1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások"

Átírás

1 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális ellátások rendjéről szóló a 4/2009. (III.27.) számú önkormányzati rendelet alapján a évben, illetve a évben e beszámoló elkészítéséig igénybevett szociális ellátásokról, valamint településünk lakóinak szociális helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket. 1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Időskorúak járadékában részesülő községünkben jelenleg nincs. Aktív korúak ellátása évben összesen 28 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, ebből 21 fő bérpótló juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 7 fő pedig rendszeres szociális segélyben részesült. A bérpótló juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül 5 fő jogosultsága már a korábbi évektől ( ) fennállt, 16 fő jogosultsága pedig kérelem alapján évben került megállapításra. 1 fő aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelme elutasításra került. A rendszeres szociális segélyben részesülők közül 4 fő jogosultsága évtől, 1 fő jogosultsága évtől állt fenn, 2 fő jogosultsága pedig kérelem alapján évben került megállapításra évben az aktív korúak ellátásra való jogosultság 4 fő esetében keresőtevékenység folytatása, 5 fő esetében álláskeresési támogatásra való jogosultság, 2 fő esetében öregségi nyugdíjra való jogosultság, 2 fő esetében felülvizsgálat eredményeként, valamint 1 fő esetében lakóhely-változtatás miatt megszüntetésre került, így végére 14 főre csökkent a jogosultak száma évben a bérpótló juttatásban/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül 12 fő vett részt a közfoglalkoztatásban átlag 3 hónap időtartamban, a másik 9 fő nem vett részt közfoglalkoztatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek év elejétől a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott ek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ), majd szeptemberétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) váltotta fel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (2011. évben Ft), majd január 1-jétől Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult nek legalább 30 munkanap munkaviszonyt beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munkatevékenységet kell igazolni évben - a beszámoló készítésének időpontjáig 12 fő részére került megállapításra aktív korúak ellátására való jogosultság, ebből mind a 12 fő bérpótló juttatást kap, illetve évben 8 fő jogosultsága megszűnt. Az aktív korúak ellátására való jogosultak száma jelenleg 21 fő. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül jelenleg 9 fő (ebből 6 fő Önkormányzatunknál, 3 fő pedig egyéb szervezetnél) vesz részt közfoglalkoztatásban, mely időtartam alatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel. 1

2 A rendszeres szociális segély összegének 90%-át, a bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át az állam megtéríti számunkra. Jogcím Havi összege (Ft) Összesen (havi) Ft Állami támogatás mértéke % Állami támogatás havi összege (Ft) Önkormányzat i költségvetést terhelő havi összege RSZS (6 fő egyedül élő esetében) RSZS (1 fő családban élő esetében) BPJ/FHT ( évben) FHT 2012-től évtől kezdődően a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget január 1-jétől megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás a mindennapi közfeladatok ellátását segíti. A kérelmet kötelező és önként vállalt, törvény által előírt közfeladat, illetve közhasznú tevékenység körébe tartozó feladat ellátására lehet benyújtani. Kérelmet helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek jogi iséggel rendelkező társulása, költségvetési szerv, egyház, a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, közhasznú szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízitársulat, erdőgazdálkodó, szociális szövetkezet közhasznú tevékenységek körében, vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában nyújthatja be. A támogatás mértéke, időtartama A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra/bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben (a munkaidő munkaidőkeretben is meghatározható), 1-4 hónap időtartamra foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában az alábbi bérezés szerint: A jogosult feleségével él egy háztartásban, aki szintén munkanélküli, ezért semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított i alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének i jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának (2011-ben Ft) szorzatával. (Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 a gyermekét egyedül nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, házas vagy élettárs arányszáma 0,9 az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8 minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, fogyatékos gyermek arányszáma 1,0. Ha a kérelmező vagy házastársa/élettársa fogyatékossági támogatásban részesül, az arányszáma 0,2-vel növekszik.) A segélyben részesülő fogyasztási egységre számított arányszáma: 1,9 (jogosult arányszáma: 1, a jogosult házastársának arányszáma: 0,9), ezért a folyósításra kerülő segély havi összege Ft. 2

3 Közfoglalkoztatási garantált bér Közfoglalkoztatási garantált bér 8 órára 4 órára 8 órára 4 órára teljes teljes arányos nettó munkaidő munkaidő arányos Havibér Ft/hó Hetibér Ft/hét Napibér Ft/nap Havi nettó bér Ft/hó Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. További támogatás állapítható meg a közvetlen költségek finanszírozására, amely legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére és ezek járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5%-a lehet. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával a közérdekű célok programszerű támogatása valósul meg. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott kérelemben megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott foglalkoztatása is támogatható. A kérelem benyújtására jogosult közfoglalkoztatók kérelem útján kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintő feladatok ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatására. Kérelmet nyújthat be helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi iséggel rendelkező társulása, költségvetési szerv, egyház, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik, nemzeti civil alapprogramról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, közhasznú szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízitársulat, erdőgazdálkodó szociális szövetkezetek Ksztv. által elismert közhasznú tevékenységek körében, vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában. A támogatás mértéke, időtartama A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás a közfoglalkoztatási bér és járulékok összegének %-a. A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bérés járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig. 3

4 Lakásfenntartási támogatás évben 4 egyedül élő és 8 családban élő részére állapítottunk meg lakásfenntartási támogatást, 1 fő kérelme pedig elutasításra került. A jogosultak részére az alábbiak szerint folyósítjuk az ellátást: Támogatásban részesülők Egyedül élő Egyedül élő Egyedül élő Egyedül élő Folyósítás kezdete Folyósítás vége Folyósított összeg június május Ft augusztus július Ft szeptember augusztus Ft szeptember augusztus Ft szeptember augusztus Ft szeptember augusztus Ft Egy összegben természetbeni juttatásként téli tüzifa biztosítása Ft szeptember augusztus Ft szeptember augusztus Ft október szeptember Ft október szeptember Ft november október Ft évben ez idáig lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelmet nem nyújtottak be hivatalunkhoz, így lakásfenntartási támogatás megállapítására nem került sor. A lakásfenntartási támogatás 90%-át az állam megtéríti számunkra. Ápolási díj Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi, vagy méltányossági alapon évben 5 fő részesült alanyi jogon, emelt összegű ápolási díjban, mindannyian fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos t ápolnak, illetve 2 fő jogosultság szűnt meg az ápolt halála miatt. Az emelt összegű ápolási díj az Ezüstfenyő Idősek Otthona, (2010-től kezdődően a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ) módszertani intézmény szakvéleménye alapján került megállapításra. Az alanyi jogú ápolási díj 75%-át az állam megtérít számunkra évben 4 fő ápolást végző részére havonta nettó Ft ot, 1 fő 1 ápolást végző részére nettó Ft-ot fizettünk ki ápolási díj jogcímén. Továbbá az év folyamán az előző kategóriába nem tartozó - 2 fő kérelmező részére került megállapításra alanyi jogú ápolási díj, valamint 1 fő jogosultsága megszűnt, így a jogosultak száma 3 főre változott Az ápolási díj havi összege más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének különbözete. A kérelmező Ft összegű más rendszeres pénzellátásban részesül, ezért a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130 %-a, azaz jelenleg Ft és a részére folyósított Ft összegű más rendszeres pénzellátás rendszeres szociális járadék különbözeteként bruttó Ft/hó (nettó Ft) ápolási díj került részére megállapításra. 4

5 évben 2 fő ápolást végző részére havonta nettó Ft ot, 1 fő 2 ápolást végző részére nettó 900 Ft-ot fizettünk ki ápolási díj jogcímén évben méltányossági alapon 2 fő részére állapítottunk meg ápolási díjat, továbbá 2 fő esetében megszüntetésre került az ápolási díjra való jogosultság (1 fő esetében az ápolt halála miatt, 1 fő esetében pedig 4 órát meghaladó keresőtevékenység létesítése miatt), így a jogosultak száma 3 főre változott. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj összege havi Ft. A méltányossági alapon helyi rendelet alapján megállapított ápolási díj, valamint az azt terhelő TB járulék összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli, az állam nem téríti vissza évben 1 fő részére került megállapításra alanyi jogon és 1 fő részére méltányossági alapon ápolási díj, így jelenleg 3 fő részesül alanyi jogú, emelt összegű ápolási díjban, 4 fő részesül az előző kategóriába nem tartozó alanyi jogú ápolási díjban és további 4 fő részesül méltányossági ápolási díjban. Az ápolási díj összege a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása miatt január 1-jétől mindhárom jogosultsági kategóriában emelkedett. Az ápolási díj havi összege évtől az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2011. évben Ft) 100%-a alanyi jogú ápolási díjra, 130%-a alanyi jogú, fokozott ápolási díjra 80%-a méltányossági ápolási díjra való jogosultság esetén. A évben alanyi jogú ápolási díjra eft került kifizetésre. Az önkormányzati költségvetést terhelte: 461 eft. Átmeneti segély Az átmeneti segélyt kérő ek köre igen változó. A támogatottak leggyakrabban betegség, kórházi ápolás miatt, magas gyógyszerköltség, valamint közüzemi díj tartozásra, téli tüzelő beszerzésére hivatkozva nyújtják be kérelmüket. Vannak ek, akik egy évben több alkalommal is kértek átmeneti segélyt: évben 1 fő négyszer, 2 fő háromszor, 2 fő kétszer 13 fő egyszer részesült átmeneti segélyben. 1 fő átmeneti segély iránti kérelme elutasításra került. A szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.27.) számú helyi rendeletben a segély feltételeként megállapított jövedelemhatár a családban élők és az egyedül élők esetében egyaránt a legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-a, azaz Ft. Az elmúlt évben összesen 27 esetben került sor átmeneti segély megállapítására, ebből 16 esetben a jogosult egyszeri pénzbeli ellátás, 11 esetben pedig természetbeni juttatás (tüzifa, étkeztetés) formájában kapta a támogatást. A beérkezett kérelmek száma 27, melyből 26 kérelmet támogatott a testület, 5 esetben pedig képviselői, illetve polgármesteri javaslatra történt a segély megállapítása. A segélyek megállapításának 81 %-a kérelem alapján, 19 %-a képviselői illetve polgármesteri indítvány alapján történt. Az átmeneti segélyben részesülő kérelmezők közül a kérelmező családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem 12 esetben meghaladta, 15 esetben nem érte el a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. Az átmeneti segélyek egyszeri segélyként kerültek megállapításra évben átmeneti segélyként 690 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat (a legalacsonyabb segély összeg: Ft, a legmagasabb segély összeg: Ft) évben eddig kérelemre 11 fő részesült átmeneti segélyben, ebből 4 fő egyszeri pénzbeli ellátás, 7 fő természetbeni juttatás formájában kapta a támogatást. A beérkezett kérelmek száma 11, melyből valamennyi kérelmet támogatott a képviselő-testület évben egyszeri, átmeneti segély címen pénzbeli ellátásként eddig 135 ezer forint került kifizetésre, természetbeni juttatás formájában pedig Ft értékű támogatás került megítélésre. A évi költségvetésben átmeneti segélyre pénzbeli ellátásként előirányzott összeg: Ft, természetbeni juttatásra előirányzott összeg: Ft. Az átmeneti segély összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 2 Az ápolási díj havi összege más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének különbözete. A kérelmező Ft összegű más rendszeres pénzellátásban részesül, ezért a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100 %-a, azaz jelenleg Ft és a részére folyósított Ft összegű más rendszeres pénzellátás rendszeres szociális járadék különbözeteként bruttó Ft/hó (nettó 900 Ft) ápolási díj került részére megállapításra. 5

6 Temetési segély Temetési segély megállapítása a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, az eltemettető részére kerül kifizetésre. A jogosultság megállapítása a halotti anyakönyvi kivonat és a temetést igazoló számla benyújtásával történik. Temetési segélyt évben összesen 10 fő vett igénybe, melynek összege egységesen Ft volt évben eddig 2 fő eltemettető részére fizettünk ki temetési segélyt. A temetési segély összege az előző évihez képest nem változott. 2. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés A törvény szerint a polgármester gondoskodik a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül a településen elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles, illetve ha az eltemettetésre köteles az eltemettetésről nem gondoskodik. Rendeletünk alapján a polgármester a köztemetés költségének megtérítésére kötelezheti az eltemettetésre köteles t, melyre részletfizetést engedélyezhet. Bánk községben évben, valamint évben eddig nem került sor köztemetésre. Méltányossági közgyógyellátás (feltétele helyi rendelet által szabályozott) évben 1 fő részére állapítottunk meg méltányossági alapon közgyógyellátást. A méltányossági alapon kiállított közgyógyigazolvány után évben az önkormányzat Ft térítést fizetett az Egészségbiztosítási Pénztár felé. 3 A méltányossági közgyógyellátás egy évre kerül megállapításra évben 1 fő részére állapítottunk meg méltányossági alapon közgyógyellátást, mely után Ft térítést fizettünk az Egészségbiztosítási Pénztár részére július 1-jétől a közgyógyellátás jegyzői hatáskörbe került, és jelentősen megváltozott az igazolványok kiadásának menete. Az ügyfél zárt borítékban kapja meg háziorvosától az igazolást, melyet felbontás nélkül továbbküldünk az egészségbiztosítási pénztárnak. A pénztár szakhatósági állásfoglalásban közli a betegek egy havi gyógyszer költségét. Az Egészségbiztosítási Pénztár állásfoglalása alapján a jegyző egyéni, illetve eseti gyógyszerkeretet állapít meg a kérelmező részére. Az egyéni gyógyszerkeret a havi rendszerességgel szedett gyógyszerek térítési díja (jogszabály alapján maximum havi Ft), az eseti gyógyszerkeret (évi Ft) pedig egyéb betegségekre vonatkozik Szociális rendeletünkben ugyan nem szerepel, (mivel az Szt. szabályozza) de tájékoztatásképp közöljük, hogy normatív alapon évben 3 fő részesült közgyógyellátásban, mely után az önkormányzatnak nem kell térítést fizetni évben eddig 1 fő részére állapítottunk meg normatív alapon közgyógyellátást évben 3 fő nyújtott be alanyi jogú közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet. (2012. évben eddig 6 fő kérelmező nyújtott be alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet.) Az alanyi jogon megállapított közgyógyellátás után szintén nem kell térítést fizetnie az önkormányzatnak. Az alanyi jogú közgyógyellátás két év időtartamra, a normatív közgyógyellátás 1 év időtartamra kerül megállapításra. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Azok a ek, akik munka- illetve más jogviszony hiánya miatt egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak, járulékot nem fizetnek, részükre a jogosultságot évben a polgármester, január 1-jétől a jegyző szociális rászorultság alapján egy évre megállapíthatja, és az igazolványt kiadja, amennyiben a meghatározott jövedelemhatárt nem haladják meg. Településünkön évben 4 fő részére szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapítottunk meg júliusától a méltányossági alapon kiadott közgyógyigazolványok után fizetendő térítési díj összege a megállapított éves gyógyszerkeret + az eseti keret 30 %-a, tehát ez kérelmezőnként más és más lehet. 6

7 Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át ( Ft), b) egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft) nem haladja meg és nem rendelkezik vagyonnal évben eddig 3 fő részére állapítottunk meg egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Szociális étkezés Az önkormányzat kérelemre szociális étkezést biztosít az Szt a alapján azon rászorultaknak, aki a) 65. életévét betöltött, vagy b) rokkantsági nyugdíjas, vagy c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy d) hajléktalan, vagy e) azon nek, aki egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolással bizonyítja évben 24 fő részesült szociális étkeztetésben, 6 fő pedig lemondta az étkezési lehetőséget, illetve elhunyt, így év végére a jogosultak száma 19 főre csökkent évben újabb 1 fő részére állapítottunk meg jogosultságot, így jelenleg 20 fő részére biztosítjuk az étkezést. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a ekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a betegekről, fogyatékosokról, akik állapotukból adódóan az életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, továbbá azokról az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló ekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. Bánk községben 2009-től működik ez az ellátási forma, összesen 9 fő igényelte a házi segítségnyújtás keretében történő ellátást. A házi segítségnyújtás Rétság Többcélú Kistérségi Társulás útján valósul meg. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos ek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az önkormányzat illetékességi területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról a Rétság Kistérség Többcélú Társulása gondoskodik. 7

8 Összefoglaló táblázat: Ft-ban Ellátás neve: évben kifizetett összeg évben kifizetett összeg évben kifizetett összeg Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (járulékaival) Átmeneti segély Temetési segély Mélt. közgyógyellátás térítés Beiskolázási segély Karácsonyi ajándékutalvány Köztemetés Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, május 21. Tisztelettel: Torma Andrea körjegyző 8

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben