J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel Budapest (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.) kezdési időpontja 10 óra Jelen vannak: részvényesek a jelenléti ív szerint Az elnökségben helyet foglalnak: Mr John E Smith, az igazgatóság tagja Dr. Deák Imre, a társaság vezérigazgatója, igazgatósági tag, aki egyúttal a közgyűlés levezető elnöke is Tóbiás János, igazgatósági tag, gazdasági vezérigazgató h. Antalpéter Tibor, a társaság felügyelő bizottságának elnöke Szabó Péter, a KPMG könyvvizsgálója Jelen vannak még: Betegh Sándor, az igazgatóság tagja László József, az igazgatóság tagja Dr. Deák Imre megnyitja a Danubius Hotels Nyrt. évi rendes közgyűlését, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőkét képviselő tulajdonosok közül személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van 6 millió 616 ezer 172 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 79,85 %-a. A gazdasági társaságokról szóló törvény és a részvénytársaság alapszabályának értelmében a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő tulajdonosok jelenléte esetén határozatképes a közgyűlés. Ez alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután bemutatja az asztalnál helyet foglaló tisztségviselőket: John Smith urat, a CP Holdings Ltd. igazgatóját, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnök-helyettesét, Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. okleveles könyvvizsgálóját, aki a társaság hivatalos könyvvizsgáló cégét képviseli, Antalpéter Tibor urat, a felügyelő bizottság elnökét és Tóbiás János urat, a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató helyettesét, gazdasági igazgatóját. Kéri, hogy a hozzászólásokat a mikrofonoknál tegyék meg részben a hallhatóság érdekében, részben pedig a jegyzőkönyv miatt, és ismerteti a szavazás menetét. Ezután javasolja Keresztes Bélánét a jegyzőkönyv vezetésére, és a jelenlévő részvényesek közül Csáki Gábor kisrészvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint a 1

2 szavazatszámláló bizottság elnökeként dr. Mosonyi József urat, a Danubius Hotels Nyrt. belső ellenőrzési vezetőjét, tagjának pedig Dr. Sztanó Helgát, a Danubius Zrt. vezető jogtanácsosát. Ezután megkérdezi, van-e más javaslat a jegyzőkönyv vezetésére, annak hitelesítésére, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökére vagy annak tagjára. Mivel nincs hozzászólás, javasolja, hogy a négy nevet egyben szavazzák meg, és hogy az 1-es számú szavazócédula felhasználásával válaszoljanak, hogy egyetértenek-e a felsorolt nevekkel. Megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály pontja szerint 30 nappal korábban, tehát március 18-án a Budapesti Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett közzétételi honlapon (a és a társaság honlapján nyilvánosan meghirdetésre került, vagyis a közgyűlést szabályosan hívták össze. napirendi pontjainak megfelelő részletes tájékoztatást és a határozati javaslatokat a hirdetményben foglaltaknak megfelelően március 25-én tették közzé a már említett honlapokon. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törvényben előírt, a közgyűlés meghirdetésétől számított 8 napon belül nem érkezett új javaslat a napirendi pontokra, ezért azok a meghirdetésnek megfelelően a következők: 1. Döntés a Társaság évi, a Magyar Számviteli Törvény szerint készült egyedi, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard-ek (IFRS) szerint készített konszolidált beszámolóinak elfogadásáról 2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről 3. Döntés a évi eredmény felosztásáról 4. Tájékoztatás a évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről 5. Igazgatósági tagok választása 6. Alapszabály módosítása 7. A könyvvizsgáló megválasztása és évi díjazásának megállapítása 8. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása A napirendi pontokról a közgyűlés az alapszabály 6.7. pontja alapján a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve az alapszabály módosításának elfogadását, ahol az érvényes határozathoz a leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges. Mielőtt rátérne a napirendi pontokra, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy december 31- én a 8 millió 285 ezer 437 darab törzsrészvényből álló jegyzett tőke 77,72 %-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában volt, ami 77,72 %-os szavazati jogot és 81,40 %-os befolyást biztosított számukra. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: CP Holdings Ltd. 37,94 %, Interag Zrt. 31,45 % és Israel Tractors 6,12 % volt. A tavalyi év végén a részvények 9,33 %-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolták, 5,45%-a belföldi intézmények, 2,80 %-a pedig belföldi magánszemélyek kezében volt, a társaság alkalmazottainak tulajdonosi részesedése 0,18 % volt. A saját részvények állományában változás nem történt, az továbbra is 4,52 %. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a társaság tulajdonában lévő 374 ezer 523 darab saját részvényt utoljára április 25-én kötötték át Ft/részvény áron. A Danubius Hotels Nyrt. részvényeivel 2010 során 4 ezer 758 üzletkötés keretében 681 ezer 848 darab részvénnyel kereskedtek 2 milliárd 480 millió 518 ezer 460 Ft 2

3 árfolyamértékben, amely 3638 Ft/részvény átlagárat eredményezett. (A 2010-es záró ár 4500 Ft volt, ami 27 %-kal magasabb az egy évvel korábbinál.) Elnök úr ezek után felolvassa az 1. sz. szavazócédulával történő szavazás eredményét az alábbiak szerint: Igen szavazat: db 77,78 % Tartózkodott: db 2,07 % jegyzőkönyvvezetője Keresztes Béláné, a jegyzőkönyv hitelesítője Csáki Gábor kisrészvényes, a szavazatszámláló bizottság elnöke dr. Mosonyi József, tagja Dr. Sztanó Helga legyen. A napirendi pontok szerinti részletes tájékoztatások előtt kéri, hallgassák meg John Smith urat, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnök-helyettesét. John Smith úr: Tisztelt Részvényesek! Elsőként Sir Bernard jókívánságait szeretném tolmácsolni, aki sajnos nem tud itt lenni. Kérte, adjam át bátorítását a vezetőségnek a mai nehéz gazdasági körülmények miatt. Örömmel számolok be arról, miszerint 2010-ben a Danubius Csoport továbbra is céltudatos válaszokat adott a kihívásokra, melyeket az Európa túlnyomó részén folyamatban lévő gazdasági nehézségek, illetve a rendkívül kemény idegenforgalmi piac - különösen Magyarországon - jelentettek. Ahogy előrehaladunk 2011-ben, némi biztatást meríthetünk a németországi talpraállásból és az előrejelzésekből, amelyek szerint a legtöbb európai országba visszatér a növekedés. Mindazonáltal sok bizonytalanság maradt, melyek befolyásolhatják a turisták és az üzleti utazók magatartását. Ezek magukban foglalják az Euró-övezet jövőjével kapcsolatos kérdéseket, a közel-keleti instabil helyzet kihatásait, természetesen beleértve az energiaköltségekre gyakorolt hatásokat, a földrengésnek és a cunaminak a japán üzleti életre gyakorolt számszerűsíthetetlen következményeit, illetve azt, hogy több országban a költségcsökkentési programok milyen mértékben befolyásolhatják a gazdasági talpraállás sebességét. Rátérve a évi pénzügyi eredményekre, az Önök Társasága rugalmasnak bizonyult a rendkívüli erőpróbát jelentő üzleti körülmények közepette, és az alábbi aspektusokat emelném ki: Az Euróban megadott bevételek némileg meghaladták a évieket, tavasszal a vulkáni hamu okozta gond negatív kihatása ellenére. Miután a magyar valuta erősebb volt, mint 2009-ben, ennek eredményeképp a bevételek 1%-kal csökkentek a Forintra való átváltáskor. Csoportszinten a foglaltság növekedése épp, hogy meghaladta az 1%-ot 2009-hez képest, míg Magyarországon a foglaltság növekedése 1,7% volt az egyre versenyképesebb piac ellenére. 3

4 A Cseh Köztársaságbeli, a szlovákiai és a romániai leányvállalatok üzemi eredményének és cash flow-jának szinten tartása eredményes volt, és segített ellensúlyozni a nehéz magyarországi kereskedelmi viszonyokat. Úgyszintén a csoport hitelfelvételeinek össz-szintje sem változott az év kezdete óta, és a kamatköltségek csökkentek. A vezetőség szigorú ellenőrzést gyakorolt a likviditás felett az év során. Az üzemeltetési tevékenységeink által biztosított nettó készpénz a évi 3,8 milliárd forintról 4,3 milliárd forintra nőtt 2010-ben, nagyrészt a hatékony működőtőkemenedzselés következtében. Adózás utáni veszteségünk kis mértékben nőtt, a évi 756 millió forintról 882 millió forintra, azonban ennek dacára a társaság saját tőke növekedése alig haladta meg az 1%-ot a leányvállalati befektetések átváltásából származó nyereségek következtében. Budapesten a kínálat és a kereslet közötti, folytatódó egyensúlyhiány, melyeknek oka, hogy az óriási új szállodai befektetéseket nem egyenlítette ki növekvő kereslet, továbbra is gondot jelentett minden, a piacon jelen lévő üzemeltető részére. Számításaink szerint több évet vesz igénybe ennek az egyensúlyhiánynak az önkorrekciója, és így minden erőfeszítésünk, tevékenységünk versenyképesebbé tételére irányul. Az elmúlt két évben a szoros költségellenőrzés volt a kulcsfontosságú cél, és ez folytatódni fog. Ezen kívül jelentős befektetéseket eszközöltünk weboldalaink, központi foglalási rendszerünk és elektronikus kereskedelmi tevékenységeink terén, erősségeinket megőrizendő a piacon. Míg sok új szálloda nyílt Budapesten, több Danubius szálloda egyedülálló és különleges vonzerővel bír azon vendégek számára, akik szeretnék Magyarország történelmét és hagyományait megtapasztalni. Állandóan új kezdeményezéseket keresünk annak érdekében, hogy tőkét kovácsoljunk e tulajdonságokból, és a legjobb értéket nyújtsuk. Biztató, hogy az új magyar kormány pozitívabb hozzáállást tanúsít az idegenforgalom irányába, nem utolsó sorban azáltal, hogy megnövelték az idegenforgalmi marketingre szánt alapot a évi költségvetésben. Az elmúlt években Magyarország vonzereje nemzetközi célállomásként visszaesett mind az egyéni, mind az üzleti vendégek tekintetében, és a 2011 első felében esedékes magyar EU elnökségre épülő új kormányzati kezdeményezések nagyon is üdvözlendők. Az idegenforgalom fellendítése határozottan hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és több állást teremt Magyarországon, melyekre nagy szükség van. A Danubius hajlandó teljes mértékben betölteni szerepét e folyamatban. A tavalyi évi jelentésemben megemlítettem az elmúlt tíz év vállalati stratégiájának jelentőségét abban a vonatkozásban, hogy a vállalat kiterjesztette egészségügyi-gyógyfürdő üzleti tevékenységét a régió más országaira. Ez a stratégia ismételten fontosnak bizonyult a Csoport eredményei tekintetében, miután az Oroszországból és a korábbi szovjet országokból növekvő számban érkező vendégek segítettek fenntartani csehországi üzleti tevékenységünket, míg Szlovákia az Izraelből és az arab országokból érkező vendégek számának növekedését regisztrálta. Romániában az üzlet rugalmasnak bizonyult a román gazdaság tágabb értelemben vett gondjai ellenére. Leszámítva az új üzemeltetési szoftver folyamatos kiterjesztését Magyarországon, amely hozzáférést biztosít a legkorszerűbb menedzsment információs rendszerekhez, jelentős befektetésekre került sor 4

5 leányvállalatainknál. Marienbadban a Mária Gyógyfürdő Projekt 2011 tavaszán fejeződik be, és mostanra sor került a teljesen felújított balneoterápiai létesítmények megnyitójára Pöstyénben. Romániában lezárult egy szállodai szoba-felújítási program, és a wellness és medence-térben folytatott munka később, 2011-ben ér véget. Számításaink szerint 2011 is egy kihívást jelentő év lesz, nem kevésbé azért, mert - legalábbis egyelőre - a magyar és a cseh valuták a terveinkben foglalt árfolyamoknál erősebb szintet értek el. Következésképp nem szabad lazítani üzleti költségeink és cashflow-nk szigorú ellenőrzésén, valamint az értékesítés és marketing területén folytatni kell az innovációt, különösen az elektronikus kereskedelemben, a szociális médiában és az értékesítési csatornák fejlesztésén keresztüli árrés-javításban. A Danubius úgyszintén folytatja az alkalmazkodást az üzleti körülményekhez, melyek nagyon eltérnek a három vagy négy évvel ezelőttiektől. Jelenleg új lehetőségek után kutatunk mind befektetési, mind menedzsment szerződési céllal, melyek lassan kirajzolódnak az egyes konkurenseknek a recesszió okozta kiesését követően. Az ilyen befektetések erőteljes indoklást igényelnek a jelen gazdasági körülmények és a rendelkezésre álló finanszírozás fényében. Mindazonáltal költségalapjának az elmúlt években végrehajtott jelentős csökkentését követően a Danubius jó pozícióval kell, hogy rendelkezzék az ilyen lehetőségeket kihasználandó és nyereségeit javítandó, amikor ismét megkezdődik a bevételek növekedése. Tájékoztathatom Önöket, miszerint a tavalyi év során a CP Holdings a Társaságban meglévő közvetlen érdekeltségét a szavazati joggal bíró részvények 80,03%-áról mára 81,40 %-ra növelte. Figyelembe véve a évi eredményeket, illetve a szigorú üzleti feltéteket, melyekkel továbbra is szembenézni kényszerül csoportunk, az igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését ebben az évben. Különösen szeretnék köszönetet mondani vezetőinknek és dolgozóinknak e nehéz időkben tanúsított megértésükért, lojalitásukért és elkötelezettségükért. Csak minden emberünk teljes együttműködésével - a szervezet minden egyes szintjén - tudjuk fenntartani azt a szolgáltatási minőséget, amely annyira létfontosságú jövőbeni sikerünk szempontjából. A CP Holdings több mint 15 éve nagybefektető a Danubius Csoportban, és szeretném biztosítani Önöket, hogy nem csak a jó időkben vagyunk barátok. Különösképp örömömre szolgál, hogy a Schreier család két további nemzedéke vesz most részt üzleti tevékenységünkben, és ez alátámasztja elkötelezettségünket a Danubius és minden más, a régióban található üzleti tevékenység iránt. Míg természetemnél fogva optimista vagyok, a világban meglévő bizonytalanságok arra intenek, hogy realistának kell lennünk, mikor a évi kilátást felbecsüljük. A későbbi foglalás irányába mutató trend, illetve a növekvő energia- és áruárak jó példák az előrejelzést megnehezítő tényezőkre. Remélnünk kell, hogy javított gazdasági növekedési előrejelzések készülnek, különösen Magyarországon, s hogy vendégeink elegendő mértékben biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy többet utazzanak, akár üzleti, akár szabadidős céllal. Nem szabad megengedni, hogy az elmúlt két-három év frusztráló eseményei elhomályosítsák a Danubius hosszú távú erősségeit egyedülálló és történelmi szállodai értékeinket, gyógyfürdőinket a védjegyüket jelentő kezelésekkel, melyek a helyi természeti forrásokra épülnek, és nagyszerű hírnevünket a vendéglátás terén. Ezek az 5

6 erősségek - embereink kitartásával és elkötelezettségével együtt - fenntartják majd jó pozíciónkat, amikor a recesszióból átváltunk fellendülésbe. Elnök úr megköszöni John Smith úr tájékoztatását, és az 1. sz. napirendi pontnak megfelelően felkéri Tóbiás János gazdasági igazgató urat, tartsa meg beszámolóját. Tóbiás János beszámolóját a cégcsoport évi konszolidált mérlegében bekövetkezett változások ismertetésével kezdi. Az összes eszközállomány szerény mértékű, 0,3 %-os növekedése mutatkozott, mely 250 millió Ft-nak felelt meg. Szerkezetében kedvező változás mutatható ki, hiszen a forgóeszközök állománya a évi 7,8 %-ról 8,4 %-ra növekedett, ugyanakkor a hosszú távú befektetési eszközállomány szerény mértékben csökkent. A stabilitás megőrzése érdekében történt, hogy a hosszú távú befektetések helyett a rövid távú eszközök növelésére koncentrált a cég. A forgóeszközök állományán belül a pénzeszközök állománya számottevően, mintegy 18 %-kal növekedett, és elérte a 4,2 milliárd forintot. Ha figyelembe vesszük, hogy 2009-ben egy 1,5 milliárd Ft-ot meghaladó összeg állt rendelkezésünkre folyószámla-hitelekben, és 2010-ben ezt a forgóeszköz-hitelt csökkenteni tudtuk jelentős mértékben, akkor látható, hogy a pénzeszközök záró nettó értéke közel kétszerese a évinek. Az eszközállományban bekövetkezett változásoknál kis mértékű csökkenés látható, melynek több oka van. Egyrészt 2,3 milliárd Ft értékben beruházásokat hajtott végre a társaság, ugyanakkor az árfolyam-hatás következtében az eszközöket át kellett értékelni, ez 1,6 milliárd Ft-tal növelte az eszközállományt, az értékcsökkenésben 4,3 milliárd Ft-ot számoltak el. Ez azt mutatja, hogy az eszközállomány-növekedés az amortizációs ági forrásoknak csak 55 %-át tette ki. Ez hosszú távon nem lehet cél, az eszközök pótlását, felújítást erősíteni kell, de válság-helyzetben ez egy jó lehetőség volt a pénzeszközökkel való takarékosságra. A mérleg forrás oldalán a források végösszege 0,3 %-os növekedést mutat, ez 254 millió Ft-nak felel meg. Az idegen források aránya csökkenő trendet mutatott 0,5 %-ponttal vagyis 350 millió Ft-tal csökkent, ennek következménye, hogy a saját források 600 millió Ft-tal emelkedtek. Ez is pozitív hatás, és a stabilitást mutatja a mérlegben, hiszen a saját források egyenlege 50 %-kal meghaladja az idegen források arányát. A hitelek állománya sem túl nagy, 29,5 %-ot képvisel. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 12,9 %-kal haladja meg a évit, ami 1,4 milliárd Ft-os növekedést jelent. A szállítók állományának növekedése a kapott előlegek csökkenésével párosulva nem erősítik a Társaság cash pozícióját, de az üzleti forgalom volumenének alakulásával összhangban van. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 7,7 %-kal, 4,8 milliárd Ft-tal csökkentek, melyek döntő többségét a hosszú lejáratú hitelállomány csökkenése okozta. A visszafizetések mértéke 8,4 millió Euro. A halasztott adó kötelezettség csökkenése elsődlegesen a Társasági Adó szintjének 10 %-ra való mérséklése miatt történt. A saját tőke összes elemében nincs említésre méltó érdemi változás. Az átváltási tartalék mutat jelentős növekedést az elmúlt évhez képest, mely az árfolyam-változás hatása. Az üzleti forgalomban a Danubius Csoport tekintetében megállapíthatjuk, hogy a számok még mindig a válság hatását mutatják, de az üzlet volumenében már látható egy szerény mértékű növekedés, a szállodák foglaltsága mintegy 1,5 %-kal növekedett, csoport szinten 6

7 elérte a 60 %-ot, de a terveket sajnos nem. A szállodai átlagárak az egész cégcsoport tekintetében 3 %-kal csökkentek, országonként elég jelentős eltéréssel. Mindezek következtében a Társaság össz-árbevétele 1,2 %-kal maradt el a évitől, és 1,4 %-kal a tervezettől. A GOP összege kb. 400 millió Ft-tal romlott, de még így is 25 %-os GOP szint fölött teljesített a cég. A magyarországi szállodák üzemeltetésében a csoportátlagot meghaladó, 1,7 %-os foglaltság növekedés volt kimutatható, ugyanakkor az árszínvonal romlása 2,8 % volt, de a budapesti házakban még ezt is meghaladta. És mivel az átlagárak csökkentek és a foglaltság növekedett, ennek következménye a bruttó üzemi eredmény szintjének 20 % alá mérséklődése. Csehországban a foglaltság 1,2 % ponttal növekedett, itt a nemzeti valutában számított átlagárak is emelkedtek. Az árbevételek ennek ellenére stagnáltak, a GOP a évi szintnek megfelelő mértékű lett. Szlovákiában a foglaltság csökkenő mértékű volt 2009-hez képest, és a tervezettnek is alatta maradt. Az átlagár viszont 3,7 %-kal növekedett. Ennek következtében az árbevételek 1,3 %-kal növekedtek, és 85 %-os GOP konverzióval sikerült emelni az eredményeket. Romániában hasonló a helyzet, mint Magyarországon, tehát az átlagárak itt is 2 %-kal csökkentek. A foglaltság stagnált, az árbevételek mintegy 1,6 %-kal növekedtek kimondottan a jó nyári szezonnak köszönhetően. Komoly tényező ebben a Medve-tavi strand. Az eredményesség sajnos nem javult, részben a munkabérek kötelező változásának végrehajtása, részben a forgalom szerkezetében bekövetkezett változások az alacsonyabb árfekvésű leisure szegmens növekedése - miatt. Ennek ellenére a 42 %-os GOP szint jónak számít a környező országokéhoz képest. Cégcsoport szinten a bevételek összesen 1,3 %-kal, azaz 564 millió Ft-tal csökkentek döntően a szállodai és a vendéglátó forgalom visszaesése miatt. A gyógyászat relatíve jól teljesített. A borászati ill. a biztonsági szolgáltatások területén is elmaradás mutatkozik. Az egyéb bevételek növekedése pozitív elem, mely egy 2010-es, a munkahelyek megőrzésének érdekében indított tréningprogramnak köszönhető. Az állami támogatás nemcsak a tréningköltségek megtérítését jelentette, hanem az adott időszakra eső munkabéreket is, ez a 150 millió Ft jelentkezik az egyéb bevételek között. A működési ráfordítások 0,5 %-kal emelkedtek, ami 202 millió Ft-nak felel meg. Ez a költségekkel való szigorú gazdálkodást mutatja. Az anyag jellegű ráfordításokban kis mértékű emelkedés mutatkozik. Szlovákiában a korszerűsített energiarendszer installálását követően jelentős energiaköltség-megtakarításokat tudtunk elérni, Magyarországon pedig a szabad piaci energia beszerzésből szerzett előnyök mutathatók ki. A megtakarítás mértéke 326 millió Ft. Az igénybevett szolgáltatások növekedése nagyjából az infláció-közeli mértéket mutatja. Jelentősebb növekedések a sales-marketing költségekben mutatkoznak, hiszen a jelen körülmények között erre különös hangsúlyt kellett fektetni. A másik költségcsoport a szakértői díjakban illetve az oktatásban mutatkozik. A személyi jellegű ráfordításokban a növekvő üzleti volumen ellenére csökkenő létszámmal és szerény mértékben csökkenő össz-bérköltséggel sikerült a évet teljesíteni, az értékcsökkenés pedig egyértelműen a beruházási visszafogottság következménye. Az egyéb ráfordításoknál mutatkozik jelentősebb növekedés, mely részben a 70 millió Ft-ot kitevő adó jellegű ráfordításból, részben a Gundel borászati készlete értékvesztésének elszámolásából ered. Összességében 7

8 2010-ben tehát 564 millió Ft-tal elmaradó árbevétel és 202 millió Ft-tal növekvő működési költség ráfordítás mellett a működési eredményt ez a két tényező 766 millió Ft-tal rontotta. A cégcsoport működési eredménye erőteljesen magán hordozza a válság jeleit. Ennek ellenére pozitív eredménnyel zártak. A pénzügyi tevékenység vonatkozásában szintén a pénzpiaci trendek érvényesülhetnek, ilyenek a kamatbevételek ill. kamatráfordítások csökkenése, illetve a csökkenő hosszú lejáratú hitelállomány következtében is csökkent a kiadás. Az árfolyamveszteség összege 2010-ben emelkedett az előző évihez képest, mely nem realizált árfolyamveszteség, hanem a fennálló hitelállományok december 31-diki forintárfolyamra való átértékeléséből fakad. Összességében a Társaság adózás előtti eredménye 953 millió Ft-os veszteséget, míg adózás után mínusz 882 millió Ft-ot mutat. A mérleg szerinti eredmény mínusz 882 millió Ft konszolidált szinten a nemzetközi pénzügyi standard-ek figyelembevételével. Ezután ismerteti a Danubius Hotels Nyrt. egyedi, magyar számviteli standard-ek szerinti mérlegét. Az összes eszközérték a 373 millió Ft-tal, 0,7 %-kal növekedett. Ez egyértelműen mutatja, hogy a év nem a növekedés éve volt. A forgóeszközök aránya 4,7 %, és befektetett eszközöké 95,2 %. A tárgyi eszközökben új beruházás nem volt, a csökkenés oka egyértelműen az amortizáció elszámolása. A befektetések átértékelése a külföldi leányvállalatokban való részesedés december 31-i árfolyamváltozásának hatása, ahol a forint az előző évi szintjéhez képest gyengült. Jelentősen csökkentek a leányvállalatokkal szembeni követelések, mivel az év végi elszámolások késedelem nélkül, rendben lezajlottak. A pénzeszközök állományának rövid távon ilyen mértékű változását pedig egy 3 millió Euro-s középlejáratú forgóeszköz-hitel állomány felvételét jelentette. A saját tőke alakulásában csak a évi mérleg szerinti eredmény változásának hatása jelentkezik. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának csökkenését a tárgyévi törlesztés, a 2011-re rövid lejáratúvá történő átsorolás és az év során felvett összes hitelállomány mozgása okozta. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének oka, hogy a 2011-re előírt törlesztési kötelezettség jelentősen megemelkedik. A passzív elhatárolások pedig csak a mérleg zárásakor a tárgyévet terhelő költségeket tartalmazzák. A holding eredménykimutatásában (mely csak a névhasználati díjak kiszámlázása illetve egyéb költségelszámolások) 1,4 %-kal növekedtek az árbevételek, a ráfordítások közül a személyi jellegű ráfordítások igényelnek magyarázatot ben egy jelentős bérmegszorítást alkalmaztak, csökkentették a 13. havi kifizetéseket, a prémiumokat, és ezek a évi elszámolásban még szerepeltek. Az egyéb ráfordítások növekedésében, amik 8,9 %-ot tettek ki, két fő tétel jelentkezik: jelentősen megnövekedett az építményadó összege, és itt került elszámolásra a Margitszigeten elszenvedett tűzkár terven felüli értékcsökkenése is. A pénzügyi bevételek növekedtek. Magasabb kamatbevételeket sikerült elérni, és itt mutatható ki a csehországi Gama 45 eladása okozta 128 millió Ft-os könyv szerinti nyereség. A harmadik tétel a fennálló követeléseken elszámolt 471 millió Ft árfolyamnyereség. A pénzügyi ráfordítások 280 millió Ft-os csökkenésében két fő tétel mutatható ki: csökkentek a fizetett kamatok, hiszen csökkent a hitelállomány, ugyanakkor a hiteleken elszámolt árfolyamveszteség is jelentősen csökkent az elmúlt évhez képest. A mérleg szerinti eredmény a évi 75 millió Ft-ról 789 millió Ft-ra növekedett. 8

9 Az eszközök és források egyező végösszege 56 milliárd 591 millió 142 ezer Ft a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli standard-ek szerint készült mérlegében. Ugyancsak a magyar számviteli standard-ek szerint készült mérleg szerinti nyereség pedig 788 millió 820 ezer Ft nyereség. Deák úr ezek után felkéri Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgáló cég könyvszakértőjét, hogy ismertesse jelentését. Szabó Péter jelentésében elmondja, elvégezték a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint az éves beszámoló a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Véleményük szerint a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi üzleti jelentése a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Elvégezték a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak, ahogyan azokat az EU befogadta, figyelembevételével állították össze. Véleményük szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta. Véleményük szerint a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van. Deák úr ezután felkéri a felügyelő bizottság elnökét, Antalpéter Tibor urat, hogy ismertesse a bizottság megállapításait és véleményét. 9

10 Antalpéter Tibor úr elmondja, a Felügyelő Bizottság jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló és az Audit bizottság jelentésére, a társaság folyamatos évközi ellenőrzésére és saját éves munkájára alapozva terjeszti a közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte az éves munkatervben meghatározott feladatát. Az év során 5 ülést tartott az Audit Bizottsággal és a Danubius Zrt. Felügyelő Bizottságával közösen. Állandó napirendjei között szerepelt az igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, pénzügyi helyzetéről, az üzleti kilátásokról. A Felügyelő Bizottság elnökének részvétele az igazgatósági üléseken, valamint a társaság vezérigazgatójának, általános vezérigazgató-helyettesének, belső ellenőreinek és könyvvizsgálójának részvétele a Felügyelő Bizottság ülésein biztosította a tagok teljes körű tájékoztatását. Az üléseken 2010-ben is kiemelt szerepet kapott az ellenőrzések tapasztalatai alapján hozott intézkedések nyomon követése. A rendszeres tájékoztatókon kívül a Felügyelő Bizottság kiemelt figyelmet fordított a kintlévőségek alakulására, a munka hatékonyságát elősegítő, átszervezett informatikai divízió munkájára, a marketing és PR tevékenység értékesítést elősegítő akcióira, s az újonnan bevezetett központi szobafoglalás eredményeire. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az igazgatóság évi beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról és a társaság pénzügyi helyzetéről, ezért egyetért, és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését és támogatja elképzeléseit a évre vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített évi beszámolóját 56 milliárd 591 millió 142 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 788 millió 820 ezer Ft mérleg szerinti nyereséggel, egyúttal a Danubius Csoport nemzetközi számviteli előírások szerint készített évi konszolidált beszámolóját pedig 87 milliárd 325 millió Ft mérlegfőösszeggel és -882 millió Ft adózás utáni eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság egyetért az igazgatóság javaslatával az eredmény felosztása tekintetében. A Felügyelő Bizottság áttekintette az igazgatóság által összeállított Felelős Vállalatirányítási Jelentést, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Deák úr kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket a társaság évi beszámolóival kapcsolatban. Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, a 2. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak igennel, nemmel vagy tartózkodom megjelöléssel arra, elfogadják-e a társaság évi beszámolóját az alábbi fő számokkal jellemezve: a mérleg főösszege 56 milliárd 591 millió 142 ezer Ft, adózott eredménye 788 millió 820 ezer forint, s hogy a konszolidált mérleg főösszege 87 milliárd 325 millió forint, a konszolidált adózott eredménye mínusz 882 millió Ft. A 2. sz. napirendi pont a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról szól. A Danubius évre vonatkozó jelentésének elfogadásra javasolt verzióját március 25-én közzétették, ennek részleteit itt a helyszínen nem ismerteti, csak néhány fontosabb elemet emel ki belőle. 10

11 A társaságnál igazgatóság, felügyelő bizottság és audit bizottság működik. Tevékenységi körük a Gt-ben, az alapszabályban illetve az ügyrendjükben leírtaknak megfelelő. Az ellenőrzés több szinten valósul meg a társaságnál. A munkafolyamatokba épített ellenőrzések és a kontrolling jellegű tevékenységek folyamatosak, a társaságnál működő belső ellenőrzési szervezet a felügyelő bizottság irányítása alatt áll, és megállapításairól tájékoztatja az audit bizottságot, az elnöki belső ellenőr pedig az igazgatóság elnökétől kapja feladatait. Bármely ellenőrzési funkció jelentős megállapításairól mind az igazgatóság, mind a felügyelő bizottság, mind pedig az audit bizottság tájékoztatást kap. Amennyiben van kérdés az előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatban, kéri, tegyék fel. Elnök úr, mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 3. sz. szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e az előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést. A 3. sz. napirendi pontnak megfelelően tájékoztatja a résztvevőket, hogy a társaság igazgatósága azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a évi adózott eredmény terhére a közgyűlés ne szavazzon osztalékfizetést. Az előző napirendi pontnál a közgyűlés résztvevői részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy a Danubius Hotels Nyrt év során milyen eredményeket ért el, s a John Smith úr által elmondottakból, valamint a már írásban közzétett üzletpolitikai célkitűzésekből is kitűnik, hogy a jövőbeni tervek megvalósításához azt tartják szükségesnek, hogy a csoport a pénzeszközeit tőkebefektetésekre használja. Kéri továbbra is a bizalmat és megértést a részvényesi érték növelésére irányuló erőfeszítések támogatására. Kéri a résztvevők kérdéseit az osztalékot illetően. Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak az 4. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy a társaság évi adózott eredménye terhére ne fizessen osztalékot. Miután összeszedték a szavazócédulákat, rátér a 4. sz. napirendi pontra, mely a évi üzletpolitikai célkitűzések ismertetése. A jelenlévők korábban részletes tájékoztatást olvashattak az előzetesen kiadott közgyűlési dokumentumokban. Itt most csak néhány szót szól az elképzelésekről. A szállodaipar rendkívül nehéz helyzetben marad évben is. Az elmúlt évtized szállodaipari beruházásai miatt Közép-kelet Európában jelentős szállodakapacitás többlet alakult ki, amelyhez a kereslet várhatóan csak hosszú évek múlva tud elfogadható mértékben felzárkózni. Komoly verseny tapasztalható a szállodák között a piaci részesedés megtartásáért, amelyben az árháború mellett kiemelten fontos szerephez jut a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése, racionalizálása. A Danubius évi terve teljes mértékben tükrözi e kemény piaci feltételekre adott válaszainkat. A Danubius csoport esetében kiemelten fontos, hogy a évi válságkezelő, költségcsökkentő intézkedések hatásait évben is megtartsa, ezen felül a költség- 11

12 hatékonyságot tovább növelje úgy, hogy a vendégeknek továbbra is a tőlük megszokott magas minőségű szolgáltatásokat nyújtja. A Csoport üzemi teljesítményének alakulását minden időszakban nagymértékben befolyásolja a forint és egyéb nemzeti valuták euróhoz viszonyított erősödése, illetve gyengülése. A évi tervek elkészítésekor 275 Ft/EUR árfolyammal számolt a menedzsment. A társaság az infláció mértékénél alacsonyabb bértömeg változással számol. Általánosságban véve alacsony, 4,0%-os inflációval és a terv készítésekor még a bruttó nemzeti össztermék (GDP) kismértékű, 1%-os növekedésével számoltak, azonban a legújabb előrejelzések 3%-os GDP növekedést sugallnak 2011-ben, ami, teljesülés esetén a gazdaság fellendülésének pozitív jele lenne. A Danubius teljes költségszintje jelentősen csökkent a gazdasági válság kihívásai ellen tett költségcsökkentő intézkedések hatására. Ez lehetőséget nyújt a Társaságnak profit elérésre, amikor a bevétel újból növekedésnek indul, azonban hangsúlyozni kell, hogy a késői foglalások növekvő trendje, a nemzetközi és belföldi gazdaság megjósolhatatlan alakulása, valamint az arab országok politikai helyzete a évi kilátásokat továbbra is felettébb bizonytalanná teszik. A másik oldalon viszont a német gazdaság folytatódó talpra állása és a magyarországi növekvő kereslet pozitív elemei lehetnek a turizmusnak és így a társaságnak is. Ezután kéri a közgyűlésen résztvevőket, tegyék fel az üzletpolitikai célkitűzésekre vonatkozó kérdéseket. Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, az 5. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, hogy egyetértenek-e a társaság évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseivel. Az 5. számú napirendi pont az igazgatósági tagok megválasztása. A jelöltek pályafutásának részletei az előterjesztéseket tartalmazó dokumentumban olvashatóak. A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának jelenleg 11 tagja van. Közülük Sir Bernard Schreier, John E Smith, Dr. Deák Imre, Tóbiás János, Betegh Sándor és Dr. Fluck István igazgatósági tagok mandátuma április 27-én lejár. Az igazgatóság javaslata alapján Sir Bernard Schreier, John E Smith, Dr. Deák Imre, Tóbiás János, Betegh Sándor és Dr. Fluck István igazgatósági taggá történő választásáról dönt a közgyűlés hat külön határozattal. Sir Bernard Schreier a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke. A CP Holdings Limited elnök-vezérigazgatója alapítás óta, a CP Holdings Limited leányvállalatainak, többek között az Interag Zrt-nek elnöke, a Bank Leumi Plc-nek pedig elnök-helyettese. A jelölt sajnos nem tud részt venni a mai közgyűlésen, ezért ha kérdés van vele kapcsolatban, Deák úr megpróbálja megválaszolni. 12

13 Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 6-os számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Sir Bernard Schreier az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. John Smith úr a CP Holdings Limited-nek és számos leányvállalatának igazgatója, a Danubius Hotels Csoport elnökhelyettese. Elnök úr megkéri John Smith urat, hogy álljon fel. Ha van kérdésük a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 7-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy John Smith úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Az igazgatósági tagok választásának harmadik jelöltje Dr. Deák Imre tól dolgozik a Danubius-nál től a társaság általános vezérigazgató helyettese volt, 2006 márciusától vezérigazgatóként tevékenykedik. Az igazgatóságnak 1992-től tagja. Ezután kéri a jelenlévőket, ha van kérdésük a jelölthöz, vagyis hozzá, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 8-as számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Deák Imre az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Tóbiás János 1994 óta tagja a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának. Jelenleg a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató-helyettese, valamint gazdasági igazgatója. Megkéri Tóbiás János urat, hogy álljon fel. Ha van kérdésük a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 9-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Tóbiás János úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Betegh Sándor a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának 1992 óta tagja től a Danubius vezérigazgatója volt ( között elnök-vezérigazgatója), 2006-ban nyugdíjba vonult. Megkéri Betegh Sándor urat, hogy álljon fel. Ha van kérdés a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 10-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Betegh Sándor úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Dr. Fluck István a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának 1992 óta tagja. A Gyógyfürdőügyi és Klimatológiai Világszövetség (FEMTEC) első elnökhelyettese, a Danubius Hotels Nyrt. főigazgató főorvosa. Megkéri Fluck István urat, hogy álljon fel. Ha van kérdés a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 11-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Fluck István úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. 13

14 Ezután rátér a következő, 6. napirendi pontra, az Alapszabály módosítására, amelyre a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek január 1-től hatályos változása miatt került sor. Az elfogadásra javasolt módosításokat a közgyűlési dokumentumok részeként március 25-én közzétette a Társaság, valamint itt, a közgyűlés helyszínén is megtalálhatók nyomtatott formában, ezért a módosítások közül csak a leglényegesebbeket emeli ki: A Tpt. meghatározza, milyen eljárás során kerülhet sor a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetésére. Erre tekintettel került sor az alapszabály 6.4. pontjának kiegészítésére, mely szerint A közgyűlés a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntés meghozatala során csak akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részvény tulajdonosa jelen van. A pont kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a kivezetésről szóló közgyűlési határozathoz legalább háromnegyedes többség szükséges. A Tpt-vel összhangban módosult a pont, mivel a szabályozott piacra bevezetett részvények átvezetéséről szóló döntés az igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az alapszabály és pontja tartalmazza a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntés meghozatalát követően az igazgatóság feladatait. A saját részvény megszerzésére vonatkozó a Gt. és a Tpt. rendelkezéseivel összhangban álló új szabályokat az alapszabály 5.2. pontja tartalmazza. Az új 4.5. pont rögzíti, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A részvényesek jogosultságainak felsorolását tartalmazó pontban szereplő felsorolás kiegészült a részvényeseket a kivezetésről szóló közgyűlési döntés esetén megillető jogok meghatározásával, és az azok gyakorlásának feltételeire vonatkozó rendelkezéssel. Elnök úr kéri, ha van kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan, tegyék fel. Mivel nincs észrevétel, kéri, válaszoljanak a 12-es számú szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e a társaság közzétett és előterjesztett alapszabály-módosítását. A gazdasági társaságokról szóló törvényi változásokra való tekintettel az egyes határozatokkal kapcsolatos szavazatok ismertetésekor felolvassa az igen, nem és tartózkodom szavazatok darabszámát valamint a szavazatok által képviselt alaptőkerészesedésre vonatkozó százalékos arányt is. Időközben megérkezett a 2. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 14

15 1. sz határozat: elfogadta az igazgatóság évi beszámolóját, mely szerint a Danubius Hotels Nyrt évi mérlegének főösszege ezer Ft, adózott eredménye 788 millió 820 ezer Ft, konszolidált mérlegének főösszege 87 milliárd 325 millió Ft, konszolidált adózott eredménye mínusz 882 millió Ft. Időközben megérkezett a 3. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 2. sz határozat: elfogadta a Danubius Hotels Nyrt évre vonatkozóan közzétett és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését. Időközben megérkezett a 4. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 3. sz határozat: úgy döntött, hogy a társaság a évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot. Időközben megérkezett az 5. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 4. sz határozat: elfogadta a társaság évi üzletpolitikai célkitűzéseit. A 7. számú napirendi pont a könyvvizsgáló megválasztása és évi díjának megállapítása. Az alapszabály értelmében könyvvizsgálót évente választ a Társaság. 15

16 hozzájárulása esetén a KPMG Hungária Kft-t választják a cég könyvvizsgálójává választják, és a velük kötött megállapodást meghosszabbítják a következő egy éves időtartamra is, díjazását pedig 13 millió 820 ezer Ft-ban állapítják meg. A KPMG cég kijelölt képviselője Szabó Péter úr, aki jelen van a teremben, amennyiben kérdésük van hozzá, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, a 13-as számú szavazócédulával döntsenek, egyetértenek-e azzal, hogy a KPMG Hungária Kft kijelölt képviselője, Szabó Péter legyen a Társaság könyvvizsgálója április 29- től számított egy éves időtartamra, 13 millió 820 ezer Ft díjazással. Az utolsó napirendi pontnak megfelelően a közgyűlés arról a javaslatról dönt, melynek értelmében a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a felügyelőbizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek jelen közgyűlést követően a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig, változatlanul, a évi összegnek megfelelően. Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel a javasolt díjazással kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy a 14-es számú szavazócédulával válaszoljanak arra, egyetértenek-e azzal, hogy az igazgatóság elnöke, tagjai, illetve a felügyelőbizottság tagjai az imént elhangzott díjazásban részesüljenek jelen közgyűlést követően a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig. Időközben megérkezett a 6. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 5. sz határozat: úgy döntött, hogy Sir Bernard Schreiert igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 7. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 6. sz határozat: úgy döntött, hogy John E Smith urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 8. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 16

17 7. sz határozat: úgy döntött, hogy Dr. Deák Imre urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 9. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 8. sz határozat: úgy döntött, hogy Tóbiás János urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 10. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 9. sz határozat: úgy döntött, hogy Betegh Sándor urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 11. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 17

18 10. sz határozat: úgy döntött, hogy Dr. Fluck István urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 12. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 11. sz határozat: elfogadta az Alapszabály közzétett és előterjesztett módosítását. Időközben megérkezett a 13. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 12. sz határozat: elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. kijelölt képviselője Szabó Péter legyen a Társaság könyvvizsgálója április 29. napjától számított 1 éves időtartamra 13 millió 820 ezer Ft díjazással. Időközben megérkezett a 14. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 13. sz határozat: elfogadta az előterjesztést, miszerint a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó, és a felügyelő bizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2011-ben. 18

19 Elnök úr zárszóként arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társaság éves jelentését elektronikus formában megtalálhatják a oldalon, és megköszöni a Danubius Hotels Nyrt. vezetősége nevében, hogy a résztvevők jelenlétükkel megtisztelték a közgyűlést. K. m. f Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető Dr. Deák Imre, a közgyűlés elnöke Csáki Gábor jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyezte:.. dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária vezető jogtanácsos 19

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2005. április 21-én megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Thermal Hotel Margitsziget Magnólia

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2 0 1 0 Tartalom Az Elnök Közgyűlési Beszéde 2 Középpontban a minőség -2010 5 Az igazgatóság tagjai 7 A felügyelőbizottság tagjai 8 Idegenforgalom 2010-ben 9 Az igazgatóság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2005. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok Konszolidált, auditált, IFRS szerint készült mérleg 2005. év Eszközök 2004 2005 Bázis

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30 TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30 1 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I féléves

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesünk! A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1092 Budapest, IX., Ráday u. 42-44.) igazgatósága

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2 0 1 1 Tartalom Az Elnök Közgyűlési Beszéde 2 Középpontban a minőség - 2011 5 Az igazgatóság tagjai 7 A felügyelőbizottság tagjai 8 Idegenforgalom 2011-ben 9 Az igazgatóság

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról

Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról 6. SZ. MELLÉKLET FB/094/2007. Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról Budapest, 2007. április 25. 77 Az MTV Zrt. Vezetősége által összeállított és a Társaság könyvvizsgálója véleményével ellátott

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt. (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2004. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén A közgyűlés helye: Grand Hotel Hungária (1074

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Készült: 2003. április 26. 2 A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve 2000.

Részletesebben

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. I. félévi gazdálkodásáról Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben