ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi pont Az igazgatóság 23. üzleti évről szóló beszámolója és javaslattétel az adózott eredmény felosztására. A társaság mérleg és eredmény kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza A Társaság üzemi eredménye (Ld. eredménykimutatás) E Ft, amely 72,96 %- a az előző évi üzemi eredménynek. A tárgyévi üzemi eredményt E Ft árbevétel (ami 96,59 %-a az előző évi árbevételnek), E Ft egyéb bevétel (ami 19,98 %-a a bázis időszaki egyéb bevételnek) és összesen E Ft E Ft költség és ráfordítás (ami 13,41 %-a az előző évi üzemi költségeknek és ráfordításoknak) alakított. Az árbevétel csökkenése a bérbe adott területek nagyságának csökkenésével, illetve a bérleti díjak stagnálásával van összefüggésben. Az egyéb bevételek csökkenését az indokolja, hogy a bázis időszaki összeg volt kiemelkedően magas egy ingatlan tulajdonrész (Külkereskedelmi Sportpark) értékesítése, illetve egy bérlői kártérítés fizetés miatt. A költségek és ráfordítások növekedését az igénybe vett szolgáltatások (ezen belül is a karbantartási költségek) és az anyagköltségek (kiemelkedően a karbantartási anyagköltségek) emelkedése okozta, ezen kívül egyéb ráfordítás csökkenés (melynek oka, hogy a tavalyi évben meghiúsult beruházáshoz kapcsolódó kivezetés (elvesztett foglaló) is szerepelt ezen a soron) befolyásolta a tárgyévi üzemi költségek alakulását. A pénzügyi műveletek eredménye E Ft, mely 22,36 %-a az előző évi eredménynek. A csökkenés oka, hogy a Katlan Rt-ben megvalósított 22. decemberi E Ft összegű tőkeemelés miatt a Társaság értékpapír állománya jelentősen lecsökkent, melynek hatására mind a kamatbevételek, mind a realizált árfolyam bevételek csökkentek. A E Ft rendkívüli eredmény alapítványoknak adott támogatásokból származik. Az adózás utáni nyereség összege E Ft. Az Igazgatóság a 23. évi eredmény terhére részvényenként 1 Ft osztalék kifizetését javasolja. (Az összesen E Ft osztalék kifizetéséhez a tárgyévi eredmény teljes egészében fedezetet nyújt, eredménytartalék igénybe vételére nincs szükség.) 1

2 A Társaság 23. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés 22. év 23. év Változás Összes bevétel Ebből: -Üzemi tev.bevétele -Pénzügyi műveletek bevétele -Rendkívüli bevétel Összes kiadás Ebből: -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás -Értékcsökkenési leírás -Egyéb ráfordítások -Pénzügyi műveletek ráfordítása -Rendkívüli ráfordítások Adózás előtti eredmény Az Rt. 23. december 31-ei mérlegfőösszege (Ld. mérleg) E Ft, amely 98,37 %-a az előző évi mérlegfőösszegnek. Az eszköz oldal nagyobb volumenű változásai az alábbiak voltak: a Katlan Rt-ben történt E Ft tőkeemelés bejegyzésre került, így az mint tartós részesedés és nem kapcsolt vállalkozással szembeni követelés szerepelhet a tárgyévi mérlegben (A Katlan Rt. kapcsán ki kell továbbá emelni, hogy 23. évben sikerült megszerezni a Katlan Rt. 1 %-os irányítását oly módon, hogy 74,83 %-ban közvetlenül a Budapesti Ingatlan Rt. a tulajdonos, míg 25,17 %-ban a Budapesti Ingatlan Rt. 1 %-os leányvállalata, a Katlanka B Kft. a Katlan Rt. tulajdonosa.) A forrás oldal kiemelkedő változásai a következők voltak: 22. évi osztalékok kifizetése, 23. évre előterjesztett osztalék előírása. Fentiek alapján az Igazgatóság a 23. évi eredmény terhére részvényenként 1,- Ft (mindösszesen E Ft) osztalék kifizetését javasolja és javasolja a 23. évi éves beszámoló alábbi számokkal történő jóváhagyását: Mérleg főösszeg: E Ft Árbevétel: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft 2. napirendi A felügyelő bizottság jelentése a 23. évi beszámolóról. 2

3 A felügyelő bizottság a jelentését a közgyűlésen ismerteti. 3. napirendi pont A könyvvizsgáló jelentése a 23. évi beszámolóról. A könyvvizsgáló a jelentését a közgyűlésen ismerteti. 4. napirendi pont A 23 évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról. 5. napirendi pont A 23. évi konszolidált beszámoló elfogadása. A konszolidáció körébe tartozó egyes társaságok éves beszámolója A Társaság a 23. évi konszolidált éves beszámolójába három 1 %-os leányvállalatát, a Castrum-BIF Ingatlanüzemeltető Kft-t, a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft-t és a Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t, továbbá a két utóbbi leányvállalat 1 %-os tulajdonában lévő Katlanka B Kft-t, illetve a Budapesti Ingatlan Rt. és a Katlanka B Kft. 1 %-os tulajdonában lévő Katlan Befektetési Rt-t vonta be. A konszolidált éves beszámoló főbb adatai a következők: Mérlegfőösszeg: E Ft Értékesítés nettó árbevétele: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft. 6. napirendi pont Döntés vezető tisztségviselő lemondásának elfogadásáról, új igazgatósági tagok választásáról. Döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról. Dr Incze András az igazgatóság tagja 24. március 18-án bejelentette, hogy az igazgatósági tagságáról lemond. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a lemondás elfogadását a közgyűlés napjával. Új igazgatósági tag(ok) személyére vonatkozóan a részvényesek a közgyűlésen tesznek javaslatot. 7. napireni pont Döntés a BIF részvények dematerializációjáról 3

4 A Tőkepiacról szóló 21. évi CXX. Törvényben (Tpt) előírtak szerint a nyilvánosan kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapírokat 24. december 31-ig át kell alakítani dematerializált formába. Ennek megfelelően a társaság által kibocsátott részvényeket is át kell alakítani (dematerializálni). Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés döntsön a társaság által kibocsátott részvények dematerializált formába történő átalakításáról, és ezzel egyidejűleg hatalmazza fel az igazgatóságot a dematerializálás időpontjának meghatározására, és az ehhez szükséges döntések és intézkedések meghozatalára. 8. napirendi pont Döntés az Alapszabály módosításáról Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a társasági törvény módosítása illetve a részvények dematerializációjáról szóló közgyűlési határozat okán szükséges az alapszabály módosítása a mellékelt tervezet szerint. 9. napirendi pont Igazgatósági határozatok jóváhagyása Az igazgatóság elnöke javasolja, hogy a következő igazgatósági határozatok jóváhagyás és tudomásulvétel végett beterjesztésre kerüljenek a közgyűlés elé. 1./23.április 1.-i igazgatósági határozat Az igazgatóság jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a társaság megszerezte a Katlan Rt.irányításának 1%-át. 13./23. augusztus 4 -i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a Katlanka B Kft. tulajdonában lévő Bp. IX. kerület Soroksári úti ún. EXPO-telken iroda és lakás-komplexum beruházási munkái megkezdődjenek. 16./23.december 5 -i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság vállaljon kötelezettséget 15. db BIF részvény vételére vonatkozóan arra az esetre, ha a Jaffna Communications Ltd. által felvett banki kölcsön biztosítékául általa letett 15. db BIF részvény-csomagot a bank óvadéki joga érvényesítése során értékesíteni kívánja. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy ebben az esetben ezen részvényeket a névérték kétszeres összegén megvásárolja a banktól. 1../24.február -i igazgatósági határozat 4

5 Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság vállaljon kötelezettséget 175. db BIF részvény vételére vonatkozóan arra az esetre, ha a Dona-Döme Kft. által felvett banki kölcsön biztosítékául általa letett 175. db BIF részvény-csomagot a bank óvadéki joga érvényesítése során értékesíteni kívánja. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy ebben az esetben ezen részvényeket a névérték kétszeres összegén megvásárolja a banktól. 11./24. március 18-i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság kössön vezérigazgatói munkakör betöltésére vonatkozó munkaszerződést 24. április 1-től kezdődően dr. Moskovits László úrral. Egyúttal Hajnák Mihály vezérigazgatói tisztségét ugyanezen naptól megszünteti. 1. Egyéb kérdések Budapest, 24. április 8. Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Igazgatósága 5

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2007. a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2007. a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2007 a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra ÜZLETI JELENTÉS a Graphisoft Park SE 2007 évi tevékenységéről A Graphisoft Park SE 2007. évre kitűzött

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben