ELŐTERJESZTÉS a Társaság április 28-i évi rendes Közgyűlésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére"

Átírás

1 a Társaság április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a évi adózott eredmény felhasználásáról. A. A Társaság Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény 242. (1), (2) bekezdése, a 233. e. pontja, a 32. (3) bekezdése, a 42. (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 14. a, b, c, és d. pontja, a b. pontja és a 26. b. pontja alapján a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszti a évi üzleti jelentést tartalmazó következő dokumentumot: ÜZLETI JELENTÉS A TVK RT. EGYEDI, A TVK CSOPORT MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN ÉVRŐL. Határozati javaslat:../2005. (04.28.) Kgy. számú határozat A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a Társaság évi tevékenységéről szóló igazgatósági jelentésként elfogadja a TVK Rt. egyedi és a TVK Csoport magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolója alapján a évről szóló üzleti jelentést.

2 2 B. A Társaság Igazgatósága az előterjesztésben fenn hivatkozott jogszabályhelyek és alapszabályi rendelkezések alapján mellékelten a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszti a évről szóló pénzügyi jelentéseket tartalmazó alábbi dokumentumokat: 1. A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT című összeállítást. 2. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A DECEMBER 31 VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT című összeállítást. 3. A TVK CSOPORT MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT című összeállítást. 4. A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT című összeállítást.../2005. (04.28.) Kgy. számú határozat A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a. a TVK Csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a december 31-vel végződő évre MFt mérlegfőösszeggel és MFt nettó eredménnyel; b. a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását a december 31-vel végződő évre MFt mérlegfőösszeggel és 9.018MFt nettó eredménnyel; c. a TVK Csoport magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját a december 31-vel végződő évre MFt mérlegfőösszeggel és MFt adózott eredménnyel;

3 3 d. a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a december 31-vel végződő évre MFt mérlegfőösszeggel és MFt adózott eredménnyel elfogadta. A Közgyűlés tudomásul véve, hogy a Társaság évi adózás előtti eredménye MFt, adózott nyeresége MFt, a évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozza meg azzal, hogy az adózott nyereséget a Társaság az eredménytartalékba vezesse át.

4 a Társaság április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A Könyvvizsgáló megválasztása, évi díjazásának megállapítása A Társaság évi rendes Közgyűlése a 28/2004. (04.29.) Kgy. számú határozatával üzleti évre az üzleti év lezárásáig, a évi rendes Közgyűlés berekesztéséig a Társaság Könyvvizsgálójává választotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t [Cg ; 1132 Budapest, Váci út 20.; kijelölt könyvvizsgáló Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit; címe: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A/4.; könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK ]. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: ) válassza meg könyvvizsgálónak a üzleti évre, a évi rendes Közgyűlésig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit (anyja neve : Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4.), akinek könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára Ft+ÁFA összegben állapítsa meg../2005. (04.28.) Kgy. számú határozat A Közgyűlés megválasztja a Társaság Könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: , kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit, anyja neve: Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., bejegyzési száma: MKVK ) a üzleti évre a évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb április 30-ig../2005. (04.28.) Kgy. számú határozat A Könyvvizsgáló díjazása a megbízás teljes időtartamára: Ft+ÁFA. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg.

5 a Társaság április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: Az Igazgatóság Alapszabály módosításra vonatkozó közgyűlési határozati javaslata a saját részvényekre eső osztalékról Előzmények, a jelenlegi helyzet értékelése A Gazdasági Társaságokról szóló évi CXLIV. törvény új 226/E. alapján a részvénytársaság saját részvényeire eső osztalékát az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában kifizetni, kivéve, ha erről az alapszabály eltérően nem rendelkezik. A Budapesti Értéktőzsde március 9-től hatályos szabályzata a bevezetési és forgalomban tartási szabályokról előírja, hogy a tőzsdei kibocsátó alapszabályának az alábbi két lehetőség valamelyikéről rendelkeznie kell: a) A kibocsátó a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, a saját részvényre eső osztalék mértékével korrigált egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az előzőekben meghatározott közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Kibocsátó úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat. b) A Kibocsátó a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Határozati javaslat: Az Igazgatóság javasolja a közgyűlés számára, hogy az Alapszabály 33. pontját módosítsa az alábbiak szerint: (A törlést áthúzással, az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük.) 33. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék a közgyűlés

6 2 által meghatározott időpontban válik esedékessé. Az esedékesség napját úgy kell megállapítani, hogy az osztalékot meghatározó közgyűlés napja és az osztalék kifizetésének megkezdése között legalább 20 munkanap teljen el. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

7 a Társaság április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: Az Alapszabály módosítása (a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával kapcsolatban a Közgyűlés kizárólagos hatásköre, a Közgyűlésen szereplő napirendi pontok, a könyvvizsgáló feladata) Az Igazgatóság a számviteli törvény alábbi módosítására tekintettel a következő határozati javaslatokat terjeszti elő: A számvitelről szóló évi C. törvény 10. -ának (2) bekezdése január 1-től hatályos rendelkezése szerint a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendelet 4. Cikke hatálya alá tartozó vállalkozó az összevont (konszolidált) éves beszámoló és üzleti jelentés készítési kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a rendeletben foglalt eljárás alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját. Határozati javaslat A fenti jogszabály-módosításra tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály 13.e., 14.b., c., d., valamint 26.b. pontjainak módosítását, továbbá a 30. pont törlését a Pénzügyi jelentések jóváhagyása és a nyereség felosztása alcím egyidejű módosítása mellett az alábbiak szerint: (A törlést áthúzással, az új szövegjavaslatot vastag betűvel jelöltük.) Alapszabály 13.e. pont: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: e. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; e. a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg és éves beszámolók (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló) elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására /osztalék megállapítása/ vonatkozó döntést is; Alapszabály 14.b. c. d. pontjai: 14. Évi rendes közgyűlés Az évi rendes Közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelni:

8 2 b. az Igazgatóság beszámolója az éves pénzügyi jelentésekről (mérleg és eredmény-kimutatás) a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló) és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására; c. a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése az éves pénzügyi jelentésekről a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló), valamint a véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint osztalék mértékére tett indítványáról d. a mérleg és eredmény-kimutatás a számviteli törvény szerinti éves beszámolók (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló) megvitatása, a mérleg megállapítása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal; Alapszabály 26.b. pont: A Könyvvizsgáló feladata b. a Közgyűlés számára a Társaság pénzügyi jelentéseiről, eredmény felhasználásra vonatkozó igazgatósági indítvány megvizsgálásáról (mérleg és eredmény-kimutatás) szóló írásbeli jelentés készítése; b. A könyvvizsgáló ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét. Emellett köteles a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Mindezekről írásbeli jelentést nyújt be a Közgyűlésnek. Alapszabály 30. pont: 30. Minden pénzügyi év végét követő 120 napon belül a Társaságra vonatkozó pénzügyi jelentés (egyedi mérleget és eredmény-kimutatás, valamint konszolidált mérleget és eredmény-kimutatás) kell készíteni angol és magyar nyelven a magyar, valamint a nemzetközi (IFRS) számviteli elvek szerint. A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA alcím az alábbiak szerint módosul: A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓK (ANYAVÁLLALATI ÉS ÖSSZEVONT /KONSZOLIDÁLT/ BESZÁMOLÓ) JÓVÁHAGYÁSA ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA

9 a Társaság április 28-ai évi rendes Közgyűlésére Tárgy: Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának, Keményné Újvári Ildikónak a megbízatása április 28-án lejár. Keményné Újvári Ildikót, aki a Társaság alkalmazottja, a TVK Rt. rendkívüli közgyűlése január 27-én választotta meg a Felügyelő Bizottság tagjává. A gazdasági társaságokról szóló CXLIV. törvény 37. (1) bekezdése alapján a munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Gt. 37. (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A Társaság Alapszabályának pontja a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztásáról a fent hivatkozott jogszabállyal összhangban lévő rendelkezést tartalmaz. Az Üzemi Tanács az érdekképviseleti szervek véleményének meghallgatását követően március 10-én titkos szavazással Keményné Újvári Ildikót jelölte e tisztségre. Tekintettel arra, hogy az Üzemi Tanács által jelölt személlyel szemben a törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn, valamint az Üzemi Tanács által lefolytatott eljárás a társasági törvény idézett rendelkezéseinek megfelel, az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának a Közgyűlés válassza meg a TVK Rt. Üzemi Tanács jelöltjét, Keményné Újvári Ildikót../2005. (04.28.) Kgy. számú határozat A Közgyűlés Keményné Újvári Ildikót, a TVK Rt. munkavállalóját a TVK Rt. Üzemi Tanács jelölése, és a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény 37. (2) bekezdése alapján a Közgyűlés napjától kezdődő öt (5) éves időtartamra a TVK Rt. Felügyelő Bizottság tagjává választja.

10 a Társaság április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: Az Mt. 188/A. (1) bekezdés szerinti vezetői munkakörök meghatározása Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Munka Törvénykönyve 188/A. (1) bekezdése szerint vezetőnek minősülő munkavállalók körét a következők szerint határozza meg: Határozati javaslat: /2005. (04.28.) Kgy. számú határozat Vezetőnek minősülnek a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröket betöltő, a Társasági Működési Szabályzatban megjelenő szervezeti egységeket irányító vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyárvezetők, projektvezetők, szervezeti egység vezetők.

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben