INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV"

Átírás

1 ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA ÉV Nyíregyháza, február 28. 1

2 I.) Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok, közalapítványok támogatásáról b./ Vállalkozási tevékenység végzéséről c./ Intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról A mérlegben a dolgozóknak adott kölcsönök záró állománya ezer Ft, mely 24 főt érint. A záró állományból 860 ezer Ft rövid lejáratú követelés évben 1 fő kapott kölcsönt 200 ezer Ft értékben. d./a számviteli politika évi módosításáról A számviteli politikához kapcsolódóan az alábbi módosításokat eszközöltük évben: - A regionális átszervezést követően intézményünk határidőre elkészítette számviteli politikáját, valamint annak részét képező szabályzatait. Év közben a számviteli politika módosítására nem került sor. e.) Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról Intézményünk esetében nincs kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás, ezért a beszámoló könyvvizsgáló által nem kerül felülvizsgálatra. A HEFOP 1.1. intézkedés tekintetében a megyei projektek kötelező záró auditjára márciusában kerül sor. f.) Az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok egyezősége, eltérése Az intézményi beszámolóban szereplő adatok rendszerbeli eltérése a MÁK adataitól összesen ezer Ft, melyből ezer Ft az előző évi függő tételek rendezéséből, 1 ezer Ft pedig kerekítésből adódik. Az intézmény hibájából eltérés nem keletkezett, az előirányzatok egyezőek. g.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztásáról 2

3 II.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása január 1. napjával az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 14/2006. (XII.28.) SZMM rendelet alapján a Hajdú Bihar Megyei Munkaügyi Központ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ általános és egyetemes jogutódjaként létrejött az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban ÉARMK), Nyíregyháza székhellyel. Az ÉARMK jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, ami március 30. napjáig központi szervezetből és három regionális kirendeltségből állt március 31. napjával az 53/2007. (III.28) Korm rendelet alapján - újabb szervezeti változás következett be, nevezetesen a regionális munkaügyi központ központi szervezete mellett létrejöttek a kirendeltségi szervezeti egységek (28 db), valamint a régióban működő 3 Nyíregyházi, Debreceni és Szolnoki - kirendeltség és szolgáltató központ (KSZK). Ezt követően szervezeti változás nem történt. A regionális struktúra tervezése, és kialakítása során a Miniszter úr által jóváhagyott változattól eltérés nem történt, kivéve amit a jogszabály változása indukált, a regionális kirendeltségek megszüntetése, illetve kirendeltség és szolgáltató központ létrehívása január 1. napjával, a regionális munkaügyi központ létrejöttével általános szabályként érvényesült, hogy a korábban megyei munkaügyi központ központi szervezeti egységei hatáskörébe tartozó feladatok a regionális munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe kerültek, a kirendeltségek hatáskörébe tartozó feladatokat pedig a regionális kirendeltségek majd március 31-e óta a kirendeltségek, valamint kirendeltség és szolgáltató központok látják el. A regionális átszervezés folytán intézményünkben - saját hatáskörben - 3 fő létszám leépítésére került sor, melynek fedezetét a költségvetés céltartalékából leigényeltük. A regionális intézményi költségvetés elkészítésekor már tudott volt, hogy a személyi juttatások előirányzatán jelentős forráshiány mutatkozik, így az év első felében a kötelezően adandó juttatásokon túl, ezen rovaton kötelezettségvállalás nem történt. A 2107/2007. (VI.13.) Korm.hat. alapján az SZMM Igazgatás kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából az intézmény részére jóváhagyásra került ezer Ft személyi és járulék előirányzat. A évi létszámcsökkentés évre áthúzódó többletkiadásainak fedezetére a 13/2007 (II.6.) kormányrendelet alapján intézményünk ezer Ft, a évi szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő, tervezettől eltérő személyi kifizetések fedezetére (2089/2007. (V.23.), 2128/2007. (VII.3.) kormány határozatok) ezer Ft, a /2007. SZMM levél alapján az intézményrendszer átstrukturálásával összefüggő likviditási hiány rendezésére ezer Ft személyi és járulék előirányzatot kapott. A miniszter a /2007-SZMM számú, az ÁFSZ intézményeinek jutalmazási keretének biztosítására ezer Ft személyi és járulék forrást hagyott jóvá decemberében. III.) Az előirányzatok alakulása- az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 1.) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása 3

4 a.) Módosítás Kormányzati hatáskörben (ezer Ft) Jogcím Előirányzat Teljesítés Maradvány Likviditási helyzet rendezésére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Prémiuméves programban fogl tervezéséhez, bonyolításához Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék évi létszámleépítés évre áthúzódó költségei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék évben elrendelt szervezeti int. miatt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Főtisztviselői illetménykieg Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 13. havi illetmény kieg Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok ÖSSZESEN b.) Módosítás fejezeti hatáskörben A felügyeleti szerv által kezdeményezett módosítások összege ezer Ft volt, melyből jelentős részt, ezer Ft-ot a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás tett ki. A fennmaradó ezer Ft az alábbi tételekből tevődik össze: 4

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolása: (ezer Ft) Jogcím Előirányzat Teljesítés Maradvány Állásbörzék szervezéséhez Dologi kiadások PK, PSTAT, HUSZ programok működtetésére Dologi kiadások Hajdúhadházi kirendeltség Bontási, engedélyezési terv Intézményi beruházás Regionális átszervezés évi többletkiadása Dologi kiadások Hajdúhadházi kirendeltség kivitelezésére Intézményi beruházás Debreceni kirendeltség felújítására Intézményi beruházás ÖSSZESEN * * a maradvány kötelezettségvállalással terhelt. c.) Módosítás intézményi hatáskörben Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások az összes módosítás 43,45 %-át tették ki, az előző évi maradvány igénybevételéhez, a HEFOP 1.1. program bonyolításához, illetve az egyéb többletbevételekhez kapcsolódtak és értékük ezer Ft volt. d.) A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 5

6 a. Maradványok alakulása A kiadási megtakarítások értéke évben ezer Ft volt, ezt csökkenti a bevételi lemaradás ezer Ft-tal, az így a keletkezett előirányzat-maradvány ezer Ft. Ezt az összeget növeli az előző évi, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradvány ezer Ft összegben. A központi költségvetés központosított bevételét képező összeg 2 ezer Ft, így a felhasználható előirányzatmaradvány ezer Ft. Ebből ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt, míg 5 ezer Ft kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány. A évi módosított kiadási megtakarítás összetételét a következő táblázat mutatja: (ezer Ft) Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Eltérés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár Dologi és egyéb kiad Felhalmozási kiadások Pénzeszközátadások Összesen: X X Bevételi lemaradás X X Különbség X X Előző évi maradvány X X Központi költségvetésnek X X 2 Felhasználható előir. X X A kötelezettségvállalások részletezve: Személyi juttatások decemberében kifizetett jutalomból, teljesítményhez kötött jutalomból, megbízási díjakból levont járulékok, elhunyt dolgozó juttatásai stb. ( ezer Ft) - Európai uniós projektek maradvány ( ezer Ft) Munkaadókat terhelő járulékok - Jutalom, teljesítményhez kötött jutalom, megbízási díjak, elhunyt dolgozó juttatásai stb. után fizetendő járulékok ( ezer Ft) - Európai uniós projektek maradvány (7.063ezer Ft) Dologi kiadások - Irodaszerek, számítástechnikai segédanyagok, nyomtatók, monitorok, iratmegsemmisítők, bútorok stb. beszerzések megrendelései ( ezer Ft) - Európai uniós projektek maradvány ( ezer Ft) 6

7 Intézményi beruházási kiadások - Hajdúhadházi kirendeltség építésére, valamint a Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás előzetes kötelezettségvállalásai ( ezer Ft), valamint ezen munkálatokhoz kapcsolódó szakértés, tervezés megrendelései (3.636 ezer Ft), - Használt és új gépkocsik beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívás valamint szerződés ( ezer Ft) - Számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, videokamera beszerzése ( ezer Ft) b. Személyi juttatások, létszám alakulása A személyi juttatás módosított előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. A személyi juttatások előirányzaton már a költségvetés tervezésekor jelentős forráshiányt mutattunk ki. Ez részben a regionális átszervezést megelőző, a megyék eltérő helyzetéből adódott. Az év során visszapótlásra került a évi létszámcsökkentés évi többletkiadásainak fedezetére ezer Ft, továbbá a évi szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő, tervezettől eltérő személyi kifizetések fedezetére ezer Ft, valamint az intézményrendszer átstrukturálásával összefüggő likviditási hiány rendezésére ezer Ft. A 2107/2007. (VI.13.) Korm.hat. alapján az SZMM Igazgatás kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványából az intézmény részére jóváhagyásra került ezer Ft személyi előirányzat. A költségvetés céltartalékából a 2117/2007. (VI.25.) kormányhatározat alapján leigényeltük a év után járó 13. havi illetmény ½-ed részét ezer Ft összegben. A miniszter a /2007-SZMM számú, az ÁFSZ intézményeinek jutalmazási keretének biztosítására ezer Ft személyi forrást hagyott jóvá decemberében. A rendszeres személyi juttatásoknál keletkezett bérmegtakarítást a nem rendszeres személyi juttatások pótlására használtuk fel. A nem rendszeres személyi juttatásokon belül ezer Ft volt a normatív jutalom összege, mely a rendszeres személyi juttatásokhoz viszonyítva 4,3 %-ot tett ki. A teljesítményhez kötött jutalom összege ezer Ft volt évben lehetőség nyílt a ruházati költségtérítés törvényi lehetőségek szerinti maximális mértékű (200 %) kifizetésére, mintegy ezer Ft értékben. Üdülési hozzájárulásban is részesítette intézményünk dolgozóit ( Ft/fő), a hozzájárulás összege ezer Ft volt. A kifizetett étkezési hozzájárulás (döntő többségében a melegétkeztetés igénybevételével) összege meghaladta a 89 millió Ft-ot. A bérmegtakarítás terhére valamennyi dolgozónk számára biztosítottuk a költségtérítést (2000 Ft/fő ) a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt átutalásából adódó többletköltségek megtérítésére. 7

8 A kifizetett jubileumi jutalom összege meghaladta a 67 millió Ft-ot. Az állományba nem tartozók juttatásai több mint 66 millió Ft-ot tettek ki, melynek jelentős részét a évbe felmentettek évre áthúzódó járandóságai (felmentési illetmény, végkielégítés) tették ki. Az intézmény évi engedélyezett létszámkerete 674 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 707 fő, melyből 703 fő köztisztviselő, 4 fő munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó. 5 fő köztisztviselő foglalkoztatására részmunkaidőben került sor. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében 2007-ben az előző évhez hasonlóan folytatódott a foglalkoztatás. A program keretében 35 fő határozott idejű (2007. december 31-ig szóló) köztisztviselői kinevezéssel rendelkező munkatárs foglalkoztatására került sor. c. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése folyamatos volt, befizetési kötelezettségeinknek mindig eleget tettünk. Év végére 30 millió Ft-os járulék többletünk keletkezett, melyet a beruházási kiadások pótlására használtunk fel. d. Dologi kiadások A dologi kiadásokon belül a működéshez szükséges beszerzéseinket a takarékos gazdálkodás jellemezte. Az összes dologi és egyéb folyó kiadásainkból a jelentősebb részt (98,0%) a dologi kiadások képviselték. Ezen belül a készletbeszerzések 195, a kommunikációs szolgáltatások 74, a szolgáltatási kiadások 347 és a kiküldetési, reprezentációs, reklámkiadások pedig 48 millió Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások közül évben az alábbi tételek nagyságrendje számottevő: - Telefonköltség 43 millió Ft, - Adatátviteli célú távközlési díj 23 millió, - Szakmai anyagok beszerzése 34 millió Ft, - Bérleti díjak 111 millió Ft, - Egyéb üzemeltetés 101 millió Ft. Év végén 80 millió Ft átcsoportosítására került sor dologi előirányzatból beruházás előirányzatra. 8

9 e. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai évben ezer Ft volt, mely a HEFOP 1.1. intézkedésével kapcsolatos központi program keretében folyósított, képzéshez kapcsolódó megélhetési támogatást, szállásköltséget és útiköltséget tartalmazza. f. Támogatások, támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások A társadalom- szociálpolitikai juttatások összege meghaladta a millió Ft-ot, melyből millió Ft volt a megváltozott munkaképességűek bértámogatásával kapcsolatos kifizetés, 20 millió Ft pedig a HEFOP 1.1. központi program keretében folyósított támogatás. Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 750 millió Ft-ot tett ki. Ez utóbbi szintén a HEFOP 1.1. központi program keretében került kifizetésre. g. Kamatkiadások h. Intézményi beruházási kiadások Az intézmény eredeti előirányzata ezer Ft volt, mely az év során ezer Ft-ra módosult, pénzügyileg pedig ezer Ft realizálódott. Az eredeti költségevési előirányzatunk ezer Ft épülettel kapcsolatos beruházási pénzeszközt tartalmazott. Az előző évi maradvány eft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ által évben kötött szerződés alapján a Csengeri Kirendeltség épületének beruházásával kapcsolatos munkálatokat és a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ által évben kötött adásvételi szerződés alapján a Kunszentmártoni Kirendeltség épületének 97 m 2 -rel történő bővítését tartalmazta. A maradvány évben teljes egészében felhasználásra került. A Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ Debrecen, Piac u sz. alatti irodaépületének beruházási munkálataira az ÁFSZ fejlesztési program eft forrást biztosított, melyet az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a saját költségvetéséből és a dologi előirányzatából történt átcsoportosítások által ezer Ft forrással kiegészítve év decemberében előzetes kötelezettségvállalásként közbeszerzési eljárást indított (az eljárás becsült értéke nettó eft). A beruházási munkálatok egész épületben nyílászárók, burkolatok, világítótestek cseréjét, festést, mázolást, vizesblokk és elektromos hálózattal kapcsolatos munkálatokat és az elavult lift teljes körű cseréjét tartalmazzák. A közbeszerzési eljárás dokumentációjának költségvetési kiírásának módosítása céljából 108 ezer Ft év során pénzügyileg teljesült. A közbeszerzési eljárásban és a beruházásban közreműködő műszaki, tűzjelző és lift 9

10 szakértő díja összesen 660 ezer Ft, mely a kivitelezési szerződés aláírását követően, évben kerül kifizetésre. A Hajdúhadházi Kirendeltség épületének bontási és építési költségeire az ÁFSZ fejlesztési program az ÉARMK részére évre ezer Ft összegben forrást biztosított, mely forrást előzetes kötelezettségvállalásként év decemberében közbeszerzési eljárást indított nettó eft értékben. Az ÁFSZ fejlesztési program a Hajdúhadházi Kirendeltség épület bontási-, építési- és kivitelezési terveinek elkészítésére tárgyában kötött szerződésre való tekintettel ezer Ft értékben szintén biztosított forrást, melyből eft került kifizetésre a bontási- és építési engedélyezési tervek teljesítése után, a fennmaradó ezer Ft évben kerül kifizetésre a kiviteli tervek elkészítését követően. Az építési és kiviteli tervek elkészítéséhez az ÉARMK talajmechanikai szakvéleményt és geodéziai felmérést készíttetett összesen 310 eft összegben, melynek kifizetése évben megtörtént. A közbeszerzési eljárásban és a beruházásban közreműködő műszaki szakértő díja 600 ezer Ft, mely a kivitelezési szerződés aláírását követően, évben kerül kifizetésre. A Nyírbátori Kirendeltség épületének csapadékelvezetése és udvarának térburkolása beruházási munkálataira eft összegben történt kifizetés. A év során végzett beruházási munkálatok műszaki ellenőri költségei 495 eft összegben kerültek kifizetésre. Térítésmentes átadások-átvétel: Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség részére a Debrecen, Piac u sz. alatti ingatlan 1824/3237-ed tulajdoni hányada (összesen 752,29 m 2 nagyságú terület) vagyonkezelői joga szeptember 17-én átruházásra került, mely jogügyletnek költség kihatása nem volt. A korábban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által határozatlan idejű ingyenes használatba adott Hajdúszoboszlói kirendeltség épületét (Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 14. szám) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adta, mely jogügylet október 29-én kötettett meg és költségkihatása nem keletkezett. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére a Debrecen, Szent Anna u. 36. sz. földszint 3. alatti ingatlan vagyonkezelői joga november 12-én átruházásra került, mely jogügyletnek költség kihatása nem volt. A tárgyév során jelentős összeget fordítottunk gépek, berendezések vásárlására ( ezer Ft értékben), többek között számítógépeket, fénymásolókat, faxokat vásároltunk. A törökszentmiklósi és nyíregyházi kirendeltségeinken ügyfélbehívó rendszer kiépítésére került sor. A debreceni kirendeltségen a gázkazánok elavultsága miatt szükségessé vált cseréjük. Az elsősorban a számítástechnikai eszközökhöz tartozó immateriális javak bruttó értéke ezer Ft. 10

11 i. Felújítás Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ eredeti költségevési előirányzata felújítási pénzeszközöket nem tartalmazott. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debrecen, Piac u sz. alatti épületén év során végzett felújítási munkálatainak műszaki ellenőri költségei évi pénzmaradványként eft összegben év során került kifizetésre. Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ Debrecen, Piac u sz. alatti irodaépületének beruházási munkálataira felújításként került kifizetésre a közbeszerzési eljárás költségvetési kiírásának és statikai szakvélemény elkészíttetése 540 eft összegben. j. Kölcsön nyújtása, törlesztése évben 1 munkavállaló igényelt és kapott munkáltatói kölcsönt lakásfelújításra 200 ezer Ft értékben. e.) Az intézményi bevételek alakulása Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközünk ezer Ft volt, mely ezer Ft-tal több az eredeti előirányzatnál. A többlettámogatás a következő főbb tételekből tevődött össze: Előirányzat módosítás jogcíme Munkaügyi Tanács költségeinek fedezetére a MAT 32/2007. (V.2.) számú határozata alapján Kirendeltségenként szervezett állásbörzék költségei fedezetére a 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet alapján A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. Törvény alapján az MPA képzési alaprésze központi keretéből 2/2007. (I.3.) MAT határozat alapján az MPA foglalkoztatási alaprésze évi központi keretének működési költségei terhére a központi munkahelyteremtő pályázati program működési költségeire az Előirányzat módosítás összege eft Köt.vállal terhelt maradvány Köt.vállal nem terhelt maradvány

12 igényelt támogatási összeg 0,5%-a A MAT 36/2006. (V.3.) határozata alapján ROMA foglalkoztatás szervező menedzser határozott idejű foglalkoztatására az MPA Foglalkoztatási Alaprész központi keretéből PK, PSTAT, HUSZ programok működtetésére a 4952/ számú együttműködési megállapodás alapján (I. ütem) Pályaválasztási Kiállítások elnevezésű évi központi program megvalósítására kapott pénzösszeg az /2007. SZMM iktatószámú támogatási szerződés alapján Az MPA rehabilitációs alaprész évi központi kerete terhére a 20/2007. (Mü.K. 7.) SZMM utasítás 1.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat PR programjai a megváltozott személyek foglalkoztatási szintjének növelése elnevezésű pontja alapján biztosított forrás Az ÁFSZ intézményeinek jutalmazási keretének biztosításához szükséges többletforrás Az MPA rehabilitációs alaprész évi központi kerete terhére a 20/2007. (Mü.K.7.) SZMM utasítás 1.1. Központi PR program a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelésére elnevezésű pontja alapján biztosított forrás EU által el nem fogadott költségek fedezetére biztosított forrás a /2007-SZMM iktatószámú Megállapodás alapján PK, PSTAT, HUSZ programok működtetésére a 4952/ számú együttműködési megállapodás alapján (II. ütem) Az ÁFSZ működtetésének kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére a régiós átszervezéssel kapcsolatban

13 felmerült évi többlet dologi kiadások finanszírozására Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben (dologiból beruházás a 147. bizonylat sorszámú EG-031I. alapján) Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben (járulékból beruházás a 146. bizonylat sorszámú EG-03I. alapján) Működés összesen: Munkaügyi Tanács költségeinek fedezetére a MAT 32/2007. (V.2.) számú határozata alapján A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. Törvény alapján az MPA képzési alaprésze központi keretéből kapott forrás ÁFSZ fejlesztési program terhére a Hajdúhadházi kirendeltség bontási, engedélyezési és kiviteli tervek költségeinek fedezetére ÁFSZ fejlesztési program terhére a Hajdúhadházi kirendeltség bontási, és építési munkálatainak finanszírozására Az ÁFSZ fejlesztési program terhére a Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ irodaháza felújítási munkálatainak finanszírozására Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben (dologiból beruházás a 147. bizonylat sorszámú EG-031I. alapján) Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben (járulékból beruházás a 146. bizonylat sorszámú EG-03I. alapján) Felhalmozás összesen: Az átvett pénzeszközből ezer Ft a működési célú, ezer Ft pedig a felhalmozási célú kiadásainkat érintette. Az intézményi működési bevételekre eredetileg ezer Ft volt előirányozva az egyéb saját bevételekből. 13

14 Ezzel szemben a bevételek teljesítése ezer Ft-ot tett ki, melynek jelentős részét a továbbszámlázott szolgáltatásokból befolyó bevételek teszik ki ezer Ft összegben. Igazgatási szolgáltatási díjakból származó bevétel ezer Ft, a rendbírságból befolyó bevétel 142 ezer Ft. IV.) Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 1.) Immateriális javak Az elmúlt évben ezer Ft értékben került beszerzésre szoftver, számítástechnikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan. Térítésmentes átvétel, selejtezés nem történt, az egyéb növekedés összege 930 ezer Ft, az egyéb csökkenés 20 ezer Ft. 2.) Ingatlanok Az ingatlanok bruttó értéke ezer Ft-tal nőtt, melyből ezer Ft a évi pénzmaradvány felhasználása. (csengeri kirendeltség beruházási munkálatai, kunszentmártoni kirendeltség épületrész vásárlása). A fennmaradó rész a debreceni kirendeltség és szolgáltató központ, valamint a hajdúhadházi kirendeltség építési beruházásainak tervezési, szakértési költségeit tartalmazza. A nyírbátori kirendeltség csapadékvíz elvezetésének költségei ezer Ft-ban kerültek kifizetésre. Térítésmentes átvételre kerültek a HEFOP 1.2. program keretében a berettyóújfalui, valamint debreceni kirendeltségek épület beruházásai, valamint Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától a meglévő, de eddig ingyenes használatunkban lévő kirendeltségi épület és telek (bruttó ezer Ft értékben). Térítésmentesen átadtuk a Debrecen Piac u szám alatti épületünk egy részét az OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége részére ezer Ft értékben, továbbá a Debrecen Szent Anna u. 36. szám alatti épületünket a Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóságnak buttó ezer Ft összegben. A Debrecen Piac u. 54. szám alól történő kiköltözésünket követően az ingyenesen használt felületet visszaadásra került a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére. 3.) Gépek, berendezések, felszerelések A bruttó érték ezer Ft-tal nőtt a beszerzések következtében, ebből jelentős részt képviseltek a számítástechnikai eszköz beszerzések, továbbá kirendeltségeinkre fénymásolókat, faxokat, ügyfélbehívó rendszereket vásároltunk. A térítésmentes átvételre nem került sor. Év közben sor került az eszközök selejtezésére ezer Ft értékben. Térítés mentesen ezer Ft összegben adtunk át eszközöket. Egyéb csökkenés ezer Ft összegben történt, mely főkönyvi számlák közötti rendezésből, a billentyűk, egerek kisértékű tárgyi eszközzé történő átminősítéséből adódik. 14

15 4.) Jármű A tárgyévben ezen a rovaton jelentős esemény nem történt. 5.) Értékcsökkenés Az értékcsökkenés számítása a 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet 30. -a (2) bekezdésében előírt leírási kulcsok alapján történt a tényleges használatnak megfelelően, időarányosan. V.) Tulajdoni részesedés VI.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1.) Követelések állományának alakulása A követelésállományunk az elmúlt évben a következők szerint alakult: (ezer Ft) Megnevezés évi állományi érték évi állományi érték Adott kölcsön Adósok Vevők Egyéb rövid lej.köv Összesen Az egyéb rövid lejáratú követelések soron kimutatott ezer Ft-os követelés a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök rövidlejáratú tárgyévet követő évi - visszatörlesztéseinek összegéből, a munkavállalókkal szembeni követelésekből, valamint egyéb különféle követelésekből tevődik össze. Az adósok mérleg soron szereplő ezer Ft a rendbírság követeléséből, a rehabilitációs bértámogatás visszaköveteléséből, valamint a HEFOP 1.1 intézkedés kapcsán visszakövetelt támogatások állományából adódik. A vevők soron kimutatott ezer Ft a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak továbbszámlázott működési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, tárgyévben meg nem térülő összegét tartalmazza. 2.) Kötelezettségek állományának alakulása A kötelezettségek alakulása: (ezer Ft) Megnevezés évi állományi érték évi állományi érték Egyéb hosszúlejáratú - -. Szállítók Egyéb rövidlejáratú Egyéb passzíva

16 Összesen Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a HEFOP 1.1. program támogatási program előlege miatti kötelezettséget ezer Ft értékben, továbbá a HEFOP 1.1. program szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségét 546 ezer Ft értékben, valamint a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek összegét 915 ezer Ft értékben. VII.) A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása VIII.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása IX.) A kötelezettségvállalások állományának alakulása 1.) Intézményi előirányzatok Az intézmény összes törvény szerinti kiadásának módosított előirányzata évben ezer Ft volt. Az előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya megegyezik az előző évi maradvánnyal ( ezer Ft). A tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség ezer Ft. Az előző évi kötelezettségvállalás ( ezer Ft) állományából ezer Ft nem teljesült a tárgyévben pénzügyileg. A pénzügyileg nem teljesített előző évi és tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya ( ezer Ft) megegyezik a módosított kiadási megtakarítások összegével. Korrekcióként került feltüntetésre a ezer Ft-os működési bevételi lemaradás. Így a tényleges maradvány ezer Ft, melyből ezer Ft a kötelezettségvállalással terhelt, míg 5 ezer Ft a kötelezettséggel nem terhelt maradvány. Az előirányzatok tartalmazzák még a HEFOP1.1., Intézkedés, valamint egyéb európai uniós programok (ROP, EQUAL) keretében átvett pénzeszközt is ( ezer Ft). A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program célja a regisztrált munkanélküliek és a munkaerő-piacról kiszorult inaktív népesség munkaerő-piaci pozíciójának erősítése, esélynövelés a munka világába történő be-, illetve visszakerülésére, a társadalomtól leszakadó szociális és etnikai rétegeinek felzárkóztatása, valamint a munkahely megszerzésének elősegítése. 16

17 A HEFOP 1.1 intézkedése keretében meghatározott feladatok teljesítésére, az Európai Szociális Alap és hazai társfinanszírozás által biztosított összeg szolgál. A HEFOP 1.1 intézkedés regionális eredményei: A december 31-i állapot szerint a mutatók mind számaikban, mind arányaikban jelentősen meghaladják a tervezett értékeket, s figyelembe véve, hogy sok esetben a 180 napos hatásvizsgálat eredményének mérésére csak II. negyedévében fog sor kerülni, további kedvező elmozdulás valószínűsíthető. A számszaki eredmények mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az egyéni sikerek jelentik az érintett családok, a munkáltatók, a munkaügyi szervezet sikereit is, melyhez minden résztvevő erejéhez mérten hozzájárult. Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun- Szolnok megye Szabolcs- Szatmár- Bereg megye Regionális összegzés Tervezett Megvalósult Tervezett Megvalósult Tervezett Megvalósult Tervezett Megvalósult Piacképes szakképesítés biztosítása érdekében képzési támogatásban részesülők száma (fő): Képzés alatti megélhetést biztosító támogatásban részesülők száma (fő): Elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzési támogatásban részesülők száma (fő): Kezdő vállalkozások segítése érdekében nyújtott vállalkozóvá válási támogatásban részesülők száma (fő): A program sikerességét elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatások esetszáma (eset): A programban maradást elősegítő mentori szolgáltatások (fő): A programba bevontak száma (fő): A programot sikeresen befejezők száma (fő): A programot pozitív kimenettel zárók száma (fő): A program befejezését követően a 180. napon foglalkoztatottak száma (fő): A program teljes költségvetése (Ft): A program célkitűzéseinek elérése érdekében felhasznált forrás (Ft):

18 2.) EU-s támogatással megvalósuló programok X.) A feladatmutatók állományának alakulása XI.) Letéti számla pénzforgalma XII.) A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése XIII.) Befizetési kötelezettség teljesítése A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése folyamatos volt, befizetési kötelezettségeinknek mindig eleget tettünk. A bevételek utáni befizetési kötelezettségünknek év közben, az alábbiak szerint folyamatosan eleget tettünk: Megnevezés Űrlap Teljesített összeg: Befizetési köt. Befizetett összeg: sora: mértéke: Hatósági jogkör Áru- és készletért % Egyéb sajátos bev Továbbszámlázott Bérleti díj bevétele % Alkalmazottak tér Egyéb kártérítés Tanulói térítések Kamatbev Műk.c.pénz.átv ÖSSZESEN

19 44.144,- Ft átutalásra került a fejezeti befizetési számlára december 20-ig, a fennmaradó összeg befizetésére első negyedévében kerül sor. Nyíregyháza, Miskó Istvánné főigazgató Simonné Hábencius Gizella gazdasági főigazgató-helyettes 19

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2009.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2009.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2009.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2009.évben nem volt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2015.

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2007.évben nem volt,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ Közfoglalkoztatás Munkaerőpiaci szolgáltatás Kommunális kivitelezés Munkaerőkölcsönzés Aladi Gusztáv sk. ügyvezető igazgató 2 Tisztelt Közgyűlés! A Kontakt Nonprofit Kft. 2014-ben

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye fıigazgatói megbízás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 4/ Szakmai tevékenységet kisegítı és kiszolgáló egység A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelı továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelıintézet társasházi

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben