Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1."

Átírás

1 Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Kérdőíves felmérés... 6 A feldolgozás módszertana... 6 Tanulói kérdőívek értékelése Pedagógus kérdőívek értékelése Igazgatói interjúk értékelése A projekt technikai, pénzügyi megvalósulása A támogatási szerződés módosításai a projekt megvalósítása során A projekt közbeszerzései A projektelőrehaladási jelentések Ellenőrzések, monitoringok Kifizetési kérelmek Kamatkezelés Költségek A projekt várható %-os lehívottsága A projekt szakmai megvalósulása Szakmai megvalósítók Képzések Tananyagfejlesztés, tananyagvásárlás Intézményi és programakkreditációk Eszközbeszerzések Nyilvánosság biztosítása Összegzés, kitekintés Mellékletek számú melléklet: Tanulói kérdőív 2. számú melléklet: Pedagógus kérdőív 3. számú melléklet: eredmények összefoglalása 4. számú melléklet: Tanulói kérdőívek értékelése 5. számú melléklet: Pedagógus kérdőívek értékelése 6. számú melléklet: Igazgatói kérdőív 7. számú melléklet: Kitöltött igazgatói kérdőívek másolata (6 db) 2

3 Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről Bevezetés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósítja meg a A TISZK rendszer továbbfejlesztése pályázat Esélyt a jövőnek! elnevezésű, azonosítószámú projektjét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató döntését szeptember 9-én hozta meg. A támogatói szerződést a Közreműködő Szervezet, az akkori ESZA Európai Szociális Alap Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht február 18-án írta alá. Elfogadta a projekt megvalósíthatóságának módosított időpontjait, az eredetileg október 15-től október 14-ig tartó projekt módosított kezdő időpontja január 01., a befejezésé december 31. Az elnyert támogatási összeg: forint. A projekt főbb tartalmi / szakmai elemei, egyben eredményei is: - a pedagógusok, oktatók kompetenciáinak fejlesztését szolgáló továbbképzések, tréningek, - saját (modulrendszeren alapuló) tananyagok fejlesztése (a TISZK intézményeinek pedagógusai által), - más intézmények által készült tananyagok megvásárlása, - az intézmények tanulóinak igényei szerinti, illetve fejlesztését szolgáló szakemberek alkalmazása: intézményenként 4-4 mentor, 1-1 fejlesztőpedagógus és összesen 3 pszichológus foglalkoztatásával, - az iskolák felnőttképzési intézménnyé történő akkreditáltatása, saját és vásárolt programakkreditációkkal ezek fejlesztésével, teljes összhangban a projektkiírás céljával, - eszközbeszerzések, iskolaadminisztrációs szoftver beszerzése - tanulmányok, tanulói tudásmérés, a Társulás és intézményeinek munkaerőpiaci elemzése és egy ennek alapján készült üzleti stratégia, környezettudatos 3

4 magatartásra nevelés protokollja, intézményi marketingrendszer tervezése, tehetségkutató stratégia, stb. elkészülte - a TISZK pályakövetési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési rendszerének, adatkezelési szabályzatának, esélyegyenlőségi intézkedési tervének és szakképzésfejlesztési tervének, illetve egy modultérképnek az elkészülte szakértők bevonásával, segítségével. A pályázat fent felsorolt szakmai, tartalmi elemei a kiírással összhangban a szakképzés struktúrájának átalakítását szolgálják: a modulrendszerű és kompetenciaalapú oktatást, akár az élethosszig tartó tanulás lehetőségét, akár a szakmák közti átjárhatóságot biztosítva, illetve az egyre növekvő számban jelentkező sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő vagy hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok oktatását segítve. A tanár-továbbképzések, szakmai megvalósítók munkájának eredményeként, a beszerzett, kidolgozott tananyagok, megvásárolt eszközök segítségével vélhetőleg és remélhetőleg szinten tartható lesz a TISZK tanulólétszáma, növekedni fog a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma, a képzést sikeresen elvégzők, valamint a szakmájukban elhelyezkedők, a szakmájukban magasabb szinten továbbtanulók aránya, illetve csökken a képzésből lemorzsolódók aránya. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás kiemelt célja a partnerintézmények szakmai képzési struktúrájának összehangolása, figyelembe véve a térség és a települések munkaerőigényét, a célcsoport igényeit és szükségleteit, valamint a (Közép-dunántúli) Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott képzési irányokat és beiskolázási arányokat. A zárótanulmány a hamarosan lezáruló projekt fent nevesített, mindenképpen eredményként értékelendő tényeit vizsgálja meg alaposabban, több aspektusból figyelve ezeket. A tanulmány első része annak a széleskörű felmérésnek az eredményeit mutatja be, amelyet a projektben valamilyen módon közvetlenül érintett 3 csoportjának kérdőíves felmérésével készítettünk. Két csoport, a diákok és a pedagógusok véleményét online oldalon kitöltendő ívvel, az intézményvezetőket írásban kitöltendő interjúval mértük fel. A tanulókat elsősorban arról kérdeztük meg, ismerik-e magát a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulást, hallottak-e az Esélyt a jövőnek! projektről, és mivel annak ezen időszakig csak az eszközbeszerzés része érinthette mérhetően a fiatalokat, arról, hogy 4

5 tudják-e milyen eszközhöz, gépekhez, berendezésekhez stb. jutott hozzá iskolájuk a TÁMOP-projekt segítségével. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 6 intézményében tanító tanárokat szintén megkérdeztük magáról a TISZK-ről, annak rendezvényeiről, az Esélyt a jövőnek! uniós projekt ismertségéről, annak a gerincét alkotó pedagógus-továbbképzésekről, az adott iskolára vonatkozó tananyagfejlesztésről, az eszközbeszerzéseiről, az akkreditációkról, illetve a szakmai megvalósítókról. Az intézményvezetők számára készült mélyinterjús kérdőív kérdései 3 csoportban a projekt előkészítésére, annak megvalósulási időszakára, illetve a fenntartási időszakban várható feladatokra, felmerülő kérdésekre, problémákra kérnek választ, illetve konkrét értékeléseket az eddig megvalósult szakmai tartalmakat, a foglalkoztatott menedzsmentet, illetve az iskolák szakmai megvalósítóit illetően. A tanulmány második szakasza a projekt szakmai megvalósulását mutatja be, ahol releváns a kiindulási állapotot összehasonlítva az elért eredményekkel, beszerzésekkel, a megvalósult képzések, még mindig folyamatban lévő akkreditációk, tananyagfejlesztések és vásárlások, azaz a projekt tárgyiasult és várható szellemi hozadékával. A képzési kínálat, a projekt eredményeként létrejött pedagógus- és oktatási kompetenciákat is vizsgálja a tanulmány. Az összegzés, kitekintés az állapotfelmérés után javaslatokat kíván megfogalmazni, illetve jövőképet alkotni az uniós projekt lezárultát követően. 5

6 II. A azonosítószámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt szakmai megvalósulása Kérdőíves felmérés A bevezetésben olvasható, hogy az internetes kutatás kettő statisztikai sokaságra irányult, mégpedig a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményinek tanáraira és diákjaira. Közös ismérvük, hogy mindannyian a Bakonyi SZASZET iskoláiban tanulnak, dolgoznak. A felmérés segítségével az alapadatokat gyűjtöttünk össze, melyekből különböző műveletek után származtatott adatokat kaptunk, és ezek alapján elemeztük a statisztikai sokaságot. A feldolgozás módszertana Elsőként a kérdőív kérdéseit próbáltuk annak megfelelően megfogalmazni, hogy mire is vagyunk kíváncsiak, milyen információkra van szükségünk egy valós elemzés statisztikai elkészítéséhez. A tanulóknak a következő témakörökben tettünk fel kérdéseket: - ismerik-e a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, - hallottak-e az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projektről, - tudják-e, hogy intézményük milyen eszközökhöz, gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá a pályázat segítségével. A Bakonyi SZASZET intézményeiben tanító tanárokat pedig - a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásról, - a projekt keretében zajló továbbképzésekről, - tananyagfejlesztésekről, - eszközbeszerzésekről, - akkreditációról, - és a pályázat szakmai megvalósítóiról faggattuk. A kérdőív elkészítésekor szem előtt tartottuk, hogy a kérdések könnyen értelmezhetőek, egyszerűek, pontosak és rövidek legyenek. 6

7 Az elkészült kérdőíveket a internetes kérdőív szerkesztő, elemező oldalra töltöttük fel. (A kérdőíveket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.) Ezzel a módszerrel egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan gyűjthettük össze a kívánt adatokat. A 12 kérdőívet egy-egy link segítségével érhette el a kitöltő diák vagy pedagógus, oktató. A linkek az alábbiak: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A. M. I. - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái - tanári kérdőív: - tanulói kérdőív: Ezeket a kérdőíveket maximum fő tölthette ki. Nehézséget okozott viszont az, hogy egy számítógépről csak egy kérdőívet lehetett kitölteni, az iskolák, főleg az ívet kitöltő tanulók szempontjából korlátozottak nagyban függve az intézmény számítógép-parkjától. A kitöltők arányát iskolánként a következő táblázat tartalmazza: 7

8 A kérdőívek kitöltöttségének aránya intézményenként tanárok diákok kitöltők kitöltők aránya az kitöltők kitöltők tanárok kitöltők intézmények aránya iskolai aránya száma létszáma száma iskolánkén létszámho iskolánkén (fő) (fő) (fő) t (%) z képest t (%) (%) III. Béla iskola 20 19% 29 69% 19 12% Faller iskola 20 19% 24 83% 26 17% Medgyaszay iskola 24 22% 36 64% 27 18% Öveges iskola 13 13% 37 35% 50 32% Reguly iskola 20 19% 36 56% 16 10% Várkerti iskola 7 7% 9 78% 16 10% Összesen: % % % A táblázatból kiderül, hogy a tanárok iskolánként közel azonos arányban töltötték ki a kérdőívet. A Várkerti iskolánál az érték az iskolában tanítók létszámához képest (összesen 9 fő) nagyon magas, hiszen heten kitöltötték az ívet, viszont a TISZK-ben a kérdőívet kitöltők között ugyanezen kis létszámnál fogva jóval alacsonyabb a többi iskoláénál. Látható az is, hogy kitöltők aránya az összlétszámhoz képest 60 %, amely arra enged következtetni, hogy feldolgozás után egy hiteles képet kapunk. A diákok is közel azonos arányban töltötték ki a kérdőíveket, viszont kimagasló volt a balatonfűzfői Öveges iskola részvételi aránya a válaszadásban, a maximális 50 fő töltötte ki az ívet. Ez az iskola előnyt élvezett a többi intézménnyel szemben, mert képzési palettáján több informatikai szakmát, szakmacsoportot is találunk, ezáltal az esetlegesen korlátot jelentő számítógépek száma itt nem volt akadály, mint a többi iskolában. A diákok esetében a kitöltők aránya nem érheti el (a maximális 50 fős kitöltői létszámból adódóan) azt az értéket, amely már szinte biztosan releváns képet mutat, de a válaszok egyöntetűségéből 8

9 arra következtethetünk, hogy kérdőívek feldolgozása után korrekt választ kapunk kérdéseinkre. A kérdőívek kitöltése után, lezártuk azokat és a következő lépés már az értékelés volt. Egyrészt az internetes oldalon is lehetőség volt a kérdőívek elemzésére. Ezt az értékelést mellékletként csatoljuk. (3. számú melléklet) Másrészt egy saját elemzést is végeztünk. (4.-5. számú melléklet) Az alapadatokat, illetve a származtatott adatokat statisztikai táblákba foglaltuk. Készültek olyan táblázatok, amelyek iskolánként tartalmazzák az adatokat és ezen adatok összesítésével a SZASZET-ra jellemző táblázat is készült, mind a tanárok, mind a diákok körében. Az adatok elemzésekor a statisztikai lehetőségek széles palettájáról választhattunk. Készítettünk diagramokat, számoltunk viszonyszámokat, móduszt, átlagot. 9

10 Tanulói kérdőívek értékelése A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben tanulóknak 5 kérdést tettünk fel, arra vonatkozón, hogy mennyire ismerik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást és az Esélyt a jövőnek! pályázatot. Az alábbiakban a feltett kérdések és az összegzések olvashatóak. 1. Hallottál már a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásról? Igen Nem Hallottál már a Bakonyi SZASZET-ról? NEM IGEN Az iskolák között eltérés tapasztalható abban, hogy mennyire ismert a diákok körében a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás. A III. Béla, Faller és Medgyaszay iskolákban körülbelül ugyanannyian hallottak a Társulásról, mint ahányan nem. A Reguly és Várkerti iskolákban a tanulók nagy része (több mint 80 %-a), hallott a Társulásról. A legrosszabb eredményt az Öveges iskola diákjai produkálták, hiszen ott megkérdezett tanulók majdnem 60 %-a nem hallott a SZASZET-ról, amit a következő kördiagram egyértelműen alá is támaszt: 10

11 Hallottál már a Bakonyi SZASZET - ról? Öveges iskola nem igen 42% 58% Ezekből az adatokból messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, de a kutatás alapja lehet. 2. Melyek a Bakonyi SZASZET intézményei? (több válasz lehetséges) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A.M.I. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a diákok mennyire vannak tisztában azzal, hogy melyek a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményei. Ennél a kérdésnél több válaszlehetőséget adtunk, melyek közül választhattak a tanulók. A variációk között, 11

12 természetesen, olyan iskolákat is felsoroltunk, amelyek nem tagjai a Társulásnak. Az eredményt a következő diagramok ábrázolják: Melyek abakonyi SZASZET intézményei? III. Béla iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Faller iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Medgyaszay iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Öveges iskola Melyek abakonyi SZASZET intézményei? Reguly iskola Melyek a Bakonyi SZASZET intézményei? Várkerti iskola Az ábrákból látható, hogy a diákok szinte minden esetben bejelölték a saját iskolájukat. Ha egy településen két intézménye is található a SZASZET-nak (Várpalota, Zirc), akkor a diákok a másik iskolát is nagy számban megjelölték, a Társulás intézményeként. Összességében elmondható, hogy III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolát, valamint a Várkerti Általános Iskola és Szakiskolát jelölték meg a legkevesebben. A rossz válaszok száma, viszont elenyésző volt. 12

13 3. A SZASZET intézményeit a Bakonytól a Balatonig találhatod meg. Tudod, hogy melyik településeken? (több válasz lehetséges) Veszprém Balatonfüred Zirc Ajka Várpalota Pápa Balatonfűzfő Tapolca A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a diákok mennyire tudják betájolni az SZASZET intézményeinek földrajzi elhelyezkedését. 72% 70% 68% 66% 64% 62% A SZASZET intézményeit a Bakonytól a Balatonig találhatod meg. Tudod, hogy melyik településeken? Veszprém Zirc Várpalota Balatonfűzfő A ábrából egyértelműen kiderül, hogy Veszprémet és Zircet választották legtöbben, míg Balatonfűzfőt a legkevesebben. Véleményem szerint Veszprémet azért jelölte be a válaszadók több mint 70 % - a, mert itt több rendezvény, sportrendezvény is volt, amelyeken részt vehettek. Érdekes, hogy Balatonfűzfőt kevesen jelölték be, holott a legtöbb diák itt 13

14 töltötte ki a kérdőívet. Rajtuk kívül, tehát kevesen gondolták azt, hogy Balatonfűzfőn is van intézménye a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásnak. 4. Milyen rendezvényekről hallottál vagy vettél részt, amelyeket a Bakonyi SZASZET szervezett? A fenti kérdésre sokan azt válaszolták, hogy nem hallottak, illetve nem vettek részt olyan rendezvényeken, amelyeket a TISZK szervezett. Akik igennel válaszoltak erre a kérdésre, azok többsége a SZASZET által megrendezett sportrendezvényeken vett részt. A pályázat megvalósulása során több alkalommal rendeztek asztalitenisz, röplabda és futball versenyeket, melyen az iskolák nagy létszámmal képviseltették magukat. A TISZK intézményei, illetve a Társulási Tanács ezt a hagyományt szeretné megőrizni a jövőben is, illetve még több olyan programot próbálnak szervezni, amely találkozhatnak az iskolák diákjai. A projektvezető tájékoztatása szerint a projektzáró rendezvényen minél több diákot szeretnének vendégül látni, hogy szórakozás mellett, értesüljenek a SZASZET-ról, illetve az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásáról is. 5. A SZASZET egy uniós pályázatot nyert, amelyből minden intézményének eszközöket is vásárolhatott. Tudod-e, hogy a te iskolád milyen gépekhez, berendezésekhez jutott így hozzá? Az Esélyt a jövőnek! projekt ezen időszakig csak az eszközbeszerzés része érinthette mérhetően a fiatalokat, így arról faggattuk őket, hogy tudják-e, milyen eszközhöz jutott hozzá iskolájuk a projekt segítségével Tudod, hogy az intézményed, milyen eszközökhöz jutott, a pályázat kapcsán? Igen Nem 14

15 Jól látható, hogy két iskola kivételével, a diákok nem tudtak a kérdésre válaszolni, vagy rosszul válaszoltak. Gyakran előfordult, hogy olyan gépeket, berendezéseket soroltak fel, amelyeket nem az Esélyt a jövőnek! elnevezésű uniós projekt keretében kapott az iskola. Ez abból adódhat, hogy az intézmények önállóan is több pályázatot bonyolítanak le, illetve a szakképzési hozzájárulásokból is folyamatosan fejlesztik az iskolák az eszközparkjukat, a diákok azzal nincsenek tisztában, hogy melyik gépet milyen támogatás segítségével vásárolhatta meg az intézményük. A Várkerti iskola diákjai kimagaslóan jól válaszoltak a kérdésre. A projekt keretében ez az intézmény kapta a legtöbb eszközt, melyek nagy része a tankert felújítását, bővítést szolgálta, ezekkel a gépekkel szinte nap mint nap találkoznak a tanulók. Összességében elmondható, hogy diákok ismerik a szakképzés-szervezési társulás fogalmát, többségük tudja azt is, hogy az iskolájuk egy ilyen társulásnak, a Bakonyi TISZKnek a tagja. A megkérdezettek több, mint 50 %-a azzal is tisztában van, hogy iskolájukon kívül, mely iskolák a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás tagjai, illetve, hogy ezek mely városokban helyezkednek el. Az Esélyt a jövőnek! pályázat eszközbeszerzéséről kevesebb információjuk van, de a projektzáró rendezvényen erről és a projekt más szakmai eredméyneiről is információkat szerezhetnek. 15

16 Pedagógus kérdőívek értékelése A másik megkérdezett sokaság a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás iskoláiban tanító pedagógusok voltak. Nekik már 10 kérdést tettünk fel, hogy fel tudjuk mérni, mennyire ismerik a Társulást, illetve szerettük volna megtudni, hogy az Esélyt a jövőnek! pályázatról, annak megvalósulásáról, eredményeiről hallottak-e. Az alábbiakban a feltett kérdések és az összegzések olvashatóak. 1. Tudott róla, hogy az Ön munkahelye a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézménye? igen nem A kérdőívet kitöltő pedagógusok 99 %-a tudta, hogy munkahelye a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás intézménye. A projektvezetőtől megtudtuk, hogy az Esélyt a jövőnek! pályázat indulásakor, minden iskolába ellátogattak és egy nevelőtestületi értekezleten ismertették a pedagógusokkal a pályázatot, annak céljait és a benne rejlő lehetőségeket. A megvalósulás időszakában pedig intézményenként több pedagógus aktívan részt is vett a munkában. Véleményem szerint a fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy szinte minden tanár ismeri a Bakonyi SZASZET-et és tudja, hogy annak egy iskolájában tanít. Tudott róla, hogy az Ön munkahelye a Bakonyi SZASZET intézménye? igen 1% nem 99% 16

17 2. Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Kérem, sorolja fel az iskolákat! Ezt a kérdést a SZASZET diákjainak is feltettük, de ők több verzió közül választhattak, a pedagógusoknak viszont fel kellett sorolni az iskolákat. Az eredményeket a következő oszlopdiagramok mutatják: Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? III. Béla iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Faller iskola Faller iskola Medgyaszay Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Medgyaszay iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Öveges iskola III. Béla iskola Faller iskola Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Reguly iskola Tudja-e, hogy a megye mely intézményei még a SZASZET tagjai? Várkerti iskola 20, , ,5 7,5 6,5 7 5,5 6 Jól látható, hogy a tanárok, nagy része fel tudta sorolni az Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeit. Elvétve, volt arra példa, hogy egy-egy iskolát kifelejtettek, de rossz választ például senki nem adott. 17

18 Az első két kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy az intézményekben tanító pedagógusok ismerik a szakképzés-szervezési társulást és annak intézményeit. A következő kérdésekre adott válaszok, már azt mutatják meg, hogy a pedagógusok mennyire vannak tisztában az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásával. 3. Részt vett a Bakonyi SZASZET bármely rendezvényén, ha igen melyeken? A pályázat megvalósulása alatt tájékoztató rendezvényeket, sportrendezvényeket, kiállításokat, pályaválasztási napokat rendeztek. Sokan válaszoltak igennel. A válaszokból az derült ki, hogy a tájékoztató rendezvényeken valószínűleg azok a pedagógusok vettek részt nagyobb számban, akik aktívan dolgoztak a projektben elsősorban mint szakmai megvalósítók, illetve mint a képzések résztvevői, mert legtöbben a képzéseket jelöltek meg rendezvényként. A projektmenedzsment célja az, hogy a diákok mellett minél több pedagógus is részt vegyen a projektzáró rendezvényen, és itt értesüljenek a pályázat főbb tevékenységeiről, eredményeiről. 4. Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében továbbképzés(ek)en? Ha igen, melyeken? Az Esélyt a jövőnek! projekt egyik legnagyobb célja és feladata volt a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, gazdagítása a megvalósuló továbbképzések segítségével. A képzések, tréningek nagy részét az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató bonyolította le. A tanárok 17 féle képzés közül választhattak, összesen 362 fő vett részt ezeken, 26 csoportban. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire voltak hasznosak ezek a képzések a pedagógusok szempontjából. 18

19 5. Ha részt vett valamely továbbképzésen, kérem értékelje hasznosság szempontjából! Egyáltalán nem Teljes mértékben Az kitöltők által adott pontszámok átlagolása után a következő eredmények születtek: - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és A. M. I.: 4,1 - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium: 4,3 - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium: 4,1 - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium: 3,5 - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium: 4,1 - Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái: 3,8 - Összességében az eredmény: 4,1 Az iskolánkénti és az összesített érték is arra enged következtetni, hogy a résztvevők általában elégedettek voltak a képzések színvonalával és hatékonynak, hasznosnak találták azokat. A projekt keretében az Eötvös József Pedagógia Szolgáltató ezt a kérdéskört mélyebben vizsgálja a A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására című tanulmányában. 6. Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében tananyagfejlesztésben? igen nem A projekt keretében a pedagógusok 10 tananyagot fejlesztettek. A III. Béla iskolában 2, a Faller iskolában 5, a Medgyaszay iskolában 1, az Öveges iskolában 3, a Reguly iskolákban 4, a Várkerti iskolában pedig 2 fő tananyagfejlesztővel kötött megbízási szerződést a Társulás. Az elkészített tananyagokat az iskolák igazgatói, a III. Béla művészeti szakközépiskolában pedig az igazgatóhelyettes lektorálta. Így összesen 23 tanár vett részt a tananyagfejlesztésben, közülük többen kitöltötték a kérdőívet is (az összes kitöltő 15 %-a). 19

20 Részt vett az Esélyt a jövőnek! uniós projekt keretében tananyagfejlesztésben? igen nem 15% 85% 7. Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Nem hallottam róla Igen Folyamatosan értesültem az eseményekről A fenti kérdésre a következő diagramok adják meg a választ: Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? III. Béla iskola nem igen folyamatosan Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Faller iskola nem igen folyamatosan 20

21 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Medgyaszay iskola Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Öveges iskola nem igen folyamatosan 0 nem igen folyamatosan 20 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Reguly iskola 5 Kapott tájékoztatást a Bakonyi SZASZET Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázatának megvalósulásáról? Várkerti iskola 10 0 nem igen folyamatosan 0 nem igen folyamatosan A diagramokból egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezett pedagógusok nagy része értesült az Esélyt a jövőnek! projekt megvalósulásáról. A kérdőívet kitöltők kevesebb, mint 1/5-öd része adta azt a választ, hogy nem kapott tájékoztatást a pályázatról. Körülbelül ugyanennyien voltak azok is, akik folyamatosan értesültek a megvalósulásról. Ezt a választ valószínűleg az igazgatók, igazgatóhelyettesek, szakmai megvalósítók, intézményi kapcsolattartók, tananyagfejlesztők adták. A válaszadóknak a 2/3-a pedig a második lehetőséget jelölte meg. Összességében elmondható, hogy a pedagógusok amellett, hogy ismerik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, annak az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projektjéről is informáltak. 8. Fel tudja sorolni az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítókat az iskolájából? (mentor, fejlesztőpedagógus, pszichológus)? A projekt keretében iskolánként 4-4 mentort, 1-1 fejlesztőpedagógust és a 6 iskolában összesen 3 pszichológust alkalmazott a SZASZET megbízási jogviszonyban illetve vállalkozási szerződéssel. Ők egyrészt a tanulókat mentorálták, másrészt az osztályfőnökök, pedagógusok munkáját segítették, rámutattak a megoldandó problémákra, megoldásokat, lehetőségeket tártak fel előttük. 21

22 A mentorok az iskolák pedagógusai közül kerültek ki, a fejlesztőpedagógusok, pszichológusok viszont külső szakemberek Fel tudja sorolni az Esélyt a jövőnek! elnevezésű projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítókat az iskolájából? igen nem részben Látható, hogy a tanárok nagy része fel tudta sorolni a szakmai megvalósítókat. Ez bizonyítja azt is, hogy tényleg folyamatos kapcsolatban voltak egymással a munka erdményessebbé tétele és a tanulók érdekében. 9. Tudja, hogy az Esélyt a jövőnek! projekt keretében milyen gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá az Ön intézménye? Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban a diákokat is megkérdeztük. A tanulók nagyobb része nem tudta, hogy a pályázat keretében milyen eszközökhöz jutott hozzá az iskolájuk, ezt az alábbi diagram mutatja is: Tudod, hogy az intézményed, milyen eszközökhöz jutott, a pályázat kapcsán? Igen Nem 22

23 A tanároknál a TISZK projektmenedzsmentjének folyamatos tájékoztató tevékenységét, illetve az igazgatók és a szakami megvalósítók aktív munkáját igazolóan - természetsen más képet kaptunk: Tudja, hogy az Esélyt a jövőnek! projekt keretében milyen gépekhez, berendezésekhez jutott hozzá az Ön intézménye? igen nem Ahogy látható tejesen megfordult az igen és a nem választ adók aránya. A kérdőívet kitöltő pedagógusok nagy része tisztában van azzal, hogy a iskolájuk a projekt keretében eszközökhöz is hozzájutott, emellett konkrétan azt is tudják, hogy melyek ezek az eszközök, gépek, berendezések. 10. Tudja, hogy intézménye felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézményi akkreditációhoz (esetleg mindkettőhöz) jut hozzá az Esélyt a jövőnek! projekt keretében? Igen Nem Az kérdőív utolsó kérdése az akkreditációkra irányult. A projektben egy szakértő segítette az iskolákat abban, hogy felnőttképzési program, illetve felnőttképzési intézmény akkreditációhoz juthassanak, hiszen a pályázat célja a szakképzés fejlesztése mellett a felnőttképzés fejlesztése, kiterjesztése is volt. 23

24 A pedagógusok közel 70 %-a értesült arról, hogy intézményük felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézmény akkreditációhoz jutott, illetve fog hozzájutni a pályázat segítségével, amely egy jó arány. Tudja, hogy intézménye felnőttképzési program vagy felnőttképzési intézményi akkreditációhoz jut hozzá az Esélyt a jövőnek! projekt keretében? igen nem 31% 69% A kérdőívet a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 6 intézményének 104 pedagógusa töltötte ki. Ez a szám az iskolákban tanító tanárok 60 %-a. Kérdőívet kitöltők száma III.Béla iskola Faller iskola Medgyaszay iskola Öveges iskola Reguly iskola Várkerti iskola 24

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Jelentési kötelezettség

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés Pethő Balázs Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 2010. február 25. 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 1 A SZASZET működésével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szám: 02/91-3/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg GINOP-6.1.5-16 10 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/ 285-8/2009. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről. 2009. december 1-jétől 2010. december 31-ig

BESZÁMOLÓ. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről. 2009. december 1-jétől 2010. december 31-ig PÁPAI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 105. 8500 PÁPA, KÜLSŐ-VESZPRÉMI U. 2. BESZÁMOLÓ A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről 2009. december 1-jétől 2010. december 31-ig 1 Pápai Szakképzés-szervezési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Nagykanizsa, 2013.05.16.

Nagykanizsa, 2013.05.16. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) tapasztalatok és feladatok a közoktatási intézmények fenntartóváltását követően Nagykanizsa, 2013.05.16. Projekt Uniós Hazai Projekt státusza: megvalósítás

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/102-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben