Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei"

Átírás

1 Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szám: 02/91-3/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról Előadó: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás elnöke, Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás elnöke, Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet irodavezető Monostory Zsuzsanna közoktatási referens Szigeti Ilona közoktatási referens Pápa Város Polgármesteri Hivatala Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 2 BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE Tisztelt Közgyűlés! A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás a 36/2008. (III.27.) MÖK határozat és a 94/2008. (IV.24.) képviselő-testületi határozat értelmében július 1-i hatállyal alakult meg a Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő Várkerti Általános Iskola és Tagiskolái, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium bevonásával. A megalakulást követően rendben megtörténtek a működéshez szükséges regisztrációk (törzskönyvi nyilvántartásba vétel, NSZFI regisztráció, APEH nyilvántartásba vétel, bankszámlanyitás). A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás irányítását ellátó Társulási Tanács június 24-én tartotta alakuló ülését - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviseletében - Galambos Szilvia, Talabér Márta és Horváth László képviselők, valamint - Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében - Huszárné Bacsárdi Valéria, Katona Csaba és Treuer Imre képviselők részvételével. A Társulási Tanács tagjai Galambos Szilvia képviselő asszonyt választották meg a Társulási Tanács elnökének és Treuer Imrét elnökhelyettesének. A Társulási Tanács ülésein az állandó meghívottak közül rendszeresen részt vesznek az érintett intézmények vezetői, valamint a kamarák és a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság képviselői. A testület az elmúlt időszakban hat ülést tartott, melyek során elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának munkarendjét és és évi munkatervét, jóváhagyta Szervezeti és működési szabályzatát, évi költségvetését, a pályázati beszerzések miatt szükségessé vált Közbeszerzési szabályzatát és Közbeszerzési tervét szeptember 30-i ülésén meghallgatta a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról szóló beszámolót, majd megvitatta a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság képzési irányaira vonatkozó megállapításait, illetve ennek tükrében november 19-én meghatározta a szakképzés-fejlesztési támogatás elveit és jóváhagyta a Fejlesztési támogatási megállapodás a szakképzési hozzájárulás átadásáról és a Megállapodás a fejlesztési támogatás felhasználásáról keret-megállapodásokat. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben tanulók közül a szakképzésben résztvevők száma megalakuláskor 2143 fő (ebből 90 tanuló a Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő Várkerti Általános Iskola és Tagiskolái diákja), míg a október 1-jei statisztikai adatok szerint jelenleg 2156 fő (ebből 74 tanuló a Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő Várkerti Általános Iskola és Tagiskolái diákja). Ebből adódóan Várpalota Város Önkormányzata 2008-ban Ft-tal járult hozzá a TISZK működéséhez, április 31-ig pedig Ft-tal, míg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008-ban Ft-tal, 2009-ben Ft-tal támogatta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésének költségeit. A Társulás gazdálkodását megállapodás alapján a gesztorönkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala segíti.

3 3 Szakképzés-fejlesztési támogatások fogadására szeptember 1. után a minimum 1500 szakképzésben résztvevő tanulóval rendelkező, regisztrált TISZK-ek jogosultak. Az intézményekkel szoros együttműködésben, munkánk eredményeként ezen időszaktól december 31-ig Ft támogatás folyt be a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás számlájára, mely december 31-ig a támogató által megjelölt szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzésre és továbbképzésre fordítható a támogató által megjelölt képzőhelyen. A támogatásokkal kapcsolatos jogszabályi előírásoknak határidőre eleget tettünk. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara október 20-án szervezett Szakképzési fórumot, melyen lehetőség nyílt - a megyei TISZK-ek bemutatkozása keretében - Galambos Szilviának, a Társulási Tanács elnökének a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulást a jelenlévőkkel megismertetni. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 13-án 212/2007. (XII.13.) MÖK határozatával kifejezte azon szándékát, hogy Várpalota Város Önkormányzatával közös pályázatot nyújt be a TÁMOP 2.2.3/07/2 kódszámú A TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázatra. A beadott pályázat az első fordulóban sikerrel szerepelt, ezért a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás június 10-én a második fordulóra is benyújthatta pályázatát. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szeptember 1-én hozta meg támogató döntését, így február 18-án sor kerülhetett a támogatási szerződés aláírására, melynek eredményeként Ft támogatással lehetőség nyílik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás szervezetfejlesztésére, a partnerintézmények kínálatának összehangolására, tananyag- és tartalomfejlesztésre, valamint az oktatói kompetenciák és közösségi funkciók fejlesztésére. A projekt sikeres megvalósítása érdekében február 23-án megalakult a projektmenedzsment, melynek irányításával megkezdődött a pályázatban tervezettek megvalósítása. A projekt részeként a társulás intézményeiben közös pályakövetési, minőségbiztosítási rendszer és szakképzés-fejlesztési terv kidolgozására kerül sor, melyeknek eredményeként várhatóan szinten tartható a TISZK tanulólétszáma, növekszik a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma, a képzést sikeresen elvégzők, valamint a szakmájukban elhelyezkedők aránya, illetve csökken a képzésből lemorzsolódók aránya. A létrejött Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás legfőbb célja a partnerintézmények szakmai képzési struktúrájának összehangolása, figyelembe véve a térség és a települések munkaerőigényét, a célcsoport igényeit és szükségleteit, valamint a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott képzési irányokat és beiskolázási arányokat. A szakképzési szerkezet racionalizálásának következtében várhatóan minőségi változás áll be az oktatás tartalmát illetően, nagyobb hangsúly kerül a gyakorlati képzésre, aminek következtében a tanulók versenyképes és azonnal hasznosítható tudás birtokában lépnek ki a munkaerő-piacra. Olyan kompetenciákat sajátítanak el, melyekkel szakmájukban könnyebben tudnak elhelyezkedni, megállják helyüket, így a vállalkozók, munkaadók hosszú távra tervezhetnek, s nem kell tartaniuk a szakmunkások folyamatos fluktuációjától. A jól képzett, megbízható szakemberek által nyújtott igényes és minőségi munka emeli a szakképzés és a szakmunkás életpálya megbecsültségét. A TÁMOP kódszámú pályázathoz kapcsolódóan, az első fordulójában való eredményes részvétel esetén lehetőség nyílt pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TISZK rendszerhez kapcsolódó

4 4 infrastrukturális fejlesztések című, TIOP 3.1.1/08/1 kódszámú pályázatra a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás infrastrukturális fejlesztésére. A beadott TIOP pályázat sikertelen volt, újabb pályázati kiírás esetén tervezzük az ismételt részvételt. Ugyancsak a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a Társulás csatlakozott az Egész életen át tartó tanulás (Leonardo da Vinci alprogram) partnerségi projekthez, a szakoktatásban és -képzésben megvalósuló innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése érdekében. Az öt ország (Franciaország, Németország, Anglia, Dánia, Magyarország) részvételével benyújtott pályázat a résztvevő intézményekben a kiválasztott szakmák tanterveinek, tananyagtartalmainak összehasonlításával hozzá kíván járulni a szakképzésben bevezetni tervezett egységes Európai Kreditátviteli Rendszer kidolgozásához és ezzel segíteni a fiatalok európai mobilitását. A pályázat befogadásra került, elbírálása 2009 nyarán várható. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás rövid távú teendőit és terveit alapvetően a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló szervezetfejlesztés és annak eredményei határozzák meg, hosszabb távon a jelenleg kidolgozás alatt álló, a régió életét is meghatározó kormányzati, illetve regionális Szakképzés-fejlesztési stratégia. Veszprém, április 8. Galambos Szilvia s.k.

5 5 BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE Tisztelt Közgyűlés! A közoktatási, szakképzési és a szakképzési hozzájárulásról szóló törvények évi módosítása a fenntartókat térségi integrált szakképző központok (továbbiakban: TISZK-ek) kialakítására ösztönözve alapvető változásokat generált a szakképzés intézményhálózatában. A jogalkotók szándéka és célja a szakmai képzés piacképességének, illetve a gazdaság igényeinek való tökéletesebb megfeleltetés biztosítása, valamint a szakképzési rendszerbe jutó pénzek racionálisabb felhasználásán keresztül a szakképzés egész struktúrájának megújítása volt. A 37/2008.(III.27.)MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város Önkormányzata társulási megállapodást kötve egymással, július1-jei hatállyal megalapította a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást. A Társulási Tanácsban a Veszprém Megyei Önkormányzatot Hári Lenke, Stolár Mihály és Kovács Zoltán János, Tapolca Város Önkormányzatát Horváthné Szalay Gyöngyi, Marton József és Buzás Gyula képviselik. A Társulás önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, ezen feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának munkatársai látják el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdetben a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchenyi István Szakképző Iskola, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola bevonásával többcélú, közös igazgatású intézmény létrehozásával kívánta megszervezni a térségi integrált szakképző központot. Később ezen határozatát felülvizsgálva döntött a TISZK szakképzésszervezési társulás útján történő kialakítása mellett. (Ez a döntés a TÁMOP / azonosítószámú pályázatban bemutatott TISZK tervezett jogi formájának megváltoztatását és a pályázati fordulóból történő kimaradást eredményezte.) A létrehozott TISZK teljes szakképző iskolai tanulólétszáma a október 1-jei adatok alapján fő, melyből 578 fő Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában, míg fő a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben tanul. A tanulók fenntartók közötti megoszlásának 23% - 77%-os aránya szinte teljesen megegyezik a társulási megállapodásban rögzítettekkel (21% - 79%). A társulási megállapodás értelmében a társulás költségvetését a felek tanulólétszám-arányosan biztosítják. A költségvetés a évben 2.000eFt, melyből Ft-ot Tapolca Város Önkormányzata biztosít. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2009.(III.26.)MÖK határozatával - korábbi döntését felülvizsgálva - a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium önállóságát visszaállította és az ebből származó intézkedéseket megtette. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást július 1-jei alapítási dátummal a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal az adószámát kiadta. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás június 24-én tartotta alakuló ülését. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács elnökének Stolár Mihály képviselőt, elnökhelyettesének, Marton József képviselőt választották. Az alakuló ülésen a

6 6 Társulási Tanács tagjai javaslatot tettek a szervezeti és működési szabályzat, valamint a munkarend kidolgozására, illetve azon személyek körére, akik az ülésekre meghívót kapnak. A minél szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében a két társult önkormányzat képviselőin túlmenően az érintett gazdasági kamarák, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: RFKB) önkormányzati delegáltja, továbbá a társuláshoz tartozó intézmények vezetői a Társulási Tanács üléseinek állandó meghívottjai. A szeptember 29-én megtartott ülésen a Társulási Tanács elfogadta a szervezeti és működési szabályzatot, és meghallgatta a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról szóló beszámolót. A Társulási Tanács eddigi munkája során jó együttműködést és aktív munkakapcsolatot alakított ki az RFKB-val. A szakképzést érintő a fentiekben már hivatkozott évi jogszabályi változások következtében szeptember 1-jétől már a TISZK jogosult a szakképzési fejlesztési támogatások fogadására. Ennek feltétele a 13/2008.(VII.22.)SZMM rendelet szerinti regisztráció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél (NSZFI). A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást az NSZFI november 18-ával RT02-010/2008. számon nyilvántartásba vette, tehát ettől az időponttól jogosult a fejlesztési megállapodások megkötésére és a támogatások fogadására. Ennek érdekében a Társulási Tanács kidolgozta és a november 26-án megtartott ülésén elfogadta a gazdálkodó szervezetekkel kötendő fejlesztési megállapodások szövegét. Megtárgyalta a fejlesztési támogatások felhasználásnak elveit is, és azt a döntést hozta, hogy a évi pénzösszegek felhasználását nem szabályozza, hanem külön megállapodás megkötésével átadja a szakképző intézményeknek a gyakorlati képzés fejlesztése céljából. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számlájára december 31-éig Ft fejlesztési támogatás érkezett. A fejlesztési támogatások fogadásához és felhasználásához kapcsolódó, az NSZFI felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás határidőre eleget tett. A jogszabályi változások következménye, hogy a szakképzési fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó valamennyi adminisztrációs kötelezettség (szerződések megkötése, nyilvántartása, adatszolgáltatás és elszámolás) a TISZK-eket és nem az intézményeket terheli. Jogszabálysértés esetén a szankció nemcsak egy intézményt, hanem a TISZK egészét érinti, ezért különös fontosságú a határidők betartása és a pontos adatszolgáltatás. Ennek érdekében a Társulási Tanács egységes eljárásrendet dolgozott ki, amit a tapasztalatok tükrében folyamatosan finomít. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás február 17-én tartotta negyedik ülését, melyen elfogadta a Társulási Tanács évi munkatervét, illetőleg előzetesen elfogadta évi költségvetését. Az idei év feladatai között megfogalmazódott, hogy a Társulási Tanács üléseit lehetőség szerint a TISZK-hez tartozó intézményekben lenne célszerű megszervezni. A Társulás Tanács az eddig tartott üléseken mindig határozatképes volt, a költségvetést és a szervezeti és működési szabályzatot érintő ügyek tárgyalásakor valamennyi tagja jelen volt. Az eddigi működési tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellátandó feladatok TISZK-en keresztül történő megszervezése teljesen új, előzmények nélküli eljárásrendek kialakítását - és folyamatos felülvizsgálatát igénylik. A napi ügyintézést szükségszerűen lassítja és nehezebbé teszi, hogy a döntéshozó Társulási Tanács tagjai, valamint az aláírói jogosultsággal rendelkező elnök és elnökhelyettes a megye távolabbi városaiban élnek.

7 7 A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás jövőbeni terveit és tennivalóit alapvetően az RFKB iránymutatásai, valamint a Közép-dunántúli Régió szakképzésfejlesztési stratégiája határozza meg. A középtávú feladatok között az önálló intézkedési terv elkészítése, illetve a szakképzési fejlesztési támogatások elosztási elveinek kidolgozása szerepel. Veszprém, április 08. Stolár Mihály s.k.

8 8 Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Elnökétől Pápa, Külső-Veszprémi út 2. Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás, a Társulási Tanács Elnöke Tisztelt Közgyűlés! Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 149/2007. (XI. 29.) határozatával döntött, hogy július 1-jétől Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium néven összevonja a fenntartásában működő szakképző intézményeket, a Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégiumot, és a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégiumot. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007 decemberi ülésén döntött augusztus 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével szakképzés-szervezési társulást - térségi integrált szakképző központot - hoz létre a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium bevonásával. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a március 27-i ülésén, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a április 3-i ülésén hagyta jóvá a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását. A Társulási Tanács tagjai Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében: - Dr. Németh Márta, - Papp Tamás, - Takács Szabolcs. Pápa Város Önkormányzata képviseletében: - Dr. Áldozó Tamás, - Grőber Attila, - Venczel Csaba. A Társulási Tanács július 17-én tartott alakuló ülését, melyen kimondta a társulás augusztus 1. napi hatállyal történő megalakulását, elfogadta Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Társulási Tanács tagjai sorából megválasztotta elnökét, dr. Áldozó Tamás, alelnökét, Grőber Attila személyében. A Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás Társulási Tanácsa szeptember 17-én tartott ülésén fogadta el a évi költségvetését, december 29-i ülésén döntött a Közbeszerzési Szabályzat, valamint a közbeszerzési terv jóváhagyásáról.

9 9 A Társulási Tanács február 18-i ülésén módosította a évi költségvetését, valamint jóváhagyta a évi költségvetését. Tájékoztató folyamatban lévő pályázati projektekről A Nemzeti Fejlesztési Terv II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kiírásra került A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása A TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel a TÁMOP 2.2.3/07/2 kódszámú kétfordulós pályázat. A pályázati kiírás szerint nyertes pályázat esetén mft önrész nélküli támogatáshoz juthat a fenntartó a következő tevékenységekre: szakképző iskolák együttműködésével, integrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés, irányítási rendszer kialakítása, moduláris szakképzésekre való felkészítés, hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása, továbbképzés, munkavállalói kompetenciák fejlesztése. Támogatható még a modulrendszerű szakképzéshez kapcsolódó fejlesztő tevékenység, közösségi funkciók ellátása hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára, tanácsadási tevékenység a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára a gyakorlati oktatás helyszínén. Pápa Város Önkormányzata a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködve külső szakértők bevonásával készített pályázatot, amely a pályázati felhívásnak megfelelően, amely határidőre benyújtásra került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség április 23-án értesítette Pápa Város Önkormányzatát, hogy a Pápai TISZK szakmai fejlesztése címen benyújtott pályázatot a második fordulóba jutásra érdemesnek ítélte. Kiemelendő, hogy a formai és tartalmi szempontoknak is megfelelő összesen 32 pályázat közül a pápai a 7. legmagasabb pontszámot érte el a bírálaton. A II. fordulós pályázati anyag benyújtásának határideje július 10. volt. A II. fordulóban végzett eredményes munka alapján a szeptember 1-jei döntés értelmében Pápa Város Önkormányzata a Pápai TISZK szakmai fejlesztésére benyújtott pályázaton ,- Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázaton elnyert támogatás elsősorban szervezetfejlesztésre fordítható. Az elnyert támogatás révén hosszú távon lehetővé válik a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulásban érintett intézményekben, hogy : - a képzés a munkaerőpiac igényeihez igazodjon, növelje a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeit, csökkentve ezzel a térség munkanélküliségét, - újabb lépések történhetnek a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási rendszerből történő lemorzsolódásának csökkentésére, megakadályozására.

10 10 - Ezeknek a tanulóknak az új módszerekkel való segítésére a szakképzésben való eredményesség, a szakma-szerzés érdekében. Nőjön a szakképzést sikeresen befejezők száma, csökkenjen az évismétlések aránya, nőjön a szakképzésben tanulószerződés keretében résztvevők száma. - Növekedjen a tanulók körében a közösségi tevékenységekben résztvevők aránya, a számukra felajánlott programok vonzereje miatt. - Hagyományos és digitális tananyagfejlesztéshez eszközök beszerzése. - pedagógusok, új, korszerű, a megváltozott jogszabályi feltételeknek és egyéb körülményeknek megfelelő át- és továbbképzése. Rövidtávon lehetővé válik - az új rendszerben való működés, az irányítás szervezeti kereteinek kidolgozása, - az együttműködés formáinak kialakítása. A pályázat elnyerését követően a Közreműködő Szervezet értesítette a pályázót a szerződéskötés feltételeiről. Ezek közül a legfontosabb, hogy a Támogatási Szerződés kizárólag a létrejött, valamint az NSZFI-nél regisztrált TISZK-kel, esetünkben a Szakképzés-szervezési Társulással köt. Az NSZFI a regisztrációt október 6. napi hatállyal végezte el, s vette TISZK-ként nyilvántartásba a Pápai Szakképzés-szerzési Társulást. A szerződéskötéshez előírt dokumentáció az ESZA Kht. részére megküldésre került. Megtörtént a költségvetés Bíráló Bizottság döntésének megfelelő átdolgozása. A Támogatási Szerződés aláírására február 16-án került sor. TIOP PÁLYÁZAT A TÁMOP pályázat nyerteseként Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció kertében kiírt TIOP-3.1.1/08/1 kódszámú a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című pályázatra. A TIOP pályázat keretében támogatás igényelhető: gyakorlati képzőhely(ek) korszerű eszközökkel történő felszerelésére, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések elméleti és gyakorlati képzéséhez szükséges új eszközök beszerzésére, a szakképzési feladatellátáshoz használt infrastruktúra fejlesztésére, meglévő épületek helyett új többfunkciós, akadálymentesített - épület építésére. A pályázathoz minimum 10% önrész biztosítása szükséges. A pályázat ,- Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításához szükséges önrész: ,- Ft A projekt összköltsége: ,- Ft. Pápa Város Önkormányzata tárgyalást kezdeményezett a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnökével az önrészhez történő hozzájárulás érdekében, az ügyben még nem történt megállapodás.

11 11 A támogatásból sor kerül a TISZK székhelyének (Külső-Veszprémi út 2.) 8 új tanteremmel történő bővítésére, többfunkciós átalakítására. A szakképzés fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére, tanbolt kialakítására kerül sor. A projektben érintett Acsády Ignác Szakképző Iskola épületében ,- Ft értékben akadálymentesítésre, továbbá ,- Ft értékben fodrász tanműhely kialakítására, berendezésére, a volt Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola épületében projektarányos akadálymentesítésre, akadálymentes kollégiumi szoba kialakítására kerül sor. A pályázat elnyerését követően a Közreműködő Szervezet értesítette a pályázót a szerződéskötés feltételeiről. A szerződéskötéshez előírt dokumentáció jogerős hatósági építési engedély kivételével - az ESZA Kht. részére megküldésre került. Megtörtént a költségvetés Bíráló Bizottság döntésének megfelelő átdolgozása. A Támogatási Szerződés aláírására március 18-án került sor. Mind a TÁMOP, mind pedig a TIOP pályázat megvalósításának határideje: október 30. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő Pápa, március 24. Dr. Áldozó Tamás s.k. Társulási Tanács elnöke

12 12 Tisztelt Közgyűlés! Kérem a fenti beszámolók megtárgyalását és elfogadását. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:.../2009.(iv.23.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról szóló beszámolókat. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke Galambos Szilvia s.k. Stolár Mihály s.k. Dr. Áldozó Tamás s.k. társulási tanács elnöke társulási tanács elnöke társulási tanács elnöke

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés Pethő Balázs Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 2010. február 25. 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 1 A SZASZET működésével

Részletesebben

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2009. november 19-i ülésére

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2009. november 19-i ülésére Szám:02/267-6/2009 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére Szám:14/676-4/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 25. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés 1. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrejöttével kapcsolatos helyzetelemzés 1.1 A Bakonyi Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények képzési szerkezetének racionalizálása során végrehajtott intézkedésekről 2004 2008 között Összeállította: Közoktatási Iroda Középfokú oktatás

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53. A NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben