Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve 3,2%-a Az államadósság mértéke: 9,9, illetve 85,4% Az Eurostat ebben a sajtóközleményben első alkalommal teszi közzé a 21 és 213 közötti hiány- és adósságadatokat a Nemzeti Számlák Európai Rendszere 21 (ESA 21) módszertani leírásai alapján. E sajtóközlemény adatai egyaránt tartalmazzák az ESA 21 bevezetéséből és egyéb statisztikai korrekciók beépítéséből fakadó kiigazításokat. A hiány- és adósságszinteket érintő főbb revíziókat az 1. számú függelék ismerteti, részletes magyarázat pedig az Eurostat weboldalán található. 213-ban az eurózóna 1 (EA-18) és az EU-28-ak 1 kormányzati hiánya 2 abszolút értelemben egyaránt csökkent 212-höz viszonyítva, miközben a kormányzati adósság 2 mindkét övezetben emelkedett. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya a 212. évi 3,6%-ról 213-ra 2,9%-ra csökkent, míg az EU- 28-akban 3 4,2%-ról 3,2%-ra. Az euróövezet GDP-hez viszonyított kormányzati adóssága a 212. év végi 89,%-ról 213 végére 9,9%-ra, az EU-28-aké 3 pedig 83,5%-ról 85,4%-ra növekedett Eurózóna (EA-18) GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 6,1 4,1 3,6 2,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 5,4 49, 49,5 49,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 44,3 44,9 45,9 46,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 83,7 85,8 89, 9,9 EU-28-ak GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 6,4 4,5 4,2 3,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,9 48,5 48,9 48,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,5 44, 44,6 45,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 78,2 8,8 83,5 85,4 213-ban Luxemburg (+,6%) és Németország (+,1%) kormányzati többlettel zárt, míg a GDP százalékában kifejezett legalacsonyabb kormányzati hiányt Észtországban (,5%), Dániában (,7%), Lettországban (,9%), Bulgáriában ( 1,2%), Csehországban és Svédországban (egyaránt 1,3%) mérték. A GDP 3%-ánál nagyobb hiánya tíz tagállamnak volt: Szlovéniának ( 14,6%), Görögországnak ( 12,2%), Spanyolországnak ( 6,8%), az Egyesült Királyságnak ( 5,8%), Írországnak ( 5,7%), Horvátországnak ( 5,2%), Ciprusnak és Portugáliának (mindkettő 4,9%), valamint Franciaországnak ( 4,1%) és Lengyelországnak ( 4,%). 213 végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadóssága Észtországnak (1,1%), Bulgáriának (18,3%), Luxemburgnak (23,6%), Romániának (37,9%), Lettországnak (38,2%), Svédországnak (38,6%), Litvániának (39,%), Dániának (45,%) és Csehországnak (45,7%) volt. A GDP 6%-át tizenhat tagállam államadóssága haladta meg, a legnagyobb mértékben Görögországé (174,9%), Portugáliáé (128,%), Olaszországé (127,9%), Írországé (123,3%), Belgiumé (14,5%) és Ciprusé (12,2%). 213-ban a kormányzati kiadások 4 a GDP 49,4%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 46,5%-át tették ki az eurózónában. Az EU-28-akra vonatkozó megfelelő adatok: 48,5%, illetve 45,3%. A kormányzati kiadások aránya 212 és 213 között mindkét övezetben csökkent, miközben a kormányzati bevételek aránya növekedett.

2 A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Hollandia: az Eurostat visszavonja a Hollandia által jelentett kormányzati hiányadat minőségére vonatkozó, az Eurostat 214. április 23-ai sajtóközleményében kifejezett fenntartását. E fenntartás oka az SNS Reaal 213-ban történt államosításához és átalakításához kapcsolódó kormányzati beavatkozások bizonytalan statisztikai hatása volt. A hatás nagyságát a holland statisztikai hatóságokkal közösen tisztázták. A közölt adatok Eurostat általi módosítása 6 Az Eurostat nem végzett módosításokat a tagállamok által közölt adatokon. Egyéb kérdések a) Kormányok közötti hitelnyújtás A kormányzati adósság megfelelő európai szintű konszolidációja és a felhasználók tájékoztatása céljából az Eurostat adatokat gyűjt és közöl a más EU-tagállamok kormányainak nyújtott kormányzati kölcsönökről, beleértve az európai pénzügyi stabilitási eszközön (EFSF) keresztül folyósított összegeket is. 213-ra vonatkozóan a kormányok közötti hitelnyújtás számai döntően a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának nyújtott kölcsönöket jelentik. b) A hiány- és adósságadatok felülvizsgálatát magyarázó anyag Az Eurostat e sajtóközleménye mellett közzétesz egy magyarázatot, mely az ESA 21 módszertan bevezetésének az egyes tagállamok hiány- és adósságszámaira történő hatását ismerteti, az egyéb statisztikai kiigazítások hatása mellett: A magyarázat függelékei bemutatják az ESA 21 által bevezetett főbb fogalmi változásokat a kormányzati hiány és államadósság összeállításánál, valamint a tagállamok honlapjaira történő, az ESA 21 országonkénti végrehajtásáról szóló hivatkozásokat tartalmaznak. c) A pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló háttéranyag és kiegészítő táblázatok Az Eurostat tagállamonként kiegészítő táblázatokat tesz közzé honlapján a pénzügyi válság hatásáról: tary_tables_financial_turmoil Az Eurostat az alábbi címen egy háttéranyagot is közöl, mely további információval szolgál a kiegészítő táblázatok tartalmáról, az EU-ra és az euróövezetre vonatkozó összefoglaló táblázatokkal együtt: A háttéranyag 2. táblázata a pénzügyi intézmények támogatása érdekében tett kormányzati intézkedések hatásait figyelmen kívül hagyó 212. és 213. évi kormányzati hiány-, illetve többletadatokat mutatja be. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati hiánynak, illetve többletnek ez a módosított mérőszáma csak azt a célt szolgálja, hogy az adatokat jobban be lehessen mutatni a felhasználók számára. d) Kereskedelmi hitelek és előlegek állománya A kormányzati kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásként az Eurostat közzétesz honlapján kereskedelmi hitelekkel és előlegekkel kapcsolatos adatokat, a tagállamok közötti évekre vonatkozó közlése alapján: Oct214.pdf. Meg kell jegyezni, hogy a 479/29/EK módosított rendelet szerint a kormányzati egységek kereskedelmi hitelekben és előlegekben fennálló kötelezettségei nem részei a maastrichti adósságnak.

3 Háttér Ebben a sajtóközleményben az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a 214. évi második, a túlzotthiány-eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés az ESA 21-en alapul. A sajtóközlemény tartalmazza még a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatokat. Az 1. függelék a 214. áprilisi közlemény óta elvégzett főbb felülvizsgálatokat mutatja. Az Eurostat további információkat tesz közzé honlapján a kormányzati pénzügyi statisztika címszó alatt a kormányzati szektor számláiról, valamint arról, hogy a hiány/többlet és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járultak hozzá az adósságszint változásaihoz (állományok és folyamatok korrekciója): 1. Eurózóna (EA-18): Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A mellékelt táblázatban Észtország és Lettország a teljes időszakban az euróövezet országai között szerepel annak ellenére, hogy Észtország 211. január 1-jén, Lettország pedig 214. január 1-jén csatlakozott az eurózónához június 3-ig az Európai Unió (EU-27-ek) huszonhét tagállamból állt július 1-jétől az Európai Unió (EU-28-ak) Horvátországot is magában foglalja. A mellékelt táblázatban minden időszak az EU-28-akra vonatkozik. 2. A Maastrichti Szerződés mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Nemzeti Számlák Európai Rendszere, ESA 21). Az államadósság (úgynevezett maastrichti adósság) a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). * Az eurózóna és az EU-28-ak összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az euróövezeten kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - a hiány/többlet és a GDP adatai esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állománya esetében az év végi árfolyam. * Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Észtország és Lettország esetében az euró bevezetését megelőző évek adatai euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 3. Az előző túlzotthiány-eljárás keretében történő adatszolgáltatás során az ESA95 módszertana szerinti 213. évi kormányzati hiány az EU-28-akban a GDP 3,3%-a volt, az államadósság pedig a GDP 87,1%-át tette ki. Lásd: 64/214. számú sajtóközlemény, 214. április Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA 21 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat lásd az Európai Parlament és Tanács 213. május 21-i 549/213/EU sz. a nemzeti és regionális számlák európai rendszere az Európai Unióban című rendeletében. 5. A fenntartások kifejezést a 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adatok minőségével kapcsolatban. 6. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és következetessége). 7. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint az Eurostat a túlzotthiány-eljárásról (EDP) szóló jegyzőkönyv alkalmazásához a benyújtási határidők után három héten belül közzéteszi a tényleges kormányzati hiányról és adósságról szóló adatokat. Ez az adatszolgáltatás a közzététellel történik meg. A túlzotthiány-eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a Manual on government deficit and debt ESA 21 implementation című Eurostat-kiadvány 214-es kiadásában: Kiadja:

4 Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Az Eurostat sajtóközleményei a világhálón: Kiválasztott fő európai gazdasági mutatók: Kövesse az Eurostatot a Twitteren:

5 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Belgium GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4, 3,9 4,1 2,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,3 53,2 54,8 54,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,4 49,3 5,7 51,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 99,6 12,1 14, 14,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) a GDP %-ában 3,2 2,,5 1,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 37,4 34,7 35,2 38,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 34,1 32,6 34,7 37,1 Államadósság (millió BGN) a GDP %-ában 15,9 15,7 18, 18,3 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió BGN) a GDP %-ában,,,, Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) a GDP %-ában 4,4 2,9 4, 1,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43, 42,5 43,8 42, Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,6 39,6 39,8 4,7 Államadósság (millió CZK) a GDP %-ában 38,2 41, 45,5 45,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió CZK) a GDP %-ában,,,, Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) a GDP %-ában 2,7 2,1 3,9,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 57,1 56,9 58,8 56,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 54,3 54,8 54,9 55,9 Államadósság (millió DKK) a GDP %-ában 42,9 46,4 45,6 45, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió DKK) a GDP %-ában 83,2, 2 586,7, ,9 1 5, , ,2 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,1,9,1,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 47,2 44,6 44,2 44,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,1 43,7 44,3 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 8,3 77,6 79, 76,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) 6 49 a GDP %-ában, , , ,4

6 Észtország GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában,2 1,,3,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 4,4 38, 39,7 38,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 4,6 39,1 39,5 38,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 6,5 6, 9,7 1,1 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió euró) pénzügyi a GDP %-ában,,1 2, 2,4 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 32,4 12,6 8, 5,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 66,1 46,1 42,2 4,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,6 33,5 34,2 34,8 Államadósság (millió euró) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi a GDP %-ában 87,4 111,1 121,7 123,3 (millió euró) a GDP %-ában,2,2,2,2 Görögország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 11,1 1,1 8,6 12,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,1 53,7 53,8 59,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41, 43,6 45,2 47, Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 146, 171,3 156,9 174,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió euró) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 9,4 9,4 1,3 6,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,6 45,4 47,3 44,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36,2 36, 37, 37,5 Államadósság (millió euró) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi a GDP %-ában 6,1 69,2 84,4 92,1 (millió euró) a GDP %-ában,2,8 2,3 2,8 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 6,8 5,1 4,9 4,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 56,4 55,9 56,7 57,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 49,6 5,8 51,8 53, Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 81,5 85, 89,2 92,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában 4 449, , , ,4

7 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Horvátország GDP piaci áron (millió HRK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió HRK) a GDP %-ában 6, 7,7 5,6 5,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,8 48,2 46,9 47, Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 4,8 4,6 41,3 41,8 Államadósság (millió HRK) a GDP %-ában 52,8 59,9 64,4 75,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió HRK) a GDP %-ában,,,, Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,2 3,5 3, 2,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,9 49,1 5,4 5,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,6 45,6 47,4 47,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 115,3 116,4 122,2 127,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában,2,8 2,3 2,7 Ciprus GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,8 5,8 5,8 4,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 42,5 42,8 42,1 41,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,7 37, 36,3 36,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 56,5 66, 79,5 12,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában,2,7 2,1 2,2 Lettország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 8,2 3,4,8,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,2 38,9 36,6 35,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36, 35,5 35,8 34,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 46,8 42,7 4,9 38,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió euró) a GDP %-ában,,,, Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) a GDP %-ában 6,9 9, 3,2 2,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 42,3 42,5 36,1 35,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 35,4 33,5 33, 32,8 Államadósság (millió LTL) a GDP %-ában 36,3 37,3 39,9 39, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió LTL) a GDP %-ában,,,,

8 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában,6,3,1,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,9 42,3 43,4 43,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,3 42,6 43,5 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 19,6 18,5 21,4 23, pénzügyi a GDP %-ában,1,4 1,2 1,4 Magyarország GDP piaci áron (millió forint) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió forint) a GDP %-ában 4,5 5,5 2,3 2,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,7 49,9 48,7 49,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,2 44,4 46,4 47,3 Államadósság (millió Ft) a GDP %-ában 8,9 81, 78,5 77,3 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió Ft) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Málta GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 3,3 2,6 3,7 2,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 41, 4,9 42,7 42,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,7 38,3 39, 39,8 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 67,6 69,8 67,9 69, pénzügyi a GDP %-ában,3 1, 2,6 3, Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 5, 4,3 4, 2,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,2 47, 47,5 46,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,2 42,7 43,5 44,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 59, 61,3 66,5 68, pénzügyi a GDP %-ában,2,7 1,8 2,2 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,5 2,6 2,3 1,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,8 5,9 51, 5,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,3 48,2 48,7 49,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 82,4 82,1 81,7 81, pénzügyi a GDP %-ában,2,7 1,8 2,1

9 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) a GDP %-ában 7,6 4,9 3,7 4, Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,9 43,9 42,9 42,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,2 39, 39,1 38,2 Államadósság (millió PLN) a GDP %-ában 53,6 54,8 54,4 55,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió PLN) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Portugália GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 11,2 7,4 5,5 4,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 51,8 5, 48,5 5,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 4,6 42,6 43, 45,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 96,2 111,1 124,8 128, pénzügyi a GDP %-ában,3,7,7,7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) a GDP %-ában 6,6 5,5 3, 2,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 39,6 39,2 36,4 35,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33, 33,7 33,4 32,8 Államadósság (millió RON) a GDP %-ában 29,9 34,2 37,3 37,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió RON) pénzügyi a GDP %-ában,,,, Szlovénia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 5,7 6,2 3,7 14,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,2 49,8 48,1 59,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,6 43,6 44,4 45,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 37,9 46,2 53,4 7, pénzügyi a GDP %-ában,3,9 2,7 3,2 Szlovákia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 7,5 4,1 4,2 2,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 42, 4,6 4,2 41, Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 34,5 36,4 36, 38,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 41,1 43,5 52,1 54, pénzügyi a GDP %-ában,,2 2,1 2,6

10 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) ESA 21 módszertan alapján Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 2,6 1, 2,1 2,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 54,8 54,4 56,3 57,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52,1 53,3 54,2 55,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 47,1 48,5 53, 56, pénzügyi a GDP %-ában,2,7 1,9 2,2 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) a GDP %-ában,,1,9 1,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52, 51,4 52,6 53,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52, 51,4 51,7 51,9 Államadósság (millió SEK) a GDP %-ában 36,7 36,1 36,4 38,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió SEK) pénzügyi a GDP %-ában,,,1,1 Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában 9,6 7,6 8,3 5,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,3 46,5 46,7 45,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 38,6 38,9 38,4 39,5 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 76,4 81,9 85,8 87,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a (millió GBP) pénzügyi a GDP %-ában,,,1,2 Pénzügyi év (pé) 21/ / / /214 GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában 9,1 7,6 7,6 5,9 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 76,9 82,7 85,4 87,8 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) a GDP %-ában,,1,2,2 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók.

11 1. számú függelék A 214. áprilisi (ESA 95 szerinti) és a 214. októberi (ESA 21 szerinti) jelentések közötti főbb revíziók E függelék következő oldalain a Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata című táblázat minden tagországra vonatkozóan egyaránt tartalmazza a hiány/többlet vagy adósság (számláló) és a GDP (nevező) felülvizsgálata miatt a hányadosokban bekövetkezett módosításokat. Az első sorban az adott tagország teljes felülvizsgálata, a második (a hiány- és adósságszintek revíziója) és harmadik sorban (GDP revíziója miatt) a módosítások felbontása látható. További magyarázat a tagországok hiányáról/többletéről és adósságáról 21-től 213-ig a KSH weboldalán közölt ismertetőben található magyarul: A GDP szintjében történő módosítások, melyek az ESA 21 módszertan bevezetéséből és statisztikai fejlesztésekből származnak 214. október 17-én, pénteken publikált sajtóközleményben találhatóak: A kormányzati hiány/többlet és adósságszintek felülvizsgálata a 214. áprilisi és a 214. októberi jelentések között ( Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata című táblázat második sora) az ESA 21 bevezetésének és statisztikai kiigazításoknak tulajdonítható. Három fő módszertani változás van hatással a kormányzati hiány szintjére a bevezetett ESA 21 módszertan miatt: Azon kritériumok változása, melyek meghatározzák a kormányzati szektor körét, ami szervezetek besorolásához vagy átsorolásához vezethet a kormányzati szektorban. A nyugdíjpénztárak átvételével kapcsolatos egyösszegű kormányzati bevételek elszámolásának változása. A csereügyletekkel (swap) és határidős kamatláb-megállapodásokkal kapcsolatos kamatkorrekció megszüntetése. A kormányzati adósság szintjére a fent említett három változtatás közül főképp az első van hatással: néhány szervezet besorolása/kisorolása a kormányzati szektorban. Számos ország jelent a hiányra és/vagy adósságra hatást gyakorló. nem az ESA 21-zel kapcsolatos statisztikai korrekciókat is. Hiány A következő táblázat a kormányzati hiány/többlet (kormányzati egyenleg) szintjének felülvizsgálatát mutatja a 213. évre vonatkozóan* több mint,4 százalékpont LT,4 százalékponttól,2 százalékpontig BE, EE, HR, HU, FI, SE, UK,2 százalékponttól, százalékpontig PT, SI, százalékponttól,2 százalékpontig CZ, DK, DE, ES, FR, IT, CY, MT, NL, AT, RO, SK, LV,2 százalékponttól,4 százalékpontig BG, PL több mint,4 százalékpont IE, EL, LU * A Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti.

12 Adósság A következő táblázat a kormányzati adósság szintjének felülvizsgálatát mutatja a 213. évre vonatkozóan**: magasabb 4 százalékpontnál BE, IE, HR, AT 1 százalékponttól 4 százalékpontig DK, CZ, FR, PT, FI, UK százalékponttól 1 százalékpontig DE, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LU, HU, RO, SI, SK 1 százalékponttól százalékpontig BG, LT, MT, NL, PL, SE ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent. GDP A GDP szintje az áprilisi és októberi jelentés között minden tagállam esetében módosult, mind az ESA 21 bevezetésének, mind pedig a statisztikai fejlesztések beépítésének tulajdoníthatóan. A nevezőhatás miatt a GDP-adatok változása hatással van a hiány- és az államadóssági rátákra is.

13 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 214. áprilisi (ESA 95) és a 214. októberi (ESA 21) jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Horvátország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,1, -,3 2,9 3, 2,8 3, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,2 -,2 -,4 5,6 5,8 6,1 6,6 - GDP revíziója miatt,1,1,1,1-2,6-2,8-3,2-3,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,,3,3 -,3 -,7 -,5 -,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 -,1,2,2,,,, - GDP revíziója miatt,1,1,, -,3 -,7 -,5 -,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,3,2,2 -,2 -,4 -,7 -,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,2,,1 1,4 1,6 1,7 2, - GDP revíziója miatt,2,2,2,1-1,6-2, -2,3-2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2 -,2 -,1,1,1,,3,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,3 -,2,1 1, 1,1 1,2 1,3 - GDP revíziója miatt,1,,1, -,9-1, -,9 -,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,,1-2,3-2,4-2, -1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,3,3,5,4 - GDP revíziója miatt,1,,, -2,6-2,6-2,5-2, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása, -,1, -,3 -,1 -,1 -,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,, -,3,,,,2 - GDP revíziója miatt,,,, -,2 -,1 -,1 -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -1,8,5,2 1,5-3,8 7,1 4,3 -,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -3,1 -,1 -,3 1,, 12,2 1,3 7,2 - GDP revíziója miatt 1,3,6,4,4-3,8-5,1-6, -7,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2 -,5,3,5-2,3 1, -,3 -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,4 -,5,3,5,3,4,4,2 - GDP revíziója miatt,2,,, -2,7,6 -,7 -,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,3,3-1,6-1,3-1,5-1,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1,1,1,4,6,6,5 - GDP revíziója miatt,3,3,3,2-2, -1,9-2,1-2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,,1-1,3-1,2-1,4-1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt, -,1 -,1, 1,3 1,2 1,2 1,1 - GDP revíziója miatt,2,1,1,1-2,6-2,4-2,5-2,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,2 -,7 -,3 7,8 8, 8,5 8,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,1 -,7 -,3 8,3 8,6 8,9 9, - GDP revíziója miatt,1,1,, -,6 -,6 -,3 -,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,3,,2-4, -4,3-4,7-4,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1 -,1,1,,,, - GDP revíziója miatt,2,1,1,1-4, -4,3-4,8-4,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,5,6,6,5-4,8-5,4-7,1-9,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,,,5,5,4,4 - GDP revíziója miatt,5,5,6,5-5,3-5,9-7,5-1, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,1,5,1 2,3,7,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,1,5,1 2,2,7,, - GDP revíziója miatt,,,,,1,,1,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3-3,5,1 -,5-1,4-1, -,5 -,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2-3,5,1 -,5-1,1 -,7 -,1, - GDP revíziója miatt,1,1,, -,4 -,4 -,5 -,4 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent.

14 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 214. áprilisi (ESA 95) és a 214. októberi (ESA 21) jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,,6,1 -,2 -,3,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,,6,1,1,1,3 - GDP revíziója miatt,,,,, -,3 -,4,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2-9,8 -,3 -,3-1,3-1,1-1,3-1,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3-9,7 -,3 -,3,1,1,1,1 - GDP revíziója miatt,1 -,1,,1-1,3-1,2-1,4-1,9 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1 -,4,1 1,6,9-2,9-3,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1, -,5, 3,1 2,9,, - GDP revíziója miatt,1,1,1,1-1,5-2, -2,9-3,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,2-4,4-4,5-4,7-4,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,3 -,2,1,1, -,2 -,3 - GDP revíziója miatt,4,3,3,2-4,5-4,5-4,6-4,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,2,3, 1, 9, 7,3 6,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,3,2, 12,2 11,2 9,7 8,9 - GDP revíziója miatt,1,1,1, -2,2-2,2-2,4-2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,1,3-1,3-1,4-1,2-1,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,1,2 -,5 -,5 -,5 -,4 - GDP revíziója miatt,1,1,,1 -,8 -,9 -,7 -,9 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -1,3-3, 1,, 2,2 2,8,7 -,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -1,7-3,2,8 -,1 5,9 5,9 4,1 3,3 - GDP revíziója miatt,4,1,2,2-3,7-3,1-3,3-4,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,, -,6 -,5 -,6 -,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,,1 - GDP revíziója miatt,1,1,, -,6 -,5 -,6 -,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,3,2 -,8 -,9-1, -1,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,2 -,2,,,1,3 - GDP revíziója miatt,1,1,1,4 -,8 -,9-1, -1,7 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,6,3,1,1 -,2 -,5 -,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,6,2,1,9,5,2,3 - GDP revíziója miatt,1,1,1,1 -,8 -,7 -,8-1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,3 -,3 -,3-1,6 -,8 -,6-1, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 -,3 -,3 -,4,5 1,2 1,2 1,2 - GDP revíziója miatt,1,,1,1-2,2-2, -1,8-2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,3 -,2 -,4 -,2-2,7-2,6-1,9-2, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,3 -,2 -,4 -,3 -,7 -,7 -,5 -,5 - GDP revíziója miatt,,,, -2, -1,9-1,4-1,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,4,1-2,2, -2, -2,5-3,2-3,3 Egyesült - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt, -,3-2,5 -,3 1,7 1,7 2, 2, Királyság - GDP revíziója miatt,5,4,4,3-3,7-4,2-5,2-5,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,1 -,3,1-1,7-1,6-1,8-1,8 EU-28 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,2 -,4, 1,1 1,3 1,3 1,2 - GDP revíziója miatt,2,2,1,1-2,8-2,9-3, -3, EA-18 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,2-1,8-1,6-1,7-1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1,,1 1,1 1,3 1,3 1,2 - GDP revíziója miatt,2,1,1,1-2,9-2,9-2,9-2,8 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent.

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 16. TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK SZEMINÁRIUM ÉS KIÁLLÍTÁS 2008. október A kormányzati informatikai feladatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU összehasonlításban Budapest, november 22-23. Oblath Gábor Palócz Éva MTA KRTK KTI

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma I. MELLÉKLET A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma Belgium 15 750 Bulgária 12 750 Cseh Köztársaság 15 750 Dánia 9 750 Németország 72 000 Észtország 4 500 Írország 8 250 Görögország 15 750 Spanyolország

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE

EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELVEI Egységesség minden EU bevétel és kiadás egy mérlegben Bruttó költségvetés minden bevétel fedez minden kiadást Éves költségvetés (naptári év)

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság

TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság Parlaméter 2016 Tájékoztató elemzés Az Európai Parlament tematikus Eurobarométer-felmérése TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság Szerző: Jacques Nancy, Közvélemény-figyelő

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS +- ösztöndíj elnyerésére európai felsőoktatási intézménybe

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

EB ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK. Választás utáni felmérés Bruttó eredmények: Fókuszban a férfi és női választók megoszlása

EB ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK. Választás utáni felmérés Bruttó eredmények: Fókuszban a férfi és női választók megoszlása Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartás KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY 27/10/2009 EB71.3 2009. ÉVI EURÓPAI PARLAMTI VÁLASZTÁSOK Választás utáni felmérés Bruttó eredmények:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben