Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 3,9%-a Az államadósság mértéke: 9,6, illetve 85,1% 212-ben az eurózóna 1 (EA-17) és az EU-28-ak 1 kormányzati hiánya 2 abszolút értelemben egyaránt csökkent 211-hez viszonyítva, miközben a kormányzati adósság 2 mindkét övezetben emelkedett. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya a 211. évi 3 4,2%-ról 212-re 3,7%-ra csökkent, míg az EU-28-akban 4,4%-ról 3,9%-ra. Az euróövezet GDPhez viszonyított kormányzati adóssága a 211. év végi 87,3%-ról 212 végére 9,6%-ra, az EU- 28-aké pedig 82,3%-ról 85,1%-ra növekedett Eurózóna (EA-17) GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,4-6,2-4,2-3,7 Kormányzati szektor kiadásai 51,2 51, 49,5 49,9 Kormányzati szektor bevételei 44,9 44,8 45,3 46,3 Államadósság ,4 87,3 9,6 EU-28-ak GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,9-6,5-4,4-3,9 Kormányzati szektor kiadásai 51, 5,6 49, 49,3 Kormányzati szektor bevételei 44,1 44,1 44,6 45,4 Államadósság ,3 79,8 82,3 85,1 EU-27-ek GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,9-6,5-4,4-3,9 Kormányzati szektor kiadásai 51, 5,6 49,1 49,3 Kormányzati szektor bevételei 44,1 44,1 44,6 45,4 Államadósság ,5 8 82,4 85,2 212-ben a GDP százalékában kifejezett legalacsonyabb kormányzati hiány Észtországban és Svédországban (mindkettőben -,2%), Luxemburgban (-,6%) és Bulgáriában (-,8%) volt, míg Németország (+,1%) kormányzati többlettel zárt. A GDP 3%-ánál nagyobb hiányt könyvelt el tizenhét tagállam, a legnagyobb deficittel Spanyolország (-1,6%), Görögország (-9,%), Írország (-8,2%), Portugália és Ciprus (mindkettő -6,4%) rendelkezett. 211-hez viszonyítva összességében tizenöt tagállamnak javult a GDP-hez viszonyított kormányzati egyenlege 212- ben, tizenkét tagállamé romlott, egyé pedig változatlan maradt. 212 végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadóssága Észtországnak (9,8%), Bulgáriának (18,5%), Luxemburgnak (21,7%) és Romániának (37,9%) volt. A GDP 6%-át tizennégy tagállam államadósságának mértéke haladta meg, a legnagyobb mértékben Görögországé (156,9%), Olaszországé (127,%), Portugáliáé (124,1%) és Írországé (117,4%). 211-hez viszonyítva összességében hat tagállamnak javult, huszonkettőnek pedig romlott a GDP-hez viszonyított államadóssága 212-ben. 1

2 212-ben a kormányzati kiadások 4 a GDP 49,9%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 46,3%- át tették ki az eurózónában. Az EU-28-akra vonatkozó megfelelő adatok: 49,3%, illetve 45,4%. A kormányzati kiadások és bevételek aránya 211 és 212 között mindkét övezetben növekedett. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Ausztria: az Eurostat fenntartással kezeli az Ausztria által benyújtott adatok minőségét, mivel bizonytalan a statisztikai hatása a Szövetségi Számvevőszék 213. október 9-én megjelent, Salzburg tartományra vonatkozó jelentésében szereplő megállapításoknak. A jelentés hiányosságokat tárt fel a pénzügyi igazgatást és Salzburg tartomány költségvetését illetően. A vizsgálat EDP-adatokra vonatkozó statisztikai következményeit az Osztrák Statisztikai Hivatal az Eurostattal együttműködve vizsgálja, hogy tisztázzák ezek pontos hatását 212-re, valamint a megelőző évekre. A jelenlegi ismereteink szerint valószínűleg a GDP-arányos államadósság legfeljebb plusz félszázalékos kiigazítására kerül majd sor, a kormányzati hiány kisebb módosításával egyetemben. A közölt adatok Eurostat általi módosítása 6 Az Eurostat nem végzett módosításokat a tagállamok által közölt adatokon. Egyéb kérdések a) Kormányok közötti hitelnyújtás A kormányzati adósság megfelelő európai szintű konszolidációja és a felhasználók tájékoztatása céljából az Eurostat adatokat gyűjt és közöl a más EU-tagállamok kormányainak nyújtott kormányzati kölcsönökről, beleértve az európai pénzügyi stabilitási eszközön (EFSF) keresztül folyósított összegeket is. 212-re vonatkozóan a kormányok közötti hitelnyújtás számai döntően a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának nyújtott kölcsönöket jelentik. b) A pénzügyi válságra vonatkozó kiegészítő táblázatok A 2. függelék a pénzügyi válsághoz kapcsolódó kiegészítő táblázatokat tartalmaz az EU-ra és az eurózónára vonatkozóan. Honlapján az Eurostat közzéteszi az egyes tagországok kiegészítő táblázatait: deficit/supplementary_tables_financial_turmoil. Ezek a táblázatok a pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedések kormányzati nettó bevételeinek és költségeinek (az ESA95 szerinti kormányzati hiányra gyakorolt hatásának) és a kormányzat fennálló követeléseinek, jelenlegi és feltételes kötelezettségeinek 29 és 212 közötti adatait tartalmazzák. Lásd még az Eurostat döntését és az azt követő útmutatót - a pénzintézeteket és pénzügyi piacokat a pénzügyi válság idején támogató kormányzati intézkedések statisztikai elszámolásáról (az Eurostat 13/29. számú sajtóközleménye, 29. július 15.). c) A pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló háttéranyag Az Eurostat közzétesz egy háttéranyagot is, mely további információval szolgál a kiegészítő táblázatok és megállapítások tartalmáról a következő címen: ground_note_fin_crisis_oct_213_final.pdf A háttéranyag 3. táblája a pénzügyi intézmények támogatása érdekében tett kormányzati intézkedések hatásait figyelmen kívül hagyó 211. és 212. évi kormányzati hiány-, illetve többletadatokat mutatja be. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati hiánynak, illetve többletnek ez a módosított mérőszáma csak azt a célt szolgálja, hogy az adatokat jobban be lehessen mutatni a felhasználók számára. 2

3 d) Kereskedelmi hitelek és előlegek állománya A kormányzati kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásként az Eurostat közzétesz honlapján kereskedelmi hitelekkel és előlegekkel kapcsolatos adatokat, a tagállamok közötti évekre vonatkozó közlése alapján: _on_af.71l-oct_213.pdf Meg kell jegyezni, hogy a 479/29/EK módosított rendelet szerint a kormányzati egységek kereskedelmi hitelekben és előlegekben fennálló kötelezettségei nem részei a maastrichti adósságnak. Háttér Ebben a sajtóközleményben az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a 213. évi második, a túlzotthiány-eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA95-rendszerén alapul. A sajtóközlemény tartalmazza még a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatokat. Az 1. függelék a 213. áprilisi közlemény óta elvégzett főbb felülvizsgálatokat mutatja. Az Eurostat további információkat tesz közzé honlapján a kormányzati pénzügy statisztika címszó alatt a kormányzati szektor számláiról, valamint arról, hogy a hiány/többlet és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járultak hozzá az adósságszint változásaihoz (állományok és folyamatok korrekciója): 1. Eurózóna (EA-17): Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A mellékelt táblázatban Észtország a teljes időszakban az euróövezet országai között szerepel annak ellenére, hogy Észtország 211. január 1-jén csatlakozott az eurózónához június 3-ig az Európai Unió (EU-27-ek) huszonhét tagállamból állt július 1-jétől az Európai Unió (EU-28-ak) Horvátországot is magában foglalja. 2. A Maastrichti Szerződés mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Nemzeti Számlák Európai Rendszere, ESA95). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). Az eurózóna, az EU-27-ek és az EU-28-ak összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az euróövezeten kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - a hiány/többlet és a GDP adatai esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állománya esetében az év végi árfolyam. Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Észtország esetében az euró bevezetését megelőző évek adatai euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 3. Az előző túlzotthiány-eljárás keretében történő adatszolgáltatás során a 212. évi kormányzati hiány az eurózónában (EA-17) a GDP 3,7%-a, az EU-27-ekben 4,%-a volt. Az államadósság az eurózónában (EA-17) a GDP 9,6%-át, az EU-27-ekben 85,3%-át tette ki. Lásd: 64/213. számú sajtóközlemény, 213. április Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA95 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat lásd a 2223/96. módosított tanácsi rendeletben. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati egyenleg (amely az összes kormányzati bevétel és kiadás különbözete) nem azonos az ESA95 és a túlzotthiány-eljárás esetében (lásd a swap-megállapodások és határidős megállapodások szerinti elszámolások átsorolásáról szóló 2558/21/EK rendeletet). 3

4 5. A fenntartások kifejezést a 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adatok minőségével kapcsolatban. 6. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és következetessége). 7. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint az Eurostat a túlzotthiány-eljárásról (EDP) szóló jegyzőkönyv alkalmazásával a benyújtási határidők után három héten belül közzéteszi a tényleges kormányzati hiányról és adósságról szóló adatokat. Ez az adatszolgáltatás a közzététellel lép hatályba. A túlzotthiány-eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a 679/21/EK tanácsi rendelet által módosított 479/29/EK tanácsi rendeletben (ami összevont formában elérhető a következő címen: a 2223/96. számú módosított tanácsi rendeletben (ami összevont formában elérhető a következő címen: és az ESA95 manual on government deficit and debt című Eurostat-kiadvány ötödik kiadásában (213): Kiadja: Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Az Eurostat sajtóközleményei a világhálón: Kiválasztott fő európai gazdasági mutatók: 4

5 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,6-3,7-3,7-4, Kormányzati szektor kiadásai 53,7 52,6 53,5 55, Kormányzati szektor bevételei 48,1 48,7 49,6 51, Államadósság ,7 95,7 98, 99,8 mgj,: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi 13 83, , ,9 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) ,3-3,1-2, -,8 Kormányzati szektor kiadásai 41,4 37,4 35,6 35,9 Kormányzati szektor bevételei 37,1 34,3 33,6 35,2 Államadósság (millió BGN) ,6 16,2 16,3 18,5 mgj,: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió BGN) Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) ,8-4,7-3,2-4,4 Kormányzati szektor kiadásai 44,7 43,7 43,2 44,5 Kormányzati szektor bevételei 38,9 39,1 4 4,1 Államadósság (millió CZK) ,6 38,4 41,4 46,2 mgj,: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió CZK) Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) ,7-2,5-1,8-4,1 Kormányzati szektor kiadásai 58,1 57,7 57,6 59,5 Kormányzati szektor bevételei 55,3 55, 55,7 55,3 Államadósság (millió DKK) ,7 42,7 46,4 45,4 mgj,: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió DKK) Németország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-4,2 -,8,1 Kormányzati szektor kiadásai 48,3 47,9 45,2 44,7 Kormányzati szektor bevételei 45,2 43,7 44,3 44,8 Államadósság ,5 82,5 8 81, mgj,: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi , ,8 15, ,1 5

6 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Észtország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,,2 1,1 -,2 Kormányzati szektor kiadásai 44,7 4,5 37,5 39,5 Kormányzati szektor bevételei 42,8 4,6 38,7 39,2 Államadósság ,1 6,7 6,1 9,8 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi,1 2, Írország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,7-3,6-13,1-8,2 Kormányzati szektor kiadásai 48,1 65,5 47,1 42,6 Kormányzati szektor bevételei 34,5 34,9 34, 34,5 Államadósság mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi 64,4 91,2 14,1 117, ,2,2,2 Görögország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,7-1,7-9,5-9, Kormányzati szektor kiadásai 54, 51,4 52, 53,6 Kormányzati szektor bevételei 38,4 4,6 42,4 44,6 Államadósság ,7 148,3 17,3 156,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Spanyolország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-9,6-9,6-1,6 Kormányzati szektor kiadásai 46,2 46,3 45,7 47,8 Kormányzati szektor bevételei 35,1 36,7 36,2 37,1 Államadósság , 61,7 7,5 86, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi 2 598, , ,4 Franciaország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,5-7,1-5,3-4,8 Kormányzati szektor kiadásai 56,8 56,6 55,9 56,6 Kormányzati szektor bevételei 49,2 49,5 5,6 51,8 Államadósság ,2 82,4 85,8 9,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi 4 448, , ,1 6

7 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Horvátország GDP piaci áron (millió HRK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió HRK) ,3-6,4-7,8-5, Kormányzati szektor kiadásai 46,1 46,9 47,9 45,5 Kormányzati szektor bevételei 4,8 4,5 4,1 4,6 Államadósság (millió HRK) ,6 44,9 51,6 55,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió HRK) Olaszország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,5-4,5-3,8-3, Kormányzati szektor kiadásai 51,9 5,4 49,8 5,6 Kormányzati szektor bevételei 46,5 46,1 46,1 47,7 Államadósság ,4 119,3 12,7 127, ,3,8 2,4 Ciprus GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-5,3-6,3-6,4 Kormányzati szektor kiadásai 46,2 46,2 46,3 46,4 Kormányzati szektor bevételei 4,1 4,9 39,9 4 Államadósság ,5 61,3 71,5 86, ,2,8 2,3 Lettország GDP piaci áron (millió LVL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LVL) ,8-8,1-3,6-1,3 Kormányzati szektor kiadásai 43,7 43,4 38,4 36,5 Kormányzati szektor bevételei 34, 35,3 34,9 35,1 Államadósság (millió LVL) ,9 44,4 41,9 4,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió LVL) Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) ,4-7,2-5,5-3,2 Kormányzati szektor kiadásai 44,9 42,3 38,7 36,1 Kormányzati szektor bevételei 35,5 35, 33,2 32,7 Államadósság (millió LTL) ,3 37,8 38,3 4,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió LTL) 7

8 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Luxemburg GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,7 -,8,1 -,6 Kormányzati szektor kiadásai 45,2 43,5 42,6 44,3 Kormányzati szektor bevételei 44,5 42,7 42,7 43,7 Államadósság ,5 19,5 18,7 21, ,1,4 1,2 Magyarország GDP piaci áron (millió Ft) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió Ft) ,6-4,3 4,3-2, Kormányzati szektor kiadásai 51, ,7 Kormányzati szektor bevételei 46,9 45,6 54,3 46,6 Államadósság (millió Ft) ,8 82,2 82,1 79,8 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió Ft) Málta GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,7-3,5-2,8-3,3 Kormányzati szektor kiadásai 42,5 41,6 41,7 43,4 Kormányzati szektor bevételei 38,8 38,1 38,9 4,1 Államadósság ,5 66,8 69,5 71, ,3 1, 2,7 Hollandia GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,6-5,1-4,3-4,1 Kormányzati szektor kiadásai 51,4 51,3 49,9 5,4 Kormányzati szektor bevételei 45,8 46,3 45,6 46,4 Államadósság ,8 63,4 65,7 71, ,2,7 2, Ausztria GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-4,5-2,5-2,5 Kormányzati szektor kiadásai 52,6 52,8 5,8 51,7 Kormányzati szektor bevételei 48,5 48,3 48,3 49,2 Államadósság ,2 72,3 72,8 74, ,2,7 1,9 8

9 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) ,5-7,9-5, -3,9 Kormányzati szektor kiadásai 44,6 45,4 43,4 42,2 Kormányzati szektor bevételei 37,2 37,5 38,4 38,3 Államadósság (millió PLN) ,9 54,9 56,2 55,6 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió PLN) Portugália GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,2-9,8-4,3-6,4 Kormányzati szektor kiadásai 49,8 51,5 49,3 47,4 Kormányzati szektor bevételei 39,6 41,6 45, 4,9 Államadósság ,7 94, 18,2 124, ,3,7,7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) , -6,8-5,6-3, Kormányzati szektor kiadásai 41,1 4,1 39,5 36,6 Kormányzati szektor bevételei 32,1 33,3 33,9 33,6 Államadósság (millió RON) ,6 3,5 34,7 37,9 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió RON) Szlovénia GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,3-5,9-6,3-3,8 Kormányzati szektor kiadásai 48,7 49,4 49,9 48,1 Kormányzati szektor bevételei 42,3 43,6 43,6 44,2 Államadósság ,2 38,7 47,1 54, ,3,9 2,8 Szlovákia GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) , -7,7-5,1-4,5 Kormányzati szektor kiadásai 41,6 4 38,4 37,8 Kormányzati szektor bevételei 33,5 32,3 33,3 33,2 Államadósság ,6 41, 43,4 52, ,3 2,1 9

10 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Finnország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,5-2,5 -,7-1,8 Kormányzati szektor kiadásai 56,1 55,8 55,2 56,6 Kormányzati szektor bevételei 53,4 53, 54,1 54,4 Államadósság ,5 48,7 49,2 53, ,2,7 1,9 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) ,7,3,2 -,2 Kormányzati szektor kiadásai 54,9 52,3 51,5 52, Kormányzati szektor bevételei 54, 52,3 51,5 51,6 Államadósság (millió SEK) ,6 39,4 38,6 38,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió SEK) 2 575,1 Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) ,4-1,1-7,7-6,1 Kormányzati szektor kiadásai 5,8 49,9 48, 47,9 Kormányzati szektor bevételei 39,5 39,8 4,3 41,8 Államadósság (millió GBP) ,1 78,4 84,3 88,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) ,1 Pénzügyi év (pé) 29/21 21/ / /213 GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) ,4-9,5-7,6-5,2 Államadósság (millió GBP) , 79,1 85,1 88,1 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) ,1,2 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók. 1

11 1. számú függelék A 213. áprilisi és a 213. októberi jelentések közötti főbb revíziók Az alábbiakban ismertetjük az egyes országok re vonatkozó kormányzati hiányáról és államadósságáról szóló 213. áprilisi és 213. októberi jelentések közötti eltérések, valamint a GDP jelentősebb adat-felülvizsgálatainak magyarázatát. A 213. áprilisi jelentés óta a 212. évi GDP-arányos kormányzati hiányt egy tagállam körülbelül,6 százalékkal, egy,2%-kal, tizenkilenc,1% és +,1% közötti mértékben, három +,2%- kal, kettő +,3%-kal, egy pedig +1,%-kal módosította. Hiány Írország: A 212. évi hiány azért növekedett, mert változott az elszámolási időpontja az Univerzális Mobil Távközlési Rendszer (UMTS-) licenc értékesítésének, és mert frissítették az adókra, illetve a kormányzati szervek és a nemzeti egészségügyi szolgáltató bevételeire és kiadásaira vonatkozó forrásadatokat. Görögország: A 212. évi hiány főként azért csökkent, mert becsülték a bankmentő állami beavatkozások keretében az elértéktelenedett banki eszközökből a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (HFSF) által visszanyerhető pénzösszegeket. Spanyolország: A 212. évi hiányadat nagyrészt azért javult, mert frissítették a helyi önkormányzati alszektor forrásadatait. Luxemburg: A 211. és a 212. évi hiány főként azért mérséklődött, mert frissítették az adókövetelések forrásadatait. Svédország: A 212. évi hiány jórészben azért csökkent, mert frissítették a helyi önkormányzatok forrásadatait. Adósság Csehország: A évek adóssága azért növekedett, mert módosítás történt a devizában fedezett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelésében. GDP A 213 októberében (az EDP-jelentés során) közölt GDP a 213. áprilisihoz képest számos tagállam esetében kisebb összegű, Észtország, Írország, Spanyolország, Luxemburg, Málta, Finnország és az Egyesült Királyság esetében pedig nagyobb összegű módosításokat tartalmaz. A nevezőhatás miatt a GDP-adatok változása hatással van a hiány- és az államadóssági rátákra is. 11

12 Belgium Bulgária Csehország Dánia Észtország Írország Németország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata A 213. áprilisi és a 213. októberi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,2,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt,1,2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,4,5,6,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,4,5,4,4 - GDP revíziója miatt,1,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,2 - GDP revíziója miatt -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,1,1,1 -,5 -,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1,1 -,2 - GDP revíziója miatt -,5 -,7 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,1 -,2 -,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1 - GDP revíziója miatt -,1 -,1 -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,2,2 -,6 -,4 -,9-2,4 -,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1 -,1 -,1 -,6 - GDP revíziója miatt,1,3,3 -,4 -,9-2,4 -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása 1, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 1, - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1 -,1,1,2 1,2 1,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,2,1,1 - GDP revíziója miatt -,2 -,2,1,2 1,1 1,7 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt -,1 -,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,4,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt -,1,4,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,2 -,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt -,1 -,2 -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,3,2,2,3,4,9 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,3,3,2 - GDP revíziója miatt,2,3,4,7 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti 12

13 Málta Hollandia Ausztria Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Magyarország Lengyelország Svédország Egyesült Királyság EU-27 EA-17 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata A 213. áprilisi és a 213. októberi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2,3,8,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt,3,7,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,6 -,7 -,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt,1 -,6 -,7 -,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,3,2,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2 -,1 -,1 - GDP revíziója miatt,2,3,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,3,3,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt,3,4,7 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,4 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,2 - GDP revíziója miatt,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,1,2,2,1,2,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,1,2,2 - GDP revíziója miatt,1,1,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2,1,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 - GDP revíziója miatt,1,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,2,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1 - GDP revíziója miatt,2,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,3 -,1 - GDP revíziója miatt,2,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,1,3 -,7-1, -1,1-1,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2 - GDP revíziója miatt,1,1,1,1 -,7-1, -1,2-1,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,1 -,1 -,1 -,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt -,1 -,1 -,1 -,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt,1,1 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. 13

14 2. számú függelék A pénzügyi válsággal kapcsolatos kiegészítő táblázatok A pénzintézeteket támogató kormányzati intézkedések 1 1. táblázat: Az ESA95 szerinti kormányzati hiányban szereplő nettó kormányzati bevétel/kiadás Eurózóna (EA-17) EU-28-ak A. Bevétel (a+b+c+d) a) Kapott garanciadíjak b) Kapott kamatok c) Kapott osztalékok d) Egyéb B. Kiadás (e+f+g+h) e) Fizetett kamatok f) Kormányzati hiányt növelő tőkeinjekciók (tőketranszfer) g) Garanciák lehívása h) Egyéb C. A kormányzat nettó bevétele/kiadása (A-B) C. A kormányzat nettó bevétele/kiadása (A-B) () -8 -,72 -,1 -,55 -,12 -,52-6 -,41 Forrás: Eurostat. 2. táblázat: A kormányzat eszközei, tényleges és feltételes kötelezettségei 4 (millió euró 3 ) Eurózóna (EA-17) EU-28-ak D. Záróegyenleg a. Hitelek b. Nem részvény-típusú értékpapírok c. Részvények és egyéb részesedések E. Záróegyenleg (elszámolva az ESA95 szerinti kormányzati adósságban) d. Hitelek e. Nem részvény-típusú értékpapírok F. Záróegyenleg (az ESA95 szerinti adósságban nincs elszámolva) f. Kötelezettségek és eszközök a kormányzati szektoron kívül (kormányzati garanciával 5 ) g. Likviditási rendszerek során kibocsátott értékpapírok h. Speciális feladatok ellátására létrehozott szervezetek D. Záróegyenleg eszközök (a GDP %- ában) 2,4 4,2 3,7 3,8 2,6 4,7 3,9 4, E. Záróegyenleg kötelezettségek (a GDP %-ában) 2,5 5,1 4,8 5,5 3,1 5,2 4,8 5,2 F. Záróegyenleg feltételes kötelezettségek () 8,7 6,3 6,1 6,1 12,1 8,5 7,1 4,6 Forrás: Eurostat. 14

15 A pénzügyi válsággal kapcsolatos kiegészítő táblázatok átfogó képet kívánnak nyújtani arról, hogy milyen tényleges és várható hatásai vannak a pénzintézetek támogatásához közvetlenül kapcsolódó kormányzati beavatkozásoknak a kormányzati hiányra és adósságra. A nem pénzügyi intézményeknek nyújtott, illetve az általános gazdaságélénkítő támogatások nem szerepelnek a táblázatokban. Az első táblázat a kormányzati számlák között elszámolt tranzakciók adataira vonatkozik, amelyeknek így közvetlen hatásuk van az EDP-hiányra/többletre. A második táblázat olyan pénzügyi eszközök és kötelezettségek állományának adatait tartalmazza, amelyek pénzintézetek támogatásával kapcsolatos kormányzati beavatkozásokból származnak. A táblázat különbséget tesz azok között a tevékenységek között, amelyek hozzájárultak a tényleges kormányzati kötelezettségekhez (szerepelnek a kormányzati adósságban), és azok között, amelyek a jövőben várhatóan hozzájárulnak a kormányzati kötelezettségekhez, de amelyek jelenleg feltételes, a jövőbeli eseményektől függő tételként szerepelnek (így jelenleg nem szerepelnek a kormányzati adósságban). Közelebbről az 1. táblázat C. sorában látható a pénzügyi válságba történő közvetlen kormányzati beavatkozások kormányzati többletre/hiányra gyakorolt nettó hatása. Látható, hogy a pénzügyi válsággal összefüggésben végrehajtott kormányzati beavatkozások az EU-28-ak kormányzati hiányát 212-ben 52,6 milliárd euróval (a GDP,4%-ával) növelték meg. Az eurózónában e beavatkozások nettó hatása 52,2 milliárd eurót (a GDP,6%-át) tett ki 212-ben. A 2. táblázat alapján 212-ben ez a hatás a kormányzati adósságra (a kötelezettségek záróegyenlege) az EU-28-akban 675,4 milliárd euró, a GDP 5,2%-a, míg az euróövezetben 526,1 milliárd euró, a GDP 5,5%-a volt. Ami a feltételes kötelezettségeket (amelyek várhatóan hatással lesznek az adósságra és esetleg a hiányra is) illeti: 61,2 milliárd eurót, a GDP 4,6%-át tették ki az EU-28-akban, és 578,3 milliárd eurót, a GDP 6,1%-át az eurózónában. További táblázatok a tagállamok kormányzati hiányát és adósságát befolyásoló tényleges és lehetséges hatásokról az Eurostat weboldalán találhatók: t/supplementary_tables_financial_turmoil 1. Ezek a táblázatok a pénzintézetek támogatására irányuló tevékenységekre vonatkoznak. Nem tartalmaznak átfogó, a gazdaság élénkítésére létrehozott gazdasági csomagokat, intézkedéseket. 2. A fizetett kamatok releváns esetekben tényleges kamatokat, míg egyéb esetekben imputálással megállapított finanszírozási kamatokat tartalmaznak. 3. A 2. táblázatban valamennyi tételt névértéken kell elszámolni a törzsrészvények (eszközök) kivételével (ezeket piaci értéken számolják el). A 479/29. módosított tanácsi rendelet szerint a névérték azonosnak tekinthető az értékpapíron szereplő értékkel. Meghatározott pénzeszközök (betétek és különféle típusú kötvények) névértéken való értékelését a kormányzati hiányról és államadósságról szóló ESA95-kézikönyv VIII.2. fejezete részletezi. 4. A kormányzati szektor kötelezettségeiről (amelyek a pénzintézeteket támogató tevékenységek hatásai a maastrichti adósságra) általában feltételezni kell, hogy közvetlenül érintik a kormányzat adósságát olyan tevékenységek során, amelyek a kormányzat pénzbeli transzfereit foglalják magukban (pl. tőkeinjekcióhoz, kölcsönök nyújtásához, pénzügyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó pénzbeli transzferek); kivétel ez alól a közvetlen kölcsön hatása. A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos imputálásokat is ide kell sorolni. 5. Azokat a garanciákat tartalmazza, amelyeket a kormányzat nyújt nem-kormányzati pénzintézetek számára. Nem tartalmazza a bankbetétekre, illetve a speciális feladatok ellátására létrehozott szervezetek (lásd h.) kötelezettségeire irányuló garanciákat. Csak az aktív garanciák értékeit kell szerepeltetni (meghatározott limit nélkül). Eszközökre irányuló garanciákat is tartalmaz, amelyek kormányzati kötelezettséget jelentenek a lehíváskor. 6. Az itt szereplő likviditási rendszerek azok, amelyeknél a kormányzati értékpapírokat nem számolják el a kormányzat adósságában (a részleteket lásd az Eurostat határozatában és a kiegészítő útmutatóban). A tételeket általában a "feltételes kötelezettség a kormányzati szektoron kívül" alatt kell elszámolni ahogy a garanciák esetében is, fontos azonban megjegyezni, hogy a kormányzat kockázata itt valószínűleg korlátozott. 7. Az itt szereplő, speciális feladatok ellátásra létrehozott szervezetek azok, amelyekben a kormányzat jelentős szerepet tölt be (garanciát is nyújt), azonban a kormányzati szektoron kívülre sorolják őket (a részleteket lásd az Eurostat határozatában és a kiegészítő útmutatóban). Kötelezettségeiket a kormányzati szektoron kívül számolják el (a kormányzati szektor feltételes kötelezettségeiként). 15

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások 2018.6.15. L 153/161 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/861 IRÁNYMUTATÁSA (2018. április 24.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/13)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK L 276/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.17. II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 2. I. 2. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. 21. I. 21. III. 217.

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.9.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/25 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2009. július 31.) a kormányzati pénzügyi statisztikáról (átdolgozás) (EKB/2009/20)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 21. Élıállat és Hús 2009. 37. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. III. negyedév 2018 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2014. november 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. III. negyedévben 5,6%-kal növekedett,

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. november 30. Élıállat és Hús 2009. 47. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2018. II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2018. szeptember 7. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2018. II. negyedévben további 3,7%-kal nőtt,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2013. július 25.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról. (átdolgozás)

IRÁNYMUTATÁSOK. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2013. július 25.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról. (átdolgozás) L 2/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.1.7. IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2013. július 25.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/23) (2014/2/EU) AZ

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 7. Élıállat és Hús 2009. 35. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2017. III. negyedév 2017 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet Hirdetmény SEPA szolgáltatás díjairól a már nem nyitható lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek részére 3A

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben