1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások"

Átírás

1 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális ellátások rendjéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján a évben, illetve a évben e beszámoló elkészítéséig igénybevett szociális ellátásokról, valamint településünk lakóinak szociális helyzetéről az alábbi tájékoztatást adjuk. Aktív korúak ellátása 1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú ek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosult részére évben a kérelem benyújtásának napjától vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás (továbbiakban: FHT), vagy rendszeres szociális segély (továbbiakban: RSZS) került megállapításra. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat szociális rászorultság alapján állapította meg, de az érintetteknek aktívan közreműködniük kellett a munkakeresésben. Az FHT-ban részesülő elhelyezkedése érdekében köteles volt álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével évben összesen 31 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, ebből 28 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 3 fő pedig rendszeres szociális segélyben részesült. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők közül 19 fő jogosultsága már a korábbi évektől ( ) fennállt, 9 fő jogosultsága pedig kérelem alapján évben került megállapításra. 1 aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelme elutasításra került. A rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülők közül 1 fő jogosultsága évtől, 1 fő jogosultsága évtől áll fenn, valamint 1 fő jogosultsága évben került megállapításra évben az aktív korúak ellátásra való jogosultság 8 fő esetében keresőtevékenység folytatása, 4 fő esetében álláskeresési támogatásra való jogosultság, 3 fő esetében együttműködési kötelezettség megszegése, 1 fő esetében lakóhely változtatás miatt megszűnt, valamint 1 fő a felülvizsgálat során rendszeres szociális segélyre vált jogosulttá, így végére 14 főre csökkent a jogosultak száma évben foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül 15 fő vett részt közfoglalkoztatásban átlag 3 hónap időtartamban. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő eknek a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során igazolnia kellett, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vett részt, vagy keresőtevékenységet folytatott, vagy munkaerőpiaci programban vett részt, vagy a foglalkoztatásról és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) szerinti legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van. Az előzőekben leírt 30 nap időtartamú tevékenység teljesítése közérdekű önkéntes tevékenységgel is teljesíthető, amennyiben egyéb megfelelő kereső tevékenységet vagy munkaerő-piaci programban való részvételt nem tudott igazolni az érintett évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül önkéntes munkavégzésben Önkormányzatunknál egy fő sem vett részt évben - a beszámoló készítésének időpontjáig 2 fő részére került megállapításra aktív korúak ellátására való jogosultság, ebből mindkét fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül évben 3 fő ellátásra való jogosultsága megszűnt. 1

2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása alapján március 1. napjától a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátására való jogosultság ügyek átkerültek az illetékes járási hivatalok hatáskörébe, az ellátások folyósítása ettől az időponttól kezdve a járási hivatalok feladata. A rendszeres szociális segély összegének 90%-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át az állam megtéríti számunkra. Jogcím RSZS ( években) FHT ( években) Havi összege (Ft) Állami támogatás mértéke % Állami támogatás havi összege (Ft) Önkormányzati költségvetést terhelő havi összege Közfoglalkoztatási bér Garantált közfoglalkoztatási bér* 8 órára 4 órára 8 órára 4 órára teljes teljes arányos munkaidő munkaidő arányos Havibér Ft/hó Hetibér Ft/hét Napibér Ft/nap Havi nettó bér Ft/hó * A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg. Lakásfenntartási támogatás évben 6 egyedül élő és 4 családban élő részére került megállapításra lakásfenntartási támogatás. A jogosultak részére a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően folyósítjuk az ellátást. Támogatásban részesülők Folyósítás kezdete Folyósítás vége Folyósított összeg január december Ft július június Ft augusztus július Ft október szeptember Ft október szeptember Ft október szeptember Ft október szeptember Ft november október Ft november október Ft november október Ft 2

3 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló III. törvény módosítása értelmében a lakásfenntartási támogatás, mint önálló szociális ellátási forma március 1. napjától megszűnt, ez időponttól ilyen jogcímen támogatás nem állapítható meg. Az átmeneti rendelkezések szerint a január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást a 38. (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amely alapján a támogatást egy éves időtartamra kell megállapítani legfeljebb a február 28-áig terjedő időtartamra lehetett megállapítani. Új lakásfenntartási támogatási kérelmet március 1. napjától már nem lehetett benyújtani. A korábban megállapított ellátásokat a támogatottak még a lejárat napjáig kapják évben 1 fő egyedül élő részére állapítottunk meg lakásfenntartási támogatást. A lakásfenntartási támogatás 90%-át az állam megtéríti számunkra. Támogatásban részesülők Folyósítás kezdete Folyósítás vége Folyósított összeg január február Ft Ápolási díj Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi, vagy méltányossági alapon. Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg ( évben Ft) 100%-a alanyi jogú ápolási díjra, 130%-a alanyi jogú, fokozott ápolási díjra 80%-a méltányossági ápolási díjra való jogosultság esetén január 1-jétől a Szoctv. módosítása alapján az alanyi jogú (ún.: normatív) ápolási díj elbírálásával kapcsolatos eljárás a Rétsági Járási Hivatal hatáskörébe került, így az önkormányzatnak e jogcímen kiadása nem keletkezik január 1-jétől Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletének a méltányossági ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, melynek értelmében január 1-jétől méltányossági ápolási díj nem állapítható meg évben a korábbi években megállapított jogosultságok alapján 7 fő részesült méltányossági ápolási díjban. Év közben 4 fő jogosultsága került megszüntetésre (2 esetben az ápolt halála miatt, 2 esetben pedig az ápolást végző 4 órát meghaladó keresőtevékenysége miatt), így végére 3 főre csökkent az ellátásban részesülők száma. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló XCIX. törvény 91. (3) bekezdés 10. pontja március 1. napjától hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló III. törvény - méltányossági ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó - 43/B. -át, mellyel a méltányossági ápolási díj, mint ellátási forma március 1-jétől megszűnt. A jogszabályi változás alapján február 28. napjával valamennyi méltányossági ápolási díjra jogosult jogosultsága megszüntetésre került. Önkormányzati segély január 1-jétől módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a 3

4 továbbiakban Gyvt.). Megszűnt az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük egységes segélyformaként önkormányzati segély került bevezetésre. A törvénymódosítás értelmében: január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze, melyet március 1-jétől újabb törvénymódosítás alapján a rendkívüli települési támogatás váltott fel. Az önkormányzati segélyt kérő ek köre igen változó volt. A támogatottak leggyakrabban betegség, kórházi ápolás miatt, magas gyógyszerköltség, valamint közüzemi díj tartozásra, téli tüzelő beszerzésére hivatkozva nyújtották be kérelmüket. Vannak ek, akik egy évben több alkalommal is kértek önkormányzati segélyt: évben 9 fő kétszer 31 fő egyszer részesült önkormányzati segélyben. Az elmúlt évben összesen 49 esetben került sor önkormányzati segély megállapítására, ebből 36 esetben a jogosult egyszeri pénzbeli ellátás (ezen belül 10 esetben temetéssel kapcsolatos költségek enyhítéséhez nyújtott támogatást a képviselő-testület), 4 esetben (8 alkalommal) ugyanaz a jogosult pénzbeli és természetbeni ellátásban is részesült, további 4 esetben pedig kizárólag természetbeni juttatás (tüzifa, étkeztetés) formájában kapta az ellátást. A beérkezett kérelmek száma 30, melyből 29 kérelmet támogatott a testület, 1 kérelem pedig elutasításra került. Ezen kívül 20 esetben képviselői, illetve polgármesteri javaslatra történt a segély megállapítása. A segélyek megállapítása az esetek 57 %-ban kérelem alapján, 43 %-ban képviselői illetve polgármesteri indítvány alapján történt. A szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendeletben a segély feltételeként megállapított jövedelemhatár a családban élők és az egyedül élők esetében egyaránt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, azaz Ft. Az önkormányzati segélyben részesülő kérelmezők közül a kérelmező családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem 16 esetben meghaladta, 13 esetben nem érte el a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. Az önkormányzati segélyek egyszeri segélyként kerültek megállapításra évben önkormányzati segélyként 586 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat (a legalacsonyabb segély összeg: Ft, a legmagasabb segély összeg: Ft) március 1-ig 8 fő részesült önkormányzati segélyben, ebből 6 fő egyszeri pénzbeli ellátás, 2 fő természetbeni juttatás (tüzifa) formájában kapta a támogatást. A beérkezett kérelmek száma 5, melyből 5 kérelmet támogatott a képviselő-testület, illetve 3 esetben polgármesteri, vagy képviselői javaslatra került megállapításra önkormányzati segély évben egyszeri, önkormányzati segély címen pénzbeli ellátásként eddig ezer forint került kifizetésre, természetbeni juttatás formájában pedig 2 m 3 tüzifa került megítélésre. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) módosítása alapján március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított ellátás neve önkormányzati segély helyett - egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A települési támogatásra való jogosultsági feltételeket Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.27. ) önkormányzati rendelet ai szabályozzák. A rendelet a alapján a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a hulladékgazdálkodás díjához, valamint lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez lakásfenntartási települési támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, azon ingatlan kivételével, amelyben az érintett életvitelszerűen lakik. A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege: Ft. A lakás lakásfenntartási települési támogatást egy évre kell megállapítani március 1-jétől a beszámoló készítéséig terjedő időszakban 7 fő részesült települési támogatásban. A települési támogatás megállapítására benyújtott kérelmek száma 7, melyből 7 kérelmet támogatott a képviselő-testület évben egyszeri rendkívüli települési támogatás címen pénzbeli ellátásként eddig ezer forint került kifizetésre. 4

5 2015. március 1-jétől a beszámoló készítéséig terjedő időszakban - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármesteri döntés alapján - 1 fő részére került megállapításra lakásfenntartási települési támogatás. A fent megjelölt időszakban a települési lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelmek száma 1, mely esetben az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a kérelem benyújtása hónapjától számított egy éves időtartamra havi 5000 Ft összegű pénzbeli ellátás került megállapításra. A évi költségvetésben önkormányzati segélyre (települési támogatásra) pénzbeli ellátásként előirányzott összeg: Ft, természetbeni juttatásra előirányzott összeg: Ft. Az önkormányzati segély, illetve a települési támogatás összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. Szociális célú tüzifa Bánk Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján igényelt és jóváhagyott 26 m 3 szociális célú tüzifára Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyhez Ft összegű önerőt biztosított. A támogatással a Kormány a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tüzifa megvásárlásához nyújtott segítséget. A szociális ellátások rendjéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet 12/A. -a alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet alapján juttatott szociális célú tűzifára jogosult az az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesülő, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, akinek lakásában tűzifával történő fűtés van. A jogosultak közül előnyt élvez, aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, valamint aki a tűzifa vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét évben 19 fő részesült szociális célú tüzifa juttatásban. A beérkezett kérelmek száma 2, melyből 2 kérelmet támogatott a testület, 17 esetben pedig képviselői, illetve polgármesteri javaslatra történt a szociális célú tüzifa juttatás megállapítása. A szociális célú tüzifa juttatásban részesülők közül 18 háztartás 1 m 3, 1 háztartás pedig 2 m 3 szociális célú tüzifát kapott évben eddig 6 fő részesült szociális célú tüzifa juttatásban. A beérkezett kérelmek száma 1, melyből 1 kérelmet támogatott a testület, 5 esetben pedig képviselői, illetve polgármesteri javaslatra történt a szociális célú tüzifa juttatás megállapítása. A szociális célú tüzifa juttatásban részesülők közül mind a 6 háztartás 1 m 3 szociális célú tüzifát kapott. Köztemetés 2. Természetben nyújtott szociális ellátások A törvény szerint a polgármester gondoskodik a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül a településen elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles, illetve ha az eltemettetésre köteles az eltemettetésről nem gondoskodik. Rendeletünk alapján a polgármester a köztemetés költségének megtérítésére kötelezheti az eltemettetésre köteles t, melyre részletfizetést engedélyezhet. Bánk községben évben, valamint évben nem került sor köztemetésre. 5

6 Méltányossági közgyógyellátás (jogosultsági feltétele önkormányzati rendeletben szabályozott) évben 1 fő volt jogosult méltányossági alapon közgyógyellátásra. A méltányossági alapon kiállított közgyógyigazolvány után évben az önkormányzat Ft térítést fizetett az Egészségbiztosítási Pénztár felé. 1 A méltányossági közgyógyellátás egy évre kerül megállapításra. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló XCIX. törvény 91. (3) bekezdés 11. pontja március 1. napjától hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló III. törvény - méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó (3) bekezdését, mellyel a méltányossági közgyógyellátás, mint ellátási forma március 1-jétől megszűnt. Szociális étkezés 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az önkormányzat kérelemre szociális étkezést biztosít a Szoctv a alapján azon rászorultaknak, aki a) 65. életévét betöltött, vagy b) rokkantsági nyugdíjas, vagy c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy d) hajléktalan, vagy e) azon nek, aki egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolással bizonyítja évben 17 fő részesült szociális étkeztetésben, ebből 5 új ellátottént kérte az ellátás megállapítását, 5 fő esetében pedig megszüntetésre került az ellátás (pl.: a jogosult halála miatt, vagy a jogosult kérelmére), így év végére a jogosultak száma 17 fő volt évben újabb 4 fő részére került megállapításra szociális étkezési jogosultság, 1 fő pedig elhunyt, így jelenleg 20 fő részére biztosítjuk a szociális étkezést. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a ekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a betegekről, fogyatékosokról, akik állapotukból adódóan az életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, továbbá azokról az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló ekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. Bánk községben 2009-től működik ez az ellátási forma, összesen 10 fő igényelte a házi segítségnyújtás keretében történő ellátást. (A 10 fő ellátott közül 2 fő megosztva kérte a házi segítségnyújtást, ezért az ellátotti létszámban 1 főként kerültek figyelembe vételre.) A házi segítségnyújtás feladat ellátást december 31. napjáig a Rétság Kistérség Többcélú Társulása által alapított Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) intézmény látta el január 1-jétől az önkormányzat önállóan, saját feladatkörben látja el a feladatot. A Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ megszűnését követően 10 fő (9 fő ellátotti létszám) ellátott házi gondozását vette át az önkormányzat júliusától a méltányossági alapon kiadott közgyógyigazolványok után fizetendő térítési díj összege a megállapított éves gyógyszerkeret + az eseti keret 30 %-a, tehát ez kérelmezőnként más és más összeg lehet. 6

7 2014. évben 1 fő részére került házi segítségnyújtás engedélyezésre, 2 fő kérte ez ellátás megszüntetését, továbbá egy ellátott elhunyt, így az ellátottak létszáma az év végére 8 főre csökkent. A házi segítségnyújtást igénybevevők az ellátásért térítési díjat fizetnek. A térítési díj összege ellátottanként 200 Ft/óra évben a beszámoló elkészítéséig a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak tekintetében változás nem történt, az ellátotti létszám jelenleg is 8 fő. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos ek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az ellátás július 1-jétől állami feladatellátás keretében működik. Összefoglaló táblázat: Ft-ban Ellátás neve: évben kifizetett összeg évben kifizetett összeg évben kifizetett összeg Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (járulékaival) Önkormányzati segély Önkormányzati segély keretében megállapított temetési segély Mélt. közgyógyellátás térítés Beiskolázási segély Karácsonyi ajándékutalvány Köztemetés Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, május 28. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2015. (.) Képviselő testületi határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat szociális feladatainak ellátásairól szóló évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: - 7

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére 77/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben