J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel Budapest (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.) kezdési időpontja 10 óra Jelen vannak: részvényesek a jelenléti ív szerint Az elnökségben helyet foglalnak: Mr John E Smith, az igazgatóság tagja Dr. Deák Imre, a társaság vezérigazgatója, igazgatósági tag, aki egyúttal a közgyűlés levezető elnöke is Tóbiás János, igazgatósági tag, gazdasági vezérigazgató h. Antalpéter Tibor, a társaság felügyelő bizottságának elnöke Szabó Péter, a KPMG könyvvizsgálója Jelen vannak még: Betegh Sándor, az igazgatóság tagja László József, az igazgatóság tagja Dr. Deák Imre megnyitja a Danubius Hotels Nyrt. évi rendes közgyűlését, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 8 millió 285 ezer 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőkét képviselő tulajdonosok közül személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van 6 millió 616 ezer 172 db részvényt képviselő tulajdonostárs, vagyis a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 79,85 %-a. A gazdasági társaságokról szóló törvény és a részvénytársaság alapszabályának értelmében a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő tulajdonosok jelenléte esetén határozatképes a közgyűlés. Ez alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután bemutatja az asztalnál helyet foglaló tisztségviselőket: John Smith urat, a CP Holdings Ltd. igazgatóját, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnök-helyettesét, Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. okleveles könyvvizsgálóját, aki a társaság hivatalos könyvvizsgáló cégét képviseli, Antalpéter Tibor urat, a felügyelő bizottság elnökét és Tóbiás János urat, a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató helyettesét, gazdasági igazgatóját. Kéri, hogy a hozzászólásokat a mikrofonoknál tegyék meg részben a hallhatóság érdekében, részben pedig a jegyzőkönyv miatt, és ismerteti a szavazás menetét. Ezután javasolja Keresztes Bélánét a jegyzőkönyv vezetésére, és a jelenlévő részvényesek közül Csáki Gábor kisrészvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint a 1

2 szavazatszámláló bizottság elnökeként dr. Mosonyi József urat, a Danubius Hotels Nyrt. belső ellenőrzési vezetőjét, tagjának pedig Dr. Sztanó Helgát, a Danubius Zrt. vezető jogtanácsosát. Ezután megkérdezi, van-e más javaslat a jegyzőkönyv vezetésére, annak hitelesítésére, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökére vagy annak tagjára. Mivel nincs hozzászólás, javasolja, hogy a négy nevet egyben szavazzák meg, és hogy az 1-es számú szavazócédula felhasználásával válaszoljanak, hogy egyetértenek-e a felsorolt nevekkel. Megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály pontja szerint 30 nappal korábban, tehát március 18-án a Budapesti Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett közzétételi honlapon (a és a társaság honlapján nyilvánosan meghirdetésre került, vagyis a közgyűlést szabályosan hívták össze. napirendi pontjainak megfelelő részletes tájékoztatást és a határozati javaslatokat a hirdetményben foglaltaknak megfelelően március 25-én tették közzé a már említett honlapokon. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törvényben előírt, a közgyűlés meghirdetésétől számított 8 napon belül nem érkezett új javaslat a napirendi pontokra, ezért azok a meghirdetésnek megfelelően a következők: 1. Döntés a Társaság évi, a Magyar Számviteli Törvény szerint készült egyedi, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard-ek (IFRS) szerint készített konszolidált beszámolóinak elfogadásáról 2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről 3. Döntés a évi eredmény felosztásáról 4. Tájékoztatás a évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzésekről 5. Igazgatósági tagok választása 6. Alapszabály módosítása 7. A könyvvizsgáló megválasztása és évi díjazásának megállapítása 8. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása A napirendi pontokról a közgyűlés az alapszabály 6.7. pontja alapján a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz, kivéve az alapszabály módosításának elfogadását, ahol az érvényes határozathoz a leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges. Mielőtt rátérne a napirendi pontokra, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy december 31- én a 8 millió 285 ezer 437 darab törzsrészvényből álló jegyzett tőke 77,72 %-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában volt, ami 77,72 %-os szavazati jogot és 81,40 %-os befolyást biztosított számukra. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: CP Holdings Ltd. 37,94 %, Interag Zrt. 31,45 % és Israel Tractors 6,12 % volt. A tavalyi év végén a részvények 9,33 %-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolták, 5,45%-a belföldi intézmények, 2,80 %-a pedig belföldi magánszemélyek kezében volt, a társaság alkalmazottainak tulajdonosi részesedése 0,18 % volt. A saját részvények állományában változás nem történt, az továbbra is 4,52 %. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a társaság tulajdonában lévő 374 ezer 523 darab saját részvényt utoljára április 25-én kötötték át Ft/részvény áron. A Danubius Hotels Nyrt. részvényeivel 2010 során 4 ezer 758 üzletkötés keretében 681 ezer 848 darab részvénnyel kereskedtek 2 milliárd 480 millió 518 ezer 460 Ft 2

3 árfolyamértékben, amely 3638 Ft/részvény átlagárat eredményezett. (A 2010-es záró ár 4500 Ft volt, ami 27 %-kal magasabb az egy évvel korábbinál.) Elnök úr ezek után felolvassa az 1. sz. szavazócédulával történő szavazás eredményét az alábbiak szerint: Igen szavazat: db 77,78 % Tartózkodott: db 2,07 % jegyzőkönyvvezetője Keresztes Béláné, a jegyzőkönyv hitelesítője Csáki Gábor kisrészvényes, a szavazatszámláló bizottság elnöke dr. Mosonyi József, tagja Dr. Sztanó Helga legyen. A napirendi pontok szerinti részletes tájékoztatások előtt kéri, hallgassák meg John Smith urat, a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnök-helyettesét. John Smith úr: Tisztelt Részvényesek! Elsőként Sir Bernard jókívánságait szeretném tolmácsolni, aki sajnos nem tud itt lenni. Kérte, adjam át bátorítását a vezetőségnek a mai nehéz gazdasági körülmények miatt. Örömmel számolok be arról, miszerint 2010-ben a Danubius Csoport továbbra is céltudatos válaszokat adott a kihívásokra, melyeket az Európa túlnyomó részén folyamatban lévő gazdasági nehézségek, illetve a rendkívül kemény idegenforgalmi piac - különösen Magyarországon - jelentettek. Ahogy előrehaladunk 2011-ben, némi biztatást meríthetünk a németországi talpraállásból és az előrejelzésekből, amelyek szerint a legtöbb európai országba visszatér a növekedés. Mindazonáltal sok bizonytalanság maradt, melyek befolyásolhatják a turisták és az üzleti utazók magatartását. Ezek magukban foglalják az Euró-övezet jövőjével kapcsolatos kérdéseket, a közel-keleti instabil helyzet kihatásait, természetesen beleértve az energiaköltségekre gyakorolt hatásokat, a földrengésnek és a cunaminak a japán üzleti életre gyakorolt számszerűsíthetetlen következményeit, illetve azt, hogy több országban a költségcsökkentési programok milyen mértékben befolyásolhatják a gazdasági talpraállás sebességét. Rátérve a évi pénzügyi eredményekre, az Önök Társasága rugalmasnak bizonyult a rendkívüli erőpróbát jelentő üzleti körülmények közepette, és az alábbi aspektusokat emelném ki: Az Euróban megadott bevételek némileg meghaladták a évieket, tavasszal a vulkáni hamu okozta gond negatív kihatása ellenére. Miután a magyar valuta erősebb volt, mint 2009-ben, ennek eredményeképp a bevételek 1%-kal csökkentek a Forintra való átváltáskor. Csoportszinten a foglaltság növekedése épp, hogy meghaladta az 1%-ot 2009-hez képest, míg Magyarországon a foglaltság növekedése 1,7% volt az egyre versenyképesebb piac ellenére. 3

4 A Cseh Köztársaságbeli, a szlovákiai és a romániai leányvállalatok üzemi eredményének és cash flow-jának szinten tartása eredményes volt, és segített ellensúlyozni a nehéz magyarországi kereskedelmi viszonyokat. Úgyszintén a csoport hitelfelvételeinek össz-szintje sem változott az év kezdete óta, és a kamatköltségek csökkentek. A vezetőség szigorú ellenőrzést gyakorolt a likviditás felett az év során. Az üzemeltetési tevékenységeink által biztosított nettó készpénz a évi 3,8 milliárd forintról 4,3 milliárd forintra nőtt 2010-ben, nagyrészt a hatékony működőtőkemenedzselés következtében. Adózás utáni veszteségünk kis mértékben nőtt, a évi 756 millió forintról 882 millió forintra, azonban ennek dacára a társaság saját tőke növekedése alig haladta meg az 1%-ot a leányvállalati befektetések átváltásából származó nyereségek következtében. Budapesten a kínálat és a kereslet közötti, folytatódó egyensúlyhiány, melyeknek oka, hogy az óriási új szállodai befektetéseket nem egyenlítette ki növekvő kereslet, továbbra is gondot jelentett minden, a piacon jelen lévő üzemeltető részére. Számításaink szerint több évet vesz igénybe ennek az egyensúlyhiánynak az önkorrekciója, és így minden erőfeszítésünk, tevékenységünk versenyképesebbé tételére irányul. Az elmúlt két évben a szoros költségellenőrzés volt a kulcsfontosságú cél, és ez folytatódni fog. Ezen kívül jelentős befektetéseket eszközöltünk weboldalaink, központi foglalási rendszerünk és elektronikus kereskedelmi tevékenységeink terén, erősségeinket megőrizendő a piacon. Míg sok új szálloda nyílt Budapesten, több Danubius szálloda egyedülálló és különleges vonzerővel bír azon vendégek számára, akik szeretnék Magyarország történelmét és hagyományait megtapasztalni. Állandóan új kezdeményezéseket keresünk annak érdekében, hogy tőkét kovácsoljunk e tulajdonságokból, és a legjobb értéket nyújtsuk. Biztató, hogy az új magyar kormány pozitívabb hozzáállást tanúsít az idegenforgalom irányába, nem utolsó sorban azáltal, hogy megnövelték az idegenforgalmi marketingre szánt alapot a évi költségvetésben. Az elmúlt években Magyarország vonzereje nemzetközi célállomásként visszaesett mind az egyéni, mind az üzleti vendégek tekintetében, és a 2011 első felében esedékes magyar EU elnökségre épülő új kormányzati kezdeményezések nagyon is üdvözlendők. Az idegenforgalom fellendítése határozottan hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és több állást teremt Magyarországon, melyekre nagy szükség van. A Danubius hajlandó teljes mértékben betölteni szerepét e folyamatban. A tavalyi évi jelentésemben megemlítettem az elmúlt tíz év vállalati stratégiájának jelentőségét abban a vonatkozásban, hogy a vállalat kiterjesztette egészségügyi-gyógyfürdő üzleti tevékenységét a régió más országaira. Ez a stratégia ismételten fontosnak bizonyult a Csoport eredményei tekintetében, miután az Oroszországból és a korábbi szovjet országokból növekvő számban érkező vendégek segítettek fenntartani csehországi üzleti tevékenységünket, míg Szlovákia az Izraelből és az arab országokból érkező vendégek számának növekedését regisztrálta. Romániában az üzlet rugalmasnak bizonyult a román gazdaság tágabb értelemben vett gondjai ellenére. Leszámítva az új üzemeltetési szoftver folyamatos kiterjesztését Magyarországon, amely hozzáférést biztosít a legkorszerűbb menedzsment információs rendszerekhez, jelentős befektetésekre került sor 4

5 leányvállalatainknál. Marienbadban a Mária Gyógyfürdő Projekt 2011 tavaszán fejeződik be, és mostanra sor került a teljesen felújított balneoterápiai létesítmények megnyitójára Pöstyénben. Romániában lezárult egy szállodai szoba-felújítási program, és a wellness és medence-térben folytatott munka később, 2011-ben ér véget. Számításaink szerint 2011 is egy kihívást jelentő év lesz, nem kevésbé azért, mert - legalábbis egyelőre - a magyar és a cseh valuták a terveinkben foglalt árfolyamoknál erősebb szintet értek el. Következésképp nem szabad lazítani üzleti költségeink és cashflow-nk szigorú ellenőrzésén, valamint az értékesítés és marketing területén folytatni kell az innovációt, különösen az elektronikus kereskedelemben, a szociális médiában és az értékesítési csatornák fejlesztésén keresztüli árrés-javításban. A Danubius úgyszintén folytatja az alkalmazkodást az üzleti körülményekhez, melyek nagyon eltérnek a három vagy négy évvel ezelőttiektől. Jelenleg új lehetőségek után kutatunk mind befektetési, mind menedzsment szerződési céllal, melyek lassan kirajzolódnak az egyes konkurenseknek a recesszió okozta kiesését követően. Az ilyen befektetések erőteljes indoklást igényelnek a jelen gazdasági körülmények és a rendelkezésre álló finanszírozás fényében. Mindazonáltal költségalapjának az elmúlt években végrehajtott jelentős csökkentését követően a Danubius jó pozícióval kell, hogy rendelkezzék az ilyen lehetőségeket kihasználandó és nyereségeit javítandó, amikor ismét megkezdődik a bevételek növekedése. Tájékoztathatom Önöket, miszerint a tavalyi év során a CP Holdings a Társaságban meglévő közvetlen érdekeltségét a szavazati joggal bíró részvények 80,03%-áról mára 81,40 %-ra növelte. Figyelembe véve a évi eredményeket, illetve a szigorú üzleti feltéteket, melyekkel továbbra is szembenézni kényszerül csoportunk, az igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését ebben az évben. Különösen szeretnék köszönetet mondani vezetőinknek és dolgozóinknak e nehéz időkben tanúsított megértésükért, lojalitásukért és elkötelezettségükért. Csak minden emberünk teljes együttműködésével - a szervezet minden egyes szintjén - tudjuk fenntartani azt a szolgáltatási minőséget, amely annyira létfontosságú jövőbeni sikerünk szempontjából. A CP Holdings több mint 15 éve nagybefektető a Danubius Csoportban, és szeretném biztosítani Önöket, hogy nem csak a jó időkben vagyunk barátok. Különösképp örömömre szolgál, hogy a Schreier család két további nemzedéke vesz most részt üzleti tevékenységünkben, és ez alátámasztja elkötelezettségünket a Danubius és minden más, a régióban található üzleti tevékenység iránt. Míg természetemnél fogva optimista vagyok, a világban meglévő bizonytalanságok arra intenek, hogy realistának kell lennünk, mikor a évi kilátást felbecsüljük. A későbbi foglalás irányába mutató trend, illetve a növekvő energia- és áruárak jó példák az előrejelzést megnehezítő tényezőkre. Remélnünk kell, hogy javított gazdasági növekedési előrejelzések készülnek, különösen Magyarországon, s hogy vendégeink elegendő mértékben biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy többet utazzanak, akár üzleti, akár szabadidős céllal. Nem szabad megengedni, hogy az elmúlt két-három év frusztráló eseményei elhomályosítsák a Danubius hosszú távú erősségeit egyedülálló és történelmi szállodai értékeinket, gyógyfürdőinket a védjegyüket jelentő kezelésekkel, melyek a helyi természeti forrásokra épülnek, és nagyszerű hírnevünket a vendéglátás terén. Ezek az 5

6 erősségek - embereink kitartásával és elkötelezettségével együtt - fenntartják majd jó pozíciónkat, amikor a recesszióból átváltunk fellendülésbe. Elnök úr megköszöni John Smith úr tájékoztatását, és az 1. sz. napirendi pontnak megfelelően felkéri Tóbiás János gazdasági igazgató urat, tartsa meg beszámolóját. Tóbiás János beszámolóját a cégcsoport évi konszolidált mérlegében bekövetkezett változások ismertetésével kezdi. Az összes eszközállomány szerény mértékű, 0,3 %-os növekedése mutatkozott, mely 250 millió Ft-nak felelt meg. Szerkezetében kedvező változás mutatható ki, hiszen a forgóeszközök állománya a évi 7,8 %-ról 8,4 %-ra növekedett, ugyanakkor a hosszú távú befektetési eszközállomány szerény mértékben csökkent. A stabilitás megőrzése érdekében történt, hogy a hosszú távú befektetések helyett a rövid távú eszközök növelésére koncentrált a cég. A forgóeszközök állományán belül a pénzeszközök állománya számottevően, mintegy 18 %-kal növekedett, és elérte a 4,2 milliárd forintot. Ha figyelembe vesszük, hogy 2009-ben egy 1,5 milliárd Ft-ot meghaladó összeg állt rendelkezésünkre folyószámla-hitelekben, és 2010-ben ezt a forgóeszköz-hitelt csökkenteni tudtuk jelentős mértékben, akkor látható, hogy a pénzeszközök záró nettó értéke közel kétszerese a évinek. Az eszközállományban bekövetkezett változásoknál kis mértékű csökkenés látható, melynek több oka van. Egyrészt 2,3 milliárd Ft értékben beruházásokat hajtott végre a társaság, ugyanakkor az árfolyam-hatás következtében az eszközöket át kellett értékelni, ez 1,6 milliárd Ft-tal növelte az eszközállományt, az értékcsökkenésben 4,3 milliárd Ft-ot számoltak el. Ez azt mutatja, hogy az eszközállomány-növekedés az amortizációs ági forrásoknak csak 55 %-át tette ki. Ez hosszú távon nem lehet cél, az eszközök pótlását, felújítást erősíteni kell, de válság-helyzetben ez egy jó lehetőség volt a pénzeszközökkel való takarékosságra. A mérleg forrás oldalán a források végösszege 0,3 %-os növekedést mutat, ez 254 millió Ft-nak felel meg. Az idegen források aránya csökkenő trendet mutatott 0,5 %-ponttal vagyis 350 millió Ft-tal csökkent, ennek következménye, hogy a saját források 600 millió Ft-tal emelkedtek. Ez is pozitív hatás, és a stabilitást mutatja a mérlegben, hiszen a saját források egyenlege 50 %-kal meghaladja az idegen források arányát. A hitelek állománya sem túl nagy, 29,5 %-ot képvisel. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 12,9 %-kal haladja meg a évit, ami 1,4 milliárd Ft-os növekedést jelent. A szállítók állományának növekedése a kapott előlegek csökkenésével párosulva nem erősítik a Társaság cash pozícióját, de az üzleti forgalom volumenének alakulásával összhangban van. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 7,7 %-kal, 4,8 milliárd Ft-tal csökkentek, melyek döntő többségét a hosszú lejáratú hitelállomány csökkenése okozta. A visszafizetések mértéke 8,4 millió Euro. A halasztott adó kötelezettség csökkenése elsődlegesen a Társasági Adó szintjének 10 %-ra való mérséklése miatt történt. A saját tőke összes elemében nincs említésre méltó érdemi változás. Az átváltási tartalék mutat jelentős növekedést az elmúlt évhez képest, mely az árfolyam-változás hatása. Az üzleti forgalomban a Danubius Csoport tekintetében megállapíthatjuk, hogy a számok még mindig a válság hatását mutatják, de az üzlet volumenében már látható egy szerény mértékű növekedés, a szállodák foglaltsága mintegy 1,5 %-kal növekedett, csoport szinten 6

7 elérte a 60 %-ot, de a terveket sajnos nem. A szállodai átlagárak az egész cégcsoport tekintetében 3 %-kal csökkentek, országonként elég jelentős eltéréssel. Mindezek következtében a Társaság össz-árbevétele 1,2 %-kal maradt el a évitől, és 1,4 %-kal a tervezettől. A GOP összege kb. 400 millió Ft-tal romlott, de még így is 25 %-os GOP szint fölött teljesített a cég. A magyarországi szállodák üzemeltetésében a csoportátlagot meghaladó, 1,7 %-os foglaltság növekedés volt kimutatható, ugyanakkor az árszínvonal romlása 2,8 % volt, de a budapesti házakban még ezt is meghaladta. És mivel az átlagárak csökkentek és a foglaltság növekedett, ennek következménye a bruttó üzemi eredmény szintjének 20 % alá mérséklődése. Csehországban a foglaltság 1,2 % ponttal növekedett, itt a nemzeti valutában számított átlagárak is emelkedtek. Az árbevételek ennek ellenére stagnáltak, a GOP a évi szintnek megfelelő mértékű lett. Szlovákiában a foglaltság csökkenő mértékű volt 2009-hez képest, és a tervezettnek is alatta maradt. Az átlagár viszont 3,7 %-kal növekedett. Ennek következtében az árbevételek 1,3 %-kal növekedtek, és 85 %-os GOP konverzióval sikerült emelni az eredményeket. Romániában hasonló a helyzet, mint Magyarországon, tehát az átlagárak itt is 2 %-kal csökkentek. A foglaltság stagnált, az árbevételek mintegy 1,6 %-kal növekedtek kimondottan a jó nyári szezonnak köszönhetően. Komoly tényező ebben a Medve-tavi strand. Az eredményesség sajnos nem javult, részben a munkabérek kötelező változásának végrehajtása, részben a forgalom szerkezetében bekövetkezett változások az alacsonyabb árfekvésű leisure szegmens növekedése - miatt. Ennek ellenére a 42 %-os GOP szint jónak számít a környező országokéhoz képest. Cégcsoport szinten a bevételek összesen 1,3 %-kal, azaz 564 millió Ft-tal csökkentek döntően a szállodai és a vendéglátó forgalom visszaesése miatt. A gyógyászat relatíve jól teljesített. A borászati ill. a biztonsági szolgáltatások területén is elmaradás mutatkozik. Az egyéb bevételek növekedése pozitív elem, mely egy 2010-es, a munkahelyek megőrzésének érdekében indított tréningprogramnak köszönhető. Az állami támogatás nemcsak a tréningköltségek megtérítését jelentette, hanem az adott időszakra eső munkabéreket is, ez a 150 millió Ft jelentkezik az egyéb bevételek között. A működési ráfordítások 0,5 %-kal emelkedtek, ami 202 millió Ft-nak felel meg. Ez a költségekkel való szigorú gazdálkodást mutatja. Az anyag jellegű ráfordításokban kis mértékű emelkedés mutatkozik. Szlovákiában a korszerűsített energiarendszer installálását követően jelentős energiaköltség-megtakarításokat tudtunk elérni, Magyarországon pedig a szabad piaci energia beszerzésből szerzett előnyök mutathatók ki. A megtakarítás mértéke 326 millió Ft. Az igénybevett szolgáltatások növekedése nagyjából az infláció-közeli mértéket mutatja. Jelentősebb növekedések a sales-marketing költségekben mutatkoznak, hiszen a jelen körülmények között erre különös hangsúlyt kellett fektetni. A másik költségcsoport a szakértői díjakban illetve az oktatásban mutatkozik. A személyi jellegű ráfordításokban a növekvő üzleti volumen ellenére csökkenő létszámmal és szerény mértékben csökkenő össz-bérköltséggel sikerült a évet teljesíteni, az értékcsökkenés pedig egyértelműen a beruházási visszafogottság következménye. Az egyéb ráfordításoknál mutatkozik jelentősebb növekedés, mely részben a 70 millió Ft-ot kitevő adó jellegű ráfordításból, részben a Gundel borászati készlete értékvesztésének elszámolásából ered. Összességében 7

8 2010-ben tehát 564 millió Ft-tal elmaradó árbevétel és 202 millió Ft-tal növekvő működési költség ráfordítás mellett a működési eredményt ez a két tényező 766 millió Ft-tal rontotta. A cégcsoport működési eredménye erőteljesen magán hordozza a válság jeleit. Ennek ellenére pozitív eredménnyel zártak. A pénzügyi tevékenység vonatkozásában szintén a pénzpiaci trendek érvényesülhetnek, ilyenek a kamatbevételek ill. kamatráfordítások csökkenése, illetve a csökkenő hosszú lejáratú hitelállomány következtében is csökkent a kiadás. Az árfolyamveszteség összege 2010-ben emelkedett az előző évihez képest, mely nem realizált árfolyamveszteség, hanem a fennálló hitelállományok december 31-diki forintárfolyamra való átértékeléséből fakad. Összességében a Társaság adózás előtti eredménye 953 millió Ft-os veszteséget, míg adózás után mínusz 882 millió Ft-ot mutat. A mérleg szerinti eredmény mínusz 882 millió Ft konszolidált szinten a nemzetközi pénzügyi standard-ek figyelembevételével. Ezután ismerteti a Danubius Hotels Nyrt. egyedi, magyar számviteli standard-ek szerinti mérlegét. Az összes eszközérték a 373 millió Ft-tal, 0,7 %-kal növekedett. Ez egyértelműen mutatja, hogy a év nem a növekedés éve volt. A forgóeszközök aránya 4,7 %, és befektetett eszközöké 95,2 %. A tárgyi eszközökben új beruházás nem volt, a csökkenés oka egyértelműen az amortizáció elszámolása. A befektetések átértékelése a külföldi leányvállalatokban való részesedés december 31-i árfolyamváltozásának hatása, ahol a forint az előző évi szintjéhez képest gyengült. Jelentősen csökkentek a leányvállalatokkal szembeni követelések, mivel az év végi elszámolások késedelem nélkül, rendben lezajlottak. A pénzeszközök állományának rövid távon ilyen mértékű változását pedig egy 3 millió Euro-s középlejáratú forgóeszköz-hitel állomány felvételét jelentette. A saját tőke alakulásában csak a évi mérleg szerinti eredmény változásának hatása jelentkezik. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának csökkenését a tárgyévi törlesztés, a 2011-re rövid lejáratúvá történő átsorolás és az év során felvett összes hitelállomány mozgása okozta. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének oka, hogy a 2011-re előírt törlesztési kötelezettség jelentősen megemelkedik. A passzív elhatárolások pedig csak a mérleg zárásakor a tárgyévet terhelő költségeket tartalmazzák. A holding eredménykimutatásában (mely csak a névhasználati díjak kiszámlázása illetve egyéb költségelszámolások) 1,4 %-kal növekedtek az árbevételek, a ráfordítások közül a személyi jellegű ráfordítások igényelnek magyarázatot ben egy jelentős bérmegszorítást alkalmaztak, csökkentették a 13. havi kifizetéseket, a prémiumokat, és ezek a évi elszámolásban még szerepeltek. Az egyéb ráfordítások növekedésében, amik 8,9 %-ot tettek ki, két fő tétel jelentkezik: jelentősen megnövekedett az építményadó összege, és itt került elszámolásra a Margitszigeten elszenvedett tűzkár terven felüli értékcsökkenése is. A pénzügyi bevételek növekedtek. Magasabb kamatbevételeket sikerült elérni, és itt mutatható ki a csehországi Gama 45 eladása okozta 128 millió Ft-os könyv szerinti nyereség. A harmadik tétel a fennálló követeléseken elszámolt 471 millió Ft árfolyamnyereség. A pénzügyi ráfordítások 280 millió Ft-os csökkenésében két fő tétel mutatható ki: csökkentek a fizetett kamatok, hiszen csökkent a hitelállomány, ugyanakkor a hiteleken elszámolt árfolyamveszteség is jelentősen csökkent az elmúlt évhez képest. A mérleg szerinti eredmény a évi 75 millió Ft-ról 789 millió Ft-ra növekedett. 8

9 Az eszközök és források egyező végösszege 56 milliárd 591 millió 142 ezer Ft a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli standard-ek szerint készült mérlegében. Ugyancsak a magyar számviteli standard-ek szerint készült mérleg szerinti nyereség pedig 788 millió 820 ezer Ft nyereség. Deák úr ezek után felkéri Szabó Péter urat, a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgáló cég könyvszakértőjét, hogy ismertesse jelentését. Szabó Péter jelentésében elmondja, elvégezték a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint az éves beszámoló a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Véleményük szerint a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi üzleti jelentése a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Elvégezték a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság konszolidált pénzügyi kimutatásait, annak részeit és tételeit, azok bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak, ahogyan azokat az EU befogadta, figyelembevételével állították össze. Véleményük szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta. Véleményük szerint a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság évi éves konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van. Deák úr ezután felkéri a felügyelő bizottság elnökét, Antalpéter Tibor urat, hogy ismertesse a bizottság megállapításait és véleményét. 9

10 Antalpéter Tibor úr elmondja, a Felügyelő Bizottság jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló és az Audit bizottság jelentésére, a társaság folyamatos évközi ellenőrzésére és saját éves munkájára alapozva terjeszti a közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte az éves munkatervben meghatározott feladatát. Az év során 5 ülést tartott az Audit Bizottsággal és a Danubius Zrt. Felügyelő Bizottságával közösen. Állandó napirendjei között szerepelt az igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, pénzügyi helyzetéről, az üzleti kilátásokról. A Felügyelő Bizottság elnökének részvétele az igazgatósági üléseken, valamint a társaság vezérigazgatójának, általános vezérigazgató-helyettesének, belső ellenőreinek és könyvvizsgálójának részvétele a Felügyelő Bizottság ülésein biztosította a tagok teljes körű tájékoztatását. Az üléseken 2010-ben is kiemelt szerepet kapott az ellenőrzések tapasztalatai alapján hozott intézkedések nyomon követése. A rendszeres tájékoztatókon kívül a Felügyelő Bizottság kiemelt figyelmet fordított a kintlévőségek alakulására, a munka hatékonyságát elősegítő, átszervezett informatikai divízió munkájára, a marketing és PR tevékenység értékesítést elősegítő akcióira, s az újonnan bevezetett központi szobafoglalás eredményeire. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az igazgatóság évi beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról és a társaság pénzügyi helyzetéről, ezért egyetért, és elfogadásra javasolja az igazgatóság jelentését és támogatja elképzeléseit a évre vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság a Danubius Hotels Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített évi beszámolóját 56 milliárd 591 millió 142 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 788 millió 820 ezer Ft mérleg szerinti nyereséggel, egyúttal a Danubius Csoport nemzetközi számviteli előírások szerint készített évi konszolidált beszámolóját pedig 87 milliárd 325 millió Ft mérlegfőösszeggel és -882 millió Ft adózás utáni eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság egyetért az igazgatóság javaslatával az eredmény felosztása tekintetében. A Felügyelő Bizottság áttekintette az igazgatóság által összeállított Felelős Vállalatirányítási Jelentést, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Deák úr kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket a társaság évi beszámolóival kapcsolatban. Mivel nincs kérdés, kéri a jelenlévőket, a 2. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak igennel, nemmel vagy tartózkodom megjelöléssel arra, elfogadják-e a társaság évi beszámolóját az alábbi fő számokkal jellemezve: a mérleg főösszege 56 milliárd 591 millió 142 ezer Ft, adózott eredménye 788 millió 820 ezer forint, s hogy a konszolidált mérleg főösszege 87 milliárd 325 millió forint, a konszolidált adózott eredménye mínusz 882 millió Ft. A 2. sz. napirendi pont a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról szól. A Danubius évre vonatkozó jelentésének elfogadásra javasolt verzióját március 25-én közzétették, ennek részleteit itt a helyszínen nem ismerteti, csak néhány fontosabb elemet emel ki belőle. 10

11 A társaságnál igazgatóság, felügyelő bizottság és audit bizottság működik. Tevékenységi körük a Gt-ben, az alapszabályban illetve az ügyrendjükben leírtaknak megfelelő. Az ellenőrzés több szinten valósul meg a társaságnál. A munkafolyamatokba épített ellenőrzések és a kontrolling jellegű tevékenységek folyamatosak, a társaságnál működő belső ellenőrzési szervezet a felügyelő bizottság irányítása alatt áll, és megállapításairól tájékoztatja az audit bizottságot, az elnöki belső ellenőr pedig az igazgatóság elnökétől kapja feladatait. Bármely ellenőrzési funkció jelentős megállapításairól mind az igazgatóság, mind a felügyelő bizottság, mind pedig az audit bizottság tájékoztatást kap. Amennyiben van kérdés az előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatban, kéri, tegyék fel. Elnök úr, mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak a 3. sz. szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e az előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést. A 3. sz. napirendi pontnak megfelelően tájékoztatja a résztvevőket, hogy a társaság igazgatósága azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a évi adózott eredmény terhére a közgyűlés ne szavazzon osztalékfizetést. Az előző napirendi pontnál a közgyűlés résztvevői részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy a Danubius Hotels Nyrt év során milyen eredményeket ért el, s a John Smith úr által elmondottakból, valamint a már írásban közzétett üzletpolitikai célkitűzésekből is kitűnik, hogy a jövőbeni tervek megvalósításához azt tartják szükségesnek, hogy a csoport a pénzeszközeit tőkebefektetésekre használja. Kéri továbbra is a bizalmat és megértést a részvényesi érték növelésére irányuló erőfeszítések támogatására. Kéri a résztvevők kérdéseit az osztalékot illetően. Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, válaszoljanak az 4. sz. szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy a társaság évi adózott eredménye terhére ne fizessen osztalékot. Miután összeszedték a szavazócédulákat, rátér a 4. sz. napirendi pontra, mely a évi üzletpolitikai célkitűzések ismertetése. A jelenlévők korábban részletes tájékoztatást olvashattak az előzetesen kiadott közgyűlési dokumentumokban. Itt most csak néhány szót szól az elképzelésekről. A szállodaipar rendkívül nehéz helyzetben marad évben is. Az elmúlt évtized szállodaipari beruházásai miatt Közép-kelet Európában jelentős szállodakapacitás többlet alakult ki, amelyhez a kereslet várhatóan csak hosszú évek múlva tud elfogadható mértékben felzárkózni. Komoly verseny tapasztalható a szállodák között a piaci részesedés megtartásáért, amelyben az árháború mellett kiemelten fontos szerephez jut a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése, racionalizálása. A Danubius évi terve teljes mértékben tükrözi e kemény piaci feltételekre adott válaszainkat. A Danubius csoport esetében kiemelten fontos, hogy a évi válságkezelő, költségcsökkentő intézkedések hatásait évben is megtartsa, ezen felül a költség- 11

12 hatékonyságot tovább növelje úgy, hogy a vendégeknek továbbra is a tőlük megszokott magas minőségű szolgáltatásokat nyújtja. A Csoport üzemi teljesítményének alakulását minden időszakban nagymértékben befolyásolja a forint és egyéb nemzeti valuták euróhoz viszonyított erősödése, illetve gyengülése. A évi tervek elkészítésekor 275 Ft/EUR árfolyammal számolt a menedzsment. A társaság az infláció mértékénél alacsonyabb bértömeg változással számol. Általánosságban véve alacsony, 4,0%-os inflációval és a terv készítésekor még a bruttó nemzeti össztermék (GDP) kismértékű, 1%-os növekedésével számoltak, azonban a legújabb előrejelzések 3%-os GDP növekedést sugallnak 2011-ben, ami, teljesülés esetén a gazdaság fellendülésének pozitív jele lenne. A Danubius teljes költségszintje jelentősen csökkent a gazdasági válság kihívásai ellen tett költségcsökkentő intézkedések hatására. Ez lehetőséget nyújt a Társaságnak profit elérésre, amikor a bevétel újból növekedésnek indul, azonban hangsúlyozni kell, hogy a késői foglalások növekvő trendje, a nemzetközi és belföldi gazdaság megjósolhatatlan alakulása, valamint az arab országok politikai helyzete a évi kilátásokat továbbra is felettébb bizonytalanná teszik. A másik oldalon viszont a német gazdaság folytatódó talpra állása és a magyarországi növekvő kereslet pozitív elemei lehetnek a turizmusnak és így a társaságnak is. Ezután kéri a közgyűlésen résztvevőket, tegyék fel az üzletpolitikai célkitűzésekre vonatkozó kérdéseket. Mivel nincs hozzászólás, kéri a jelenlévőket, az 5. sz. szavazócédula felhasználásával válaszoljanak arra, hogy egyetértenek-e a társaság évre vonatkozó üzletpolitikai célkitűzéseivel. Az 5. számú napirendi pont az igazgatósági tagok megválasztása. A jelöltek pályafutásának részletei az előterjesztéseket tartalmazó dokumentumban olvashatóak. A Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának jelenleg 11 tagja van. Közülük Sir Bernard Schreier, John E Smith, Dr. Deák Imre, Tóbiás János, Betegh Sándor és Dr. Fluck István igazgatósági tagok mandátuma április 27-én lejár. Az igazgatóság javaslata alapján Sir Bernard Schreier, John E Smith, Dr. Deák Imre, Tóbiás János, Betegh Sándor és Dr. Fluck István igazgatósági taggá történő választásáról dönt a közgyűlés hat külön határozattal. Sir Bernard Schreier a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke. A CP Holdings Limited elnök-vezérigazgatója alapítás óta, a CP Holdings Limited leányvállalatainak, többek között az Interag Zrt-nek elnöke, a Bank Leumi Plc-nek pedig elnök-helyettese. A jelölt sajnos nem tud részt venni a mai közgyűlésen, ezért ha kérdés van vele kapcsolatban, Deák úr megpróbálja megválaszolni. 12

13 Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 6-os számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Sir Bernard Schreier az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. John Smith úr a CP Holdings Limited-nek és számos leányvállalatának igazgatója, a Danubius Hotels Csoport elnökhelyettese. Elnök úr megkéri John Smith urat, hogy álljon fel. Ha van kérdésük a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 7-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy John Smith úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Az igazgatósági tagok választásának harmadik jelöltje Dr. Deák Imre tól dolgozik a Danubius-nál től a társaság általános vezérigazgató helyettese volt, 2006 márciusától vezérigazgatóként tevékenykedik. Az igazgatóságnak 1992-től tagja. Ezután kéri a jelenlévőket, ha van kérdésük a jelölthöz, vagyis hozzá, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 8-as számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Deák Imre az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Tóbiás János 1994 óta tagja a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának. Jelenleg a Danubius Hotels Nyrt. általános vezérigazgató-helyettese, valamint gazdasági igazgatója. Megkéri Tóbiás János urat, hogy álljon fel. Ha van kérdésük a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 9-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Tóbiás János úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Betegh Sándor a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának 1992 óta tagja től a Danubius vezérigazgatója volt ( között elnök-vezérigazgatója), 2006-ban nyugdíjba vonult. Megkéri Betegh Sándor urat, hogy álljon fel. Ha van kérdés a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 10-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Betegh Sándor úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. Dr. Fluck István a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának 1992 óta tagja. A Gyógyfürdőügyi és Klimatológiai Világszövetség (FEMTEC) első elnökhelyettese, a Danubius Hotels Nyrt. főigazgató főorvosa. Megkéri Fluck István urat, hogy álljon fel. Ha van kérdés a jelölthöz, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, válaszoljanak a 11-es számú szavazócédula felhasználásával arra, egyetértenek-e azzal, hogy Dr. Fluck István úr az igazgatóság tagja legyen április 28-tól öt évre. 13

14 Ezután rátér a következő, 6. napirendi pontra, az Alapszabály módosítására, amelyre a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek január 1-től hatályos változása miatt került sor. Az elfogadásra javasolt módosításokat a közgyűlési dokumentumok részeként március 25-én közzétette a Társaság, valamint itt, a közgyűlés helyszínén is megtalálhatók nyomtatott formában, ezért a módosítások közül csak a leglényegesebbeket emeli ki: A Tpt. meghatározza, milyen eljárás során kerülhet sor a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetésére. Erre tekintettel került sor az alapszabály 6.4. pontjának kiegészítésére, mely szerint A közgyűlés a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntés meghozatala során csak akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részvény tulajdonosa jelen van. A pont kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a kivezetésről szóló közgyűlési határozathoz legalább háromnegyedes többség szükséges. A Tpt-vel összhangban módosult a pont, mivel a szabályozott piacra bevezetett részvények átvezetéséről szóló döntés az igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az alapszabály és pontja tartalmazza a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntés meghozatalát követően az igazgatóság feladatait. A saját részvény megszerzésére vonatkozó a Gt. és a Tpt. rendelkezéseivel összhangban álló új szabályokat az alapszabály 5.2. pontja tartalmazza. Az új 4.5. pont rögzíti, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A részvényesek jogosultságainak felsorolását tartalmazó pontban szereplő felsorolás kiegészült a részvényeseket a kivezetésről szóló közgyűlési döntés esetén megillető jogok meghatározásával, és az azok gyakorlásának feltételeire vonatkozó rendelkezéssel. Elnök úr kéri, ha van kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan, tegyék fel. Mivel nincs észrevétel, kéri, válaszoljanak a 12-es számú szavazócédula felhasználásával arra, elfogadják-e a társaság közzétett és előterjesztett alapszabály-módosítását. A gazdasági társaságokról szóló törvényi változásokra való tekintettel az egyes határozatokkal kapcsolatos szavazatok ismertetésekor felolvassa az igen, nem és tartózkodom szavazatok darabszámát valamint a szavazatok által képviselt alaptőkerészesedésre vonatkozó százalékos arányt is. Időközben megérkezett a 2. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 14

15 1. sz határozat: elfogadta az igazgatóság évi beszámolóját, mely szerint a Danubius Hotels Nyrt évi mérlegének főösszege ezer Ft, adózott eredménye 788 millió 820 ezer Ft, konszolidált mérlegének főösszege 87 milliárd 325 millió Ft, konszolidált adózott eredménye mínusz 882 millió Ft. Időközben megérkezett a 3. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 2. sz határozat: elfogadta a Danubius Hotels Nyrt évre vonatkozóan közzétett és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését. Időközben megérkezett a 4. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 3. sz határozat: úgy döntött, hogy a társaság a évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot. Időközben megérkezett az 5. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 4. sz határozat: elfogadta a társaság évi üzletpolitikai célkitűzéseit. A 7. számú napirendi pont a könyvvizsgáló megválasztása és évi díjának megállapítása. Az alapszabály értelmében könyvvizsgálót évente választ a Társaság. 15

16 hozzájárulása esetén a KPMG Hungária Kft-t választják a cég könyvvizsgálójává választják, és a velük kötött megállapodást meghosszabbítják a következő egy éves időtartamra is, díjazását pedig 13 millió 820 ezer Ft-ban állapítják meg. A KPMG cég kijelölt képviselője Szabó Péter úr, aki jelen van a teremben, amennyiben kérdésük van hozzá, kéri, tegyék fel. Mivel nincs kérdés, kéri, a 13-as számú szavazócédulával döntsenek, egyetértenek-e azzal, hogy a KPMG Hungária Kft kijelölt képviselője, Szabó Péter legyen a Társaság könyvvizsgálója április 29- től számított egy éves időtartamra, 13 millió 820 ezer Ft díjazással. Az utolsó napirendi pontnak megfelelően a közgyűlés arról a javaslatról dönt, melynek értelmében a Danubius Hotels Nyrt. Igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó és a felügyelőbizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek jelen közgyűlést követően a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig, változatlanul, a évi összegnek megfelelően. Megkérdezi, van-e valamilyen észrevétel a javasolt díjazással kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy a 14-es számú szavazócédulával válaszoljanak arra, egyetértenek-e azzal, hogy az igazgatóság elnöke, tagjai, illetve a felügyelőbizottság tagjai az imént elhangzott díjazásban részesüljenek jelen közgyűlést követően a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig. Időközben megérkezett a 6. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 5. sz határozat: úgy döntött, hogy Sir Bernard Schreiert igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 7. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 6. sz határozat: úgy döntött, hogy John E Smith urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 8. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 16

17 7. sz határozat: úgy döntött, hogy Dr. Deák Imre urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 9. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 8. sz határozat: úgy döntött, hogy Tóbiás János urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 10. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 9. sz határozat: úgy döntött, hogy Betegh Sándor urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 11. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 17

18 10. sz határozat: úgy döntött, hogy Dr. Fluck István urat igazgatósági taggá választja április 28-tól öt éves időtartamra. Időközben megérkezett a 12. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 11. sz határozat: elfogadta az Alapszabály közzétett és előterjesztett módosítását. Időközben megérkezett a 13. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 12. sz határozat: elfogadta, hogy a KPMG Hungária Kft. kijelölt képviselője Szabó Péter legyen a Társaság könyvvizsgálója április 29. napjától számított 1 éves időtartamra 13 millió 820 ezer Ft díjazással. Időközben megérkezett a 14. sz. szavazócédulával történő szavazás eredménye, amelyet elnök úr az alábbiak szerint ismertet: 13. sz határozat: elfogadta az előterjesztést, miszerint a Danubius Hotels Nyrt. igazgatóságának elnöke 355 ezer Ft/hó, tagjai 240 ezer Ft/hó, és a felügyelő bizottság tagjai 193 ezer Ft/hó díjazásban részesüljenek 2011-ben. 18

19 Elnök úr zárszóként arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társaság éves jelentését elektronikus formában megtalálhatják a oldalon, és megköszöni a Danubius Hotels Nyrt. vezetősége nevében, hogy a résztvevők jelenlétükkel megtisztelték a közgyűlést. K. m. f Keresztes Béláné, jegyzőkönyvvezető Dr. Deák Imre, a közgyűlés elnöke Csáki Gábor jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyezte:.. dr. Gerelyesné dr. Szabó Mária vezető jogtanácsos 19

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év

Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év Új Telekomot építünk Magyar Telekom A 2013. üzleti év TARTALOM Részvényeseinkhez... 3 A Magyar Telekomról... 3 A Magyar Telekom Csoport pénzügyi adatai... 4 Levél részvényeseinkhez... 5 Részvényekre vonatkozó

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben