TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (.) NGM rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (.) NGM rendelete"

Átírás

1 TERVEZET A nemzetgazdasági miniszter /2014. (.) NGM rendelete egyes ipari, kereskedelmi és turisztikai képesítési előírások hatályon kívül helyezéséről A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. h), s), t), u), v) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet módosítása 1. Hatályát veszti az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Melléklete IDEGENFORGALOM fejezetében a) a Szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység* Szállodai portás, b) az Utazásszervezés és -közvetítés* Idegenforgalmi ügyintéző, c) a Rendezvényszervezés* Idegenforgalmi ügyintéző, d) az Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni és társasutak értékesítése)* Idegenforgalmi ügyintéző, e) az Ügyfélszolgálat, információ* Idegenforgalmi ügyintéző f) a Szabadidő-szervezés * Idegenforgalmi ügyintéző szöveg. 2. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosítása 2. (1) Hatályát veszti az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban. R.) Melléklete 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezete 8. sorának a) A) oszlopában az audió- és videoberendezések, TV, hang- és képanyagok és ezek alkatrészei, valamint b) B) oszlopában a Kazetta-és lemezeladó, kölcsönző szöveg.

2 (2) Hatályát veszti az R. Melléklete 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetének 5., 9., 10., 24., 25.és 26. sora. (3) Hatályát veszti az R. Melléklete 4. KÖNNYŰIPAR fejezetének a) 4.1. BŐRIPAR alpontjának 5. sora, b) 4.2. FAIPAR alpontjának 4., 5. sora, c) 4.4. RUHAIPAR alpontjának 5., 9.,10. sora és d) 4.5. TEXTILIPAR alpontjának 6., 7., 8., 11., 12. sora. (4) Hatályát veszti az R. Melléklete 5. MŰSZAKI BIZTONSÁG fejezetének 15. sora. (5) Hatályát veszti az R. Melléklete 8. SZOLGÁLTATÓIPAR fejezetének 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. sora. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2

3 INDOKOLÁS 1 A kereskedelmi szakképesítési előírások, azaz az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek és szakképesítések áttekintése, valamint a szakképesítéssel járó előnyök és hátrányok, továbbá a szakképesítés megszüntetése felmerülő esetleges kockázatok mérlegelése alapján három tevékenység esetén látszik lehetségesnek a jelenlegi szakképesítési előírásnak az egyszerűsítés jegyében történő megszüntetése, amelyek: - az 5. sorszámú elektromos háztartási cikk, háztartási kisgépek értékesítése* tevékenység, amelyhez a rendelet alapján műszaki cikk eladó, műszakicikkkereskedő, vas-műszaki kereskedő szakképesítés szükséges, - a 9. sorszámon szereplő számítógép, szoftver, számítógép alkatrészek értékesítése* tevékenység, amelynek folytatásához a rendelet jelenleg műszaki cikk eladó, műszakicikk-kereskedő, IT kereskedő, vas-műszaki kereskedő szakképesítést ír elő, valamint - a 10. sorszámon szereplő telekommunikációs cikkek értékesítése* tevékenység, amelyhez a hatályos szabályozás szerint műszaki cikk eladó, műszakicikk-kereskedő, vagy vas-műszaki kereskedő szakképesítéssel folytatható. E három tevékenység esetén igen csekély a kockázata annak, hogy a jelenleg előírt szakképesítés hiányában a vásárlókra, fogyasztókra, a közbiztonságra, vagy a termékbiztonságra vonatkozóan bármilyen veszély jelentkezzen tekintettel arra, hogy az elektromos háztartási cikkek és háztartási kisgépek, a számítógépek, szoftverek, számítógép alkatrészek, valamint a telekommunikációs cikkek esetén maguk a gyártók és a nagykereskedő cégek biztosítják a megfelelő felkészültséget, vagyis a termék értékesítéséhez és megfelelő használatához szükséges információkat az értékesítő vállalkozások és kereskedők számára, amelyeket, az elektromos háztartási cikkek és háztartási kisgépek piacának, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs termékek dinamikus fejlődésére, továbbá az új termékek megismeréséhez szükséges jelentős anyagi forrás szükségességére tekintettel az államilag szervezett OKJ-s szakképesítések feltehetően nem képesek olyan mértékben követni, mint a forgalmazók és gyártók által biztosított képzések, szakmai iránymutatások. Emellett mindhárom termékkör esetén a termékek megfelelő használatához szükséges részletes használati és kezelési útmutató áll a vásárlók rendelkezésére, amely szinte valamennyi termék esetén elektronikusan is elérhető. 2. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Mellékletének 4. KÖNNYŰIPAR, 5. MŰSZAKI BIZTONSÁG, 8. SZOLGÁLTATÓIPAR fejezetében meghatározott tevékenységek és szakképesítések áttekintése, valamint a szakképesítéssel járó előnyök és hátrányok, továbbá a szakképesítés megszüntetése felmerülő esetleges kockázatok mérlegelése alapján összesen 19 3

4 tevékenység esetén látszik lehetségesnek a jelenlegi szakképesítési előírásnak az egyszerűsítés jegyében történő megszüntetése, összhangban a képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 2054/2013. (XII.31.) Korm. határozat 1. a) pontjában foglaltakkal. Az R. Melléklete 5. MŰSZAKI BIZTONSÁG fejezet 15. sorának hatályon kívül helyezésére arra való tekintettel kerül sor, hogy a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról teljes körűen szabályozza a képesítési követelményeket. A hivatkozott sor hatályon kívül helyezésének célja a párhuzamos szabályozás megszüntetése. Ennek megfelelően a 4.1. BŐRIPAR alfejezetből 1, a 4.2. FAIPAR alfejezetből 2, a 4.4. RUHAIPAR alfejezetből 3, a 4.5. TEXTILIPAR alfejezetből 5, az 5. MŰSZAKI BIZTONSÁG fejezetből (párhuzamos szabályozás miatt) 1, a 8. SZOLGÁLTATÓIPAR fejezetből 7 tevékenység esetén kerül sor a jelenlegi szakképesítési előírás megszüntetésére. A turizmushoz kötődő tevékenységekhez kapcsolódó képesítési előírásokat jelenleg a következő jogszabályok határozzák meg: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény, az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet, valamint a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet. A turizmus szakterület az érintett szakmai szövetségekkel folytatott egyeztetések eredményeképpen a felülvizsgálat során egyszerűsítésre tett javaslatot, annak alapján, hogy az egyes tevékenységek végzése során milyen kockázat, veszély merül fel, vagy a tevékenység végzése milyen speciális szaktudást igényel, a szükséges ismeretek belső képzés útján elsajátíthatók-e. A képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 2054/2013. (XII. 31.) Korm. határozat 1. melléklete alapján az alábbi turisztikai tevékenységek esetében nem indokolt a jövőben kötelező szakképesítési előírás: - szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység; - utazásszervezés és közvetítés; - rendezvényszervezés; - utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni társasutak értékesítése); - ügyfélszolgálat, információ; - szabadidő-szervezés. A módosítással az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Mellékletének IDEGENFORGALOM fejezete vonatkozó sorai hatályon kívül helyezésre kerülnek. A vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységek végzéséhez szükséges képesítési követelményeket a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet) a kereskedelmi tevékenységek között szabályozza (R. Melléklet 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezet sor). A képesítési kormányhatározatban szereplő felülvizsgálati elveket alapul véve (minimálisan szükséges védelem elve, maximálisan szükséges garancia elve) a kizárólag termelési tevékenységek esetében (21. sor: meleg és hideg ételek, italok készítése és 23. sor: cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése) az élelmiszer-biztonsági, valamint a fogyasztóvédelmi kockázatokra figyelemmel, továbbá helyettesítő garanciák és biztosítékok 4

5 hiányában a jelenlegi módosítási körben nem támogatható a képesítési követelményeken való változtatás, egyszerűsítés. A kizárólag értékesítő / kiszolgáló tevékenység (22. sor: meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, italok kiszolgálása) esetében, annak relatíve alacsony kockázatára tekintettel elfogadható, ha csak a melegkonyhás vendéglátóhelyek esetében marad fenn a képesítési követelmény. Ezzel a megoldással biztosított továbbra is, hogy a melegkonyhás egységekben csak képesítéssel rendelkező munkavállaló végezze a tevékenységet, ugyanakkor a nem melegkonyhás üzletekben (pl. kávézó, eszpresszó, büfé) nem kötelező szakképesítéssel rendelkezni. A jelenlegi módosítással ezen tevékenység nem kerül változtatásra. A fenti két kategóriába azonban besorolható a jelenleg hatályos három másik, egyszerre termelő- és értékesítő tevékenységek, ezért ezek törlését javasoljuk az alábbiak szerint. A Gyorséttermi, büfé szolgáltatás tevékenység (24. sor) végzése során kiemelten jellemző a munkavállalók magas fluktuációja, valamint idény-, vagy diákmunka jelleggel történő végzése. Ugyanakkor az előírt szakképesítés megszerzésére fordított idő nem arányos a munkaszerződés átlagos időtartamával. Tekintettel arra, hogy az éttermek rendszerint az adott tevékenység végzéséhez szükséges belső képzésben részesítik a munkavállalóikat, ami megadja adott feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen szaktudást, így egyes munkakörök esetében, ahol egyszerűbb feladatok ellátása történik, ott nem szükséges a szakképzés során elsajátítható ismeretek nagy része. Mindezek ismeretében e tevékenység végzésénél indokolt a képesítési előírás hatályon kívül helyezése. A Munkahelyi, intézményi büfé (26. sor) tevékenyég külön szabályozásának nincs kézzelfogható, gyakorlati indoka, mivel a Gyorséttermi, büfé szolgáltatás tevékenységgel nagyrészt megegyező gyakorlati tevékenységről van szó. Így javasolt a képesítési követelmény megszüntetése, és a Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, italok kiszolgálása tevékenység körben történő egységes szabályozása. A Munkahelyi, intézményi főzőkonyhás, konyhai szolgáltatás (25. sor) képesítéshez kötött tevékenység külön nevesítése - szakmai vélemények szerint - szintén okafogyott, mivel gyakorlatilag ez esetben is melegkonyhás vendéglátás folyik. A tevékenység NFGM rendeletben való külön nevesítésének megszüntetése azonban nem jelenti a kapcsolódó képesítési követelmények eltörlését, mivel a szolgáltatás az NFGM rendelet Meleg és hideg ételek, italok készítése [ ] elnevezésű tevékenysége keretében továbbra is meghatározott végzettséghez lesz kötve. 5

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.12. Szállodai vendéglátás bevételei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.12. Szállodai vendéglátás bevételei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet III.12. Szállodai vendéglátás bevételei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben