Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1"

Átírás

1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus... 6 Foglalkoztatottság, keresetek... 6 Táblázatok... 8 További információk, adatok (linkek) Elérhetőségek

2 Összefoglaló A főváros gazdasági teljesítményében 2011 első negyedévében ellentétes irányú változások következtek be. Az ipari szervezetek termelése az átlagosnál ugyan kisebb mértékben, de bővült; az építőipar teljesítménye viszont az országosnál nagyobb mértékben csökkent. Budapesten az országosnál kevésbé csökkent az újonnan átadott lakások száma, ezzel az építkezések fővárosi koncentrációja fokozódott. Az idegenforgalom mutatói kedvezően alakultak, de a vendégek és a vendégéjszakák számának emelkedése is elmaradt az országostól. A regisztrált gazdasági szervezetek száma bővült, a fejlesztési ráfordítások folyó áron számolva elmaradtak az előző évitől, ugyanakkor a fejlesztések változatlanul nagy hányada összpontosult a fővárosban. Az országos tendenciákkal ellentétben a foglalkoztatottak száma csökkent, a munkanélküliek száma pedig emelkedett, a munkaerő-piaci helyzet azonban még így is kedvezőbb volt az átlagosnál. Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete jobban növekedett, mint országosan. Gazdasági szervezetek március 31-én a fővárosban 410 ezer gazdasági szervezetet regisztráltak, 3,2%-kal többet, mint egy éve. A szervezetek 91%-át adó vállalkozások 61%-a társas, 39%-a egyéni vállalkozási formában működött. A társas vállalkozások körében a 148 ezer korlátolt felelősségű társaság képviselte a legnagyobb hányadot, míg a betéti társaságok száma 70 ezer, a részvénytársaságok száma pedig háromezer volt. Az egyéni vállalkozók száma meghaladta a 62 ezret. Főtevékenység szerint vizsgálva, a legtöbb vállalkozást, mintegy 73 ezret az ingatlanügyletek gazdasági ágban regisztráltak, amit a tudományos és műszaki tevékenység, valamint a kereskedelem követ 67, illetve 61 ezer vállalkozással. A regisztrált gazdasági szervezetek száma a vendéglátásban bővült a leginkább (5,7%-kal) az egy évvel korábbi szinthez képest, de a tudományos és műszaki tevékenységet folytatóké is 4,5%-kal növekedett. Stagnálás csak az építőipari szervezetek körében következett be. 2

3 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 A regisztrált gazdasági szervezetek számának változása főbb gazdasági áganként, március 31. (előző év azonos időpontjához képest) 1. ábra % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,7 2,1 5,7 1,9 2,8 4,5 3,0 2,5 2,9 1,0 0,0 0,3 0,0 Ipar Építőipar Kereskedelem Szállítás és raktározás Vendéglátás Információ és kommunikáció Ingatlanügyletek Tudományos és műszaki tev. Adminisztratív szolgáltatás Oktatás Művészet és szabadidő Beruházás A megfigyelt budapesti székhelyű szervezetek az előzetes adatok szerint az első negyedévben 186 milliárd forintot az országos beruházási érték 36%-át fordítottak beruházásokra. A lassan javuló külső konjunktúra és a szűk belső kereslet következtében ez folyó áron 6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A fővárosi beruházások fajlagos nagysága (egy lakosra vetítve 107 ezer forint) 2,1-szerese az országosnak. Az összes beruházásból az egy évvel korábbinál arányaiban lényegesen nagyobb összeg jutott az ipar és a kereskedelem ágakba (8,5 és 2,2 százalékponttal). A szállítás és raktározás, az információ és kommunikáció, az adminisztratív szolgáltatás, valamint a közigazgatás részesedése viszont csökkent. 2. ábra A beruházások teljesítményértékének megoszlása főbb gazdasági áganként, I. negyedév ,8 10,6 19,4 12,9 4,7 5,2 18, ,3 8,4 26,2 14,9 5,0 8,8 16,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ipar Kereskedelem Szállítás, raktározás Információ, kommunikáció Adminisztratív szolgáltatás Közigazgatás, v édelem Többi ág 2011 első negyedévében a beruházásokra felhasznált összegből építésre 45%-ot, gépekre, berendezésekre, járművekre 51%-ot fordítottak. A gépek, berendezések 47%-a hazai gyártású volt, 53%-a pedig importból származott. 3

4 Ipar A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások Budapest területén működő telepein 2011 első három hónapjában a termelés az országos 12%-os növekedés mellett 9,6%-kal bővült. Az itt előállított 954 milliárd forint termelési érték az országos termelés 17%-át tette ki. A fővárosi telephelyekétől elmaradt a budapesti székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari szervezetek termelésbővülése. Az év első három hónapjában előállított 1339 milliárd forint termelési érték az országos 11%-nál kisebb, összehasonlító áron 4,5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. (Egy évvel korábban 5,1%-kal élénkült a termelés.) A termelés bővülését az összes ipari termelés 90%-át adó feldolgozóipar 6,6%-os növekedése idézte elő. Az energiaipar termelési volumene 14%-kal kisebb lett. A feldolgozóipar legnagyobb termelési értéket előállító ágazatának, a gépiparba tartozó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának 9,1%-kal nőtt a kibocsátása. A gép, gépi berendezés gyártása 30%-kal, a gyógyszergyártás 2,1%-kal növelte termelési volumenét. Az élelmiszeripar termelése viszont 3,8%-kal csökkent. Az értékesítés a termelés növekedésével ellentétben, 9,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, mivel a belföldi értékesítés 25%-os visszaesését az export 17%-os bővülése nem tudta ellensúlyozni. Az energiaipar értékesítési volumene harmadával esett vissza, a belföldi értékesítés 36%-os csökkenése és az export 83%-os növekedése eredményeként. Az ipari értékesítés több mint kétharmadát adó feldolgozóipar értékesítése 7,2%-kal emelkedett, a feldolgozóipar belföldi piacainak 4,3%-os szűkülése és az exportpiacok 15%-os bővülése következtében. A feldolgozóipari ágazatok értékesítése a termeléshez hasonlóan változott. Az exportértékesítés a fa-, papír- és nyomdaipar, valamint az egyéb feldolgozóipar és javítás kivételével valamennyi feldolgozóipari ágazatban bővült. A jelentősebb exportra termelő számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása 11%-kal, a gép, gépi berendezés gyártása harmadával, a gyógyszergyártás 1,9%-kal, az élelmiszeripar pedig 1,8%-kal növelte értékesítését a külpiacokon az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés szempontjából legjelentősebb feldolgozóipari ágazat, az élelmiszeripar hazai értékesítése 11%-kal, az azt követő fa-, papír- és nyomdaiparé pedig 8,1%-kal csökkent, míg a gyógyszergyártásé 4,1%-kal emelkedett. 1. tábla Ágazat, ágazatcsoport Az ipari termelés és értékesítés, I. negyedév Termelés, milliárd Ft Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0 termelés belföldi értékesítés export- Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül ,5 75,5 116,6 Ebből: Feldolgozóipar ,6 95,7 114,5 élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása ,2 89,0 101,8 gyógyszergyártás ,1 104,1 101,9 számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ,1 89,3 110,7 gép, gépi berendezés gyártása ,5 125,3 133,0 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ,4 64,3 182,7 4

5 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 A budapesti székhelyű iparban alkalmazásban állók száma I. negyedévében 0,3%-kal csökkent, amely a termelési érték növekedése mellett a termelékenység az egy alkalmazásban állóra jutó termelés volumene alapján számítva 4,8%-os növekedését eredményezte. A feldolgozóiparban 7%-kal emelkedett, az energiaiparban 13%-kal csökkent a termelékenység az előző év azonos időszakához képest. Építőipar, lakásépítés A budapesti székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások termelési értéke I. negyedévében összesen 68,2 milliárd forint volt, összehasonlító áron 16%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Országosan az építőipari termelés ebben a körben 8,7%-kal esett vissza, így a megfigyelt fővárosi székhelyű vállalkozások részesedése az országos termelési értékből 40-ről 37%-ra csökkent. Az építményfőcsoportok teljesítményének csökkenési üteme eltérő volt. Az építőipari tevékenység 58%-át adó épületek építése főcsoport termelése 1,4%-kal lett kisebb. Az egyéb építmények építése főcsoporté viszont elsősorban a korábbi időszakban végzett nagyobb volumenű munkák egy részének befejeződése miatt 30%-kal esett vissza. A vállalkozások tárgyidőszakban kötött új szerződéseinek volumene az egy évvel korábbinak 46%-át érte el. Épületek és egyéb építmények építésére is 54%-kal kisebb volumenben kötöttek új szerződéseket. A jelentős visszaesésnek az előző év azonos időszakában megkötött néhány nagyértékű kereskedelmi, egészségügyi, ipari épületre és gyorsforgalmi útra vonatkozó szerződés miatti magas bázis az oka. A tárgyidőszak végi szerződésállomány mintegy harmadával csökkent. A csökkenés mértéke hasonló az épületek és az egyéb építmények esetében. Az építőipari tevékenység volumenének változása, I. negyedév (előző év azonos időszakához képest) 3. ábra % 0,0-10,0-1,4-20,0-30,0-40,0-15,7-30,0-33,2-33,6-33,4-50,0-60,0-53,8-54,3-54,1 Épületek építése Egy éb építmény ek építése Építőipar összesen Építőipari termelés Új szerződések értéke az évkezdettől a tárgy időszak v égéig Szerződésállomány értéke a tárgy időszak v égén Budapesten az év első három hónapjában 1288 lakás kapott használatbavételi engedélyt, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Országosan a csökkenés ennél is nagyobb, 35% volt. A kiadott 550 új építési engedély az egy évvel korábbinak mindössze 24%-a, míg országosan 51%-os visszaesés következett be. 5

6 Turizmus Budapest kereskedelmi szálláshelyein I. negyedévében 436 ezer vendég szállt meg, 4,8%-kal több, mint 2010 első három hónapjában. (Országosan 5,9%-os volt a növekedés.) Az utazási kedv fokozódása a külföldi vendégkörre volt jellemzőbb. A vendégforgalom nyolctizedét kitevő külföldi vendégek száma 5,5%-kal, a belföldieké pedig 2,3%-kal emelkedett. A vendégek 1 millió 16 ezer vendégéjszakát töltöttek el a főváros kereskedelmi szálláshelyein, 4,2%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 3,2%-kal, míg a belföldiek vendégéjszakáinak száma 9,0%-kal nőtt. Az Európai Unió országaiból érkezett vendégek akikhez a külföldiek vendégéjszakáinak 64%-a köthető 536 ezer vendégéjszakát töltöttek el a budapesti szálláshelyeken, 1,4%-kal többet a január márciusinál. 4. ábra A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, 2011 Vendégek száma, ezer J F Mr 35 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 Átlagos tartózkodási idő, éjszaka Külföldi v endég Belföldi v endég Átlagos tartózkodási idő A kereskedelmi szálláshelyeken a külföldi vendégek átlagosan 2,4, a belföldiek 2,1 éjszakát töltöttek. Az átlagos tartózkodási idő a külföldi vendégcsoport esetében rövidebb, a hazaiak esetében hosszabb, mint I. negyedévében. Foglalkoztatottság, keresetek A KSH által a éves népesség körében végzett reprezentatív munkaerő-felmérés adatai alapján I. negyedévében a foglalkoztatottak száma 728 ezer fő volt, 0,3%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A munkanélküliek száma 3,1%-kal, főre emelkedett. A munkanélküliségi ráta egy év alatt 9,2%-ról 9,4%-ra nőtt, a foglalkoztatási ráta 54,9%-ról 54,3%-ra csökkent. A fővárosban a munkaerő-piaci helyzet azonban változatlanul jobb, mint az ország más területein. A legalább 5 főt foglalkoztató budapesti székhelyű vállalkozásoknál, valamint a költségvetési szerveknél és nonprofit szervezeteknél az első negyedévben 951 ezren álltak alkalmazásban, 1,6%-kal többen, mint egy évvel korábban. Az alkalmazásban állók több mint héttizedének munkát adó versenyszférában 2,4%-os létszámbővülés következett be, a költségvetési szerveknél viszont 1,3%-kal csökkent a létszám. Az alkalmazásban állók száma szempontjából a legjelentősebb gazdasági ágak közül az iparban 2%-kal, a kereskedelem, gépjárműjavítás terén pedig 1,1%-kal nőtt, a szállítás, raktározás ágban viszont 2,5%-kal csökkent a létszám. A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítást 1,5%-os létszámcsökkenés jellemezte. Az alkalmazásban állók havonta átlagosan bruttó forintot kerestek, 1,3%-kal (országosan 1,5%-kal) többet, mint egy évvel korábban. A havi nettó átlagkereset (családi kedvezmény nélkül) 175 ezer forint volt, amely 6,5%-kal haladta meg a január márciusit. 6

7 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Az alkalmazásban állók számának és átlagkeresetének változása, I. negyedév (előző év azonos időszakához képest) 5. ábra % 15 12, ,4 5, ,3-9,6-11,8 Alkalmazásban állók száma Hav i bruttó átlagkereset Hav i nettó átlagkereset Versenyszféra Költségvetési szerv Budapesten az átlagos havi munkajövedelem forintot ért el, ami 1,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. A versenyszférában alkalmazásban állók munkajövedelmében 6,2%-os növekedés, a költségvetési szerveknél viszont 12%-os csökkenés következett be. 7

8 Táblázatok Összehasonlító adatok (megye régió ország) I. negyedév Megnevezés Budapest Pest megye Közép- Magyarország Ország Lakónépesség Népesség száma, ezer fő a) Népesség indexe 100,8 100,7 100,8 99,7 Ipar Termelés volumenindexe b) 109,6 117,1 112,1 112,3 Egy lakosra jutó termelési érték b), ezer Ft 549,3 399,9 487,1 554,6 Termelés volumenindexe c) 104,5 119,1 107,1 111,4 Értékesítés volumenindexe c) 90,4 117,9 94,0 104,1 Ezen belül: belföldi 75,5 102,9 78,1 87,3 export 116,6 129,1 119,1 117,6 Értékesítésből az export aránya, % 46,6 62,7 49,3 62,7 Építőipar Építőipari termelés volumenindexe d) 84,3 117,6 91,0 91,3 Egy lakosra jutó termelési érték, d) ezer Ft 39,3 19,6 31,1 18,4 Turizmus Vendégek száma, ezer 436,2 69,0 505, ,7 Vendégek számának indexe 104,8 103,6 104,7 105,9 Vendégéjszakák száma, ezer 1 016,5 123, , ,8 Vendégéjszakák számának indexe 104,2 103,4 104,1 105,9 Regisztrált vállalkozások e) Regisztrált vállalkozások száma lakosra jutó vállalkozás Beruházás Teljesítményérték, millió Ft Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft 107,2 40,7 79,5 51,9 Gazdasági aktivitás f) Aktivitási arány, % 60,0 56,5 58,5 55,0 Foglalkoztatási arány, % 54,3 52,3 53,5 48,6 Munkanélküliségi ráta, % 9,4 7,4 8,6 11,6 Alkalmazásban állók száma és keresete g) Alkalmazásban állók száma, ezer fő 951,2 257, , ,5 számának indexe 101,6 103,4 102,0 100,7 havi bruttó átlagkeresete, Ft havi bruttó átlagkeresetének indexe 101,3 102,1 101,4 101,5 havi nettó átlagkeresete h), Ft havi nettó átlagkeresetének indexe h) 106,5 102,7 105,9 103,5 Lakásépítés Épített lakás Épített lakások indexe 85,4 54,1 72,0 65,1 Tízezer lakosra jutó épített lakások száma 7,4 4,9 6,4 3,1 a) január 1-jén. b) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai. c) A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai. d) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai. e) Az országos adatok a külföldön működőkkel együtt. f) A KSH munkaerő-felmérése alapján. g) A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti adatai. h) Családi kedvezmény nélkül. Index: előző év azonos időszaka (időpontja) = 100,0. 8

9 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Megnevezés Gazdasági-társadalmi jelzőszámok I., 2011 Budapesten I. n. év I. félév I III. n. év I IV. n. év Országosan, I. n. év Ipari termelés értéke a), millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 109,6 112,3 Ipari termelés értéke b), millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 104,5 111,4 Ipari értékesítés b), millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 90,4 104,1 Ezen belül: belföldi értékesítés, millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 75,5 87,3 export, millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 116,6 117,6 Építőipari termelés értéke c), millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0 84,3 91,3 Épített lakások száma előző év azonos időszaka = 100,0 85,4 65,1 Megszűnt lakások száma előző év azonos időszaka = 100,0 52,4 62,7 Kiadott lakásépítési engedélyek száma előző év azonos időszaka = 100,0 24,2 48,8 Élveszületések száma előző év azonos időszaka = 100,0 92,5 89,8 Halálozások száma előző év azonos időszaka = 100,0 107,2 103,9 Természetes szaporodás, fogyás ( ) előző év azonos időszaka = 100,0 156,4 137,5 A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma előző év azonos időszaka = 100,0 104,2 105,9 Ebből: külföldiek előző év azonos időszaka = 100,0 103,2 106,7 Beruházások teljesítményértéke, millió Ft Alkalmazásban állók száma d) előző év azonos időszaka = 100,0 101,6 100,7 Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete d), Ft előző év azonos időszaka = 100,0 101,3 101,5 Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete d) e), Ft előző év azonos időszaka = 100,0 106,5 103,5 Alkalmazásban állók átlagos havi munkajövedelme d), Ft előző év azonos időszaka = 100,0 101,6 101,9 a) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek telephely szerinti adatai, az indexek összehasonlító áron. b) A 49 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai, az indexek összehasonlító áron. c) A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai, az indexek összehasonlító áron. d) A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti adatai. e) Családi kedvezmény nélkül. 9

10 Megnevezés Gazdasági-társadalmi jelzőszámok II., 2011 Budapesten I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év Országosan, I. n. év Foglalkoztatottak száma a), ezer fő 727, ,5 előző év azonos időszaka = 100,0 99,7 100,4 Munkanélküliek száma a), ezer fő 75,8 489,8 előző év azonos időszaka = 100,0 103,1 98,4 Gazdaságilag inaktív népesség száma a), ezer fő 535, ,2 előző év azonos időszaka = 100,0 101,7 99,7 Munkanélküliségi ráta a), % 9,4 11,6 Nyilvántartott álláskeresők száma az időszak végén előző év azonos időpontja = 100,0 108,1 100,9 Álláskeresési járadékban részesültek száma az időszak végén előző év azonos időpontja = 100,0 80,9 85,2 Álláskeresési segélyben részesültek száma az időszak végén előző év azonos időpontja = 100,0 107,9 109,4 Rendelkezésre állási támogatásban részesültek száma az időszak végén b) előző év azonos időpontja = 100,0 158,6 108,9 a) A KSH munkaerő-felmérése alapján. b) Rendszeres szociális segélyben részesültekkel együtt. További információk, adatok (linkek): Részletes megyei adatok stadat-táblák Módszertan Elérhetőségek: Felelős szerkesztő: Szabó István főosztályvezető További információ: Vida Judit Telefon: (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1)

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/4 Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...3 Idegenforgalom...3 Gazdasági szervezetek...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Ipar... 7 Építőipar... 8 Lakásépítés...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/4

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/4 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/4 Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar... 6 Lakás... 6 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...4 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...5 Gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezető... 2 Ipar... 2 Beruházás... 3 Építőipar... 4 Lakásépítés... 5 Turizmus... 5 Gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 213/2 Központi Statisztikai Hivatal 213. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...3 Építőipar...4 Lakásépítés...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...4 Lakásépítés...5 Idegenforgalom...6

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 211/1 Központi Statisztikai Hivatal 211. június Tartalom Bevezető... 2 Ipar... 2 Beruházás... 4 Építőipar... 4 Lakásépítés... 5 Turizmus... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezető... 2 Ipar... 2 Beruházás... 3 Építőipar... 4 Lakásépítés... 5 Turizmus... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus... 7

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Építőipar... 3 Idegenforgalom... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...4 Építőipar...5 Lakásépítés...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 3 Mezőgazdaság... 4 Ipar... 4 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. III. NEGYEDÉV

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...3 Építőipar...4 Lakásépítés...5

Részletesebben

Fókuszban a megyék I. negyedév Térségi összehasonlítás

Fókuszban a megyék I. negyedév Térségi összehasonlítás Fókuszban a megyék 2017. I. negyedév Térségi összehasonlítás 2017 I. negyedévében Magyarországon 22 072 gyermek született, és 38 589 személy hunyt el. Az élveszületések száma 1,7%-kal csökkent, a halálozásoké

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 A gazdasági ágak teljesítménye...2 Szervezeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 Mezőgazdaság...2 Ipar...3 Építőipar...4 Idegenforgalom...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 A gazdasági ágak teljesítménye...2 Szervezeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/4

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/4 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2010/4 Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus... 7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Bevezető... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 3 Mezőgazdaság... 4 Ipar... 4 Építőipar...

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI LESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2017. II. NEGYEDÉV

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/4

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/4 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2010/4 Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Mezőgazdaság... 4 Ipar... 4 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság... 7 Ipar... 8 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 3 Idegenforgalom... 4 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS II. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. II. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS I. NEGYEDÉV GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. I. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 213/2 213. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Beruházás...5 Építőipar...5 Lakásépítés...7 Idegenforgalom...7

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság... 6 Ipar... 7

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 4

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS III. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. III. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5

Részletesebben

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV

NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS IV. NEGYEDÉV GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS NEGYEDÉVES GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI GYORSJELENTÉS 2018. IV. NEGYEDÉV Konzorciumvezető:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/4

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/4 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/4 Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 4 Építőipar... 5 Lakásépítés... 6 Turizmus... 7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Mezőgazdaság...2 Ipar...3 Építőipar...4 Idegenforgalom...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Készítette: Németh Dávid Jóváhagyta: Hágen Tímea 2012. február 1 Pest Megye Jellemzői BUDAPEST Pest megye az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...3 Építőipar...4 Idegenforgalom...5 Gazdasági szervezetek...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 Mezőgazdaság...2 Ipar...3 Építőipar...3 Idegenforgalom...4 Gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Veszprém megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 6 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezető... 2 Ipar... 2 Építőipar... 3 Turizmus... 4 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5 Foglalkoztatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2010/1 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Kereskedelmi szálláshelyek...3

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Mezőgazdaság...3

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés II. negyedév III. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2018. II. 2018. III. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2010/3 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőpar...3 Idegenforgalom...4 Gazdasági szervezetek...5

Részletesebben

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév

Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés IV. negyedév I. negyedév Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében TOP-5.1.1-15-2016-00001 Féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 2017. IV. 2018. I. Készítette: Békés Megyei Paktumiroda 2018 1. Bevezetés a gyorsjelentés

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Jelentés az építőipar 2016. évi teljesítményéről Tartalom Összefoglalás...3 1. Nemzetközi kitekintés...3

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/4 214. március Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2011/4

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2011/4 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2011/4 Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 4 Mezőgazdaság... 4 Ipar... 5 Építőipar...

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben