LAPJA. Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás"

Átírás

1 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

2 előszó tartalom Kamaránk május 17 én tartotta éves rendes küldöttgyűlését, ahol a kamara évi működését, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a bizottságok évi tevékenységét értékelte, illetve meghallgatta az ad hoc bizottság beszámolóját az eddig végzett tevékenységéről. A beszámolókból kiderült, hogy a év során kamaránk számos költségtakarékos intézkedést hozott, amelyek kedvező hatással voltak a költségek alakulására, azonban maradt még bőven feladat az idei évre vonatkozóan is. A kamara elnöksége év során energiája java részét arra fordította, hogy mindent megtegyen a könyvvizsgálók mozgásterének bővítése érdekében, és ez lesz az elnökség legfontosabb feladata év során is. A küldöttgyűlés elfogadta a kamara évi számviteli beszámolóját, továbbá a évi összesített üzemgazdasági tervet. Tekintettel arra, hogy a kamara választott könyvvizsgálójának megbízása május 31 én lejár, a küldöttgyűlés ismét a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft-t, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a kamara választott könyvvizsgálójának. Dr. Ladó Judit alelnök tájékoztatta a küldöttgyűlést a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteiről és az ad hoc bizottság eddigi tevékenységéről. Makács Pálné JNSZ Megyei Szervezet elnöke Küldöttgyűlés levezető elnöke KAMARAI BESZÁMOLÓ Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának évi tevékenységéről_ 3 Felhívás XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia_ 4 FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI Tagfelvétel, státuszmódosítások, minősítések _ 4 KAMARAI KÖZLEMÉNYEK Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban_ 6 KAMARAI HATÁROZATOK április 25-i elnökségi ülésének határozatai _ 8 HIRDETMÉNY Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételről _ 10 Közfelügyeleti Hatóság közleményei Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz _ 10 Kamarai beszámoló Összefoglaló a május 17-i küldöttgyűlésről _ 11 KONFERENCIA Jelentkezési lap _ 12 könyvvizsgálók lapja Főszerkesztő: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Felelős szerkesztő: Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Kiadja: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2 4.), felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, vezérigazgató. ISSN

3 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának évi tevékenységéről A Kamarai törvény (2007. évi LXXV. törvény) 179. értelmében a fegyelmi bizottság évenként összefoglaló értékelést tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciókról. A jelentést az alábbiakban olvashatják évben 157 darab határozatot hozott a bizottság, amelyből 2 darab nem fegyelmi eljárás kezdeményezésével volt kapcsolatos. Egy határozat részletfizetési kérelem elbírálására, a másik határozat pedig fegyelmi hatálya alóli mentesítésre vonatkozott. Így tehát 155 darab fegyelmi eljárásban született döntés, amelyből 92 darab határozat megszüntetéssel zárult, ebből 32 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont elkövette, de olyan csekély mértékű volt, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is indokolatlan volt, ezért figyelmeztetés mellett történt ezekben az esetekben a megszüntetés. 95 alkalommal szabott ki a bizottság fegyelmi büntetést, amelyből 17 esetben írásbeli megrovás, 42 esetben pénzbírság kiszabására került sor, 2 esetben kizárás volt a fegyelmi büntetés, 1 esetben szüneteltetés elrendelése és 1 esetben pedig megrovás fegyelmi büntetés évben a Fegyelmi bizottság által hozott határozatok pénzbírságának az összege ,-Ft. (Ez az összeg a II. fokú határozatok megváltoztatását figyelembe véve került kimutatásra). Az átlagos pénzbírság mértékével azért nem foglalkozom a beszámolóban, mert a fegyelmi határozatoknál minden esetben a bizottság törekszik a külső arányosságok megtartására, amely annyit jelent, hogy ugyanolyan típusú mulasztás esetében megközelítőleg ugyanolyan pénzbírságot szabott ki. Abban az esetben, hogyha az eljárás alá vont ellen volt már fegyelmi eljárás folyamatban esetlegesen több eljárás is és ugyanolyan típusú, akkor ezt súlyosító körülményként értékeljük. A bizottság úgy ítélte meg a évi határozatok meghozatalánál, hogy a szociális körülmények figyelembevétele a fegyelmi büntetések mértékének megállapításakor nem a bizottság feladata, hanem a főtitkári hivatalé abban az esetben, hogyha a pénzbírság kiszabása, vagy a költségtérítés megtérítési jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos problémát jelent, akkor a fizetés elengedése a főtitkárhoz tartozik. A részletfizetés a Fegyelmi bizottság hatásköre, de mint ahogy korábban említettem csak egy részletfizetési kérelem volt az elmúlt évben. A 95 fegyelmi büntetést tartalmazó határozat közül 15 darab I. fokú határozat ellen nyújtott be az eljárás alá vont fellebbezést az elnökséghez, amelyből 12 esetben az elnökség az I. fokú határozatot megváltoztatta, 3 esetben hagyta helyben az I. fokú határozatot. A Fegyelmi bizottság által lefolytatott eljárások a következő témakörökben oszlott meg: Vétség Összes határozat Hozzájár. díj és tagdíjfiz. 64 Adatszolgáltatás elmulasztása 6 Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása 29 Minőségellenőrzés nem felelt meg /adatszolg. elmulasztása Korrektség, segítőkészség B) 1.4 (+ C)2.1.c) Gondatlanság, szakmai hiányosság C) 2.1.c) Gondatlanság, szakmai hiányosság C. 2.1.c (+ B)3.1.6.) Gondatlanság, szakmai hiányosság C) 2.1.c (Kkt. 49. ) Függetlenség, összeférhetetlenség Kkt. 11. (1) Hirdetés, ajánlattétel B) , B)4.1., B)7.2. EGYÉB (kérelem, saját hatáskörben módosítás) 24 Eljárás megszüntetése figyelmeztetéssel 1 2 figyelmeztetéssel 9 6 figyelmeztetéssel 1 7 figyelmeztetéssel figyelmeztetéssel Elmarasztalás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 3

4 könyvvizsgálók lapja beszámoló A II. fokú fegyelmi eljárások tételes kimutatása az alábbi: évi II. fokú fegyelmi eljárások eredménye Minőségellenőrzés Adatszolgáltatás elmulasztása Etikai szab. C.) 2.2. c) FELLEBBEZÉS: I. fok részbeni megváltoztatása a pénzbírság hatályban tartása mellett, indokolás kiegészítése, időközben tagság megszüntetésének kérelme megérkezett Ft pénzbírság Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I fok: Ft pénzbírság Ft költségtérítés FELLEBBEZÉS I. fok megváltoztatása: II. fok: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság Ft költségtérítés FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével Minőség-ellenőrzés Adatszolgáltatás elmulasztása I. fok Ft pénzbírság + 30 ktgtér. Etikai szab. C.) 2.2. c) FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírtság + 30, + 30 elj. ktgtér. BEJELENTÉS - Kkt. 11. (1) bek. f) I. fok: Ft pénzbírság + 30 elj.ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok HELYBENHAGYÁSA Részletfizetés engedélyezése Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság + 30 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírtság + 30, + 30 elj. ktgtér Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság +10 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Írásbeli megrovás + 10 elj. ktgtér. Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása Etikai szabályzat C) 2.2. b) FELLEBBEZÉS: I. fok: Ft pénzbírság Ft eljárási költségtérítés II. fok: I. fok megváltoztatása: Figyelmeztetés (új körülmény figyelembevételével) Minőség-ellenőrzés nem felelt meg FELLEBBEZÉS: II: fok helybenhagyás: Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér. ÁSZ bejelentés - I. fok: Ft pénzbírság Ft elj.ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + I. fokú ktgtér. KKB bejelentése pénzügyi intézményi minősítés hiányában végzett könyvvizsgálat I. fok: Ft pénzbírság + ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása, II. fok: Figyelmeztetés Saját hatáskörben indítva A megbízási szerződésben más könyvvizsgáló szerepelt a cég képviselőjeként. Minősítés hiányában kérték fel a jelentés aláírására. FELLEBBEZÉS: I. fok helybenhagyva: Ft pénzbírság + 10 ktgtér. Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) kizárás FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatás: 2 év szüneteltetés FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + 30, + 30 Dr. Borzi Miklós a Fegyelmi bizottság elnöke FELHÍVÁS Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy szeptember 4-5-én kerül megrendezésre a XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Könyvvizsgálat és felelősség Felelős könyvvizsgálat címmel. I. szekció (általános) III. szekció (költségvetési) Új elemek a könyvvizsgálat környezetében A változások hatása szekcióvezető: Dr. Adorján Csaba szekcióvezető: Győrffi Dezső II. szekció (módszertani) Követelmények és lehetőségek a könyvvizsgálatban szekcióvezető: Hollós András IV. szekció (informatikai) Informatikai támogatás a gyakorlatban szekcióvezető: Nyirati Ferenc A konferencia részletes programját a későbbiekben tesszük közzé. Tájékoztatás a április hónapban átvezetett státuszmódosításokról Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe Karlinszki Tibor Csongrád Kérelemre Kárdásiné Szabó Erika Nógrád Kérelemre Szüneteltetőből - főfoglalkozásúba Mlinkovics Eszter Budapest Kérelemre Sipőcz Zsuzsanna Győr-Moson-Sopron Kérelemre Zsatku József Győr-Moson-Sopron Kérelemre Megszűnt tagsági viszony Csizmadia István Fejér Kérelemre Farkas István Budapest Kérelemre 4 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

5 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja felvételi bizottság hírei Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Nyilvántartásból törölt társaságok "AKTIVA" Ügyviteli Közkereseti Társaság Budapest Kérelemre Csizmadia István E. V Fejér Kérelemre Jávori Nándor E. V Tolna Hivatalból Kárdásiné Szabó Erika E. V Nógrád Kérelemre Páli Attila E. V Fejér Kérelemre Nyilvántartásba vett társaságok Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete AnimAdó Szolgáltató Kft Győr-Moson-Sopron DYAR Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Békés ACT-UNIVERSAL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest EUROCLIENS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest FIGYELEM! Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt. ALAPSZABÁLY 92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség) április 5-én 7 fő tett esküt a kamara elnöke előtt Tagszám Név Helyi Szervezet Cím Czakó László Pest 2330 Dunaharaszti, Zöldfa u Albrecht Barbara Budapest 2045 Törökbálint, Károli Gáspár u. 5/a Tóth Gábor Miklós Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, Gagarin út 23/D Engi-Ulrich Dóra Budapest 1158 Budapest, Petrence u Jánosy László István Bács-Kiskun 1114 Budapest, Ulászló u Viszmeg Kornélia Budapest 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u Molnár Péter Gyula Somogy 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 37. Tájékoztatás a MKVK Felvételi Bizottsága által kiadott / visszavont minősítésekről Felvételi Bizottsága - figyelemmel a évi LXXV. törvény 50. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat II/A. fejezetében foglaltakra az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Gyapjas István IFRS IFRS Sinkovicz Attila János IFRS IFRS Sinkovicz Attila János Pénzügyi intézményi E BONITAS '97 Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft Pénzügyi intézményi T SZÁM-ADÁS Könyv- és Adószakértő Kft IFRS IFRS Felvételi Bizottsága - figyelemmel a évi LXXV. törvény 51. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52.(1)b) pontjára hivatkozással visszavonja. Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte Mező Éva Költségvetési KM INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft Biztosítási TB KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 5

6 könyvvizsgálók lapja közlemények Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban Az éves kötelező adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és regisztrált társaságai az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőség-ellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja a felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése. Az adatszolgáltatási kötelezettséget törvény és szabályzatok írják elő, úgymint: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.), Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya, Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata. Az adatszolgáltatás mind a tag könyvvizsgálók, mind a könyvvizsgáló cégek vonatkozásában három részből áll, ezek: tagnyilvántartási adatlap, minőség-ellenőrzési adatlap, kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó idén már csak opcionálisan megjelenő adatlap. A 2010-óta online módon teljesíthető adatszolgáltatás keretében a tagok, illetve a társaságok a honlapon ügyfélkapus bejelentkezést követően online tölthetik ki adatlapjaikat. Az elmúlt négy évben jelentősen javult az ügyfélkapuval rendelkezők aránya, alig 10% mindössze azon könyvvizsgálók/könyvvizsgáló társaságok aránya, akik papír alapon teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az online adatszolgáltatás előnye a technikai egyszerűsítésen túl az, hogy a beérkezett adatok külön feldolgozási folyamat (hiba kockázat és időbeli elhúzódás) nélkül az integrált informatikai rendszerünkben rögzítésre kerülnek. A webes adatszolgáltatás további nagy előnye, hogy könnyen be lehet építeni ellenőrzéseket és automatizmusokat, így ha valaki rosszul, vagy hiányosan tölti ki az egyes mezőket, a logikai ellenőrzések lehetővé teszik, hogy figyelmeztessük a felhasználót, vezessük és segítsük a kitöltésben és addig ne engedjük tovább, amíg az adott hibát/hiányosságot vagy logikai ellentmondást ki nem javította. Az elektronikus adatszolgáltatás nem igényli annak egyszerre történő kitöltését, a munka bármikor elmenthető, és újbóli bejelentkezés után a kitöltés a legutolsó állapottól módosítható, újra kezdhető. Kitöltés módja Az ügyfélkapus adatszolgáltatáshoz idén is készül a honlapon elérhető részletes kitöltési útmutató (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014), melyhez a tavalyi évhez hasonlóan idén is mellékelünk képernyőképeket. Az ügyfélkapus bejelentkezéssel történő adatszolgáltatás során a beküldő könyvvizsgáló azonnal visszajelzést kap a kötelezettségének technikai teljesítéséről. Az adatlapok kitöltésekor az adatok azonnal a kamara integrált rendszerébe kerülnek, így sem az ügyintőzőktől, sem a könyvvizsgálóktól nem kíván extra erőfeszítést ennek feldolgozása. Akik nem rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, a 2012-től bevezetett portál ügyintéző funkció használatával harmadik személyt (úgynevezett portál ügyintézőt) is meg tudnak bízni az adatszolgáltatása kitöltésére. Figyelem! A korábbi években megadott portál ügyintézőre vonatkozó meghatalmazásokat idén nem áll módunkban elfogadni, így kérjük, mindenképp töltsék ki az új meghatalmazást, és kitöltve (magánszemélyek esetében 2 tanúval hitelesítve, társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldjék meg papír alapon vagy beszkennelve ben a kamara ügyfélszolgálatának mkvk.hu). A meghatalmazásokat a honlapon a kitöltési útmutatóban találják! (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014). 6 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

7 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja közlemények Papír alapú adatszolgáltatás Az ügyfélkapus azonosítóval nem rendelkező könyvvizsgálók ugyanakkor továbbra is kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez. Ekkor az ügyintéző közvetlenül az integrált rendszerben rögzíti az adatszolgáltatást. A papír alapú adatszolgáltatáshoz kérjük, nyomtassák ki a honlapon található kitöltési útmutató legvégén csatolt üres adatlapot. Ezt kitöltve, aláírva vigyék be vagy postai úton küldjék meg a területi szervezetük irodájába. Figyelem! A területi szervezet ügyintézői csak ezen aláírt példány megléte mellett tudják berögzíteni az adatokat. Változások az adatszolgáltatásban Tagdíjátvállalás Az Elnökség 34/2014. számú (03.14.) határozata értelmében évtől kezdődően a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tag könyvvizsgáló tagdíját kizárólag tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég vállalhatja át. Az elnökség döntésének megfelelően tehát lekerült a magánszemélyekre vonatkozó adat-lapról a nem könyvvizsgáló társaság átvállalóként történő megadásának lehetősége. A tagdíjátvállalást a megszokott módon továbbra is a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara. A tartozásátvállalás módosult törvényi szabályozására tekintettel, illetve a felelősségi viszonyok tisztázása érdekében a céges nyilvántartási adatlap kiegészült azzal, hogy könyvvizsgáló cég tudomásul veszi: a tagdíjátvállalás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:206. -a szerinti tartozáselvállalásnak minősül, a könyvvizsgáló cégnek és az érintett tagnak az átvállalt tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn. Nyilatkozat csoportos életbiztosításról Az adatszolgáltatás főoldalán adatvédelmi megfontolásokra tekintettel a tag könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kamara a csoportos kockázati élet-, és balesetbiztosítási szerződéshez (továbbiakban: szerződés) szükséges, a nyilvántartásban szereplő, ugyanakkor közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján a szerződés létrejötte és az azzal kapcsolatos nyilvántartás céljából és a szolgáltatással kapcsolatosan az Aegon Magyarország Zrt., illetve az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. részére továbbítsa. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy utóbbi szervezetek az adatokat a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig kezeljék. Amennyiben a tag nem járul hozzá, úgy kikerül a tagok számára díjmentesen elérhető csoportos élet és balesetbiztosítás alól. Biztosítási adatok megadása Egyszerűsítési megfontolások alapján idén a biztosítási adatlapot már csak azon könyvvizsgálóknak kell kitölteniük, akiknek a felelősségbiztosítását nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli. Egyéni vállalkozók adatszolgáltatása A beérkezett javaslatok alapján az egyéni vállalkozóknak nem kell üres magánszemélyes és társasági adatlapot is kitölteniük. Az idén visszatérve a évig megszokott metódushoz az egyéni vállalkozóknak (vagyis akik 2013-ban egyéni vállalkozóként dolgoztak) elég lesz csak a tagi (természetes személyre vonatkozó) adatlapot kitölteniük. A tavalyi évtől eltérően a tevékenység végzésének módjánál ezért idén ismét megjelenik az egyéni vállalkozó opció, mellyel egyrészt az egyéni vállalkozók adatszolgáltatását kívánjuk egyszerűsíteni, másrészt az év végén megszűnik az egyéni vállalkozók társaságként történő rögzítése a nyilvántartásban. Jövedelemigazolás A rögzítés módjától függetlenül jövedelmük igazolásaként az egyéni vállalkozóknak továbbra is kell csatolniuk az adóhivatal felé bevallott Egyéni vállalkozásból származó jövedelem sorszámú nyomtatványt. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a es nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a nyomtatvány 21. sora, illetve a es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál megbízásos, vagy egyéb jogviszony -t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi. Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. Kérjük, hogy a pontos kitöltés érdekében figyelmesen olvassák el az adatlapok magyarázatait és a honlapon megtalálható kitöltési útmutatót (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014). Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje: június 15. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári hivatala KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 7

8 könyvvizsgálók lapja határozatok A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI (2014. ÁPRILIS 25.) 42/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-5/2014. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte az eljárás alá vontat. 43/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a kamara évi működéséről, valamint az elnökség és az elnök évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 44/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a nemzetközi alelnök beszámolóját a kamara évi nemzetközi tevékenységéről és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 45/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a fegyelmi megbízott évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 46/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a szakértői bizottság évi tevékenységéről készített beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 47/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta az oktatási alelnök és az oktatási bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 48/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 49/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság 2013 évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 50/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 51/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a központi választási bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt az elhangzott pontosítással a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 52/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület évi munkájáról szóló tájékoztatót. 53/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 54/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Pénz és Tőkepiaci Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 55/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Költségvetési Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Az elnökség akként határozott, hogy a évi tapasztalatok és a jelenlegi helyzet elemzése alapján szeptember 30-i határidővel készüljön átfogó értékelés az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetéről, kijelölve az ebből adódó fő teendőket is. 56/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Adótagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 57/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Könyvelői Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 58/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat 8 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

9 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja határozatok a Natúra Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 59/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Informatikai Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 60/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a kamara évi az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója -t az alábbi főbb számokkal jóváhagyta és azt a kiegészítő melléklet elhangzott módosításaival (munkaügyi per adatainak pontosítása-, javítása ; vállalkozási eredmény változása okának bemutatása) a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra: mérlegfőösszeg: E Ft, adózás lőtti eredmény: E Ft. 61/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége jóváhagyta a kamara évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 62/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnökségének döntése értelmében a kiegészítő tagdíj/hozzájárulási díjelőleg számlázásának gyakorlatán jelenleg nem kíván változtatni, ugyanakkor a kérdéskörrel összefüggésben esetlegesen szükségessé váló alapszabály módosítást a szeptemberi küldöttgyűlésre előkészíti. 63/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a kamara évi öszszesített az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal jóváhagyta: adózás előtti eredmény: E Ft, mérlegfőösszeg: E Ft. Az elnökség a évi összesített üzemgazdasági tervet a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 64/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a főtitkári hivatal tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. Az elnökség a beszámolóban felsorolt berendezési tárgyak, bútorok előterjesztésben megjelölt piaci értékét jóváhagyta. Az elnökség a beszámoló 13. pontjában megjelölt költségekre 535 E Ft-ot utólagosan jóváhagyott, melynek forrásaként a márciusi főtitkári beszámolóban megjelölt megtakarításokat jelölte meg. 65/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az ISA 610 és ISRE 2400 standardok fordítását és az IFAC által átdolgozott standardok módosításainak átvezetését a magyar fordításokban. 66/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság évi tevékenységéről és a évi célkitűzésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 67/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság évi gazdálkodásáról és a évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 68/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az MKVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 69/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az MKVK Békés Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 70/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke május 17-ére az előterjesztésben megjelölt napirendi pontokkal küldöttgyűlést hívjon össze azzal, hogy az egyebek napirendi pont kiegészül a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására felállított ad-hoc bizottság eddigi tevékenységével kapcsolatos rövid tájékoztatással. Az elnökség a küldöttgyűlés levelező elnökeként Makács Pálné küldöttet javasolja megválasztani. 71/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége felkérte az érintett bizottságokat és az elnökségi tagokat arra, hogy a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság évi tevékenységéról szóló beszámolót elemezze, álláspontjukat, észrevételüket, intézkedési javaslatukat a soron következő elnökségi ülésre terjesszék elő. 72/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót javasolja a kamara könyvvizsgálójaként megválasztani. KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 9

10 könyvvizsgálók lapja KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG 73/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette, hogy évben sportnap megrendezésére időhiány miatt nem kerül sor. 74/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a könyvvizsgálati politika európai uniós reformjáról szóló javaslatok elfogadásáról szóló tájékoztatást. 75/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara számviteli politikájának aktualizálásával kapcsolatos tájékoztatót. Budapest, április 29. Dr. Lukács János elnök HIRDETMÉNY Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételről A Nemzetgazdasági Miniszter jóváhagyta az alábbi személyek könyvvizsgálói képzési program vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételét április 23. napjától öt éves időtartamra. Adózási ismeretek modul vizsgáztatói névjegyzéke: Baranyi Irén Bary László Dr. Gyenge Magdolna Hegedűs Mihály Hirsch László Jacsmenik Gyula Attila Joó Ágnes Dr. Lakatos László Péter Reizingerné Dr. Ducsai Anita S. Csizmazia György Dr. Tasnádi Márta Éva Dr. Zéman Zoltán HIRDETMÉNY Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény 189. (6) bekezdése előírja, hogy a tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég december 31-ig tájékoztatja továbbá a közfelügyeleti hatóságot a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól. A fenti adatszolgáltatások különkülön teljesítéséhez a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) a nyomtatványok használatát javasolja azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség más formában is teljesíthető. Az adatszolgáltatásokat a hatóság elektronikus címére (excel formátumban), vagy postacímére kell megküldeni a törvényben megjelölt határidőig. (2014. július 31.) Elektronikus cím: Postacím: Netgazdasági Minisztérium, Számviteli és Felügyeleti Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Az adatszolgáltatásokat minden esetben az adatszolgáltatás megtételének időpontjában ismert adatok alapján szükséges megtenni. A Közfelügyeleti hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás részletes kitöltési útmutatója, valamint a beküldendő dokumentum a kamara honlapjáról is letölthető az alábbi linken keresztül: hu//kozlemenyek/kkt_ adatszolgaltatas 10 KÖNYVVIZSGÁLÓk lapja 2014 ÁPRILIS

11 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja Összefoglaló a május 17-i küldöttgyűlésről beszámoló A május 17-ére összehívott küldöttgyűlés az 1. napirendi pont keretében elfogadta a kamara évi működéséről, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a bizottságok évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A küldöttgyűlés a könyvvizsgálói jelentés és az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében elfogadta a kamara évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót, valamint a évi az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal: mérlegfőösszeg: E Ft, adózás előtti eredmény: E Ft. Utóbbi nyereség az eredetileg tervezett -160 ezer forint, illetve a évi ezer forint negatív eredményhez képest pozitív irányú elmozdulást jelent. A pozitív eredmény összetevői közül kiemelendő az elnökség megtakarítási intézkedéseinek hatása, valamint a területi szervek évek óta megvalósuló pozitív eredménye. A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében a kamara évi összesített az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal elfogadta: adózás előtti eredmény: E Ft, mérlegfőöszszeg: E Ft. Az elfogadott öszszesített üzemgazdasági terv a január 11-i küldöttgyűlés által jóváhagyott központi üzemgazdasági tervszámokhoz képest tartalmazza a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat című kiadvány előfizetési díjával kapcsolatos korrekciót. A tervezés adataiból megállapíthatóan a kamara gazdálkodása évben is igen feszített lesz. A könyvvizsgálati értékhatár emelkedés és a könyvvizsgálói piac szűkülése miatt várható tagdíj- és hozzájárulási díj csökkenés, a díjbevétel 5 %-ának megfelelő közfelügyeleti díj, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. esetleges bevételcsökkenése mind jelentős kihat a kamara költségvetésére. A küldöttgyűlés változatlan öszszegű éves könyvvizsgálói díj ellenében ismételten a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31-éig a kamara könyvvizsgálójának. A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló intézményére, valamint a törvény hatályba léptetésekor elfogadott alapszabály és a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat rendelkezéseire is figyelemmel, a január 11-én elfogadott alapszabály módosításhoz igazodva május hó 17. napjával hatályon kívül helyezte a kamara május 13-án elfogadott tartalékolási szabályzatát. A küldöttgyűlés tájékoztatást kapott a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására felállított ad hoc bizottság eddigi tevékenységéről. A küldöttgyűlés a tájékoztatás alapján a 10/2014. (1.11.) Kgy. számú határozatát akként módosí totta, hogy a szeptemberében megtartandó rendkívüli küldöttgyűlésen a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részletei kerülnek megtárgyalásra, melynek eredményétől, illetve a törvény módosításától függően a belső szabályzatok módosításának tervezetét, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljét a rákövetkező küldöttgyűlésre köteles az elnökség kidolgozni. A küldöttgyűlés egyéni küldötti indítványra május 18-i hatállyal kiegészítette a kamara etikai szabályzatát a felfüggesztés jogintézményével, mellyel a büntetőeljárás alatt indult fegyelmi eljárások mellett abban az esetben élhet a fegyelmi bizottság, amennyiben a határozati tényállás megállapításához szükséges a más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozó eljárást jogerősen lezáró határozat. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala a küldöttgyűlés ezúttal az MNB Krisztina krt-i épületében volt KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 11

12 könyvvizsgálók lapja XXIi. Országos Könyvvizsgálói Konferencia JELENTKEZÉSI LAP Könyvvizsgálat és felelősség Felelős könyvvizsgálat szeptember 4 5., Thermál Hotel Visegrád**** (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) Jelentkezési határidő: augusztus 5. Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. Fax: ; Tel: ; Név:.... Résztvevő Kísérő (A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni.) Kamarai tagszám:... Helyi szervezet:... Levelezési cím:....telefonszám:... cím (megadása kötelező, erre történik a visszaigazolás, mely egyben díjbekérő is):... Számlázási név:... Számlázási cím:... JELENTKEZŐ RÉSZVÉTELI DÍJA SZÁLLÁSSAL (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit.) A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. Kamarai tagok részére Nem tagok részére 1 éjszaka 1 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő ,- Ft/fő 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő ,- Ft/fő SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) Thermál Hotel Visegrád**** 1 éjszakára ( ) 1 ágyas szoba 2 ágyas szoba megosztva: (résztvevő, kísérő neve) JELENTKEZŐ részvételi díja SZÁLLÁS NÉLKÜL (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit.) A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. Kamarai tagok részére Nem tagok részére ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő Kísérő személy részvételi díja (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, az étkezések és a kávészünetek árát. A gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.) 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő GÁLAVACSORA ( , max. 300 fő) igénylem ,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza) nem igénylem Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés jelentkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő. Kérjük a jelentkezési határidő betartását! Ha a konferenciát megelőző éjszakára ( ) is igényelne szállást, esetlegesen meg szeretné hosszabbítani tartózkodását, kérjük az alábbi elérhetőségen jelezze, hivatkozva a kamara által igénybevett kedvezményes árra: Nagy-Bándli Zsófia Tel.: / Lemondási feltételek: július 31-ig történő ÍRÁSOS lemondás esetén a befizetett díj 50%-át térítjük vissza. Ezen időpont után érkező, vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Kelt: aláírás 12 KÖNYVVIZSGÁLÓk lapja 2014 MÁJUS

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 5. szám 2015. május

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 5. szám 2015. május KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 5. szám 2015. május Konferencia Szüneteltető tagok adatszolgáltatása Változások a 2015. évi adatszolgáltatásban KÖNYVVIZSGÁLÓK

Részletesebben

LAPJA. XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia. Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről

LAPJA. XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia. Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 4. szám 2014 április XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről Közfelügyeleti

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS - 2015

ADATSZOLGÁLTATÁS - 2015 ADATSZOLGÁLTATÁS - 2015 1. Alapadatok Könyvvizsgáló cég neve: Nyilvántartási száma: Adószáma: Számlaszáma: - - Elérhetőségek: E-mail cím: Honlap cím: Hálózati tagság: Közzétételi e-mail cím: Kapcsolattartó

Részletesebben

A szakmai továbbképzés tavalyi tapasztalatai és idei feladatai

A szakmai továbbképzés tavalyi tapasztalatai és idei feladatai Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors Ajánló Elnökségi határozatok A 2011. március 4-ei, valamint az április 15-ei elnökségi ülés határozatait közöljük, melyek egy része a

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június Beszámol Vas megye Utazási kedvezmények XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus Minősített oktatók Közlemény a kamarai törvény módosításáról XXIII. Országos Könyvvizsgálói

Részletesebben

könyvvizsgálók lapja Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról Kamarai beszámoló Érdekképviselet a kamarában

könyvvizsgálók lapja Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról Kamarai beszámoló Érdekképviselet a kamarában könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 5. szám 2013. május Kamarai beszámoló Érdekképviselet a kamarában Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról Adatszolgáltatás

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 11. szám 2015. november Vizsganaptár 2016 Lezárultak a választások a helyi szervezeteknél Beszámol az MKVK Zala Megyei Szervezete

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai 2014. évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Nemzetközi kapcsolatok. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Könyvvizsgáló kamarák visegrádi találkozója

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Nemzetközi kapcsolatok. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Könyvvizsgáló kamarák visegrádi találkozója KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 6. szám 2014 június Nemzetközi kapcsolatok XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Könyvvizsgáló kamarák visegrádi találkozója

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Küldöttgyűlés változások a kamara életében

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Küldöttgyűlés változások a kamara életében KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 10. szám 2014 október Konzultáció Küldöttgyűlés változások a kamara életében Beszámoló az MKVK Jász-Nagykun Szolnok Megyei

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 12. szám 2015. december Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat Beszámoló a kamara 2015.

Részletesebben

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év?

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉVEL * KAPCSOLATBAN GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRŐL 1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? 2013-tól a továbbképzési év megegyezik a naptári évvel,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Törvény a Magyar Könyvvizsgálói. Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről l 2008-tól

Törvény a Magyar Könyvvizsgálói. Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről l 2008-tól Törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről l 2008-tól évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MEKH_15_HD Adatszolgáltatás a 2015. Évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjelőkészítéshez A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. -a alapján a

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Szerződésszám: Szerző: Gondozó: Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kérdőív Termékkód: OASZ Módozati kód: KONYVVFB Módozati szám: 4632 I. Alapadatok: 1. Szerződő adatai, ha

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus Konzultáció Minőség-ellenőrzés XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia előszó tartalom

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. A könyvvizsgálók a gazdasági élet közjegyzői

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. A könyvvizsgálók a gazdasági élet közjegyzői KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 7 8. szám 2013. július augusztus A könyvvizsgálók a gazdasági élet közjegyzői XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Tájékoztató

Részletesebben

LAPJA. Dr. Ladó Judit Audit-reform az Európai Unióban. Dr. Printz János Az államháztartás könyvvizsgálatának jövőképe

LAPJA. Dr. Ladó Judit Audit-reform az Európai Unióban. Dr. Printz János Az államháztartás könyvvizsgálatának jövőképe KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 1. szám 2014 január IFRS könyv Dr. Ladó Judit Audit-reform az Európai Unióban Dr. Printz János Az államháztartás könyvvizsgálatának

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

Hírlevél. Beszámoló a kamara elnökségének 2008. évi tevékenységéről

Hírlevél. Beszámoló a kamara elnökségének 2008. évi tevékenységéről Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Határozatok A 2009. május 9-ére összehívott országos küldöttgyűlés előtt megtartott rendkívüli elnökségi ülés és a küldöttgyűlés

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Preambulum. Bevezető rendelkezések

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Preambulum. Bevezető rendelkezések A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A Magyar Mérnöki Kamara, mint szakmai önkormányzat tudatában van a folyamatos, magas színvonalú és korszerű képzés jelentőségének és a mérnöki

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére SZÁMVITEL ADÓ JOG Budapest, 2015. január SZÁMVITEL TÉMAKÖRÖK 1. Előadók: A számviteli törvény 2015. évi változásai

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába www.mok.hu Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába Személyazonosító adatok Prefix: Dr. Családi név (vezetéknév): Milassin-Bárdos Utónév (keresztnév): Anna Születési családi és utónév Bárdos Anna

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Hírlevél TÁJÉKOZTATÓ AZ EDDIGI TAPASZTALATOKRÓL

Hírlevél TÁJÉKOZTATÓ AZ EDDIGI TAPASZTALATOKRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram A 2005. december 10-ei elnökségi ülés döntött az idei első félévben esedékes elnökségi ülések munkaprogramjáról.

Részletesebben