Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév"

Átírás

1 Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/ Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné intézményvezető, projektmenedzser 1

2 Helyzetelemzés az integrációs programhoz 2014/2015 tanév - A Gyermekvédelmi törvény 67. paragrafusa alapján pontosításra került hátrányos helyzetű gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fogalma. Így a jövőben a szülő iskolai végzettsége mellett újabb feltételeket is figyelembe kell venni. A jegyzői feladatellátás részeként kerül sorra az új feltételek szerinti megállapítás. A hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és integrációs felkészítése (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 39/D és 39/E. alapján) bekerült az alapító okiratunkba, a Pedagógiai programba, a Szervezeti és működési szabályzatba. Az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapján kell dolgoznunk. Az elmúlt tanévekben megvalósultak az előírt feladatok. A felkészítésben résztvevő tanulók eloszlását lásd mellékelve 2

3 I. Az alkalmazás feltételei Az integrációs stratégia kialakítása Intézményünk a képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés megvalósításával kapcsolatos előzetes feladatokat a jogi szabályozókban (11/1994. (VI. 8.), iskolák működéséről szóló MKM rendelet 39/D, 39/E és 54. valamint a /2003 sz. oktatási miniszteri közlemény) előírt módon elvégezte. 1. A tantestület a 2013/2014-es tanév elején megismerte az új szabályzók tartalmát, az intézmény vezetése a nevelők egyetértésével folytatja a programot. 2. Rendelkezünk a szükséges dokumentumokkal: a) igazolás a szociálisan hátrányos helyzetről, a halmozottan hátrányos helyzetről (39/D (5) a, b, pont) c) az igazgató által javasolt gyermekek névsora 3. Mivel kis iskola vagyunk, nincs párhuzamos osztályunk, így a HHH-s tanulók megoszlásának vizsgálata nem releváns. 4. A három havonkénti értékelési [39/D (7)] rendszert kidolgoztuk, a törvényben javasolt módon dokumentáljuk (esetmegbeszélések, egyéni fejlesztési naplók vezetése, helyi szöveges értékelési rendszer szükség szerinti javítása, jegyzőkönyv/emlékeztető készítése a szülőkkel történő konzultációról) /melléklet - an/ Az iskola létszáma a közel jövőben jelentős mértékben nem változik. 2004/2005 óta an működtetjük a rendszert, a törvényi feltételeknek megfelelően. c, Erőforrásterv Intézményünk 17 pedagógusa sokféle végzettséggel rendelkezik. A szakember ellátottság intézményünkben 98%, hiány a technika tantárgynál jelentkezik. A pedagógusok szakmai tudásának gyarapítása érdekében, a reformpedagógiában honos egyéni fejlesztést segítő módszertani kultúrát és konfliktuskezelési technikák, a differenciáló nevelés megismerését szorgalmazta. A kollégák innovatív készségére jellemző, hogy minden pedagógus szívesen vállalja a továbbképzést. Legkedveltebb formái a rövid lélegzetű 30 órás tanfolyamok, és az 5 órás tréningek. A törvényi változások miatt jelentős mértékben csökkent a HHH-s tanulók létszáma. Míg a tavalyi évben iskolánk közel 30%-a került ebbe a kategóriába, az idei tanévben ez 15%-ra csökkent. 3

4 Nevelőink több olyan tanfolyami végzettséggel rendelkeznek, melyek az IPR-ben hasznosíthatók. Ezek a következők: 60 órás IPR képzés: 3 fő (HEFOP 2.1.3) 10 órás IPR tréning: teljes tantestület 120 órás kompetencia - képzések: 6 fő 30 órás szakmai kompetencia - képzés: 3 fő (magyar, matematika) Kooperatív tanulásszervezés: 6 fő Beilleszkedési problémák, magatartási zavarok kezelése: 1fő 30 órás: A hatékony projektoktatás módszertani alapjai: teljes tantestület 30 órás: Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok felismerésének köréből: teljes tantestület 60 óra: Erdei iskola: 3 fő Pedagógus szakvizsga: 2 fő (egy fő két szakvizsga) 5 órás tréning: Agressziókezelés a közoktatási intézményekben: teljes tantestület ECDL-Start vizsga: 4 fő Alapfokú számítógép kezelői: 10 fő 5 órás tréning: Árnyalt értékelés: teljes tantestület 30 órás: ON-line diagnosztikus pedagógiai értékelés (DIFER): 3 fő 5 órás tréning: A tehetség felismerése és gondozása: teljes tantestület 5 órás tréning: Lelki egészség: teljes tantestület 5 órás tréning: Tehetségkibontakoztatás A szervezett továbbképzéseket helyi programokkal; helybeli tanfolyamokkal, esetmegbeszélésekkel, szakmai találkozókkal, tankönyv bemutatókkal színesítjük. Ezzel a tanítás-tanulás folyamata új elemekkel gazdagodik, új munkaformák honosodnak meg. 4

5 A időszakban megvalósuló pedagógus továbbképzések: Iskolarendszerű Tanfolyam Önképzés Mentálhigiénés szakember Pályaválasztási felelős továbbképzése Hospitálás más intézményekben Geomatech továbbképzés Differenciált tanulás szervezés () Projekt napok szervezése () Konfliktuskezelő képesség fejlesztése E-tananyagok letöltése, tanórai használata 5

6 Az iskolába való bekerülés előkészítése Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Szociális háttér Gyermekeink között sok a hátrányos helyzetű, még tovább nehezíti dolgunkat a munkanélküliség rohamos növekedése, ami a családok életszínvonalának csökkenését vonja maga után. Az iskolás gyerekek között kis mértékben nőtt a cigány származásúak köre. Beiskolázás Az óvodás gyermekről a fejlődési napló alapján írásbeli minősítés /iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény/ készül. Egyedi esetekben a tanulási képesség vizsgálatot végző szakszolgálat véleményét többször is kikérjük. Kapcsolat az óvodával A nagycsoportosok megismerkednek a tanító nénivel, majd az óvónő elkíséri a csoportját az iskolába. Az első osztályosok fejlődését pedig az óvónők a következő évben figyelemmel kísérik, ellátogatnak a tanórákra. Iskolába lépéskor a gyerekek új közösségbe kerülnek, ami nem teljesen idegen a számukra, hiszen az óvodából ismerik egymást, ha nem is egy csoportból érkeznek (óvodában vegyes életkorú csoportokban vannak). Fokozatosan lépnek át az iskolai munkaformákba. Az "átmenet" segítése céljából a folyamatok tervezését a nevelési és oktatási feladatok megvalósítását az óvodapedagógushoz, a tanítóhoz és a gyerekek egymáshoz való tartós kötődésére alapozza. Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport működik, amelynek munkatervét lásd mellékelve. Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése 1. Kapcsolat a szülői házzal A partnerkapcsolatok építését és ápolását intézményünk legfontosabb feladatai közt tartja számon. Erre teszünk kísérletet azzal, hogy a hagyományos formákat an újakkal frissítjük fel. Legfontosabb partnernek a szülői házat tekintjük, a velük való kapcsolattartás formáinak színesítését kiemelt feladatnak tartjuk. Rendszeresen szervezünk az iskolában is olyan kirándulásokat, ünnepségeket, osztályprogramokat ahova magunkkal hívjuk a szülőket. A közös együttlétből, az együtt szerzett élményekből erős, több évre szóló kapcsolatok születtek. Különös figyelmet fordítunk a leendő 1. osztályosok, valamint a bejáró gyermekek szüleinek tájékoztatására. A kapcsolattartási formák a szabályzóinkban rögzített formák szerint (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, tájékoztatók, közös kirándulások, szabadidős tevékenységek szervezése) történnek. Többször élünk a névre szóló szülői behívással, elsősorban a HHH-s gyerekeknél van erre a formára szükség. De gyakran tartunk fogadó órákat az utcán és telefonon is. 6

7 2. Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal Kapcsolatunk nem új keletű. Mivel kis létszámú tantestület vagyunk, nem működik külön KCS, hanem a menedzsment egy tagja látja el ezeket a feladatokat. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa önismereti tréninget vezet iskolánkban (4. osztályosok számára), havonta egy délután a közösségi házban különböző gyermekfoglalkozásokat szerveznek, melyekbe a civil szervezetek tagjai és a védőnő is bekapcsolódik. 3. Kapcsolat a szakmai szolgáltatókkal A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársai kérésünkre vizsgálatot végeznek a tanulási, magatartási problémákkal küzdő iskolásoknál. A hagyományos szakértői felülvizsgálatokon kívül helyszíni kontrollal segítik a tanítók munkáját, és látják el tanáccsal a fejlesztéssel foglalkozó kollégákat. 4. Kapcsolat a középiskolákkal A nyolcadikos tanulóink részt vehetnek (3 alkalommal) a középiskolák nyílt napjain; megkapják az iskolák szóró anyagait. Több iskola látogat el egy-egy osztályfőnöki órára, hogy bemutassa a náluk folyó munkát, az iskola nyújtotta lehetőségeket. Minden év novemberében részt vesznek a pályaválasztási börzén. 5. Kapcsolat az Őcsényi Önkormányzattal Tanulóink közül sok HHH-s tanuló vesz részt sportversenyeken. A versenyekre való utaztatásban segít a községi önkormányzat, ingyenesen szállítja tanulóinkat. Ez nagy segítség a számunkra, hiszen ezeknek a gyerekeknek a szülei nem tudnák saját erőből fizetni az utazás költségeit. Az iskola tanulói idősek napi, karácsonyi és március 15-i műsorral köszönik meg a község segítségét. 6. Kapcsolat a civil szervezetekkel Legfontosabb civil partnerünk a Bódai Éva közalapítvány, amely a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekekért alakult. Célja a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése. Legjobb a kapcsolatunk az Őszi Rózsa Nyugdíjas szervezettel, mi műsorokat szervezünk az idős emberek számára (Idősek napja), ők besegítenek a papírgyűjtésnél, az egészségnevelő délután programjaiba. Az idei tanévben közös játékos sportdélutánt szervezünk. Részt veszünk a különböző civilek által szervezett, gyerekeknek szóló programokon is - IKSZT: havonta közös kézműves programok - Könyvtár: ismerkedés a könyvtárral (1-4. osztályok részére), Tini klub - védőnői szolgálat: Mesekuckó (1-4. osztályok részére) - Gyermekjóléti szolgálat: Önismereti tréning (4. osztály) - SZMK: Farsang-együtt, gyereknap - Német Nemzetiségi Önkormányzat: nemzetiségi nap - Védőnői szolgálat: egészségnevelő hét 7

8 II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek A falu földrajzi helyzetéből és szociokulturális adottságaiból következően intézményünk tanulóinak 30-33%-a hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben él. Részképesség hiánya esetén, enyhébb esetben egyéni fejlesztő foglalkozáson vesznek részt tanulóink, súlyosabb esetekben a szakszolgálatot vesszük igénybe. Lehetséges egyes tantárgyak bizonyos tananyag részeinek értékelés alóli felmentés; ismerethiány esetén javító, pótló foglalkozások lehetőségét is biztosítjuk. Az óvodából hozott szokásrendszer az iskolai keretek között tovább erősíthető. Negyediktől a kialakított szokások megszilárdítására törekszünk. A HEFOP pályázat keretén belül iskolánk választotta kiemelt területként a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztését. Ezeket a központilag kialakított programokat beépítettük a technika órákba, osztályfőnöki órákba. Egészségnevelési hetünk keretén belül több alkalommal szervezünk mentálhigiéniai foglalkozásokat a gyermekorvos, a védőnő segítségével. 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Iskolánk a következő kötött tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja az idei tanévben: napközis foglalkozás 1-8. osztály sportkörök (foci, floorball, tömegsport) 1-8. osztály énekkar 3-8. osztály rajz szakkör 1-4. osztály és 7. osztály magyar, matematika középiskolai előkészítő 8. osztály alkotó szakkör 1-4. osztály német szakkör 7-8. osztály természetbarát szakkör 5-6. osztály A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület évente dönt. Szabadidős tevékenységeinket tanév eleji tanulói igények feltérképezése alapján szervezzük, a rendelkezésre álló szakemberek és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével. Ezek a tevékenységek szabadabb eszközrendszerükkel nemcsak az oktatást segítik, de nevelésben játszott szerepük is legalább ennyire fontos. A tanórán kívüli foglalkozások egy része a tanulók tantárgyi ismereteit egészíti ki, másik része a sportolás iránti igényüket elégíti ki. Művészeti szakköreink viszont fontos feladatot látnak el a gyermekek ízlésének, tehetségének fejlesztésében. Előadásaink, a családi ünnepek előtti iskolai készülődések, ünnepélyeink nyitottak. Osztályfőnökeink élnek az osztályprogramok által adódó nevelési, fejlesztési lehetőségekkel. Havonta legalább egy osztályprogramot szerveznek. Ezek nagyon változatosak, a gyerekek igényeihez igazodnak (korcsolyázás, mozi látogatás, múzeumlátogatás, pizza party, uszoda stb.) 8

9 Az idei tanévben is pályázunk az Erzsébet tábor programra. Tavaly 30 HHH-s tanulót tudtunk elvinni, a kedvező fizetési feltételek miatt. Rendszeresen szervezünk színház -, cirkuszlátogatást. Ezeknél a programoknál támogatjuk az IPR programban részt vevő gyerekeket. Minden év végén IPR kirándulást szervezünk a programban részt vevő gyerekek számára. Olyan helyre igyekszünk vinni őket, amelyek fontosak a magyarság életében, hozzátartozik Magyarország természeti kincseihez (Pécs, Pörböly stb.) Célunk, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő tanulóink se záródjanak ki a nagyobb lélegzetű kirándulásokból sem. 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek A differenciált óravezetés helyi programunk alapkövetelménye. A kiscsoportos oktatás kiválón alkalmas hiánypótlásra. Az alapkészségek hatékonyabb fejlesztése érdekében fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 20 gépből álló informatikai parkunk lehetővé teszi, hogy tanulóink már a 4. osztálytól kezdődően órarendszerűen ismerkedjenek a számítástechnikával. Az SNI-s tanulókkal gyógypedagógus foglalkozik a számukra előírt óraszámban. 4. Műhelymunka szociális kompetenciákat fejlesztő tevékenységek A gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújt az ismert nevelők személye és a meleg, óvodásított tárgyi környezet. Mindez oldja a szorongást, a feszültséget és ezáltal minimálisra csökken a hiányzás. Az érzelmi nevelést segítő tevékenységek (népzene, néptánc, verstanulás, hagyományápolás ) segítik az én tudat és identitás tudat csíráinak kialakulását, de fontosak a kultúra átörökítése szempontjából is. Egy-egy új tantárgy belépésekor a tanulók megismerik az adott tantárgy eredményes tanulását segítő módszereket. Tanórákon és a napközis foglalkozásokon gyakoroltatjuk az önálló feladat megoldási módokat, segítjük a gyermek számára legmegfelelőbb kiválasztását. Esetmegbeszéléseket tartunk (havonta egy alkalom). A kudarc okainak kiderítése, szükség esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság, a Nevelési Tanácsadó segítségének igénybevételével történik. Pszichés eredetű tanulási kudarcok elkerülését egyénre szabott feladatokkal, csoportmunkába bevonással, versenyhelyzetek kiszűrésével segítjük. Pozitív motivációt igyekszünk biztosítani önbizalmat növelő preferáló eljárásokkal, pl. individuális viszonyítással értékeléskor, azokon a területeken sikerek biztosításával, melyeken elmaradás nincs. 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Jelenleg ötfokú rangskála alapján kerül értékelésre a tanulók tudása (kivétel az első és a második osztály első féléve, ahol szöveges értékelés van), kimagasló szaktárgyi tudás esetén év végén a tanuló kitűnő értékelést kap. Értékelési rendszerünkben törekszünk a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy sajátosságainak megfelelő objektív, megbízható,, változatos értékelési formákat alkalmazni. A tantárgyi követelmény-rendszerünk és az értékelési rendszerünk nyilvános az egész tanítás-tanulás folyamatára irányul. A szóbeli és írásbeli érékelés arányát a tantárgy sajátossága határozza meg. Nemcsak matematikai átlagot számolunk. Meghatározó a szerzett érdemjegyek értéke, sorrendisége, romló vagy javuló tendenciája. Az osztályzatok csak a tanulók szaktárgyi teljesítményét tükrözik és 9

10 biztosítjuk a javítás lehetőségét. A teljes szorgalmi időszakban szerzett érdemjegyekből alakuljon ki az év végi osztályzat. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró írható. A szülőket an értesítjük az érdemjegyekről. A szülők tájékoztatására a szülői értekezletek mellett fogadóórákat is tartunk, élünk a behívás lehetőségével is. 6. Multikulturális tartalmak Iskolánkban nem létezik faji szegregáció. Kevés a cigány tanulónk, többségük teljesen beilleszkedik a közösségbe, jó tanulók, jó magaviseletűek. Ennek ellenére intézményi programjaink mindegyike az integráció jegyében zajlik. Az együttnevelésre alapozott iskolai tevékenységekkel a gyermekek jobban megismerik és elfogadják társaikat és önmagukat erősségeikkel és gyengéikkel együtt. A gyermekek megértőbbek lesznek egymás iránt, fejlődik konfliktusmegoldó képességük is. Uralkodóvá válnak a pozitív viselkedési módok. A közös tevékenységekben jobban hangsúlyt kaphat a másság elfogadása, a tolerancia kölcsönös megnyilvánulása. Egy-egy tanórán igyekszünk bemutatni a gyermekek számára a cigányság kulturális értékeit, történelmét, irodalmát, művészetét és hagyományait (magyar, ének, hon-és népismeret). 7. A továbbtanulás feltételeinek biztosítása Számunkra prioritást élvez a hátrányban élő gyermekek tanulás iránti érdeklődésének ébrentartása. Az új módszerek a tevékenykedtetést állítják a központba, mely a motiváció egyik motorja. Iskolánkat nem jellemzi a tanulók nagyarányú lemorzsolódása. A program keretein belül működő fejlesztési lehetőségeket kihasználva törekszünk a jelenlegi mutatók szinten tartására, illetve az iskolai bemeneti mérés függvényében a mutatók javítására. Nagyobb hangsúlyt fektetve a pályaorientációs munkára szerényen, de emelkedhet az iskolánkból érettségit adó középiskolába kerülő hátrányos helyzetű fiatalok száma. A pályaorientációs munkacsoport munkatervét lásd mellékelve. 10

11 Tevékenység Feladat I. Az alkalmazás feltételei 2014/2015 I. félév Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény Helyzetelemzés a helyi sajátosságok kijelölése figyelembe vétele Menedzsment írásbeli összegzés I/1. Integrációs stratégia kialakítása Az önértékelésben megfogalmazott célrendszer felülvizsgálata Menedzsment intézményi célok Programfejlesztő csoportok munkatervének elkészítése Csoportvezetők munkaterv Javul: óvoda-ált. iskolaközépiskola átmenet Az intézményi IPR munkaterv elkészítése Ősze Józsefné munkaterv Tervszerű munka Az ütemterv elfogadása Ősze Józsefné ütemterv kifüggesztése a tantestület egyetértése I/ Az óvodából az iskolába való átmenet segítése az átmeneti csoport Óvoda- iskola átmeneti dosszié problémamentes iskolakezdés Az iskolába való bekerülés előkészítése Óvoda iskola átmenet munkaterv elkészítése átmeneti csoport tagjai munkaterv problémamentes iskolakezdés 11

12 Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény I/ A szülőkkel való kapcsolattartás kialakult formáinak fenntartása /szülői ért, fogadóórák, SzMK választmányi ülések, közös kirándulások, szabadidős tevékenységek/ A szülők számára biztosított háromhavonkénti megbeszélések formáinak fenntartása, javítása osztályfőnökök jelenléti ív éves munkaterv hatékony együttműködés, közös programok szervezése együttgondolkodás segíti a gyerekek fejlődését, elősegíti a mulasztás csökkenését Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése Hatékony kapcsolat fenntartása a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. Kovács Józsefné feljegyzések a tervszerű tevékenység segíti a hátrányos helyzetben élő tanulók munkáját, elősegíti a mulasztás csökkenését Szakmai és szakszolgálattal való kapcsolatok igénybevétele szükség esetén Kovács Józsefné Vizsgálati kérelem A szakmai szolgáltatások segítik a pedagógusok fejlesztő munkáját Kapcsolat az Őszi Rózsa Nyugdíjas civil szervezettel Kapcsolatfelvétel a középiskolákkal, részvétel az iskolák által meghirdetett nyílt napokon Kovács Józsefné együttműködési megállapodás Átmeneti csoport munkaterve, Jaksa Jánosné felvételi eredmények, visszajelzés a tanulmányi munkáról közös programok Reális iskolaválasztás Utánkövetés Jaksa Jánosné Elkészült kimutatás hatékony információáramlás 12

13 II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszerének eleme 2014/2015. I. félév Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 1. Fejlesztő foglalkozások szervezése Az önálló tanulást segítő programelem módszertani és technikai továbbfejlesztése Logikus gondolkodás fejlesztése Kovács Józsefné osztályfőnökök Dombiné M. Edit Hajnalné L Katalin foglalkozási munkatervek Munkaterv, emlékeztetők fejlődik az önálló tanulás képessége, az olvasásszövegértés, fejlődnek a matematikai készségek /kompetenciamérés eredményei javulnak/ Javulnak az alsós mérések eredményei 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 3. Az integrációt segítő módszertani elemek 3. Mentálhigiéniás programok Szabadidős tevékenységek az iskolai munkaterv szerint folynak 1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezési formák a minden-napi munkában 2. Drámapedagógia (a módszer beépülése elsősorban a humán tanórákba ill. az osztályfőnökök tevékenységébe) től an től an Deutschné Kiss Rózsa Matusné testnevelő, szakkörvezetők, osztályfőnökök tanítók, tanárok Osztályfőnökök, magyartanárok Osztálynapló, a védőnő munkaterve munkatervek óravázlatok 3. Projektmódszer osztályfőnökök projekttervek szakember igénybe vétele szervezés a tanulók igénye alapján a differenciálás módszerei beépülnek a helyi programokba Hagyományápolás Ünnepi megemlékezések közvetlenebbek, érthetőbbek lesznek 13

14 Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 1. Értékelő esetmegbeszélések kezdeményezése Kovács Józsefné Matusné U. Ildikó Osztályfőnökök feljegyzések Közös gondolkodás ösztönző hatása 2. Hospitálásra épülő együttműködés Ősze Józsefné feljegyzések módszertani gazdagodás 5. A kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei A szöveges értékelési rendszer használata Tanítók, tanárok Egyéni értékelések Árnyaltabb értékelés 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak feldolgozása (integrált tanórák, szabadidős tevékenységek keretében) pedagógusok osztálynaplók foglalkozási tervek beépül a helyi programba 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció Továbbtanulásra felkészítő programok szervezése (középiskolai kapcsolatok, továbbtanulási lehetőségek feltérképezése), pályaválasztási kiállítás Jaksa Jánosné osztályfőnökök osztályfőnöki munkatervek és pályaorientációs munkatervek nő a középiskolában sikeresen végző tanulók száma, csökken a HHH-s tanulók lemorzsolódási aránya 14

15 I. Az alkalmazás feltételei 2014/2015. II. félév Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény I/1. A bevezetési ütemterv felülvizsgálata, módosítása I/2. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése 1. Szervezetfejlesztés a hiányok számba vétele, pótlása önértékelés alapján 1. Óvodai szülői értekezlet beiskolázásról Szülői tájékoztató, ismerkedés a leendő első osztályos tanítóval. Iskolaérettségi vizsgálat Hospitálás óvodában, iskolában Tapasztalatok összegzése A leendő 1. osztályosok látogatása az iskolában (Törp nap) Ősze Józsefné Írásos feljegyzés Csirzóné Kovács Éva Czakóné Bognár Tímea Gébertné Gáli Katalin Kovács Józsefné Czakóné Bognár Tímea Csirzóné Kovács Éva Gébertné Gáli Katalin minőségfejlesztési dokumentumok, beíratási dokumentumok összegzés a szülő nagyon indokolt esetben választ másik iskolát Átmenet okozta szorongások csökkenése Heterogén osztályok kialakítása A technikai feltételrendszer javítása IPR menedzsment pályázat a kooperatív tanulás feltételrendszerének megteremtése 15

16 I/3. 1. A kapcsolattartási formák a szabályozókban - áttekintés, /ped. program, SZMSZ/ új formák keresése az információáramlás érdekében Ősze Józsefné együttműködési megállapodások párbeszéd, tapasztalatcsere szakemberekkel, szülőkkel A partnerkapcsolatok formáinak és tartalmának áttekintése 2. A szülők számára biztosított háromhavonkénti megbeszélések formáinak rögzítése, dokumentálása 3. Az egyes partnerek közötti megállapodások teljesítése osztályfőnökök Ősze Józsefné Tanulói dossziék együttműködési megállapodások segítségnyújtás a szociálisan és mentálisan sérült gyermekek számára a tanulók pályaválasztásának segítése, ill. utánkövetése 16

17 II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszerének eleme 2014/2015. II. félév Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 3. Az integrációt segítő módszertani elemek 1. Fejlesztő foglalkozások, korrepetálás, differenciált foglalkozások tartása az új törvényi lehetőségek kihasználása órarendbe építve Az önálló tanulást segítő programelemek módszertani és technikai fejlesztése - logikus gondolkodás fejlesztése 2. Mentálhigiéniás programok (egészségnevelő hét) Szabadidős tevékenységek az iskolai munkaterv szerint folynak 1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezési formák a minden-napi munkában 2. Drámapedagógia (a módszer beépülése elsősorban a humán tanórákba ill. az osztályfőnökök tevékenységébe) 3. Projektmódszer 17 Ősze Józsefné Kovács Józsefné Dombiné Mihályi Edit Hajnalné Ládi Katalin Deutschné Kiss Rózsa DÖK vezető, szakkörvezetők, osztályfőnökök foglalkozási naplók Osztálynaplók, munkatervek Tanítók, tanárok óravázlatok Magyart tanítók munkatervek projekttervek Csökken a HHH-s tanulók lemorzsolódási aránya, fejlődik a gyerekek önálló tanulási, olvasási, szövegértési képessége a részképességek területén mérhető javulás tapasztalható, javulnak a matematikai képességek /kompetenciamérés eredményei közelítenek az országos átlaghoz/ prevenció a tanulók aktív részvétele beépül a mindennapi gyakorlatba beépül a mindennapi gyakorlatba bővül tanulóink önálló ismeretszerzési képessége

18 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 1. Értékelő esetmegbeszélések kezdeményezése 2. Hospitálásra épülő együttműködés Intézményen belül és kívül /bázisintézményben tett látogatás/ Folyamatos intézményen belül Matusné, M-Dani Osztályfőnökök Tanítók, tanárok feljegyzések feljegyzések az új nevelési módszer gyakorlatban történő alkalmazása horizontális tanulás módszertani repertoár bővülése 5. A kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei A szöveges érékelés helyi rendszer alkalmazása Osztályfőnökök szöveges értékelési rendszer 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak feldolgozása (integrált tanórák, szabadidős tevékenységek keretében) pedagógusok osztálynaplók, munkatervek a népek kultúrájának széles körben történő megismertetése 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Továbbtanulásra felkészítő programok szervezése (középiskolai kapcsolatok, továbbtanulási lehetőségek feltérképezése), magyar és matematika előkészítő osztályfőnökök, Jaksa Jánosné Ősze Józsefné Matusné U. Ildikó jelentkezési lapok elküldése az iskolákba Nő az érettségit adó középiskolákba jelentkezők száma, sikeres felvételik, a HHH-s tanulók középiskolai lemorzsolódása csökken 18

19 IPR tanév Évfolyam Létszám 3H 3H % IPR-ben részt vevők ig ig Összesen % 29+2 ig. 19

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben