A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között"

Átírás

1 A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között szeptember 12.

2 A következő három hónap alatt gyökeresen át fog alakulni a magyarországi gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete. A rendszerváltás óta nem történt ilyen széleskörű tulajdonosi átrendeződés ilyen rövid idő alatt ebben az ágazatban. Egyedül a gyógyszertári privatizációhoz mérhető a tulajdonviszonyok most kezdődő átalakulása, de a változás iránya részben ellentétes: egyes helyeken az állam újra tulajdonos lehet a patikákban. Ez a hatalmas változás indokolja, hogy áttekintsük a gyógyszertárak helyzetének változását a rendszerváltástól kezdődően mostanáig. Tanulmányunkban megjelöljük a gyógyszer-kiskereskedelem átalakulásának főbb mérföldköveit, elemezzük milyen jogszabályokhoz kellett alkalmazkodniuk a működtetőknek ebben az időszakban, és megvizsgáljuk hogyan alakult az ágazat jövedelmezősége. Végül utánajártunk annak a kérdésnek is, hogy a patikaláncok létrejötte a fogyasztók szempontjából előnyös volt-e vagy hátrányos, ennek következtében milyen hatással jár a megszűnésük. 1) Az indulás 1989-ban megnyílik a magán-egészségügyi szolgáltatások előtt a piac, az orvosok mellett a gyógyszerészek is lehetőséget kapnak a szabad vállalkozásra. Az első patikák egy 1989-es miniszteri rendelet alapján létesülnek az akkor állami tulajdonban álló gyógyszertári központokhoz tartozó állami patikák mellett. Arra alkalmas helység esetén a szakvizsgával rendelkező vállalkozó szellemű gyógyszerész szabadon nyithatott bárhol gyógyszertárat. A piacra lépés erőteljes állami támogatással történt. Az Egészségbiztosító a gyógyszerek árához nyújtott támogatást finanszírozási előleg formájában több hónapra előre utalta ki, induláskor a patikák átlagos forgalmára kalkulálva. Az elszámolás hó végén utólag történt. A gyógyszer kiskereskedelmi árrésének hatóságilag rögzített mértéke lineárisan nőtt az ár nagysága szerint A gyógyszer-kiskereskedelmi átlag árrés (%) változása től csak a tb. támogatott gyógyszerek alapján A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 1

3 A 90-es évek elején létrejönnek 1 az első gyógyszerészi szakmai érdekképviseletek. A döntően már gyógyszertárat működtető gyógyszerészek részvételével működő szervezetek létrehozzák a Magyar Gyógyszerész Kamarát, mely 1994-ben a törvényi szabályozással köztestületi jogosítványokat nyer. A törvény kihirdetése után gyógyszerészi tevékenységet folytatni csak kamarai tagsággal lehetett, a szakmai érdekképviselet érdemi közjogi jogosítványokat kapott az új gyógyszertár létesítési hatósági eljárásokban is Gyógyszertárak számának alakulása Forrás: KSH 2) Az első gyógyszertári törvény 1994-re elkészül a rendszerváltozást követő első gyógyszertári törvény 2. A gyógyszertárak létesítésének és a működtetésének alapvető szabályait tartalmazó törvény a patikák létesítése tekintetében földrajzi és demográfiai korlátokat állított. Az új jogszabály számos megoldásában az 1948 (!) évi törvényhez nyúlt vissza. A gyógyszerészi személyi jog, mint jogintézmény, a létesítés feltételeként előírt demográfiai és földrajzi korlátok, mind olyan szabályok, amelyek változtatás nélkül kerültek át a korábbi törvényből. A működtetés gazdasági szabályai tekintetében azonban szakítottak a régi logikával ben fel sem merült, hogy társas vállalkozás keretében működtessenek gyógyszerészek patikát. Az eredeti szabály szerint a működtető kizárólag egyéni vállalkozás, egészségbiztosító (!) és helyhatóság lehetett. Az 1994-es törvény viszont a társas vállalkozások egy másik típusára, jelesül a betéti társasági formában működő társaságok számára is kinyitotta a gyógyszertár működtetést lehetőségét. Ami lehetővé tette a nem gyógyszerész tulajdonosok megjelenését. 1 9/1990. (III.28) SZEM rendelet alapján 2 A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994 évi LIV. törvény. A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 2

4 Az 1948-as törvényt elemezve ma már egyértelműen látszik, hogy a demográfiai korlát, a működtető gyógyszerész esetében az országos pályázat eredményeként elnyerhető személyes működtetési jog, mind arra a tényre vezethető vissza, hogy a gyógyszerkészítményeket akkor még túlnyomó többségében patikákban állították elő, amihez speciális szakértelem szükségeltetett. Annak érdekében pedig, hogy az akkor még gyógyszerészi magántulajdonú patikákban problémamentesen érvényesülhessen az állam szerepe az árak szabályozásában, szinte teljesen kizárták a versenyt a létesítés, a jogátruházás és a működtetés korlátozásával. Az 1994-es modell megalkotásakor a jogalkotók valószínűleg abból indultak ki, hogy külső forrás nélkül, kizárólag az alkalmazotti státusban lévő gyógyszerészek részvételével képtelenség a privatizációt sikeresen lefolytatni, illetve a gyógyszertárakat működtetni. Egy érdekesség: az 1948-as törvény kimondta, hogy a gyógyszerész köteles a vásárló kívánságára a gyógyszer árát meghitelezni, ha az orvosi rendelvény a sürgősségre utaló jelzéssel van ellátva. Ez az előírás az 1994-es törvényben már nem jelent meg. 3) Privatizáció A törvény hatálybalépésével egyidejűleg indult el az állami, önkormányzati működtetésű gyógyszertári hálózatok privatizációja. A magánosítás, azaz a gyógyszerészek, illetve a gyógyszerészek részvételével működő vállalkozások tulajdonszerzése nagyfokú különbségekkel valósult meg. A települési önkormányzatok eltérő gyakorlatot követtek, volt ahol csak a működtetési jog és a patikai ingóságok, volt ahol a patikának helyet adó ingatlan is értékesítésre került. A 94-es törvény hatálybalépésekor engedély alapján magángyakorlatot folytató gyógyszerésznek ha a magángyakorlat keretében gyógyszertárat működtetettek egy éven belül kérniük kellett a személyi jog engedélyezését. A személyi jogot ebben az esetben országos pályázat kiírása nélkül engedélyezte az akkori egészségügyi minisztérium, azzal a feltétellel, hogy a gyógyszertárak működtetésére vonatkozó feltételeket a hatálybalépést követő öt éven belül teljesíteniük kellett. A törvény hatálybalépésekor működő privatizált közforgalmú gyógyszertárak esetén a személyi jogot szintén pályázat kiírása nélkül engedélyezték annak a gyógyszerésznek, akivel a gyógyszertár-tulajdonos önkormányzat a gyógyszertár működtetésére szerződést kötött, vagy akire a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a tulajdonjogot átruházta. A most felszámolásra ítélt patikaláncok már közvetlenül a privatizáció megindítása után létrejöttek. Függetlenül attól, hogy a vállalkozás indításához a piaci és szabályozói környezet számos közvetlen támogatási elemmel szolgált, a gyógyszertár működtetés a lakosság által elvárt színvonalú helység, berendezés, infrastruktúra, árukészlet okán jelentős forrásigénnyel bírt, aminek némileg már akkor is ellentmondott a törvényben rögzített betéti társasági működtetési forma. Az első gyógyszertári törvény a gyógyszertárak működtetésével kapcsolatban tőkefedezet tekintetében nem határozott meg követelményeket. Előírták viszont, hogy betététi társasági forma esetén a társaság beltagja(i) gyógyszerészek legyen(ek), egyikük pedig személyi jogos A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 3

5 gyógyszerész. A gyógyszertárat működtető társaságban a beltag gyógyszerész(ek) tulajdoni arányának már akkor meg kellett haladnia a 25 százalékot. Tekintettel arra, hogy az akkor érvényes társasági jogi szabályok alapján a Bt. önálló jogi személyiséggel nem rendelkezett, a társaság alaptőkéjét meghaladó követelésekkel szembeni felelősség a gyógyszerész beltagokat teljes személyes vagyonuk erejéig terhelte. Ilyen feltételek mellett az akkor induló vállalkozások jelentős része csak komoly külső forrás, illetve befektetői hozzájárulás mellett vállalkozott a működtetési jog megszerzésére. Feltehetően ennek tudható be az is, hogy a törvény egészen 1999-ig nem zárta ki a tulajdonosi körből sem a gyógyszergyártókat, sem a nagykereskedőket, és nem voltak összefonódást tiltó, versenyfelügyeleti korlátozások sem. 4) Aranykor 1994 és 2006 között a gyógyszerpiac exponenciálisan nőtt. A kilencvenes évek elején a gyógyszer-árszint emelkedése jóval meghaladta az egyébként magas inflációt. A gyógyszerkereskedelem számára ez volt a fellendülés korszaka, hiszen az árrés bevétel dinamikusabban emelkedett, mint a költségek. A degresszív árrés-rendszert, amelynek a keretében a termelői ár-sávok szerint változott az árrés százalékos mértéke, már 1993-ban bevezették. Az alacsonyabb termelői árú gyógyszerekhez magasabb árrés százalék, a magasabb termelői árú készítményekhez pedig alacsonyabb árrés százalék tartozott. Ez a szabályozás mérsékelte a gyógyszertárak extraprofit termelését, de a patikaműködtetés továbbra is igen jó üzlet maradt. A degresszív árrés-sávok rendszere ugyanis úgy lett kialakítva, hogy a magasabb termelői árú készítmények árrése összegszerűen magasabb volt, mint az alacsonyabb árúaké, és bizonyos szint felett az árrés továbbra is lineáris maradt. A nagykereskedelmi szállítók induló vállalkozás esetében bizományban helyezték ki a forgalmazandó gyógyszereket, és végéig megmaradt az egészségbiztosító előfinanszírozási technikája, azaz a betegeknek járó támogatások előlegként történő utalása és utólagos elszámolása. Ebben az időszakban a gyógyszertár működtetés többnyire alacsony kockázattal járt. A patikák üzleti értéke nyilván az ingatlan helyszínétől, a környező patikák számától is függően általában három, négy havi árbevétellel volt azonos mértékű. A patikai üzletrészek (szintén furcsa fogalom a Bt-k esetében) tulajdonjoga gyakran változott a tulajdonosok között, a tényleges tulajdoni joggyakorlás nem feltétlen volt szinkronban a társasági szerződésben rögzített arányokkal. Annak ellenére, hogy a valós tulajdonrészeket leíró szindikátusi szerződések bíróság előtti érvényesíthetősége igen csak kérdéses volt és ma is az, üzletrész váltások a tulajdonostársak közötti kisebb-nagyobb viták után komolyabb gyógyszerellátási zavar nélkül rendeződtek. A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 4

6 TB támogatott gyógyszerforgalom 2003 és 2012 között (Millió Forint) , , , , , ,00 0, Fogyasztói ár TB támogatás Térítési díj Forrás: OEP A patikák számára az első kedvezőtlen változás az ezredfordulót követően történt, amikor 2001-ben a kiskereskedelmi árrést a legfelső sávban összegszerűen befagyasztották. Ez a szabályozás azóta is érvényben van, bár az összeghatár időközben módosult. A gyógyszertárak az intézkedés következtében kifejezetten ellenérdekeltté váltak a drága gyógyszerek forgalmazásában. Általános gyakorlattá vált, hogy a drágább készítményeket nem tartották készleten, csak akkor rendelték meg a nagykereskedőtől, ha a beteg a vényt előzetesen leadta a gyógyszertárban. Az árrés befagyasztást csak a gyógyszerkiskereskedelmi árrés-rendszerben vezették be, a nagykereskedők árrés mértéke a drágább gyógyszerek esetében jóval meghaladja a patikai árrést. A nagykereskedők, azon gyógyszertárak részére, akik rendszeresen forgalmaznak bizonyos magas árú készítményeket, ún. árrés megosztást biztosítanak ben a létesítési szabályok tovább szigorodtak. A patikák létesítési feltételeként előírt személyi jogra vonatkozó engedély megadása szeptemberétől az Magyar Gyógyszerész Kamara feladata lett. Új gyógyszertárat létesíteni csak a Kamara egyetértésével lehetett. A gyógyszerészi tulajdont támogató jelenlegi kormánypolitikához hasonló elképzelést próbált megvalósítani az akkori baloldali kormány is. A működtetés feltételét 50 százalékos gyógyszerészi tulajdonhoz kötötték, amit az akkor már működő gyógyszertáraknak decemberéig kellett volna teljesíteniük. Ezt írta felül a gyógyszer-gazdaságossági törvény. A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 5

7 5) Patikaliberalizáció Forgalmazói szemmel nézve 2006-ban volt a csúcson a piac. A patikák üzleti értéke az egekben, új patikákat létesíteni a demográfiai és földrajzi lefedettség miatt a nagyvárosokban nem lehetett. A működtetési szabályok 2007-re a gyógyszer-gazdaságossági törvény elfogadásával alapjaiban megváltoztak. A létesítés engedélyezésének eljárásában megszűnt a Kamara egyetértési joga. Új gyógyszertár létesítéséről és működésének engedélyezéséről az ÁNTSZ döntött. A demográfiai és a földrajzi korlátok ugyan de jure megmaradtak, ugyanakkor ezen feltételek fennállásától függetlenül is lehetővé vált új gyógyszertár létesítése, ha a kérelmező vállalta bizonyos többletszolgáltatások nyújtását a betegek számára (az új közforgalmú gyógyszertár a működésének megkezdésétől számított legalább 3 évig napi 24 órában nyitva tart, vagy legalább heti 60 órában nyitva tart, vagy 40 órában tart nyitva és folyamatos készenlétet biztosít, valamint a gyógyszert a működés helyszínétől számított legalább 2 kmes körzetben külön díj felszámítása nélkül kiszállítja, vagy gyógyszerek interneten történő rendeléséhez szükséges honlapot működtet, melynek keretében a gyógyszerek házhozszállítását biztosítja.) Az új szabályozás a fogyasztó igényeit helyezte a központba, ezért a szolgáltatás minőségégének növeléséhez kötötte az új gyógyszertárak létesítését. A liberalizációt támogató kormányzati kommunikáció nem véletlenül indult ki a sorban állás jelenségéből: az esti órákban, hétvégén és ünnepnapokon valóban az utcán álltak sorban az emberek, ha gyógyszerre volt szükségük. Hiába nyíltak új üzletközpontok, ezekben nem létesülhettek patikák. A működtetés alapvető személyi feltételein az új törvény sem módosított: gyógyszertárat csak gyógyszerész vezethetett. Ugyanakkor a személyi jog engedélyezésének feltételei átalakultak. Az országos pályázat korábbi módszerével szemben, gyakorlatilag bármely gyógyszerész, aki gyógyszerészi diplomával és kellő szakmai gyakorlattal rendelkezett, személyi jogot szerezhetett. A törvény eltörölte a társasági formára (bt) és a gyógyszerészi tulajdon %-os meghatározására vonatkozó korábbi feltételeket. A szabad tulajdonszerzés mellett azonban szigorú szabályok védték, és védik a mai napig, a működtetés szakmai függetlenségét. A jogszabály deklarálta, hogy a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a gyógyszertár szakmai vezetését, irányítását, valamint a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyeket a gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai kérdésekben (gyógyszerek kiadása, eltartása, betegtájékoztatási tevékenység) nem utasíthatja. A törvény markáns változásokat hozott a gyógyszerpiacon. Többek között szabaddá vált a nem támogatott gyógyszerek kiskereskedelmi árrése, azaz a patikákra volt bízva, hogy milyen áron adják el a betegeknek ezeket a gyógyszereket, azaz a gyártói nagykereskedelmi kedvezmények keretében mekkora árréssel értékesítik a vény nélküli, illetve néhány esetben a vényköteles gyógyszereket. Ezzel párhuzamosan a törvény lehetővé tette, hogy a gyártó a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerei esetében meghatározza gyógyszer legmagasabb kiskereskedelmi eladási árát. Bár a liberalizáció szakmai, össztársadalmi és gazdasági eredményének elfogulatlan elemzése máig nem történt meg, annyi minden bizonnyal elmondható, hogy a létesítési feltételek könnyítése, a gyógyszertámogatások csökkenése, az innovatív-generikus gyógyszerforgalom arányának átalakulása, együttesen jelentős hatást gyakoroltak a gyógyszertárak jövedelmezőségére is. A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 6

8 6) után A kormányváltás megint jelentős változásokat hozott: a nyár elején megalkotott törvénymódosítással január 1-ig tartó patika létesítési moratóriumot hirdetett a parlament, majd a évi CLXXII. törvény gyakorlatilag visszaállította a 2006 előtti állapotokat. A módosítás újra előírja a többségi patikus tulajdonjogot, azaz a legalább 50 százalékos gyógyszerészi tulajdonrészt, amit öt éves átmeneti időben két lépcsőben kell elérni. A törvény kimondja, hogy a január 1-jén már működő közforgalmú gyógyszertáraknak az 50 százalékos tulajdonrészre vonatkozó feltételeknek január 1-jéig kell megfelelniük azzal, hogy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer kiszolgáltatására szerződött közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a személyi jogos gyógyszerész és a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek tulajdoni hányadának együttesen január 1-ig meg kell haladnia a 25 százalékot, valamint azzal, hogy január 1-jét követően a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi összetételében bekövetkező bármilyen változás esetén biztosítani kell, hogy a személyi jogos és a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek együttes tulajdoni hányada elérje a 25 százalékot. Ezt a feltételt 2013-ban az Országgyűlés úgy változtatta meg, hogy a tulajdonosok közé bekerült a gyógyszertárban nem dolgozó, de gyógyszerészi képesítéssel rendelkező külső gyógyszerész, illetve az állam. Ennek eredményeként, előállhat olyan helyzet is, hogy a patikában dolgozó, a patika vezetésért és működtetéséért személyében is felelős személyi jogos gyógyszerésznek alig pár ezrelékes tulajdona lesz, szemben a külső állami képviselővel. Általánosságban elmondható, hogy a kiskereskedelmi árrést bemutató adatok 2007 januárjától nem tükrözik a gyógyszertárak valós árrés-bevételét, mert nem tartalmazzák a nagykereskedelmi árrés kedvezményeket, visszatérítéseket, illetve a nem támogatott gyógyszerek esetén alkalmazott árréseket. A nagykereskedők kedvezményrendszere természetesen a nagy forgalmú gyógyszertárakat preferálja, az alacsonyabb vásárlóerővel rendelkező kis patikákat kevésbé, vagy egyáltalán nem. Ennek igazságosabbá tételét kívánta rendezni a 2012-es nagykereskedelmi árrés-csökkentés a kiskereskedelmi árrés javára, azonban a patikák számára ez az intézkedés kevés pozitív változást okozott, mert a nagykereskedők jelentősen lecsökkentették a gyógyszertáraknak adott kedvezményeket. Az utóbbi két évben indult el az a törekvés, hogy a gyógyszertárak árbevétele ne csak a forgalomtól, hanem a gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó többletszolgáltatásoktól is függjön. Bevezették a generikus helyettesítési díjat és az úgynevezett szolgáltatási díjat, melyek az alapszintű gyógyszerészi gondozást hivatottak ösztönözni. Az összegek szétosztásának módja az alacsony forgalmú gyógyszertáraknak kedvez. Nemzetközileg is egyértelmű tendencia, hogy a gyógyszerészi gondoskodásból származó bevételek egyre nagyobb jelentőséget kapnak a patikák árbevételében. Ehhez a trendhez igazodik az a tervezet is, amely az emelt szintű gyógyszerészi gondozást kívánja bevezetni a 65 éven felüli, 5 gyógyszernél több készítményt szedő betegek körében évi LXXXIX. törvény A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 7

9 7. A láncok vége: hátrány vagy előny? Az új jogszabályok egyik legfontosabb rendelkezése, hogy a jövőben senkinek nem lehet négynél több patikában tulajdonrésze, ami természetesen azt is jelenti, hogy a továbbiakban nem működhetnek patikaláncok. Mi indokolja ezt a drasztikus, a gyógyszer-kiskereskedelmi piacot alapvetően átrendező lépést? Az országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslatokban a patikaláncok felszámolásának indokaként a gyógyszerészek szakmai függetlenégének, a gyógyszerellátás biztonságának, valamint a betegek érdekének védelmét jelölték meg a kizárólag üzleti célokat szem előtt tartó patikai menedzsment döntésekkel szemben novemberében a Healthcapital Zrt. külső megrendelésre piackutatást végzett a hazai gyógyszer-kiskereskedelmi piacon, melynek során azt vizsgáltuk, hogy a hazai gyógyszerellátást biztosító közforgalmú gyógyszertárak értékesítési és eladási gyakorlata hogyan módosul a lánchoz tartozás esetén. Vizsgálatunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 1) A lánchoz tartozó patikák, illetve a franchise patikák ténylegesen hálózatként működnek-e, azaz a termékek fogyasztók, betegek felé történő tényleges eladása során azonos áron értékesítenek, az esetleges gyártói nagykereskedelmi engedményeket azonos mértékben adják tovább a vásárlók számára. 2) A lánchoz tartozó patikákban és a független gyógyszertárakban ugyanazon termékek esetében hogyan alakulnak a fogyasztói árak. 3) A különböző patikákban az árazási politika mutat-e különbséget egymáshoz viszonyítottan illetve a független patikák tekintetében. 4) A lánchoz tartozó gyógyszertárak és a független patikák által alkalmazott árak összehasonlítása alapján igazolható-e, hogy a független patikákban a fogyasztók számára előnyösebb az értékesítési gyakorlat. A vizsgálat során 10 köztudottan nagy forgalmú, recept nélkül elérhető, nem támogatott gyógyszert választottunk ki. Melyek az adott időszakban a legtöbbet reklámozott, a vásárlók által legjobban ismert termékek voltak, amelyeket a legtöbb gyógyszertár - földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül - biztosan készleten tartott 4. Termékválasztásunkat a gyógyszerpiaci szereplők 2011-es reklámköltési adataira alapoztuk, mely szerint a reklámozható OTC termékek közül az összes reklámra elköltött pénzek az egyes termékcsoportok tekintetében az alábbi sorrendben történtek: vitamin és étrendkiegészítők, fájdalomcsillapítók, antiallergének, köhögés elleni és orrdugulás elleni készítmények, bőrgyógyászati és gomba ellenes készítmények, urológiai megbetegedés kezelésére szolgáló készítmények. 4 A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 8

10 A patikákat befektetői csoport szerint, valamint patikalánchoz való tartozás szerint csoportosítottuk. Emellett képeztünk egy külön csoportot is, a patikalánchoz sem tartozó gyógyszertárakból. A patikák kiválasztása területi eloszlását tekintve KSH lakossági adatok alapján, megyénként történt. A kiválasztásnál igyekeztünk a településnagyság szempontjából különböző kategóriába tartozó patikákat választani. A vizsgálat a április 1. és július 31. közötti időszakra terjedt ki. A lánchoz tartozó és a független gyógyszertárak adott időszakban és a kiválasztott termékekkel végzett összehasonlító elemzése az következő eredmény hozta: 1. A lánchoz tartozó patikák árazása szempontjából nem működnek láncként, azaz érdemben a működtető nem gyakorol befolyást az egyes egységek árpolitikájára, azaz e tekintetben nem különböznek a független patikáktól. Tulajdonképpen egy befektető csoporthoz tartozó független patikák sokaságáról van szó. 2. Annál a hálózatnál volt a legalacsonyabb az árszint a vizsgált termékkörben, amelyik egyedüliként működött valódi láncként (azaz ugyanaz a tulajdonos működtette az összes patikát). Fogyasztói oldalról ellátási, árképzési és akció követési gyakorlata előnyösebb volt a többi lánchoz tartozó vagy független patikánál, mely egyértelműen forgalomnövelő hatást eredményezett. 3. Összességében a lánchoz tartozó patikák nem drágábbak, igaz nem is olcsóbbak, mint a független patikák, tehát az ugyanazon befektetői csoporthoz történő tartozás - fogyasztói oldalról - semleges a gyógyszertári értékesítés szempontjából. 8) Gyógyszertár tulajdonlási program A 2013-as gyógyszertár tulajdonlási program egyedül a privatizációs időszakhoz mérhető átrendeződést eredményez majd a patikák mögött tulajdonosi körben, azzal a különbséggel, hogy ez a folyamat alapvetően más gazdasági és gyógyszerpiaci környezetben indul el, mint a korábbiak. A jelenlegi helyzet főbb jellemzői: Csökkentő jövedelmezőség: A generikus programok következtében a támogatott gyógyszerek árszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A gyógyszerek TB támogatásának szintje fokozatosan zsugorodik. A drága készítmények kikerültek a járó-beteg ellátásból és átkerültek ún. tételes finanszírozásba a fekvőbeteg ellátásba. Csökken a nagykereskedők által biztosított kedvezmények, visszatérítések, rabatok mértéke, szigorodik a fizetési határidők be nem tartásának szankcionálása. A patikák jelentős része komoly szállítói tartozásokat halmozott fel. A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 9

11 Tengelycím 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2 millió ft alatt Árréstömeg szóródása a patikák között negyedéves adatok alapján (%) 2 és 4 millió ft között 4 és 6 millió ft között 6 és8 millió ft között 8 és 10 millió ft között 10 millió ft fölött ,4% 31,3% 24,7% 14,9% 7,7% 8,1% ,2% 32,5% 24,9% 16,1% 7,2% 7,2% ,9% 34,0% 25,6% 15,5% 6,5% 5,6% Forrás: OEP Bővülő patikai profil: Rohamosan bővül az étrend kiegészítők köre, növekszik a homeopatiás termékek iránti igény. Jelentősen bővül a recept nélkül kapható gyógyszerek választéka, amelyek árrése hatóságilag nem szabályozott, gyógyszertáranként eltérő mértékű lehet. Növekszik a fogyasztók által igénybevett patikai szolgáltatások aránya: Egyre több gyógyszertár rendelkezik saját honlappal. Elindult az nem receptköteles termékkörben az internetes gyógyszer kereskedelem. Várható, hogy a közeljövőben bevezetésre kerül az elektronikus recept. Megjelent a patikákban a gyógyszerészi gondozás, amit az OEP szolgáltatási díjjal preferál. Előkészület alatt van a több gyógyszert szedő 65 éven felüliek emelt szintű gyógyszerészi gondozásának OEP finanszírozása. Terjedőben van a gyógyszerek házhoz szállítása. A tulajdonosváltás folyamatában új szereplők megjelenését preferálja a szabályozás: A gyógyszerészi tulajdonlásban átmeneti jelleggel megjelenhet az ún. patikaalap, amennyiben a gyógyszerész nem rendelkezik elegendő tőkeerővel az előírt tulajdoni arány megszerzéséhez. Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy a személyi jogosnak nem kell 25%-os üzletrésszel rendelkeznie, amennyiben a gyógyszertárban dolgozó, vagy más a A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 10

12 patikában csak tulajdonosként megjelenő gyógyszerész tulajdona eléri az előírt mértéket. Ezzel lényegében azt kívánja ösztönözni a törvény, hogy az üzleti befektetők helyébe szakmai befektetők kerüljenek a gyógyszertárakba. A tulajdonlási hierarchiában utolsóként potenciálisan megjelenhet az állam, azon gyógyszertárak esetében, amelyekre az ellátásban szükség van, de nem akad gyógyszerész jelentkező a megvásárlására. Elindult a generációváltást ösztönzését támogató program előkészítése is. Ebben a differenciált környezetben kell a tulajdonosváltási programba belevágnia az érintett gyógyszerészeknek. A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 11

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S társasági szerződés módosításáról A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról,

Részletesebben

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S 'm O gnyaws W l pic95s2_/40, 8 ftzeft : 2004 JON 0 9 MAGYAR KÖZTÁ.R.SASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Részletesebben

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve A patika 2011. április 11-én nyitott. Az első év jellemzően a patika bevezetésével, azaz a betegekkel történő megismertetéssel és a lakosság vásárlási

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai. SOTE Rezidens képzés II évf. 2015. május 30. Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai. SOTE Rezidens képzés II évf. 2015. május 30. Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai SOTE Rezidens képzés II évf. 2015. május 30 Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila Vázlat A gyógyszertári vállalkozás bevételi és kiadási szerkezete (HZ) o bevételek

Részletesebben

Az OEP hatósági feladatai

Az OEP hatósági feladatai Az OEP hatósági feladatai Budapest 2016. február 27. dr. Bidló Judit Főosztályvezető Biztosított jogviszony TB támogatés Szerződéses kapcsolatok Gyógyszertárak száma Patikák megoszlása TB támogatott

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában, december 28-án jelent meg az Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Online gyógyszerforgalmazás

Online gyógyszerforgalmazás Online gyógyszerforgalmazás Dr. Fittler András, Ph.D. egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet,,Webáruházak, webshopok és webpatikák - egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése'

Részletesebben

J/1323. számú. Jelentés

J/1323. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/1323. számú Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

Pharmaház Püspökladány Kft. 2013. évi Üzleti terv

Pharmaház Püspökladány Kft. 2013. évi Üzleti terv Pharmaház Püspökladány Kft. 2013. évi Üzleti terv Dr. Hegedűs Melinda Ügyvezető ELŐZMÉNYEK Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évben adott engedélyt a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben

Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben (A Hungaropharma Zrt. és az Alma patikák adatainak tükrében) Dr. Feller Antal 2013. november 14. TARTALOM Az étrend-kiegészítők helye a gyógyszernagykereskedelemben

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-203/2004/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013.

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013. A bírósági ügyforgalom főbb adatai 213. Országos Bírósági Hivatal Budapest, 214. Érkezés Érkezés 26 27 28 29 21 211 212 213 A bíróságokhoz érkezett ügyek száma összesen 1 343 317 1 478 264 1 598 916 1

Részletesebben

Mozgó fiókgyógyszertárban rejlő lehetőségek

Mozgó fiókgyógyszertárban rejlő lehetőségek Mozgó fiókgyógyszertárban rejlő lehetőségek Hogyan növelhető a patika ellátottjainak száma 4.500 fővel? ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Szeretné patikája forgalmát növelni azáltal, hogy az ellátott lakosság száma 4.500

Részletesebben

II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése

II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése 48. (1) Gyógyszertár csak érvényes működési engedély alapján működtethető. Új gyógyszertár létesítéséről

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas

Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Gyógyszerészként mennyire bízhatunk krónikus betegeink gyógyszerismeretében? Molnárné Pásztor Gréta, Arany Kígyó Gyógyszertár, Dabas Célkitűzés... 1. Információt kapni arra, hogy gyógyszerészként mennyire

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ Az Országgyűlés elnöke július 1-én küldte meg a köztársasági elnöknek aláírásra a múlt hét közepén elfogadott, egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal?

Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal? Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal? Az elkövetkező hetekben néhány olyan témának tervezzük részletesebb bemutatását, amelyek részét képezik a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Sohajda Attila SOTE. GYTK május. 28.

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Sohajda Attila SOTE. GYTK május. 28. Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Sohajda Attila SOTE. GYTK. 2016. május. 28. 2016.05.28. SOTE GYTK Szakképzés 1 Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai A gyógyszertári vállalkozás bevételi és

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2016.05.28. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

1994. évi LIV. törvény. a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1994. évi LIV. törvény. a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1994. évi LIV. törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Hitelesített nyilvántartások: Vizsgálati napló Munkafüzet Impleálási napló Laboratóriumi napló Kiszerelési napló Belső minőségellenőrzési napló Sterilezési

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Együttműködési szerződés rövidített változata

Együttműködési szerződés rövidített változata Együttműködési szerződés rövidített változata A későbbiekben részletes kidolgozásra kerülő együttműködési szerződés rövidített, összegző tartalma: mely megkötésre kerül Kiss László egyéni vállalkozó (továbbiakban

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Médiapiaci kórkép 2015

Médiapiaci kórkép 2015 Médiapiaci kórkép 2015 Szükség van életmódváltásra? 2015. November 12. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Egészségesen működő piaci feltételek Kiszámíthatóság, önszabályozás, párbeszéd A hatékony

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai A gyógyszertárak szerződéses viszonyai Dr. Sohajda Attila Magyar Gyógyszerészi Kamara SOTE GYTK rezidensképzés Budapest 2015. Szeptember 26. A szerződés fogalma, alapelvei A szerződés két vagy több természetes,

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u. 32. 06 (1) 347-7300 www.lapker.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. július 15. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Hogyan tovább gyógyszerészet a gyógyszertári ügyelet. Helyzetkép, rendező elvek, javaslatok a normatív szabályozáshoz

Hogyan tovább gyógyszerészet a gyógyszertári ügyelet. Helyzetkép, rendező elvek, javaslatok a normatív szabályozáshoz Hogyan tovább gyógyszerészet a gyógyszertári ügyelet Helyzetkép, rendező elvek, javaslatok a normatív szabályozáshoz Az elmúlt hetekben elkezdtük néhány olyan témának a részletesebb bemutatását, amelyek

Részletesebben

Pharmaház Püspökladány Kft. 2012. évi beszámolója

Pharmaház Püspökladány Kft. 2012. évi beszámolója PHARMAHAZ PÜSPÖKLADÁNY KFT 4150 PÜSPÖKLADÁNY KOSSUTH ÚT 1 Pharmaház Püspökladány Kft. 2012. évi beszámolója Dr. Hegedűs Melinda Ügyvezető PHARMAHAZ PÜSPÖKLADÁNY KFT 4150 PÜSPÖKLADÁNY KOSSUTH ÚT 1 A patika

Részletesebben

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: polgarmester(qj.nvirhalo.hu Iktatószám: 8238-24/2012.x. Ügyintéző:

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben