LAPJA. Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás"

Átírás

1 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

2 előszó tartalom Kamaránk május 17 én tartotta éves rendes küldöttgyűlését, ahol a kamara évi működését, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a bizottságok évi tevékenységét értékelte, illetve meghallgatta az ad hoc bizottság beszámolóját az eddig végzett tevékenységéről. A beszámolókból kiderült, hogy a év során kamaránk számos költségtakarékos intézkedést hozott, amelyek kedvező hatással voltak a költségek alakulására, azonban maradt még bőven feladat az idei évre vonatkozóan is. A kamara elnöksége év során energiája java részét arra fordította, hogy mindent megtegyen a könyvvizsgálók mozgásterének bővítése érdekében, és ez lesz az elnökség legfontosabb feladata év során is. A küldöttgyűlés elfogadta a kamara évi számviteli beszámolóját, továbbá a évi összesített üzemgazdasági tervet. Tekintettel arra, hogy a kamara választott könyvvizsgálójának megbízása május 31 én lejár, a küldöttgyűlés ismét a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft-t, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a kamara választott könyvvizsgálójának. Dr. Ladó Judit alelnök tájékoztatta a küldöttgyűlést a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteiről és az ad hoc bizottság eddigi tevékenységéről. Makács Pálné JNSZ Megyei Szervezet elnöke Küldöttgyűlés levezető elnöke KAMARAI BESZÁMOLÓ Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának évi tevékenységéről_ 3 Felhívás XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia_ 4 FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI Tagfelvétel, státuszmódosítások, minősítések _ 4 KAMARAI KÖZLEMÉNYEK Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban_ 6 KAMARAI HATÁROZATOK április 25-i elnökségi ülésének határozatai _ 8 HIRDETMÉNY Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételről _ 10 Közfelügyeleti Hatóság közleményei Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz _ 10 Kamarai beszámoló Összefoglaló a május 17-i küldöttgyűlésről _ 11 KONFERENCIA Jelentkezési lap _ 12 könyvvizsgálók lapja Főszerkesztő: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Felelős szerkesztő: Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Kiadja: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2 4.), felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, vezérigazgató. ISSN

3 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának évi tevékenységéről A Kamarai törvény (2007. évi LXXV. törvény) 179. értelmében a fegyelmi bizottság évenként összefoglaló értékelést tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciókról. A jelentést az alábbiakban olvashatják évben 157 darab határozatot hozott a bizottság, amelyből 2 darab nem fegyelmi eljárás kezdeményezésével volt kapcsolatos. Egy határozat részletfizetési kérelem elbírálására, a másik határozat pedig fegyelmi hatálya alóli mentesítésre vonatkozott. Így tehát 155 darab fegyelmi eljárásban született döntés, amelyből 92 darab határozat megszüntetéssel zárult, ebből 32 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont elkövette, de olyan csekély mértékű volt, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is indokolatlan volt, ezért figyelmeztetés mellett történt ezekben az esetekben a megszüntetés. 95 alkalommal szabott ki a bizottság fegyelmi büntetést, amelyből 17 esetben írásbeli megrovás, 42 esetben pénzbírság kiszabására került sor, 2 esetben kizárás volt a fegyelmi büntetés, 1 esetben szüneteltetés elrendelése és 1 esetben pedig megrovás fegyelmi büntetés évben a Fegyelmi bizottság által hozott határozatok pénzbírságának az összege ,-Ft. (Ez az összeg a II. fokú határozatok megváltoztatását figyelembe véve került kimutatásra). Az átlagos pénzbírság mértékével azért nem foglalkozom a beszámolóban, mert a fegyelmi határozatoknál minden esetben a bizottság törekszik a külső arányosságok megtartására, amely annyit jelent, hogy ugyanolyan típusú mulasztás esetében megközelítőleg ugyanolyan pénzbírságot szabott ki. Abban az esetben, hogyha az eljárás alá vont ellen volt már fegyelmi eljárás folyamatban esetlegesen több eljárás is és ugyanolyan típusú, akkor ezt súlyosító körülményként értékeljük. A bizottság úgy ítélte meg a évi határozatok meghozatalánál, hogy a szociális körülmények figyelembevétele a fegyelmi büntetések mértékének megállapításakor nem a bizottság feladata, hanem a főtitkári hivatalé abban az esetben, hogyha a pénzbírság kiszabása, vagy a költségtérítés megtérítési jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos problémát jelent, akkor a fizetés elengedése a főtitkárhoz tartozik. A részletfizetés a Fegyelmi bizottság hatásköre, de mint ahogy korábban említettem csak egy részletfizetési kérelem volt az elmúlt évben. A 95 fegyelmi büntetést tartalmazó határozat közül 15 darab I. fokú határozat ellen nyújtott be az eljárás alá vont fellebbezést az elnökséghez, amelyből 12 esetben az elnökség az I. fokú határozatot megváltoztatta, 3 esetben hagyta helyben az I. fokú határozatot. A Fegyelmi bizottság által lefolytatott eljárások a következő témakörökben oszlott meg: Vétség Összes határozat Hozzájár. díj és tagdíjfiz. 64 Adatszolgáltatás elmulasztása 6 Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása 29 Minőségellenőrzés nem felelt meg /adatszolg. elmulasztása Korrektség, segítőkészség B) 1.4 (+ C)2.1.c) Gondatlanság, szakmai hiányosság C) 2.1.c) Gondatlanság, szakmai hiányosság C. 2.1.c (+ B)3.1.6.) Gondatlanság, szakmai hiányosság C) 2.1.c (Kkt. 49. ) Függetlenség, összeférhetetlenség Kkt. 11. (1) Hirdetés, ajánlattétel B) , B)4.1., B)7.2. EGYÉB (kérelem, saját hatáskörben módosítás) 24 Eljárás megszüntetése figyelmeztetéssel 1 2 figyelmeztetéssel 9 6 figyelmeztetéssel 1 7 figyelmeztetéssel figyelmeztetéssel Elmarasztalás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 3

4 könyvvizsgálók lapja beszámoló A II. fokú fegyelmi eljárások tételes kimutatása az alábbi: évi II. fokú fegyelmi eljárások eredménye Minőségellenőrzés Adatszolgáltatás elmulasztása Etikai szab. C.) 2.2. c) FELLEBBEZÉS: I. fok részbeni megváltoztatása a pénzbírság hatályban tartása mellett, indokolás kiegészítése, időközben tagság megszüntetésének kérelme megérkezett Ft pénzbírság Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I fok: Ft pénzbírság Ft költségtérítés FELLEBBEZÉS I. fok megváltoztatása: II. fok: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság Ft költségtérítés FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével Minőség-ellenőrzés Adatszolgáltatás elmulasztása I. fok Ft pénzbírság + 30 ktgtér. Etikai szab. C.) 2.2. c) FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírtság + 30, + 30 elj. ktgtér. BEJELENTÉS - Kkt. 11. (1) bek. f) I. fok: Ft pénzbírság + 30 elj.ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok HELYBENHAGYÁSA Részletfizetés engedélyezése Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság + 30 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírtság + 30, + 30 elj. ktgtér Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság +10 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Írásbeli megrovás + 10 elj. ktgtér. Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása Etikai szabályzat C) 2.2. b) FELLEBBEZÉS: I. fok: Ft pénzbírság Ft eljárási költségtérítés II. fok: I. fok megváltoztatása: Figyelmeztetés (új körülmény figyelembevételével) Minőség-ellenőrzés nem felelt meg FELLEBBEZÉS: II: fok helybenhagyás: Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér. ÁSZ bejelentés - I. fok: Ft pénzbírság Ft elj.ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + I. fokú ktgtér. KKB bejelentése pénzügyi intézményi minősítés hiányában végzett könyvvizsgálat I. fok: Ft pénzbírság + ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása, II. fok: Figyelmeztetés Saját hatáskörben indítva A megbízási szerződésben más könyvvizsgáló szerepelt a cég képviselőjeként. Minősítés hiányában kérték fel a jelentés aláírására. FELLEBBEZÉS: I. fok helybenhagyva: Ft pénzbírság + 10 ktgtér. Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) kizárás FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatás: 2 év szüneteltetés FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + 30, + 30 Dr. Borzi Miklós a Fegyelmi bizottság elnöke FELHÍVÁS Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy szeptember 4-5-én kerül megrendezésre a XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Könyvvizsgálat és felelősség Felelős könyvvizsgálat címmel. I. szekció (általános) III. szekció (költségvetési) Új elemek a könyvvizsgálat környezetében A változások hatása szekcióvezető: Dr. Adorján Csaba szekcióvezető: Győrffi Dezső II. szekció (módszertani) Követelmények és lehetőségek a könyvvizsgálatban szekcióvezető: Hollós András IV. szekció (informatikai) Informatikai támogatás a gyakorlatban szekcióvezető: Nyirati Ferenc A konferencia részletes programját a későbbiekben tesszük közzé. Tájékoztatás a április hónapban átvezetett státuszmódosításokról Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe Karlinszki Tibor Csongrád Kérelemre Kárdásiné Szabó Erika Nógrád Kérelemre Szüneteltetőből - főfoglalkozásúba Mlinkovics Eszter Budapest Kérelemre Sipőcz Zsuzsanna Győr-Moson-Sopron Kérelemre Zsatku József Győr-Moson-Sopron Kérelemre Megszűnt tagsági viszony Csizmadia István Fejér Kérelemre Farkas István Budapest Kérelemre 4 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

5 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja felvételi bizottság hírei Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Nyilvántartásból törölt társaságok "AKTIVA" Ügyviteli Közkereseti Társaság Budapest Kérelemre Csizmadia István E. V Fejér Kérelemre Jávori Nándor E. V Tolna Hivatalból Kárdásiné Szabó Erika E. V Nógrád Kérelemre Páli Attila E. V Fejér Kérelemre Nyilvántartásba vett társaságok Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete AnimAdó Szolgáltató Kft Győr-Moson-Sopron DYAR Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Békés ACT-UNIVERSAL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest EUROCLIENS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest FIGYELEM! Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt. ALAPSZABÁLY 92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség) április 5-én 7 fő tett esküt a kamara elnöke előtt Tagszám Név Helyi Szervezet Cím Czakó László Pest 2330 Dunaharaszti, Zöldfa u Albrecht Barbara Budapest 2045 Törökbálint, Károli Gáspár u. 5/a Tóth Gábor Miklós Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, Gagarin út 23/D Engi-Ulrich Dóra Budapest 1158 Budapest, Petrence u Jánosy László István Bács-Kiskun 1114 Budapest, Ulászló u Viszmeg Kornélia Budapest 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u Molnár Péter Gyula Somogy 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 37. Tájékoztatás a MKVK Felvételi Bizottsága által kiadott / visszavont minősítésekről Felvételi Bizottsága - figyelemmel a évi LXXV. törvény 50. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat II/A. fejezetében foglaltakra az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Gyapjas István IFRS IFRS Sinkovicz Attila János IFRS IFRS Sinkovicz Attila János Pénzügyi intézményi E BONITAS '97 Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft Pénzügyi intézményi T SZÁM-ADÁS Könyv- és Adószakértő Kft IFRS IFRS Felvételi Bizottsága - figyelemmel a évi LXXV. törvény 51. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52.(1)b) pontjára hivatkozással visszavonja. Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte Mező Éva Költségvetési KM INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft Biztosítási TB KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 5

6 könyvvizsgálók lapja közlemények Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban Az éves kötelező adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és regisztrált társaságai az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőség-ellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja a felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése. Az adatszolgáltatási kötelezettséget törvény és szabályzatok írják elő, úgymint: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.), Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya, Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata. Az adatszolgáltatás mind a tag könyvvizsgálók, mind a könyvvizsgáló cégek vonatkozásában három részből áll, ezek: tagnyilvántartási adatlap, minőség-ellenőrzési adatlap, kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó idén már csak opcionálisan megjelenő adatlap. A 2010-óta online módon teljesíthető adatszolgáltatás keretében a tagok, illetve a társaságok a honlapon ügyfélkapus bejelentkezést követően online tölthetik ki adatlapjaikat. Az elmúlt négy évben jelentősen javult az ügyfélkapuval rendelkezők aránya, alig 10% mindössze azon könyvvizsgálók/könyvvizsgáló társaságok aránya, akik papír alapon teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az online adatszolgáltatás előnye a technikai egyszerűsítésen túl az, hogy a beérkezett adatok külön feldolgozási folyamat (hiba kockázat és időbeli elhúzódás) nélkül az integrált informatikai rendszerünkben rögzítésre kerülnek. A webes adatszolgáltatás további nagy előnye, hogy könnyen be lehet építeni ellenőrzéseket és automatizmusokat, így ha valaki rosszul, vagy hiányosan tölti ki az egyes mezőket, a logikai ellenőrzések lehetővé teszik, hogy figyelmeztessük a felhasználót, vezessük és segítsük a kitöltésben és addig ne engedjük tovább, amíg az adott hibát/hiányosságot vagy logikai ellentmondást ki nem javította. Az elektronikus adatszolgáltatás nem igényli annak egyszerre történő kitöltését, a munka bármikor elmenthető, és újbóli bejelentkezés után a kitöltés a legutolsó állapottól módosítható, újra kezdhető. Kitöltés módja Az ügyfélkapus adatszolgáltatáshoz idén is készül a honlapon elérhető részletes kitöltési útmutató (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014), melyhez a tavalyi évhez hasonlóan idén is mellékelünk képernyőképeket. Az ügyfélkapus bejelentkezéssel történő adatszolgáltatás során a beküldő könyvvizsgáló azonnal visszajelzést kap a kötelezettségének technikai teljesítéséről. Az adatlapok kitöltésekor az adatok azonnal a kamara integrált rendszerébe kerülnek, így sem az ügyintőzőktől, sem a könyvvizsgálóktól nem kíván extra erőfeszítést ennek feldolgozása. Akik nem rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, a 2012-től bevezetett portál ügyintéző funkció használatával harmadik személyt (úgynevezett portál ügyintézőt) is meg tudnak bízni az adatszolgáltatása kitöltésére. Figyelem! A korábbi években megadott portál ügyintézőre vonatkozó meghatalmazásokat idén nem áll módunkban elfogadni, így kérjük, mindenképp töltsék ki az új meghatalmazást, és kitöltve (magánszemélyek esetében 2 tanúval hitelesítve, társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldjék meg papír alapon vagy beszkennelve ben a kamara ügyfélszolgálatának mkvk.hu). A meghatalmazásokat a honlapon a kitöltési útmutatóban találják! (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014). 6 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

7 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja közlemények Papír alapú adatszolgáltatás Az ügyfélkapus azonosítóval nem rendelkező könyvvizsgálók ugyanakkor továbbra is kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez. Ekkor az ügyintéző közvetlenül az integrált rendszerben rögzíti az adatszolgáltatást. A papír alapú adatszolgáltatáshoz kérjük, nyomtassák ki a honlapon található kitöltési útmutató legvégén csatolt üres adatlapot. Ezt kitöltve, aláírva vigyék be vagy postai úton küldjék meg a területi szervezetük irodájába. Figyelem! A területi szervezet ügyintézői csak ezen aláírt példány megléte mellett tudják berögzíteni az adatokat. Változások az adatszolgáltatásban Tagdíjátvállalás Az Elnökség 34/2014. számú (03.14.) határozata értelmében évtől kezdődően a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tag könyvvizsgáló tagdíját kizárólag tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég vállalhatja át. Az elnökség döntésének megfelelően tehát lekerült a magánszemélyekre vonatkozó adat-lapról a nem könyvvizsgáló társaság átvállalóként történő megadásának lehetősége. A tagdíjátvállalást a megszokott módon továbbra is a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara. A tartozásátvállalás módosult törvényi szabályozására tekintettel, illetve a felelősségi viszonyok tisztázása érdekében a céges nyilvántartási adatlap kiegészült azzal, hogy könyvvizsgáló cég tudomásul veszi: a tagdíjátvállalás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:206. -a szerinti tartozáselvállalásnak minősül, a könyvvizsgáló cégnek és az érintett tagnak az átvállalt tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn. Nyilatkozat csoportos életbiztosításról Az adatszolgáltatás főoldalán adatvédelmi megfontolásokra tekintettel a tag könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kamara a csoportos kockázati élet-, és balesetbiztosítási szerződéshez (továbbiakban: szerződés) szükséges, a nyilvántartásban szereplő, ugyanakkor közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján a szerződés létrejötte és az azzal kapcsolatos nyilvántartás céljából és a szolgáltatással kapcsolatosan az Aegon Magyarország Zrt., illetve az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. részére továbbítsa. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy utóbbi szervezetek az adatokat a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig kezeljék. Amennyiben a tag nem járul hozzá, úgy kikerül a tagok számára díjmentesen elérhető csoportos élet és balesetbiztosítás alól. Biztosítási adatok megadása Egyszerűsítési megfontolások alapján idén a biztosítási adatlapot már csak azon könyvvizsgálóknak kell kitölteniük, akiknek a felelősségbiztosítását nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli. Egyéni vállalkozók adatszolgáltatása A beérkezett javaslatok alapján az egyéni vállalkozóknak nem kell üres magánszemélyes és társasági adatlapot is kitölteniük. Az idén visszatérve a évig megszokott metódushoz az egyéni vállalkozóknak (vagyis akik 2013-ban egyéni vállalkozóként dolgoztak) elég lesz csak a tagi (természetes személyre vonatkozó) adatlapot kitölteniük. A tavalyi évtől eltérően a tevékenység végzésének módjánál ezért idén ismét megjelenik az egyéni vállalkozó opció, mellyel egyrészt az egyéni vállalkozók adatszolgáltatását kívánjuk egyszerűsíteni, másrészt az év végén megszűnik az egyéni vállalkozók társaságként történő rögzítése a nyilvántartásban. Jövedelemigazolás A rögzítés módjától függetlenül jövedelmük igazolásaként az egyéni vállalkozóknak továbbra is kell csatolniuk az adóhivatal felé bevallott Egyéni vállalkozásból származó jövedelem sorszámú nyomtatványt. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a es nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a nyomtatvány 21. sora, illetve a es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál megbízásos, vagy egyéb jogviszony -t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi. Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. Kérjük, hogy a pontos kitöltés érdekében figyelmesen olvassák el az adatlapok magyarázatait és a honlapon megtalálható kitöltési útmutatót (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014). Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje: június 15. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári hivatala KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 7

8 könyvvizsgálók lapja határozatok A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI (2014. ÁPRILIS 25.) 42/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-5/2014. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte az eljárás alá vontat. 43/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a kamara évi működéséről, valamint az elnökség és az elnök évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 44/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a nemzetközi alelnök beszámolóját a kamara évi nemzetközi tevékenységéről és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 45/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a fegyelmi megbízott évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 46/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a szakértői bizottság évi tevékenységéről készített beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 47/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta az oktatási alelnök és az oktatási bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 48/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 49/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság 2013 évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 50/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 51/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a központi választási bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt az elhangzott pontosítással a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 52/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület évi munkájáról szóló tájékoztatót. 53/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 54/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Pénz és Tőkepiaci Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 55/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Költségvetési Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Az elnökség akként határozott, hogy a évi tapasztalatok és a jelenlegi helyzet elemzése alapján szeptember 30-i határidővel készüljön átfogó értékelés az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetéről, kijelölve az ebből adódó fő teendőket is. 56/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Adótagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 57/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Könyvelői Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 58/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat 8 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

9 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja határozatok a Natúra Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 59/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Informatikai Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 60/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a kamara évi az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója -t az alábbi főbb számokkal jóváhagyta és azt a kiegészítő melléklet elhangzott módosításaival (munkaügyi per adatainak pontosítása-, javítása ; vállalkozási eredmény változása okának bemutatása) a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra: mérlegfőösszeg: E Ft, adózás lőtti eredmény: E Ft. 61/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége jóváhagyta a kamara évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 62/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnökségének döntése értelmében a kiegészítő tagdíj/hozzájárulási díjelőleg számlázásának gyakorlatán jelenleg nem kíván változtatni, ugyanakkor a kérdéskörrel összefüggésben esetlegesen szükségessé váló alapszabály módosítást a szeptemberi küldöttgyűlésre előkészíti. 63/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a kamara évi öszszesített az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal jóváhagyta: adózás előtti eredmény: E Ft, mérlegfőösszeg: E Ft. Az elnökség a évi összesített üzemgazdasági tervet a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 64/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a főtitkári hivatal tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. Az elnökség a beszámolóban felsorolt berendezési tárgyak, bútorok előterjesztésben megjelölt piaci értékét jóváhagyta. Az elnökség a beszámoló 13. pontjában megjelölt költségekre 535 E Ft-ot utólagosan jóváhagyott, melynek forrásaként a márciusi főtitkári beszámolóban megjelölt megtakarításokat jelölte meg. 65/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az ISA 610 és ISRE 2400 standardok fordítását és az IFAC által átdolgozott standardok módosításainak átvezetését a magyar fordításokban. 66/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság évi tevékenységéről és a évi célkitűzésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 67/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság évi gazdálkodásáról és a évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 68/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az MKVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 69/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az MKVK Békés Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 70/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke május 17-ére az előterjesztésben megjelölt napirendi pontokkal küldöttgyűlést hívjon össze azzal, hogy az egyebek napirendi pont kiegészül a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására felállított ad-hoc bizottság eddigi tevékenységével kapcsolatos rövid tájékoztatással. Az elnökség a küldöttgyűlés levelező elnökeként Makács Pálné küldöttet javasolja megválasztani. 71/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége felkérte az érintett bizottságokat és az elnökségi tagokat arra, hogy a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság évi tevékenységéról szóló beszámolót elemezze, álláspontjukat, észrevételüket, intézkedési javaslatukat a soron következő elnökségi ülésre terjesszék elő. 72/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót javasolja a kamara könyvvizsgálójaként megválasztani. KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 9

10 könyvvizsgálók lapja KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG 73/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette, hogy évben sportnap megrendezésére időhiány miatt nem kerül sor. 74/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a könyvvizsgálati politika európai uniós reformjáról szóló javaslatok elfogadásáról szóló tájékoztatást. 75/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara számviteli politikájának aktualizálásával kapcsolatos tájékoztatót. Budapest, április 29. Dr. Lukács János elnök HIRDETMÉNY Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételről A Nemzetgazdasági Miniszter jóváhagyta az alábbi személyek könyvvizsgálói képzési program vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételét április 23. napjától öt éves időtartamra. Adózási ismeretek modul vizsgáztatói névjegyzéke: Baranyi Irén Bary László Dr. Gyenge Magdolna Hegedűs Mihály Hirsch László Jacsmenik Gyula Attila Joó Ágnes Dr. Lakatos László Péter Reizingerné Dr. Ducsai Anita S. Csizmazia György Dr. Tasnádi Márta Éva Dr. Zéman Zoltán HIRDETMÉNY Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény 189. (6) bekezdése előírja, hogy a tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég december 31-ig tájékoztatja továbbá a közfelügyeleti hatóságot a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól. A fenti adatszolgáltatások különkülön teljesítéséhez a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) a nyomtatványok használatát javasolja azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség más formában is teljesíthető. Az adatszolgáltatásokat a hatóság elektronikus címére (excel formátumban), vagy postacímére kell megküldeni a törvényben megjelölt határidőig. (2014. július 31.) Elektronikus cím: Postacím: Netgazdasági Minisztérium, Számviteli és Felügyeleti Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Az adatszolgáltatásokat minden esetben az adatszolgáltatás megtételének időpontjában ismert adatok alapján szükséges megtenni. A Közfelügyeleti hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás részletes kitöltési útmutatója, valamint a beküldendő dokumentum a kamara honlapjáról is letölthető az alábbi linken keresztül: hu//kozlemenyek/kkt_ adatszolgaltatas 10 KÖNYVVIZSGÁLÓk lapja 2014 ÁPRILIS

11 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja Összefoglaló a május 17-i küldöttgyűlésről beszámoló A május 17-ére összehívott küldöttgyűlés az 1. napirendi pont keretében elfogadta a kamara évi működéséről, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a bizottságok évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A küldöttgyűlés a könyvvizsgálói jelentés és az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében elfogadta a kamara évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót, valamint a évi az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal: mérlegfőösszeg: E Ft, adózás előtti eredmény: E Ft. Utóbbi nyereség az eredetileg tervezett -160 ezer forint, illetve a évi ezer forint negatív eredményhez képest pozitív irányú elmozdulást jelent. A pozitív eredmény összetevői közül kiemelendő az elnökség megtakarítási intézkedéseinek hatása, valamint a területi szervek évek óta megvalósuló pozitív eredménye. A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében a kamara évi összesített az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal elfogadta: adózás előtti eredmény: E Ft, mérlegfőöszszeg: E Ft. Az elfogadott öszszesített üzemgazdasági terv a január 11-i küldöttgyűlés által jóváhagyott központi üzemgazdasági tervszámokhoz képest tartalmazza a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat című kiadvány előfizetési díjával kapcsolatos korrekciót. A tervezés adataiból megállapíthatóan a kamara gazdálkodása évben is igen feszített lesz. A könyvvizsgálati értékhatár emelkedés és a könyvvizsgálói piac szűkülése miatt várható tagdíj- és hozzájárulási díj csökkenés, a díjbevétel 5 %-ának megfelelő közfelügyeleti díj, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. esetleges bevételcsökkenése mind jelentős kihat a kamara költségvetésére. A küldöttgyűlés változatlan öszszegű éves könyvvizsgálói díj ellenében ismételten a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31-éig a kamara könyvvizsgálójának. A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló intézményére, valamint a törvény hatályba léptetésekor elfogadott alapszabály és a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat rendelkezéseire is figyelemmel, a január 11-én elfogadott alapszabály módosításhoz igazodva május hó 17. napjával hatályon kívül helyezte a kamara május 13-án elfogadott tartalékolási szabályzatát. A küldöttgyűlés tájékoztatást kapott a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására felállított ad hoc bizottság eddigi tevékenységéről. A küldöttgyűlés a tájékoztatás alapján a 10/2014. (1.11.) Kgy. számú határozatát akként módosí totta, hogy a szeptemberében megtartandó rendkívüli küldöttgyűlésen a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részletei kerülnek megtárgyalásra, melynek eredményétől, illetve a törvény módosításától függően a belső szabályzatok módosításának tervezetét, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljét a rákövetkező küldöttgyűlésre köteles az elnökség kidolgozni. A küldöttgyűlés egyéni küldötti indítványra május 18-i hatállyal kiegészítette a kamara etikai szabályzatát a felfüggesztés jogintézményével, mellyel a büntetőeljárás alatt indult fegyelmi eljárások mellett abban az esetben élhet a fegyelmi bizottság, amennyiben a határozati tényállás megállapításához szükséges a más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozó eljárást jogerősen lezáró határozat. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala a küldöttgyűlés ezúttal az MNB Krisztina krt-i épületében volt KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 11

12 könyvvizsgálók lapja XXIi. Országos Könyvvizsgálói Konferencia JELENTKEZÉSI LAP Könyvvizsgálat és felelősség Felelős könyvvizsgálat szeptember 4 5., Thermál Hotel Visegrád**** (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) Jelentkezési határidő: augusztus 5. Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. Fax: ; Tel: ; Név:.... Résztvevő Kísérő (A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni.) Kamarai tagszám:... Helyi szervezet:... Levelezési cím:....telefonszám:... cím (megadása kötelező, erre történik a visszaigazolás, mely egyben díjbekérő is):... Számlázási név:... Számlázási cím:... JELENTKEZŐ RÉSZVÉTELI DÍJA SZÁLLÁSSAL (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit.) A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. Kamarai tagok részére Nem tagok részére 1 éjszaka 1 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő ,- Ft/fő 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő ,- Ft/fő SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) Thermál Hotel Visegrád**** 1 éjszakára ( ) 1 ágyas szoba 2 ágyas szoba megosztva: (résztvevő, kísérő neve) JELENTKEZŐ részvételi díja SZÁLLÁS NÉLKÜL (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit.) A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. Kamarai tagok részére Nem tagok részére ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő Kísérő személy részvételi díja (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, az étkezések és a kávészünetek árát. A gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.) 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő GÁLAVACSORA ( , max. 300 fő) igénylem ,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza) nem igénylem Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés jelentkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő. Kérjük a jelentkezési határidő betartását! Ha a konferenciát megelőző éjszakára ( ) is igényelne szállást, esetlegesen meg szeretné hosszabbítani tartózkodását, kérjük az alábbi elérhetőségen jelezze, hivatkozva a kamara által igénybevett kedvezményes árra: Nagy-Bándli Zsófia Tel.: / Lemondási feltételek: július 31-ig történő ÍRÁSOS lemondás esetén a befizetett díj 50%-át térítjük vissza. Ezen időpont után érkező, vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Kelt: aláírás 12 KÖNYVVIZSGÁLÓk lapja 2014 MÁJUS

LAPJA. XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia. Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről

LAPJA. XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia. Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 4. szám 2014 április XXII. Országos Könyvvizsgáló Konferancia Beszámoló a 2013. évi minőség-ellenőrzésekről Közfelügyeleti

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 6. szám 2015. június Beszámol Vas megye Utazási kedvezmények XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 7 8. szám 2015. július augusztus Minősített oktatók Közlemény a kamarai törvény módosításáról XXIII. Országos Könyvvizsgálói

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS - 2015

ADATSZOLGÁLTATÁS - 2015 ADATSZOLGÁLTATÁS - 2015 1. Alapadatok Könyvvizsgáló cég neve: Nyilvántartási száma: Adószáma: Számlaszáma: - - Elérhetőségek: E-mail cím: Honlap cím: Hálózati tagság: Közzétételi e-mail cím: Kapcsolattartó

Részletesebben

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai 2014. évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Törvény a Magyar Könyvvizsgálói. Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről l 2008-tól

Törvény a Magyar Könyvvizsgálói. Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről l 2008-tól Törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről l 2008-tól évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. Minőség-ellenőrzés. XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 7-8. szám 2014 július augusztus Konzultáció Minőség-ellenőrzés XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia előszó tartalom

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január

lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Könyvvizsgálók lapja A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos lapja 4. évfolyam 1. szám 2015. január Konzultáció Az oktatási bizottság pályázati felhívása Tájékoztatás a 2015. évi I. félévi tagdíjakról

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I.

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I. TÁJÉKOZTATÓ OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I./00371 2015. május 16. BUDAPEST Jelentkezési határidő: 2015. május

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába www.mok.hu Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába Személyazonosító adatok Prefix: Dr. Családi név (vezetéknév): Milassin-Bárdos Utónév (keresztnév): Anna Születési családi és utónév Bárdos Anna

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

könyvvizsgálók lapja Beszámoló MKVK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete Vizsgasor Adózási ismeretek Konzultáció

könyvvizsgálók lapja Beszámoló MKVK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete Vizsgasor Adózási ismeretek Konzultáció könyvvizsgálók lapja A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 1. évfolyam 5. szám 2012. MÁJUS Konzultáció Vizsgasor Adózási ismeretek Beszámoló MKVK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete Adatszolgáltatás

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére SZÁMVITEL ADÓ JOG Budapest, 2015. január SZÁMVITEL TÉMAKÖRÖK 1. Előadók: A számviteli törvény 2015. évi változásai

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása I. Jogsegélyszolgálat ellátásának alapja: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottság A kamara küldöttgyűlése jóváhagyta 2011. május 14-én. Hatályba lép 2011. július 1-jén. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 I. fejezet... 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2008. május 17-én, 2009. május 9-én, 2009. december

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2013 Előszó Az RSM DTM AUDIT Kft. 2009-ben jött létre az RSM DTM Hungary Zrt. tagvállalataként. AZ RSM DTM AUDIT Kft. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. Az RSM DTM AUDIT Kft.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Kreditpontos szakmai rendezvények, illetve e-learning képzések 2015. II. félév SZÁMVITELI TÉMÁK ADÓZÁSI TÉMÁK JOGI

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. 2014. évi adatszolgáltatás elemzése

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Konzultáció. 2014. évi adatszolgáltatás elemzése KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 11. szám 2014 november Konzultáció 2014. évi adatszolgáltatás elemzése Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Békés Megyei

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi minőségellenőrzésekről

Beszámoló a 2010. évi minőségellenőrzésekről Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors Ajánló XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia A szeptemberi konferencián az általános, a módszertani és a költségvetési szekció mellett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. Módosítva 2009. május 9-én, 2010. december 11-én,

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 9. szám 2015. szeptember

LAPJA. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 9. szám 2015. szeptember KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 9. szám 2015. szeptember Változnak a felelősségbiztosítás szabályai Összefoglaló a XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben