EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET"

Átírás

1 Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, február

2 I. Tartalmi összefoglaló: VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az előterjesztés üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására irányul. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi XCIV. törvény 17. -a módosítja a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényt akként, hogy március 31. napjától hatályon kívül helyezi az internetes kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket, egyidejűleg eltörli a csomagküldő kereskedelmi tevékenység esetén az üzletnyitási, illetve vevőszolgálati helyre vonatkozó kötelezettséget. A törvény felhatalmazást ad továbbá a Kormánynak, hogy a csomagküldő kereskedelem részletes feltételeit rendeletben állapítsa meg. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok módosításával összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1030/2007. (V. 9.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak szerint a Kormány az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban foglalt változtatásokkal összhangban elrendeli a kereskedelmi, továbbá a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok felülvizsgálatát, valamint amennyiben azok módosítása szükséges a jogszabály-módosítások előkészítését annak érdekében, hogy a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatos követelmények a csomagküldő kereskedelem esetében mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára egyértelműek legyenek. A fenti feladatnak megfelelően az előterjesztő megvizsgálta a csomagküldő kereskedelem szabályozási környezetét, különös tekintettel a fogyasztók védelmét biztosító rendelkezésekre. A vizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy a jelenleg hatályos és a fenti törvénymódosítással nem érintett jogszabályok megfelelő módon biztosítják a fogyasztói jogok érvényesíthetőségét, a személyes reklamációt lehetővé tevő üzlet- illetve vevőszolgálat céljából működtetett helyiség fenntartásának eltörlése e garanciákat nem sérti, nem gyengíti. A csomagküldő kereskedő ugyanis működési engedéllyel rendelkező vevőszolgálat hiányában is képes és köteles a fogyasztói panaszok, valamint a szavatossági és jótállási igények kezelésére, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ügyletek esetében a fogyasztó elállási joga gyakorlásának garantálására. Az üzletfenntartási kötelezettség eltörlésével csupán a fogyasztó és a kereskedő közötti közvetlen, személyes (szemtől szembeni) kapcsolatra vonatkozó előírás szűnik meg, amely egyébként sem sajátja e kereskedelmi formának. Az előterjesztés tehát ennek megfelelően, az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi XCIV. törvény által bevezetett jogszabályváltozásokkal összhangban módosítja az R-t. Az előterjesztés a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény március 31-én hatályba lépő és hatályukat vesztő rendelkezéseire figyelemmel az R. keretében szabályozza a csomagküldő kereskedelem, mint sajátos kereskedelmi tevékenység gyakorlásának részletes feltételeit, ideértve különösen a csomagküldő kereskedő adatközlési kötelezettségét, és a fogyasztói panaszok kezelését. Emellett sor kerül azon rendelkezések hatályon kívül helyezésére is, amelyek a március

3 31-én hatályba lépő törvényi szabályozás függvényeként feleslegessé válnak (pl. a vevőszolgálat céljából működtetett helyiségre vonatkozó szabályok). II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés a kormányprogramhoz nem kapcsolódik. III. Előzmények: Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi XCIV. törvény módosítja a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényt akként, hogy március 31. napjától hatályon kívül helyezi az internetes kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket, egyidejűleg eltörli a csomagküldő kereskedelmi tevékenység esetén az üzlet-, illetve vevőszolgálat céljából működtetett helyiség-fenntartási kötelezettséget. A törvény 17. (4) bekezdése felhatalmazást ad továbbá a Kormánynak, hogy a csomagküldő kereskedelem részletes feltételeit rendeletben állapítsa meg. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok módosításával összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1030/2007. (V. 9.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak szerint a Kormány az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban foglalt változtatásokkal összhangban elrendeli a kereskedelmi, továbbá a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok felülvizsgálatát, valamint amennyiben azok módosítása szükséges a jogszabály-módosítások előkészítését annak érdekében, hogy a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatos követelmények a csomagküldő kereskedelem esetében mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára egyértelműek legyenek. IV. Várható szakmai hatások: Szakmai hatásokat tekintve az előterjesztés célja, hogy a csomagküldő kereskedők adminisztratív terhei csökkenjenek az üzletfenntartási kötelezettség megszüntetésével. A módosítás a csomagküldő kereskedők versenyképességének javítása mellett biztosítja a fogyasztók érdekeinek érvényesülését is. V. Várható gazdasági hatások: Mivel az előterjesztés a csomagküldő kereskedelmet folytató szolgáltatók adminisztratív terheit csökkentő, az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi XCIV. törvény által bevezetett jogszabályváltozásokkal összefüggő végrehajtási szabályokat állapít meg, hozzájárul ahhoz, hogy a versenyképesség növelésével kedvező makrogazdasági hatások jelentkezzenek. E hatást erősíti, hogy megszűnik hazánk eddigi, más EU tagállamokhoz viszonyított komparatív hátránya. VI. Várható társadalmi hatások: Az előterjesztésnek társadalmi hatásai nincsenek. VII. Kapcsolódások:

4 Az R. módosítására a Kertv.-nek az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi XCIV. törvény 17. -ával módosított, március 31-től hatályos összhangban kerül sor. VIII. Fennmaradó vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége): IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására.

5 A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, továbbá az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendeletet az automatából történő értékesítés, a közterületi értékesítés, a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység, valamint a csomagküldő kereskedelem kivételével nem kell alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet. 2. Az R. 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kereskedő a 7-9. és a 12. -ban meghatározott kivétellel csak jogerős határozattal, az 1. melléklet szerint kiadott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét. 3. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) A csomagküldő kereskedő köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét), amennyiben üzlettel, elektronikus elérhetőséggel rendelkezik, az üzlet címét, illetve elektronikus levelezési címét, továbbá telefonszámát, valamint az adatvédelmi nyilvántartási számát. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeire a tevékenységével kapcsolatban beérkező fogyasztói panaszt, bejelentést, javaslatot a csomagküldő kereskedő köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a

6 fogyasztót a panasz, bejelentés, javaslat kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított tizenöt napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. 4. (1) Ez a rendelet március 31-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. a) 4. -a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt a vevőszolgálat céljából működtetett helyiség kivételével szövegrész, b) 5. -a (2) bekezdésének a) pontja, c) 22. -ának e) pontja.

7 ELŐTERJESZTŐ RÉSZ Az előterjesztés az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására irányul. Az előterjesztés a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény március 31-én hatályba lépő és hatályukat vesztő rendelkezéseire figyelemmel az R. keretében szabályozza a csomagküldő kereskedelem, mint sajátos kereskedelmi tevékenység gyakorlásának részletes feltételeit, emellett sor kerül azon rendelkezések hatályon kívül helyezésére is, amelyek a hamarosan életbe lépő törvényi szabályozás függvényeként feleslegessé válnak. Az előterjesztés 1. és 2. -ai, összhangban a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény módosításával, lehetővé teszik, hogy a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó szabályozás az R. keretében megvalósulhasson. Az előterjesztés 3. -a szól a csomagküldő kereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó részletszabályokról. A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény csomagküldő kereskedelem definíciójából következik, hogy a fogyasztó e kereskedelmi forma esetében a megvásárolni kíván termékről és így legtöbbször magáról a kereskedőről is elsődlegesen a termék ismertetője, a termékről szóló tájékoztató alapján tájékozódhat. Ezért fontos, hogy az információ e forrásai a fogyasztók számára valóban informatívak legyenek. Az új szabályozás a csomagküldő kereskedelem során értékesített termékek ismertetőjében, a termékeről szóló tájékoztatóban a kereskedőnek fel kell tüntetnie: cégnevét (nevét), székhelyét (lakcímét), ha üzlettel, elektronikus elérhetőséggel is rendelkezik, az üzlet, illetve elektronikus címét, telefonszámát, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 29. (1) alapján kapott adatvédelmi nyilvántartási számát. A csomagküldő kereskedő tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó további előírások megállapítása az előterjesztésben nem indokolt, tekintettel arra, hogy ezt ugyan más kontextusban, de megfelelő körben és módon más jogszabályok tartalmazzák (pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet). Az előterjesztés 3. -a rendelkezik továbbá a csomagküldő kereskedő panaszkezeléssel kapcsolatos feladatairól is. A kereskedő a fogyasztótól az előbb említett elérhetőségekre beérkező panaszokat, bejelentéseket, javaslatokat egyrészről köteles fogadni és megvizsgálni, másrészről köteles a konkrét panasz, bejelentés, javaslat alapján tett intézkedéséről és annak indokairól a fogyasztót 15 napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. E rendelkezések garantálják a csomagküldő kereskedők általi fogyasztói panaszkezelés megfelelő színvonalon történő ellátását.

8 Az előterjesztés 4. -a hatályon kívül helyezi azokat a rendelkezéseket, amelyek a amelyek a hamarosan életbe lépő törvényi szabályozás függvényeként feleslegessé válnak. Mindezek alapján kérem a Kormánytól a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását. Ügyszám: NAIH-377-2/2014/V Ügyintéző: [ ] [ ] [ ] részére [ ] [ ] Tisztelt [ ]! A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben