A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások"

Átírás

1 A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

2 - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj

3 Óvodáztatási támogatás

4 Visszatekintés Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. törvény 15. -a iktatta be a támogatási formát. A fenti törvényt az Országgyűlés június 2-ai ülésnapján, 17 óra 48 perc 30 másodperckor fogadta el, 213 igen, 155 nem, 0 tartózkodás melletti szavazataránnyal

5 A támogatási forma jogszabályi hátterei: évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/C. -a, - 149/1997. (IX.10.) Korm. (Gyer.) 68/F. - 68/L. -ai - 331/2006. (XII.23.) Korm. - Pénzbeli vagy természetben nyújtott támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetőleg a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti támogatásforma

6 A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát, ha a gyermek - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - jogosultsága fennáll és folyamatos, - óvodába beíratásra került és - rendszeres óvodába jár, - szülője nyilatkozott arról, hogy az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen

7 Jegyző feladata: - Ellenőrzi a konjunktív feltételek meglétét! Bővebben: - ellenőrzi a kérelmen szereplő adatok valódiságát, - nyilatkozat(ok) meglétét, - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának meglétét, - beszerzi az óvoda igazolását a gyermek óvodai beíratásának tényéről, időpontjáról és a gyermek rendszeres óvodába járásáról, - ellenőrzi, hogy a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt

8 Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha - a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és - a szülő által igazolt (ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába) és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a 25% megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni

9 Természetben vagy pénzben? - Első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatás természetben is nyújtható a Gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. - Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, formája különösen - utcai ruha, utcai cipő, - váltóruha, váltócipő, - tisztasági csomag biztosítása

10 Pénzbeli támogatás: - Pénzbeli támogatás összege fő szabályként a évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. - De a Gyvt. 160/A. -a értelmében aki gyermekét január 1-jét követően íratta be az óvodába, első alkalommal húszezer forintot, míg - már január 1-je előtt beíratta az óvodába, első alkalommal tízezer forintot kell folyósítani

11 Jegyző kötelezettsége: - óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozat egy példányát megküldi az óvodának, Óvoda vezetőjének kötelezettsége: - küldje meg a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolást, - haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül küldjön értesítést, ha a gyermek óvodát vált vagy óvodai nevelésben való részvétele megszűnt

12 Érték Elek kérelmet terjesztett elő kiskorú gyermeke óvodáztatási támogatásra való jogosultságának megállapítása iránt november 12. napján. A gyermeket az édesapja neveli. Az apa írásban nyilatkozott arról, hogy gyermeke óvodai nevelésben való kezdetekor a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános. A gyermek június 27. napján született. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága jogosultsága november november 16. napja között áll fenn. Az óvodavezető igazolása alapján: - Gyermek óvodai beíratása április 14. napján megtörtént, - Gyermek óvodai nevelésének kezdete szeptember 01., - A gyermek rendszeresen jár óvodába, - Naponta 7 órát tölt az óvodában, - Mulasztott igazolt és igazolatlan hiányzásának száma 8 óra, ami nem haladja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt mértéket. A kérelmező első alkalommal december hónapban ,- vagy ,- Ft. összegű támogatásra jogosult?

13 Megoldás: Szülő nyilatkozata legmagasabb végzettségéről, RGYV november 15. napján fennáll, Gyermek óvodai beíratása 3-4 éves kora között megtörtént, Gyermek rendszeresen jár óvodába, Hiányzása nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket, Gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta eltelt minimum 3 hónap. X

14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

15 A támogatási forma jogszabályi hátterei: évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/B. -a, - 149/1997. (IX.10.) Korm. (Gyer.) 68/A. - 68/E. -ai, - 331/2006. (XII.23.) Korm évi IV. törvény (Csjt.) 61. -a

16 Ki jogosult kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra? Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki - a gyermek tartására köteles, és - nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül

17 A támogatást a gyám lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője, a kérelem előterjesztésének napjától határozatlan időre állapítja meg

18 A támogatás folyósítása Ha a kérelmet - a tárgyhónap tizenötödikéig benyújtott kérelmek esetében, a támogatás teljes összege, - a tárgyhónap tizenötödikét követően benyújtott kérelmek esetében, a támogatás ötven százaléka kerül kifizetésre. A kiegészítő támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2010. évben ,-Ft.) 22%-a, azaz 6.270,- Ft

19 A települési önkormányzat jegyzője pótlékot állapít meg ha a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága július 1-én fennáll, július hónapban gyermekenként Ft, továbbá ha november 1-én fennáll, november hónapban gyermekenként Ft. összegben. Jegyző kötelezettsége, hogy a kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeit évente egyszer felülvizsgálja

20 Intézményi étkezési térítési díj átvállalása

21 A támogatási forma jogszabályi hátterei: évi XXXI. törvény (Gyvt.) 148. (5) bekezdése, - A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV.22.) önkormányzati rendelet 54. -a

22 Ki és milyen mértékű étkezési kedvezményre jogosult? Gyermekétkeztetés esetén - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ~ bölcsődés, ~ óvodás, ~ az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, - fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-ra, - a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ra, - három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-ra, - a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ra

23 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe!

24 Nagykorúvá vált gyermek intézményi étkezési térítési díja is átvállalható ha életévét még nem töltötte be, - rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban áll. Jövedelmi korlát: A kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg ,- Ft.-ot)

25 Az intézményi térítési díj átvállalására a tanév megkezdését megelőzően benyújtott kérelmek esetén a tanév első napjától a tanév utolsó napjáig kerül sor. A tanév kezdetét követően benyújtott kérelmek esetében a támogatás a kérelem benyújtása hónap első napjától a tanév utolsó napjáig kerül megállapításra

26 A gyermekintézmény tölti ki! Az intézmény neve: címe: A térítési díj várható összege: napi Ft., összesen: Ft./hó. Jogosult-e normatív kedvezményre, ha igen milyen jogcímen: 7-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek. három, vagy többgyermekes család. tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek. Nem jogosult normatív kedvezményre Székesfehérvár, év, hó, nap PH. gyermekvédelmi felelős aláírása

27 Köszönöm szépen a figyelmet!

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1

Tartalomjegyzék. 3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1 Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (Vhr.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés a családok és

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Felelős kiadó: dr. Veres Gábor

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben