Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév"

Átírás

1 Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/ Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné intézményvezető, projektmenedzser 1

2 Helyzetelemzés az integrációs programhoz 2014/2015 tanév - A Gyermekvédelmi törvény 67. paragrafusa alapján pontosításra került hátrányos helyzetű gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fogalma. Így a jövőben a szülő iskolai végzettsége mellett újabb feltételeket is figyelembe kell venni. A jegyzői feladatellátás részeként kerül sorra az új feltételek szerinti megállapítás. A hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és integrációs felkészítése (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 39/D és 39/E. alapján) bekerült az alapító okiratunkba, a Pedagógiai programba, a Szervezeti és működési szabályzatba. Az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapján kell dolgoznunk. Az elmúlt tanévekben megvalósultak az előírt feladatok. A felkészítésben résztvevő tanulók eloszlását lásd mellékelve 2

3 I. Az alkalmazás feltételei Az integrációs stratégia kialakítása Intézményünk a képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés megvalósításával kapcsolatos előzetes feladatokat a jogi szabályozókban (11/1994. (VI. 8.), iskolák működéséről szóló MKM rendelet 39/D, 39/E és 54. valamint a /2003 sz. oktatási miniszteri közlemény) előírt módon elvégezte. 1. A tantestület a 2013/2014-es tanév elején megismerte az új szabályzók tartalmát, az intézmény vezetése a nevelők egyetértésével folytatja a programot. 2. Rendelkezünk a szükséges dokumentumokkal: a) igazolás a szociálisan hátrányos helyzetről, a halmozottan hátrányos helyzetről (39/D (5) a, b, pont) c) az igazgató által javasolt gyermekek névsora 3. Mivel kis iskola vagyunk, nincs párhuzamos osztályunk, így a HHH-s tanulók megoszlásának vizsgálata nem releváns. 4. A három havonkénti értékelési [39/D (7)] rendszert kidolgoztuk, a törvényben javasolt módon dokumentáljuk (esetmegbeszélések, egyéni fejlesztési naplók vezetése, helyi szöveges értékelési rendszer szükség szerinti javítása, jegyzőkönyv/emlékeztető készítése a szülőkkel történő konzultációról) /melléklet - an/ Az iskola létszáma a közel jövőben jelentős mértékben nem változik. 2004/2005 óta an működtetjük a rendszert, a törvényi feltételeknek megfelelően. c, Erőforrásterv Intézményünk 17 pedagógusa sokféle végzettséggel rendelkezik. A szakember ellátottság intézményünkben 98%, hiány a technika tantárgynál jelentkezik. A pedagógusok szakmai tudásának gyarapítása érdekében, a reformpedagógiában honos egyéni fejlesztést segítő módszertani kultúrát és konfliktuskezelési technikák, a differenciáló nevelés megismerését szorgalmazta. A kollégák innovatív készségére jellemző, hogy minden pedagógus szívesen vállalja a továbbképzést. Legkedveltebb formái a rövid lélegzetű 30 órás tanfolyamok, és az 5 órás tréningek. A törvényi változások miatt jelentős mértékben csökkent a HHH-s tanulók létszáma. Míg a tavalyi évben iskolánk közel 30%-a került ebbe a kategóriába, az idei tanévben ez 15%-ra csökkent. 3

4 Nevelőink több olyan tanfolyami végzettséggel rendelkeznek, melyek az IPR-ben hasznosíthatók. Ezek a következők: 60 órás IPR képzés: 3 fő (HEFOP 2.1.3) 10 órás IPR tréning: teljes tantestület 120 órás kompetencia - képzések: 6 fő 30 órás szakmai kompetencia - képzés: 3 fő (magyar, matematika) Kooperatív tanulásszervezés: 6 fő Beilleszkedési problémák, magatartási zavarok kezelése: 1fő 30 órás: A hatékony projektoktatás módszertani alapjai: teljes tantestület 30 órás: Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok felismerésének köréből: teljes tantestület 60 óra: Erdei iskola: 3 fő Pedagógus szakvizsga: 2 fő (egy fő két szakvizsga) 5 órás tréning: Agressziókezelés a közoktatási intézményekben: teljes tantestület ECDL-Start vizsga: 4 fő Alapfokú számítógép kezelői: 10 fő 5 órás tréning: Árnyalt értékelés: teljes tantestület 30 órás: ON-line diagnosztikus pedagógiai értékelés (DIFER): 3 fő 5 órás tréning: A tehetség felismerése és gondozása: teljes tantestület 5 órás tréning: Lelki egészség: teljes tantestület 5 órás tréning: Tehetségkibontakoztatás A szervezett továbbképzéseket helyi programokkal; helybeli tanfolyamokkal, esetmegbeszélésekkel, szakmai találkozókkal, tankönyv bemutatókkal színesítjük. Ezzel a tanítás-tanulás folyamata új elemekkel gazdagodik, új munkaformák honosodnak meg. 4

5 A időszakban megvalósuló pedagógus továbbképzések: Iskolarendszerű Tanfolyam Önképzés Mentálhigiénés szakember Pályaválasztási felelős továbbképzése Hospitálás más intézményekben Geomatech továbbképzés Differenciált tanulás szervezés () Projekt napok szervezése () Konfliktuskezelő képesség fejlesztése E-tananyagok letöltése, tanórai használata 5

6 Az iskolába való bekerülés előkészítése Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Szociális háttér Gyermekeink között sok a hátrányos helyzetű, még tovább nehezíti dolgunkat a munkanélküliség rohamos növekedése, ami a családok életszínvonalának csökkenését vonja maga után. Az iskolás gyerekek között kis mértékben nőtt a cigány származásúak köre. Beiskolázás Az óvodás gyermekről a fejlődési napló alapján írásbeli minősítés /iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény/ készül. Egyedi esetekben a tanulási képesség vizsgálatot végző szakszolgálat véleményét többször is kikérjük. Kapcsolat az óvodával A nagycsoportosok megismerkednek a tanító nénivel, majd az óvónő elkíséri a csoportját az iskolába. Az első osztályosok fejlődését pedig az óvónők a következő évben figyelemmel kísérik, ellátogatnak a tanórákra. Iskolába lépéskor a gyerekek új közösségbe kerülnek, ami nem teljesen idegen a számukra, hiszen az óvodából ismerik egymást, ha nem is egy csoportból érkeznek (óvodában vegyes életkorú csoportokban vannak). Fokozatosan lépnek át az iskolai munkaformákba. Az "átmenet" segítése céljából a folyamatok tervezését a nevelési és oktatási feladatok megvalósítását az óvodapedagógushoz, a tanítóhoz és a gyerekek egymáshoz való tartós kötődésére alapozza. Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport működik, amelynek munkatervét lásd mellékelve. Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése 1. Kapcsolat a szülői házzal A partnerkapcsolatok építését és ápolását intézményünk legfontosabb feladatai közt tartja számon. Erre teszünk kísérletet azzal, hogy a hagyományos formákat an újakkal frissítjük fel. Legfontosabb partnernek a szülői házat tekintjük, a velük való kapcsolattartás formáinak színesítését kiemelt feladatnak tartjuk. Rendszeresen szervezünk az iskolában is olyan kirándulásokat, ünnepségeket, osztályprogramokat ahova magunkkal hívjuk a szülőket. A közös együttlétből, az együtt szerzett élményekből erős, több évre szóló kapcsolatok születtek. Különös figyelmet fordítunk a leendő 1. osztályosok, valamint a bejáró gyermekek szüleinek tájékoztatására. A kapcsolattartási formák a szabályzóinkban rögzített formák szerint (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, tájékoztatók, közös kirándulások, szabadidős tevékenységek szervezése) történnek. Többször élünk a névre szóló szülői behívással, elsősorban a HHH-s gyerekeknél van erre a formára szükség. De gyakran tartunk fogadó órákat az utcán és telefonon is. 6

7 2. Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal Kapcsolatunk nem új keletű. Mivel kis létszámú tantestület vagyunk, nem működik külön KCS, hanem a menedzsment egy tagja látja el ezeket a feladatokat. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa önismereti tréninget vezet iskolánkban (4. osztályosok számára), havonta egy délután a közösségi házban különböző gyermekfoglalkozásokat szerveznek, melyekbe a civil szervezetek tagjai és a védőnő is bekapcsolódik. 3. Kapcsolat a szakmai szolgáltatókkal A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársai kérésünkre vizsgálatot végeznek a tanulási, magatartási problémákkal küzdő iskolásoknál. A hagyományos szakértői felülvizsgálatokon kívül helyszíni kontrollal segítik a tanítók munkáját, és látják el tanáccsal a fejlesztéssel foglalkozó kollégákat. 4. Kapcsolat a középiskolákkal A nyolcadikos tanulóink részt vehetnek (3 alkalommal) a középiskolák nyílt napjain; megkapják az iskolák szóró anyagait. Több iskola látogat el egy-egy osztályfőnöki órára, hogy bemutassa a náluk folyó munkát, az iskola nyújtotta lehetőségeket. Minden év novemberében részt vesznek a pályaválasztási börzén. 5. Kapcsolat az Őcsényi Önkormányzattal Tanulóink közül sok HHH-s tanuló vesz részt sportversenyeken. A versenyekre való utaztatásban segít a községi önkormányzat, ingyenesen szállítja tanulóinkat. Ez nagy segítség a számunkra, hiszen ezeknek a gyerekeknek a szülei nem tudnák saját erőből fizetni az utazás költségeit. Az iskola tanulói idősek napi, karácsonyi és március 15-i műsorral köszönik meg a község segítségét. 6. Kapcsolat a civil szervezetekkel Legfontosabb civil partnerünk a Bódai Éva közalapítvány, amely a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekekért alakult. Célja a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése. Legjobb a kapcsolatunk az Őszi Rózsa Nyugdíjas szervezettel, mi műsorokat szervezünk az idős emberek számára (Idősek napja), ők besegítenek a papírgyűjtésnél, az egészségnevelő délután programjaiba. Az idei tanévben közös játékos sportdélutánt szervezünk. Részt veszünk a különböző civilek által szervezett, gyerekeknek szóló programokon is - IKSZT: havonta közös kézműves programok - Könyvtár: ismerkedés a könyvtárral (1-4. osztályok részére), Tini klub - védőnői szolgálat: Mesekuckó (1-4. osztályok részére) - Gyermekjóléti szolgálat: Önismereti tréning (4. osztály) - SZMK: Farsang-együtt, gyereknap - Német Nemzetiségi Önkormányzat: nemzetiségi nap - Védőnői szolgálat: egészségnevelő hét 7

8 II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek A falu földrajzi helyzetéből és szociokulturális adottságaiból következően intézményünk tanulóinak 30-33%-a hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben él. Részképesség hiánya esetén, enyhébb esetben egyéni fejlesztő foglalkozáson vesznek részt tanulóink, súlyosabb esetekben a szakszolgálatot vesszük igénybe. Lehetséges egyes tantárgyak bizonyos tananyag részeinek értékelés alóli felmentés; ismerethiány esetén javító, pótló foglalkozások lehetőségét is biztosítjuk. Az óvodából hozott szokásrendszer az iskolai keretek között tovább erősíthető. Negyediktől a kialakított szokások megszilárdítására törekszünk. A HEFOP pályázat keretén belül iskolánk választotta kiemelt területként a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztését. Ezeket a központilag kialakított programokat beépítettük a technika órákba, osztályfőnöki órákba. Egészségnevelési hetünk keretén belül több alkalommal szervezünk mentálhigiéniai foglalkozásokat a gyermekorvos, a védőnő segítségével. 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Iskolánk a következő kötött tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja az idei tanévben: napközis foglalkozás 1-8. osztály sportkörök (foci, floorball, tömegsport) 1-8. osztály énekkar 3-8. osztály rajz szakkör 1-4. osztály és 7. osztály magyar, matematika középiskolai előkészítő 8. osztály alkotó szakkör 1-4. osztály német szakkör 7-8. osztály természetbarát szakkör 5-6. osztály A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület évente dönt. Szabadidős tevékenységeinket tanév eleji tanulói igények feltérképezése alapján szervezzük, a rendelkezésre álló szakemberek és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével. Ezek a tevékenységek szabadabb eszközrendszerükkel nemcsak az oktatást segítik, de nevelésben játszott szerepük is legalább ennyire fontos. A tanórán kívüli foglalkozások egy része a tanulók tantárgyi ismereteit egészíti ki, másik része a sportolás iránti igényüket elégíti ki. Művészeti szakköreink viszont fontos feladatot látnak el a gyermekek ízlésének, tehetségének fejlesztésében. Előadásaink, a családi ünnepek előtti iskolai készülődések, ünnepélyeink nyitottak. Osztályfőnökeink élnek az osztályprogramok által adódó nevelési, fejlesztési lehetőségekkel. Havonta legalább egy osztályprogramot szerveznek. Ezek nagyon változatosak, a gyerekek igényeihez igazodnak (korcsolyázás, mozi látogatás, múzeumlátogatás, pizza party, uszoda stb.) 8

9 Az idei tanévben is pályázunk az Erzsébet tábor programra. Tavaly 30 HHH-s tanulót tudtunk elvinni, a kedvező fizetési feltételek miatt. Rendszeresen szervezünk színház -, cirkuszlátogatást. Ezeknél a programoknál támogatjuk az IPR programban részt vevő gyerekeket. Minden év végén IPR kirándulást szervezünk a programban részt vevő gyerekek számára. Olyan helyre igyekszünk vinni őket, amelyek fontosak a magyarság életében, hozzátartozik Magyarország természeti kincseihez (Pécs, Pörböly stb.) Célunk, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő tanulóink se záródjanak ki a nagyobb lélegzetű kirándulásokból sem. 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek A differenciált óravezetés helyi programunk alapkövetelménye. A kiscsoportos oktatás kiválón alkalmas hiánypótlásra. Az alapkészségek hatékonyabb fejlesztése érdekében fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 20 gépből álló informatikai parkunk lehetővé teszi, hogy tanulóink már a 4. osztálytól kezdődően órarendszerűen ismerkedjenek a számítástechnikával. Az SNI-s tanulókkal gyógypedagógus foglalkozik a számukra előírt óraszámban. 4. Műhelymunka szociális kompetenciákat fejlesztő tevékenységek A gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújt az ismert nevelők személye és a meleg, óvodásított tárgyi környezet. Mindez oldja a szorongást, a feszültséget és ezáltal minimálisra csökken a hiányzás. Az érzelmi nevelést segítő tevékenységek (népzene, néptánc, verstanulás, hagyományápolás ) segítik az én tudat és identitás tudat csíráinak kialakulását, de fontosak a kultúra átörökítése szempontjából is. Egy-egy új tantárgy belépésekor a tanulók megismerik az adott tantárgy eredményes tanulását segítő módszereket. Tanórákon és a napközis foglalkozásokon gyakoroltatjuk az önálló feladat megoldási módokat, segítjük a gyermek számára legmegfelelőbb kiválasztását. Esetmegbeszéléseket tartunk (havonta egy alkalom). A kudarc okainak kiderítése, szükség esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság, a Nevelési Tanácsadó segítségének igénybevételével történik. Pszichés eredetű tanulási kudarcok elkerülését egyénre szabott feladatokkal, csoportmunkába bevonással, versenyhelyzetek kiszűrésével segítjük. Pozitív motivációt igyekszünk biztosítani önbizalmat növelő preferáló eljárásokkal, pl. individuális viszonyítással értékeléskor, azokon a területeken sikerek biztosításával, melyeken elmaradás nincs. 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Jelenleg ötfokú rangskála alapján kerül értékelésre a tanulók tudása (kivétel az első és a második osztály első féléve, ahol szöveges értékelés van), kimagasló szaktárgyi tudás esetén év végén a tanuló kitűnő értékelést kap. Értékelési rendszerünkben törekszünk a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy sajátosságainak megfelelő objektív, megbízható,, változatos értékelési formákat alkalmazni. A tantárgyi követelmény-rendszerünk és az értékelési rendszerünk nyilvános az egész tanítás-tanulás folyamatára irányul. A szóbeli és írásbeli érékelés arányát a tantárgy sajátossága határozza meg. Nemcsak matematikai átlagot számolunk. Meghatározó a szerzett érdemjegyek értéke, sorrendisége, romló vagy javuló tendenciája. Az osztályzatok csak a tanulók szaktárgyi teljesítményét tükrözik és 9

10 biztosítjuk a javítás lehetőségét. A teljes szorgalmi időszakban szerzett érdemjegyekből alakuljon ki az év végi osztályzat. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró írható. A szülőket an értesítjük az érdemjegyekről. A szülők tájékoztatására a szülői értekezletek mellett fogadóórákat is tartunk, élünk a behívás lehetőségével is. 6. Multikulturális tartalmak Iskolánkban nem létezik faji szegregáció. Kevés a cigány tanulónk, többségük teljesen beilleszkedik a közösségbe, jó tanulók, jó magaviseletűek. Ennek ellenére intézményi programjaink mindegyike az integráció jegyében zajlik. Az együttnevelésre alapozott iskolai tevékenységekkel a gyermekek jobban megismerik és elfogadják társaikat és önmagukat erősségeikkel és gyengéikkel együtt. A gyermekek megértőbbek lesznek egymás iránt, fejlődik konfliktusmegoldó képességük is. Uralkodóvá válnak a pozitív viselkedési módok. A közös tevékenységekben jobban hangsúlyt kaphat a másság elfogadása, a tolerancia kölcsönös megnyilvánulása. Egy-egy tanórán igyekszünk bemutatni a gyermekek számára a cigányság kulturális értékeit, történelmét, irodalmát, művészetét és hagyományait (magyar, ének, hon-és népismeret). 7. A továbbtanulás feltételeinek biztosítása Számunkra prioritást élvez a hátrányban élő gyermekek tanulás iránti érdeklődésének ébrentartása. Az új módszerek a tevékenykedtetést állítják a központba, mely a motiváció egyik motorja. Iskolánkat nem jellemzi a tanulók nagyarányú lemorzsolódása. A program keretein belül működő fejlesztési lehetőségeket kihasználva törekszünk a jelenlegi mutatók szinten tartására, illetve az iskolai bemeneti mérés függvényében a mutatók javítására. Nagyobb hangsúlyt fektetve a pályaorientációs munkára szerényen, de emelkedhet az iskolánkból érettségit adó középiskolába kerülő hátrányos helyzetű fiatalok száma. A pályaorientációs munkacsoport munkatervét lásd mellékelve. 10

11 Tevékenység Feladat I. Az alkalmazás feltételei 2014/2015 I. félév Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény Helyzetelemzés a helyi sajátosságok kijelölése figyelembe vétele Menedzsment írásbeli összegzés I/1. Integrációs stratégia kialakítása Az önértékelésben megfogalmazott célrendszer felülvizsgálata Menedzsment intézményi célok Programfejlesztő csoportok munkatervének elkészítése Csoportvezetők munkaterv Javul: óvoda-ált. iskolaközépiskola átmenet Az intézményi IPR munkaterv elkészítése Ősze Józsefné munkaterv Tervszerű munka Az ütemterv elfogadása Ősze Józsefné ütemterv kifüggesztése a tantestület egyetértése I/ Az óvodából az iskolába való átmenet segítése az átmeneti csoport Óvoda- iskola átmeneti dosszié problémamentes iskolakezdés Az iskolába való bekerülés előkészítése Óvoda iskola átmenet munkaterv elkészítése átmeneti csoport tagjai munkaterv problémamentes iskolakezdés 11

12 Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény I/ A szülőkkel való kapcsolattartás kialakult formáinak fenntartása /szülői ért, fogadóórák, SzMK választmányi ülések, közös kirándulások, szabadidős tevékenységek/ A szülők számára biztosított háromhavonkénti megbeszélések formáinak fenntartása, javítása osztályfőnökök jelenléti ív éves munkaterv hatékony együttműködés, közös programok szervezése együttgondolkodás segíti a gyerekek fejlődését, elősegíti a mulasztás csökkenését Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése Hatékony kapcsolat fenntartása a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. Kovács Józsefné feljegyzések a tervszerű tevékenység segíti a hátrányos helyzetben élő tanulók munkáját, elősegíti a mulasztás csökkenését Szakmai és szakszolgálattal való kapcsolatok igénybevétele szükség esetén Kovács Józsefné Vizsgálati kérelem A szakmai szolgáltatások segítik a pedagógusok fejlesztő munkáját Kapcsolat az Őszi Rózsa Nyugdíjas civil szervezettel Kapcsolatfelvétel a középiskolákkal, részvétel az iskolák által meghirdetett nyílt napokon Kovács Józsefné együttműködési megállapodás Átmeneti csoport munkaterve, Jaksa Jánosné felvételi eredmények, visszajelzés a tanulmányi munkáról közös programok Reális iskolaválasztás Utánkövetés Jaksa Jánosné Elkészült kimutatás hatékony információáramlás 12

13 II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszerének eleme 2014/2015. I. félév Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 1. Fejlesztő foglalkozások szervezése Az önálló tanulást segítő programelem módszertani és technikai továbbfejlesztése Logikus gondolkodás fejlesztése Kovács Józsefné osztályfőnökök Dombiné M. Edit Hajnalné L Katalin foglalkozási munkatervek Munkaterv, emlékeztetők fejlődik az önálló tanulás képessége, az olvasásszövegértés, fejlődnek a matematikai készségek /kompetenciamérés eredményei javulnak/ Javulnak az alsós mérések eredményei 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 3. Az integrációt segítő módszertani elemek 3. Mentálhigiéniás programok Szabadidős tevékenységek az iskolai munkaterv szerint folynak 1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezési formák a minden-napi munkában 2. Drámapedagógia (a módszer beépülése elsősorban a humán tanórákba ill. az osztályfőnökök tevékenységébe) től an től an Deutschné Kiss Rózsa Matusné testnevelő, szakkörvezetők, osztályfőnökök tanítók, tanárok Osztályfőnökök, magyartanárok Osztálynapló, a védőnő munkaterve munkatervek óravázlatok 3. Projektmódszer osztályfőnökök projekttervek szakember igénybe vétele szervezés a tanulók igénye alapján a differenciálás módszerei beépülnek a helyi programokba Hagyományápolás Ünnepi megemlékezések közvetlenebbek, érthetőbbek lesznek 13

14 Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 1. Értékelő esetmegbeszélések kezdeményezése Kovács Józsefné Matusné U. Ildikó Osztályfőnökök feljegyzések Közös gondolkodás ösztönző hatása 2. Hospitálásra épülő együttműködés Ősze Józsefné feljegyzések módszertani gazdagodás 5. A kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei A szöveges értékelési rendszer használata Tanítók, tanárok Egyéni értékelések Árnyaltabb értékelés 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak feldolgozása (integrált tanórák, szabadidős tevékenységek keretében) pedagógusok osztálynaplók foglalkozási tervek beépül a helyi programba 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció Továbbtanulásra felkészítő programok szervezése (középiskolai kapcsolatok, továbbtanulási lehetőségek feltérképezése), pályaválasztási kiállítás Jaksa Jánosné osztályfőnökök osztályfőnöki munkatervek és pályaorientációs munkatervek nő a középiskolában sikeresen végző tanulók száma, csökken a HHH-s tanulók lemorzsolódási aránya 14

15 I. Az alkalmazás feltételei 2014/2015. II. félév Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény I/1. A bevezetési ütemterv felülvizsgálata, módosítása I/2. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése 1. Szervezetfejlesztés a hiányok számba vétele, pótlása önértékelés alapján 1. Óvodai szülői értekezlet beiskolázásról Szülői tájékoztató, ismerkedés a leendő első osztályos tanítóval. Iskolaérettségi vizsgálat Hospitálás óvodában, iskolában Tapasztalatok összegzése A leendő 1. osztályosok látogatása az iskolában (Törp nap) Ősze Józsefné Írásos feljegyzés Csirzóné Kovács Éva Czakóné Bognár Tímea Gébertné Gáli Katalin Kovács Józsefné Czakóné Bognár Tímea Csirzóné Kovács Éva Gébertné Gáli Katalin minőségfejlesztési dokumentumok, beíratási dokumentumok összegzés a szülő nagyon indokolt esetben választ másik iskolát Átmenet okozta szorongások csökkenése Heterogén osztályok kialakítása A technikai feltételrendszer javítása IPR menedzsment pályázat a kooperatív tanulás feltételrendszerének megteremtése 15

16 I/3. 1. A kapcsolattartási formák a szabályozókban - áttekintés, /ped. program, SZMSZ/ új formák keresése az információáramlás érdekében Ősze Józsefné együttműködési megállapodások párbeszéd, tapasztalatcsere szakemberekkel, szülőkkel A partnerkapcsolatok formáinak és tartalmának áttekintése 2. A szülők számára biztosított háromhavonkénti megbeszélések formáinak rögzítése, dokumentálása 3. Az egyes partnerek közötti megállapodások teljesítése osztályfőnökök Ősze Józsefné Tanulói dossziék együttműködési megállapodások segítségnyújtás a szociálisan és mentálisan sérült gyermekek számára a tanulók pályaválasztásának segítése, ill. utánkövetése 16

17 II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszerének eleme 2014/2015. II. félév Tevékenység Feladat Határidő Felelős Dokumentáció Várható eredmény 1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 3. Az integrációt segítő módszertani elemek 1. Fejlesztő foglalkozások, korrepetálás, differenciált foglalkozások tartása az új törvényi lehetőségek kihasználása órarendbe építve Az önálló tanulást segítő programelemek módszertani és technikai fejlesztése - logikus gondolkodás fejlesztése 2. Mentálhigiéniás programok (egészségnevelő hét) Szabadidős tevékenységek az iskolai munkaterv szerint folynak 1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezési formák a minden-napi munkában 2. Drámapedagógia (a módszer beépülése elsősorban a humán tanórákba ill. az osztályfőnökök tevékenységébe) 3. Projektmódszer 17 Ősze Józsefné Kovács Józsefné Dombiné Mihályi Edit Hajnalné Ládi Katalin Deutschné Kiss Rózsa DÖK vezető, szakkörvezetők, osztályfőnökök foglalkozási naplók Osztálynaplók, munkatervek Tanítók, tanárok óravázlatok Magyart tanítók munkatervek projekttervek Csökken a HHH-s tanulók lemorzsolódási aránya, fejlődik a gyerekek önálló tanulási, olvasási, szövegértési képessége a részképességek területén mérhető javulás tapasztalható, javulnak a matematikai képességek /kompetenciamérés eredményei közelítenek az országos átlaghoz/ prevenció a tanulók aktív részvétele beépül a mindennapi gyakorlatba beépül a mindennapi gyakorlatba bővül tanulóink önálló ismeretszerzési képessége

18 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 1. Értékelő esetmegbeszélések kezdeményezése 2. Hospitálásra épülő együttműködés Intézményen belül és kívül /bázisintézményben tett látogatás/ Folyamatos intézményen belül Matusné, M-Dani Osztályfőnökök Tanítók, tanárok feljegyzések feljegyzések az új nevelési módszer gyakorlatban történő alkalmazása horizontális tanulás módszertani repertoár bővülése 5. A kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei A szöveges érékelés helyi rendszer alkalmazása Osztályfőnökök szöveges értékelési rendszer 6. Multikulturális tartalmak Multikulturális tartalmak feldolgozása (integrált tanórák, szabadidős tevékenységek keretében) pedagógusok osztálynaplók, munkatervek a népek kultúrájának széles körben történő megismertetése 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Továbbtanulásra felkészítő programok szervezése (középiskolai kapcsolatok, továbbtanulási lehetőségek feltérképezése), magyar és matematika előkészítő osztályfőnökök, Jaksa Jánosné Ősze Józsefné Matusné U. Ildikó jelentkezési lapok elküldése az iskolákba Nő az érettségit adó középiskolákba jelentkezők száma, sikeres felvételik, a HHH-s tanulók középiskolai lemorzsolódása csökken 18

19 IPR tanév Évfolyam Létszám 3H 3H % IPR-ben részt vevők ig ig Összesen % 29+2 ig. 19

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER Lényegének rövid megfogalmazása

INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER Lényegének rövid megfogalmazása INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER Lényegének rövid megfogalmazása A program az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességéből indul ki. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2010/2011-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2010/2011-es tanév Mez zombor, 2010. 10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felel s Határid Dokumentálás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben