Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1."

Átírás

1 Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Kérdőíves felmérés... 6 A feldolgozás módszertana... 6 Tanulói kérdőívek értékelése Pedagógus kérdőívek értékelése Igazgatói interjúk értékelése A projekt technikai, pénzügyi megvalósulása A támogatási szerződés módosításai a projekt megvalósítása során A projekt közbeszerzései A projektelőrehaladási jelentések Ellenőrzések, monitoringok Kifizetési kérelmek Kamatkezelés Költségek A projekt várható %-os lehívottsága A projekt szakmai megvalósulása Szakmai megvalósítók Képzések Tananyagfejlesztés, tananyagvásárlás Intézményi és programakkreditációk Eszközbeszerzések Nyilvánosság biztosítása Összegzés, kitekintés Mellékletek számú melléklet: Tanulói kérdőív 2. számú melléklet: Pedagógus kérdőív 3. számú melléklet: eredmények összefoglalása 4. számú melléklet: Tanulói kérdőívek értékelése 5. számú melléklet: Pedagógus kérdőívek értékelése 6. számú melléklet: Igazgatói kérdőív 7. számú melléklet: Kitöltött igazgatói kérdőívek másolata (6 db) 2

3 Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről Bevezetés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósítja meg a A TISZK rendszer továbbfejlesztése pályázat Esélyt a jövőnek! elnevezésű, azonosítószámú projektjét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató döntését szeptember 9-én hozta meg. A támogatói szerződést a Közreműködő Szervezet, az akkori ESZA Európai Szociális Alap Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht február 18-án írta alá. Elfogadta a projekt megvalósíthatóságának módosított időpontjait, az eredetileg október 15-től október 14-ig tartó projekt módosított kezdő időpontja január 01., a befejezésé december 31. Az elnyert támogatási összeg: forint. A projekt főbb tartalmi / szakmai elemei, egyben eredményei is: - a pedagógusok, oktatók kompetenciáinak fejlesztését szolgáló továbbképzések, tréningek, - saját (modulrendszeren alapuló) tananyagok fejlesztése (a TISZK intézményeinek pedagógusai által), - más intézmények által készült tananyagok megvásárlása, - az intézmények tanulóinak igényei szerinti, illetve fejlesztését szolgáló szakemberek alkalmazása: intézményenként 4-4 mentor, 1-1 fejlesztőpedagógus és összesen 3 pszichológus foglalkoztatásával, - az iskolák felnőttképzési intézménnyé történő akkreditáltatása, saját és vásárolt programakkreditációkkal ezek fejlesztésével, teljes összhangban a projektkiírás céljával, - eszközbeszerzések, iskolaadminisztrációs szoftver beszerzése - tanulmányok, tanulói tudásmérés, a Társulás és intézményeinek munkaerőpiaci elemzése és egy ennek alapján készült üzleti stratégia, környezettudatos 3

4 magatartásra nevelés protokollja, intézményi marketingrendszer tervezése, tehetségkutató stratégia, stb. elkészülte - a TISZK pályakövetési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési rendszerének, adatkezelési szabályzatának, esélyegyenlőségi intézkedési tervének és szakképzésfejlesztési tervének, illetve egy modultérképnek az elkészülte szakértők bevonásával, segítségével. A pályázat fent felsorolt szakmai, tartalmi elemei a kiírással összhangban a szakképzés struktúrájának átalakítását szolgálják: a modulrendszerű és kompetenciaalapú oktatást, akár az élethosszig tartó tanulás lehetőségét, akár a szakmák közti átjárhatóságot biztosítva, illetve az egyre növekvő számban jelentkező sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő vagy hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok oktatását segítve. A tanár-továbbképzések, szakmai megvalósítók munkájának eredményeként, a beszerzett, kidolgozott tananyagok, megvásárolt eszközök segítségével vélhetőleg és remélhetőleg szinten tartható lesz a TISZK tanulólétszáma, növekedni fog a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma, a képzést sikeresen elvégzők, valamint a szakmájukban elhelyezkedők, a szakmájukban magasabb szinten továbbtanulók aránya, illetve csökken a képzésből lemorzsolódók aránya. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás kiemelt célja a partnerintézmények szakmai képzési struktúrájának összehangolása, figyelembe véve a térség és a települések munkaerőigényét, a célcsoport igényeit és szükségleteit, valamint a (Közép-dunántúli) Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott képzési irányokat és beiskolázási arányokat. A zárótanulmány a hamarosan lezáruló projekt fent nevesített, mindenképpen eredményként értékelendő tényeit vizsgálja meg alaposabban, több aspektusból figyelve ezeket. A tanulmány első része annak a széleskörű felmérésnek az eredményeit mutatja be, amelyet a projektben valamilyen módon közvetlenül érintett 3 csoportjának kérdőíves felmérésével készítettünk. Két csoport, a diákok és a pedagógusok véleményét online oldalon kitöltendő ívvel, az intézményvezetőket írásban kitöltendő interjúval mértük fel. A tanulókat elsősorban arról kérdeztük meg, ismerik-e magát a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulást, hallottak-e az Esélyt a jövőnek! projektről, és mivel annak ezen időszakig csak az eszközbeszerzés része érinthette mérhetően a fiatalokat, arról, hogy 4

5 tudják-e milyen eszközhöz, gépekhez, berendezésekhez stb. jutott hozzá iskolájuk a TÁMOP-projekt segítségével. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 6 intézményében tanító tanárokat szintén megkérdeztük magáról a TISZK-ről, annak rendezvényeiről, az Esélyt a jövőnek! uniós projekt ismertségéről, annak a gerincét alkotó pedagógus-továbbképzésekről, az adott iskolára vonatkozó tananyagfejlesztésről, az eszközbeszerzéseiről, az akkreditációkról, illetve a szakmai megvalósítókról. Az intézményvezetők számára készült mélyinterjús kérdőív kérdései 3 csoportban a projekt előkészítésére, annak megvalósulási időszakára, illetve a fenntartási időszakban várható feladatokra, felmerülő kérdésekre, problémákra kérnek választ, illetve konkrét értékeléseket az eddig megvalósult szakmai tartalmakat, a foglalkoztatott menedzsmentet, illetve az iskolák szakmai megvalósítóit illetően. A tanulmány második szakasza a projekt szakmai megvalósulását mutatja be, ahol releváns a kiindulási állapotot összehasonlítva az elért eredményekkel, beszerzésekkel, a megvalósult képzések, még mindig folyamatban lévő akkreditációk, tananyagfejlesztések és vásárlások, azaz a projekt tárgyiasult és várható szellemi hozadékával. A képzési kínálat, a projekt eredményeként létrejött pedagógus- és oktatási kompetenciákat is vizsgálja a tanulmány. Az összegzés, kitekintés az állapotfelmérés után javaslatokat kíván megfogalmazni, illetve jövőképet alkotni az uniós projekt lezárultát követően. 5

6 II. A azonosítószámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt szakmai megvalósulása Kérdőíves felmérés A bevezetésben olvasható, hogy az internetes kutatás kettő statisztikai sokaságra irányult, mégpedig a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményinek tanáraira és diákjaira. Közös ismérvük, hogy mindannyian a Bakonyi SZASZET iskoláiban tanulnak, dolgoznak. A felmérés segítségével az alapadatokat gyűjtöttünk össze, melyekből különböző műveletek után származtatott adatokat kaptunk, és ezek alapján elemeztük a statisztikai sokaságot. A feldolgozás módszertana Elsőként a kérdőív kérdéseit próbáltuk annak megfelelően megfogalmazni, hogy mire is vagyunk kíváncsiak, milyen információkra van szükségünk egy valós elemzés statisztikai elkészítéséhez. A tanulóknak a következő témakörökben tettünk fel kérdéseket: - ismerik-e a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, - hallottak-e az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projektről, - tudják-e, hogy intézményük milyen eszközökhöz, gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá a pályázat segítségével. A Bakonyi SZASZET intézményeiben tanító tanárokat pedig - a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásról, - a projekt keretében zajló továbbképzésekről, - tananyagfejlesztésekről, - eszközbeszerzésekről, - akkreditációról, - és a pályázat szakmai megvalósítóiról faggattuk. A kérdőív elkészítésekor szem előtt tartottuk, hogy a kérdések könnyen értelmezhetőek, egyszerűek, pontosak és rövidek legyenek. 6

7 Az elkészült kérdőíveket a internetes kérdőív szerkesztő, elemező oldalra töltöttük fel. (A kérdőíveket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.) Ezzel a módszerrel egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan gyűjthettük össze a kívánt adatokat. A 12 kérdőívet egy-egy link segítségével érhette el a kitöltő diák vagy pedagógus, oktató. A linkek az alábbiak: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A. M. I. - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Ezeket a kérdőíveket maximum fő tölthette ki. Nehézséget okozott viszont az, hogy egy számítógépről csak egy kérdőívet lehetett kitölteni, az iskolák, főleg az ívet kitöltő tanulók szempontjából korlátozottak nagyban függve az intézmény számítógép-parkjától. A kitöltők arányát iskolánként a következő táblázat tartalmazza: 7

8 A kérdőívek kitöltöttségének aránya intézményenként tanárok diákok kitöltők kitöltők aránya az kitöltők kitöltők tanárok kitöltők intézmények aránya iskolai aránya száma létszáma száma iskolánkén létszámho iskolánkén (fő) (fő) (fő) t (%) z képest t (%) (%) III. Béla iskola 20 19% 29 69% 19 12% Faller iskola 20 19% 24 83% 26 17% Medgyaszay iskola 24 22% 36 64% 27 18% Öveges iskola 13 13% 37 35% 50 32% Reguly iskola 20 19% 36 56% 16 10% Várkerti iskola 7 7% 9 78% 16 10% Összesen: % % % A táblázatból kiderül, hogy a tanárok iskolánként közel azonos arányban töltötték ki a kérdőívet. A Várkerti iskolánál az érték az iskolában tanítók létszámához képest (összesen 9 fő) nagyon magas, hiszen heten kitöltötték az ívet, viszont a TISZK-ben a kérdőívet kitöltők között ugyanezen kis létszámnál fogva jóval alacsonyabb a többi iskoláénál. Látható az is, hogy kitöltők aránya az összlétszámhoz képest 60 %, amely arra enged következtetni, hogy feldolgozás után egy hiteles képet kapunk. A diákok is közel azonos arányban töltötték ki a kérdőíveket, viszont kimagasló volt a balatonfűzfői Öveges iskola részvételi aránya a válaszadásban, a maximális 50 fő töltötte ki az ívet. Ez az iskola előnyt élvezett a többi intézménnyel szemben, mert képzési palettáján több informatikai szakmát, szakmacsoportot is találunk, ezáltal az esetlegesen korlátot jelentő számítógépek száma itt nem volt akadály, mint a többi iskolában. A diákok esetében a kitöltők aránya nem érheti el (a maximális 50 fős kitöltői létszámból adódóan) azt az értéket, amely már szinte biztosan releváns képet mutat, de a válaszok egyöntetűségéből 8

9 arra következtethetünk, hogy kérdőívek feldolgozása után korrekt választ kapunk kérdéseinkre. A kérdőívek kitöltése után, lezártuk azokat és a következő lépés már az értékelés volt. Egyrészt az internetes oldalon is lehetőség volt a kérdőívek elemzésére. Ezt az értékelést mellékletként csatoljuk. (3. számú melléklet) Másrészt egy saját elemzést is végeztünk. (4.-5. számú melléklet) Az alapadatokat, illetve a származtatott adatokat statisztikai táblákba foglaltuk. Készültek olyan táblázatok, amelyek iskolánként tartalmazzák az adatokat és ezen adatok összesítésével a SZASZET-ra jellemző táblázat is készült, mind a tanárok, mind a diákok körében. Az adatok elemzésekor a statisztikai lehetőségek széles palettájáról választhattunk. Készítettünk diagramokat, számoltunk viszonyszámokat, móduszt, átlagot. 9

10 Tanulói kérdőívek értékelése A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben tanulóknak 5 kérdést tettünk fel, arra vonatkozón, hogy mennyire ismerik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást és az Esélyt a jövőnek! pályázatot. Az alábbiakban a feltett kérdések és az összegzések olvashatóak. 1. Hallottál már a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásról? Igen Nem Hallottál már a Bakonyi SZASZET-ról? NEM IGEN Az iskolák között eltérés tapasztalható abban, hogy mennyire ismert a diákok körében a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás. A III. Béla, Faller és Medgyaszay iskolákban körülbelül ugyanannyian hallottak a Társulásról, mint ahányan nem. A Reguly és Várkerti iskolákban a tanulók nagy része (több mint 80 %-a), hallott a Társulásról. A legrosszabb eredményt az Öveges iskola diákjai produkálták, hiszen ott megkérdezett tanulók majdnem 60 %-a nem hallott a SZASZET-ról, amit a következő kördiagram egyértelműen alá is támaszt: 10

11 Hallottál már a Bakonyi SZASZET - ról? Öveges iskola nem igen 42% 58% Ezekből az adatokból messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, de a kutatás alapja lehet. 2. Melyek a Bakonyi SZASZET intézményei? (több válasz lehetséges) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A.M.I. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a diákok mennyire vannak tisztában azzal, hogy melyek a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményei. Ennél a kérdésnél több válaszlehetőséget adtunk, melyek közül választhattak a tanulók. A variációk között, 11

12 természetesen, olyan iskolákat is felsoroltunk, amelyek nem tagjai a Társulásnak. Az eredményt a következő diagramok ábrázolják: Melyek abakonyi SZASZET intézményei? III. Béla iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Faller iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Medgyaszay iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Öveges iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Reguly iskola Melyek a Bakonyi SZASZET intézményei? Várkerti iskola Az ábrákból látható, hogy a diákok szinte minden esetben bejelölték a saját iskolájukat. Ha egy településen két intézménye is található a SZASZET-nak (Várpalota, Zirc), akkor a diákok a másik iskolát is nagy számban megjelölték, a Társulás intézményeként. Összességében elmondható, hogy III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolát, valamint a Várkerti Általános Iskola és Szakiskolát jelölték meg a legkevesebben. A rossz válaszok száma, viszont elenyésző volt. 12

13 3. A SZASZET intézményeit a Bakonytól a Balatonig találhatod meg. Tudod, hogy melyik településeken? (több válasz lehetséges) Veszprém Balatonfüred Zirc Ajka Várpalota Pápa Balatonfűzfő Tapolca A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a diákok mennyire tudják betájolni az SZASZET intézményeinek földrajzi elhelyezkedését. 72% 70% 68% 66% 64% 62% A SZASZET intézményeit a Bakonytól a Balatonig találhatod meg. Tudod, hogy melyik településeken? Veszprém Zirc Várpalota Balatonfűzfő A ábrából egyértelműen kiderül, hogy Veszprémet és Zircet választották legtöbben, míg Balatonfűzfőt a legkevesebben. Véleményem szerint Veszprémet azért jelölte be a válaszadók több mint 70 % - a, mert itt több rendezvény, sportrendezvény is volt, amelyeken részt vehettek. Érdekes, hogy Balatonfűzfőt kevesen jelölték be, holott a legtöbb diák itt 13

14 töltötte ki a kérdőívet. Rajtuk kívül, tehát kevesen gondolták azt, hogy Balatonfűzfőn is van intézménye a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásnak. 4. Milyen rendezvényekről hallottál vagy vettél részt, amelyeket a Bakonyi SZASZET szervezett? A fenti kérdésre sokan azt válaszolták, hogy nem hallottak, illetve nem vettek részt olyan rendezvényeken, amelyeket a TISZK szervezett. Akik igennel válaszoltak erre a kérdésre, azok többsége a SZASZET által megrendezett sportrendezvényeken vett részt. A pályázat megvalósulása során több alkalommal rendeztek asztalitenisz, röplabda és futball versenyeket, melyen az iskolák nagy létszámmal képviseltették magukat. A TISZK intézményei, illetve a Társulási Tanács ezt a hagyományt szeretné megőrizni a jövőben is, illetve még több olyan programot próbálnak szervezni, amely találkozhatnak az iskolák diákjai. A projektvezető tájékoztatása szerint a projektzáró rendezvényen minél több diákot szeretnének vendégül látni, hogy szórakozás mellett, értesüljenek a SZASZET-ról, illetve az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásáról is. 5. A SZASZET egy uniós pályázatot nyert, amelyből minden intézményének eszközöket is vásárolhatott. Tudod-e, hogy a te iskolád milyen gépekhez, berendezésekhez jutott így hozzá? Az Esélyt a jövőnek! projekt ezen időszakig csak az eszközbeszerzés része érinthette mérhetően a fiatalokat, így arról faggattuk őket, hogy tudják-e, milyen eszközhöz jutott hozzá iskolájuk a projekt segítségével Tudod, hogy az intézményed, milyen eszközökhöz jutott, a pályázat kapcsán? Igen Nem 14

15 Jól látható, hogy két iskola kivételével, a diákok nem tudtak a kérdésre válaszolni, vagy rosszul válaszoltak. Gyakran előfordult, hogy olyan gépeket, berendezéseket soroltak fel, amelyeket nem az Esélyt a jövőnek! elnevezésű uniós projekt keretében kapott az iskola. Ez abból adódhat, hogy az intézmények önállóan is több pályázatot bonyolítanak le, illetve a szakképzési hozzájárulásokból is folyamatosan fejlesztik az iskolák az eszközparkjukat, a diákok azzal nincsenek tisztában, hogy melyik gépet milyen támogatás segítségével vásárolhatta meg az intézményük. A Várkerti iskola diákjai kimagaslóan jól válaszoltak a kérdésre. A projekt keretében ez az intézmény kapta a legtöbb eszközt, melyek nagy része a tankert felújítását, bővítést szolgálta, ezekkel a gépekkel szinte nap mint nap találkoznak a tanulók. Összességében elmondható, hogy diákok ismerik a szakképzés-szervezési társulás fogalmát, többségük tudja azt is, hogy az iskolájuk egy ilyen társulásnak, a Bakonyi TISZKnek a tagja. A megkérdezettek több, mint 50 %-a azzal is tisztában van, hogy iskolájukon kívül, mely iskolák a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás tagjai, illetve, hogy ezek mely városokban helyezkednek el. Az Esélyt a jövőnek! pályázat eszközbeszerzéséről kevesebb információjuk van, de a projektzáró rendezvényen erről és a projekt más szakmai eredméyneiről is információkat szerezhetnek. 15

16 Pedagógus kérdőívek értékelése A másik megkérdezett sokaság a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás iskoláiban tanító pedagógusok voltak. Nekik már 10 kérdést tettünk fel, hogy fel tudjuk mérni, mennyire ismerik a Társulást, illetve szerettük volna megtudni, hogy az Esélyt a jövőnek! pályázatról, annak megvalósulásáról, eredményeiről hallottak-e. Az alábbiakban a feltett kérdések és az összegzések olvashatóak. 1. Tudott róla, hogy az Ön munkahelye a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézménye? igen nem A kérdőívet kitöltő pedagógusok 99 %-a tudta, hogy munkahelye a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás intézménye. A projektvezetőtől megtudtuk, hogy az Esélyt a jövőnek! pályázat indulásakor, minden iskolába ellátogattak és egy nevelőtestületi értekezleten ismertették a pedagógusokkal a pályázatot, annak céljait és a benne rejlő lehetőségeket. A megvalósulás időszakában pedig intézményenként több pedagógus aktívan részt is vett a munkában. Véleményem szerint a fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy szinte minden tanár ismeri a Bakonyi SZASZET-et és tudja, hogy annak egy iskolájában tanít. Tudott róla, hogy az Ön munkahelye a Bakonyi SZASZET intézménye? igen 1% nem 99% 16

17 2. Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Kérem, sorolja fel az iskolákat! Ezt a kérdést a SZASZET diákjainak is feltettük, de ők több verzió közül választhattak, a pedagógusoknak viszont fel kellett sorolni az iskolákat. Az eredményeket a következő oszlopdiagramok mutatják: Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? III. Béla iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Faller iskola Faller iskola Medgyaszay Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Medgyaszay iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Öveges iskola III. Béla iskola Faller iskola Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Reguly iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Várkerti iskola 20, , ,5 7,5 6,5 7 5,5 6 Jól látható, hogy a tanárok, nagy része fel tudta sorolni az Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeit. Elvétve, volt arra példa, hogy egy-egy iskolát kifelejtettek, de rossz választ például senki nem adott. 17

18 Az első két kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy az intézményekben tanító pedagógusok ismerik a szakképzés-szervezési társulást és annak intézményeit. A következő kérdésekre adott válaszok, már azt mutatják meg, hogy a pedagógusok mennyire vannak tisztában az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásával. 3. Részt vett a Bakonyi SZASZET bármely rendezvényén, ha igen melyeken? A pályázat megvalósulása alatt tájékoztató rendezvényeket, sportrendezvényeket, kiállításokat, pályaválasztási napokat rendeztek. Sokan válaszoltak igennel. A válaszokból az derült ki, hogy a tájékoztató rendezvényeken valószínűleg azok a pedagógusok vettek részt nagyobb számban, akik aktívan dolgoztak a projektben elsősorban mint szakmai megvalósítók, illetve mint a képzések résztvevői, mert legtöbben a képzéseket jelöltek meg rendezvényként. A projektmenedzsment célja az, hogy a diákok mellett minél több pedagógus is részt vegyen a projektzáró rendezvényen, és itt értesüljenek a pályázat főbb tevékenységeiről, eredményeiről. 4. Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében továbbképzés(ek)en? Ha igen, melyeken? Az Esélyt a jövőnek! projekt egyik legnagyobb célja és feladata volt a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, gazdagítása a megvalósuló továbbképzések segítségével. A képzések, tréningek nagy részét az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató bonyolította le. A tanárok 17 féle képzés közül választhattak, összesen 362 fő vett részt ezeken, 26 csoportban. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire voltak hasznosak ezek a képzések a pedagógusok szempontjából. 18

19 5. Ha részt vett valamely továbbképzésen, kérem értékelje hasznosság szempontjából! Egyáltalán nem Teljes mértékben Az kitöltők által adott pontszámok átlagolása után a következő eredmények születtek: - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A. M. I.: 4,1 - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium: 4,3 - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium: 4,1 - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium: 3,5 - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium: 4,1 - Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái: 3,8 - Összességében az eredmény: 4,1 Az iskolánkénti és az összesített érték is arra enged következtetni, hogy a résztvevők általában elégedettek voltak a képzések színvonalával és hatékonynak, hasznosnak találták azokat. A projekt keretében az Eötvös József Pedagógia Szolgáltató ezt a kérdéskört mélyebben vizsgálja a A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására című tanulmányában. 6. Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében tananyagfejlesztésben? igen nem A projekt keretében a pedagógusok 10 tananyagot fejlesztettek. A III. Béla iskolában 2, a Faller iskolában 5, a Medgyaszay iskolában 1, az Öveges iskolában 3, a Reguly iskolákban 4, a Várkerti iskolában pedig 2 fő tananyagfejlesztővel kötött megbízási szerződést a Társulás. Az elkészített tananyagokat az iskolák igazgatói, a III. Béla művészeti szakközépiskolában pedig az igazgatóhelyettes lektorálta. Így összesen 23 tanár vett részt a tananyagfejlesztésben, közülük többen kitöltötték a kérdőívet is (az összes kitöltő 15 %-a). 19

20 Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében tananyagfejlesztésben? igen nem 15% 85% 7. Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Nem hallottam róla Igen Folyamatosan értesültem az eseményekről A fenti kérdésre a következő diagramok adják meg a választ: Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? III. Béla iskola nem igen folyamatosan Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Faller iskola nem igen folyamatosan 20

21 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Medgyaszay iskola Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Öveges iskola nem igen folyamatosan 0 nem igen folyamatosan 20 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Reguly iskola 5 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Várkerti iskola 10 0 nem igen folyamatosan 0 nem igen folyamatosan A diagramokból egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezett pedagógusok nagy része értesült az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásáról. A kérdőívet kitöltők kevesebb, mint 1/5-öd része adta azt a választ, hogy nem kapott tájékoztatást a pályázatról. Körülbelül ugyanennyien voltak azok is, akik folyamatosan értesültek a megvalósulásról. Ezt a választ valószínűleg az igazgatók, igazgatóhelyettesek, szakmai megvalósítók, intézményi kapcsolattartók, tananyagfejlesztők adták. A válaszadóknak a 2/3-a pedig a második lehetőséget jelölte meg. Összességében elmondható, hogy a pedagógusok amellett, hogy ismerik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, annak az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projektjéről is informáltak. 8. Fel tudja sorolni az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítókat az iskolájából? (mentor, fejlesztőpedagógus, pszichológus)? A projekt keretében iskolánként 4-4 mentort, 1-1 fejlesztőpedagógust és a 6 iskolában összesen 3 pszichológust alkalmazott a SZASZET megbízási jogviszonyban illetve vállalkozási szerződéssel. Ők egyrészt a tanulókat mentorálták, másrészt az osztályfőnökök, pedagógusok munkáját segítették, rámutattak a megoldandó problémákra, megoldásokat, lehetőségeket tártak fel előttük. 21

22 A mentorok az iskolák pedagógusai közül kerültek ki, a fejlesztőpedagógusok, pszichológusok viszont külső szakemberek Fel tudja sorolni az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítókat az iskolájából? igen nem részben Látható, hogy a tanárok nagy része fel tudta sorolni a szakmai megvalósítókat. Ez bizonyítja azt is, hogy tényleg folyamatos kapcsolatban voltak egymással a munka erdményessebbé tétele és a tanulók érdekében. 9. Tudja, hogy az Esélyt a jövőnek! projekt keretében milyen gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá az Ön intézménye? Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban a diákokat is megkérdeztük. A tanulók nagyobb része nem tudta, hogy a pályázat keretében milyen eszközökhöz jutott hozzá az iskolájuk, ezt az alábbi diagram mutatja is: Tudod, hogy az intézményed, milyen eszközökhöz jutott, a pályázat kapcsán? Igen Nem 22

23 A tanároknál a TISZK projektmenedzsmentjének folyamatos tájékoztató tevékenységét, illetve az igazgatók és a szakami megvalósítók aktív munkáját igazolóan - természetsen más képet kaptunk: Tudja, hogy az Esélyt a jövőnek! projekt keretében milyen gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá az Ön intézménye? igen nem Ahogy látható tejesen megfordult az igen és a nem választ adók aránya. A kérdőívet kitöltő pedagógusok nagy része tisztában van azzal, hogy a iskolájuk a projekt keretében eszközökhöz is hozzájutott, emellett konkrétan azt is tudják, hogy melyek ezek az eszközök, gépek, berendezések. 10. Tudja, hogy intézménye felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézményi akkreditációhoz (esetleg mindkettőhöz) jut hozzá az Esélyt a jövőnek! projekt keretében? Igen Nem Az kérdőív utolsó kérdése az akkreditációkra irányult. A projektben egy szakértő segítette az iskolákat abban, hogy felnőttképzési program, illetve felnőttképzési intézmény akkreditációhoz juthassanak, hiszen a pályázat célja a szakképzés fejlesztése mellett a felnőttképzés fejlesztése, kiterjesztése is volt. 23

24 A pedagógusok közel 70 %-a értesült arról, hogy intézményük felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézmény akkreditációhoz jutott, illetve fog hozzájutni a pályázat segítségével, amely egy jó arány. Tudja, hogy intézménye felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézményi akkreditációhoz jut hozzá az Esélyt a jövőnek! projekt keretében? igen nem 31% 69% A kérdőívet a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 6 intézményének 104 pedagógusa töltötte ki. Ez a szám az iskolákban tanító tanárok 60 %-a. Kérdőívet kitöltők száma III.Béla iskola Faller iskola Medgyaszay iskola Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola 24

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 1 Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban Konzulens: Dr. Bodosi Béla Egyetemi docens Készítette:

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben