Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1."

Átírás

1 Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Kérdőíves felmérés... 6 A feldolgozás módszertana... 6 Tanulói kérdőívek értékelése Pedagógus kérdőívek értékelése Igazgatói interjúk értékelése A projekt technikai, pénzügyi megvalósulása A támogatási szerződés módosításai a projekt megvalósítása során A projekt közbeszerzései A projektelőrehaladási jelentések Ellenőrzések, monitoringok Kifizetési kérelmek Kamatkezelés Költségek A projekt várható %-os lehívottsága A projekt szakmai megvalósulása Szakmai megvalósítók Képzések Tananyagfejlesztés, tananyagvásárlás Intézményi és programakkreditációk Eszközbeszerzések Nyilvánosság biztosítása Összegzés, kitekintés Mellékletek számú melléklet: Tanulói kérdőív 2. számú melléklet: Pedagógus kérdőív 3. számú melléklet: eredmények összefoglalása 4. számú melléklet: Tanulói kérdőívek értékelése 5. számú melléklet: Pedagógus kérdőívek értékelése 6. számú melléklet: Igazgatói kérdőív 7. számú melléklet: Kitöltött igazgatói kérdőívek másolata (6 db) 2

3 Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről Bevezetés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósítja meg a A TISZK rendszer továbbfejlesztése pályázat Esélyt a jövőnek! elnevezésű, azonosítószámú projektjét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató döntését szeptember 9-én hozta meg. A támogatói szerződést a Közreműködő Szervezet, az akkori ESZA Európai Szociális Alap Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht február 18-án írta alá. Elfogadta a projekt megvalósíthatóságának módosított időpontjait, az eredetileg október 15-től október 14-ig tartó projekt módosított kezdő időpontja január 01., a befejezésé december 31. Az elnyert támogatási összeg: forint. A projekt főbb tartalmi / szakmai elemei, egyben eredményei is: - a pedagógusok, oktatók kompetenciáinak fejlesztését szolgáló továbbképzések, tréningek, - saját (modulrendszeren alapuló) tananyagok fejlesztése (a TISZK intézményeinek pedagógusai által), - más intézmények által készült tananyagok megvásárlása, - az intézmények tanulóinak igényei szerinti, illetve fejlesztését szolgáló szakemberek alkalmazása: intézményenként 4-4 mentor, 1-1 fejlesztőpedagógus és összesen 3 pszichológus foglalkoztatásával, - az iskolák felnőttképzési intézménnyé történő akkreditáltatása, saját és vásárolt programakkreditációkkal ezek fejlesztésével, teljes összhangban a projektkiírás céljával, - eszközbeszerzések, iskolaadminisztrációs szoftver beszerzése - tanulmányok, tanulói tudásmérés, a Társulás és intézményeinek munkaerőpiaci elemzése és egy ennek alapján készült üzleti stratégia, környezettudatos 3

4 magatartásra nevelés protokollja, intézményi marketingrendszer tervezése, tehetségkutató stratégia, stb. elkészülte - a TISZK pályakövetési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési rendszerének, adatkezelési szabályzatának, esélyegyenlőségi intézkedési tervének és szakképzésfejlesztési tervének, illetve egy modultérképnek az elkészülte szakértők bevonásával, segítségével. A pályázat fent felsorolt szakmai, tartalmi elemei a kiírással összhangban a szakképzés struktúrájának átalakítását szolgálják: a modulrendszerű és kompetenciaalapú oktatást, akár az élethosszig tartó tanulás lehetőségét, akár a szakmák közti átjárhatóságot biztosítva, illetve az egyre növekvő számban jelentkező sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő vagy hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok oktatását segítve. A tanár-továbbképzések, szakmai megvalósítók munkájának eredményeként, a beszerzett, kidolgozott tananyagok, megvásárolt eszközök segítségével vélhetőleg és remélhetőleg szinten tartható lesz a TISZK tanulólétszáma, növekedni fog a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma, a képzést sikeresen elvégzők, valamint a szakmájukban elhelyezkedők, a szakmájukban magasabb szinten továbbtanulók aránya, illetve csökken a képzésből lemorzsolódók aránya. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás kiemelt célja a partnerintézmények szakmai képzési struktúrájának összehangolása, figyelembe véve a térség és a települések munkaerőigényét, a célcsoport igényeit és szükségleteit, valamint a (Közép-dunántúli) Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott képzési irányokat és beiskolázási arányokat. A zárótanulmány a hamarosan lezáruló projekt fent nevesített, mindenképpen eredményként értékelendő tényeit vizsgálja meg alaposabban, több aspektusból figyelve ezeket. A tanulmány első része annak a széleskörű felmérésnek az eredményeit mutatja be, amelyet a projektben valamilyen módon közvetlenül érintett 3 csoportjának kérdőíves felmérésével készítettünk. Két csoport, a diákok és a pedagógusok véleményét online oldalon kitöltendő ívvel, az intézményvezetőket írásban kitöltendő interjúval mértük fel. A tanulókat elsősorban arról kérdeztük meg, ismerik-e magát a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulást, hallottak-e az Esélyt a jövőnek! projektről, és mivel annak ezen időszakig csak az eszközbeszerzés része érinthette mérhetően a fiatalokat, arról, hogy 4

5 tudják-e milyen eszközhöz, gépekhez, berendezésekhez stb. jutott hozzá iskolájuk a TÁMOP-projekt segítségével. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 6 intézményében tanító tanárokat szintén megkérdeztük magáról a TISZK-ről, annak rendezvényeiről, az Esélyt a jövőnek! uniós projekt ismertségéről, annak a gerincét alkotó pedagógus-továbbképzésekről, az adott iskolára vonatkozó tananyagfejlesztésről, az eszközbeszerzéseiről, az akkreditációkról, illetve a szakmai megvalósítókról. Az intézményvezetők számára készült mélyinterjús kérdőív kérdései 3 csoportban a projekt előkészítésére, annak megvalósulási időszakára, illetve a fenntartási időszakban várható feladatokra, felmerülő kérdésekre, problémákra kérnek választ, illetve konkrét értékeléseket az eddig megvalósult szakmai tartalmakat, a foglalkoztatott menedzsmentet, illetve az iskolák szakmai megvalósítóit illetően. A tanulmány második szakasza a projekt szakmai megvalósulását mutatja be, ahol releváns a kiindulási állapotot összehasonlítva az elért eredményekkel, beszerzésekkel, a megvalósult képzések, még mindig folyamatban lévő akkreditációk, tananyagfejlesztések és vásárlások, azaz a projekt tárgyiasult és várható szellemi hozadékával. A képzési kínálat, a projekt eredményeként létrejött pedagógus- és oktatási kompetenciákat is vizsgálja a tanulmány. Az összegzés, kitekintés az állapotfelmérés után javaslatokat kíván megfogalmazni, illetve jövőképet alkotni az uniós projekt lezárultát követően. 5

6 II. A azonosítószámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt szakmai megvalósulása Kérdőíves felmérés A bevezetésben olvasható, hogy az internetes kutatás kettő statisztikai sokaságra irányult, mégpedig a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményinek tanáraira és diákjaira. Közös ismérvük, hogy mindannyian a Bakonyi SZASZET iskoláiban tanulnak, dolgoznak. A felmérés segítségével az alapadatokat gyűjtöttünk össze, melyekből különböző műveletek után származtatott adatokat kaptunk, és ezek alapján elemeztük a statisztikai sokaságot. A feldolgozás módszertana Elsőként a kérdőív kérdéseit próbáltuk annak megfelelően megfogalmazni, hogy mire is vagyunk kíváncsiak, milyen információkra van szükségünk egy valós elemzés statisztikai elkészítéséhez. A tanulóknak a következő témakörökben tettünk fel kérdéseket: - ismerik-e a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, - hallottak-e az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projektről, - tudják-e, hogy intézményük milyen eszközökhöz, gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá a pályázat segítségével. A Bakonyi SZASZET intézményeiben tanító tanárokat pedig - a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásról, - a projekt keretében zajló továbbképzésekről, - tananyagfejlesztésekről, - eszközbeszerzésekről, - akkreditációról, - és a pályázat szakmai megvalósítóiról faggattuk. A kérdőív elkészítésekor szem előtt tartottuk, hogy a kérdések könnyen értelmezhetőek, egyszerűek, pontosak és rövidek legyenek. 6

7 Az elkészült kérdőíveket a internetes kérdőív szerkesztő, elemező oldalra töltöttük fel. (A kérdőíveket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.) Ezzel a módszerrel egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan gyűjthettük össze a kívánt adatokat. A 12 kérdőívet egy-egy link segítségével érhette el a kitöltő diák vagy pedagógus, oktató. A linkek az alábbiak: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A. M. I. - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Ezeket a kérdőíveket maximum fő tölthette ki. Nehézséget okozott viszont az, hogy egy számítógépről csak egy kérdőívet lehetett kitölteni, az iskolák, főleg az ívet kitöltő tanulók szempontjából korlátozottak nagyban függve az intézmény számítógép-parkjától. A kitöltők arányát iskolánként a következő táblázat tartalmazza: 7

8 A kérdőívek kitöltöttségének aránya intézményenként tanárok diákok kitöltők kitöltők aránya az kitöltők kitöltők tanárok kitöltők intézmények aránya iskolai aránya száma létszáma száma iskolánkén létszámho iskolánkén (fő) (fő) (fő) t (%) z képest t (%) (%) III. Béla iskola 20 19% 29 69% 19 12% Faller iskola 20 19% 24 83% 26 17% Medgyaszay iskola 24 22% 36 64% 27 18% Öveges iskola 13 13% 37 35% 50 32% Reguly iskola 20 19% 36 56% 16 10% Várkerti iskola 7 7% 9 78% 16 10% Összesen: % % % A táblázatból kiderül, hogy a tanárok iskolánként közel azonos arányban töltötték ki a kérdőívet. A Várkerti iskolánál az érték az iskolában tanítók létszámához képest (összesen 9 fő) nagyon magas, hiszen heten kitöltötték az ívet, viszont a TISZK-ben a kérdőívet kitöltők között ugyanezen kis létszámnál fogva jóval alacsonyabb a többi iskoláénál. Látható az is, hogy kitöltők aránya az összlétszámhoz képest 60 %, amely arra enged következtetni, hogy feldolgozás után egy hiteles képet kapunk. A diákok is közel azonos arányban töltötték ki a kérdőíveket, viszont kimagasló volt a balatonfűzfői Öveges iskola részvételi aránya a válaszadásban, a maximális 50 fő töltötte ki az ívet. Ez az iskola előnyt élvezett a többi intézménnyel szemben, mert képzési palettáján több informatikai szakmát, szakmacsoportot is találunk, ezáltal az esetlegesen korlátot jelentő számítógépek száma itt nem volt akadály, mint a többi iskolában. A diákok esetében a kitöltők aránya nem érheti el (a maximális 50 fős kitöltői létszámból adódóan) azt az értéket, amely már szinte biztosan releváns képet mutat, de a válaszok egyöntetűségéből 8

9 arra következtethetünk, hogy kérdőívek feldolgozása után korrekt választ kapunk kérdéseinkre. A kérdőívek kitöltése után, lezártuk azokat és a következő lépés már az értékelés volt. Egyrészt az internetes oldalon is lehetőség volt a kérdőívek elemzésére. Ezt az értékelést mellékletként csatoljuk. (3. számú melléklet) Másrészt egy saját elemzést is végeztünk. (4.-5. számú melléklet) Az alapadatokat, illetve a származtatott adatokat statisztikai táblákba foglaltuk. Készültek olyan táblázatok, amelyek iskolánként tartalmazzák az adatokat és ezen adatok összesítésével a SZASZET-ra jellemző táblázat is készült, mind a tanárok, mind a diákok körében. Az adatok elemzésekor a statisztikai lehetőségek széles palettájáról választhattunk. Készítettünk diagramokat, számoltunk viszonyszámokat, móduszt, átlagot. 9

10 Tanulói kérdőívek értékelése A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben tanulóknak 5 kérdést tettünk fel, arra vonatkozón, hogy mennyire ismerik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást és az Esélyt a jövőnek! pályázatot. Az alábbiakban a feltett kérdések és az összegzések olvashatóak. 1. Hallottál már a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásról? Igen Nem Hallottál már a Bakonyi SZASZET-ról? NEM IGEN Az iskolák között eltérés tapasztalható abban, hogy mennyire ismert a diákok körében a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás. A III. Béla, Faller és Medgyaszay iskolákban körülbelül ugyanannyian hallottak a Társulásról, mint ahányan nem. A Reguly és Várkerti iskolákban a tanulók nagy része (több mint 80 %-a), hallott a Társulásról. A legrosszabb eredményt az Öveges iskola diákjai produkálták, hiszen ott megkérdezett tanulók majdnem 60 %-a nem hallott a SZASZET-ról, amit a következő kördiagram egyértelműen alá is támaszt: 10

11 Hallottál már a Bakonyi SZASZET - ról? Öveges iskola nem igen 42% 58% Ezekből az adatokból messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, de a kutatás alapja lehet. 2. Melyek a Bakonyi SZASZET intézményei? (több válasz lehetséges) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A.M.I. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a diákok mennyire vannak tisztában azzal, hogy melyek a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményei. Ennél a kérdésnél több válaszlehetőséget adtunk, melyek közül választhattak a tanulók. A variációk között, 11

12 természetesen, olyan iskolákat is felsoroltunk, amelyek nem tagjai a Társulásnak. Az eredményt a következő diagramok ábrázolják: Melyek abakonyi SZASZET intézményei? III. Béla iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Faller iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Medgyaszay iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Öveges iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Reguly iskola Melyek a Bakonyi SZASZET intézményei? Várkerti iskola Az ábrákból látható, hogy a diákok szinte minden esetben bejelölték a saját iskolájukat. Ha egy településen két intézménye is található a SZASZET-nak (Várpalota, Zirc), akkor a diákok a másik iskolát is nagy számban megjelölték, a Társulás intézményeként. Összességében elmondható, hogy III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolát, valamint a Várkerti Általános Iskola és Szakiskolát jelölték meg a legkevesebben. A rossz válaszok száma, viszont elenyésző volt. 12

13 3. A SZASZET intézményeit a Bakonytól a Balatonig találhatod meg. Tudod, hogy melyik településeken? (több válasz lehetséges) Veszprém Balatonfüred Zirc Ajka Várpalota Pápa Balatonfűzfő Tapolca A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a diákok mennyire tudják betájolni az SZASZET intézményeinek földrajzi elhelyezkedését. 72% 70% 68% 66% 64% 62% A SZASZET intézményeit a Bakonytól a Balatonig találhatod meg. Tudod, hogy melyik településeken? Veszprém Zirc Várpalota Balatonfűzfő A ábrából egyértelműen kiderül, hogy Veszprémet és Zircet választották legtöbben, míg Balatonfűzfőt a legkevesebben. Véleményem szerint Veszprémet azért jelölte be a válaszadók több mint 70 % - a, mert itt több rendezvény, sportrendezvény is volt, amelyeken részt vehettek. Érdekes, hogy Balatonfűzfőt kevesen jelölték be, holott a legtöbb diák itt 13

14 töltötte ki a kérdőívet. Rajtuk kívül, tehát kevesen gondolták azt, hogy Balatonfűzfőn is van intézménye a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásnak. 4. Milyen rendezvényekről hallottál vagy vettél részt, amelyeket a Bakonyi SZASZET szervezett? A fenti kérdésre sokan azt válaszolták, hogy nem hallottak, illetve nem vettek részt olyan rendezvényeken, amelyeket a TISZK szervezett. Akik igennel válaszoltak erre a kérdésre, azok többsége a SZASZET által megrendezett sportrendezvényeken vett részt. A pályázat megvalósulása során több alkalommal rendeztek asztalitenisz, röplabda és futball versenyeket, melyen az iskolák nagy létszámmal képviseltették magukat. A TISZK intézményei, illetve a Társulási Tanács ezt a hagyományt szeretné megőrizni a jövőben is, illetve még több olyan programot próbálnak szervezni, amely találkozhatnak az iskolák diákjai. A projektvezető tájékoztatása szerint a projektzáró rendezvényen minél több diákot szeretnének vendégül látni, hogy szórakozás mellett, értesüljenek a SZASZET-ról, illetve az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásáról is. 5. A SZASZET egy uniós pályázatot nyert, amelyből minden intézményének eszközöket is vásárolhatott. Tudod-e, hogy a te iskolád milyen gépekhez, berendezésekhez jutott így hozzá? Az Esélyt a jövőnek! projekt ezen időszakig csak az eszközbeszerzés része érinthette mérhetően a fiatalokat, így arról faggattuk őket, hogy tudják-e, milyen eszközhöz jutott hozzá iskolájuk a projekt segítségével Tudod, hogy az intézményed, milyen eszközökhöz jutott, a pályázat kapcsán? Igen Nem 14

15 Jól látható, hogy két iskola kivételével, a diákok nem tudtak a kérdésre válaszolni, vagy rosszul válaszoltak. Gyakran előfordult, hogy olyan gépeket, berendezéseket soroltak fel, amelyeket nem az Esélyt a jövőnek! elnevezésű uniós projekt keretében kapott az iskola. Ez abból adódhat, hogy az intézmények önállóan is több pályázatot bonyolítanak le, illetve a szakképzési hozzájárulásokból is folyamatosan fejlesztik az iskolák az eszközparkjukat, a diákok azzal nincsenek tisztában, hogy melyik gépet milyen támogatás segítségével vásárolhatta meg az intézményük. A Várkerti iskola diákjai kimagaslóan jól válaszoltak a kérdésre. A projekt keretében ez az intézmény kapta a legtöbb eszközt, melyek nagy része a tankert felújítását, bővítést szolgálta, ezekkel a gépekkel szinte nap mint nap találkoznak a tanulók. Összességében elmondható, hogy diákok ismerik a szakképzés-szervezési társulás fogalmát, többségük tudja azt is, hogy az iskolájuk egy ilyen társulásnak, a Bakonyi TISZKnek a tagja. A megkérdezettek több, mint 50 %-a azzal is tisztában van, hogy iskolájukon kívül, mely iskolák a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás tagjai, illetve, hogy ezek mely városokban helyezkednek el. Az Esélyt a jövőnek! pályázat eszközbeszerzéséről kevesebb információjuk van, de a projektzáró rendezvényen erről és a projekt más szakmai eredméyneiről is információkat szerezhetnek. 15

16 Pedagógus kérdőívek értékelése A másik megkérdezett sokaság a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás iskoláiban tanító pedagógusok voltak. Nekik már 10 kérdést tettünk fel, hogy fel tudjuk mérni, mennyire ismerik a Társulást, illetve szerettük volna megtudni, hogy az Esélyt a jövőnek! pályázatról, annak megvalósulásáról, eredményeiről hallottak-e. Az alábbiakban a feltett kérdések és az összegzések olvashatóak. 1. Tudott róla, hogy az Ön munkahelye a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézménye? igen nem A kérdőívet kitöltő pedagógusok 99 %-a tudta, hogy munkahelye a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás intézménye. A projektvezetőtől megtudtuk, hogy az Esélyt a jövőnek! pályázat indulásakor, minden iskolába ellátogattak és egy nevelőtestületi értekezleten ismertették a pedagógusokkal a pályázatot, annak céljait és a benne rejlő lehetőségeket. A megvalósulás időszakában pedig intézményenként több pedagógus aktívan részt is vett a munkában. Véleményem szerint a fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy szinte minden tanár ismeri a Bakonyi SZASZET-et és tudja, hogy annak egy iskolájában tanít. Tudott róla, hogy az Ön munkahelye a Bakonyi SZASZET intézménye? igen 1% nem 99% 16

17 2. Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Kérem, sorolja fel az iskolákat! Ezt a kérdést a SZASZET diákjainak is feltettük, de ők több verzió közül választhattak, a pedagógusoknak viszont fel kellett sorolni az iskolákat. Az eredményeket a következő oszlopdiagramok mutatják: Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? III. Béla iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Faller iskola Faller iskola Medgyaszay Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Medgyaszay iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Öveges iskola III. Béla iskola Faller iskola Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Reguly iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Várkerti iskola 20, , ,5 7,5 6,5 7 5,5 6 Jól látható, hogy a tanárok, nagy része fel tudta sorolni az Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeit. Elvétve, volt arra példa, hogy egy-egy iskolát kifelejtettek, de rossz választ például senki nem adott. 17

18 Az első két kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy az intézményekben tanító pedagógusok ismerik a szakképzés-szervezési társulást és annak intézményeit. A következő kérdésekre adott válaszok, már azt mutatják meg, hogy a pedagógusok mennyire vannak tisztában az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásával. 3. Részt vett a Bakonyi SZASZET bármely rendezvényén, ha igen melyeken? A pályázat megvalósulása alatt tájékoztató rendezvényeket, sportrendezvényeket, kiállításokat, pályaválasztási napokat rendeztek. Sokan válaszoltak igennel. A válaszokból az derült ki, hogy a tájékoztató rendezvényeken valószínűleg azok a pedagógusok vettek részt nagyobb számban, akik aktívan dolgoztak a projektben elsősorban mint szakmai megvalósítók, illetve mint a képzések résztvevői, mert legtöbben a képzéseket jelöltek meg rendezvényként. A projektmenedzsment célja az, hogy a diákok mellett minél több pedagógus is részt vegyen a projektzáró rendezvényen, és itt értesüljenek a pályázat főbb tevékenységeiről, eredményeiről. 4. Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében továbbképzés(ek)en? Ha igen, melyeken? Az Esélyt a jövőnek! projekt egyik legnagyobb célja és feladata volt a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, gazdagítása a megvalósuló továbbképzések segítségével. A képzések, tréningek nagy részét az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató bonyolította le. A tanárok 17 féle képzés közül választhattak, összesen 362 fő vett részt ezeken, 26 csoportban. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire voltak hasznosak ezek a képzések a pedagógusok szempontjából. 18

19 5. Ha részt vett valamely továbbképzésen, kérem értékelje hasznosság szempontjából! Egyáltalán nem Teljes mértékben Az kitöltők által adott pontszámok átlagolása után a következő eredmények születtek: - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A. M. I.: 4,1 - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium: 4,3 - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium: 4,1 - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium: 3,5 - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium: 4,1 - Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái: 3,8 - Összességében az eredmény: 4,1 Az iskolánkénti és az összesített érték is arra enged következtetni, hogy a résztvevők általában elégedettek voltak a képzések színvonalával és hatékonynak, hasznosnak találták azokat. A projekt keretében az Eötvös József Pedagógia Szolgáltató ezt a kérdéskört mélyebben vizsgálja a A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására című tanulmányában. 6. Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében tananyagfejlesztésben? igen nem A projekt keretében a pedagógusok 10 tananyagot fejlesztettek. A III. Béla iskolában 2, a Faller iskolában 5, a Medgyaszay iskolában 1, az Öveges iskolában 3, a Reguly iskolákban 4, a Várkerti iskolában pedig 2 fő tananyagfejlesztővel kötött megbízási szerződést a Társulás. Az elkészített tananyagokat az iskolák igazgatói, a III. Béla művészeti szakközépiskolában pedig az igazgatóhelyettes lektorálta. Így összesen 23 tanár vett részt a tananyagfejlesztésben, közülük többen kitöltötték a kérdőívet is (az összes kitöltő 15 %-a). 19

20 Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében tananyagfejlesztésben? igen nem 15% 85% 7. Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Nem hallottam róla Igen Folyamatosan értesültem az eseményekről A fenti kérdésre a következő diagramok adják meg a választ: Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? III. Béla iskola nem igen folyamatosan Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Faller iskola nem igen folyamatosan 20

21 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Medgyaszay iskola Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Öveges iskola nem igen folyamatosan 0 nem igen folyamatosan 20 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Reguly iskola 5 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Várkerti iskola 10 0 nem igen folyamatosan 0 nem igen folyamatosan A diagramokból egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezett pedagógusok nagy része értesült az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásáról. A kérdőívet kitöltők kevesebb, mint 1/5-öd része adta azt a választ, hogy nem kapott tájékoztatást a pályázatról. Körülbelül ugyanennyien voltak azok is, akik folyamatosan értesültek a megvalósulásról. Ezt a választ valószínűleg az igazgatók, igazgatóhelyettesek, szakmai megvalósítók, intézményi kapcsolattartók, tananyagfejlesztők adták. A válaszadóknak a 2/3-a pedig a második lehetőséget jelölte meg. Összességében elmondható, hogy a pedagógusok amellett, hogy ismerik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, annak az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projektjéről is informáltak. 8. Fel tudja sorolni az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítókat az iskolájából? (mentor, fejlesztőpedagógus, pszichológus)? A projekt keretében iskolánként 4-4 mentort, 1-1 fejlesztőpedagógust és a 6 iskolában összesen 3 pszichológust alkalmazott a SZASZET megbízási jogviszonyban illetve vállalkozási szerződéssel. Ők egyrészt a tanulókat mentorálták, másrészt az osztályfőnökök, pedagógusok munkáját segítették, rámutattak a megoldandó problémákra, megoldásokat, lehetőségeket tártak fel előttük. 21

22 A mentorok az iskolák pedagógusai közül kerültek ki, a fejlesztőpedagógusok, pszichológusok viszont külső szakemberek Fel tudja sorolni az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítókat az iskolájából? igen nem részben Látható, hogy a tanárok nagy része fel tudta sorolni a szakmai megvalósítókat. Ez bizonyítja azt is, hogy tényleg folyamatos kapcsolatban voltak egymással a munka erdményessebbé tétele és a tanulók érdekében. 9. Tudja, hogy az Esélyt a jövőnek! projekt keretében milyen gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá az Ön intézménye? Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban a diákokat is megkérdeztük. A tanulók nagyobb része nem tudta, hogy a pályázat keretében milyen eszközökhöz jutott hozzá az iskolájuk, ezt az alábbi diagram mutatja is: Tudod, hogy az intézményed, milyen eszközökhöz jutott, a pályázat kapcsán? Igen Nem 22

23 A tanároknál a TISZK projektmenedzsmentjének folyamatos tájékoztató tevékenységét, illetve az igazgatók és a szakami megvalósítók aktív munkáját igazolóan - természetsen más képet kaptunk: Tudja, hogy az Esélyt a jövőnek! projekt keretében milyen gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá az Ön intézménye? igen nem Ahogy látható tejesen megfordult az igen és a nem választ adók aránya. A kérdőívet kitöltő pedagógusok nagy része tisztában van azzal, hogy a iskolájuk a projekt keretében eszközökhöz is hozzájutott, emellett konkrétan azt is tudják, hogy melyek ezek az eszközök, gépek, berendezések. 10. Tudja, hogy intézménye felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézményi akkreditációhoz (esetleg mindkettőhöz) jut hozzá az Esélyt a jövőnek! projekt keretében? Igen Nem Az kérdőív utolsó kérdése az akkreditációkra irányult. A projektben egy szakértő segítette az iskolákat abban, hogy felnőttképzési program, illetve felnőttképzési intézmény akkreditációhoz juthassanak, hiszen a pályázat célja a szakképzés fejlesztése mellett a felnőttképzés fejlesztése, kiterjesztése is volt. 23

24 A pedagógusok közel 70 %-a értesült arról, hogy intézményük felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézmény akkreditációhoz jutott, illetve fog hozzájutni a pályázat segítségével, amely egy jó arány. Tudja, hogy intézménye felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézményi akkreditációhoz jut hozzá az Esélyt a jövőnek! projekt keretében? igen nem 31% 69% A kérdőívet a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 6 intézményének 104 pedagógusa töltötte ki. Ez a szám az iskolákban tanító tanárok 60 %-a. Kérdőívet kitöltők száma III.Béla iskola Faller iskola Medgyaszay iskola Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola 24

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés Pethő Balázs Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 2010. február 25. 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 1 A SZASZET működésével

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szám: 02/91-3/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Jelentési kötelezettség

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/34 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Aktuális pályázatok Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem TÁMOP-3.1.4.C-14 Pályázat célja: A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja: a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test,

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A szakmai monitoring folyamata

A szakmai monitoring folyamata A szakmai monitoring folyamata Önök az ESZA Kht-val projektjük végrehajtása során kapcsolatba kerülnek: a pályázás folyamata során a szerződéskötésig a megvalósítás során a szakmai monitoring Közreműködő

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. decemberi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. decemberi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1375/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.

Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1375/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31. Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1375/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Részletes projektterv tevékenységek

Részletes projektterv tevékenységek Részletes projektterv tevékenységek A fejlesztési szakmai megvalósítása 4 főbb területre koncentrál: A szakmastruktúra fejlesztésére, azaz olyan rugalmas képzési szerkezet kialakítása, amely egyrészt kimeneti

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben