Burgess: minden, ami posztgenomika és a funkcionális genomika tárgyköre Burgess: mi-a-csudát-kéne-csinálni, hogy-értelmetadjunk-az-egész genomikának

15 A proteom komplexitása Sokféle lehetőség az mrns szabászatban Sokféle szintézis utáni módosítás (foszforiláció, glikoziláció) Nagyságrenddel több funkcionális fehérje, mint gén Sokféle fehérje-fehérje interakció

16 A proteomika célkitűzései Fehérjék karakterizálása és katalogizálása Fehérje expresszió összehasonlítása különböző körülmények között (egészséges-beteg) Fehérjefunkciók azonosítása Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata Jelátviteli utak elemzése Fehérjék térszerkezete Fehérje adatok bioinformatikai elemzése

17 A proteomika helye a biokémiában Proteomika Rendszerbiológiai szemlélet Rész helye az egészben Fehérjefunkciók komplex sejtkörnyezetben Klasszikus fehérjekémia Hipotézis irányított kérdés Egy funkció vizsgálata Izolált fehérje funkciója

18 Proteomika és hatóanyag tervezés PROTEOMIKA Genom CÉL-MOLEKULA Validálás HTS RDD Vezető molekula Optimalizálás

19 A proteom vizsgálata Fehérjék elválasztása lizátumból A szétválasztott fehérjék karakterizálása Kutakodás a meglévő adatbázisokban a kapott adatok alapján

20 A proteomika eszközei 2D gélelektroforézis Tömegspektrometria (MS) ProteinChip Protein microarray-k

21 2D elektroforézis Fehérjék szétválasztása két független tulajdonság alapján - molekulatömeg - izoelektromos pont 1. dimenzió: izoelektromos fókuszálás - Amfolitok és elektromos áram segítségével ph gradienst hoznak létre a gélben - A fehérjék az izoelektromos pontjukig vándorolnak (nettó töltés 0)

22 2D elektroforézis 2. dimenzió: Az izoelektromos pont szerint szétválasztott fehérjék kiválasztott sávjait SDS-gélre viszik át és gél-elektroforézissel tovább szeparálják egymástól csíkok helyett foltok Elvárások: - Maximális reprodukálhatóság referencia térképek - Optimális felbontás - Nagy kapacitás tisztítási, mikropreparatív célok - Egyszerű, automatizált nagyléptékű analízis

23 2D adatok elemzése Pontok vizualizálása: pl. festés Pontok detektálása Mennyiségi elemzés Mintázatok illesztése Adatbázis létrehozása Automatizálás Viszonypontok kijelölése Pontok illesztése kontroll-kezelt összehasonlítás, expressziós mintázat, betegség-összefüggések

24 2D képek és illesztésük Fehérje expressziós mintázat 2D gélelektroforézissel: különböző körülmények között Számítógépes összehasonlításuk: a zöld ill. lila a különböző körülmények fehérjemintázata, fekete: különböző mennyiségű fehérjék, szürke: azonos mennyiségű fehérje

25 Tömegspektrometriás analízis Előkészítés: - fehérjék darabolása (pl. tripszines emésztés) - tisztítás (pl. gélelektroforézis) Tömegspektrometriás analízis - MALDI-TOF A peptidkészlet tömegprofilja, fehérje ujjlenyomat (adattár) Fehérje azonosítás szekvenálás nélkül: emésztés in silico is összehasonlítás az adatbázissal kb 4-5 peptid stimmeljen, min. 20% szekvencia átfedés legyen, nagy pontosság és nagy felbontás Fehérje azonosítás szekvenálással: post-source decay tandem MS

26 Tömegspektrometriás analízis korlátai Nem egyenlő mértékben ionizálódnak az adott fragmensek Kevés fehérjére nem alkalmazható Nagyon tiszta mintára van szükség

27 Proteinchip technológia Fehérje-halászat, tisztítás, analízis és feldolgozás Kis mennyiségű mintára is alkalmas (atto, femtomól) Tű a szénakazalban

28 Proteinchip technológia Chip: különböző felülettel kaphatók (hidrofób, hidrofil, kation, anion-cserélő stb.) Egy chipen 8 lyuk, különböző affinitással (pl. receptor, ellenanyag, DNS, fehérje) Akár 1 ml durva minta (lizátum, szérum) is felvihető Az adott fehérje a neki jó helyen kötődik (ami nem az lemosódik)

29 Proteinchip technológia - analízis Felület-erősített lézer abszorpciós-ionizációs (SELDI) módszerrel ionizálás (közben kristályosítják a fehérjéket, így kerülnek a vákuumcsőbe (MS) TOF detektálás Tömegmintázat megkapható

30 Proteinchip technológia

31 Proteinchip technológia - alkalmazások Fehérje felfedezés Fehérje tisztítás Fehérje azonosítás peptidtérképezés, bio / betegség markerek Fehérje karakterizálás (epitóp térképezés, foszforilációs, glikolizációs analízis) Assay fejlesztés, pl. fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára

32 Fehérje felfedezés, biomarker keresés 2 szérum minta cseppentése, (beteg-egészséges / kezeltkezeletlen) mosás, leolvasás B kivonása A-ból szoftver segítségével Egyedi fehérje azonosítása

33 Fehérje tisztítás Mikroliternyi mennyiség Mikrokromatográfiás előtisztítás Egyre erőteljesebb mosás a csipen Homogén tisztaság pikomól mennyiségben Néhány óra hónapok helyett

34 Ellenanyag kötése a csip felszínére In situ emésztés Nemkötődött fragmensek mosása Kötődött fragmensek leolvasása Epitóp térképezés

35 Fehérje-fehérje kölcsönhatások - 12,938 pont Minden pötty ~ 30 fg-50 pg proteint tartalmaz Különböző fehérje minták nyomtatva a felszínre (A fehérjéket megtoldották GSTpoli-His-taggal, majd Ni 2+ -en át a felülethez kötötték) microarrayk

36 P-P interakciók elemzése microarray-jel Array+biotinilált kalmodulin Új kalmodulin-kötő fehérjék felfedezése Új inozitol-foszfát-kötő fehérjék felfedezése Biotin-(strept)avidin kapcsolat!

37 Metabolomika Metabolomika: egy szervezet összes metabolitjának egyidejű összehasonlító vizsgálata, mennyiségi változások követése Metabolom: a szervezet anyagcseréjében részt vevő összes kismolekula Metabolitok: az anyagcserefolyamatok köztes-, vagy végtermékei (zsírok, aminosavak, cukrok, antibiotikumok, pigmentek stb)

38 Metabolomika elválasztás Gázkromatográfia(GC) Kapillárelektroforézis (CE) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Ultrahatékony folyadékkromatográfia (UPLC) GC-MS HPLC-MS Detektálási módszerek NMR, MS

39 Metabolomika elválasztás Adatok értékelése összehasonlítás, differencia analízis stb. Alkalmazások - Kábítószer azonosítás (igazságügyi orvos, vegyész) - Klinikai toxikológia - Táplálkozásgenetika - Funkcionális genomika

40 Biológiai útlevél Sportolóknál, doppingvizsgálatoknál alkalmazzák Biomarkerek segítségével építenek fel egy, a sportolóra jellemző hematológiai és szteroid profilt: A sportoló így önmaga referenciaértéke is egyben saját határértékeket állapítanak meg, ami rá jellemző A gyanús változások orvosi vagy dopping eredetét tisztázzák, ha tudják

41 Bölömbika

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Mi történik a genetikai laboratóriumban?

Mi történik a genetikai laboratóriumban? 12 Mi történik a genetikai laboratóriumban? A brossúra elkészítéséhez segítséget nyújtottak: Dr Ian M Frayling, Orvosi Genetikai Intézet (Institute of Medical Genetics), Walesi Egyetemi Klinika (University

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1.

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1. Műszaki leírás Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. Bevezető Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete a népegészségügyi

Részletesebben

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A humán tripszinogén 4 transzkripciójának vizsgálata valamint az enzim aktivációja és működése során bekövetkező szerkezeti átrendeződések

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

Fehérjék kimutatása litium-dodecil-szulfát poliakrilamid-gélelektroforézissel (LDS-PAGE)

Fehérjék kimutatása litium-dodecil-szulfát poliakrilamid-gélelektroforézissel (LDS-PAGE) Fehérjék kimutatása litium-dodecil-szulfát poliakrilamid-gélelektroforézissel (LDS-PAGE) Elektroforézis vizsgálatok során anyagkeveréket folyadékba vagy gél egyik oldalára helyezünk, az edény két végére

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 1 2 3 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 4 A kötet a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia 2008 2009. évi stratégiai kutatási programja

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise.

7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise. 7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise. 1. Egyszerû elemzések 2. Térszerkezet predikció 2.1. A probléma bonyolultsága 2.2. A predikció szintjei 2.3. 1D predikciók (másodlagos szerkezet, hozzáférhetõség,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 Tartalomjegyzék A gyógyszertan tárgya és ágai... 2 A gyógyszer fogalma, farmakográfia...

Részletesebben

FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN

FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN Prof. József Éva Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Tg.Mureş, Mureş De ce să folosim baze de date genetice în

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

KÁBÍTÓSZEREK ÉS EGYÉB TOXIKUS ANYAGOK GYORS HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KÁBÍTÓSZEREK ÉS EGYÉB TOXIKUS ANYAGOK GYORS HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Szipola Gyula 1 - Benkő András 2 - Huszár András 3 KÁBÍTÓSZEREK ÉS EGYÉB TOXIKUS ANYAGOK GYORS HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Absztrakt In the European Union [EU] is forbidden to use any kind of chemical

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL

ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN szeretnénk a magyar élelmiszergyártók kezdeményezésére tájékoztatni a fogyasztókat az élelmiszer adalékokról. Az utóbbi évtizedben főleg

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben