A világ nevezetes hídjai. A világ nevezetes hídjai DR. JASINSZKY ISTVÁN. kolibri könyvek. Móra K O L I B R I K Ö N Y V E K M Ó R A K Ö N Y V K I A D Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A világ nevezetes hídjai. A világ nevezetes hídjai DR. JASINSZKY ISTVÁN. kolibri könyvek. Móra K O L I B R I K Ö N Y V E K M Ó R A K Ö N Y V K I A D Ó"

Átírás

1 A világ nevezetes hídjai kolibri könyvek Móra DR. JASINSZKY ISTVÁN A világ nevezetes hídjai K O L I B R I K Ö N Y V E K M Ó R A K Ö N Y V K I A D Ó

2 Í R T A D R. J A S I N S Z K Y I S T V Á N Petrik Ottó emlékére R A J Z O L T A V A R G A P Á L A B O R I T Ó T S Z A B Ó Á R P Á D T E R V E Z T E D R. J A S I N S Z K Y I S T V Á N, Hogy ki és mikor szerkesztette meg az első hidat, ki találta fel, nem tudjuk. Az ember mozgását már megjelenésének időszakában különféle akadályok korlátozhatták. Ezek lehettek árkok, folyómedrek, szakadékok ; áthidalási módjukat vagy kitalálta, vagy elleste a természettől. A hidak szerkezeti elemeit figyelembe véve, a gerendahíd (1) a legrégibb. Létrejöttéhez elég volt egy vihar, amelynek nyomán egy fatörzs keresztbedőlt a mellette folyó patak mentén, természetes hidat képezve fölötte. Ugyanígy építhetett az ember maga is hidakat. A függőhíd (2) már nagyobb szerkesztési készséget kíván. Az egyszerűbb függőhídnál magát a híd pályatestét rögzítik két végénél. Egyes népek még ma is így építenek hidat, de ott is alkalmazzák, ahol rövid idő alatt kell biztosítani az áthaladást. Fejlettebb változata, ha a híd pályatestét amin járunk külön tartókra függesztik, és a tartókat rögzítik az áthidalt akadály két szélén, a hídfőknél. Az ívhíd (3) egy harmadik hídtípus. Ennél a pályatestet a végeire támaszkodó ív vagy ívek tartják. A pályatest beépítésétől függően az ívhíd lehet alsó, középső vagy felső pályás. Létezik még olyan hídtípus is, amelynél a gerenda és ívszerkezet együttesen képezi a hidat, amikor a gerendahidat erősítik ívvel, vagy az ívszerkezetet erősítik meg gerendaszerkezet beépítésével. A hidak fő szerkezeti elemei közé tartoznak a pillérek, a főtartók, a tartókábelek vagy a tartórudak, illetve a tartóláncok. Fontos eleme még a pályatest, amely a hídra vezető út folytatása az áthidalt akadály felett. A pillérekkel közrefogott és a pillérek feletti áthidalással lezárt térköz a híd nyílása. Méreteik a hidak legfontosabb meghatározói közé tartoznak. A folyami hidak nyílásának 3

3 1. tábla adatai szélessége és különösen a vízszint feletti magassága rendkívül lényegesek a hajózás szempontjából. Hosszabb áthidalásnál több pillért is alkalmazhatnak, több hídszerkezettel, amelyek folyamatosan csatlakoznak egymáshoz. A pillérekre épített szerkezeti hídelemeket felszerkezetnek nevezzük. A függő kábelhidaknál nagyobb áthidalások esetében is általában csak két pillérre támaszkodik a híd. A kábelhidak sorában születtek eddig a világ legnagyobb nyílású hídjai is. A hidak szerkezetének felépítésében igen fontos az is, hogyan helyezik el a főtartókat a tartópillérekre. A hídnak mindenkor rugalmasnak kell lennie, a ránehezedő terhelés hatására egy meghatározott mértéken belül engednie kell. Ezt a rugalmasságot biztosítják a hidak parti csatlakozásánál és a pilléreken a hídszerkezet feltámasztásánál a különböző csuklószerkezetek beépítésével. (4). Nagyobb nyílású hidaknál a hídszerkezet hossztartóját is megszakítják, s e megszakításoknál csúszósarukat iktatnak közbe, így a megszakított hossztartó részek egymástól függetlenül mozoghatnak. Alkalmazásuk szerint a közlekedésben közúti, vasúti és közúti vasúti hidat különböztetünk meg. A vasúti hidaknál is ugyanazokat a hídtípusokat és szerkezeti elemeket találjuk, amelyeket eddig megismertünk. Kialakításuknál azonban a közúti hidak építésétől eltérően kerülik a híd pályatestének enyhe, ívszerű megemelését, így a vasúti híd pályatestén a lerakott sínek vízszintesen fekszenek. A hidak mindig fontos szerepet töltöttek be a közlekedésben, és jelentőségük csak növekedik a közlekedésépítés korszerűsödésével. Történetük megismerése lehetővé teszi, hogy ne csak használói, hanem értői is legyünk közlekedési technikánknak. 4

4 2. tábla 1. Lépőkövek. Kiotóban, Japán régi, 1590 előtti fővárosában a szent kertek egyikében a sekély medrű tó vizét hidalták át úgy, hogy a mederbe lépésnyi távolságban egymástól lapos köveket helyeztek. Tetejűk kiáll a vízből, s azokon így lépésről lépésre haladva át lehet kelni a tavon. Korabeli lépőkő-együttest találunk még az angliai Westmorland védett ősparkjában is, a Cumbrianhegységben (1/a). A lépőkövek adhatták meg a hídépítés továbbfejlesztésének lehetőségét: az egymás mellett álló kövek tetejére a közöttük lévő nyílást lefedve, áthidalva kő vagy falapokat helyeztek (1/b). így a lépőkövek a rájuk rakott áthidaló lapok tartópilléreivé váltak. Ez lehetett a gerendahíd őse, 2. Traianus hídja. A rómaiak már az ókorban mesterei voltak a hídépítésnek. A hídszerkezetet ívként építették meg, s ha az ívet egymáshoz illeszthető kövekből rakják ki, azok egymásra támaszkodva kötőanyag nélkül is szilárdan megállnak. A Duna első állandó hídját i. sz között Traianus császár építtette a mai romániai Turnu-Severin és a jugoszláviai Kladovo között. Építőmestere a damaszkuszi Apollodórosz volt. Később, a hadi helyzet változása miatt, Hadrianus császár leromboltatta a hidat, így ma már csak a Rómában, a Traianus forumán álló Traianusoszlop domborműve alapján következtethetünk a híd szerkezetére. A 18. századi Marsigli kutatásai szerint a híd 23 kőpilléren nyugodott, amelyeket boltozatosan kiépített gerendakötegek kötöttek össze, s ezeken helyezkedett el a fagerendákból emelt hídpálya. Teljes hossza 1127 m, szélessége a pillérek hosszából következtetve 19 m, hídnyílása 35 m lehetett. 6

5 3. tábla 1. A római Angyalvár hídja (Pons Aelius). A római kori hídépítészet egyik kiemelkedő és ma is látható, kőboltozatú emléke. Az Angyalvár tulajdonképpen Hadrianus császár egykori síremléke, amelyet között Traianus császár Duna-hídjának megalkotója, Apollodórosz épített. Az Angyalvárhoz vezető, a Tiberis (Tevere) folyót átívelő Angyal hidat Messius Rusticus építette 144-ben. A hídnak hét kőboltozata van, de ezek közül csak három áll a folyó medre fölött ; nyílásuk egyenként 19 m. Ezekhez csatlakozik a két part felől egy-egy 7,6 m és egy-egy 3,5 m nyílásszélességű kőboltozat. A hídpálya teljes szélessége 10,35 m, ezen belül a kocsiút szélessége 4,75 m, két oldalán egy-egy 3,10 m szélességű járda a gyalogosforgalomé. Később, a barokk művészet időszakában, a kor divatjának megfelelően a pillérekre a híd pályatestén kívül szobrokat állítottak fel. Alkotójuk az itáliai barokk művészet kiváló mestere: Giovanni Lorenzo Bemini ( ). A hídon jelenleg látható szobrok másolatok, eredetijüket múzeumban őrzik. 2. A Marco Polo híd Kínai Népköztársaság. A nagy szilárdságú kő ívhidak építése a Római Birodalomtól függetlenül Kínában is meghonosodott. A legrégibb ma is álló kínai kő ívhíd a Marco Polo híd, kínai nevén Lukoucsiao, vagyis: Híd a Feketeárok fölött. Hoszsza 265 m, s tizenegy félkör szabású boltozata van, nyílásuk egyenként 16 m. Szélessége 8 m, s 10 m-rel emelkedik a folyó szintje fölé. 1,4 m magas kőkorlátját kőből faragott ülő oroszlánok díszítik. Marco Polo 1292-ben látta meg ezt a hidat, ő hozott róla először hírt Európába. Pekingtől 10 km-re délnyugatra, a Jungting folyó fölött áll között építették császári parancsra, a Peking és Közép-Kína közötti jelentős kereskedelmi út, az akkori selyem útja számára. 8

6 4. tábla 1. A Régi London híd (Old London Bridge) Nagy-Britannia. London jelentős hagyományokkal rendelkező hídépítő város, ezt földrajzi helyzete a Temze (Thames) folyó és a római kori hatások fejlesztették ki. E hagyományok folytatója volt Peter Colechurch, a hídépítő szerzetesrend hídtervező barátja, aki egy új híd építésére gyűjtést rendezett. Az eredményes gyűjtés alapján a korábbi római kori híd helyén 1176-ban kezdték meg a ma már régi -nek nevezett London híd építését, amelyet 1209-ben fejeztek be. A hídépítő testvérek rendjét (Fréres du Pont) Szent Bénézet alapította a 12. században. A rend fő célkitűzése hidak és utak építése és azok fenntartása volt. Az elkészült hídnak 20 kőboltozata volt, hossza 274 m. Történelmi nevezetessége a ráépített kápolna, amely a király által 1170-ben megöletett Thomas Becket canterburyi érsek nevét viselte. Hamarosan üzleteket és lakóházakat is telepítettek a hídon átvezető közút két oldalára. Az 1500-as évek hídi életéről hű képet fest Mark Twain Koldus és királyfi című regényében. Az öreg London híd házait rendeletre 1756-ban lebontották, hét évvel később pedig a hidat is szétszedték, hogy helyet adjanak az új építésének. 2. A drezdai Georgi Dimitrov híd NDK. Drezda legrégibb hídja között épült. Huszonöt pillérjével Németország leghoszszabb hídja volt, formájában a régi római ívhidak követője között Erős Ágost szász választófejedelem M. Daniel Pöppelmann építész tervei alapján kiszélesíttette és megmagasíttatta. De mivel boltozatai még így is veszélyeztették a hajózást, ben ismét átépítették, szélességét és boltozatainak nyílásait bővítették. A második világháborúban SS-alakulatok felrobbantották a 328 m hosszú hidat, eredeti formájában 1949-ben állították helyre, ismét homokkőből. Új névadójának, a nagy bolgár kommunista, Georgi Dimitrovnak bronz domborművű képmását a legmagasabb pillér falazatán helyezték el. 10

7 5. tábla 1. A Ponte Vecchio (Öreg híd) Firenze, Olaszország. A Firenze átszelő Amo folyó fölött áll. Kétszintes kő ívhíd, alsó részének három 32 m-es nyílása van. Erre az alsó hídszerkezetre egy másodikat, sokboltozatú, fedett folyosós galériát építettek. E felső szintje egyik oldalról a Pitti-, a másik oldalról a Vecchio-palota és az amellett lévő világhírű Uffizi Képtár közötti kapcsolatot biztosítja. A híd elődjét 972-ben építették fából. Ezt Neri di Fioravante 1345-ben lebontatta, és helyébe emeltette a mai kőhidat, amelyre a középkorban kialakult szokásnak megfelelően lakóházakat és üzlethelyiségeket is építettek. A Ponte Vecchio üzlethelyiségeinek egy részében a 16. században I. Cosimo, Firenze akkori ura kívánságára ezüstművesek nyitották meg műhelyeiket. Ezt a hagyományt ma is követik. 2. A Károly híd (Karlov most) Prága, Csehszlovákia. Európa legrégibb hídjai közé tartozik. Helyén már korábban is állt egy román stílusú kőhíd, amelyet Judit királyné rendeletére között építettek a Moldva (Vltava) partjain egymással szemben fekvő két városrész a Kisoldal (Malá Strana) és az óváros (Staré Mesto ) összekötésére. A mai Károly hidat miután a Judit hidat egy rendkívüli magas árvíz elpusztította a Prágában székelő IV. Károly német-római császár megbízásából között építette a sváb Gmündből származó Peter Parler építőmester. Az 520 m hoszszú és 10 m széles híd homokkőből van. Tizenhat kőboltozatával, a mögötte magasodó Várral és az alatta kanyargó Moldvával fenséges látvány. Mederpillérei elé, a folyó sodrával szemben, fagerendákból jégterelőket állítottak, hogy a zajló jég ne okozhasson kárt a pillérekben. A pilléreken álló szobrok eredetije a sz.-ból való, nagy részüket a 19. sz.-ban másolatokkal cserélték ki. 12

8 6. tábla 1. A Pont Neuf (Új híd) Párizs, Franciaország. Kőboltozatú ívhíd. A Párizs központjában fekvő de la Citét (a Város szigetét) kapcsolja a Szajna két partjához. Nagyobbik szárnya hét-, kisebbik szárnya ötboltozatú, boltozatainak nyílásai 16-19, illetve m-ig terjednek. Stílusán az itáliai reneszánsz hatása érezhető, tervezője d'androuet du Cerceau. A híd alapkövét 1578-ban III. Henrik rakta le, de építését csak 1604-ben, IV. Henrik uralkodása alatt fejezték be. Ma Párizs legrégibb hídja, de építésekor a második volt, ezért kapta az új nevet. A gyakori árvizek miatt nem engedtek rá lakóházakat építeni. IV. Henrik lovas szobrát, a Zöld lovagot a korábbinak a helyén, a nyugati szigetcsúcson 1818-ban állították fel, a híd két szárnyát összekötő kocsipálya mellett. IV. Henrik eredeti, ben itt felállított lovas szobrát 1792-ben beolvasztották ágyúöntésre. 2. A Pont de la Concorde (Egyetértés hídja) Párizs, Franciaország. A franciák a 18. században a kőhídépítés teljesen irányzatát fejlesztették ki. Ebben nagy szerepe volt a hidak és utak iskolájának, amelyet 1760-ban alapítottak. Módszerének elterjedésével csökkent a kőből épített ívhidaknál a boltozatok vastagsága, és bővültek a nyílások, így építésük gazdaságosabb, külsejük tetszetősebb lett. Ennek az irányzatnak kiemelkedő mestere a francia JeanRodolphe Perronet mérnök volt. Legszebbnek tartott alkotása a Concorde híd, amelyet 1791-ben épített. Faragott kövekből felállított öt íve közül a két part felőlinek a nyílása egyenként 24,7 m, legmagasabb, középső ívének a nyílása 30,8 m. Eredeti, 13,7 m-es szélességét 1931-ben 34,7 m-re bővítették. Perronet munkássága majd egész Európa kőhídépítésében éreztette hatását, így az angol Telford és az idősebb John Rennie alkotásainál vagy a német Carl Gotthard Langhans tevékenységénél, aki több berlini híd és a Brandenburgi kapu alkotója volt. 14

9 7. tábla 1. Az Új London híd (New London Bridge) London, Nagy- Britannia. Tervező alkotója az idősebb John Rennie, korának leghíresebb angol hídépítője. Első hídját 1785-ben építette fel, 1809-ben pedig megtervezte a londoniak legkedvesebb hídját, a Waterloo hidat, amely később még filmcímadó is lett. Az Új London híd is, mint elődje, kő ívszerkezettel épült, de már félellipszis ívelésekkel, amely akkor a legkorszerűbb megoldásnak számított. Az idősebb Rennie halála miatt az építkezés befejezése fiára, az ifjú John Rennie-re hárult, aki e munkájáért nemesi rangot kapott. Az között felépített Új London híd hossza 283 m, szélessége 16 m. Öt gránitboltozatának méretei a híd közepe felé növekedtek, a legnagyobbnak a nyílása 46,3 m. A hídba tonna követ építettek be. A századforduló előtti adatok szerint naponta ember és jármű haladt át rajta ban a kiöregedett hidat lebontották, helyébe újat emeltek, de a korábbi mégis megmaradt. Régiséget kedvelő amerikaiak a híd minden darabját megvásárolták, átszállították az óceánon, és 1971-ben kőről kőre ismét felépítették az USA Arizona államának nyugati határánál, Lake Havasu Citynél, a Colorado folyó mesterséges csatornája fölött. 2. A hortobágyi kilenclyukú kőhíd Magyarország. Magyarország régi, kőboltozatos hídjai közül a legismertebb a hortobágyi, amelyen a 33-as jelzésű út halad át a Hortobágy folyó fölött. Itt már 1346-ban híd állt, közvetlen elődjét pedig a 17. század végén építették, felújítását pedig 1824-ben határozták el. Mivel igen fontos marhahajtó út vezetett itt át 2000 szarvasmarha egyidejű áthajtására is számítani lehetett, továbbá jégzajlásoktól is tartani kellett, egy új kőhíd építése mellett döntöttek között Povolni Ferenc mérnök terve alapján Litsmann József kőművesmester építette fel. Kilenc, egyenként 8,35 m-es nyílása van, pályatestének szélessége 6,85 m, teljes hossza 167,3 m. 16

10 8. tábla 1. A Göltzsch-völgyi vasúti híd NDK. A római korból fennmaradt kőboltozatú hidak évszázadokon át hatottak a tervezőkre. Ha a magasság és az áthidalás szélessége megkívánta, a hídszerkezetben több boltozatot is egymásra építettek, mint ahogy ezt a rómaiak tették a világ legrégibb kőhídja, a Nimesben (Franciaország) ma is álló vízvezetékhíd (aquaeduct), a Pont du Gard építésénél. Ennek építészeti megoldását követi a szászországi Vogtlandnál a Göltzschvölgyi híd, amely ahogy a lipcsei Urania egyik kiadványában írja a világ legnagyobb téglafalú hídja között építették, 74 kőboltozatát négy emeletben helyezték el. Közepét két, 30,9 m nyílású, egyináson álló, nagy méretű boltozattal képezték ki, 78 m-es magassággal. A híd hossza 578 m, a falazáshoz nagy tömegű gránitot, téglát és terméskövet használtak. A kor neves angol vasútépítő mérnöke, Robert Stephenson szerint : Minden mérnöki alkotóművészetet nélkülöző falazott kőtuskó... De hiába e lekicsinylő megjegyzés: ma is ezen a hídon halad át a Berlin München közötti vasút. 2. A Kolju Ficseto kőhíd Bulgária. A mai Bulgária területén több, az egykori római és trákiai hídépítészet hagyományait őrző kőhidat találni. Ezek egyik legszebb, jó állapotban fennmaradt emléke az Ördög hídja (Djabolszkij moszt) az Arda folyó fölött, Dél- Bulgáriában. E hagyományok nemes vonásait őrizte meg alkotásaiban Kolju Ficseto bolgár építész. Alkotásaiban a római kori hidak stílusa és a bizánci ízlés keverednek. Jelentős, szépségében is megnyerő a nevét viselő hídja Bjalánál, a Jantra folyó fölött, a Pleven Rusze közötti főútvonalon. A híd sima boltozatú parti pillérei között a mederben gazdagon díszített pillérek hordozzák a híd szépségét hangsúlyozó, építészetileg ugyancsak díszes boltozatokat. A boltozatok saját félköríveik kétszeres magasságában fedik a medernyílásokat, amelyek így zavartalanul áteresztik a magas vizet. A híd teljes hossza 276 m ban adták át a forgalomnak. 18

11 9. tábla 1. A Moszkva folyó Nagy Hídja Moszkva, Szovjetunió. Ez a híd a Kreml keleti kiszögellésénél a Vörös térhez vezet. Rózsaszín gránitívével harmonikusan illeszkedik a környék épületeinek színhatásához között, a várost felújító munkálatok során építette A. Scsusszev építész és V. Kirillov mérnök. Háromnyílású ívhíd, egyetlen középső medernyílása hatalmas méretével túllépi a folyó medrét, e középső ívének két vége a parton támaszkodik. Elődje amely ugyancsak kőből épült 1871-től állt ezen a helyen az új híd megépítéséig. 2. A Nagy Kőhíd Moszkva, Szovjetunió. Csak nevében őrzi elődje emlékét, amely valóban kőhíd volt. A jelenlegi acélból épült ; felső pályás, háromnyílású ívhíd, egyetlen középső medernyílását alacsonyan fekvő, nyújtott ívű acél főtartók zárják. A hídfőket egy-egy parti nyílás kapcsolja a partokhoz alattuk halad a rakparti forgalom. A híd hossza 487 m, szélessége 40 m. A Kreml nyugati falánál a Marx sugárútba torkollik. Helyén több mint 200 évvel ezelőtt is állt már egy kőboltozatú ívhíd. Az újat M. Minkusz és N. Kalmükov építette 1938-ban. A Szovjetunió fővárosát átszelő Moszkva folyó Kreml alatti kanyarjában kifli alakban fekszik a Moszkva folyó szigete között egy 4 km hosszú, a folyó magas vizét levezető csatorna építésével alakították ki. Egyik terének, majd egyik sétányának mocsaras elnevezése emlékeztetett korábbi állapotára. Jelenleg négy hídpár vezet át a szigetet határoló folyón és csatornán, s köti össze a Kreml oldalán levő belvárost a tőle délre fekvő városrésszel, amely egykor a Moszkva folyón túli nevet viselte. A hídpárok nagy előnevet viselő tagjai a folyó fölött, a kis előnevűek a csatorna fölött állnak. 20

12 10. tábla 1. A coalbrookdalei vashíd Coalbrookdale, Nagy-Britannia. A kínai hidak építésében esetenként már korábban előforduló vas alkatrészeket nem számítva, a világ első vashídja a coalbrookdale-i. Nem véletlen, hogy Angliában kezdtek először a vasat a hídépítésben felhasználni. A 17. században az ipari forradalom adottságai mindezt lehetővé tették. A termelés növekedése, a termelőerők ezzel együtt járó fejlődése az újkori vaskorszakba torkollott. Angliában mint a vas és a szén hazájában minden adva volt a megnövekedett termelés nyersanyag és energiaellátására. A Coalbrookdalei Vasművek 1779-ben építette fel vasszerkezetű ívhídját a Severn folyó fölött. Coalbrookdale a Leicester grófságban már a Tudorok óta ( ) a vasipar központja volt. A vashidak építését tehát ott kezdték el, ahol a vasgyártásnak már hagyományai voltak. A coalbrookdale-i hidat Thomas Pritchard tervezte, az építés vezetője Abraham Darby volt. A kovácsoltvas ívhíd boltozatának nyílása 30,6 m, magassága a vízszint fölött 12,2 m, szerkezetének tömege 378 tonna, pályaszélessége 7,3 m. Védett műszaki emlék! 2. A Margit híd Budapest, Magyarország. A francia neobarokk hídépítés kiemelkedő hazai emléke, s az egyetlen ívhíd a Duna fölött. Építésére tervpályázatot írtak ki. A beérkezett 46 pályaterv közül a francia Ernest Gouin mérnökét fogadták el, kivitelezésével saját hídépítő vállalatát bízták meg novemberében kezdték meg a vasszerkezetű, felső pályás ívhíd építését, és 1876-ban fejezték be. Arany János az 1877-ben írt Hídavatás című balladájában emlékezett meg az avatásról a vershez később Zichy Mihály rajzolt képeket. A híd tömegközlekedési nevezetessége a lóvasút volt, amely június 19-én haladt át rajta először. Ezt a vonalat 1894-ben villamosították. A hidat a második világháborúban felrobbantották képünk a régi formájában mutatja, között építették újjá. Érdekessége, hogy hossztengelye a szigetre vezető hídszárnynál 30 fokkal megtörik. 22

13 11. tábla 1. A garabiti völgyhíd Franciaország. A vasgyárak termelésének növekedésével mind több és több vasszerkezetű hidat építettek. A vasszerkezetek kiváló építője volt a francia Gustave Eiffel. Nevét főleg a párizsi Eiffel-torony után ismerik, amely szintén a vasszerkezetű ívhidak módszerével készült. De Eiffel ezen kívül számos híd és vasszerkezetű épület tervezője is volt. 6 tervezte a budapesti Nyugati pályaudvarépületének vasszerkezetét is. Kiemelkedő alkotása Franciaországban a Truyère folyó fölött között épített garabiti vasúti völgyhíd. A domborzat olyan méreteket követelt meg, hogy a híd pályaszerkezete alatt elférne a párizsi Notre-Dame-templom és azon még a Vendôme-oszlop is, amelyek együtt 112 m magasak! A szekrényszerű vas pályaszerkezetet két, egymástól 178 m távolságra álló, 61 m magas állvány, középpontjában pedig egy parabola vas ívszerkezet tartja. Ezenkívül a pályaszerkezet és az ívtartó közé az ív középpontjától m távolságra egy-egy kisebb tartóállványt is szereltek a teherbírás növelésére. 2. A III. Sándor híd (Pont Alexandre III.) Párizs, Franciaország. Párizs legszebb hídjának mondható, bár a szakemberek túlzottnak tartják díszítését. Dr. Korányi Imre Kossuth-díjas hídstatikus és hídtervező mérnökünk szerint:...a francia ízlésnek megfelelő elegáns díszítésével, a parthoz való csatlakozásának pazar architektikus (építészeti) megoldásával, gyönyörű ívével a legművészibb hatást kelti között építették Résal és Alby tervei alapján az évi párizsi világkiállításra, a kor divatjának megfelelően ívszerkezettel. öt darab háromcsuklós, egymás mellé szerelt acél ívfőtartója 40 m széles pályatestet hordoz tehát felső pályás ívhíd, s 107,5 m- es nyílással íveli át a Szajnát. Párizs legnevesebb s legelegánsabb útját, a Champs-Elyséest kapcsolja az Esplanade teréhez s a Hadtörténeti Múzeumhoz. 24

14 12. tábla 1. A Palota híd (Dvorcovij moszt) Leningrád, Szovjetunió. Leningrád csatornái és gazdag folyóhálózata révén más városok mellett ugyancsak kivívta magának az Észak Velencéje elnevezést. A várost felszabdaló vízi utak ösztönzőleg hatottak a hídépitésre. A város I. Péter rendeletére megkezdett építése óta, 1703-tól, Pétervárott (a mai Leningrádban) a legváltozatosabb szerkezetű hidakat építették fel. Kecses, díszes kis csatornahídjai és hatalmas, korszerű folyami hídjai is vannak, közöttük a legjelentősebb a városképet is meghatározó Palota híd. A rajta átvezető út a Vaszilijsziget csúcsától a Néván át a Téli Palota mellett a Néva sugárútba torkollik. A mai Palota hidat között a Kolomenszkij Gyárak Társasága építtette Melcer építész irányításával. Ötnyílású, rácsos szerkezetű, felső pályás vas ívhíd, középső, legnagyobb nyílású íve szétnyitható a hajók számára. Teljes hossza 350 m, szélessége 27,8 m. A Palota hídtól lejjebb állt Pétervár első, 1727-ben készült úszó hajóhídja, amely 1916-ban egy vontatóhajó szikrájától kigyulladt és leégett. Rózsaszínű, oroszlános gránit hídfője ma is áll az Admiralitás épülete előtt a Néva partján. Ez a hajóhíd 1816-ig a mai Palota híd helyén állt, s ugyancsak így nevezték. 2. A Poniatowski híd és viadukt Varsó, Lengyelország. Hányatott sorsú híd. Először között építették fel, M. Marszewski és B. Plebiáski tervei alapján ben részben, ben teljesen elpusztították között építették újjá szeptember 13-án a második világháború folyamán a fasiszta német hadsereg robbantotta fel ban Stanislaw Hempl mérnök tervei szerint építették ismét újjá ban kibővítették. Az acélívekből szerkesztett, nemes vonalú neoreneszánsz hidat a városközpont felőli hídfőjénél egy között épített kő ívbetét viadukt kapcsolja a parthoz. 26

15 13. tábla 1. A Harbour Bridge (Kikötő híd) Sidney, Ausztrália. Az 1900-as évek első negyedére már széles körűen elterjedt a vas- és acél szerkezetű hidak építése, és a vas ívhidaknak is voltak már hagyományai ben kezdték építeni a sidneyi Kikötő hidat, s 1932-ben adták át a forgalomnak. A világ legnagyobb rácsos acél ívhídjának készült. A pályatestet az ívszerkezet közé szerelték fel, tehát középpályás ívhíd. Teljes hossza 1149 m, magassága a vízszint fölött 141 m. Fesztávolsága az áthidalást alátámasztó saruk egymástól vízszintes vonalban mért távolsága 503 m. Port Jackson öblének két partját köti össze. 2. A Bayonne híd New York, USA. A sidneyi Kikötő híd építésének kezdete után alig 3 évvel, 1927-ben az Egyesült Államokban is megkezdték a tervezet szerint a világ addigi legnagyobb rácsos szerkezetű, középpályás acél ívhídjának építését. A híd New York Staten Island nevű városnegyede és a szomszédos Jersey City közötti Kill van Kull-öböl fölött áll. A New Yorki ívhidat építői 1931-ben, négy hónappal a sidneyi ívhíd befejezése előtt készítették el. Van forrásmunka, amely a két híd építése közötti versenyről ír, s ennek alapján ezt a versenyt az amerikai Bayonne híd fesztávolságának nagyobb méretével nyerte meg. Egy évi amerikai szakkönyv szerint a Kill van Kull-öböl Bayonne hídjának fesztávolsága 1652 láb, vagyis 503,5296 m. Ugyanennek a könyvnek az adatai szerint az amerikai vetélytárs ívének a fesztávolsága 25 hüvelykkel nagyobb az ausztráliai híd ívénél. A hivatalos ausztrál források szerint viszont a sidneyi Kikötő híd ívének fesztávolsága 503 m. Ha ezt fogadjuk el, akkor is az amerikai hídé az elsőbbség, de nem 63,5 hanem 53 cm-rel. David B. Steinmann amerikai hídépítő mérnök meghatározása szerint viszont a sidneyi Kikötő híd a világ legnagyobb középpályás acél ívhídja, mivel nagyobb a teherbírása. 28

16 14. tábla 1. A Britannia tubushíd Nagy-Britannia. A vasgyárak 1820-ban kezdték el a kovácsoltvasat hengerlés útján előállítani, ezt követte a hegeszvas gyártása. (A hegesz- vagy hegesztettvas összetett gyártási művelet eredménye. Olvasztott vasból rudakat hengerelnek, e rudakat feldarabolják, és összehegesztik egymással, majd az építéshez szükséges formává hengerlik. Hidak építésénél jobban alkalmazható, mint korábban az öntöttvas.) A hegeszvasból épített hidak között jelentősebb Robert Stephenson angliai vasútépítő mérnök Britannia nevű, szekrényszerkezettel épült vasúti, más néven tubus hídja. A híd keresztmetszete álló, zárt téglatest, amelyben mint egy alagútban halad a vonat. Wales nyugati partjánál, Anglesey és Holy szigetek között áll, a Holyhead-Chester vasútvonalon. A híd három középső pillérét összekötő két tubusszerkezet hossza egyenként 140 m, a két parti pillérhez kapcsolódó szekrényszerkezet hossza m. A két nagyobbik tubus tömege egyenként 1500 tonna, a híd hossza 460,55 m márciusában adták át a forgalomnak. 2. A Tower Bridge (Torony híd) London, Nagy-Britannia. H. Jones és J. W. Barry tervei alapján építették között. Két emelőszerkezettel felszerelt csapóhíd és függő lánchíd együttese. A Temze torkolatának abban a szakaszában emelték, ahol még tengerjáró hajók is közlekednek. Ezért a híd két, meder fölött álló kapuzata közé csapóhídszerkezetet építettek, amelynek két szárnyát a hídkapuk tornyában lévő hidraulikus emelőszerkezetekkel lehet nyitni, illetve felvonni - és zárni. Nyitásánál a két gép összesen 1100 tonna tömeget emel fel - 90 másodperc alatt. A kapuzatok vasvázát téglafalazattal burkolták. Ez a közelében lévő ősi Tower stílusát idézi, ezért kapta a híd a Tower nevet. A lánchídszerkezetek alatti nyílásai 82,3 m-esek, a középső nyílás 60,96 m. Szélessége a lánchídon 18,29 m, a csapóhídon 15,24 m. 30

17 15. tábla 1. A Firth of Forth hídja Nagy-Britannia. A skóciai Firth of Forth öbölben ma is álló vasúti híd tervezőépítője Benjamin Baker. A híd alkotójában akárcsak kortársaiban még elevenen élt a közeli Tay folyó tengeri torkolatában mintegy évtizeddel azelőtt történt borzalmas hídleszakadás emléke, Ennek hatására Balcer a biztonságot a híd tartóin alkalmazott keresztkötések túlméretezésével akarta elérni. A híd gerendaszerkezetű, három rácsos Gerbertaróval. (A Gerber-tartó csuklós, többtámaszú tartó, a csuklókkal a gerendaszerkezetet egymástól függetlenül mozgó részekre bontják.) A főtartók egymás felé nyúló konzoljai tartókarjai nem érnek össze, a közöttük hagyott nyílást a főtartók közé befüggesztett tartószerkezettel zárták le. A három főtartóval közrefogott medernyílás 521,2 m, a hídszerkezet hossza 1625 m, teljes hossza a parti csatlakozó elemekkel 2542 m. A hidat március 4-én a walesi herceg nyitotta meg. 2. A Szabadság híd Budapest, Magyarország. Az 1894-ben meghirdetett pályázat alapján tervezték mint Fővámtéri hidat, nevét az akkori Fővámpalota után kapta, amely ma a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem otthona. A hidat Feketeházy János MÁV főmérnök tervei alapján építették október 4-én, a Magyarország ezeréves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen I. Ferenc József egy ezüstszegecs beverésével adta át a forgalomnak. Az uralkodó után nevezték el akkor Ferenc József hídnak január 16- án a fasiszta megszállók felrobbantották augusztus 20-án adták át ismét a forgalomnak az újjáépített hidat, most már Szabadság híd néven. Ekkor haladt át rajta a felszabadulás utáni első, Pestet Budával összekötő villamos is. Háromnyílású, Gerber-tartós, rácsos gerendahíd, hossza 331,2 m. Vasszerkezetű tartói a híd pillérein túl a meder közepe felé nyúlnak be, amelyeket hasonlóan a Firth of Forth hídjához a két főtartó közé befüggesztett tartószerkezet kapcsol össze. 2/a ábránkon a híd szélrács -szerkezete látható, amely megakadályozza a híd kilengését. 32

18 16. tábla 1. A Bir Hakeim híd (Pont de Bir Hakeim) Párizs, Franciaország. Eredeti neve Passy hídja (Pont de Passy) volt, az északnyugati hídfőnél lévő Passy városnegyed után között emelték, már akkor kétszintesnek. Felső szintjét a párizsi metró Étoile és Passy közötti vonalának meghosszabbítására építették, alsó szintje a gyalogosforgalmat szolgálja. A hidat középen a Hattyúk szigetének (Île de Cygnes) a csúcsán diszes, magas, terméskőből rakott, boltozatos kapu szakítja meg. A gyalogosok itt térhetnek le a sziget sétányára. A kapuzat és a szigetcsúcs kőburkolatos díszítése G. Michel szobrászművész alkotása. Egymásra épített kettős hídról van szó: az alsó szint pályatestet vas ívszerkezetek tartják, ez a része felső pályás ívhíd. A másik hídszerkezet a felső szint, amelyen a metró közlekedik többtámaszú gerendahíd, amelynek tartó vasoszlopai az ívhíd pályatestén állnak. Új nevét az észak-afrikai Bir Hakeim erőd után kapta, ahol a De Gaulle tábornok által szervezett és a szövetségesek oldalán küzdő francia egységek 1942 májusában hősiesen helytálltak a fasiszta túlerővel szemben. 2. A Galata híd Isztambul, Törökország. Az egykori Konstantinápoly, vagy még régebbi nevén Bizánc, a világ központjának számított. A Feketetenger nyugati oldalán, az Aranyszarv-öböl két partján elterülő városrészeinek összekapcsolása mindenkor fontos közlekedési igény volt. Mégis, első fahídját csak 1835-ben építettek fel, ezt 1887-ben cserélték ki vasszerkezetűre, amelyet ben korszerűsítettek. Pályatestet tulajdonképpen 22 csónak tartja, tehát hajó, illetve pontonhíd. A hidat tartó csónakokat a pályatest gerendaszerkezete rögzíti egymáshoz. Mivel fontos kikötőterületet zár el a Boszporusztól és a Márvány-tengertől, lényeges követelmény, hogy nyitható legyen. Ennek megfelelően a hidat hajnali 2 és 4 óra között megnyitják a hajók számára. Rajzaink a hidat két különböző nézőpontból mutatják be. 34

19 17. tábla 1. A Kossuth híd Budapest, Magyarország. Ma már nem áll, 1960-ban lebontották. A közvetlenül felszabadulásunkat követő időszak egyik jelentős eredménye s a hídépítők hősi helytállásának bizonyítéka volt telén az esztelen fasiszta pusztítás áldozataivá váltak fővárosunk Duna-hídjai. Egy évszázados fejlődés eredményei, műszaki nagyjaink kiváló alkotásai dőltek romba néhány perc alatt április 19-én a Minisztertanács előtt feküdt két tartósabb, de nem állandó jellegű híd, a Petőfi pontonhíd ez a Böske becenevet kapta, mivel az Erzsébet híd roncsai közelében állították fel és a Kossuth híd terve. A Kossuth híd hossztengelyének a kitűzése május 22-én az építkezés kezdetét jelentette. Ezzel egyúttal hídépítésünk új fejezete is megkezdődött. Küzdeni kellett az elemekkel, s dolgozni nélkülöző emberekkel, megfelelő anyagok nélkül a város életéért tele különösen szigorú volt, 1946 januárjában -10 C-os hidegben dolgoztak a hídcsata névtelen hősei január 18-ára, miután már minden szükséghidat elsodort a jég, elkészült a Kossuth híd, az Élet hídja ig biztosította a közúti járműforgalmat. Kilencnyílású, fából és fémből épített, gerendaszerkezetű híd volt, betonpillérekkel. A partok felőli három-három 28 m-es nyílását fából épített hídszerkezet felszerkezet fedte. Ezeket egy-egy 57 m nyílású, fémépítésű felszerkezet kapcsolta a 80 m-es középső nyílást borító hegesztett vasfelszerkezethez. A középső nyílás mérete már a hajózást is lehetővé tette. Jellemző volt, hogy az építkezéshez szükséges szerkezeti elemeket csak egyik napról a másikra lehetett beszerezni, nagy részüket a Duna medréből kiemelt hídroncsokból gyártották. A fennálló anyag-hiány miatt a hidat részben fából, részben hegesztett vaslemezekből és acélcsövekből építették fel. Teherbírása egy 15 tonnás tehergépkocsira és 300 kg/m 2 -nyi egyenletesen megoszló terhelésre volt méretezve. A hidat, amelynek építését több fázisban is bemutatják képeink, Mistéth Endre és Hilvert Elek tervezte. 36

20 18. tábla 1. A Śląski Dąbrowski híd Varsó, Lengyelország. A lengyel hídépítészetnek jelentős hagyományai és eredményei vannak. A 19. századi, nemzetközileg is elismert lengyel hídépítő mérnökök egyike Feliks S. Jasiński, a Pétervár Moszkva és a Pétervár Varsó közötti vasútvonal hídjai közül többnek az alkotója és tervezője volt. De még jelentősebb a rácsos szerkezetű vashidak szilárdságának növelése érdekében kifejtett elméleti munkássága. Pétervárott tanult, ugyanúgy, mint Stanislaw Kierbedź, aki a pétervári egykori Blagovescsenszkij hidat is építette, amely felújítva Smidt hadnagy híd néven ma is áll Leningrádban. Kierbedź tervezte Varsó első vasszerkezetű, rácsos gerendahídját. Építését 1859-ben kezdték meg körülbelül ott, ahol a 16. században épített cölöphíd elődje állt a Visztula fölött, az Óvárosnál. A teljes hossza 475 m, közúti pályateste 10,5 m széles, gyalogjárója 3,25 m széles volt novemberében adták át a forgalomnak. A második világháború alatt a megszállók elpusztították, között építették újjá. Az újjáépített hidat a sziléziai (šląski) szénmedence munkásai ajándékozták Varsónak kettős nevének első tagja erre utal. Második neve Jaroslaw Dąbrowskinak, az 1860-as évek lengyel szabadságmozgalma és az évi párizsi kommün egyik kiemelkedő vezéregyéniségének emlékét őrzi. 2. A Jangce hídja Vuhan, Kínai Népköztársaság között építették, 1670 m hosszú, kétszintes vasbeton gerendahíd. Alsó szintjén a Kanton Peking közötti vasút vezet át, felső szintjére 22,5 m szélességben közúti pályát és gyalogjárót építettek ki. Nyolc pillérje között a nyílások egyenként 128 m-esek, alsó szintjének vízszint fölötti magassága 18 m, amely tonnás hajók áthaladását is lehetővé teszi. A két hídfő közötti hossza 1156 m. Érdekessége pagodaszerűen kiépített nyolcemeletes hídfőépűlete. 38

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Hídépítés története, alapjai Hídhasználat története ~ emberiség története (utak, vasutak átvezetése) Kereskedelem, közlekedés, turizmus,

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

HÍDÉPÍTÉS A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG. Farkas György Előadás az M1 televízióban 2008

HÍDÉPÍTÉS A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG. Farkas György Előadás az M1 televízióban 2008 HÍDÉPÍTÉS A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG Farkas György Előadás az M1 televízióban 2008 EGY LEDÖNTÖTT FATÖRZSÖN IS ÁT LEHETETT KELNI A PATAK FÖLÖTT MEGALITIKUS HÍD ANGLIÁBAN A BARLE FOLYÓN A KÍNAIAK ÉS A GÖRÖGÖK

Részletesebben

Hol tart a világ hídépítése 2013-ban? KARKUS János / VIA-PONTIS Kft.

Hol tart a világ hídépítése 2013-ban? KARKUS János / VIA-PONTIS Kft. Hol tart a világ hídépítése 2013-ban? KARKUS János / VIA-PONTIS Kft. Témavázlat Történeti visszatekintés Világranglista (főbb hídtípusonként) A magyar hídépítés múltja, jelene (jövője) Konkrét eset-tanulmányok,

Részletesebben

I. Hidak szerkezeti rendszerei

I. Hidak szerkezeti rendszerei I/1 HÍDÉPÍTÉS I. Hidak szerkezeti rendszerei Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1.1 Acélhidak szerkezeti felépítése

Részletesebben

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Dr. Dunai László tanszékvezető, egyetemi tanár Bevezetés 1. Kínai óriások 2. Világrekorder ívhíd 3. Észak-Amerika első extradosed hídja 4. Innovatív ívhíd Dél-Koreában

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. Nagy szerkezetek Hidak. Dr. Déry Attila XXI. előadás 01

Építészettörténet. Építészettörténet. Örökségvédelem. Nagy szerkezetek Hidak. Dr. Déry Attila XXI. előadás 01 Örökségvédelem Nagy szerkezetek Dr. Déry Attila XXI. előadás 01 XXI. Nagy szerkezetek - kereskedelem Szoknunk kell a vékonyságban nagy erőt hinni. Szemere Bertalan 1837-ben a fribourgi vassodronyhídról.

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR. Tanszéke

SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR. Tanszéke SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR Peter Paulík Vasbeton Szerkezetek és Hidak Tanszéke Hídállomány statisztikája Jelenleg Szlovákián kb. 23000 híd van nyilvántartva. Gyalogos hidak 14% Hidak a III.

Részletesebben

Hidak. 50 éves a Budapesti új Erzsébet Duna-híd

Hidak. 50 éves a Budapesti új Erzsébet Duna-híd 50 éves a Budapesti új Erzsébet Duna-híd Az eredeti híd Budapest negyedik Duna-hídjaként 1903-ban épült, 1926-ig a világ legnagyobb lánchídjaként tartották számon. Építése teljes beállványozással készült,

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Megoldás az alagút biztonságos építésére. Második Temze alagút Tower Hill Vine Lane. Első földalatti vasút Paddington-Farrington

Megoldás az alagút biztonságos építésére. Második Temze alagút Tower Hill Vine Lane. Első földalatti vasút Paddington-Farrington BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 1. rész Az első alagutak, London, első Temze alatti alagút Megoldás az alagút biztonságos építésére Második Temze alagút Tower

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8.

Építőmérnöki Kft. A SPECIÁLTERV KFT. HÍD TERVEZÉSI MUNKÁI A KÖZELMÚLTBAN. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. Építőmérnöki Kft. 49. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Balatonfüred, 2008. október 8. ALAPÍTVA: 1999 ALKALMAZOTTAK: 25 TEVÉKENYSÉG: HÍD- ÉS SZERKEZET-TERVEZÉS FELÚJÍTÁSOK, ERŐSÍTÉSEK TERVEZÉSE HIDAK, SZERKEZETEK

Részletesebben

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIDAK ARCHETÍPUSAI RÓMAIAK HÍDJAI KÖZÉPKORTÓL AZ IPARI FORRADALOMIG A VASHIDAK MEGJELENÉSE (1779-) ACÉL- ÉS VASBETON HIDAK (1900-)

Részletesebben

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK ÁRTÉRI SZAKASZ HOSSZA 2,5 km JELENLEGI ÁLLAPOT KEDVEZŐTLEN ALTALAJVISZONYOK 6-10 m MAGAS TÖLTÉS FOLYAMATOSAN SÜLLYED AZ ÁTFOLYÁST 4 DB MŰTÁRGY BIZTOSÍTJA:

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Virtuális világkaland otthon ülőknek

Virtuális világkaland otthon ülőknek Virtuális világkaland otthon ülőknek Kutasd fel a helyszíneket! Váltsd le a jeleket a helyszín NEVÉRE-VÁROSÁRA-ORSZÁGÁRA! 1. Helyszín: 2. Helyszín 3. Helyszín: 4. Helyszín 5. Helyszín: A Google Earth útvonal-mérőjével

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

Megfelelő építőanyag. Tartószerkezeti ismeretek. Technológia

Megfelelő építőanyag. Tartószerkezeti ismeretek. Technológia Megfelelő építőanyag Tartószerkezeti ismeretek Technológia 1 2 3 Vas szén állapotábra 4 Anyag Széntartalom (%) Nyomószilárdság (N/mm 2 ) Húzószilárdság (N/mm 2 ) Öntöttvas 2,25 4,0 400 1000 100 150 Kovácsoltvas

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj!

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj! 3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj! 1. Hány Mrd Ft-ot igényelt a MÁV az állami költségvetésből 2015- ben? (144 Mrd Ft) 2. Hány vasúti jegykiadó automata van ma

Részletesebben

4. előad. szló 2012.

4. előad. szló 2012. Hídépítés 4. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Acélszerkezetű közúti- és gyalogos hidak Fahidak Közúti- és gyalogos acélszerkezetű hidak Fő tartótípusok Közúti acélhidak szerkezetének fejlődése

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd. Karkus János / VIA-PONTIS Kft.

120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd. Karkus János / VIA-PONTIS Kft. 120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd Karkus János / VIA-PONTIS Kft. TÉMAVÁZLAT Átkelő-történet dióhéjban Alapadatok Korabeli dokumentumok (szemelvények) Viszontagságos sors Az újjáépítésről röviden

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

3. A helyiérdekű vasutak építészete

3. A helyiérdekű vasutak építészete 3. A helyiérdekű vasutak építészete A helyiérdekű vasutak épületeinek, ahogy ezt már a korábban épített fővonalak létesítményeinél a gyakorlat bebizonyította, a forgalmi szolgálat, az utazóközönség, az

Részletesebben

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M

KIVITELI TERV K O N Z O R C I U M MÁV ZRT. VASÚTI HIDAK ÁLLAGMEGÓVÁSA - TERVEZÉS KIVITELI TERV Megbízó: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. MÁV Zrt. Bp. Soroksári út - Csepel, Szabadkikötő vontatóvágány

Részletesebben

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD

SZOLNOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA-HÍD SZONOKI GYALOGOS-KERÉKPÁROS TISZA HÍD A HÍD HELYE A HÍD A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓJÚ VÁROSRÉSZEKET KÖTI ÖSSZE TISZALIGET Sportcsarnok Strandfürdő Egyetemi campus VÁROS Lakások Munkahelyek Intézmények Sport és

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

London Nagy Britannia

London Nagy Britannia London Nagy Britannia London Az eredetileg a rómaiak által több mint 2000 évvel ezelőtt alapított város, London kulturális és gazdasági fővárosává nőtte ki magát Angliában, és a világ egyik globális nagyvárosa

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád Hidász elődeink Dr. Tóth Ernő 2013. szeptember 25-26. Visegrád 1. Seefehlner Gyula (1847-1906) Zürichben szerzett diplomát (1868) 1871 MÁVAG-nál helyezkedett el 1874-1903 Hídosztály főnöke 1880 egyetemi

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

BUDAPESTI DUNAHIDAK ÉPÍTÉSÉNEK SORRENDJE

BUDAPESTI DUNAHIDAK ÉPÍTÉSÉNEK SORRENDJE AZ ERZSÉBET HÍD TÖRT RTÉNETE 1 BUDAPESTI DUNAHIDAK ÉPÍTÉSÉNEK SORRENDJE ÉSZAKI VASÚTI HÍD 1896 MARGIT HÍD 1876 ÁRPÁD HÍD 1950 ERZSÉBET HÍD 1903 SZABADSÁG HÍD 1896 LÁNCHÍD 1849 PETŐFI HÍD 1937 DÉLI ÖSSZEKÖTŐ

Részletesebben

Állványok, dúcolatok

Állványok, dúcolatok Állványok, dúcolatok Állványok osztályozása Az állványok osztályozása rendeltetésük szerint: 1./ Építőállványok - munkaállványok - szerelőállványok - szállítóállványok - tárolóállványok 2./ Alátámasztó

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Nagy Zsolt 1 Gál András 2 (FŐMTERV Zrt.) 1 - (MSC Kft.) 2

Nagy Zsolt 1 Gál András 2 (FŐMTERV Zrt.) 1 - (MSC Kft.) 2 A SZÉCHENYI LÁNCHÍD ÉS A VÁRHEGYI ALAGÚT FELÚJÍTÁSA Nagy Zsolt 1 Gál András 2 (FŐMTERV Zrt.) 1 - (MSC Kft.) 2 ÖSSZEFOGLALÁS A BKK megbízására a FŐMTERV-MSC-CÉH Konzorcium feladata a Széchenyi lánchíd és

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár

HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár HATÁROK JELLEGZETESSÉGEI KÖZÉP EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG ÁLLAMHATÁRAI Vizi = 735km Történelmileg kialakult régiók (történelmileg kialakult

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

MARGIT-HÍD. rekonstrukció. A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt.

MARGIT-HÍD. rekonstrukció. A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt. MARGIT-HÍD rekonstrukció szerkezeti forgalmi műemléki FELÚJÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS HELYREÁLLÍTÁS A rekonstrukció tervét készítő konzorcium tagjai: FŐMTERV Zrt. MSc Kft. Pont-TERV Zrt. CÉH Zrt. Margit-híd Budapest

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

Várszegi Csaba: New York ivóvízellátása

Várszegi Csaba: New York ivóvízellátása Az amerikai metropolis vízellátását a világ egyik legérdekesebb rendszerével oldották meg. Bár két folyó, az East River és a Hudson között helyezkedik el a város, azok vize annyira sós, hogy nem lehetett

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A Német Vízirendőrség PT.3s hajói

A Német Vízirendőrség PT.3s hajói Classic Fast Ferries 2003. április 9-13. oldalak (Fordította SRY) Christof Schramm A Német Vízirendőrség PT.3s hajói 1950-ben Németországban a Hesseni Vízirendőrség (Wasserschutzpolizei), amely a Rajna

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években VAMAV vevőtalálkozó 2016. január 28. Budapest dr. Mosóczi László Igazgató NIF Zrt. A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei a 2016 2020 években Támogatási források 2014-2020 között Integrált Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Archaeologia - Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja.

Archaeologia - Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Tóth Zsolt Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztály JELENTÉS a pécsi székesegyház nyugati oldala előtt, a

Részletesebben

B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése

B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése B. KITÉRŐK B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése 1.1. A kitérők kialakulása Az erdélyi brádi bányavasút kocsija és kitérője Benjamin John Curr szögvas keresztmetszetű öntöttvas

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Különfélék Pest, mart. 14

Különfélék Pest, mart. 14 PLIHÁL KATALIN Különfélék Pest, mart. 14 Perczel Mór fivére László, Komárom megye volt. alk. csendbiztosa, s kömlődi lakos, egy 4 láb átmérőjű földtekét készített, s azt a nemzeti múzeumnak ajándékozá.

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft.

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft. Hidak és hálózatok Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél Bodó Tibor Mérnökgeodézia Kft. Általános elvek Természetesen a hidak, műtárgyak építésénél kialakított alaponthálózatokra is

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból Gyalogos hidak hazánkban IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból A rétegelt-ragasztott fatartó hidaknál történő alkalmazása szélesebb körben egy évtizede terjedt el hazánkban. A rétegelt-ragasztott főtartó

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben.

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. A közműkiváltási, kábelfektetési, felsővezeték-, vasút- és

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

- Milyen céllal készítetted el a hidat?

- Milyen céllal készítetted el a hidat? Nemcsak a tervezésben, hanem a kivitelezésben is nagyon tehetségesek a vízműs diákok. Egyed Roland 14. E osztályos tanuló az év első hónapjaiban egy híd makettjén dolgozott. A munkáról és az elért eredményről

Részletesebben

Amerikából jelentem - A világ legdrágább vasútállomásának titkai

Amerikából jelentem - A világ legdrágább vasútállomásának titkai Amerikából jelentem - A világ legdrágább vasútállomásának titkai 2016 március 28. Flag 0 4 Átlag: 4 (1 szavazat) Mérték 2016. március 3-án, 14 év várakozás után megnyílt a világhírű spanyol építész, Santiago

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Sydney. Sydney Opera House. [ Ha Párizs a fény városa, akkor Sydney a tűzijátékoké. ]

Sydney. Sydney Opera House. [ Ha Párizs a fény városa, akkor Sydney a tűzijátékoké. ] Sydney Ausztrália Sydney Ausztrália legnagyobb és leghíresebb városában, Sydneyben feltűnően modern épületek és az ország legfontosabb, történelmileg nevezetes helyei egyaránt megtalálhatók. A gyarmati

Részletesebben

Amerikából jelentem LXXXIV. - Öngyilkos hidak

Amerikából jelentem LXXXIV. - Öngyilkos hidak 2011 március 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Amerikából értékelve jelentem Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Nem épp vidám téma, de sajnos gyakori jelenség Amerikában is a korlátján egyensúlyozó

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Budapest-Kelenföld (bez.) - Tárnok (bez.) vonalszakasz pálya, műtárgy- és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN 2000 ELŐTT ÁTADOTT KÖZÚTI SZERKEZETEK: Helyreállított és új hidak a Duna-felett Nagyobb, folyam feletti hidak újszerű építési technológiákkal Egyéb jelentősebb hidak 2000 UTÁN ÁTADOTT ÉS TERVEZETT KÖZÚTI

Részletesebben