Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve 3,2%-a Az államadósság mértéke: 9,9, illetve 85,4% Az Eurostat ebben a sajtóközleményben első alkalommal teszi közzé a 21 és 213 közötti hiány- és adósságadatokat a Nemzeti Számlák Európai Rendszere 21 (ESA 21) módszertani leírásai alapján. E sajtóközlemény adatai egyaránt tartalmazzák az ESA 21 bevezetéséből és egyéb statisztikai korrekciók beépítéséből fakadó kiigazításokat. A hiány- és adósságszinteket érintő főbb revíziókat az 1. számú függelék ismerteti, részletes magyarázat pedig az Eurostat weboldalán található. 213-ban az eurózóna 1 (EA-18) és az EU-28-ak 1 kormányzati hiánya 2 abszolút értelemben egyaránt csökkent 212-höz viszonyítva, miközben a kormányzati adósság 2 mindkét övezetben emelkedett. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya a 212. évi 3,6%-ról 213-ra 2,9%-ra csökkent, míg az EU- 28-akban 3 4,2%-ról 3,2%-ra. Az euróövezet GDP-hez viszonyított kormányzati adóssága a 212. év végi 89,%-ról 213 végére 9,9%-ra, az EU-28-aké 3 pedig 83,5%-ról 85,4%-ra növekedett Eurózóna (EA-18) GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 6,1 4,1 3,6 2,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 5,4 49, 49,5 49,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 44,3 44,9 45,9 46,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 83,7 85,8 89, 9,9 EU-28-ak GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 6,4 4,5 4,2 3,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,9 48,5 48,9 48,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,5 44, 44,6 45,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 78,2 8,8 83,5 85,4 213-ban Luxemburg (+,6%) és Németország (+,1%) kormányzati többlettel zárt, míg a GDP százalékában kifejezett legalacsonyabb kormányzati hiányt Észtországban (,5%), Dániában (,7%), Lettországban (,9%), Bulgáriában ( 1,2%), Csehországban és Svédországban (egyaránt 1,3%) mérték. A GDP 3%-ánál nagyobb hiánya tíz tagállamnak volt: Szlovéniának ( 14,6%), Görögországnak ( 12,2%), Spanyolországnak ( 6,8%), az Egyesült Királyságnak ( 5,8%), Írországnak ( 5,7%), Horvátországnak ( 5,2%), Ciprusnak és Portugáliának (mindkettő 4,9%), valamint Franciaországnak ( 4,1%) és Lengyelországnak ( 4,%). 213 végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadóssága Észtországnak (1,1%), Bulgáriának (18,3%), Luxemburgnak (23,6%), Romániának (37,9%), Lettországnak (38,2%), Svédországnak (38,6%), Litvániának (39,%), Dániának (45,%) és Csehországnak (45,7%) volt. A GDP 6%-át tizenhat tagállam államadóssága haladta meg, a legnagyobb mértékben Görögországé (174,9%), Portugáliáé (128,%), Olaszországé (127,9%), Írországé (123,3%), Belgiumé (14,5%) és Ciprusé (12,2%). 213-ban a kormányzati kiadások 4 a GDP 49,4%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 46,5%-át tették ki az eurózónában. Az EU-28-akra vonatkozó megfelelő adatok: 48,5%, illetve 45,3%. A kormányzati kiadások aránya 212 és 213 között mindkét övezetben csökkent, miközben a kormányzati bevételek aránya növekedett.

2 A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Hollandia: az Eurostat visszavonja a Hollandia által jelentett kormányzati hiányadat minőségére vonatkozó, az Eurostat 214. április 23-ai sajtóközleményében kifejezett fenntartását. E fenntartás oka az SNS Reaal 213-ban történt államosításához és átalakításához kapcsolódó kormányzati beavatkozások bizonytalan statisztikai hatása volt. A hatás nagyságát a holland statisztikai hatóságokkal közösen tisztázták. A közölt adatok Eurostat általi módosítása 6 Az Eurostat nem végzett módosításokat a tagállamok által közölt adatokon. Egyéb kérdések a) Kormányok közötti hitelnyújtás A kormányzati adósság megfelelő európai szintű konszolidációja és a felhasználók tájékoztatása céljából az Eurostat adatokat gyűjt és közöl a más EU-tagállamok kormányainak nyújtott kormányzati kölcsönökről, beleértve az európai pénzügyi stabilitási eszközön (EFSF) keresztül folyósított összegeket is. 213-ra vonatkozóan a kormányok közötti hitelnyújtás számai döntően a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának nyújtott kölcsönöket jelentik. b) A hiány- és adósságadatok felülvizsgálatát magyarázó anyag Az Eurostat e sajtóközleménye mellett közzétesz egy magyarázatot, mely az ESA 21 módszertan bevezetésének az egyes tagállamok hiány- és adósságszámaira történő hatását ismerteti, az egyéb statisztikai kiigazítások hatása mellett: A magyarázat függelékei bemutatják az ESA 21 által bevezetett főbb fogalmi változásokat a kormányzati hiány és államadósság összeállításánál, valamint a tagállamok honlapjaira történő, az ESA 21 országonkénti végrehajtásáról szóló hivatkozásokat tartalmaznak. c) A pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló háttéranyag és kiegészítő táblázatok Az Eurostat tagállamonként kiegészítő táblázatokat tesz közzé honlapján a pénzügyi válság hatásáról: tary_tables_financial_turmoil Az Eurostat az alábbi címen egy háttéranyagot is közöl, mely további információval szolgál a kiegészítő táblázatok tartalmáról, az EU-ra és az euróövezetre vonatkozó összefoglaló táblázatokkal együtt: A háttéranyag 2. táblázata a pénzügyi intézmények támogatása érdekében tett kormányzati intézkedések hatásait figyelmen kívül hagyó 212. és 213. évi kormányzati hiány-, illetve többletadatokat mutatja be. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati hiánynak, illetve többletnek ez a módosított mérőszáma csak azt a célt szolgálja, hogy az adatokat jobban be lehessen mutatni a felhasználók számára. d) Kereskedelmi hitelek és előlegek állománya A kormányzati kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásként az Eurostat közzétesz honlapján kereskedelmi hitelekkel és előlegekkel kapcsolatos adatokat, a tagállamok közötti évekre vonatkozó közlése alapján: Oct214.pdf. Meg kell jegyezni, hogy a 479/29/EK módosított rendelet szerint a kormányzati egységek kereskedelmi hitelekben és előlegekben fennálló kötelezettségei nem részei a maastrichti adósságnak.

3 Háttér Ebben a sajtóközleményben az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a 214. évi második, a túlzotthiány-eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés az ESA 21-en alapul. A sajtóközlemény tartalmazza még a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatokat. Az 1. függelék a 214. áprilisi közlemény óta elvégzett főbb felülvizsgálatokat mutatja. Az Eurostat további információkat tesz közzé honlapján a kormányzati pénzügyi statisztika címszó alatt a kormányzati szektor számláiról, valamint arról, hogy a hiány/többlet és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járultak hozzá az adósságszint változásaihoz (állományok és folyamatok korrekciója): 1. Eurózóna (EA-18): Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A mellékelt táblázatban Észtország és Lettország a teljes időszakban az euróövezet országai között szerepel annak ellenére, hogy Észtország 211. január 1-jén, Lettország pedig 214. január 1-jén csatlakozott az eurózónához június 3-ig az Európai Unió (EU-27-ek) huszonhét tagállamból állt július 1-jétől az Európai Unió (EU-28-ak) Horvátországot is magában foglalja. A mellékelt táblázatban minden időszak az EU-28-akra vonatkozik. 2. A Maastrichti Szerződés mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Nemzeti Számlák Európai Rendszere, ESA 21). Az államadósság (úgynevezett maastrichti adósság) a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). * Az eurózóna és az EU-28-ak összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az euróövezeten kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - a hiány/többlet és a GDP adatai esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állománya esetében az év végi árfolyam. * Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Észtország és Lettország esetében az euró bevezetését megelőző évek adatai euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 3. Az előző túlzotthiány-eljárás keretében történő adatszolgáltatás során az ESA95 módszertana szerinti 213. évi kormányzati hiány az EU-28-akban a GDP 3,3%-a volt, az államadósság pedig a GDP 87,1%-át tette ki. Lásd: 64/214. számú sajtóközlemény, 214. április Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA 21 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat lásd az Európai Parlament és Tanács 213. május 21-i 549/213/EU sz. a nemzeti és regionális számlák európai rendszere az Európai Unióban című rendeletében. 5. A fenntartások kifejezést a 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adatok minőségével kapcsolatban. 6. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és következetessége). 7. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint az Eurostat a túlzotthiány-eljárásról (EDP) szóló jegyzőkönyv alkalmazásához a benyújtási határidők után három héten belül közzéteszi a tényleges kormányzati hiányról és adósságról szóló adatokat. Ez az adatszolgáltatás a közzététellel történik meg. A túlzotthiány-eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a Manual on government deficit and debt ESA 21 implementation című Eurostat-kiadvány 214-es kiadásában: Kiadja:

4 Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Az Eurostat sajtóközleményei a világhálón: Kiválasztott fő európai gazdasági mutatók: Kövesse az Eurostatot a Twitteren:

5 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Belgium GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4, 3,9 4,1 2,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,3 53,2 54,8 54,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,4 49,3 5,7 51,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 99,6 12,1 14, 14,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) a GDP %-ában 3,2 2,,5 1,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 37,4 34,7 35,2 38,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 34,1 32,6 34,7 37,1 Államadósság (millió BGN) a GDP %-ában 15,9 15,7 18, 18,3 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió BGN) a GDP %-ában,,,, Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) a GDP %-ában 4,4 2,9 4, 1,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43, 42,5 43,8 42, Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,6 39,6 39,8 4,7 Államadósság (millió CZK) a GDP %-ában 38,2 41, 45,5 45,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió CZK) a GDP %-ában,,,, Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) a GDP %-ában 2,7 2,1 3,9,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 57,1 56,9 58,8 56,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 54,3 54,8 54,9 55,9 Államadósság (millió DKK) a GDP %-ában 42,9 46,4 45,6 45, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió DKK) a GDP %-ában 83,2, 2 586,7, ,9 1 5, , ,2 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,1,9,1,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 47,2 44,6 44,2 44,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,1 43,7 44,3 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 8,3 77,6 79, 76,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) 6 49 a GDP %-ában, , , ,4

6 Észtország GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában,2 1,,3,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 4,4 38, 39,7 38,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 4,6 39,1 39,5 38,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 6,5 6, 9,7 1,1 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió euró) pénzügyi a GDP %-ában,,1 2, 2,4 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 32,4 12,6 8, 5,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 66,1 46,1 42,2 4,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,6 33,5 34,2 34,8 Államadósság (millió euró) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi a GDP %-ában 87,4 111,1 121,7 123,3 (millió euró) a GDP %-ában,2,2,2,2 Görögország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 11,1 1,1 8,6 12,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,1 53,7 53,8 59,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41, 43,6 45,2 47, Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 146, 171,3 156,9 174,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió euró) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 9,4 9,4 1,3 6,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,6 45,4 47,3 44,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36,2 36, 37, 37,5 Államadósság (millió euró) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi a GDP %-ában 6,1 69,2 84,4 92,1 (millió euró) a GDP %-ában,2,8 2,3 2,8 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 6,8 5,1 4,9 4,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 56,4 55,9 56,7 57,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 49,6 5,8 51,8 53, Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 81,5 85, 89,2 92,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában 4 449, , , ,4

7 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Horvátország GDP piaci áron (millió HRK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió HRK) a GDP %-ában 6, 7,7 5,6 5,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,8 48,2 46,9 47, Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 4,8 4,6 41,3 41,8 Államadósság (millió HRK) a GDP %-ában 52,8 59,9 64,4 75,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió HRK) a GDP %-ában,,,, Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,2 3,5 3, 2,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,9 49,1 5,4 5,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,6 45,6 47,4 47,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 115,3 116,4 122,2 127,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában,2,8 2,3 2,7 Ciprus GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,8 5,8 5,8 4,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 42,5 42,8 42,1 41,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,7 37, 36,3 36,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 56,5 66, 79,5 12,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában,2,7 2,1 2,2 Lettország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 8,2 3,4,8,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,2 38,9 36,6 35,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36, 35,5 35,8 34,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 46,8 42,7 4,9 38,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában,,,, Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) a GDP %-ában 6,9 9, 3,2 2,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 42,3 42,5 36,1 35,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 35,4 33,5 33, 32,8 Államadósság (millió LTL) a GDP %-ában 36,3 37,3 39,9 39, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió LTL) a GDP %-ában,,,,

8 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában,6,3,1,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,9 42,3 43,4 43,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,3 42,6 43,5 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 19,6 18,5 21,4 23, pénzügyi a GDP %-ában,1,4 1,2 1,4 Magyarország GDP piaci áron (millió forint) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió forint) a GDP %-ában 4,5 5,5 2,3 2,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,7 49,9 48,7 49,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,2 44,4 46,4 47,3 Államadósság (millió Ft) a GDP %-ában 8,9 81, 78,5 77,3 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió Ft) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Málta GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 3,3 2,6 3,7 2,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 41, 4,9 42,7 42,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,7 38,3 39, 39,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 67,6 69,8 67,9 69, pénzügyi a GDP %-ában,3 1, 2,6 3, Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 5, 4,3 4, 2,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,2 47, 47,5 46,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,2 42,7 43,5 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 59, 61,3 66,5 68, pénzügyi a GDP %-ában,2,7 1,8 2,2 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,5 2,6 2,3 1,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,8 5,9 51, 5,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,3 48,2 48,7 49,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 82,4 82,1 81,7 81, pénzügyi a GDP %-ában,2,7 1,8 2,1

9 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) a GDP %-ában 7,6 4,9 3,7 4, Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,9 43,9 42,9 42,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,2 39, 39,1 38,2 Államadósság (millió PLN) a GDP %-ában 53,6 54,8 54,4 55,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió PLN) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Portugália GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 11,2 7,4 5,5 4,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 51,8 5, 48,5 5,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 4,6 42,6 43, 45,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 96,2 111,1 124,8 128, pénzügyi a GDP %-ában,3,7,7,7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) a GDP %-ában 6,6 5,5 3, 2,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 39,6 39,2 36,4 35,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33, 33,7 33,4 32,8 Államadósság (millió RON) a GDP %-ában 29,9 34,2 37,3 37,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió RON) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Szlovénia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 5,7 6,2 3,7 14,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,2 49,8 48,1 59,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,6 43,6 44,4 45,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 37,9 46,2 53,4 7, pénzügyi a GDP %-ában,3,9 2,7 3,2 Szlovákia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 7,5 4,1 4,2 2,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 42, 4,6 4,2 41, Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 34,5 36,4 36, 38,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 41,1 43,5 52,1 54, pénzügyi a GDP %-ában,,2 2,1 2,6

10 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 2,6 1, 2,1 2,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 54,8 54,4 56,3 57,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52,1 53,3 54,2 55,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 47,1 48,5 53, 56, pénzügyi a GDP %-ában,2,7 1,9 2,2 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) a GDP %-ában,,1,9 1,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52, 51,4 52,6 53,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52, 51,4 51,7 51,9 Államadósság (millió SEK) a GDP %-ában 36,7 36,1 36,4 38,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió SEK) pénzügyi a GDP %-ában,,,1,1 Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában 9,6 7,6 8,3 5,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,3 46,5 46,7 45,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,6 38,9 38,4 39,5 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 76,4 81,9 85,8 87,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió GBP) pénzügyi a GDP %-ában,,,1,2 Pénzügyi év (pé) 21/ / / /214 GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában 9,1 7,6 7,6 5,9 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 76,9 82,7 85,4 87,8 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) a GDP %-ában,,1,2,2 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók.

11 1. számú függelék A 214. áprilisi (ESA 95 szerinti) és a 214. októberi (ESA 21 szerinti) jelentések közötti főbb revíziók E függelék következő oldalain a Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata című táblázat minden tagországra vonatkozóan egyaránt tartalmazza a hiány/többlet vagy adósság (számláló) és a GDP (nevező) felülvizsgálata miatt a hányadosokban bekövetkezett módosításokat. Az első sorban az adott tagország teljes felülvizsgálata, a második (a hiány- és adósságszintek revíziója) és harmadik sorban (GDP revíziója miatt) a módosítások felbontása látható. További magyarázat a tagországok hiányáról/többletéről és adósságáról 21-től 213-ig a KSH weboldalán közölt ismertetőben található magyarul: A GDP szintjében történő módosítások, melyek az ESA 21 módszertan bevezetéséből és statisztikai fejlesztésekből származnak 214. október 17-én, pénteken publikált sajtóközleményben találhatóak: A kormányzati hiány/többlet és adósságszintek felülvizsgálata a 214. áprilisi és a 214. októberi jelentések között ( Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata című táblázat második sora) az ESA 21 bevezetésének és statisztikai kiigazításoknak tulajdonítható. Három fő módszertani változás van hatással a kormányzati hiány szintjére a bevezetett ESA 21 módszertan miatt: Azon kritériumok változása, melyek meghatározzák a kormányzati szektor körét, ami szervezetek besorolásához vagy átsorolásához vezethet a kormányzati szektorban. A nyugdíjpénztárak átvételével kapcsolatos egyösszegű kormányzati bevételek elszámolásának változása. A csereügyletekkel (swap) és határidős kamatláb-megállapodásokkal kapcsolatos kamatkorrekció megszüntetése. A kormányzati adósság szintjére a fent említett három változtatás közül főképp az első van hatással: néhány szervezet besorolása/kisorolása a kormányzati szektorban. Számos ország jelent a hiányra és/vagy adósságra hatást gyakorló. nem az ESA 21-zel kapcsolatos statisztikai korrekciókat is. Hiány A következő táblázat a kormányzati hiány/többlet (kormányzati egyenleg) szintjének felülvizsgálatát mutatja a 213. évre vonatkozóan* több mint,4 százalékpont LT,4 százalékponttól,2 százalékpontig BE, EE, HR, HU, FI, SE, UK,2 százalékponttól, százalékpontig PT, SI, százalékponttól,2 százalékpontig CZ, DK, DE, ES, FR, IT, CY, MT, NL, AT, RO, SK, LV,2 százalékponttól,4 százalékpontig BG, PL több mint,4 százalékpont IE, EL, LU * A Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti.

12 Adósság A következő táblázat a kormányzati adósság szintjének felülvizsgálatát mutatja a 213. évre vonatkozóan**: magasabb 4 százalékpontnál BE, IE, HR, AT 1 százalékponttól 4 százalékpontig DK, CZ, FR, PT, FI, UK százalékponttól 1 százalékpontig DE, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LU, HU, RO, SI, SK 1 százalékponttól százalékpontig BG, LT, MT, NL, PL, SE ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent. GDP A GDP szintje az áprilisi és októberi jelentés között minden tagállam esetében módosult, mind az ESA 21 bevezetésének, mind pedig a statisztikai fejlesztések beépítésének tulajdoníthatóan. A nevezőhatás miatt a GDP-adatok változása hatással van a hiány- és az államadóssági rátákra is.

13 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 214. áprilisi (ESA 95) és a 214. októberi (ESA 21) jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Horvátország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,1, -,3 2,9 3, 2,8 3, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,2 -,2 -,4 5,6 5,8 6,1 6,6 - GDP revíziója miatt,1,1,1,1-2,6-2,8-3,2-3,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,,3,3 -,3 -,7 -,5 -,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 -,1,2,2,,,, - GDP revíziója miatt,1,1,, -,3 -,7 -,5 -,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,3,2,2 -,2 -,4 -,7 -,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,2,,1 1,4 1,6 1,7 2, - GDP revíziója miatt,2,2,2,1-1,6-2, -2,3-2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2 -,2 -,1,1,1,,3,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,3 -,2,1 1, 1,1 1,2 1,3 - GDP revíziója miatt,1,,1, -,9-1, -,9 -,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,,1-2,3-2,4-2, -1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,3,3,5,4 - GDP revíziója miatt,1,,, -2,6-2,6-2,5-2, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása, -,1, -,3 -,1 -,1 -,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,, -,3,,,,2 - GDP revíziója miatt,,,, -,2 -,1 -,1 -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -1,8,5,2 1,5-3,8 7,1 4,3 -,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -3,1 -,1 -,3 1,, 12,2 1,3 7,2 - GDP revíziója miatt 1,3,6,4,4-3,8-5,1-6, -7,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2 -,5,3,5-2,3 1, -,3 -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,4 -,5,3,5,3,4,4,2 - GDP revíziója miatt,2,,, -2,7,6 -,7 -,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,3,3-1,6-1,3-1,5-1,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1,1,1,4,6,6,5 - GDP revíziója miatt,3,3,3,2-2, -1,9-2,1-2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,,1-1,3-1,2-1,4-1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt, -,1 -,1, 1,3 1,2 1,2 1,1 - GDP revíziója miatt,2,1,1,1-2,6-2,4-2,5-2,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,2 -,7 -,3 7,8 8, 8,5 8,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,1 -,7 -,3 8,3 8,6 8,9 9, - GDP revíziója miatt,1,1,, -,6 -,6 -,3 -,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,3,,2-4, -4,3-4,7-4,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1 -,1,1,,,, - GDP revíziója miatt,2,1,1,1-4, -4,3-4,8-4,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,5,6,6,5-4,8-5,4-7,1-9,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,,,5,5,4,4 - GDP revíziója miatt,5,5,6,5-5,3-5,9-7,5-1, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,1,5,1 2,3,7,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,1,5,1 2,2,7,, - GDP revíziója miatt,,,,,1,,1,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3-3,5,1 -,5-1,4-1, -,5 -,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2-3,5,1 -,5-1,1 -,7 -,1, - GDP revíziója miatt,1,1,, -,4 -,4 -,5 -,4 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent.

14 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 214. áprilisi (ESA 95) és a 214. októberi (ESA 21) jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,,6,1 -,2 -,3,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,,6,1,1,1,3 - GDP revíziója miatt,,,,, -,3 -,4,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2-9,8 -,3 -,3-1,3-1,1-1,3-1,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3-9,7 -,3 -,3,1,1,1,1 - GDP revíziója miatt,1 -,1,,1-1,3-1,2-1,4-1,9 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1 -,4,1 1,6,9-2,9-3,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1, -,5, 3,1 2,9,, - GDP revíziója miatt,1,1,1,1-1,5-2, -2,9-3,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,2-4,4-4,5-4,7-4,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,3 -,2,1,1, -,2 -,3 - GDP revíziója miatt,4,3,3,2-4,5-4,5-4,6-4,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,2,3, 1, 9, 7,3 6,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,3,2, 12,2 11,2 9,7 8,9 - GDP revíziója miatt,1,1,1, -2,2-2,2-2,4-2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,1,3-1,3-1,4-1,2-1,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,1,2 -,5 -,5 -,5 -,4 - GDP revíziója miatt,1,1,,1 -,8 -,9 -,7 -,9 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -1,3-3, 1,, 2,2 2,8,7 -,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -1,7-3,2,8 -,1 5,9 5,9 4,1 3,3 - GDP revíziója miatt,4,1,2,2-3,7-3,1-3,3-4,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,, -,6 -,5 -,6 -,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,,1 - GDP revíziója miatt,1,1,, -,6 -,5 -,6 -,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,3,2 -,8 -,9-1, -1,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,2 -,2,,,1,3 - GDP revíziója miatt,1,1,1,4 -,8 -,9-1, -1,7 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,6,3,1,1 -,2 -,5 -,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,6,2,1,9,5,2,3 - GDP revíziója miatt,1,1,1,1 -,8 -,7 -,8-1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,3 -,3 -,3-1,6 -,8 -,6-1, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 -,3 -,3 -,4,5 1,2 1,2 1,2 - GDP revíziója miatt,1,,1,1-2,2-2, -1,8-2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,3 -,2 -,4 -,2-2,7-2,6-1,9-2, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,2 -,4 -,3 -,7 -,7 -,5 -,5 - GDP revíziója miatt,,,, -2, -1,9-1,4-1,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,4,1-2,2, -2, -2,5-3,2-3,3 Egyesült - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt, -,3-2,5 -,3 1,7 1,7 2, 2, Királyság - GDP revíziója miatt,5,4,4,3-3,7-4,2-5,2-5,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,1 -,3,1-1,7-1,6-1,8-1,8 EU-28 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,2 -,4, 1,1 1,3 1,3 1,2 - GDP revíziója miatt,2,2,1,1-2,8-2,9-3, -3, EA-18 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,2-1,8-1,6-1,7-1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1,,1 1,1 1,3 1,3 1,2 - GDP revíziója miatt,2,1,1,1-2,9-2,9-2,9-2,8 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent.

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3.

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3. ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése 1. AT Ausztria 99-999/9999 9 számjegy A kötőjelet és a perjelet egyes esetekben (például elektronikus

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben Prof. Dr. Katona Tamás A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben A statisztikáról sugárzott kép a közgazdászképzésben A Statisztika módszertani tudományként szerepel

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról FORMANYOMTATVÁNY A KÉRELMEZŐ IGAZGATÓSÁG FELHASZNÁLÁSÁRA (FAKULTATÍV) I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A Magyar Táncművészeti Egyetem pályázni jogosult

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A rezsicsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata az LMDI index dekompozíciós módszer alkalmazásával

A rezsicsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata az LMDI index dekompozíciós módszer alkalmazásával Magyar Energia Szimpózium, 2017 A rezsicsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata az LMDI index dekompozíciós módszer alkalmazásával Sebestyénné Szép Tekla, PhD egyetemi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Balatoni András Rippel Géza Fogyasztás helyett a megtakarítások és a beruházások a hosszú távú jólét alapjai

Balatoni András Rippel Géza Fogyasztás helyett a megtakarítások és a beruházások a hosszú távú jólét alapjai Balatoni András Rippel Géza Fogyasztás helyett a megtakarítások és a beruházások a hosszú távú jólét alapjai Az elmúlt időszakban bejárta a hazai sajtót egy adat, ami az egy főre jutó háztartási fogyasztási

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége. Dr. Nagy Ádám főosztályvezető

Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége. Dr. Nagy Ádám főosztályvezető Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége Dr. Nagy Ádám főosztályvezető 2018.12.05. Tartalom Versenyképesség: hol állunk? Versenyképesség 2018 után: tovább a magyar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. november 30. Élıállat és Hús 2009. 47. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

2015/35 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/35 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/35 STISZTIKAI TÜKÖR 2015. június 17. Élveszületések és termékenység az Európai Unióban Tartalom Bevezetés...1 Az élveszületések száma...1 élveszületési arányszám...1 Teljes termékenységi arányszám...2

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 16. TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK SZEMINÁRIUM ÉS KIÁLLÍTÁS 2008. október A kormányzati informatikai feladatok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

A évi európai választások másodelemzése Távolmaradás és választói magatartásformák a évi európai választásokon

A évi európai választások másodelemzése Távolmaradás és választói magatartásformák a évi európai választásokon Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2012. november 13. A 2009. évi európai választások másodelemzése Távolmaradás és választói magatartásformák a 2009. évi európai választásokon

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 21. Élıállat és Hús 2009. 37. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

Magyar joganyagok - PSZÁF tájékoztató - a Magyarország területére belépő külföldi t 2. oldal Norvégia Olaszország (Vatikán és San Marino) Portugália R

Magyar joganyagok - PSZÁF tájékoztató - a Magyarország területére belépő külföldi t 2. oldal Norvégia Olaszország (Vatikán és San Marino) Portugália R Magyar joganyagok - PSZÁF tájékoztató - a Magyarország területére belépő külföldi t 1. oldal PSZÁF tájékoztató a Magyarország területére belépő külföldi telephelyű, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben