Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában"

Átírás

1 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály I. évfolyam 77. szám szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában A tartalomból 1 A szolgáltató szektor teljesítménye 2 A gazdasági szervezetek jellemzõi 5 Az alkalmazásban állók száma, keresete ÖSSZEFOGLALÓ A szolgáltatási ágak gazdaságában betöltött szerepét jelzi, hogy az elõállított bruttó hazai termék négyötödét ezen ágazatcsoport adja. A tercier szektor fõvárosi részesedése jóval nagyobb az országos átlagnál. A jövedelemtermelésben az ágazatok közül a legtöbb vállalkozást tömörítõ ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, a kereskedelem, javítás, valamint a szállítás, raktározás, posta, távközlés dominálnak. A szolgáltatási szektor a vállalkozások alapján még nagyobb súlyt képvisel, a regisztrált vállalkozások közel kilenctizede folytat ilyen jellegû tevékenységet. Közöttük az átlagosnál több a mikrovállalkozás, de a külföldi érdekeltségû vállalkozások kilenctizede is ebbe a szervezeti körbe tartozik. A kislétszámú vállalkozások magas aránya ellenére a szolgáltatatási szektor munkaerõpiaci szerepe meghatározó: a nemzetgazdaság egészében alkalmazásban állók négyötödét foglalkoztatja. A szolgáltató szektor teljesítménye Vezetõ gazdasági szerepébõl adódóan a bruttó hazai termék (GDP) elõállításában meghatározó teljesítménye. A fõvárosban, ben piaci beszerzési áron 7920 milliárd forint értékû bruttó hazai termék képzõdött, az országos érték 35,9-a. gazdasági súlya az ezredfordulót követõen tovább emelkedett, ez tükrözõdik a bruttó hazai termékhez való növekvõ hozzájárulásában, valamint az egy lakosra jutó GDP alapján és az ország más területei között meglévõ különbség fokozódásában. Bruttó hazai termék (GDP) en Bruttó hazai termék az országos százalékában Egy fõre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában 34,6 199, ,4 200, ,6 209, ,3 202, ,4 204, ,9 213,4 A szolgáltatások színvonalának javulása és az azokhoz való hozzáférés lehetõségének bõvülése a piacgazdaság kialakulásával és fejlõdésével járó folyamat, ebbõl adódóan a bruttó hozzáadott értékhez a szolgáltatási ágazatok évrõl évre növekvõ mértékben járultak hozzá. en jóval nagyobb a bruttó hozzáadott érték elõállításában a szolgáltatási ágak szerepe, mint az ország többi részében ben 5390 milliárd forint, a fõváros bruttó hozzáadott értékének 79,5-a származott a tercier szektorból, 14 százalékponttal nagyobb hányada, mint az országban átlagosan. -ben a részesedése 1,6 százalékponttal kisebb, 77,9 volt. A tercier szektor legnagyobb hozzáadott értéket elõállító ága en az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, ami 2005-ben a bruttó hozzáadott érték 24-át eredményezte. Ezt követte a kereskedelem, javítás 12-kal, majd a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ág. óta a fõvárosban a hozzáadott érték elõállításában nõtt a pénzügyi közvetítés, a közigazgatás, kötelezõ társadalombiztosítás, az oktatás és az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás részesedése, a legnagyobb mértékben a pénzügyi közvetítés területén. A többi szolgáltatási ág kisebb részben járult hozzá bruttó hozzáadott értékéhez, mint -ben. 100,0 A bruttó hozzáadott érték megoszlása összevont ágak szerint 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 22,1 37,4 34,5 20,5 77,9 79,5 62, Termelõ ágak 65,5 Szolgáltató ágak Ország en 2005-ben az egészségügyi, szociális ellátás, az oktatás és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás kivételével valamennyi szolgáltatási ág szerepe nagyobb volt a hozzáadott érték elõállításában, mint országosan. Az egyes szolgáltató ágak hozzájárulása a bruttó hozzáadott értékhez, 2005 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Egészségügyi, szociális ellátás Oktatás Közigazgatás, kötelezõ társadalombiztosítás Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás, posta, távközlés Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Kereskedelem, javítás Ország százalék

2 2 BUDAPESTI MOZAIK 6. Statisztikai tükör 2007/ részesedése a bruttó hozzáadott értékbõl a szolgáltatási ágazatokban 43,1 40,1 A szolgáltatási ágakban regisztrált vállalkozásoknál a vizsgált idõszakban fokozatosan nõtt a társas vállalkozások, ezen belül is a tõkeerõsebb jogi személyiségû társas vállalkozások aránya. végén a fõvárosban 173 ezer társas vállalkozást tartottak nyilván, 22-kal többet, mint azonos idõpontjában. A vizsgált idõszak elején még az egyéni vállalkozások aránya volt magasabb, végére a társas vállalkozások összes vállalkozáson belüli súlya a kezdeti 49-ról 57-ra növekedett. Ez a fordulat elsõsorban a jogi személyiségû vállalkozások számának ugrásszerû, 40-os növekedésének köszönhetõ. A társas vállalkozási formák közül a szolgáltási ágakban egyértelmûen a korlátolt felelõsségû társaságok és a betéti társaságok domináltak: végén együttesen az összes vállalkozás közel kilenctizedét adták. A nagyobb tõkeszükségletû korlátolt felelõsségû társaságok összes társas vállalkozáson belüli aránya hat év alatt 42-ról 49-ra növekedett, míg a betéti társaságoké 43-ról 40-ra csökkent, és vissza- Kereskedelem, javítás 37,0 34,8 Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás 41,5 47,4 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 62,4 64,0 Pénzügyi közvetítés 2005-ben a tercier szektor bruttó hozzáadott értékének mintegy 44-át en állították 50,6 49,7 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ,6 40,8 30,0 27,3 Oktatás 33,0 29,5 Közigazgatás, kötelezõ társadalombiztosítás Egészségügyi, szociális ellátás 44,3 45,1 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás elõ, közel akkora hányadát, mint -ben. A szolgáltatási ágak közül a pénzügyi közvetítés koncentrálódott leginkább a fõvárosban, az ágazat által megtermelt érték 64-a képzõdött en. Ebbõl a szempontból a második az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, mely teljesítményének 50 körüli része kötõdött a fõvároshoz, ezt követi a szállítás, raktározás, posta, távközlés, valamint az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 47, illetve 45-kal. A szállítás, raktározás, posta, távközlés, a pénzügyi közvetítés, a közigazgatás, kötelezõ társadalombiztosítás és az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás koncentrációja fokozódott és 2005 között, a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, posta, távközlésé (5,9 százalékponttal). A többi szolgáltatási ágban mérséklõdött dominanciája, legnagyobb mértékben az egészségügyi, szociális ellátás terén (3,5 százalékponttal). A gazdasági szervezetek jellemzõi A fõvárosban a gazdasági élet mozgatórugóinak egyértelmûen a szolgáltatási szektor gazdasági szervezetei tekinthetõk. óta az utolsó év kivételével számuk folyamatosan növekedett: végén 325 ezret tartottak nyilván, mintegy 17 ezerrel többet, mint hat évvel korábban. Az összes fõvárosi székhellyel regisztrált gazdasági szervezeten belüli részarányuk is növekedett: az idõszak elején a szervezetek 85,4-a, hat évvel késõbb már 87,8-a tartozott a szolgáltatási szektorba. A szolgáltató tevékenységet folytató szervezetek budapesti koncentrációja csökkent: az ország összes szolgáltató szervezetének 31-át képezték a fõvárosban bejegyzettek, 1,5 százalékponttal kisebb hányadát, mint -ben. Szervezetek száma, 1000 A regisztrált gazdasági szervezetek száma és részaránya a szolgáltatási ágakban az év végén Szervezetek száma Részaránya, Részarányuk a nemzetgazdaság egészébõl, A regisztrált gazdasági szervezetek száma és összetétele a szolgáltatási ágakban Gazdálkodási forma A regisztrált gazdasági szervezetek összetétele a szolgáltatási ágakban lényegében megegyezett a nemzetgazdaság egészében tapasztalttal: a összes szervezet 94-át a vállalkozások tették ki, és ez az arány a vizsgált idõszakban lényegében nem változott. A nonprofit szervezetek súlya óta valamelyest erõsödött, a költségvetési és társadalombiztosítási szervezeteké, illetve az MRP-szervezeteké mérséklõdött. A fõvárosban az országoshoz hasonlóan a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások jelenléte két gazdasági ágban, a kereskedelem, javításban és az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásban volt a legjelentõsebb: végén az elõbbiben a vizsgált vállalkozások mintegy kéttizede, az utóbbiban 55-a összpontosult. Közülük az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás szerepe erõsödött: az összes szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozáson belüli súlya -hez képest 7,1 százalékponttal növekedett, ezzel párhuzamosan a kereskedelem, javítás ágban 6,4 százalékpontos részaránycsökkenés következett be. száma megoszlás, száma megoszlás, Vállalkozás , ,8 Költségvetési és társadalombiztosítási szervezet , ,5 Nonprofit szervezet , ,7 MRP-szervezet 46 0,0 20 0, , ,0

3 Statisztikai tükör 2007/77 BUDAPESTI MOZAIK 6. 3 esett részvénytársaságok, közkereseti társaságok és szövetkezetek részesedése is. A szolgáltatási ágakban regisztrált vállalkozások megoszlása gazdasági áganként Gazdasági ág () Kereskedelem, javítás 26,1 19,7 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4,7 3,7 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 5,7 4,2 Pénzügyi közvetítés 1,9 2,5 szolgáltatás 48,2 55,3 Közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás 0,0 0,0 Oktatás 2,2 3,0 Egészségügyi, szociális ellátás 2,2 2,3 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 8,7 9,3 Egyéb tevékenységek 0,2 0,0 100,0 100,0 Az egyes gazdasági ágakon belül végén a kereskedelem, javítás esetében kiemelkedõen magas, 60 a korlátolt felelõsségû társaságok összes társas vállalkozáson belüli aránya, de a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágak esetében is meghaladja az 50-ot. A pénzügyi közvetítés ágban szintén a magasabb tõkeigényû vállalkozások súlya dominál, és ez az egyedüli szolgáltatási ág, ahol a részvénytársaságok súlya jelentõs, 15-os. Az oktatás, az egészségügyi, szociális ellátás, az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ágakban ezzel ellentétben a betéti társaság a meghatározó vállalkozási forma, arányuk -ban 63, illetve 75 között szóródott. A regisztrált társas vállalkozások megoszlása összevont gazdasági és létszám-kategória szerint Létszámkategória, Termelõ ágak Szolgáltatási ágak fõs végén a fõváros regisztrált társas vállalkozásainak több mint 94-a a 0 9 fõt foglalkoztató vállalkozások csoportjába tartozott. A szolgáltatási ágazatokban ezen mikrovállalkozások részaránya magasabb (96) volt, mint a termelõ tevékenységet folytató vállalkozások esetében (89). A regisztrált társas vállalkozások összetétele a szolgáltatási ágakban vállalkozási forma szerint 48,5 42,0 42,7 39,7 11,8 15,3 Korlátolt felelõsségû társaság Betéti társaság Többi vállalkozási forma Termelõ ágak Szolgáltatási ágak ,9 95,0 93,7 89,0 95,5 94, ,4 3,2 3,8 5,8 2,6 3, ,6 1,2 1,6 3,4 1,3 1, ,6 0,5 0,7 1,4 0,5 0, ,5 0,1 0,2 1,8 0,1 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A fõfoglalkozású regisztrált egyéni vállalkozások aránya a szállítás, raktározás, posta, távközlés és a pénzügyi közvetítés ágakban a legmagasabb (63), de 60 körüli a részesedésük a kereskedelem, javítás és az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ágakban is. Az átlagosnál többen dolgoznak mellékfoglalkozású vállalkozóként az oktatás, egészségügy, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, valamint az egyéb tevékenységek gazdasági ágakban. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint az egyéb tevékenységek ágban regisztált egyéni vállalkozások esetében kiemelkedõen magas, 30 feletti a nyugdíjasok aránya, de jelenlétük átlagon felüli mértékû az egészségügyi, szociális ellátás, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, és a kereskedelem, javítás ágakban is. () A regisztrált egyéni vállalkozások összetétele a munkavégzés jellege szerint az év végén 36,6 44,2 19,1 A regisztrált vállalkozások összetétele a szolgáltatási ágakban gazdálkodási forma szerint 29,2 21,9 26,9 27,5 43,3 51,1 Jogi személyiségû társas vállalkozás Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás Egyéni vállalkozás A szolgáltatási ágak mindegyikérõl egyaránt elmondható, hogy vállalkozás-szerkezetükben a kis méretû, 0 9 fõt foglalkoztató méretkategóriába tartozó mikrovállalkozások dominálnak, és 90 feletti részarányuk a vizsgált idõszak alatt szinte nem változott. Amellett, hogy a regisztrált egyéni vállalkozások száma és súlya is csökkent a szolgáltatási ágakon belül, a munkavégzés jellege szerinti összetételük is változásnak indult a vizsgált idõszakban. és között a fõfoglalkozású egyéni vállalkozások összes vállalkozáson belüli aránya 41-ról 37-ra csökkent, amivel párhuzamosan a vállalkozást mellékfoglalkozásként ûzõk és a nyugdíj mellett vállalkozók súlya sorrendben 2,6, illetve 1,5 százalékponttal növekedett. 40,8 41,6 17,6 Fõfoglalkozású Mellékfoglalkozású Nyugdíjas A szolgáltatási ágazatokban a 2005 végén mintegy külföldi érdekeltségû vállalkozást tartottak nyilván, a fõváros összes ilyen jellegû vállalkozásának közel kilenctizedét. A külföldi érdekeltségû vállalkozások száma a vizsgált idõszakban folyamatosan növekedett: számuk december 31-én 8,3-kal haladta meg az

4 4 BUDAPESTI MOZAIK 6. Statisztikai tükör 2007/77 öt évvel azelõtti szintet. A tulajdonviszonyok alapján 2005 végén a szolgáltatási ágazatok külföldi érdekeltségû vállalkozásainak 73-át a kizárólag külföldi tulajdonú vállalkozások adták, számuk öt év alatt jelentõsen, 17-kal növekedett, ezzel párhuzamosan a többségében külföldi vállalkozások száma 6-kal, a többségében belföldieké 14-kal csökkent. Külföldi érdekeltségû vállalkozások a szolgáltatási ágakban, 2005 Tulajdonosi összetétel Száma Megoszlása, Hazai többségû ,6 85,9 Kizárólag külföldi ,7 117,0 Külföldi többségû ,7 94, ,0 108,3 A külföldi befektetõk a szolgáltató ágazatok közül leginkább a kereskedelem, javítás és az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágakban vannak jelen. A vizsgált idõszak egészére elmondható, hogy e két ágban mûködött az összes szolgáltatással foglalkozó külföldi érdekeltségû vállalkozás közel kilenctizede, változások csak a két ágazat közötti arányeltolódásokból adódtak: óta a kereskedelem, javítás részaránya 56-ról 45-ra csökkent, ezzel párhuzamosan az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásé 32-ról 43-ra bõvült. A külföldi érdekeltségû vállalkozások megoszlása a fõvárosban az év végén, magas, közel 80 volt a teljes egészében külföldi tulajdonú vállalkozások aránya, de átlagon felüli a részesedésük a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágban is. A vegyes tulajdonosi struktúrával rendelkezõ vállalkozások súlya az egészségügyi, szociális ellátás, oktatás, egyéb közösségi és személyi szolgáltatás ágakban jelentõs, meghaladja a 40-ot. Az alkalmazásban állók száma, keresete. I IV. negyedévben az alkalmazásban állók 80-a a szolgáltatási szférában dolgozott, arányuk 2001 hasonló idõszakához képest 2,2 százalékponttal nõtt. A legalább 5 fõt foglalkoztató budapesti székhelyû vállalkozásoknál, valamint költségvetési szerveknél és nonprofit szervezeteknél 759 ezren voltak alkalmazásban, közel ugyanannyian, mint az elõzõ évben. Az elmúlt öt év alatt számuk a fõvárosban 2,9- kal, országosan pedig 9,3-kal növekedett. Öt alkalmazásban állóból négy a szolgáltatásban dolgozott, míg országosan ez az arány nem egészen kétharmados volt. Az alkalmazásban állók száma a szolgáltatásban, I IV. negyedév foglalkozású A. évi százalékában a 2001 százalékában 94,0 108,7 102,9 A szolgáltatásban dolgozók 36,4-a fizikai foglalkozású volt, arányuk a vizsgált idõszakban az évenkénti létszámváltozás eredményeként a szellemi foglalkoztatottakéval szemben csökkent I IV. negyedévhez viszonyítva. Az elmúlt öt évben a két állománycsoport létszámváltozását ellentétes tendencia jellemezte. A fizikaiak számának 6-os csökkenése mellett, a szellemiek számának 8,7-os növekedése eredményezte a szolgáltatásban alkalmazásban állók számának 2,9-os emelkedését. Országos viszonylatban mindkét állománycsoportban többen dolgoztak, mint öt évvel ezelõtt (a fizikaiaknál 6,2-kal, a szellemieknél 11,7-kal). A legtöbben 142 ezer fõ a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágban dolgoztak. A kereskedelem, javítás, a szállítás, raktározás, posta, távközlés, a közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás, továbbá az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás részesedése egyenként meghaladta a 15-ot. Gazdasági ágankénti megoszlásuk az országostól eltérõ: a szállítás, raktározás, posta, távközlés, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, a pénzügyi közvetítés ágak kivételével az alkalmazásban állók aránya az országosnál kisebb, az eltérés az oktatás, a kereskedelem, javítás és az egészségügyi, szociális ellátás ágakban a legnagyobb. A vizsgált idõszakban két terület a közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás, valamint a szállítás, raktározás, posta, távközlés kivételével valamennyi ágban nõtt az alkalmazásban állók száma. A legnagyobb arányú (31,7-os) volt a létszámnövekedés az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás területén, 10-ot meghaladó emelkedés a kereskedelem, javítás, az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint a pénzügyi közvetítéshez tartozó szervezeteknél ,9 55,8 3,4 3,5 3,4 3,8 42,8 31,7 5,3 5,4 Az alkalmazásban állók számának jellemzõi a szolgáltatási ágakban,. I-IV. negyedév Alkalmazásban álló Megoszlás, Gazdasági ág fõ a ában Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás, posta, távközlés szolgáltatás Többi ág Az egyes ágazatokban mûködõ külföldi érdekeltségû vállalkozások eltérõ tulajdonosi struktúrával rendelkeztek végén a kereskedelem, javítás ágban kiemelkedõen ország Kereskedelem, javítás ,7 15,9 19,5 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,7 4,3 4,5 Szállítás, raktározás, posta, távközlés ,4 18,7 12,2 Pénzügyi közvetítés ,1 6,6 3,4 szolgáltatás ,7 16,7 12,2 Közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás ,1 16,6 17,3 Oktatás ,3 7,8 14,1 Egészségügyi, szociális ellátás ,3 8,8 12,0 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ,6 4,6 4, ,9 100,0 100,0

5 Statisztikai tükör 2007/77 BUDAPESTI MOZAIK 6. 5 A budapesti szolgáltató ágakban. I IV. negyedévben a havi bruttó átlagkereset forint volt, ami forinttal több az országosnál, valamint 26 ezer forinttal meghaladta a termelõ ágakban elértet és között a fõvárosban a szolgáltatási ágakban a bruttó átlagkeresetek 66,8- kal emelkedtek, a növekedés az országoshoz hasonlóan állománycsoportonként eltérõ volt. A fizikai dolgozók 51,6-os, a szellemiek 66,1-os keresetnövekedést értek el, így havi bruttó átlagkeresetük. I IV. negyedévben Ft, illetve Ft volt. Havi bruttó átlagkeresetek a szolgáltatási ágakban, I IV. negyedév foglalkozású (Ft) a 2001 százalékában 151,6 166,0 166, hez hasonlóan. I IV. negyedévben valamennyi szolgáltatási ágban a fõvárosban meghaladták a havi bruttó átlagkeresetek az országos értéket. Továbbra is a kereskedelem, javítás területén dolgozók keresnek az országos átlagnál lényegesen többet. A szolgáltatási ágak tekintetében a pénzügyi közvetítésben a legmagasabb, Ft a havi bruttó átlagkereset. Az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a kereskedelem, javítás gazdasági ágakban dolgozók keresete az átlagosnál mérsékeltebben nõtt, az egyes területek kereseti színvonala közötti különbség pedig fokozódott. Míg 2001-ben a legjobban fizetõ gazdasági ágban foglalkoztatottak átlagkeresete 160-kal haladta meg a legkisebb összeget fizetõ területen dolgozókét, addig -ban a különbség 256-os volt Havi nettó átlagkeresetek a szolgáltatási ágakban, I IV. negyedév A nettó átlagkeresetek emelkedése évek között 2,7 százalékponttal múlta felül a bruttó keresetnövekedést. Az elmúlt öt év alatt a szolgáltatási szektorban a havi nettó átlagkereset 69,5-kal évi átlagban 11,1-kal növekedett, és. I IV. negyedévben átlagosan Ft volt. A nettó átlagkeresetek reálértéke a fogyasztói árak 26,7-os emelkedését figyelembe véve az öt év alatt 33,8-kal növekedett. A havi bruttó átlagkeresetek jellemzõi a szolgáltatási ágakban,. I IV. negyedév Gazdasági ág Forint A budapesti átlag -ában A ában Az országos -ában Kereskedelem, javítás ,4 157,0 134,1 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,1 138,4 120,8 Szállítás, raktározás, posta, távközlés ,2 168,9 113,0 Pénzügyi közvetítés ,5 190,0 109,7 szolgáltatás ,0 137,8 119,2 Közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás ,9 173,8 122,3 Oktatás ,3 191,9 110,0 Egészségügyi, szociális ellátás ,0 188,2 112,9 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ,6 166,8 125, ,0 166,8 124,0 Információk, elérhetõségek: Módszertan Telefon: Információszolgálat Telefon: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Ipar... 7 Építőipar... 8 Lakásépítés...

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye március Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Fõbb munkaügyi folyamatok, január szeptember

Fõbb munkaügyi folyamatok, január szeptember 2008/181 II. évfolyam 181. szám 2008. december 23. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Fõbb munkaügyi folyamatok, 2008. január szeptember Munkaerõpiac, foglalkoztatás A munkaerõ-felmérés adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye december ezer fő Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Fontosabb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/13 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. február 2. www.ksh.hu Állatállomány, 214. december 1. Tartalom Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...2 Tyúkállomány...3

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség július szeptember

Foglalkoztatottság és munkanélküliség július szeptember Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2010. július szeptember 2010 III. negyedévében a 15 74 éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 823 ezer fő volt, ami 39ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4 Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...4 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság... 7 Ipar... 8 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Kiskereskedelmi üzlethálózat, december 31.

Kiskereskedelmi üzlethálózat, december 31. 2009/69 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 69. szám 2009. június 12. Kiskereskedelmi üzlethálózat, A tartalomból 1 Az üzlethálózat a 1 Az üzlethálózat szerkezete 2 Az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...5 Gazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség regionális különbségei, 2010

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség regionális különbségei, 2010 A foglalkoztatottság és a munkanélküliség regionális különbségei, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. július Tartalom Bevezetés...2 Összefoglaló...2 1. A népesség gazdasági aktivitásának változása

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

2012. május június

2012. május június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskeresö nemenként végzettségenként pályakezdö korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 213/2 213. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei október. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei október. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye július Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Fontosabb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/56 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 31. www.ksh.hu Állatállomány, 215. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS ÉS A KERESETEK 1996-BAN

A FOGLALKOZTATÁS ÉS A KERESETEK 1996-BAN A FOGLALKOZTATÁS ÉS A KERESETEK 1996-BAN Az elmúlt években a munkaerőpiac mind méretét, mind struktúráját tekintve jelentős átalakuláson ment keresztül. A munkanélküliség megjelenése tömegesen szűntek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben