LAPJA. Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás"

Átírás

1 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

2 előszó tartalom Kamaránk május 17 én tartotta éves rendes küldöttgyűlését, ahol a kamara évi működését, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a bizottságok évi tevékenységét értékelte, illetve meghallgatta az ad hoc bizottság beszámolóját az eddig végzett tevékenységéről. A beszámolókból kiderült, hogy a év során kamaránk számos költségtakarékos intézkedést hozott, amelyek kedvező hatással voltak a költségek alakulására, azonban maradt még bőven feladat az idei évre vonatkozóan is. A kamara elnöksége év során energiája java részét arra fordította, hogy mindent megtegyen a könyvvizsgálók mozgásterének bővítése érdekében, és ez lesz az elnökség legfontosabb feladata év során is. A küldöttgyűlés elfogadta a kamara évi számviteli beszámolóját, továbbá a évi összesített üzemgazdasági tervet. Tekintettel arra, hogy a kamara választott könyvvizsgálójának megbízása május 31 én lejár, a küldöttgyűlés ismét a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft-t, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a kamara választott könyvvizsgálójának. Dr. Ladó Judit alelnök tájékoztatta a küldöttgyűlést a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteiről és az ad hoc bizottság eddigi tevékenységéről. Makács Pálné JNSZ Megyei Szervezet elnöke Küldöttgyűlés levezető elnöke KAMARAI BESZÁMOLÓ Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának évi tevékenységéről_ 3 Felhívás XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia_ 4 FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI Tagfelvétel, státuszmódosítások, minősítések _ 4 KAMARAI KÖZLEMÉNYEK Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban_ 6 KAMARAI HATÁROZATOK április 25-i elnökségi ülésének határozatai _ 8 HIRDETMÉNY Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételről _ 10 Közfelügyeleti Hatóság közleményei Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz _ 10 Kamarai beszámoló Összefoglaló a május 17-i küldöttgyűlésről _ 11 KONFERENCIA Jelentkezési lap _ 12 könyvvizsgálók lapja Főszerkesztő: Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Felelős szerkesztő: Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Kiadja: Saldo Zrt. (1135 Budapest, Mór u. 2 4.), felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, vezérigazgató. ISSN

3 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja beszámoló Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának évi tevékenységéről A Kamarai törvény (2007. évi LXXV. törvény) 179. értelmében a fegyelmi bizottság évenként összefoglaló értékelést tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciókról. A jelentést az alábbiakban olvashatják évben 157 darab határozatot hozott a bizottság, amelyből 2 darab nem fegyelmi eljárás kezdeményezésével volt kapcsolatos. Egy határozat részletfizetési kérelem elbírálására, a másik határozat pedig fegyelmi hatálya alóli mentesítésre vonatkozott. Így tehát 155 darab fegyelmi eljárásban született döntés, amelyből 92 darab határozat megszüntetéssel zárult, ebből 32 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont elkövette, de olyan csekély mértékű volt, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is indokolatlan volt, ezért figyelmeztetés mellett történt ezekben az esetekben a megszüntetés. 95 alkalommal szabott ki a bizottság fegyelmi büntetést, amelyből 17 esetben írásbeli megrovás, 42 esetben pénzbírság kiszabására került sor, 2 esetben kizárás volt a fegyelmi büntetés, 1 esetben szüneteltetés elrendelése és 1 esetben pedig megrovás fegyelmi büntetés évben a Fegyelmi bizottság által hozott határozatok pénzbírságának az összege ,-Ft. (Ez az összeg a II. fokú határozatok megváltoztatását figyelembe véve került kimutatásra). Az átlagos pénzbírság mértékével azért nem foglalkozom a beszámolóban, mert a fegyelmi határozatoknál minden esetben a bizottság törekszik a külső arányosságok megtartására, amely annyit jelent, hogy ugyanolyan típusú mulasztás esetében megközelítőleg ugyanolyan pénzbírságot szabott ki. Abban az esetben, hogyha az eljárás alá vont ellen volt már fegyelmi eljárás folyamatban esetlegesen több eljárás is és ugyanolyan típusú, akkor ezt súlyosító körülményként értékeljük. A bizottság úgy ítélte meg a évi határozatok meghozatalánál, hogy a szociális körülmények figyelembevétele a fegyelmi büntetések mértékének megállapításakor nem a bizottság feladata, hanem a főtitkári hivatalé abban az esetben, hogyha a pénzbírság kiszabása, vagy a költségtérítés megtérítési jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos problémát jelent, akkor a fizetés elengedése a főtitkárhoz tartozik. A részletfizetés a Fegyelmi bizottság hatásköre, de mint ahogy korábban említettem csak egy részletfizetési kérelem volt az elmúlt évben. A 95 fegyelmi büntetést tartalmazó határozat közül 15 darab I. fokú határozat ellen nyújtott be az eljárás alá vont fellebbezést az elnökséghez, amelyből 12 esetben az elnökség az I. fokú határozatot megváltoztatta, 3 esetben hagyta helyben az I. fokú határozatot. A Fegyelmi bizottság által lefolytatott eljárások a következő témakörökben oszlott meg: Vétség Összes határozat Hozzájár. díj és tagdíjfiz. 64 Adatszolgáltatás elmulasztása 6 Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása 29 Minőségellenőrzés nem felelt meg /adatszolg. elmulasztása Korrektség, segítőkészség B) 1.4 (+ C)2.1.c) Gondatlanság, szakmai hiányosság C) 2.1.c) Gondatlanság, szakmai hiányosság C. 2.1.c (+ B)3.1.6.) Gondatlanság, szakmai hiányosság C) 2.1.c (Kkt. 49. ) Függetlenség, összeférhetetlenség Kkt. 11. (1) Hirdetés, ajánlattétel B) , B)4.1., B)7.2. EGYÉB (kérelem, saját hatáskörben módosítás) 24 Eljárás megszüntetése figyelmeztetéssel 1 2 figyelmeztetéssel 9 6 figyelmeztetéssel 1 7 figyelmeztetéssel figyelmeztetéssel Elmarasztalás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 3

4 könyvvizsgálók lapja beszámoló A II. fokú fegyelmi eljárások tételes kimutatása az alábbi: évi II. fokú fegyelmi eljárások eredménye Minőségellenőrzés Adatszolgáltatás elmulasztása Etikai szab. C.) 2.2. c) FELLEBBEZÉS: I. fok részbeni megváltoztatása a pénzbírság hatályban tartása mellett, indokolás kiegészítése, időközben tagság megszüntetésének kérelme megérkezett Ft pénzbírság Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I fok: Ft pénzbírság Ft költségtérítés FELLEBBEZÉS I. fok megváltoztatása: II. fok: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság Ft költségtérítés FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével Minőség-ellenőrzés Adatszolgáltatás elmulasztása I. fok Ft pénzbírság + 30 ktgtér. Etikai szab. C.) 2.2. c) FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírtság + 30, + 30 elj. ktgtér. BEJELENTÉS - Kkt. 11. (1) bek. f) I. fok: Ft pénzbírság + 30 elj.ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok HELYBENHAGYÁSA Részletfizetés engedélyezése Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság + 30 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírtság + 30, + 30 elj. ktgtér Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) I. fok: Ft pénzbírság +10 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Írásbeli megrovás + 10 elj. ktgtér. Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása Etikai szabályzat C) 2.2. b) FELLEBBEZÉS: I. fok: Ft pénzbírság Ft eljárási költségtérítés II. fok: I. fok megváltoztatása: Figyelmeztetés (új körülmény figyelembevételével) Minőség-ellenőrzés nem felelt meg FELLEBBEZÉS: II: fok helybenhagyás: Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér. ÁSZ bejelentés - I. fok: Ft pénzbírság Ft elj.ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + I. fokú ktgtér. KKB bejelentése pénzügyi intézményi minősítés hiányában végzett könyvvizsgálat I. fok: Ft pénzbírság + ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása, II. fok: Figyelmeztetés Saját hatáskörben indítva A megbízási szerződésben más könyvvizsgáló szerepelt a cég képviselőjeként. Minősítés hiányában kérték fel a jelentés aláírására. FELLEBBEZÉS: I. fok helybenhagyva: Ft pénzbírság + 10 ktgtér. Tartozás Etikai szabályzat C) 2.2. a) kizárás FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér. FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatás: 2 év szüneteltetés FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Ft pénzbírság + 30, + 30 Dr. Borzi Miklós a Fegyelmi bizottság elnöke FELHÍVÁS Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy szeptember 4-5-én kerül megrendezésre a XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Könyvvizsgálat és felelősség Felelős könyvvizsgálat címmel. I. szekció (általános) III. szekció (költségvetési) Új elemek a könyvvizsgálat környezetében A változások hatása szekcióvezető: Dr. Adorján Csaba szekcióvezető: Győrffi Dezső II. szekció (módszertani) Követelmények és lehetőségek a könyvvizsgálatban szekcióvezető: Hollós András IV. szekció (informatikai) Informatikai támogatás a gyakorlatban szekcióvezető: Nyirati Ferenc A konferencia részletes programját a későbbiekben tesszük közzé. Tájékoztatás a április hónapban átvezetett státuszmódosításokról Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe Karlinszki Tibor Csongrád Kérelemre Kárdásiné Szabó Erika Nógrád Kérelemre Szüneteltetőből - főfoglalkozásúba Mlinkovics Eszter Budapest Kérelemre Sipőcz Zsuzsanna Győr-Moson-Sopron Kérelemre Zsatku József Győr-Moson-Sopron Kérelemre Megszűnt tagsági viszony Csizmadia István Fejér Kérelemre Farkas István Budapest Kérelemre 4 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

5 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja felvételi bizottság hírei Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka Nyilvántartásból törölt társaságok "AKTIVA" Ügyviteli Közkereseti Társaság Budapest Kérelemre Csizmadia István E. V Fejér Kérelemre Jávori Nándor E. V Tolna Hivatalból Kárdásiné Szabó Erika E. V Nógrád Kérelemre Páli Attila E. V Fejér Kérelemre Nyilvántartásba vett társaságok Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete AnimAdó Szolgáltató Kft Győr-Moson-Sopron DYAR Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Békés ACT-UNIVERSAL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft Budapest EUROCLIENS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest FIGYELEM! Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt. ALAPSZABÁLY 92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség) április 5-én 7 fő tett esküt a kamara elnöke előtt Tagszám Név Helyi Szervezet Cím Czakó László Pest 2330 Dunaharaszti, Zöldfa u Albrecht Barbara Budapest 2045 Törökbálint, Károli Gáspár u. 5/a Tóth Gábor Miklós Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, Gagarin út 23/D Engi-Ulrich Dóra Budapest 1158 Budapest, Petrence u Jánosy László István Bács-Kiskun 1114 Budapest, Ulászló u Viszmeg Kornélia Budapest 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor u Molnár Péter Gyula Somogy 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 37. Tájékoztatás a MKVK Felvételi Bizottsága által kiadott / visszavont minősítésekről Felvételi Bizottsága - figyelemmel a évi LXXV. törvény 50. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat II/A. fejezetében foglaltakra az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló tag és könyvvizsgáló cég kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte Gyapjas István IFRS IFRS Sinkovicz Attila János IFRS IFRS Sinkovicz Attila János Pénzügyi intézményi E BONITAS '97 Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft Pénzügyi intézményi T SZÁM-ADÁS Könyv- és Adószakértő Kft IFRS IFRS Felvételi Bizottsága - figyelemmel a évi LXXV. törvény 51. -ában, valamint a Minősítési Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52.(1)b) pontjára hivatkozással visszavonja. Minősített tag / könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte Mező Éva Költségvetési KM INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft Biztosítási TB KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 5

6 könyvvizsgálók lapja közlemények Változások a évi kötelező adatszolgáltatásban Az éves kötelező adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és regisztrált társaságai az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőség-ellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja a felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése. Az adatszolgáltatási kötelezettséget törvény és szabályzatok írják elő, úgymint: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.), Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya, Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata. Az adatszolgáltatás mind a tag könyvvizsgálók, mind a könyvvizsgáló cégek vonatkozásában három részből áll, ezek: tagnyilvántartási adatlap, minőség-ellenőrzési adatlap, kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó idén már csak opcionálisan megjelenő adatlap. A 2010-óta online módon teljesíthető adatszolgáltatás keretében a tagok, illetve a társaságok a honlapon ügyfélkapus bejelentkezést követően online tölthetik ki adatlapjaikat. Az elmúlt négy évben jelentősen javult az ügyfélkapuval rendelkezők aránya, alig 10% mindössze azon könyvvizsgálók/könyvvizsgáló társaságok aránya, akik papír alapon teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az online adatszolgáltatás előnye a technikai egyszerűsítésen túl az, hogy a beérkezett adatok külön feldolgozási folyamat (hiba kockázat és időbeli elhúzódás) nélkül az integrált informatikai rendszerünkben rögzítésre kerülnek. A webes adatszolgáltatás további nagy előnye, hogy könnyen be lehet építeni ellenőrzéseket és automatizmusokat, így ha valaki rosszul, vagy hiányosan tölti ki az egyes mezőket, a logikai ellenőrzések lehetővé teszik, hogy figyelmeztessük a felhasználót, vezessük és segítsük a kitöltésben és addig ne engedjük tovább, amíg az adott hibát/hiányosságot vagy logikai ellentmondást ki nem javította. Az elektronikus adatszolgáltatás nem igényli annak egyszerre történő kitöltését, a munka bármikor elmenthető, és újbóli bejelentkezés után a kitöltés a legutolsó állapottól módosítható, újra kezdhető. Kitöltés módja Az ügyfélkapus adatszolgáltatáshoz idén is készül a honlapon elérhető részletes kitöltési útmutató (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014), melyhez a tavalyi évhez hasonlóan idén is mellékelünk képernyőképeket. Az ügyfélkapus bejelentkezéssel történő adatszolgáltatás során a beküldő könyvvizsgáló azonnal visszajelzést kap a kötelezettségének technikai teljesítéséről. Az adatlapok kitöltésekor az adatok azonnal a kamara integrált rendszerébe kerülnek, így sem az ügyintőzőktől, sem a könyvvizsgálóktól nem kíván extra erőfeszítést ennek feldolgozása. Akik nem rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, a 2012-től bevezetett portál ügyintéző funkció használatával harmadik személyt (úgynevezett portál ügyintézőt) is meg tudnak bízni az adatszolgáltatása kitöltésére. Figyelem! A korábbi években megadott portál ügyintézőre vonatkozó meghatalmazásokat idén nem áll módunkban elfogadni, így kérjük, mindenképp töltsék ki az új meghatalmazást, és kitöltve (magánszemélyek esetében 2 tanúval hitelesítve, társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldjék meg papír alapon vagy beszkennelve ben a kamara ügyfélszolgálatának mkvk.hu). A meghatalmazásokat a honlapon a kitöltési útmutatóban találják! (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014). 6 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

7 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja közlemények Papír alapú adatszolgáltatás Az ügyfélkapus azonosítóval nem rendelkező könyvvizsgálók ugyanakkor továbbra is kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez. Ekkor az ügyintéző közvetlenül az integrált rendszerben rögzíti az adatszolgáltatást. A papír alapú adatszolgáltatáshoz kérjük, nyomtassák ki a honlapon található kitöltési útmutató legvégén csatolt üres adatlapot. Ezt kitöltve, aláírva vigyék be vagy postai úton küldjék meg a területi szervezetük irodájába. Figyelem! A területi szervezet ügyintézői csak ezen aláírt példány megléte mellett tudják berögzíteni az adatokat. Változások az adatszolgáltatásban Tagdíjátvállalás Az Elnökség 34/2014. számú (03.14.) határozata értelmében évtől kezdődően a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tag könyvvizsgáló tagdíját kizárólag tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég vállalhatja át. Az elnökség döntésének megfelelően tehát lekerült a magánszemélyekre vonatkozó adat-lapról a nem könyvvizsgáló társaság átvállalóként történő megadásának lehetősége. A tagdíjátvállalást a megszokott módon továbbra is a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara. A tartozásátvállalás módosult törvényi szabályozására tekintettel, illetve a felelősségi viszonyok tisztázása érdekében a céges nyilvántartási adatlap kiegészült azzal, hogy könyvvizsgáló cég tudomásul veszi: a tagdíjátvállalás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:206. -a szerinti tartozáselvállalásnak minősül, a könyvvizsgáló cégnek és az érintett tagnak az átvállalt tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn. Nyilatkozat csoportos életbiztosításról Az adatszolgáltatás főoldalán adatvédelmi megfontolásokra tekintettel a tag könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kamara a csoportos kockázati élet-, és balesetbiztosítási szerződéshez (továbbiakban: szerződés) szükséges, a nyilvántartásban szereplő, ugyanakkor közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján a szerződés létrejötte és az azzal kapcsolatos nyilvántartás céljából és a szolgáltatással kapcsolatosan az Aegon Magyarország Zrt., illetve az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. részére továbbítsa. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy utóbbi szervezetek az adatokat a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig kezeljék. Amennyiben a tag nem járul hozzá, úgy kikerül a tagok számára díjmentesen elérhető csoportos élet és balesetbiztosítás alól. Biztosítási adatok megadása Egyszerűsítési megfontolások alapján idén a biztosítási adatlapot már csak azon könyvvizsgálóknak kell kitölteniük, akiknek a felelősségbiztosítását nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli. Egyéni vállalkozók adatszolgáltatása A beérkezett javaslatok alapján az egyéni vállalkozóknak nem kell üres magánszemélyes és társasági adatlapot is kitölteniük. Az idén visszatérve a évig megszokott metódushoz az egyéni vállalkozóknak (vagyis akik 2013-ban egyéni vállalkozóként dolgoztak) elég lesz csak a tagi (természetes személyre vonatkozó) adatlapot kitölteniük. A tavalyi évtől eltérően a tevékenység végzésének módjánál ezért idén ismét megjelenik az egyéni vállalkozó opció, mellyel egyrészt az egyéni vállalkozók adatszolgáltatását kívánjuk egyszerűsíteni, másrészt az év végén megszűnik az egyéni vállalkozók társaságként történő rögzítése a nyilvántartásban. Jövedelemigazolás A rögzítés módjától függetlenül jövedelmük igazolásaként az egyéni vállalkozóknak továbbra is kell csatolniuk az adóhivatal felé bevallott Egyéni vállalkozásból származó jövedelem sorszámú nyomtatványt. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a es nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a nyomtatvány 21. sora, illetve a es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál megbízásos, vagy egyéb jogviszony -t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi. Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. Kérjük, hogy a pontos kitöltés érdekében figyelmesen olvassák el az adatlapok magyarázatait és a honlapon megtalálható kitöltési útmutatót (http://www.mkvk.hu// kozlemenyek/adatszolgaltatas2014). Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje: június 15. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári hivatala KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 7

8 könyvvizsgálók lapja határozatok A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI (2014. ÁPRILIS 25.) 42/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-5/2014. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az alapszabály 450/A. pontja alapján Ft II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés megfizetésére kötelezte az eljárás alá vontat. 43/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a kamara évi működéséről, valamint az elnökség és az elnök évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 44/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a nemzetközi alelnök beszámolóját a kamara évi nemzetközi tevékenységéről és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 45/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a fegyelmi megbízott évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 46/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a szakértői bizottság évi tevékenységéről készített beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 47/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta az oktatási alelnök és az oktatási bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 48/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 49/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság 2013 évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 50/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 51/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége megtárgyalta a központi választási bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt az elhangzott pontosítással a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja. 52/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület évi munkájáról szóló tájékoztatót. 53/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 54/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Pénz és Tőkepiaci Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 55/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Költségvetési Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Az elnökség akként határozott, hogy a évi tapasztalatok és a jelenlegi helyzet elemzése alapján szeptember 30-i határidővel készüljön átfogó értékelés az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetéről, kijelölve az ebből adódó fő teendőket is. 56/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Adótagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 57/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat a Könyvelői Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 58/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat 8 KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS

9 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja határozatok a Natúra Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 59/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az Informatikai Tagozat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 60/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a kamara évi az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója -t az alábbi főbb számokkal jóváhagyta és azt a kiegészítő melléklet elhangzott módosításaival (munkaügyi per adatainak pontosítása-, javítása ; vállalkozási eredmény változása okának bemutatása) a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra: mérlegfőösszeg: E Ft, adózás lőtti eredmény: E Ft. 61/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége jóváhagyta a kamara évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 62/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnökségének döntése értelmében a kiegészítő tagdíj/hozzájárulási díjelőleg számlázásának gyakorlatán jelenleg nem kíván változtatni, ugyanakkor a kérdéskörrel összefüggésben esetlegesen szükségessé váló alapszabály módosítást a szeptemberi küldöttgyűlésre előkészíti. 63/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a kamara évi öszszesített az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal jóváhagyta: adózás előtti eredmény: E Ft, mérlegfőösszeg: E Ft. Az elnökség a évi összesített üzemgazdasági tervet a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra. 64/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a főtitkári hivatal tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. Az elnökség a beszámolóban felsorolt berendezési tárgyak, bútorok előterjesztésben megjelölt piaci értékét jóváhagyta. Az elnökség a beszámoló 13. pontjában megjelölt költségekre 535 E Ft-ot utólagosan jóváhagyott, melynek forrásaként a márciusi főtitkári beszámolóban megjelölt megtakarításokat jelölte meg. 65/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az ISA 610 és ISRE 2400 standardok fordítását és az IFAC által átdolgozott standardok módosításainak átvezetését a magyar fordításokban. 66/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság évi tevékenységéről és a évi célkitűzésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 67/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság évi gazdálkodásáról és a évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 68/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az MKVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 69/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat az MKVK Békés Megyei Szervezetének munkájáról készült beszámolót. 70/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke május 17-ére az előterjesztésben megjelölt napirendi pontokkal küldöttgyűlést hívjon össze azzal, hogy az egyebek napirendi pont kiegészül a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására felállított ad-hoc bizottság eddigi tevékenységével kapcsolatos rövid tájékoztatással. Az elnökség a küldöttgyűlés levelező elnökeként Makács Pálné küldöttet javasolja megválasztani. 71/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége felkérte az érintett bizottságokat és az elnökségi tagokat arra, hogy a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság évi tevékenységéról szóló beszámolót elemezze, álláspontjukat, észrevételüket, intézkedési javaslatukat a soron következő elnökségi ülésre terjesszék elő. 72/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót javasolja a kamara könyvvizsgálójaként megválasztani. KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 9

10 könyvvizsgálók lapja KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG 73/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette, hogy évben sportnap megrendezésére időhiány miatt nem kerül sor. 74/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a könyvvizsgálati politika európai uniós reformjáról szóló javaslatok elfogadásáról szóló tájékoztatást. 75/2014. számú (04.25.) elnökségi határozat elnöksége tudomásul vette a kamara számviteli politikájának aktualizálásával kapcsolatos tájékoztatót. Budapest, április 29. Dr. Lukács János elnök HIRDETMÉNY Vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételről A Nemzetgazdasági Miniszter jóváhagyta az alábbi személyek könyvvizsgálói képzési program vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételét április 23. napjától öt éves időtartamra. Adózási ismeretek modul vizsgáztatói névjegyzéke: Baranyi Irén Bary László Dr. Gyenge Magdolna Hegedűs Mihály Hirsch László Jacsmenik Gyula Attila Joó Ágnes Dr. Lakatos László Péter Reizingerné Dr. Ducsai Anita S. Csizmazia György Dr. Tasnádi Márta Éva Dr. Zéman Zoltán HIRDETMÉNY Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény 189. (6) bekezdése előírja, hogy a tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég december 31-ig tájékoztatja továbbá a közfelügyeleti hatóságot a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól. A fenti adatszolgáltatások különkülön teljesítéséhez a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) a nyomtatványok használatát javasolja azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség más formában is teljesíthető. Az adatszolgáltatásokat a hatóság elektronikus címére (excel formátumban), vagy postacímére kell megküldeni a törvényben megjelölt határidőig. (2014. július 31.) Elektronikus cím: Postacím: Netgazdasági Minisztérium, Számviteli és Felügyeleti Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Az adatszolgáltatásokat minden esetben az adatszolgáltatás megtételének időpontjában ismert adatok alapján szükséges megtenni. A Közfelügyeleti hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás részletes kitöltési útmutatója, valamint a beküldendő dokumentum a kamara honlapjáról is letölthető az alábbi linken keresztül: hu//kozlemenyek/kkt_ adatszolgaltatas 10 KÖNYVVIZSGÁLÓk lapja 2014 ÁPRILIS

11 A magyar könyvvizsgálói kamara hivatalos lapja Összefoglaló a május 17-i küldöttgyűlésről beszámoló A május 17-ére összehívott küldöttgyűlés az 1. napirendi pont keretében elfogadta a kamara évi működéséről, valamint az elnökség, az elnök, az alelnökök, a fegyelmi megbízott és a bizottságok évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A küldöttgyűlés a könyvvizsgálói jelentés és az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében elfogadta a kamara évi tervének teljesüléséről szóló beszámolót, valamint a évi az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal: mérlegfőösszeg: E Ft, adózás előtti eredmény: E Ft. Utóbbi nyereség az eredetileg tervezett -160 ezer forint, illetve a évi ezer forint negatív eredményhez képest pozitív irányú elmozdulást jelent. A pozitív eredmény összetevői közül kiemelendő az elnökség megtakarítási intézkedéseinek hatása, valamint a területi szervek évek óta megvalósuló pozitív eredménye. A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében a kamara évi összesített az egyes területi szervezetek terveivel kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó üzemgazdasági tervét a következő fő számokkal elfogadta: adózás előtti eredmény: E Ft, mérlegfőöszszeg: E Ft. Az elfogadott öszszesített üzemgazdasági terv a január 11-i küldöttgyűlés által jóváhagyott központi üzemgazdasági tervszámokhoz képest tartalmazza a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat című kiadvány előfizetési díjával kapcsolatos korrekciót. A tervezés adataiból megállapíthatóan a kamara gazdálkodása évben is igen feszített lesz. A könyvvizsgálati értékhatár emelkedés és a könyvvizsgálói piac szűkülése miatt várható tagdíj- és hozzájárulási díj csökkenés, a díjbevétel 5 %-ának megfelelő közfelügyeleti díj, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. esetleges bevételcsökkenése mind jelentős kihat a kamara költségvetésére. A küldöttgyűlés változatlan öszszegű éves könyvvizsgálói díj ellenében ismételten a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb május 31-éig a kamara könyvvizsgálójának. A küldöttgyűlés az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló intézményére, valamint a törvény hatályba léptetésekor elfogadott alapszabály és a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat rendelkezéseire is figyelemmel, a január 11-én elfogadott alapszabály módosításhoz igazodva május hó 17. napjával hatályon kívül helyezte a kamara május 13-án elfogadott tartalékolási szabályzatát. A küldöttgyűlés tájékoztatást kapott a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részleteinek, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljének kidolgozására felállított ad hoc bizottság eddigi tevékenységéről. A küldöttgyűlés a tájékoztatás alapján a 10/2014. (1.11.) Kgy. számú határozatát akként módosí totta, hogy a szeptemberében megtartandó rendkívüli küldöttgyűlésen a kamara működésének racionalizálásához és létszámcsökkentéséhez szükséges szervezeti átalakítás részletei kerülnek megtárgyalásra, melynek eredményétől, illetve a törvény módosításától függően a belső szabályzatok módosításának tervezetét, továbbá a területi szervezetek fix és változó költségekkel arányos finanszírozási modelljét a rákövetkező küldöttgyűlésre köteles az elnökség kidolgozni. A küldöttgyűlés egyéni küldötti indítványra május 18-i hatállyal kiegészítette a kamara etikai szabályzatát a felfüggesztés jogintézményével, mellyel a büntetőeljárás alatt indult fegyelmi eljárások mellett abban az esetben élhet a fegyelmi bizottság, amennyiben a határozati tényállás megállapításához szükséges a más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozó eljárást jogerősen lezáró határozat. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala a küldöttgyűlés ezúttal az MNB Krisztina krt-i épületében volt KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA 2014 MÁJUS 11

12 könyvvizsgálók lapja XXIi. Országos Könyvvizsgálói Konferencia JELENTKEZÉSI LAP Könyvvizsgálat és felelősség Felelős könyvvizsgálat szeptember 4 5., Thermál Hotel Visegrád**** (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) Jelentkezési határidő: augusztus 5. Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. Fax: ; Tel: ; Név:.... Résztvevő Kísérő (A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni.) Kamarai tagszám:... Helyi szervezet:... Levelezési cím:....telefonszám:... cím (megadása kötelező, erre történik a visszaigazolás, mely egyben díjbekérő is):... Számlázási név:... Számlázási cím:... JELENTKEZŐ RÉSZVÉTELI DÍJA SZÁLLÁSSAL (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit.) A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. Kamarai tagok részére Nem tagok részére 1 éjszaka 1 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő ,- Ft/fő 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő ,- Ft/fő SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) Thermál Hotel Visegrád**** 1 éjszakára ( ) 1 ágyas szoba 2 ágyas szoba megosztva: (résztvevő, kísérő neve) JELENTKEZŐ részvételi díja SZÁLLÁS NÉLKÜL (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvétel, a konferenciáról megjelenő kiadvány, az ebéd, a kávészünetek költségeit.) A i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. Kamarai tagok részére Nem tagok részére ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő ,- Ft/fő Kísérő személy részvételi díja (Az árak az áfát és IFA-t tartalmazzák. A részvételi díjak tartalmazzák a szállás, az étkezések és a kávészünetek árát. A gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák. A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.) 1 éjszaka 2 ágyas szobában ( ) ,- Ft/fő GÁLAVACSORA ( , max. 300 fő) igénylem ,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza) nem igénylem Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés jelentkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő. Kérjük a jelentkezési határidő betartását! Ha a konferenciát megelőző éjszakára ( ) is igényelne szállást, esetlegesen meg szeretné hosszabbítani tartózkodását, kérjük az alábbi elérhetőségen jelezze, hivatkozva a kamara által igénybevett kedvezményes árra: Nagy-Bándli Zsófia Tel.: / Lemondási feltételek: július 31-ig történő ÍRÁSOS lemondás esetén a befizetett díj 50%-át térítjük vissza. Ezen időpont után érkező, vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Kelt: aláírás 12 KÖNYVVIZSGÁLÓk lapja 2014 MÁJUS

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben