SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL"

Átírás

1 FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. ( XII. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási törvény előkészítéséhez 2009 évi gazdálkodásunkról az alábbiakban adunk számot: 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe: - A tagintézmény neve: FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium - Törzskönyvi azonosító: mint tagintézmény. - Honlap címe: Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Alapító okiratunk szerint az alábbi állami feladatokat látjuk el: általános középfokú oktatás, nappali munkarend szerint, alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakmai középfokú oktatás, nappali munkarend szerint, középfokú iskolai végzettséghez kötött szakmai középfokú és felsőfokú oktatás, nappali munkarend szerint és az ehhez kapcsolódó kollégiumi (diákotthoni) férőhely biztosítása étkeztetéssel. Feladatunk a szakmai oktatás gyakorlati munkahelyeinek biztosítása, az ott megtermelt termékek értékesítése. Szabad kapacitásunk terhére kiegészítő tevékenységet végezhetünk alapfeladatunk sérelme nélkül és vállalkozást is folytathatunk. 1.4.Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatók segítségével, a szakmai feladatok teljesítésének értékelése 1

2 Iskolánkban zömmel középfokú oktatási feladatokat látunk el az általános és szakmai képzés területén. Az oktatásban résztvevők létszáma az alábbiak szerint alakult: 2008 szeptember 2009 szeptember változás általános középfokú oktatás 116 fő 101 fő - 15 fő szakmai oktatás 15 fő 31 fő + 16 fő összesen oktatott létszám 131 fő 132 fő + 1 fő kollégiumban elhelyezettek 27 fő 38 fő + 11 fő Az oktatásban résztvevők létszáma 1 fővel növekedett az előző évhez képest, 15 fővel csökkent az általános középfokú oktatásban résztvevők létszáma, a szakmai képzésben résztvevők száma pedig 16 fővel emelkedett. A kollégiumban elhelyezettek létszáma is nőtt 11 fővel, sajnos a kollégiumi térítési díjat az ÁFA emelés mértékével (5 %) kénytelenek voltunk emelni. A tanulói létszámunk változása az országos beiskolázási aránycsökkenés ellenére szerény emelkedést mutat. Kollégiumunk szabad férőhelyeit elsősorban osztálykirándulások résztvevőinek értékesítjük, illetve külön honlapon reklámozzuk e szálláshely lehetőséget. A pedagógiai feladat végrehajtását részletesen a tanév munkájáról készült beszámolónk tartalmazza, melyet az Intézmény-felügyeleti és Vagyongazdálkodási Főosztály részére megküldtünk évben megkezdtük a szakmai gyakorlati oktatás általános kertészek, növényvédelmi technikusok tárgyi feltételeinek javítását mintegy 10 ha vegyes gyümölcsös telepítésével, amit 2009 évben is folytattunk az ápolási munkákkal. Az FVHtól megkaptuk a termőre fordítás engedélyét vel, mely a Földhivatalnál a tulajdoni lapon is átvezetésre került. Feladatunk ezen kívül a mintegy 20 ha elöregedett szőlő ültetvény ápolási, betakarítási munkáinak elvégzése a tanulók és technikai dolgozóink bevonásával. A rendelkezésünkre álló költségvetési előirányzatokkal igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy a 2009 évre tervezett sokrétű feladatunkat maradéktalanul meg tudjuk oldani a saját forrás bevonása mellett. 1.5.Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk évi jelentős áremelésekre (közművek, üzemanyag, élelmezési nyersanyagok, stb.) költségvetésünk támogatási előirányzata nem minden esetben nyújtott fedezetet. További takarékoskodásra már nincs módunk az alapfeladat sérelme nélkül évben a kollégiumban nem tudtunk újabb felújítást végezni. Kollégiumi pályázati pénz rendeltetésének megfelelő felhasználásával javítani tudtuk az eszköz ellátottságot. Az iskolában az F3-as teremben a FOTON Kft. Szakképzési hozzájárulás terhére kicserélt 3 db ablakot. Sajnos az épületeink helyiségeiben elengedhetetlenek lennének a tisztasági festések melyekre több éve nem került sor. 2

3 2. Az előirányzatok alakulása 2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők évi kiemelt előirányzatainkat és azok teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza: ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti elő Módosított Teljesítés Eltérés a mód irányzat előirányzat előir.hoz Kiadások - személyi juttatás járulékok dologi kiadások ellátottak juttatásai felújítás beruházás Kiadás mindösszesen Bevételek - intézményi műk.bevétel támogatás műk.célú pénzeszköz átvétel előző évi fejezeti pénzmaradvány átvétel évi előir.maradvány Bevételek mindösszesen évi maradvány A fejezet által az intézmény működtetésére átadott pótelőirányzatok felhasználása, valamint az elért célok 2009 évben iskolánk költségvetési előirányzata nyolc esetben került módosításra az alábbiak szerint: - Fenntartói hatáskörben öt ízben, mégpedig: 1. A dologi kiadások finanszírozására 5 alkalommal: a./ április 27-én 350 e Ft-ot a tanulók étkezési támogatására (tényleges kedvezmény adása: 544 e Ft), és 220 e Ft-ot ingyenes tankönyvre ténylegesen kifizetünk 599 e Ft). b./ 2009.január 26-án -396 e Ft került elvonásra az egyébként is alul tervezett dologi kiadásból. c./ június 24-én fejezeti pénzmaradványból póttámogatás e Ft. d./ október 30-án jóváhagyásra került a évi e Ft pénzmaradvány, melyet dologi kiadások fedezésére (gázdíjra) fordítottunk. e./ szeptember 17-én 400 e Ft-ot kaptunk a KEOP pályázat előkészítésére 2. Személyi juttatásra 233 e Ft (tényleges kiutalás 308 e Ft), járulékára 75 e Ft-ot pedagógus szakkönyv támogatásra, valamint iskolarendszerű vizsgára 127 e Ft-ot személyi juttatásra (tényleges kifizetés e Ft + 30 e Ft szolgáltatásként), és 41 e Ft-ot a járulékaira (tényleges kiadás 332 e Ft) kaptunk április 27-én. 3

4 - Kormány hatáskörben 2 alkalomra került sor: 1. A kereset kiegészítésre e Ft-ot személyi juttatásra és e Ft-ot járulékra. 2. A évi kereset kiegészítés elszámolásakor visszavonásra került e Ft a személyi juttatásból és 355 e Ft a járulékokból. - Saját hatáskörű előirányzat növelést december 21-én a működési bevételeink kedvező alakulása miatt e Ft-ot adtunk le az Államkincstárnak, melyből 500 e Ft-ot felújításra, e Ft-ot intézményi beruházásra használtunk fel. Továbbá ugyanekkor saját hatáskörben előirányzat átrendezést hajtottunk végre: a személyi juttatásból e Ft-ot, a járulékokból e Ft-ot, azaz összesen e Ft-ot dologi kiadásokra csoportosítottunk át. Összességében költségvetési előirányzatunk 2009 évben e Ft-tal növekedett, amiből a dologi kiadások fedezetére e Ft ment el; fejlesztési elképzeléseinkre e Ft-ot fordítottunk, bér előirányzatunk -2,617 e Ft-tal csökkent, a járulékok előirányzata pedig -403 e Ft-tal.. Továbbra is gondot jelent a dologi kiadásokra fordítható forrás szűk keresztmetszete, különösen a jelentősen megemelkedett gázdíj és közüzemi díjak kifizetése; valamint a karbantartások, az eszközök pótlásának elmaradása már a működésünket veszélyezteti. 2.3 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások: Költségvetésünkben a létszám-gazdálkodás tekintetében a megelőző évek szigorításait követően további 2 fő létszámleépítést hajtottunk végre. A személyi juttatásoknál a módosított kiadási előirányzat jelentős kiadás megtakarítás jelentkezett ( 5 millió feletti), mely a dologi kiadásaink hiányának befoltozására ment el. A személyi juttatások eredeti előirányzata e Ft. Évközi változás a Kormány hatáskörében e Ft, valamint fenntartói hatáskörben 360 e Ft volt, míg saját hatáskörben e Ft-ot csoportosítottunk át dologi kiadásra, így a módosított előirányzat e Ft lett. Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Eltérés Teljes mi f. rendszeres szem jut Részmi f. rendszeres szem jut Munkav. kapcs. juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttat Személyhez k. költségtérítés Állományba nem tart. juttatásai Személyi juttatások összesen A teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál a bérmegtakarítás oka, hogy több álláshely betöltése a létszámstop miatt nehezebben volt megvalósítható, így ezen időszakra kénytelenek voltunk a feladatokat megbízási díjak kifizetésével megoldani, valamint a hiányzások miatti kiesések. Az utóbbi esetben a helyettesítésekre kiadott összegek a munkavállalókkal kapcsolatos juttatások során jelent meg. Az állományba nem tartozók személyi juttatásainak e Ft-os túllépésének egy részét az érettségi és szakmai vizsgákra kifizetett juttatások idézték elő (ezen póttámogatásokat nem fedezték a kiadásokat ), a másik részét a már ismertetett létszámstop okozta (mely bérmegtakarításként a teljes és részmunkaidősek bérénél jelentkezett). 4

5 Iskolánkban az egy főre jutó személyi juttatások az előző évhez képest az alábbiak szerint alakultak: Rendszeres Munkavégzéshez Összesen Átl.áll. 1 főre jutó össz személyi juttatás kapcs.kifiz. létszám szem.j. + m.v.k.kif év e Ft e Ft e Ft 55 fő Ft/fő év e Ft e Ft e Ft 55 fő Ft/fő % az előző évhez 82,59 % 113,39 % 87,77 % 100,00 % 87,77 % 2.4. A dologi kiadások előirányzata változásának, a működési kiadások főbb jogcímeinek bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. Dologi kiadásunk eredeti előirányzata Saját hatáskörű módosítás (átcsoportosítás) Módosításra fenntartói hatáskörben került sor Összességében dologi kiadásaink módosított előirányzata volt, aminek teljesítése maradvány e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 2009 évben a dologi kiadások között jelentős ( e Ft) összeget képviselt a szolgáltatás kiadása, amiből az gázenergia: e Ft (az előző évekhez viszonyítva jelentős megtakarítást értünk el: részben az igen szép őszi időjárás miatt, részben azért, mert a takarékoskodást állandóan napirenden tartottuk), villamos-energia: e Ft, vízés csatornadíj: 954 e Ft, míg karbantartásra és fenntartásra e Ft-ot költöttünk. Az elöregedett gépjárműpark üzemképes állapotban tartása, valamint az üvegházak berendezéseinek elavultsága (a Polgármesteri Hivatallal tervezett évek óta húzódó földcsere miatt, mely végül mégsem jött létre és lezárult) egyre több ráfordítást igényel. Szükség volna az iskola és kollégium, és a tanüzemi tantermek tisztasági festésére is, valamint az originált fűtéshálózat fokozatos cseréjére is (erre ez ideig csak a radiátorok kilyukadása esetén került sor). Készletbeszerzésre e Ft-ot költöttünk, ebből az élelmezési nyersanyag mintegy e Ft-ot tesz ki. Jelentős a szakmai anyagokra (2.197 e Ft melyből a virágos Sopronért kiállítás dekorációjának elkészítéséhez vásárolt anyag e Ft), üzemanyagra (1.008 e Ft) fordított kiadás könyvekre 854 e Ft-ot (melyből az ingyenes tankönyv 599 e Ft), egyéb anyagokra e Ft-ot fordítottunk Sajnos késedelmi kamat kifizetésére is kényszerültünk (218 e Ft), melyet alapvetően a gázdíj késedelmes kifizetése okozott. Igen jelentős tétel az ÁFA e Ft, melyhez hozzájárult a i ÁFA emelés. Sajnos a dologi kiadásokra jóváhagyott keret évek óta változatlanul alul tervezett, folyamatosan csökkentik az összeget a növekvő árak ellenére. A szállítói tartozások kifizetése egyre komolyabb feszültségeket idéz elő, egyre nagyobb összegű késedelmi kamat kifizetésére kényszerülünk A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások tételes bemutatása, indoklása. 5

6 2009. évben sem volt felhalmozási kiadásra eredeti előirányzatunk. Az év során fenntartói hatáskörben ebben az évben sem került módosításra iskolánk ezen előirányzata: Saját hatáskörben, többlet működési bevételből tudtunk képezni e Ft-ot, s valójában elköltöttünk e Ft-ot (vagyis 680 e Ft-tal többet) a következőkre: - az iskola F3-as tantermében 3 db ablakcsere, s az ezzel járó helyreállítása a falaknak, - a tangyümölcsösben sikerült megoldani a fúrt kút és az öntöző berendezés összekötését, valamint a hiányzó gyümölcsfák pótlását, - KOLLoka pályázati pénzből egy nagyobb teljesítményű fénymásolót és 2 db számítógépet és nyomtatót vásároltunk, - valamint az ISO megújítására. Szinte nélkülözhetetlen a gyümölcsösben a sorművelő vásárlása. Az elöregedett személyautó és kisbusz cseréje is szükséges, várhatóan a traktorok működő képes állapotban tartásához is jelentősebb összegre lesz szükségünk. Elengedhetetlenül szükséges volna az iskola épületének külső falának udvari részének felújítása, mely omlásveszélyes ennek forrásigénye 2,5 millió Ft. Az iskola és a kollégium még ki nem cserélt elavult nyílászáróinak cseréjének folytatása a kollégiumra sikerült pályázatot beadni. Nagy előrelépést jelentene, ha a gázenergiát megújuló energiaforrással válthatnánk ki, szeretnénk, ha az iskola épületére már kész KEOP pályázatunk beadásra kerülne, s jó lenne hasonló pályázat a kollégium épületére is. Az elöregedett szőlő művelése teljes egészében ráfizetés, így annak korszerűsítése elengedhetetlené vált Bevételek alakulása Bevételeink alakulását között a következő táblázat mutatja: Áru- és készletért Szolgáltatások ellenért Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb kártérítés Alk., tanulók egyéb tér Saját bevételek ÁFA visszatérülés Szakképzési hozzájár Termőföldvéd. átvett tám Működési c. pénze. átv Műk.államht. belülről Felh. államht. belülről Kieg visszatéeülés Fejezeti pénzmar. átvétel 4000 Előző évi pénzm. Igéynbevétel Költségvetési támogatás Bevételek összesen Az előző táblázatból jól kitűnik, hogy: - az elmúlt 5 év tekintetében 2009-ben sikerült a legmagasabb összegű saját bevételt elérni, bár e tekintetben minden erőfeszítést meg kell tenni a további fejlődésre, 6

7 - a költségvetési támogatás drasztikus csökkentése évi bevételeinket eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzat e Ft, teljesítés e Ft; 2584 e Ft a bevételi lemaradást a költségvetési támogatás elmaradása okozta. Az alábbiakban részletezzük: Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Eltérés Áru- és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel 3 +3 Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb kártérítés Alk, tanulók egyéb térítése 2 +2 Saját bevétel ÁFA bevétel Szakképzési hozzájárulás Tám. termőföldvédelem Pályázatok mük. bev Intézményi működési bev Fejezei pénzm.átvétel Költségvetési támogatás Pénzforgalmi összesen évi pénzmaradvány Mindösszesen Működési bevételeink módosított előirányzatát saját hatáskörben 2810 e Ft-tal (a már elért többlet bevétellel) növeltük, s még így is sikerült a módosított előirányzatot 1 millió Ft-tal felülmúlni. Ezen tényezők a következőkből tevődnek össze. - Az áruértékesítés elmaradásának egyik igen jelentős oka, hogy mindkét fóliában július első felében kipusztultak a növények (uborka, paprika, paradicsom). Mint kiderült ennek alapvető oka az évek óta halogatott talajfertőtlenítés. Ez őszén pótolva lett, s bízunk abban, hogy ez majd a bevételben is tükröződni fog, hiszen nem mindegy, hogy októberig, vagy júliusig tudunk róla értékesíteni. - A szolgáltatások igen jelentős túlteljesítése részben a kiállítások és díszítési munkák megszerzéséből adódik a szakmai igazgatóhelyettes által, részben a kollégiumi szálláshelyek aktív és tudatos értékesítéséből a mezőgazdasági szolgáltatások értéke igen csekély. - Az ellátottak étkezési bevételét növelni szerettük volna, a tanulók szélesebb körét szeretnénk bevonni az itteni meleg étkezésbe, de sajnos nem sikerült.. - Mind az alkalmazott, mind az idegen étkeztetést szerettük volna növelni, de sajnos nem járt sikerrel. Szórólapozás és saját hirdető tábláink segítségével sikerül némi növekedést elérni. Reménykedtünk, hogy egy soproni megszűnő intézményi konyha érkeztetését 7

8 sikerül megszerezni (kb. napi adag), de sajnos a helyi önkormányzat saját konyháit részesítette előnybe velünk szemben. - Az egyéb kártérítés többletbevételének oka, hogy az évek óta elhanyagolt törött üvegek felszámolását intenzívebben folytattuk, melyet a biztosító megtérített. - Az ÁFA bevétel szerény emelkedését a júliusi ÁFA kulcs emelésének tudhatjuk be. - Szakképzési hozzájárulás tekintetében jelentősebb növekedést tudtunk volna felmutatni, ha pénzforgalmilag közvetlenül rajtunk keresztül bonyolódna. - Pályázat tekintetében a helyi önkormányzatnál elnyert sí tábori és környezetvédelmi nevelési célú pénz jelenti a többletbevételt, mely rendeltetésszerűen felhasználásra került ben a fejezeti pénzmaradványból kapott 4 millió Ft-ot a gázdíj hátralék kifizetésére fordítottuk, míg az előző években mindig póttámogatásként kaptuk meg. Amennyiben ezt a jövőben nem kapjuk meg, a gázdíj kifizetését nincs miből biztosítani. A DASzK központ részéről e Ft költségvetési támogatás nem került kiutalásra, s ez alapvetően összbevételünk elmaradásának oka évi beszámolónkban kimutatott 670 e Ft követelésből a következők nem térültek meg: - BW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ft (kiszámlázott IFA VOLT fesztivál) - tanulói étkezési térítési díjból Ft A többi tétel már ez ideig az egyszámlánkra került Előirányzat-maradvány évi költségvetésünk előirányzat-maradványa e Ft Előirányzat-maradványunkat a novemberi gázdíj kifizetésére sem nyújtott teljes fedezetet. A éviben sajnos e Ft maradvány, melynek összetevő elemeit a 2.1. pontbanban táblázatban összefoglaltuk, s alapvető oka a költségvetési támogatás kiutalásának elmaradása. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon hasznosítása Iskolánkban igen szerény a befektetett eszközök bruttó értéke 773 e Ft-os növekedése 2009 év folyamán, ennek összetétele: - pénzforgalmi kiadás (a felhalm. kiad.-nál részletezve) e Ft - pénzforgalom nélküli (tangyümölcsös gondozása) e Ft - tangyümölcsös aktiválása e Ft összes növekedés e Ft - nem aktiválható ÁFA 673 e Ft - selejtezés e Ft - tangyümölcsös beruházásának kivezetése e Ft összes csökkenés e Ft Befektetett eszközeinkből az év folyamán nem értékesítettünk, de az évek óta összegyülemlett nagyrészt számítástechnikai és híradástechnikai javíthatatlan eszközöket kiselejteztünk. 8

9 Továbbá októberében kaptuk meg a FVH-tól a tangyümölcsös szántóból gyümölcsössé nyilvánításának engedélyét, a számviteli szabályok értelmében az összes ráfordítás költségét ki kellett vezetni, de az időszak alatt elért hozamok bevételével (mely e Ft-ot tett ki az eltelt időszak alatt) csökkenteni kellett az aktiválás értékét. A decentralizált pályázatot 2009-ben sajnos nem adtunk be, s így nem sikerült forrást szerezni a gyümölcsös műveléséhez elengedhetetlen gépek vásárlásához. Értékcsökkentés elszámolás a törvény szerint e Ft volt. A 0 -ra leírt tárgyi eszközök állománya e Ft (csak azért nem növekedett, mert a 0-ra leírt eszközökből e Ft került selejtezésre) az összes bruttó érték 17,23 %-a, míg az összes nettó érték 35,59 %-a. A gépek, berendezések állomány csoportjában a nullára leirt eszközök bruttó értéke e Ft) meghaladja az eszközcsoport nettó értékét (6.415 e Ft), ami eszközparkunk további jelentős elöregedését jelzi. Fontos lenne eszközeink folyamatos cseréje, korszerű a modern technikát bemutató, a gyakorlati oktatást segítő új berendezések beszerzése. Továbbá igen jelentős feladatként hárul ránk az elöregedett szőlő problémájának pályázati segítséggel történő megoldása, amely szinte bevétel nélkül csak kiadást jelent. Ehhez nélkülözhetetlen az érintett föld tulajdoni viszonyainak évek óta húzódó rendezetlenségét mielőbb megoldani, a használati jogot intézményünk számára bejegyezni A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer minden intézményt arra ösztönöz, hogy a rendelkezésére álló 1/12 forrást ütemezze. Különösen a fűtési díjak kifizetése okoz jelentős gondot, mivel ez az év első 5 hónapjában jelentkezik 80 %-ban s állandóan a fejünk felett lebeg a gázóra kikapcsolásának veszélye. A fent nem hivatkozott pontok iskolánkat nem érintik, azaz gazdasági társaságnak nem tagja, közhasznú szervezetet nem támogat, lakásépítési kölcsönt nem folyósítottunk dolgozóinknak, humánszolgáltatási állami normatívát nem vettünk igénybe, letéti számlát nem kezelünk és vállalkozási tevékenységet sem folytatunk. Összefoglalva A rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni figyelembe véve a jogszabályokat -, hogy a szűkülő feltételek mellett az oktatás elengedhetetlen tárgyi feltételeit biztosítani tudjuk. Kérjük beszámolónk elfogadását. Sopron, április 9. Tisztelettel: Gruber László Gál Borbála cégszerű aláírás 9

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselőtestület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 68-69. -ai alapján készítette el a jegyző a 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2011. április..-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2011. április..-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. április..-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2010.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2008. év. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységnek rövid ismertetése

Szöveges beszámoló. 2008. év. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységnek rövid ismertetése Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról

BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatása jó alkalom arra, hogy bemutassuk az elmúlt egy évben elért

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2008. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI...

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2007. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2007-es

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye fıigazgatói megbízás

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete

2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. 2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete Az összevonás után 2008. volt az első teljes gazdasági

Részletesebben