Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal?"

Átírás

1 Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal? Az elkövetkező hetekben néhány olyan témának tervezzük részletesebb bemutatását, amelyek részét képezik a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos kamarai feltáróelemző munkának. Sorozatunkat az étrend-kiegészítőkkel kezdtük, most a gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatos kérdésekkel folytatjuk, a következő pedig a gyógyszertári ügyelettel foglalkozik majd. A gyógyszer-gazdaságossági törvény rendelkezései értelmében január 1-től csak olyan közforgalmú gyógyszertárak működhetnek, amelyeknél amennyiben társas vállalkozásként működnek a gyógyszerészek tulajdoni aránya a működtető gazdasági társaságban meghaladja az ötven százalékot. Az előzményekről, a jelenlegi helyzetről és a teendőkről szól a következő elemzés. I. Az előzményekről Az előzmények rövid összegzésében a rendszerváltozásig célszerű visszatekinteni, ugyanis mai problémáink többsége az elmúlt évtizedekben gyökerezik, és megoldásuk is csak ezek ismeretében lehetséges. 1. A gyógyszertárak 1950-es államosítását követően csak állami/önkormányzati vállalatokba (megyénként létrehozott gyógyszertári központokba) szervezett gyógyszertárak működhettek 1990-ig. A gyógyszertárak létesítésére vonatkozó normatív szabályozás nem létezett. A gyógyszertári központok gazdálkodási keretei között 1990-ben országosan kb közforgalmú gyógyszertár működött. 2. Miniszteri rendelet alapján, gyógyszerészi magánvállalkozás keretei között, márciustól (9/1990. III. 28. SZEM rendelet) nyílt lehetőség ún. jogelőd nélküli magángyógyszertárak létesítésére és működtetésére. A szabályozás nem rögzített sem demográfiai sem geográfiai alapfeltételeket (lakosságszám, gyógyszertárak közötti minimális távolság) és nem tért ki arra sem, hogy milyen építészeti, személyi és tárgyi feltételekkel engedélyezhető magángyógyszertár létesítése. Úgyszintén nem volt előírás arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági társasági formában és milyen tulajdonosi struktúrában létesíthetők és működtethetők a magángyógyszertárak. Az ún. gyógyszertári törvény 1994-es hatályba lépéséig ezen miniszteri rendelet alapján közel 500 jogelőd nélküli gyógyszertár jött létre. 3. Az májusban elfogadott és szeptemberben hatályba lépett gyógyszertári törvény (1994. évi LIV. tv.) rendelkezett arról, hogy a szükségleti elvet a gyógyszertár-létesítés szabályozásában érvényesíteni kell. Az új gyógyszertárak létesítését demográfiai és geográfiai feltételek meglétéhez kötötte a törvény (5000 lakos és 250/300 m-es távolság). A hatályba lépésekor már engedéllyel rendelkező (gyógyszertári központokhoz tartozó és jogelőd nélküli) gyógyszertárak továbbműködtetését ez a korlátozás nem érintette; 1

2 közforgalmú gyógyszertár létesítése és működtetése személyi joghoz kötött. A korábban létesített magángyógyszertáraknak 1999-ig személyi joggal működő gyógyszertárakká kellett átalakulniuk, a gyógyszertári központok gyógyszertárainak a privatizációjakor pedig a személyi jogra vonatkozó szabályozást figyelembe kellett venni; gazdasági társaság a betéti társasági formát kivéve közforgalmú gyógyszertárat nem működtethetett. A gyógyszertár-működtetés egyéni vállalkozásként vagy betéti társasági formában volt ezentúl lehetséges. A betéti társaságban a személyi jogos gyógyszerésznek legalább 25% beltagi tulajdoni hányaddal kellett rendelkeznie. A jogelőd nélküli magángyógyszertáraknak 1999-ig kellett az előíráshoz igazodni; közforgalmú gyógyszertárat gyógyszer-nagykereskedő nem működtethetett. 4. A gyógyszertári központok gyógyszertárainak privatizációjára döntő mértékben között került sor. 5. A gyógyszertári törvény 2001-ben úgy módosult, hogy a gyógyszerész tulajdoni hányadának december 31-ét követően meg kell haladnia az 50%-ot. A többi részletszabály nem változott. 6. A gyógyszertári törvény a szükségleti elvre, a gyógyszerész személyes szakmai/gazdasági felelősségvállalására és a gyógyszerészi tulajdonú gyógyszerellátásra alapozott. Azonban olyan szabályozás készült, amely országosan egységes, állami irányítású privatizációt feltételezett. Viszont a gyógyszertári törvény 1994 májusi elfogadását követően, de még a szeptemberi hatályba lépését megelőzően, a gyógyszertári központok tulajdonjogi státuszáról folyó perben a bíróság az állammal szemben az önkormányzatok javára döntött. Ezt követően több (megyei) önkormányzat igyekezett kibújni a gyógyszertári törvény rendelkezései alól és több megyében (pl. Nógrád, Zala) nagybefektetőknek egyben értékesítették a központhoz tartozó gyógyszertárakat. A nagybefektetők gyógyszertárláncokat hoztak létre, a tulajdonjogi előírásokat és a személyi joghoz tartozó jogköröket kiüresítve; a betéti társasággal szemben minimális törzstőke követelményt a törvény nem állított. Így a betéti társaságon belüli tulajdonosi arány eltérhetett a gyógyszertárműködtetésbe bevont anyagi-pénzügyi eszközök arányától. Az ilyen gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonlás virtuálissá vált. A jogszabályi előírásnak való megfelelést döntően szindikátusi szerződésekkel vagy pl. tagi kölcsönnel oldották meg. Ezek kontrolljára a hatóságnak nem volt felhatalmazása, így ez a módszer megjelent a patikaprivatizációban, és az 1994 előtt létrejött jogelőd nélküli magángyógyszertárakban 1999 után is megmaradhattak a korábbi tulajdonosi viszonyok és arányok; a gyógyszertári törvény szerint közforgalmú gyógyszertárat gyógyszer-nagykereskedő nem működtethetett, de a tilalom a nagykereskedő tulajdonosának másik vállalkozására (a közvetett tulajdonlásra) már nem vonatkozott. Így vált lehetővé pl., hogy az egyik legnagyobb forgalmi részarányú gyógyszer-nagykereskedő (a Phoenix) érdekkörébe 100-at meghaladó gyógyszertárat tömörítő gyógyszertárlánc kerülhetett, 2

3 ráadásul ennek valódi tulajdonosi szerkezete éveken át rejtve maradt a hazai patikapiaci szereplők (döntően a gyógyszerészek) körében; az időközbeni nyugdíjba vonulások, elhalálozások és egyéb okok miatt bekövetkező tulajdonosváltások során többször kerültek külső befektetők és hálózatok tulajdonába a gyógyszertárak, egyrészt azért, mert a privatizációs időszakot követően nem maradt fenn olyan hitelkonstrukció, amely támogatta volna a gyógyszerészek tulajdonszerzését, másrészt azért, mert a szabályozás nem korlátozta, a hatósági gyakorlat pedig figyelmen kívül hagyta a gyógyszertári törvény szabályozási filozófiájával ellentétes folyamatokat. 7. A gyógyszertári törvényt a jogalkotó a gyógyszer-gazdaságossági törvénnyel (2006. évi XCVIII. tv.) december 29-én hatályon kívül helyezte. 8. A gyógyszer-gazdaságossági törvény az akkori kormánypártok által preferált neoliberális értékrend alapján új patikapiaci szabályozást vezetett be. Ennek a tulajdonjogi szempontból legfontosabb rendelkezései a következők: elismerte az addig létrejött gyógyszertárláncokat, legalizálta új gyógyszertárláncok létrehozását, feloldotta a gazdasági társaságok gyógyszertár-működtetésre vonatkozó korlátozását, a gyógyszertár-működtetés a gazdasági társaság kizárólagos joga lett, bár a személyi jog elnevezést megtartotta, a személyes gyógyszertár működtetési jogot felszámolta és kizárta a gyógyszertár-működtetésből a személyi jogos gyógyszerészt. Így a személyi jog gyógyszertár-vezetésére jogosító licenccé degradálódott, definiálatlan szakmai tartalommal, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban korábban előírt minimális gyógyszerészi tulajdoni hányadra (25 ill. 50%-ra) vonatkozó szabályozást megszüntette, legalizálta a gyógyszer-nagykereskedők és gyárak közvetlen patikatulajdonlását. 9. A gyógyszer-gazdaságossági törvény összevonta a patikalétesítési és engedélyezési eljárást, így a patikalétesítés kezdeményezője már a létesítés engedélyezésekor megkapta a működési engedélyt [akár az üres telekre is(!?)], több lépésben liberalizálta a patikalétesítést is, és 2009 végére megszűntetni tervezte az összes geográfiai és demográfiai korlátozást. (Egy II. félévi jogszabálymódosítással sikerült elérni, hogy ez a határidő 2010 végéig meghosszabbításra került.) 10. A gyógyszer-gazdaságossági törvény a tőketulajdonosok gyors és olcsó patikapiacra lépését támogatta. Ennek megfelelően a közötti időszakban ötszáznál is több új 3

4 gyógyszertár létesült, miközben az ágazat tőke-ellátottsági mutatói nem javultak. Az új gyógyszertárak döntő hányada a már meglévő gyógyszertári hálózatok részeként jött létre és több új hálózat építése is elindult. Az új hálózatok egy része utóbb kiderült eleve gyógyszer-nagykereskedők érdekkörébe tartozott, illetve a gyógyszer-nagykereskedők háttér-finanszírozásával terjeszkedett. Ezek, a 2006-ban már meglévő hálózatokkal együtt, jelentősen hozzájárultak a lakossági gyógyszerellátás destabilizálódásához. Különösen elgondolkodtató, hogy a legnagyobb hagyományokkal rendelkező gyógyszernagykereskedő tulajdonosi köre a gyógyszer-gazdaságossági törvény előkészítése során nem a liberalizáció fékezéséért, hanem a gyógyszer-nagykereskedők és a gyárak alanyi jogú gyógyszertár-működtetéséért lobbizott sikerrel. És még inkább elgondolkodtató, hogy ennek ellenére strómanok közbeiktatásával, titokban építette ki saját érdekkörébe tartozó gyógyszertárláncait. Volt olyan, hogy a nagykereskedő stratégiai szállítási szerződést kötött egy gyógyszertárral, miközben a gyógyszertár közvetlen szomszédságában stróman cégén keresztül vetélytárs gyógyszertárat hozott létre. Mindezt annak ellenére, hogy néhány évvel korábbi privatizációjának deklarált célja a lakossági gyógyszerellátás stabilizálása és a hazai előállítású gyógyszerek forgalmazási feltételeinek segítése volt. 11. A gyógyszertári vállalkozások esetében a szakmai és gazdasági önállóság a garancia a betegellátás minőségére. A méretgazdaságosság növelésével persze javítható a jövedelmezőség, amely azonban elsősorban a gazdasági, majd ezt követően a szakmai önállóság háttérbe szorulását eredményezi. A felszabaduló gazdasági potenciál nem kerül vissza a rendszerbe, hanem többnyire a külső tulajdonosok és/vagy működtető szervezetek profitját gyarapítja. 12. A patikaláz időszakában az új gyógyszertár létesítésének nem az ellátás javítása, hanem a létesítés, a meglévők kiszorítása, a gyógyszertári piac újrafelosztása, azaz a piacszerzés volt a célja. A közötti időszak végére 600 fölé emelkedett a mérleg szerint veszteséges gyógyszertárak száma. Az ágazat adózás utáni eredménye a harmadára csökkent, a nagykereskedők kifizetetlen szállítóállománya közelítette a 2006-os érték kétszeresét. A pilótajáték-szerű módszerekkel létrehozott hálózatok jelentős részének a finanszírozása megrendült, milliárdban mérve kétszámjegyű vagyonvesztést és kifizetetlen adóssághegyet hagytak maguk mögött. Ezzel párhuzamosan súlyos szakmai és morális válság is kialakult. A gazdasági, szakmai és morális válság jellemzőivel számos elemzés foglalkozott, ezek megismétlése meghaladná a jelenlegi írás kereteit. II. A jelenlegi helyzetről 13. A 2010-es parlamenti választáshoz kapcsolódó politikai változásokat követően döntés született a szükséglet alapú gyógyszertár-létesítési szabályok ismételt bevezetéséről, a gyógyszertár-működtetésben a gyógyszerész szakember felelősségének visszaállításáról, a gyógyszertárak működtetésével kapcsolatos szabályok szigorításáról és 4

5 a gyógyszerészek valódi többségi tulajdonának fokozatos bevezetéséről. 14. A gyógyszertár-tulajdonlással kapcsolatos korábbi viták és történések konklúziójaként tisztázódott, hogy a valódi többségi gyógyszerészi tulajdon három lábon állhat: o a többségi gyógyszerészi tulajdon jogszabályi előírásán, o a (személyi jogos) gyógyszerész menedzsment jogainak és kötelességeinek rögzítésén és o a szindikálás tiltásán, továbbá speciális hitelkonstrukció is szükséges, amely kedvezményes feltételekkel teszi lehetővé megfelelő hitel igénybevételét, gyógyszerész magánszemélyek üzletrészvásárlásához. 15. A gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatban az alábbi fontosabb változásokra került sor 2010 és 2014 között: A gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban január 1-ig 25%-ot meghaladó, január 1-ig 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányadot el kell érni. Ennek hiányában január 1-től a gyógyszertár közfinanszírozási szerződését fel kell mondani, január 1-től a gyógyszertár működési engedélye megszűnik. A január 1-én működő gyógyszertári lánc tovább nem növekedhet, új hálózat nem jöhet létre. Gazdasági társaság januártól, magánszemély júliustól négynél több gyógyszertárban nem szerezhet tulajdont. A négyes szabály alkalmazásakor a korábban szerzett gyógyszertári tulajdont is figyelembe kell venni. Gyógyszergyár és gyógyszer-nagykereskedő januártól sem közvetlenül, sem közvetett módon nem szerezhet gyógyszertári tulajdont. Ez egyaránt vonatkozik az egy gyógyszertáron belüli tulajdoni arány növelésére és az olyan gyógyszertárban történő tulajdonszerzésre, amelyben a nagykereskedő még nem rendelkezett tulajdonnal. Off-shore cégek május 31-től sem közvetlenül, sem közvetett módon gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonnal nem rendelkezhetnek. A gyógyszerészi tulajdonhányadba beszámít a személyi jogos, a gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező és a bent dolgozó gyógyszerész tulajdona, feltéve, hogy maximum 4 gyógyszertárban rendelkezik tulajdoni hányaddal. Amennyiben a gyógyszerész négynél több gyógyszertár esetében rendelkezik (2012. júliust megelőzően szerzett) tulajdonnal, nyilatkoznia kell, hogy melyik négy gyógyszertárban kívánja a tulajdoni részesedését gyógyszerészi tulajdonként beszámítani. 5

6 Az elővásárlási jog intézménye 2013 nyarán került bevezetésre. E szerint gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítésének szándéka esetén, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti elővásárlási jogot megelőzően o első helyen a személyi jogos és a gyógyszertári vállalkozásban tulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerész, o második helyen az ún. bent dolgozó gyógyszerész, o harmadik helyen bármely gyógyszerész, o negyedik helyen az állam rendelkezik elővásárlási joggal. 16. Itt érdemes megemlíteni, mert sok félreértelmezés látott az elmúlt egy évben napvilágot, hogy akkor keletkezik elővásárlási jog, ha az eladó és egy vevő között az adásvételi megállapodás már létrejött, az eladó az elővásárlási jog jogosultjának a vásárlásra a lehetőséget biztosítani köteles, aki a megállapodás szerinti feltételek szerint élhet az elővásárlási jogával, az első helyen elővásárlási joggal rendelkező vásárló esetén másnak elővásárlási joga nem keletkezik, s ha az első vagy második helyen elővásárlási joggal rendelkezők közül kerül ki a vásárló, külső (gyógyszertáron kívüli) gyógyszerésznek elővásárlási joga úgyszintén nem keletkezik, a jogszabályban kötelezően előírt gyógyszerészi tulajdonhányad értékesítése esetén a vevő eleve csak gyógyszerész lehet, az államnak csupán akkor keletkezhet elővásárlási joga, ha az 51%-on felüli (kisebbségi) tulajdoni hányad értékesítésére az eladó nem az első három helyen lévők bármelyikével (tehát nem gyógyszerésszel) kötött adásvételi szerződést, és ezt követően nem volt egyetlen gyógyszerész sem, aki az elővásárlási jogával élt volna, amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, a tulajdoni hányadát három éven belül meg kell hirdetnie gyógyszerészeknek megvásárlásra, az elővásárlási jog nem terjed ki o családtagnak történő értékesítésre (de a gyógyszerészi tulajdoni hányadra vonatkozó előírásokat ez esetben is figyelembe kell venni), és o a Kvfp Zrt. Patika Tőkeprogram keretében történő tulajdonszerzésére. Az elővásárlási jog intézményének fő célja tehát, hogy a személyi jogos gyógyszerész tudta nélkül ne lehessen gyógyszertári üzletrészeket adni-venni. 17. Szükséges megemlíteni, hogy a gyógyszertári szakember szakmai önállóságát és a személyi jogos gyógyszerész menedzsment jogait (kötelességeit) is garantálja a gyógyszer-gazdaságossági törvény. A részletek ismertetése meghaladja ennek az írásnak a kereteit. Azonban meg kell jegyezni, hogy a jogszabályban rögzített szakmai kérdéseket (pl. a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység), illetve a személyi jogos gyógyszerész menedzsment jogait (kötelességeit) illetően a jogszabály az ezek gyakorlásához kapcsolódó, ezzel ellentétes intézkedést, megállapodást semmisnek tekinti. Tehát sem 6

7 bíróság, sem hatóság ezek létezését nem veheti figyelembe! Ilyenek pl. a gyógyszertári termékkör kialakítására, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra (marketingre) vonatkozó és az önálló képviselet jogával kapcsolatos menedzsment jogok. Az ezek gyakorlására vonatkozó szabályokat a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság nem hagyhatja figyelmen kívül és pl. franchise gazdával kötött szerződés sem írhatja felül. 18. A szindikálás tilalmához kapcsolódó előírások január 1-jén léptek hatályba. E szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság működése során a gyógyszerészi tulajdoni hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelelő a társasági szerződésben rendezett gyakorlását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, a tulajdoni hányad tekintetében figyelembe vett gyógyszerész(ek)nek, a társasági szerződésben rögzítettek figyelembe vételével, jelenleg minimum 25%-ot meghaladó, január 1-ét követően pedig 50%-ot meghaladó szavazati és osztalék joguk van. Az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás semmis! őszén került meghirdetésre a Patika Hitelprogram és a Patika Tőkeprogram, amely január 1-ig áll rendelkezésre gyógyszerész magánszemélyeknek gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban üzletrész vásárlására. A Patika Hitelprogram minimális önrésszel, 3%-os kamattal, max. 10 éves futamidővel áll a gyógyszerész magánszemélyek rendelkezésére, patikai üzletrész vásárlására. A hitelösszeg 80%-áig a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalását jogszabály teszi lehetővé. A Patika Tőkeprogram önrész előírása nélkül, öt éves futamidővel teszi lehetővé gyógyszerész magánszemélynek patikai üzletrész vásárlását. A futamidő alatt a Kvfp Zrt. tulajdonosként jelen van a gyógyszertárban, azonban a rá eső osztalék a gyógyszerész által fizetendő összeg törlesztésére fordítandó. 20. A gyógyszer-gazdaságossági törvény előírásának megfelelően a január 1-i állapotnak megfelelő társasági szerződést január 31-ig az OTH-nak be kellett nyújtani, hogy az OTH a tulajdonjogi kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való megfelelést ellenőrizhesse. Az OTH médiában megjelent korábbi nyilatkozata szerint ennek a kötelezettségnek a gyógyszertári vállalkozások megfeleltek. Úgyszintén médiában megjelent OTH nyilatkozat alapján kb. 60 gyógyszertár (gyógyszertári vállalkozás?) esetén merült fel olyan probléma, amely miatt az OTH a cégbírósághoz volt kénytelen fordulni. A kamara tájékoztatást kérő megkeresésére az OTH-tól azt a választ kaptuk, hogy érdemi információkkal csak az eljárások lezárását követően rendelkezünk majd. III. Néhány (szubjektív) megjegyzés 21. Amint az fentebb is olvasható, a gyógyszertárak (többségi) gyógyszerészi tulajdonlásával kapcsolatos jelenlegi történéseket megelőzően, már a rendszerváltozás időszakában, és azóta is visszatérően, komoly viták és érdekütközések voltak. 22. A gyógyszertári törvény évekig tartó előkészítése során (1990 és 1994 között) egyrészt arról volt vita, hogy a jogelőd nélküli gyógyszertárak beilleszthetők-e utólag a személyi jogos rendszerbe, másrészt, hogy korlátozható-e a gazdasági társaságok részvétele a 7

8 gyógyszertár-működtetésben. A gyógyszertári központok privatizációját is vitatták. Ennek során, amikor már egyértelművé vált mindenkinek, hogy az Antall-kormány a részvénytársasági átalakulást ellenzi, néhány központ franchise rendszer kialakítását kezdte meg, hogy a vállalat a privatizáció ellenére is megőrizhesse az irányítás jogát a gyógyszertárak felett. A ma újra divatossá vált franchise megoldások célja hasonló lehet. Érdemes emlékeztetni arra is, hogy a gyógyszertári törvény jóváhagyott tervezete még többségi gyógyszerészi tulajdonra irányult, azonban a végszavazást megelőző órákban 25%-ra mérsékelték a minimálisan kötelező gyógyszerészi tulajdoni hányadot, arra való hivatkozással, hogy a gyógyszerészeknek nincs pénzük(!?). 23. A gyógyszertári törvény társadalom-, egészség- és szakmapolitikai szempontból is jó elvek mentén, jó célok érdekében született. Azonban részben az utólagos szabályozás, részben pontatlan szövegezés, egyenetlen hatósági munka, időközben változó politikai akarat és a gyógyszerészek vállalkozói világban való járatlansága miatt nem tudta teljes körűen garantálni sem a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságát, sem a törvényben foglaltak megvalósulását. Ez oda vezetett, hogy már a kezdetekkor elindult a gyógyszertári láncok képződése és a gyógyszerészi tulajdonra, valamint szakmai önállóságra vonatkozó előírásokat szindikátusi szerződésekkel kerülték meg. A gyógyszerészek tulajdonszerzését a privatizáció néhány évét leszámítva nem segítették speciális hitelkonstrukciók, így az időközbeni tulajdonosváltások során egyre több gyógyszertár került nagybefektetők kezébe. Ezen a folyamaton a gyógyszertári törvény 2001-es módosítása sem változtatott, amikor december 31-i határidővel előírták a többségi gyógyszerészi tulajdont. A 2006-os liberalizációt megelőzően a Phoenix gyógyszer-nagykereskedő tulajdonosának tulajdonában lévő hálózat lett a legnagyobb, de mellette több gyógyszertárlánc is létrejött. 24. Kevés szó esik arról, hogy a 2006-os liberalizációban volt-e szerepe az Európai Bizottságnak. Tény, hogy az akkori kormány filozófiájának a liberalizálás felelt meg, azonban a Bizottság nem sokkal a 2006-os törvénykezést megelőzően felszólította a tagállamokat, hogy liberalizálják a patikai piacukat. Érdemes megjegyezni, hogy voltak olyan tagállamok, amelyek e helyett inkább a kötelezettségszegési eljárást vállalták. Nekik lett igazuk: az Uniós Bíróság és évi patikapiaci ítéletei szerint a patikalétesítés geográfiai és demográfiai korlátozása, valamint a gyógyszertár üzemeltetés gyógyszerészeknek való fenntartása közegészségügyi szempontból indokolható és az uniós joggal nem ellentétes. 25. Részben a fentieknek tudhatók be a szabályozás elmúlt évtizedekben megtapasztalt cikkcakkjai és bántó pontatlanságai, valamint a hatósági gyakorlat egyenetlenségei. A szabályok következmények nélküli kijátszása és megkerülése döntő volt egyes piaci szereplők megerősödésében és a gyógyszerészek kishitűségének kialakulásában. Néhány gyógyszerpiaci szereplő, a magyar társadalomban gyakran érvényesülő mindent szabad, ami nem tilos elvét is átlépve, a mindent szabad, csak rajta ne kapjanak elvét érvényesítette a gyógyszertárak tulajdonlásával és irányításával kapcsolatban is. Ennek következményei a gyógyszertárak kaotikus tulajdonosi és menedzsment viszonyaiban a liberalizációs évek végére mindenki számára nyilvánvalóvá lettek. 26. A 2010-ben újraindult piacszabályozás jó célt szolgál, és jó irányba tereli a lakossági gyógyszerellátást. A szabályozás piacstabilizáló hatása ma már egyértelmű: a jelenlegi modell gazdaságilag racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és morálisan érzékenyebb az előzőeknél. Azonban a piacszabályozásnak akkor lehet egyértelműen pozitív az 8

9 eredménye, ha a szabályokat a szereplők be akarják tartani, a szabályokat felügyelő hatóság pedig képes a szabályozással ellentétes célú gyakorlat kiszűrésére és szükség szerinti szankcionálására. A normakövetés normájának elfogadtatásában a kamarának is komoly feladata van. Ma már nem szabad tudomásul venni azt a gyakorlatot, amelyben a szabályokhoz igazodó (etikus) szereplő a normakövető magatartásáért nagyobb árat kénytelen fizetni annál, mint aki a szabályokat megkerüli vagy kijátssza. 27. Az Unió több országában a hazaihoz hasonlóan szükséglet alapú a patikalétesítés és szabályozott piaci feltételek mellett működhetnek a gyógyszertárak. Sőt vannak olyan országok is ahol csak (!) gyógyszerész tulajdonolhat patikát. Ilyen pl. a legnagyobb hazai gyógyszertárlánc tulajdonosának hazája is (!?). Az Uniós Bíróság 2009-es és 2010-es döntései ellenére a patikapiaci liberalizáció az unió több országában azóta is napirendre került. Korábban Olaszországban, legutóbb Görögországban követelték a gazdasági/pénzügyi segélynyújtás feltételeként a patikapiac liberalizálását. Sőt a nagykereskedelmi piacon is jelentős integráció zajlik. Az Unión belül azonban már vannak ellentétes irányú törekvések is, bár a hazaihoz hasonlóan eredményes fordulatról nincs tudomásom. A litván kormány pl ban döntött úgy, hogy a 2001-es patikaliberalizációt visszafordítja, mert a patikák döntő többsége 3 gyógyszernagykereskedő tulajdonába került. A deliberalizáció azonban nem sikerült, többek között az ottani gyógyszerész kamara ellenállása miatt. Ugyanis addigra a gyógyszernagykereskedők sikeresen építették be az embereiket a helyi gyógyszerész kamarába. Észtországban idén határozta el a kormány a patikapiac liberalizációjának visszafordítását, miután kiderült, hogy a gyógyszertárak zömét két gyógyszer-nagykereskedő tulajdonolja, ráadásul az egyik napilapot is vásárolt, amellyel a lakossági gyógyszervásárlási és fogyasztási szokások befolyásolására hatékony eszközhöz jutott. 28. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a változásban ellenérdekelt vállalkozásokkal karöltve az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve az off-shore cégek kizárását, a láncok további növekedését, a nagykereskedők és gyárak tulajdonszerzési korlátozását és a személyi joghoz tapadó menedzsment jogokat rögzítő rendelkezések alkotmányellenességének kimondását és megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság a megkeresést elutasította (2012. július 26.). Ezt követően az Unió Emberjogi Bíróságához fordultak, lényegében ugyanezeknek a rendelkezéseknek a megsemmisítését kérve. A bíróság a megkeresést elutasította (2013. május). Amikor másodszor is az uniós emberjogi bírósághoz fordultak, a keresetben az elővásárlási joggal és a szindikátusi szerződés tilalmával kapcsolatos szabályokat is megtámadták. Az emberi jogi bíróság a második megkeresésüket is elutasította (2014. március 11.). Tavaly tavasszal jelent meg a médiában a hír, hogy az Unió Bizottsága vizsgálatot indított a hazai patikapiaci szabályozással kapcsolatban, és ennek során lényegében ugyanazokat a rendelkezéseket kezdte el vizsgálni, amelyek megsemmisítését a hazai alkotmánybíróság és az uniós emberi jogi bíróság is elutasította. A Bizottság, a korábbi kezdeményezésének kudarca miatt kényes helyzetben van, azonban sem a pilot vizsgálat lezárásáról, sem pedig kötelezettségszegési eljárás elindításáról eddig nem érkezett információ. A történelmi hűség kedvéért érdemes azoknak a nevét felsorolni, akik a bírósági megkeresésekhez (a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége mellett) a nevüket adták: Al-ma Gyógyszertár Működtető Kft., Vektrum Kft., Officemed Projekt Kft., Pharmaholding Kft., Kőhíd Patika Kft., Euroholding Kft., Kafarnaum Patika Kft., Pharmanova Zrt., Nova 9

10 Gyógyszertárak Zrt., Quadron Kft., Dömény Bt., Severinus Kft., Fekete Sas Pharma Kft., Pharmainvest Kft. Félreértés ne essék, egyikük jogát sem vitatom el arra, hogy az alkotmánybíróságon, uniós bíróságon vagy akár az unió politikai döntéshozó testületeinél keressenek jogorvoslatot. Azonban a lista szakmapolitikai szempontú elemzése elengedhetetlen! A beadványok elkészítésével és menedzselésével párhuzamosan a hálózatok masszív külső és hálózaton belüli kommunikációval, továbbá egyéb intézkedésekkel is igyekeztek érdekeiket érvényesíteni. Ezek között is kirívó az egyik hálózat gyakorlata, amely szerint mindazoknak a gyógyszerészeknek, akik a köztestületnek a szindikátusi szerződéseiket elérhetővé teszik (és ez kitudódik), többmilliós büntetést kell fizetniük. (Éppen ezért minden, kamarához forduló gyógyszerésztől azt kértük, hogy mielőtt a szerződéseket átadja a kamarának, töröljön ki belőle minden olyan adatot, amely alapján a személye beazonosítható lenne.) 29. A patikaalap létrehozása szükséges és jó döntés volt. A bevezetésére azonban 2013 őszén került sor, csupán néhány héttel a január 1-i határidőt megelőzően. Tény az is, hogy bonyolult garanciális és adminisztrációs követelményeket támaszt. A konstrukció a kereskedelmi bankok korábbi gyakorlatához képest olyan új elemeket is tartalmaz, amelyek értelmezése kollégáink jelzései alapján a hitelező bankok munkatársainak is komoly nehézséget okozott. A hitelprogram nem segíti a többségi (51%-os) gyógyszerészi tulajdon növelését és a gyógyszerészi generációváltást. Számos jelzés szerint a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalásáról a bankok nem tudtak (ma már talán igen), illetve olyan garanciákat igényeltek, amelyekkel a pályázó gyógyszerészek nem rendelkeztek. Sok esetben a nem gyógyszerész tulajdonosok belső hiteleket kínáltak fel a gyógyszerészeknek a januári jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. IV. Hogyan tovább? 30. A tulajdonjogi előírások első lépcsőjének január 1-i hatályba lépéséhez kapcsolódó előírásokat beleértve a cégbírósághoz leadott társasági szerződések OTH-hoz történő eljuttatását a rendelkezésre álló információk szerint, a gyógyszertárak döntő többsége teljesítette. Annak vizsgálata, hogy ezek mögött vannak-e szindikátusi szerződések, abból a szempontból elvileg érdektelen, hogy esetleges létezésüket a hatályos jogszabályok nem ismerik el. Ezt minden érintettnek figyelembe kell venni: vita esetén sem bírósághoz, sem hatósághoz nem fordulhatnak segítségért. 31. A április 6-i országgyűlési választások eredménye mindazok számára egyértelművé tehette, akik a társadalom-, egészség- és gyógyszerpolitika gyökeres változásában reménykedtek, hogy a kormánypolitika nem készül a patikapiaci deliberalizáció visszafordítására. Ehhez társadalompolitikai, egészségpolitikai és gyógyszerpolitikai érdek is fűződik! Ebből az is következik, hogy a gyógyszertárak többségi gyógyszerészi tulajdonlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a közforgalmú gyógyszertárak valódi többségi gyógyszerészi tulajdonlását január 1-ig biztosítani kell! Véleményem szerint ehhez a gyógyszertárak tulajdonlását szabályozó törvényi előírások további módosítása nem indokolt. 10

11 32. A fentiekben több olyan utalást is tettem, amely nagykereskedőkkel szembeni kritikaként értelmezhető. Tény, hogy a gyógyszertárak hálózatokba szervezése és nagykereskedelmi érdekkörbe terelése Európa több országában előrehaladott állapotban van: több országban folyik a vertikális integráció. A gyógyszergyárak és a gyógyszer-nagykereskedők által a gyógyszer-kereskedelemben érvényesített vertikális integrációnak lehetnek ugyan előnyei, azonban a lakossági gyógyszerellátás szakmai és egzisztenciális függetlenségét, az önálló gyógyszerpolitika és a betegek objektív érdekeinek érvényesülését ez a rendszer nem biztosítja. Erre vonatkozóan az Uniós Bíróság már idézett patikapiaci döntései egyértelmű érvanyagot tartalmaznak. Úgyszintén tény, hogy az európai gyógyszernagykereskedelem struktúrája is az átalakulás állapotában van: az eddigi európai integráció transzatlanti elemekkel bővül. Egy páneurópai nagykereskedőnek Magyarország érdekekeit figyelmen kívül hagyva stratégiai célja lehet a vertikális integráció erősítése a hazai gyógyszer-kereskedelemben. Azonban azoknak a nagykereskedéseknek, amelyek nem rendelkeznek multinacionális háttérrel és nincsenek jelen az európai patikapiacon, a hosszú távú stabil működést nem a magyar gyógyszertárak nagykereskedői érdekkörbe terelése, hanem a természetes személy gyógyszerészek személyes közreműködésével és többségi tulajdonában működtetett, önálló gyógyszertárakkal közösen kialakítandó stratégiai együttműködés jelentheti. 33. A kormányalakítást megelőzően dr. Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére konzultáció volt a kormány és a kamara vezetői között. Ezen a kormány és a kamara között megújított stratégiai együttműködés bejelentésekor elhangzott vállalásnak megfelelően a kormány újólag elkötelezte magát a tulajdonosi program végig vitelében. A kormányfő álláspontja szerint a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezetét teljesen transzparenssé kell tenni, olyan módon kell a patikaalap szabályait korrigálni, hogy a 3%-os helyett mindössze 1 (egy) százalék legyen a kamat, és az adminisztrációs előírások is egyszerűsödjenek, elő kell segíteni, hogy a gyógyszerészek a törvényben előírt minimumon felül minél nagyobb arányban válhassanak patikáik tényleges tulajdonosává. A konzultáción egyetértés volt abban is, hogy a gyógyszertárak önállóságát biztosítva kell a gazdaságos gyógyszertár-működtetési feltételeket elősegíteni, és meg kell oldani a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását a gyógyszertárak tulajdonlásában. Ezek részleteit a közeljövőben kell kialakítani. 34. A fentiek kijelölik a kamara feladatait és mozgásterét is. Budapest, augusztus 9. Dr. Hankó Zoltán elnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 11

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ Az Országgyűlés elnöke július 1-én küldte meg a köztársasági elnöknek aláírásra a múlt hét közepén elfogadott, egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S társasági szerződés módosításáról A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Változik a gyógyszerellátás szabályozása

Változik a gyógyszerellátás szabályozása Változik a gyógyszerellátás szabályozása Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy évente kétszer salátatörvény keretei között módosulnak az egészségügyet szabályozó törvények. A 2013. első félévében előkészített

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Dr. Ujfalussy Kristóf: Fúzió-ellenőrzés a gyógyszer-kiskereskedelmi piacon, az elmúlt 15 év tükrében

Dr. Ujfalussy Kristóf: Fúzió-ellenőrzés a gyógyszer-kiskereskedelmi piacon, az elmúlt 15 év tükrében Dr. Ujfalussy Kristóf: Fúzió-ellenőrzés a gyógyszer-kiskereskedelmi piacon, az elmúlt 15 év tükrében Jelen cikk témája egy olyan piac versenyjogi szempontú bemutatása, amelyre a tisztességtelen piaci magatartás

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város FIDESZ FRAKCIÓ 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 16. Tel./Fax: 06/46-340-304

Miskolc Megyei Jogú Város FIDESZ FRAKCIÓ 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 16. Tel./Fax: 06/46-340-304 Miskolc Megyei Jogú Város FIDESZ FRAKCIÓ 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 16. Tel./Fax: 06/46-340-304 A Fidesz és a KDNP frakció képviselőinek önálló képviselői indítványa Mellékletek száma: 1 J a v a s

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között

A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 2013. szeptember 12. A következő három hónap alatt gyökeresen át fog alakulni a magyarországi gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete. A rendszerváltás

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Hitel a vállalkozások sikeréhez - A HKIK szerepe a vállalkozásfejlesztésben Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából:

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt.

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Regionális Fejlesztési Holding Zrt Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből

A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből Hankó Zoltán Sohajda Attila (Magyar Gyógyszerészi Kamara) 2015.02.28. Bp.Szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport 2015/2016 Tisztelt

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása Iktatószám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram, Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. CIB Adósságrendező hiteleire vonatkozóan

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. CIB Adósságrendező hiteleire vonatkozóan KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek eire vonatkozóan 2014. december 31-jén vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek: Hatályos: 2015. február 1-től éves Kamat 23,00 % 25,98

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen )

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen ) Országgyűlés Hivatala Irományszám : AQ1-2..,t Érkezett : 2016 máj 1 7. 2016. évi... törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. Hírvény módosításáról (1) A Magyar Fejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek.

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek. Tisztelt Bizottság! Az építményadóról szóló 38/2009.(XII.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Ér.) jelenleg hatályos előírása szerint mentes az adó alapjaként számított hasznos alapterületből adózónként

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből dr. Homolya Szilvia

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 1650/B/1992 Budapest, 1994.10.17 12:00:00 de. Sólyom László Dr. 47/1994. (X. 21.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 1994. évi 103.

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló!

Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló! Tisztelt Koncesszió Jogosult és Gyakorló! Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) mindig is kiemelt figyelmet fordított a Nemzeti

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 163/2011. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció...

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Hozzájáruló nyilatkozat kiadására az ELMIB Zrt. részére

Tárgy: Javaslat Hozzájáruló nyilatkozat kiadására az ELMIB Zrt. részére Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Hozzájáruló nyilatkozat kiadására az ELMIB Zrt. részére Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

A hazai gyógyszertárak gazdasági helyzetének értékelése. A gazdaságilag és szakmailag biztonságos gyógyszertár működtetés kihívásai és lehetőségei

A hazai gyógyszertárak gazdasági helyzetének értékelése. A gazdaságilag és szakmailag biztonságos gyógyszertár működtetés kihívásai és lehetőségei A hazai gyógyszertárak gazdasági helyzetének értékelése. A gazdaságilag és szakmailag biztonságos gyógyszertár működtetés kihívásai és lehetőségei dr. Sohajda Attila MGYK alelnök Gyógyszerészet és gyógyszerellátás

Részletesebben

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Előzmények Természetes monopólium! Víziközmű szolgáltatás Magyarországon a rendszerváltás előtt és után Tulajdonviszonyok Üzemeltető szervezetek Szabályozás és

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló- Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint

Részletesebben