Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)"

Átírás

1 Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Bp.szakképzés 1

2 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február 28.): A gyógyszertárak feladatai a személyi jogos / tulajdonos gyógyszerész szemszögéből A gyógyszerellátás célja, feladatai és eszközei - dióhéjban A gyógyszertári vállalkozás szabályozásának speciális elemei, mikroökonómiai megfontolások A gyógyszertári vállalkozás működésének speciális elemei A vezető felelőssége (tulajdonosi és menedzser kompetenciák) Szakmai elvárások gazdálkodási aspektusai Üzleti terv Gyógyszertár létesítése, vásárlása, működtetése Esettanulmányok 2. nap (május 30.): Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai 3. nap: Gyógyszertárak ügyvitele, számvitele, adózása Bp.szakképzés 2

3 Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai A gyógyszertári vállalkozás bevételi és kiadási szerkezete (HZ) bevételek kiadások beavatkozási lehetőségek Készletgazdálkodás (SA) a készletgazdálkodás alapelvei beszállítói szerződések termékportfolió kialakítása Likviditási megfontolások (SA) a tb elszámolás sajátosságai likviditási mutató a likviditás javításának eszközei A költséggazdálkodás alapjai (SA) a patikai költségszerkezet sajátosságai beavatkozási lehetőségek A gyógyszertári gazdálkodás néhány marketing aspektusa (HZ) az árképzés gyakorlata officinai reklámlehetőségek Esettanulmányok Bp.szakképzés 3

4 Főbb gyógyszertári bevételek Termékértékesítési bevételek Értékesítéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb bevételek Bp.szakképzés 4

5 Főbb gyógyszertári bevételek Termékértékesítési bevételek, pl. Gyógyszer Közfinanszírozott gyógyszer (+tápszer) fogyasztói ára Tb támogatás Co-payment» készpénzes» Kártyás (bankkártya, EP kártya) Nem közfinanszírozott gyógyszer fogyasztói ára» készpénzes» Kártyás (bankkártya, EP kártya) GYSE Közfinanszírozott GYSE fogyasztói ára (Tb támogatás + co-payment) Nem közfinanszírozott GYSE fogyasztói ára Egyéb termékek fogyasztói ára (a profilrendelet szerint) Bp.szakképzés 5

6 A forgalmazás jogszabályi követelményei 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről Kizárólag gyógyszertárban forgalmazható termékek Gyógyszertárban is forgalmazható termékek gyógyszerek nem gyógyszerek gyógyszerek nem gyógyszerek Készlettartási kötelezettség Beszerzésfelajánlási kötelezettség Bp.szakképzés 6

7 Főbb gyógyszertári bevételek Értékesítéshez kapcsolódó egyéb bevételek, pl. rabatt, kedvezmény generikus kompenzáció szolgáltatási díj Egyéb bevételek, pl. vissza nem térítendő támogatás ügyeleti díj készlet-átértékelés bérleti díj pénzügyi műveletek bevételei Bp.szakképzés 7

8 Főbb gyógyszertári kiadások Árubeszerzés értékesítési céllal (ELÁBÉ) Gyógyszer (+tápszer) GYSE Egyéb termék Alapvető mérlegelési szempontok: Mit? Kitől? Milyen áron? Mennyit? Mikor kell fizetni? Bp.szakképzés 8

9 Főbb gyógyszertári kiadások Árubeszerzés értékesítési céllal (ELÁBÉ) Gyógyszer (+tápszer) GYSE Egyéb termék Alapvető mérlegelési szempontok: Mit? Kitől? Milyen áron? Mennyit? Mikor kell fizetni? Bp.szakképzés 9

10 Főbb gyógyszertári kiadások Árubeszerzés értékesítési céllal (ELÁBÉ) Anyagköltségek, pl. Vízdíj Áramdíj Üzemanyag Munkaruha Nyomtatvány Szakkönyv, folyóirat Szolgáltatások, pl. Posta, telefon, internet Könyvelő Ügyvéd Könyvvizsgálat Rendszerfelügyelet Bérleti díj Javítás, karbantartás Biztosítások (vagyon, felelősség stb.) Személyi jellegű kifizetések, pl. bérek + járulékok + juttatások Adózási kötelezettségek Bp.szakképzés 10

11 árbevétel mennyiség Bp.szakképzés 11

12 kiadások fix költségek idő Bp.szakképzés 12

13 árbevétel árbevétel nyereség költségek költségek változó költségek fedezeti pont fix költségek idő, mennyiség Bp.szakképzés 13

14 árbevétel, költségek fedezeti pont veszteség fix költségek idő, mennyiség Bp.szakképzés 14

15 Beavatkozási lehetőségek Bevételek növelése Kiadások csökkentése Bp.szakképzés 15

16 Az árképzés gyakorlata, officinai reklámlehetőségek Bp.szakképzés 16

17 Árszabályozás a gyógyszertárban 1. Ártörvény évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 7. (1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg. 8. (1) A legmagasabb árat - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. (3) A legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is. Hatósági áras termékek - legmagasabb ár Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek kereskedelmi árrése Megállapítja és kihirdeti: egészségügyért felelős miniszter Bp.szakképzés 17

18 Árszabályozás a gyógyszertárban 2. Gyógyszer-gazdaságossági törvény (2006. évi XCVIII. tv) 35. (1) A gyógyszer forgalmazója a kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban a) elfogadott termelői ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki, b) megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon nem térhet el. 2) A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban a) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál alacsonyabb és a b) pontban foglalt kivételtől eltekintve magasabb áron nem értékesítheti az adott eszközt, b) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál a miniszteri rendeletben foglalt eszközcsoportok esetében legfeljebb 5%-kal magasabb áron értékesítheti az adott eszközt, c) megállapított támogatási összegtől sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon nem térhet el, d) megállapított térítési díjtól a b) pontban foglaltaknak megfelelően térhet el Bp.szakképzés 18

19 Árszabályozás a gyógyszertárban 3. Közfinanszírozott gyógyszerek gyógyszertári árrése (5/2007. (I. 24.) EüM rendelet) Nagykereskedelmi ár (Ft) Árrés Fogyasztói ár (Ft) % Ft % % % % Bp.szakképzés 19

20 Árszabályozás a gyógyszertárban 4. Gyógyszer-gazdaságossági törvény 17. (8) bek. Az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történő adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali engedély jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására, használatára ösztönöz vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtésalapú kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához köthetően bármilyen anyagi előny vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történő csökkentése, átvállalása, elengedése vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény - az árkedvezmény kivételével - kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálásához, továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevételéhez kötődő bármilyen e törvényben szabályozott kedvezmény, ajándékozás adása kizárólag a gyógyszertárban a kiszolgáltató szakszemélyzet útján valósulhat meg. A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot a gyógyszertárat működtető gazdálkodó szervezet más üzletétől, vagy más gazdálkodó szervezettől igénybe vehető kedvezményre, ajándékozásra Bp.szakképzés 20

21 Árszabályozás a gyógyszertárban 5. Gyógyszer-gazdaságossági törvény 17. (9) (11) bek. (9) A kereskedelmi gyakorlat tekintetében tilos a gyógyszertárat működtető vállalkozás által civil szervezet, egészségügyi, szociális és gyermekintézmény (a továbbiakban e tekintetében: intézmény) részére olyan adomány nyújtása, amely az intézmény vagy azok tagjai, illetve az intézmény által ellátottak részére történő gyógyszerbeszerzéshez köthető. (10) A nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok, brosúrák kivételével tilos a beteg, illetve a fogyasztó részére a gyógyszertárban forgalmazható termékek ajándékozása. (11) A gyógyszertár és a gyógyszertár által nyújtott szolgáltatások hirdetése körében a gyógyszertár elnevezéséről, címéről, elérhetőségéről, szolgálati idejéről, szolgáltatásairól adható tájékoztatás, beleértve az elektronikus eszközök alkalmazását is. A más gyógyszertárakkal történő összehasonlítást tartalmazó adatközlés és figyelemfelkeltő tájékoztatás tilos. Gyógyszer-gazdaságossági törvény pont árkedvezmény: bárki számára hozzáférhető, nyilvánosan közzétett módon, a kedvezmény időszakát is megjelölő, azonos feltételekkel adott árengedmény Bp.szakképzés 21

22 Árszabályozás a gyógyszertárban 5. Gyógyszer-gazdaságossági törvény 17. (9) (11) bek. (9) A kereskedelmi gyakorlat tekintetében tilos a gyógyszertárat működtető vállalkozás által civil szervezet, egészségügyi, szociális és gyermekintézmény (a továbbiakban e tekintetében: intézmény) részére olyan adomány nyújtása, amely az intézmény vagy azok tagjai, illetve az intézmény által ellátottak részére történő gyógyszerbeszerzéshez köthető. (10) A nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok, brosúrák kivételével tilos a beteg, illetve a fogyasztó részére a gyógyszertárban forgalmazható termékek ajándékozása. (11) A gyógyszertár és a gyógyszertár által nyújtott szolgáltatások hirdetése körében a gyógyszertár elnevezéséről, címéről, elérhetőségéről, szolgálati idejéről, szolgáltatásairól adható tájékoztatás, beleértve az elektronikus eszközök alkalmazását is. A más gyógyszertárakkal történő összehasonlítást tartalmazó adatközlés és figyelemfelkeltő tájékoztatás tilos. Gyógyszer-gazdaságossági törvény pont árkedvezmény: bárki számára hozzáférhető, nyilvánosan közzétett módon, a kedvezmény időszakát is megjelölő, azonos feltételekkel adott árengedmény Bp.szakképzés 22

23 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén A tevékenység részei Lehetőségek elemzése Piackutatás, szelektálás Programok kialakítása, végrehajtása, ellenőrzése Megvalósítás Termék (4P) Product (termék, termékpolitika) Price (ár, árpolitika) Place (értékesítés helye és módja, értékesítési politika) Promotion (eladás-ösztönzés) Szolgáltatás (4 + 3P) Phisicial evidende (tárgyi környezet) Process (folyamat) People (emberek) Bp.szakképzés 23

24 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén A gyógyszer mint áru A gyógyszer mint különleges áru Biztonsági okok miatt szigorú szabályozás a kereskedelemben Forgalomba kerülés feltétele engedélyezés A beteg csak kvázi vásárló Expediálás szakképzettséghez kötött Alulfogyasztás, túlfogyasztás káros Közfinanszírozás magas aránya (nem a beteg fizet) A gyógyszer besorolása piaci szempontok alapján Fogyasztási cikkek piacán Ipari termékek (termelési tényezők) piacán Kormányzati piacon Bp.szakképzés 24

25 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén A gyógyszermarketing rendszere Marketingkörnyezet: intézmények, állam, technológia, versenytársak, kulturális környezet Gyógyszergyárak Gyógyszernagykereskedelem Gyógyszerkiskereskedelem Média Betegek Gyógyszerészek, orvosok Bp.szakképzés 25

26 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén A gyógyszerek és egyéb termékek közötti különbségek Kommunikációban rejlő lehetőségek Terméktulajdonságokban rejlő lehetőségek Vényköteles gyógyszerek (pl. antibiotikumok) Tüneti kezelésre használt vény nélküli gyógyszerek (pl. lázcsillapítók) Általános megelőzésre használatos vény nélküli gyógyszerek (pl. vitaminok) Bizonyos tömegfogyasztási cikkek (pl. kozmetikumok, élelmiszerek) Bp.szakképzés 26

27 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén Mérlegelendő szempontok A profitorientált, versenypiaci feltételek között működő gyógyszerpiacon a nagy- és kiskereskedelem folytathat-e többiektől független gyógyszermarketinget? Kialakítható-e a gyógyszertáraknak önálló marketing-stratégia a gyógyszerpiaci érdekérvényesítő erő függvényében? Képes-e a szakma (gyógyszertáranként) önálló marketing-stratégia kialakítására? Lehet-e az egészségügyi közszolgáltatásoknál (benne a gyógyszerellátással) kereskedelemben kialakult marketing-technikákat alkalmazni? Bp.szakképzés 27

28 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén Mérlegelendő szempontok Kialakítható-e a gyógyszertáraknak önálló marketing-stratégia a gyógyszerpiaci érdekérvényesítő erő függvényében? Marketing-elemek Független gyógyszertár gyógyszertár Termék-politika Árpolitika Értékesítés-politika Eladás-ösztönzés Tárgyi környezet Folyamat Emberek Bp.szakképzés 28

29 Alapelvek, néhány alapfogalom a gyógyszer- és gyógyszertári (egészségügyi) marketing területén Mérlegelendő szempontok A profitorientált, versenypiaci feltételek között működő gyógyszerpiacon a nagy- és kiskereskedelem folytathat-e többiektől független gyógyszermarketinget? Kialakítható-e a gyógyszertáraknak önálló marketing-stratégia a gyógyszerpiaci érdekérvényesítő erő függvényében? Képes-e a szakma (gyógyszertáranként) önálló marketing-stratégia kialakítására (és érvényesítésére)? Lehet-e az egészségügyi szolgáltatásoknál (benne a gyógyszerellátással) kereskedelemben kialakult marketing-technikákat alkalmazni? Bp.szakképzés 29

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Dr. Weiss Patika

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 2. Hatályát veszti a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Részletesebben

Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1

Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1 Egészségbiztosítás, finanszírozás Gyakorlati előadás Bártfayné Felsővályi Kinga 2013-as előadása alapján 2014.11.17. 1 Államilag működtetett, kötelező egészségbiztosítási rendszer felépítése Ellátások

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között

A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 2013. szeptember 12. A következő három hónap alatt gyökeresen át fog alakulni a magyarországi gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete. A rendszerváltás

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány fiatal, akik nagy ambícióval rendelkeznek társas vállalkozást szeretnének alapítani, majd működtetni. Tervező munkájuk során eljutottak

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről OptiJus Opten Kft. 1. 2005. évi CLXIV. törvény 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről A 2012.8.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről 1

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről 1 2005. évi CLXIV. törvény 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra

A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának a támogatásával jött létre. 2010. október Készítette Benyó Balázs Biró Péter Dr.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE Tartalom A leggyakrabban használt kifejezések és rövidítések meghatározása 2 1. FEJEZET A KÓDEX szabályozási háttere 3 2. FEJEZET A KÓDEX érvényesítése 4 3. FEJEZET

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május JELENTÉS az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről 0707 2007. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben