Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló június Kőnig Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva"

Átírás

1 Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló június Kőnig Éva

2 Mit is vizsgálunk? időszak: /2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak azok, ahol érdemi változások, elmozdulások következtek be okok: mivel magyarázhatóak a változások (szabályozás, finanszírozás stb.) következmények: a változások hogyan hatottak a támogatásra szorulókra

3 Önkormányzati szociális ellátásokban részesülők számának alakulása (ezer fő) Ellátás megnevezése Jövedelempótló ellátások rendszeres szociális segély ápolási díj időskorúak járadéka Jövedelemkiegészítő ellátások lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatás közgyógyellátás temetési segély köztemetés átmeneti segély

4 Az önkormányzati szociális ellátásokban részesülők számának alakulása (%)

5 Az ellátásokra fordított kiadások változása 2004-hez viszonyítva

6 A szociális ellátások kiadásainak megoszlása 2004; 2008 (%)

7 Átmeneti és temetési segély Közös jellemzőjük: törvényi szabályozásuk szinte alig változott, a törvényi előírások keret jellegűek, helyi szinten kell szabályozni, a kiadásokhoz a központi költségvetés normatív módon járul hozzá, így a kiadások forrása a települési önkormányzat költségvetése, az önkormányzatok több mint 90%-a biztosította mindkét ellátási formát.

8 Átmeneti segély A legnagyobb a létszám csökkenés ezen segély típusnál, amely megjelenik a kiadásokban is, az ellátásban részesülők 70%-a évente egyszer kap átmeneti segélyt az egy személyre jutó esetszám 2,3-ról 1,8-ra esett vissza, összege öt év alatt szinte nem változott (évi Ft/fő között mozgott), az érintettek 25%-a kapja természetben. Az átmeneti segély egyre kevésbé tölti be a funkcióját, inkább gesztus értékű, mint valós segítség a családok számára.

9 Temetési segély A temetési segélyben részesülők száma 22%-al csökkent, a halálozások számához viszonyítva 2004-ben 48%, míg ban 38% után részesült az eltemetetésről gondoskodó személy támogatásban, az összege a vizsgált időszakban alig emelkedett (18 ezer Ft-ról 22 ezer Ft-ra), miközben a temetési költségek jelentősen nőttek. Túl sokan, túl kis összegben kapnak temetési segélyt, amiben az önkormányzatok szemlélete mellett a törvényi szabályozás változatlansága is közrejátszik.

10 Ápolási díj szabályozásának változásai Két fontos változás történt: 2003-tól az alanyi jogon járó ellátás 90%-át a központi költségvetés finanszírozza, 2005-ben bevezetésre került az emelt összegű ellátás a fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos gondozását végzők részére (összege a nyugdíjminimum 130%-a). A két intézkedés lényeges hatást gyakorolt az ellátottak összetételére.

11 Az ápolási díjban részesülők megoszlása az ellátás főbb típusaiban

12 Ápolási díj - következmények Az ellátotti létszám belső összetétele megfordult: az alanyi jogon ápolási díjban részesülők száma több mint 2- szeresére nőtt, a méltányossági jogon igénybevevők száma csökkent, az alanyi jogon belül emelt összegű ellátásban részesülők aránya 40%, 2004-ben az önkormányzatok 35%, 2008-ban már a 45%-a nem állapított meg méltányossági alapon ellátást. Az önkormányzati és ellátotti érdekeltség egybeesése miatt következett be a belső összetétel változása.

13 Lakásfenntartási támogatás szabályozásának változásai 2003-ban került bevezetésre: a támogatás normatív, kötelezően nyújtandó formája (előtte az ellátottak száma folyamatosan csökkent), adósságkezelés és hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás ben több kedvező intézkedés: az elismert lakás költség összege emelkedett, a támogatott lakás kiadás aránya nőtt, a jogosultságnál figyelembe vett lakáskiadások jövedelmen belüli aránya 25%-ról 20%-ra mérséklődött.

14 A támogatásban részesülők számának alakulása jogcímek szerint

15 A lakásfenntartási támogatás célzottsága

16 Lakásfenntartási támogatás következmények I. A normatív támogatás bevezetésével nőtt a létszám, mely tendencia 2008-ban megfordult a jövedelemhatár értékvesztése miatt egyre kevesebben jogosultak, méltányossági támogatás csupán az önkormányzatok 23%- ánál van, az adósságkezelésben pedig nagyon kevesen részesülnek, támogatás összege alacsony (havi Ft), ami az átlagos rezsi költség kb.: 12 %,

17 Lakásfenntartási támogatás következmények II. a természetben nyújtás egyre kevésbé jellemző, így a célhoz kötött felhasználása se biztosított általános jövedelem kiegészítés, 2010-ben megszűnik a gáz-és távhőtámogatás, miközben a lakhatás támogatásának más formája sem került megerősítésre. A lakásfenntartási támogatás célzottsága és hatékonysága az elmúlt években romlott.

18 Közgyógyellátás szabályozásának változásai július 1-jétől rendszerű változás: a három jogcím maradt, a gyógyszerlistát a gyógyszerkeret váltotta fel (a kiadások 80%-át a gyógyszerek teszik ki), elektronikus adatkapcsolat jött létre az OEP és a gyógyszertárak között, az átállás fokozatosan történt (több mint egy év) mindenkinek új igazolvány került kiadásra től költségvetési megfontolások miatt szigorodtak a gyógyszerköltség megállapításának szabályai.

19 Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számának változása az ellátás típusa szerint

20 Közgyógyellátás következmények I. Eredmények: a gyógyszerválaszték nagyságrendekkel bővült és személyre szabott lett, a nem célszerű felhasználás visszaesett. Problémák: bonyolult az eljárásrend, nagyon alacsony a gyógyszerkeret (2009-ben Ft/fő volt, mikor a felső határ 12 ezer Ft.) - így a ráfordítás nominálisan se nőtt a rászorultak gyógyszerkiadásainak egyre kisebb részét fedezi.

21 Közgyógyellátás következmények II. Bár a felülvizsgálat eredményeként az alanyi jogosultak száma is mérséklődött, arányuk viszont 2009 végére 65%-ra emelkedett, a legnagyobb visszaesés a méltányossági alapon igénybevevőknél volt (több mint 60%) - kettős ok: törvényi és helyi szabályozás, a legkevesebben 60 ezer fő normatív alapon jogosultak vannak, az alacsony jövedelmi küszöb miatt. A közgyógyellátás célzottsága és hatékonysága nem megfelelő.

22 Rendszeres szociális segély szabályozásának változásai július 1-jével bevezetésre került a családi segélyezés, amely figyelembe vette az eltartott gyermekek számát is,valamint nőtt a jogosultsági határ és az összege is, 2007-től segély összegénél felső korlát (nettó minimálbér) bevezetése, illetve a közcélú és segély kassza átjárhatóvá vált, 2009-től az Út a munkához program keretében bevezetésre került a RÁT és a közcélú foglalkoztatás állami támogatásának felső korlátja megszűnt.

23 A segélyre jogosultak számának alakulása

24 A segély összege néhány fontosabb mutatóhoz viszonyítva

25 Rendszeres szociális segély következmények Jelentős létszám emelkedés, főleg 2009-ben a gazdasági válság következtében nőtt munkanélküliség, a családi segélyezéssel nőtt segély átlagos összege (bár a 40 ezer Ft feletti összegben részesülők aránya 10% volt 2006-ban), az ellátás összege stagnált az elmúlt 3 évben, miközben a megélhetés költségei nőttek.

26 Út a munkához A program elérte-e a célját? igen: mert átrendezte a segélyezettek összetételét, a korábbi 6-7% helyett, 35-40% vett részt közcélú foglalkoztatásban, nem: mert nem vezet vissza az elsődleges munkaerőpiacra, nem jelent tartós foglalkoztatást ezt kellene támogatni. Probléma a tartós munkanélküliek munkavégző képessége alacsony szintű.

27 Együttműködés Szabályozása az évek során igen sokszor módosult, a leglényegesebb változások: már 1994-től szerepel a segélyezett együttműködési kötelezettsége,a felajánlott munka elfogadása, 1997-ben az együttműködés kiterjed a mentális és szociális helyzethez igazodó programra, amelyek szervezése a családsegítők feladata, 2000-től az önkormányzatok feladata lett a közcélú foglalkoztatás megszervezése, és előírhatóvá vált a munkaügyi központtal történő együttműködés, 2005-ben bevezetésre került a beilleszkedési program, 2009-ben a RÁT-ra jogosultaknak kötelező a munkaügyi központokkal együttműködni.

28 Szervezetek között munkamegosztás Az együttműködésben három szerv vesz részt: önkormányzat - közcélú foglalkoztatás, családsegítő központok - beilleszkedési program, munkaügyi központok - álláskeresési megállapodás. A segélyezettek többsége korábban is regisztrálva volt a munkaügyi szervnél, miközben a másik kettővel is együttműködött, így a 2009-es szabályozás nem jelentett gyökeres változást. Mindig is probléma volt és ma is az, hogy nem tisztázottak pontosan a kompetencia határok.

29 Összefoglalás Az önkormányzati költségvetést terhelő, méltányossági ellátások jelentősen visszaestek, a támogatások összegei fokozatosan elértéktelenedtek, a juttatások célzottsága romlott, amiben az emberi erőforrás hiánya is közrejátszik, a foglalkoztatás bővítéséhez a segélyezettek munkára történő felkészítése, a piaci szektorban történő munkába állás állami támogatása szükséges.

30 Köszönöm a figyelmet!

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya

Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya Szociális jog I 2014 március 27 dr Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya A pénzbeli és természetbeni ellátások csoportosítása 1 Működési mechanizmusuk szerint:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Szociális kiadások. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen:

Szociális kiadások. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen: Szociális kiadások 1. Vezetői áttekintés Mostani elemzésünkben a szociális kiadások közé a családpolitikai, gyermekvédelmi és gyermekjóléti, és szociális kiadásokat és a társadalmi felzárkózást segítő

Részletesebben

Adósságkezelés: sikerek és kudarcok

Adósságkezelés: sikerek és kudarcok KÕNIG ÉVA Adósságkezelés: sikerek és kudarcok A lakhatás az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet. A hátralékok miatt elrendelt kilakoltatások megelõzése, a lakhatás feltételeinek megõrzése érdekében az

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére 5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyes szociális ellátások

Részletesebben