STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, április 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25."

Átírás

1 STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP Szabadszállás, április 25. 1

2 2015. évi változások - Központi érkeztetési rendszer (KÉR): jelentős részben elektronikus alapra helyezi át az ügyiratforgalmat - Szociális ellátórendszer átalakítása: az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek - Szervezeti változások (integráció): a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek főosztályokká történő összevonása 2

3 Szt. szerinti ellátások hatáskör szerinti csoportosítása március 1. járási hivatal Jegyző települési ök. 1. Aktív korúak ellátása egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Települési támogatás 2. Köztemetés foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2. Időskorúak járadéka 3. Ápolási díj Alapösszegű Emelt összegű Kiemelt 4. Közgyógyellátás Alanyi Normatív 5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 3

4 Támogatás típusa Szociális törvény hatálya alá tartozó ellátások Fogyatékossági támogatás Emelt összegű családi pótlék Közlekedési kedvezmények -Személygépkocsi szerzési támogatás -Átalakítási támogatás* Parkolási igazolvány Súlyadó-mentesség* Útdíjfizetési kötelezettség* Akadálymentesítési támogatás* Építményadó* Támogatási formák Hatáskör gyakorlója Járási hivatalok, önkormányzatok Kormányhivatal (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály) Kormányhivatal (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály) Kormányhivatal (Szociális és Igazságügyi Főosztály) Járási hivatal Önkormányzati adóhatóság Kormányhivatal Hitelintézet Önkormányzati adóhatóság (helyi rendelet) * CSAK MOZGÁSFOGYATÉKOSOKNAK! 4

5 Fogyatékossági támogatás, családi pótlék összehasonlítása Megnevezés Családi pótlék Fogyatékossági támogatás Életkor Megkötés nincs Csak nagykorú személyek részére Összege ,- Ft ,- ft Jövedelemtől függ? Nem Nem Szt. szerint ellátásoknál jövedelemként figyelembe kell venni? Igen Nem Közgyógyellátásra jogosít Igen Nem Közlekedési kedvezményre jogosít Igen, de csak 18 éven aluliak esetében Igen 5

6 Járási hivatalok által nyújtható szociális ellátások 1. Aktív korúak ellátása 1. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2. Időskorúak járadéka 3. Ápolási díj 1. Alapösszegű 2. Emelt összegű 3. Kiemelt 4. Közgyógyellátás 1. Alanyi 2. Normatív 5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 6

7 Aktív korúak ellátása Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Formái: -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 7

8 Aktív korúak ellátása Hatáskör gyakorlója február 28-ig március 1-től Jegyző Formái: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Járási hivatal Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8

9 Rendszeres szociális segély változása Rendszeres szociális segély Egészségkárosodott személyek nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők 14 éven alatti gyermek felügyeletét ellátók Ök. rendelet alapján jogosultak Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Fht, ha az együttműködést vállalja Jogosultság megszüntetése, ha az együttműködést nem vállalja Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Fht, ha az együttműködést vállalja Jogosultság megszüntetése, ha az együttműködést nem vállalja

10 Egészségkárosodottnak minősül aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül 10

11 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege Havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, de nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező összegének 90%-át., ,- Ft-ot. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának (26.220,- Ft) szorzatával. 11

12 Időskorúak járadéka Jogosultsági feltételek: a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (22.800,- Ft-ot), az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (27.075,- Ft-ot), az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft-ot). Összege: a jogosultsági feltételektől függően az öregségi nyugdíjminimum 80, 95 vagy 130 %-a de minimum 1000 Ft. 12

13 Nyugdíjkorhatárt betöltött aktív korúak ellátása A nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával a járási hivatalnak meg kell megszüntetnie az aktív korúak ellátására való jogosultságot és hivatalból meg kell indítania az időskorúak járadékára való jogosultság ügyében az eljárást. Kérelem-nyomtatványon az ügyfél adatait a hatóság tölti ki. Ha 15 napon belül nem küldi vissza, meg kell szünteti az eljárást. A jogosultság kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 13

14 Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy 18 év alatti tartósan beteg személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 14

15 2015. február 28-ig március 1-től Járási hivatal: Alapösszegű ápolási díj Emelt összegű ápolási díj Kiemelt ápolási díj Járási hivatal: Alapösszegű ápolási díj Emelt összegű ápolási díj Kiemelt ápolási díj Képviselő-testület: Méltányossági ápolási díj Képviselő-testület: Települési támogatás keretében adhat 15

16 Ápolási díj Szolgálati időre jogosít Összege: Alapösszeg bruttó ,- Ft. Fokozott ápolási szükséglet esetén az alapösszeg 150 %-a (bruttó ,- Ft) kiemelt ápolási díj összege az alapösszeg 180 %-a (bruttó ,- Ft). 16

17 Hozzátartozó házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő testvér; Közeli hozzátartozó élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér házastársa; Hozzátartozó 17

18 Fokozott ápolás feltételei Fokozott ápolás feltételei : a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem tud - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. 18

19 Kiemelt ápolási díj Január 1-től Az jogosult, aki nagykorú hozzátartozója a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján E minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi. Ebbe a minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. kiskorú hozzátartozója emelt összegű családi pótlékban részesül, és kiemelt ápolási szükséglete áll fenn. Kiemelt ápolási szükséglet: másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, továbbá másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni. 19

20 Igazolás, szakvélemény A háziorvos igazolást ad arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, A háziorvos szakvéleményt ad arról, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. A kérelmező, illetve az ápolási díjat megállapító szerv az igazolás felülvizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől, a szakvélemény felülvizsgálatát Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetékes Kirendeltségétől kérheti. Kiemelt ápolási díjhoz nagykorú ápolt esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv ad ki hatósági bizonyítványt, kiskorú esetén az emelt összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító szakorvos. 20

21 Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 21

22 2015. február 28-ig március 1-től Járási hivatal: Járási hivatal: 1.Alanyi jogú közgyógyellátás 2.Normatív jogú közgyógyellátás Önkormányzat: 1.Méltányossági közgyógyellátás 1.Alanyi jogú közgyógyellátás 2.Normatív jogú közgyógyellátás Önkormányzat 1.Települési támogatás keretében adhat támogatást 22

23 Közgyógyellátás Jogcímek: Alanyi Normatív Változások: Megszűnt a méltányossági közgyógyellátás márc 1- től Szakhatóság helyett szakkérdés keretében kerül sor a gyógyító ellátás költségének és a gyógyszerköltségnek a megállapítására (2015. április 1-től.) 23

24 Alanyi jogú közgyógyellátás Jogosultak többek között -: az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő egészségkárosodott személy; a rokkantsági járadékos; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, rokkantsági ellátásban részesülő személy, ha egészségi állapota nem haladja meg a 30 %-ot, illetve december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, öregségi nyugdíjban részesülő szemléy, ha december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. 24

25 Normatív közgyógyellátás Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2.850,- Ft-ot) meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft-ot). A járási hivatal állapítja meg Egy évre kerül megállapításra 25

26 Gyógyszerkeret, keret módosítás Gyógyszerkeret megállapítása: szakkérdés Gyógyszerkeret mértéke: Egyéni gyógyszerkeet mértéke a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de legfeljebb havi ,- Ft/hó. Eseti gyógyszerkeret: évi 6.000,- Ft Keretmódosítás: ha a változás meghaladja az 1.000,- Ft-ot. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos gyógyszerköltségre vonatkozó igazolását, valamint arra vonatkozó igazolását is, hogy a gyógyszerköltség emelkedése meghaladja az 1.000,- Ft-ot. 26

27 Eü. szolgáltatásra való jogosultság Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező járulékfizetés nélkül veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatást. Szociálisan rászorultak részére állapítható meg (jövedelem és vagyonvizsgálat) Jogosultsági feltételek: a. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34.200,- Ft-ot), b. aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft-ot) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 27

28 Önkormányzat által adható támogatások február 28-ig Köztemetés Önkormányzati segély Méltányossági ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Méltányossági közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás március 1-től Köztemetés Települési támogatás 28

29 Települési támogatás A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni a jogosultsági feltételeket! 29

30 Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás Jogosultsági kör: Mozgásfogyatékosok Látásfogyatékosok Hallásfogyatékosok Értelmi fogyatékosok Súlyos vagy középsúlyos személyiségzavarban szenvedők Autisták Támogatás típusai: Szgk. szerzési támogatás Szgk. átalakítási támogatás 30

31 Személygépkocsi szerzési támogatás formái A személygépkocsi szerzési támogatás: új járműnek minősülő személygépkocsi (Suzuki Swift 1,2; SX4 és S-Cross típusok), vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad,* Vagy járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék* szerzésére felhasználható. *csak súlyos mozgáskorlátozottak vehetik igénybe 31

32 Átalakítási támogatás a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás. Csak súlyos mozgáskorlátozottak jogosultak erre a kedvezményre. 32

33 A támogatás mértéke A szerzési támogatás mértéke új szgk. esetében ,- Ft használt szgk. esetében a vételár 60%-a, de legfeljebb ,- Ft. segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű és elektromos kerekesszék esetében a vételár 60 %-a, max ,- Ft. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb , Ft. 33

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Prikkelné Fekete Erika Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Tel.: 76/

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben