I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében."

Átírás

1 A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete ( ) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK bizottsági ajánlás alapján A minősítést az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti állományi létszám és a nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az vállalkozó az árbevétel és a mérlegfőösszeg mutatói közül a számára kedvezőbbet választhatja. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint és az alkalmazotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, az alkalmazotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-vá történő minősítéséhez a vállalkozásnak alkalmazotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. A tulajdonosi kapcsolatok meghatározása a fent felsorolt beszámolók részét képező kiegészítő mellékletekből és üzleti jelentésből történik. Azon vállalkozások, melyek nem kötelesek ilyeneket készíteni, vagy nem tartoznak a Számvitelről szóló évi C. tv. (Sztv.) hatálya alá,- egyéni vállalkozó és EVA hatálya alá bejelentkezett vállalkozó- akkor az Sztv bekezdésében előírtaknak megfelelő kimutatást kell készíteni. A kapcsolt és partner vállalkozások esetében is a fentiekből kell a szükséges adatokat meghatározni. A dokumentumokat az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan csatolni kell a pályázathoz. I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. 1. Meg kell vizsgálni, hogy a Pályázó nem természetes személy tulajdonos tagja(-i) /vagyoni hozzájárulást teljesítő, üzletrészes, törzsbetétes, részvényes/ államivagy önkormányzati ( az államháztartás részét képező) gazdálkodó szervezet-e. I/N 2. Amennyiben Igen, meg kell vizsgálni, hogy az állami vagy önkormányzati gazdálkodó szervezet ill. szervezetek tulajdoni részesedése vagy attól függetlenül szavazati joga meghaladja-e a 25%-ot. (Igen/Nem) 3. Amennyiben az I/1. és I/2. pontokra Nem, akkor meg kell vizsgálni, hogy a tulajdonos tagok tulajdonos tagjai ( a Pályázó közvetett tulajdonosai) állami- vagy önkormányzati gazdálkodó szervezet-e. (Igen/Nem) 4. Amennyiben a I/3. pont Igen, meg kell vizsgálni, hogy a Pályázó közvetlen tulajdonosainak és ezekben az állami- és önkormányzati gazdálkodó szervezetek 1

2 tulajdoni részaránya (közvetett tulajdon) vagy attól függetlenül szavazati joga, együttesen meghaladja-e a 25%-ot.(Igen/Nem) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az a I/2 és I/4. pontok szerint ( Igen válaszok) az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 5. Függetlennek minősül azonban az a vállalkozás is, - a fentiektől eltérően, - ha az alábbi gazdálkodó szervezetek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot, de nem éri el az 50%-ot a vállalkozásban. Feltéve, ha a vállalkozás irányításában közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt és nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak! Ezek: - állami befektető társaságok, - finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen kockázati tőke-befektetést folytató egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek a tőzsdén nem jegyzett vállalkozások alaptőkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az érdekeltségük az adott vállalkozásban kevesebb, mint euró, illetve az annak megfelelő forintösszeg, - a szövetkezeti üzletrész hasznosító gazdasági társaság, - felsőoktatási intézmények, nem felsőoktatási intézmény szervezetében működő oktatási és szaktanácsadási intézmények, a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként termelő tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, nonprofit kutatási központok, valamint nem felsőoktatási intézmény szervezeteként - költségvetési formában működő - egyéb kutatóhelyek, - a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdésének 60. pontjában meghatározott intézményi befektetők, - az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatok; II. A pályázó vállalkozás, mint kapcsolt vállalkozás meghatározása. Kapcsolt vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, mely a Sztv VI. fejezete szerint összevont (konszolidált) éves beszámolót készít ( anyavállalat) ill. bevonták a konszolidációba. (leányvállalat) Amennyiben az előzőek szerint nem minősül formai alapon kapcsolt vállalkozásnak: 1. Meg kell vizsgálni, hogy a Vállalkozás tulajdonos tagja-e más vállalkozásnak (tag,észvényes) és/ vagy a Vállalkozásban rendelkezik-e ( a jegyzett tőkében megtestesülő) más gazdálkodó szervezet tulajdonnal? (Igen/Nem) 2. Amennyiben Igen, akkor meg kell vizsgálni: - hogy a Vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik-e ill. egy másik vállalkozás rendelkezik-e hasonló jogokkal a vizsgált Vállalkozás tekintetében? - hogy a Vállalkozás jogosult-e arra, hogy egy másik vállalkozásban a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja ill. egy másik vállalkozás rendelkezik-e hasonló jogokkal a vizsgált Vállalkozás tekintetében? - hogy a Vállalkozás döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol-e egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a 2

3 szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól ill. egy másik vállalkozás rendelkezik-e hasonló jogokkal a vizsgált Vállalkozás tekintetében? (Igen/Nem) A pályázó Vállalkozás és mindazon vállalkozás, mellyel kapcsolatban a II. 2. pontjainak valamelyikére Igen választ adott kapcsolt vállalkozás. Adataikat teljes körűen figyelembe kell venni a KKV kategóriába sorolásnál. 3. Kapcsolt Vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a II.2. pontokban felsorolt kapcsolatban. 4. Kapcsolt Vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a II.2.. pontjaiban meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymáshoz közeli piacokon folytatják. Közeli piac az olyan termékek és szolgáltatások piaca, mely az érintett piachoz képest ellátó vagy tovább felhasználó helyzetben van. III. A Pályázó Vállalkozás Partner kapcsolatainak vizsgálata. / Sztv szerint Társult vállalkozás/ 1. Meg kell vizsgálni, hogy a Vállalkozás tulajdonos tagja-e más vállalkozásnak ( tag, részvényes) és/ vagy a Vállalkozásban rendelkezik-e ( a jegyzett tőkében megtestesülő) más gazdálkodó szervezet tulajdonnal? (Igen/Nem) 2. Amennyiben Igen, meg kell vizsgálni, hogy az kapcsolt vállalkozásnak minősül-e? ( lásd II. fejezet) (Igen/Nem) 3. Amennyiben Nem, akkor meg kell vizsgálni: - hogy a Vállalkozás, a kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve egy másik vállalkozásban tulajdoni részesedés (részvények) vagy a szavazat 25%-val, vagy azt meghaladó mértékkel rendelkezik-e? - hogy a Vállalkozás tulajdonosai között egy másik vállalkozás vagy több egymással kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás együttesen tulajdoni részesedés (részvények) vagy a szavazat 25%-val, vagy azt meghaladó mértékkel rendelkezik-e? Igen/Nem A pályázó Vállalkozás Partner vállalkozásnak minősül, ha a III. 3. pontjaira Igen választ adott. Ez esetben a KKV kategóriába sorolásnál arányosan figyelembe kell venni mindazon vállalkozások adatait, amelyben jelentős részesedéssel, mértékadó befolyással rendelkezik IV. A Pályázó nyilatkozattétele a tulajdonosi kapcsolatokról A pályázó Vállalkozás nyilatkozatot tehet a független vállalkozási, a partner- ill. kapcsolt vállalkozási jogállásáról, ha a tőke megoszlása nem teszi lehetővé a tulajdonosi részesedés arányának pontos meghatározását. Ebben az esetben jóhiszeműen kinyilatkoztathatja, hogy jogosan feltételezi: (a.) egyetlen vállalkozás vagy több kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás sem birtokol 25% vagy azt meghaladó tulajdonjogot a vállalkozásban. (b) egyedül vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen nem birtokol 25%, vagy azt meghaladó tulajdonjogot más vállalkozásban. 3

4 Függetlennek tekinthető az a Pályázó vállalkozás, melyben az I.5. pontban írt kivételeket figyelembe véve, 25%-ot meghaladó állami- vagy önkormányzati érdekeltség nincs ( I. fejezet) továbbá nem minősül kapcsolt vállalkozásnak ( II. fejezet) és nem minősül partner vállalkozásnak. (III. fejezet) V. A vállalkozás típust meghatározó állományi létszám és pénzügyi határértékek 1. Mikrovállalkozás olyan vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat és árbevétele nem éri el vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió Eurót. 2. Kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkozat és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió Eurót. 3. Középvállalkozás olyan vállalkozás, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió Eurót. Az állományi létszám megfelel az éves munkaerő egységnek (ÉME) a mérlegkészítés időszakára ( referencia év) vonatkozóan. Egy ÉME egy teljes munkaidőt ledolgozott személynek felel meg. A munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, szerződés alapján, egyéb jogviszonyban, valamint a törtévben, részmunkaidőben, szezonálisan dolgozókat, időarányosan összesítve kell figyelembe venni. Nem kell figyelembe venni GYES, GYED idejét, valamint a szerződés alapján dolgozó szakképzésben résztvevők számát. Az állományba tartozók: - munkavállalók, - vállalkozásnál dolgozó, vállalkozásnak alárendelt személyek, akik munkavállalónak minősülnek (a vállalkozásnál megbízási jogviszonyban valamint kölcsön szerződés alapján dolgozók) - tulajdonos-vezető - vállalkozásban rendszeres tevékenységet végző tag, kisegítő családtag aki díjazásban részesül. VI. A pályázó vállalkozás adatainak meghatározása. 1. Független vállalkozások esetében az adatokat ideértve az állományba tartozók számát kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani. 2. Az előzőekhez hozzá kell adni a vállalkozás minden olyan partnervállalkozásának adatait, melyekben a vállalkozás közvetlenül tulajdonos és ha van, azon vállalkozások adatait melyek közvetlenül tulajdonosai a vállalkozásnak. Az összesítés arányos a tőkében vagy a szavazati jogokban (amelyik nagyobb) meglévő részesedés százalékával. Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni. (Példa: A vizsgált Vállalkozás 30%-ban tulajdonos egy másik vállalkozásban /B. cég, melynél 50 fős ÉME )/ és egyidejűleg egy harmadik vállalkozás / C. cég melynél 20 fős ÉME/ birtokolja jegyzett tőkéjének 40%-át, akkor a vizsgált Vállalat ÉME- hez hozzá kell adni a tulajdon arányában B. cég 15 és C. cég 8 ÉME részét.) 4. Az előző pontban meghatározott adatokhoz hozzá kell adni továbbá minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amelyek közvetlenül vagy közvetve az érintett vállalkozás kapcsolt vállalkozásai. ( Példa: A vizsgált Vállalkozás 60%-ban tulajdonos D. cégben / ÉME 10 fő/. A vizsgált vállalkozás 100%-ban tulajdonolt leányvállalata a XY cégnek / ÉME 150 fő/, akkor a vizsgált vállalkozás adataihoz D és XY cégek teljes ÉME-t hozzá kell adni, azaz 160-at) 4

5 4.. Azon vállalkozás adatait, ezen belül az állományba tartozók létszámát, mely partner vállalkozással és/vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik a vállalkozás konszolidált beszámolója, beszámolója, SZJA bevallása, vagy egyéb adatai alapján kell megállapítani. Ha a konszolidált beszámoló egy adott vállalkozásra nem tartalmaz adatokat, ezeket a vállalkozás partnervállalkozásaitól származó adatok arányos összesítésével kell kiszámítani, hozzáadva azon vállalkozások adatait, amelyekkel az érintett vállalkozás kapcsolt viszonyban áll. 5. Az árbevétel ill. mérlegfőösszeg korlát meghatározásánál az üzleti év lezárásakor érvényes, az MNB által meghatározott euró / forint középárfolyamot kell figyelembe venni. 5

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 196/B. (1) bekezdése értelmében pénzforgalmi

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1 Az Országgyűlés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középválalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középválalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középválalkozásokról, fejlődésük támogatásáról Az Országgyűlés a kis- és középválalkozások tőkeerejének növekedése meleti elkötelezetség szem előt tartásával, fejlődésük

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NKA Igazgatósága által kezelt eseti támogatásban részesített szervezetek számára

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NKA Igazgatósága által kezelt eseti támogatásban részesített szervezetek számára KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NKA Igazgatósága által kezelt eseti támogatásban részesített szervezetek számára I- ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Támogatási adatlap kitöltésére csak

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához I- ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak az NKA portáljának nyitó

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 19. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. NYILATKOZAT Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az (továbbiakban: MGV Zrt.) a hitel dokumentációs anyag alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi, hogy az MGV Zrt. a hitelkérelmet - indokolási

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI 2011/ 7 JÚLIUS MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT Tartalom Áfa 1 Bonácz Zsolt: A teljesítés időpontja önkényesen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Az innovációs járulék

Az innovációs járulék ADÓVILÁG 2004.02.13. Az innovációs járulék 2004. január 1-jétől új kötelezettség, az innovációs járulékfizetés terheli a gazdasági társaságokat, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL HATÁLYOS: 2012.06.20 - Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben