Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei"

Átírás

1 Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szám: 02/91-3/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról Előadó: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás elnöke, Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás elnöke, Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet irodavezető Monostory Zsuzsanna közoktatási referens Szigeti Ilona közoktatási referens Pápa Város Polgármesteri Hivatala Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 2 BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE Tisztelt Közgyűlés! A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás a 36/2008. (III.27.) MÖK határozat és a 94/2008. (IV.24.) képviselő-testületi határozat értelmében július 1-i hatállyal alakult meg a Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő Várkerti Általános Iskola és Tagiskolái, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium bevonásával. A megalakulást követően rendben megtörténtek a működéshez szükséges regisztrációk (törzskönyvi nyilvántartásba vétel, NSZFI regisztráció, APEH nyilvántartásba vétel, bankszámlanyitás). A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás irányítását ellátó Társulási Tanács június 24-én tartotta alakuló ülését - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviseletében - Galambos Szilvia, Talabér Márta és Horváth László képviselők, valamint - Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében - Huszárné Bacsárdi Valéria, Katona Csaba és Treuer Imre képviselők részvételével. A Társulási Tanács tagjai Galambos Szilvia képviselő asszonyt választották meg a Társulási Tanács elnökének és Treuer Imrét elnökhelyettesének. A Társulási Tanács ülésein az állandó meghívottak közül rendszeresen részt vesznek az érintett intézmények vezetői, valamint a kamarák és a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság képviselői. A testület az elmúlt időszakban hat ülést tartott, melyek során elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának munkarendjét és és évi munkatervét, jóváhagyta Szervezeti és működési szabályzatát, évi költségvetését, a pályázati beszerzések miatt szükségessé vált Közbeszerzési szabályzatát és Közbeszerzési tervét szeptember 30-i ülésén meghallgatta a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról szóló beszámolót, majd megvitatta a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság képzési irányaira vonatkozó megállapításait, illetve ennek tükrében november 19-én meghatározta a szakképzés-fejlesztési támogatás elveit és jóváhagyta a Fejlesztési támogatási megállapodás a szakképzési hozzájárulás átadásáról és a Megállapodás a fejlesztési támogatás felhasználásáról keret-megállapodásokat. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben tanulók közül a szakképzésben résztvevők száma megalakuláskor 2143 fő (ebből 90 tanuló a Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő Várkerti Általános Iskola és Tagiskolái diákja), míg a október 1-jei statisztikai adatok szerint jelenleg 2156 fő (ebből 74 tanuló a Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő Várkerti Általános Iskola és Tagiskolái diákja). Ebből adódóan Várpalota Város Önkormányzata 2008-ban Ft-tal járult hozzá a TISZK működéséhez, április 31-ig pedig Ft-tal, míg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008-ban Ft-tal, 2009-ben Ft-tal támogatta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésének költségeit. A Társulás gazdálkodását megállapodás alapján a gesztorönkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala segíti.

3 3 Szakképzés-fejlesztési támogatások fogadására szeptember 1. után a minimum 1500 szakképzésben résztvevő tanulóval rendelkező, regisztrált TISZK-ek jogosultak. Az intézményekkel szoros együttműködésben, munkánk eredményeként ezen időszaktól december 31-ig Ft támogatás folyt be a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás számlájára, mely december 31-ig a támogató által megjelölt szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzésre és továbbképzésre fordítható a támogató által megjelölt képzőhelyen. A támogatásokkal kapcsolatos jogszabályi előírásoknak határidőre eleget tettünk. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara október 20-án szervezett Szakképzési fórumot, melyen lehetőség nyílt - a megyei TISZK-ek bemutatkozása keretében - Galambos Szilviának, a Társulási Tanács elnökének a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulást a jelenlévőkkel megismertetni. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 13-án 212/2007. (XII.13.) MÖK határozatával kifejezte azon szándékát, hogy Várpalota Város Önkormányzatával közös pályázatot nyújt be a TÁMOP 2.2.3/07/2 kódszámú A TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázatra. A beadott pályázat az első fordulóban sikerrel szerepelt, ezért a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás június 10-én a második fordulóra is benyújthatta pályázatát. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szeptember 1-én hozta meg támogató döntését, így február 18-án sor kerülhetett a támogatási szerződés aláírására, melynek eredményeként Ft támogatással lehetőség nyílik a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás szervezetfejlesztésére, a partnerintézmények kínálatának összehangolására, tananyag- és tartalomfejlesztésre, valamint az oktatói kompetenciák és közösségi funkciók fejlesztésére. A projekt sikeres megvalósítása érdekében február 23-án megalakult a projektmenedzsment, melynek irányításával megkezdődött a pályázatban tervezettek megvalósítása. A projekt részeként a társulás intézményeiben közös pályakövetési, minőségbiztosítási rendszer és szakképzés-fejlesztési terv kidolgozására kerül sor, melyeknek eredményeként várhatóan szinten tartható a TISZK tanulólétszáma, növekszik a szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma, a képzést sikeresen elvégzők, valamint a szakmájukban elhelyezkedők aránya, illetve csökken a képzésből lemorzsolódók aránya. A létrejött Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás legfőbb célja a partnerintézmények szakmai képzési struktúrájának összehangolása, figyelembe véve a térség és a települések munkaerőigényét, a célcsoport igényeit és szükségleteit, valamint a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott képzési irányokat és beiskolázási arányokat. A szakképzési szerkezet racionalizálásának következtében várhatóan minőségi változás áll be az oktatás tartalmát illetően, nagyobb hangsúly kerül a gyakorlati képzésre, aminek következtében a tanulók versenyképes és azonnal hasznosítható tudás birtokában lépnek ki a munkaerő-piacra. Olyan kompetenciákat sajátítanak el, melyekkel szakmájukban könnyebben tudnak elhelyezkedni, megállják helyüket, így a vállalkozók, munkaadók hosszú távra tervezhetnek, s nem kell tartaniuk a szakmunkások folyamatos fluktuációjától. A jól képzett, megbízható szakemberek által nyújtott igényes és minőségi munka emeli a szakképzés és a szakmunkás életpálya megbecsültségét. A TÁMOP kódszámú pályázathoz kapcsolódóan, az első fordulójában való eredményes részvétel esetén lehetőség nyílt pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TISZK rendszerhez kapcsolódó

4 4 infrastrukturális fejlesztések című, TIOP 3.1.1/08/1 kódszámú pályázatra a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás infrastrukturális fejlesztésére. A beadott TIOP pályázat sikertelen volt, újabb pályázati kiírás esetén tervezzük az ismételt részvételt. Ugyancsak a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a Társulás csatlakozott az Egész életen át tartó tanulás (Leonardo da Vinci alprogram) partnerségi projekthez, a szakoktatásban és -képzésben megvalósuló innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése érdekében. Az öt ország (Franciaország, Németország, Anglia, Dánia, Magyarország) részvételével benyújtott pályázat a résztvevő intézményekben a kiválasztott szakmák tanterveinek, tananyagtartalmainak összehasonlításával hozzá kíván járulni a szakképzésben bevezetni tervezett egységes Európai Kreditátviteli Rendszer kidolgozásához és ezzel segíteni a fiatalok európai mobilitását. A pályázat befogadásra került, elbírálása 2009 nyarán várható. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás rövid távú teendőit és terveit alapvetően a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló szervezetfejlesztés és annak eredményei határozzák meg, hosszabb távon a jelenleg kidolgozás alatt álló, a régió életét is meghatározó kormányzati, illetve regionális Szakképzés-fejlesztési stratégia. Veszprém, április 8. Galambos Szilvia s.k.

5 5 BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE Tisztelt Közgyűlés! A közoktatási, szakképzési és a szakképzési hozzájárulásról szóló törvények évi módosítása a fenntartókat térségi integrált szakképző központok (továbbiakban: TISZK-ek) kialakítására ösztönözve alapvető változásokat generált a szakképzés intézményhálózatában. A jogalkotók szándéka és célja a szakmai képzés piacképességének, illetve a gazdaság igényeinek való tökéletesebb megfeleltetés biztosítása, valamint a szakképzési rendszerbe jutó pénzek racionálisabb felhasználásán keresztül a szakképzés egész struktúrájának megújítása volt. A 37/2008.(III.27.)MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város Önkormányzata társulási megállapodást kötve egymással, július1-jei hatállyal megalapította a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást. A Társulási Tanácsban a Veszprém Megyei Önkormányzatot Hári Lenke, Stolár Mihály és Kovács Zoltán János, Tapolca Város Önkormányzatát Horváthné Szalay Gyöngyi, Marton József és Buzás Gyula képviselik. A Társulás önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, ezen feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának munkatársai látják el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdetben a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchenyi István Szakképző Iskola, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola bevonásával többcélú, közös igazgatású intézmény létrehozásával kívánta megszervezni a térségi integrált szakképző központot. Később ezen határozatát felülvizsgálva döntött a TISZK szakképzésszervezési társulás útján történő kialakítása mellett. (Ez a döntés a TÁMOP / azonosítószámú pályázatban bemutatott TISZK tervezett jogi formájának megváltoztatását és a pályázati fordulóból történő kimaradást eredményezte.) A létrehozott TISZK teljes szakképző iskolai tanulólétszáma a október 1-jei adatok alapján fő, melyből 578 fő Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában, míg fő a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben tanul. A tanulók fenntartók közötti megoszlásának 23% - 77%-os aránya szinte teljesen megegyezik a társulási megállapodásban rögzítettekkel (21% - 79%). A társulási megállapodás értelmében a társulás költségvetését a felek tanulólétszám-arányosan biztosítják. A költségvetés a évben 2.000eFt, melyből Ft-ot Tapolca Város Önkormányzata biztosít. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2009.(III.26.)MÖK határozatával - korábbi döntését felülvizsgálva - a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium önállóságát visszaállította és az ebből származó intézkedéseket megtette. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást július 1-jei alapítási dátummal a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal az adószámát kiadta. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás június 24-én tartotta alakuló ülését. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács elnökének Stolár Mihály képviselőt, elnökhelyettesének, Marton József képviselőt választották. Az alakuló ülésen a

6 6 Társulási Tanács tagjai javaslatot tettek a szervezeti és működési szabályzat, valamint a munkarend kidolgozására, illetve azon személyek körére, akik az ülésekre meghívót kapnak. A minél szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében a két társult önkormányzat képviselőin túlmenően az érintett gazdasági kamarák, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: RFKB) önkormányzati delegáltja, továbbá a társuláshoz tartozó intézmények vezetői a Társulási Tanács üléseinek állandó meghívottjai. A szeptember 29-én megtartott ülésen a Társulási Tanács elfogadta a szervezeti és működési szabályzatot, és meghallgatta a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról szóló beszámolót. A Társulási Tanács eddigi munkája során jó együttműködést és aktív munkakapcsolatot alakított ki az RFKB-val. A szakképzést érintő a fentiekben már hivatkozott évi jogszabályi változások következtében szeptember 1-jétől már a TISZK jogosult a szakképzési fejlesztési támogatások fogadására. Ennek feltétele a 13/2008.(VII.22.)SZMM rendelet szerinti regisztráció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél (NSZFI). A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást az NSZFI november 18-ával RT02-010/2008. számon nyilvántartásba vette, tehát ettől az időponttól jogosult a fejlesztési megállapodások megkötésére és a támogatások fogadására. Ennek érdekében a Társulási Tanács kidolgozta és a november 26-án megtartott ülésén elfogadta a gazdálkodó szervezetekkel kötendő fejlesztési megállapodások szövegét. Megtárgyalta a fejlesztési támogatások felhasználásnak elveit is, és azt a döntést hozta, hogy a évi pénzösszegek felhasználását nem szabályozza, hanem külön megállapodás megkötésével átadja a szakképző intézményeknek a gyakorlati képzés fejlesztése céljából. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számlájára december 31-éig Ft fejlesztési támogatás érkezett. A fejlesztési támogatások fogadásához és felhasználásához kapcsolódó, az NSZFI felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás határidőre eleget tett. A jogszabályi változások következménye, hogy a szakképzési fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó valamennyi adminisztrációs kötelezettség (szerződések megkötése, nyilvántartása, adatszolgáltatás és elszámolás) a TISZK-eket és nem az intézményeket terheli. Jogszabálysértés esetén a szankció nemcsak egy intézményt, hanem a TISZK egészét érinti, ezért különös fontosságú a határidők betartása és a pontos adatszolgáltatás. Ennek érdekében a Társulási Tanács egységes eljárásrendet dolgozott ki, amit a tapasztalatok tükrében folyamatosan finomít. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás február 17-én tartotta negyedik ülését, melyen elfogadta a Társulási Tanács évi munkatervét, illetőleg előzetesen elfogadta évi költségvetését. Az idei év feladatai között megfogalmazódott, hogy a Társulási Tanács üléseit lehetőség szerint a TISZK-hez tartozó intézményekben lenne célszerű megszervezni. A Társulás Tanács az eddig tartott üléseken mindig határozatképes volt, a költségvetést és a szervezeti és működési szabályzatot érintő ügyek tárgyalásakor valamennyi tagja jelen volt. Az eddigi működési tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellátandó feladatok TISZK-en keresztül történő megszervezése teljesen új, előzmények nélküli eljárásrendek kialakítását - és folyamatos felülvizsgálatát igénylik. A napi ügyintézést szükségszerűen lassítja és nehezebbé teszi, hogy a döntéshozó Társulási Tanács tagjai, valamint az aláírói jogosultsággal rendelkező elnök és elnökhelyettes a megye távolabbi városaiban élnek.

7 7 A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás jövőbeni terveit és tennivalóit alapvetően az RFKB iránymutatásai, valamint a Közép-dunántúli Régió szakképzésfejlesztési stratégiája határozza meg. A középtávú feladatok között az önálló intézkedési terv elkészítése, illetve a szakképzési fejlesztési támogatások elosztási elveinek kidolgozása szerepel. Veszprém, április 08. Stolár Mihály s.k.

8 8 Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Elnökétől Pápa, Külső-Veszprémi út 2. Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás, a Társulási Tanács Elnöke Tisztelt Közgyűlés! Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 149/2007. (XI. 29.) határozatával döntött, hogy július 1-jétől Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium néven összevonja a fenntartásában működő szakképző intézményeket, a Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégiumot, és a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégiumot. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007 decemberi ülésén döntött augusztus 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével szakképzés-szervezési társulást - térségi integrált szakképző központot - hoz létre a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium bevonásával. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a március 27-i ülésén, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a április 3-i ülésén hagyta jóvá a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását. A Társulási Tanács tagjai Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében: - Dr. Németh Márta, - Papp Tamás, - Takács Szabolcs. Pápa Város Önkormányzata képviseletében: - Dr. Áldozó Tamás, - Grőber Attila, - Venczel Csaba. A Társulási Tanács július 17-én tartott alakuló ülését, melyen kimondta a társulás augusztus 1. napi hatállyal történő megalakulását, elfogadta Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Társulási Tanács tagjai sorából megválasztotta elnökét, dr. Áldozó Tamás, alelnökét, Grőber Attila személyében. A Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás Társulási Tanácsa szeptember 17-én tartott ülésén fogadta el a évi költségvetését, december 29-i ülésén döntött a Közbeszerzési Szabályzat, valamint a közbeszerzési terv jóváhagyásáról.

9 9 A Társulási Tanács február 18-i ülésén módosította a évi költségvetését, valamint jóváhagyta a évi költségvetését. Tájékoztató folyamatban lévő pályázati projektekről A Nemzeti Fejlesztési Terv II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kiírásra került A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása A TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel a TÁMOP 2.2.3/07/2 kódszámú kétfordulós pályázat. A pályázati kiírás szerint nyertes pályázat esetén mft önrész nélküli támogatáshoz juthat a fenntartó a következő tevékenységekre: szakképző iskolák együttműködésével, integrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés, irányítási rendszer kialakítása, moduláris szakképzésekre való felkészítés, hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása, továbbképzés, munkavállalói kompetenciák fejlesztése. Támogatható még a modulrendszerű szakképzéshez kapcsolódó fejlesztő tevékenység, közösségi funkciók ellátása hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára, tanácsadási tevékenység a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára a gyakorlati oktatás helyszínén. Pápa Város Önkormányzata a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködve külső szakértők bevonásával készített pályázatot, amely a pályázati felhívásnak megfelelően, amely határidőre benyújtásra került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség április 23-án értesítette Pápa Város Önkormányzatát, hogy a Pápai TISZK szakmai fejlesztése címen benyújtott pályázatot a második fordulóba jutásra érdemesnek ítélte. Kiemelendő, hogy a formai és tartalmi szempontoknak is megfelelő összesen 32 pályázat közül a pápai a 7. legmagasabb pontszámot érte el a bírálaton. A II. fordulós pályázati anyag benyújtásának határideje július 10. volt. A II. fordulóban végzett eredményes munka alapján a szeptember 1-jei döntés értelmében Pápa Város Önkormányzata a Pápai TISZK szakmai fejlesztésére benyújtott pályázaton ,- Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázaton elnyert támogatás elsősorban szervezetfejlesztésre fordítható. Az elnyert támogatás révén hosszú távon lehetővé válik a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulásban érintett intézményekben, hogy : - a képzés a munkaerőpiac igényeihez igazodjon, növelje a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeit, csökkentve ezzel a térség munkanélküliségét, - újabb lépések történhetnek a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási rendszerből történő lemorzsolódásának csökkentésére, megakadályozására.

10 10 - Ezeknek a tanulóknak az új módszerekkel való segítésére a szakképzésben való eredményesség, a szakma-szerzés érdekében. Nőjön a szakképzést sikeresen befejezők száma, csökkenjen az évismétlések aránya, nőjön a szakképzésben tanulószerződés keretében résztvevők száma. - Növekedjen a tanulók körében a közösségi tevékenységekben résztvevők aránya, a számukra felajánlott programok vonzereje miatt. - Hagyományos és digitális tananyagfejlesztéshez eszközök beszerzése. - pedagógusok, új, korszerű, a megváltozott jogszabályi feltételeknek és egyéb körülményeknek megfelelő át- és továbbképzése. Rövidtávon lehetővé válik - az új rendszerben való működés, az irányítás szervezeti kereteinek kidolgozása, - az együttműködés formáinak kialakítása. A pályázat elnyerését követően a Közreműködő Szervezet értesítette a pályázót a szerződéskötés feltételeiről. Ezek közül a legfontosabb, hogy a Támogatási Szerződés kizárólag a létrejött, valamint az NSZFI-nél regisztrált TISZK-kel, esetünkben a Szakképzés-szervezési Társulással köt. Az NSZFI a regisztrációt október 6. napi hatállyal végezte el, s vette TISZK-ként nyilvántartásba a Pápai Szakképzés-szerzési Társulást. A szerződéskötéshez előírt dokumentáció az ESZA Kht. részére megküldésre került. Megtörtént a költségvetés Bíráló Bizottság döntésének megfelelő átdolgozása. A Támogatási Szerződés aláírására február 16-án került sor. TIOP PÁLYÁZAT A TÁMOP pályázat nyerteseként Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció kertében kiírt TIOP-3.1.1/08/1 kódszámú a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című pályázatra. A TIOP pályázat keretében támogatás igényelhető: gyakorlati képzőhely(ek) korszerű eszközökkel történő felszerelésére, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések elméleti és gyakorlati képzéséhez szükséges új eszközök beszerzésére, a szakképzési feladatellátáshoz használt infrastruktúra fejlesztésére, meglévő épületek helyett új többfunkciós, akadálymentesített - épület építésére. A pályázathoz minimum 10% önrész biztosítása szükséges. A pályázat ,- Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításához szükséges önrész: ,- Ft A projekt összköltsége: ,- Ft. Pápa Város Önkormányzata tárgyalást kezdeményezett a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnökével az önrészhez történő hozzájárulás érdekében, az ügyben még nem történt megállapodás.

11 11 A támogatásból sor kerül a TISZK székhelyének (Külső-Veszprémi út 2.) 8 új tanteremmel történő bővítésére, többfunkciós átalakítására. A szakképzés fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére, tanbolt kialakítására kerül sor. A projektben érintett Acsády Ignác Szakképző Iskola épületében ,- Ft értékben akadálymentesítésre, továbbá ,- Ft értékben fodrász tanműhely kialakítására, berendezésére, a volt Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola épületében projektarányos akadálymentesítésre, akadálymentes kollégiumi szoba kialakítására kerül sor. A pályázat elnyerését követően a Közreműködő Szervezet értesítette a pályázót a szerződéskötés feltételeiről. A szerződéskötéshez előírt dokumentáció jogerős hatósági építési engedély kivételével - az ESZA Kht. részére megküldésre került. Megtörtént a költségvetés Bíráló Bizottság döntésének megfelelő átdolgozása. A Támogatási Szerződés aláírására március 18-án került sor. Mind a TÁMOP, mind pedig a TIOP pályázat megvalósításának határideje: október 30. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő Pápa, március 24. Dr. Áldozó Tamás s.k. Társulási Tanács elnöke

12 12 Tisztelt Közgyűlés! Kérem a fenti beszámolók megtárgyalását és elfogadását. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:.../2009.(iv.23.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról szóló beszámolókat. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke Galambos Szilvia s.k. Stolár Mihály s.k. Dr. Áldozó Tamás s.k. társulási tanács elnöke társulási tanács elnöke társulási tanács elnöke

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről. 2009. december 1-jétől 2010. december 31-ig

BESZÁMOLÓ. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről. 2009. december 1-jétől 2010. december 31-ig PÁPAI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 105. 8500 PÁPA, KÜLSŐ-VESZPRÉMI U. 2. BESZÁMOLÓ A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről 2009. december 1-jétől 2010. december 31-ig 1 Pápai Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei ELŐTERJESZTÉS

Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei ELŐTERJESZTÉS Szakképzés-szervezési Társulások Elnökei Szám: 02/154-7/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 17-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-26/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/313-684 Fax.: 89/313-989 162. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-028, Fax: 88/545-084 E-mail: bakonyitiszk@vpmegye.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-028, Fax: 88/545-084 E-mail: bakonyitiszk@vpmegye. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-028, Fax: 88/545-084 E-mail: bakonyitiszk@vpmegye.hu Jegyzıkönyv a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-16/2009 Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-22/2009 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: (88)545-011 Fax: (88)545-096 e-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben 4. sz. melléklet Tervezet amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-10/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE 2009. év. A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.

HATÁROZATOK KÖNYVE 2009. év. A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. HATÁROZATOK KÖNYVE 2009. év A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. A társaság rövidített neve: Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 21-i ülése 7 számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 21-i ülése 7 számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 21-i ülése 7 számú napirendi pontja Javaslat Tolna megyei térségi integrált szakképző központ létrehozására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/320-9/2011 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 30-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 30-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Előzetes döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAPOLITIKAI CÉLOK A SZAKKÉPZÉSBEN Kereslet-orientált szakképzés kialakítása: Átlátható, finanszírozható intézményrendszer

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE 1. függelék a./2011. (.) önkormányzati rendelethez A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE DR. ÁLDOZÓ TAMÁS 8500 Pápa, Fenyves u. 4. Telefonszám: 30/256-1475 aldozo.tamas@gmail.com Pápa Város Önkormányzata, 89/515-000

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben