AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA"

Átírás

1 Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008

2 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN A kézirat lezárva: január 2-án Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármely (papír, elektronikus stb.) adatrendszerben való tárolása a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...9 A. RÉSZ AZ ELLENŐRZÉS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, AZ ELLENŐRZÉS FOGALMA ÉS CSOPORTOSÍTÁSA AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ELLENŐRZÉS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE Az ellenőrzés kialakulása A magyar ellenőrzési rendszer fejlődése Az állami ellenőrzés tartalma Az ellenőrzés a II. világháború utáni években A felsőszintű ellenőrzés változásai Első szakasz: (1952-től 1955-ig) Második szakasz: (1955-től 1956-ig) Harmadik szakasz: (1957-től 1989-ig) AZ ELLENŐRZÉS FOGALMA, KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK Az ellenőrzés fogalma Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapfogalmak Az ellenőrzés általános jellemzői Az ellenőrzés kockázata AZ ELLENŐRZÉS FAJTÁI, TÍPUSA, CSOPORTOSÍTÁSA SZABÁLYOZOTTSÁG AZ ELLENŐRZÉSBEN AZ ELLENŐRZÉS SZEREPE, HELYE A VEZETÉSBEN...42 FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK...43 B. RÉSZ MAGYARORSZÁG ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁN AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSA, FOGALMA Az ellenőrzési rendszer tartalma Az ellenőrzési rendszer fejlődésének tényezői...48

4 4 2. AZ ÁLLAMHATALMI, A NÉPKÉPVISELETI ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE Az országgyűlés ellenőrző tevékenysége Az országgyűlési biztosok ellenőrző tevékenysége A köztársasági elnök ellenőrzési feladatai A helyi önkormányzatok ellenőrző tevékenysége Az alkotmánybíróság ellenőrzési feladatai Az Alkotmánybíróság szervezete és működése Az Alkotmánybíróság ellenőrzési hatásköre, feladatai, módszerei A bíróságok ellenőrzési feladatai A cégbíróság ellenőrzési feladatai Az ügyészségek ellenőrzési feladatai Az állami számvevőszék ellenőrzési feladatai Az Állami Számvevőszék jogállása, hatásköre és feladatai Az Állami Számvevőszék szervezete Az Állami Számvevőszék elnökének és főtitkárának feladatai A számvevőszéki ellenőrzés szabályai Az ÁSZ ellenőrzésének sajátosságai, végrehajtása, kapcsolódó feladatok és megállapítások realizálása...63 FELKÉSZŰLÉST SEGÍTŐ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELLENŐRZÉSI FELADATAI A kormány ellenőrzési feladatai Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés A pénzügyi irányítás és kontroll rendszere Az Államháztartás Belső Pénzügyi Ellenőrzése központi harmonizációja és koordinációja Az Államháztartás Belső Pénzügyi Ellenőrzése rendszeren belül működő (függetlenített) belső ellenőrzés A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A költségvetési szervek belső ellenőrzése A Magyar Államkincstár tevékenysége, feladatai A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének ellenőrzési feladatai...84

5 3.4.1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szervezete, működése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ellenőrzési tevékenysége Az adóellenőrzés Az adóhatóság Az adóhatóságok hatásköre Az adóhatóságok általános ellenőrzési szabályai Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása Bevallás utólagos ellenőrzése A becslés Egyéb ellenőrzések Az adóhatóságok sajátos ellenőrzési feladatai Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatos jogkövetkezmények, szankciók Az adóhatósági eljárás A Gazdasági Versenyhivatal ellenőrző tevékenysége A Gazdasági Versenyhivatal szervezete A Versenyhivatal feladatai, ellenőrző tevékenysége Sajátos vizsgálati eljárás A versenyfelügyeleti eljárás szakaszai A fogyasztóvédelmi ellenőrzés A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés Az OMMF szervezete Munkavédelmi feladatok Munkaügyi feladatok FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK A PÉNZINTÉZETI ELLENŐRZÉS A Magyar Nemzeti Bank A Magyar Nemzeti Bank szervezete és jogállása A Magyar Nemzeti Bank tevékenysége Az MNB ellenőrzési feladatai A hitelintézetek ellenőrzései VÁLLALKOZÁSOK TULAJDONOSI ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE A tulajdonosi ellenőrzés általános jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése Az állami vagyon kezelése

6 Állami vagyonnak minősül A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és az Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság Az MNV Zrt. feladatai, jogállása A szövetkezetek tulajdonosi ellenőrzése A gazdálkodó szervezetek belső ellenőrzése A vállalkozások belső ellenőrzése A költségvetési szervek belső ellenőrzése A függetlenített belső ellenőrzés A KÖNYVVIZSGÁLÓI ELLENŐRZÉS A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység A könyvvizsgálókkal szembeni követelmények Könyvvizsgálói igazolvány Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖSSÉGI ALAPJAIBÓL ELNYERT TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE Új követelmények a közösségi támogatásokkal való gazdálkodás és azok ellenőrzése tekintetében Az átvilágítás A kötelezően elvégzendő feladatok Az elvégzett szolgáltatás tényének megállapítása Technikai vizsgálat A közösségi alapokból finanszírozott programok értékelése A kockázatok vizsgálata FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK C. RÉSZ AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI AZ ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI, MÓDSZEREI Az ellenőrzési módszerek sajátosságai, értelmezése A tényhelyzet megismerésének eszközei A tevékenységek, a tényhelyzet megismerésének általános eszközei A tényhelyzet megismerésének közvetlen módszerei, eszközei

7 1.2.3 A tényhelyzet megismerésének közvetett módszerei, eszközei Kockázatelemzés az ellenőrzésben A követelmények megismerésének forrásai Az ellenőrzés módszerei, eszközei FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AZ ELLENŐRZÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA Az ellenőrzési tevékenység megszervezése Az ellenőrzés tervezése, az ellenőrzési terv Az ellenőrzés megszervezése és végrehajtása Az ellenőrzés előkészítése Az ellenőrzési program Az ellenőrzés végrehajtásának az előkészítése Az ellenőrzések végrehajtás A helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása Az ellenőrzés minőségbiztosítása A megállapítások egyeztetése ismertetése és hasznosítása A javaslatok megvalósításának nyomon követése, nyilvántartása Az ellenőrzésben részt vevők és az ellenőrző szerv jogai és kötelezettségei A felelősség fogalma és megállapítása A felelősség megállapítása Az ellenőrző felelőssége A felelősség formái A SZÁMÍTÁSTECHNIKA AZ ELLENŐRZÉSBEN A számítástechnikai ellenőrzés hatóköre és célkitűzései Általános ellenőrzési megoldások Visszaélés a számítógépes rutin alkalmazásokkal FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÁBRÁK JEGYZÉKE IRODALMI JEGYZÉK

8 8

9 9 ELŐSZÓ Az elmúlt két évtizedben végbement átalakulás, az uniós tagság a piacgazdaságra való áttérés jelentős változásokat hozott az ellenőrzési tevékenységben is. Az ellenőrzési rendszer módosult a változó társadalmi, gazdasági környezethez igazodva. A nemzetgazdaságban csökkent az állami tulajdon részaránya és egyidejűleg nőtt a magántulajdonon alapuló vállalkozások száma, amely együtt járt az állami beavatkozás tartalmának módosulásával, a tulajdonosi ellenőrzés körének, tartalmának bővülésével. A piac kiteljesedése, a vállalkozások széles körű elterjedése következtében meghatározóvá vált a jövedelmezőség, a vagyon gyarapítása, a biztonságos működés. A termelés, a szolgáltatás, a kereskedelem kockázata a vállalkozóra hárul. A vállalkozás vezetésének kell eldöntenie, hogy mit és mennyit termel, hogy milyen szolgáltatást, mennyit és hogyan nyújt, valamint miként bonyolítja a kereskedelmet. Egyre fontosabb a vezető tevékenységének az a része, amely a kezdeményező munka, az önálló döntések gazdasági következményeit vizsgálja, elemzi és értékeli. A mulasztások, a hibák, a hiányosságok jövedelemcsökkenésben, műszaki elmaradásba, gazdasági hátrányokban, vagyonvesztésben jelennek meg, aminek megelőzőse és a hátrányos következmények gyors kijavítása a vállalkozó alapvető érdeke. Ennek fontos segítő eszköze az ellenőrzés, amely a vezetés minden szintjén nélkülözhetetlen funkció. Mindez egyre inkább szükségessé teszi az ellenőrzési ismeretek elsajátítását. A változások nemcsak az ellenőrzés rendszerét alakították, hanem hatással voltak az ellenőrzések tartalmára, feladataira, az ezek keretében alkalmazott módszerekre, eszközökre is. Az európai uniós szervezetekbe való részvétel iránti törekvés következtében egyre nagyobb jelentőséget kap az irányítás, vezetés nélkülözhetetlen elemét képező ellenőrzés. Mindez maga után vonja azt, hogy bővülő körben válik szükségessé az ellenőrzés rendszerének és módszereinek elsajátítása. Az egyes fejezetek végén a hallgatók ellenőrző kérdéseket találnak amelyek segítik a vizsgára való felkészülést. Könyvünk elsősorban a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani, a vizsgára való felkészülést szolgálja, de időszerűsége folytán nagymértékben segítségére lehet a pénzügyi-számviteli szakellenőr és az okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésére, az ezzel kapcsolatos vizsgára készülőknek is. Jó felkészülést és sikeres vizsgát kíván Budapest december A kiadó és a szerző

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ 2008 Készítette Bank Lajos, Dr. Beregi Anna, Bittó Zoltán, Fekete Gábor, Karsainé Dömsödi Éva, Kemény Emil, Malatinszky Istvánné dr., dr. Németh Péterné, Tóth Pál,

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben