Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,6, illetve 3,%-a Az államadósság mértéke: 92,1, illetve 86,8% 214-ben az euróövezet (EA-19) és az EU-28-ak kormányzati hiánya abszolút értelemben egyaránt csökkent 213-hoz viszonyítva, miközben az államadósság mindkét övezetben emelkedett. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya a 213. évi 3,%-ról 214-re 2,6%-ra csökkent, míg az EU- 28-akban 3,3%-ról 3,%-ra. Az euróövezet GDP-hez viszonyított államadóssága a 213. év végi 91,1%-ról 214 végére 92,1%-ra, az EU-28-aké pedig 85,5%-ról 86,8%-ra növekedett. Ebben a sajtóközleményben az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan a 215. évi második, a túlzotthiány-eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentésükben nyújtott adatok alapján adja meg a kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA 21-rendszerén alapul. A sajtóközlemény tartalmazza még a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatokat. Euróövezet (EA-19) EU28-ak ,2 49,1 44, , ,5 48,6 44, , ,7 49,7 46, , ,3 49, 44, , , 49,6 46, , ,3 48,6 45, , ,6 49,4 46, , , 48,2 45, ,8 214-ben kormányzati többlete volt Dániának (+1,5%), Luxemburgnak (+1,4%), Észtországnak (+%), és Németországnak (+,3%), míg a GDP százalékában kifejezett legalacsonyabb kormányzati hiányt Litvániában ( %), Romániában ( 1,4%), Lettországban ( 1,5%), Svédországban (-1,7%) és Csehországban ( 1,9%) mérték. A GDP 3%-ával megegyező vagy annál nagyobb hiánya tizennégy tagállamnak volt: Ciprusnak ( 8,9%), Portugáliának ( 7,2%), Spanyolországnak ( 5,9%), Bulgáriának ( 5,8%), az Egyesült Királyságnak ( 5,7%), Horvátországnak ( 5,6%), Szlovéniának ( 5,%), Írországnak és Franciaországnak (mindkettő 3,9%), Görögországnak ( 3,6%), Lengyelországnak és Finnországnak (egyaránt 3,3%), valamint Belgiumnak ( 3,1%) és Olaszországnak ( 3,%). 214 végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadóssága Észtországnak (1,4%), Luxemburgnak (23,%), Bulgáriának (27,%), Romániának (39,9%), Lettországnak (4,6%) és Litvániának (4%) volt. A GDP 6%-át tizenhat tagállam államadóssága haladta meg, a legnagyobb mértékben Görögországé (178,6%), Olaszországé (132,3%), Portugáliáé (13,2%), Ciprusé (18,2%), Írországé (17,5%) és Belgiumé (16,7%). 214-ben a kormányzati kiadások a GDP 49,4%-át, a kormányzati bevételek pedig a GDP 46,8%-át tették ki az euróövezetben. Az EU-28-akra vonatkozó megfelelő adatok: 48,2, illetve 45,2%. A kormányzati kiadások

2 aránya 213 és 214 között mindkét övezetben csökkent, míg a kormányzati bevételek aránya az euróövezetben nőtt, az EU-28-akban pedig csökkent. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások Ausztria: az Eurostat fenntartással kezeli az Ausztria által benyújtott adatok minőségét azzal kapcsolatban, hogy a kiadások és a bevételek elszámolásának eredményszemléletű, ESA21 szerinti szabályait nem tartják be kellőképpen, különösen a költségvetés központi kormányzati ( Bund ) szintjén. Számos gazdasági műveletet jelenleg pénzforgalmi szemléletben számolnak el a nemzeti számlákban. Ez a helyzet bizonytalanná teszi az adatok minőségét, és oda vezethet, hogy az adatokat a 216. áprilisi túlzotthiány-jelentés során felül kell majd vizsgálni. Az Eurostat elvárja, hogy a Nemzeti Statisztikai Hivatal és a Pénzügyminisztérium működjön együtt abban, hogy a most rendelkezésükre álló új források felhasználásával, a pénzügyi kimutatásokat a mérlegekből és az eredménykimutatásokból származó információkkal összevezetve a nemzeti számlákban megvalósuljon az átállás a jelentős részben pénzforgalmi szemléletű jelentésekről az eredményszemléletű rendszerre. Bulgária: az Eurostat visszavonja az Eurostat 215. április 21-i sajtóközleményében kifejezett, az adatok minőségére vonatkozó, a Betétbiztosítási Alap szektorba sorolásával, illetve az azzal kapcsolatos fenntartását, hogy a Társasági Kereskedelmi Bankban elhelyezett biztosított betétek alap általi visszafizetésének milyen hatása van a kormányzati hiányra. Az Eurostatnak a bolgár statisztikai intézményekkel együttműködve elvégzett vizsgálatát követően a Betétbiztosítási Alapot most besorolták a kormányzati szektorba, ami a hiány 2,6 milliárd BGN értékű növekedését és az adósság,13 milliárd BGN értékű csökkenését eredményezte 214-ben. Portugália: az Eurostat visszavonja az Eurostat 215. április 21-i sajtóközleményében kifejezett, a 214. évi kormányzati hiányadatok minőségére vonatkozó fenntartását, amely azért volt szükséges, mert bizonytalan volt a Novo Banco 214. évi, 4,9 milliárd euró összegű tőkésítésének statisztikai hatása. Portugália 214. évi hiánya nőtt ezzel az összeggel, mivel a Novo Banco eladása nem egy éven belül történt meg a tőkésítés után. A közölt adatok Eurostat általi módosítása Az Eurostat nem végzett módosításokat a tagállamok által közölt adatokon. Kiadja: az Eurostat Sajtóirodája Tim ALLEN Tel.: Kapcsolattartás a médiával az Eurostat információszolgálata: Tel.:

3 Földrajzi információk Euróövezet (EA-19): Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A mellékelt táblázatban Lettország és Litvánia a teljes időszakban az euróövezet országai között szerepel annak ellenére, hogy Lettország 214. január 1-jén, Litvánia pedig 215. január 1-jén csatlakozott az eurózónához június 3-ig az Európai Unió (EU-27-ek) huszonhét tagállamból állt július 1-jétől az Európai Unió (EU-28-ak) Horvátországot is magában foglalja. A mellékelt táblázatban minden időszak az EU-28-akra vonatkozik. Módszerek és definíciók A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint az Eurostat a túlzotthiányeljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásához a benyújtási határidők után három héten belül közzéteszi a tényleges kormányzati hiány- és adósságadatokat. Az EK-Szerződés mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv a kormányzati hiányt (többletet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételeként (nettó hitelnyújtásaként) határozza meg. A nemzeti számlák fogalmai szerint számítják ki (Nemzeti Számlák Európai Rendszere, ESA 21). Az államadósság (közismert nevén a maastrichti adósság) a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adóssága (névértéken). Az euróövezet és az EU-28-ak összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az euróövezeten kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - a hiány/többlet és a GDP adatai esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állománya esetében az év végi árfolyam. Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Lettország és Litvánia esetében az euró bevezetését megelőző évek adatai euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA 21 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióit tartalmazzák, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat lásd az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 213. május 21-i 549/213/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben. Kormányok közötti hitelnyújtás A kormányzati adósság megfelelő európai szintű konszolidációja és a felhasználók tájékoztatása céljából az Eurostat adatokat gyűjt és közöl a más EU-tagállamok kormányainak nyújtott kormányzati kölcsönökről, beleértve az európai pénzügyi stabilitási eszközön (EFSF) keresztül folyósított összegeket is. 211 és 214 között a kormányok közötti hitelnyújtás számai döntően a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának nyújtott kölcsönöket jelentik. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok számbavétele Az Eurostat a tagállamokkal együttműködésben jelenleg vizsgálja egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, mint például át nem ruházható takarékkönyvek és kincstárjegyek EDP-célú értékelését. Ez néhány tagállamban a kormányzati adósság jövőbeli növekedéséhez vezethet, az ezeken az eszközökön keletkező felhalmozott tőkésített kamat beszámítása miatt. Fenntartások és módosítások A fenntartások kifejezést a 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adatok minőségével kapcsolatban. A 479/29/EK módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett tényleges adatokat, a módosított adatokat és az indoklást közölheti olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett tényleges adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre

4 vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljeskörűsége, megbízhatósága, időszerűsége és következetessége). Revíziók és időbeli ütemezés Az előző túlzotthiány-eljárás keretében történő adatszolgáltatás során a 214. évi kormányzati hiány az euróövezet esetében a GDP 2,4, az EU-28-aknál a 2,9%-a volt, az államadósság pedig a GDP 91,9, illetve 86,8%-át tette ki. Lásd: 72/215. számú sajtóközlemény, 215. április 21. További információk A túlzotthiány-eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók az Eurostat Manual on government deficit and debt Implementation of ESA 21 című kiadványában. A pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló háttéranyag és kiegészítő táblázatok: honlapján az Eurostat tagállamonkénti kiegészítő táblázatokat tesz közzé a pénzügyi válság hatásáról. Az Eurostat az alábbi címen egy háttéranyagot is közöl, mely további információval szolgál a kiegészítő táblázatok tartalmáról, az EU-ra és az euróövezetre vonatkozó összefoglaló táblázatokkal együtt. A háttéranyag 2. táblázata a pénzügyi intézmények támogatása érdekében tett kormányzati intézkedések hatásait figyelmen kívül hagyó 213. és 214. évi kormányzati hiány-, illetve többletadatokat mutatja be. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati hiánynak, illetve többletnek ez a módosított mérőszáma csak azt a célt szolgálja, hogy az adatokat jobban be lehessen mutatni a felhasználók számára. Kereskedelmi hitelek és előlegek állománya: a kormányzati kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásként az Eurostat közzétesz honlapján kereskedelmi hitelekkel és előlegekkel kapcsolatos adatokat, a tagállamok közötti évekre vonatkozó közlése alapján. Meg kell jegyezni, hogy a 479/29/EK módosított rendelet szerint a kormányzati egységek kereskedelmi hitelekben és előlegekben fennálló kötelezettségei nem részei a maastrichti adósságnak. Állományok és tranzakciók korrekciója: az Eurostat szintén tájékoztatást ad az állományok és tranzakciók korrekciójáról, bemutatva, hogy a hiány, illetve a többlet, valamint az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járultak hozzá az adósságszint változásaihoz. Az Eurostat további információkat tesz közzé honlapján a kormányzati pénzügyi statisztika témakörében a kormányzati szektor számláiról.

5 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,1 54,4 5, , ,1 55,8 51, , , ,9 55,6 52, , , ,1 55,1 52, , ,2 Bulgária (millió BGN) (millió BGN) (millió BGN) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió BGN) Csehország (millió CZK) (millió CZK) (millió CZK) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió CZK) Dánia (millió DKK) (millió DKK) (millió DKK) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió DKK) Németország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi , 34,1 32, ,3, ,7 42,9 4, ,9, ,1 56,8 54, ,4, , 44,7 43, , ,6 34,7 34, ,6, , 44,5 4, ,7, ,6 58,8 55, ,6 1 5, ,1 44,4 44, , , ,8 37,6 36, ,, ,3 42,6 41, ,2, ,3 57,1 55, , 2 984, ,1 44,5 44, , , ,8 42,1 36, ,, ,9 42,6 4, ,7, ,5 56,9 58, , , ,3 44,3 44, , ,4 5

6 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Észtország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,2 37,4 38, ,9 14, ,3 39,1 38, , , ,1 38,3 38, , , , 38, , ,4 Írország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Görögország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Spanyolország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Franciaország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,5 45,5 33, ,3 347, ,2 54,2 44, ,, ,5 45,6 36, , , ,1 55,9 5, , , 41,8 33, ,2 347, ,8 55,2 46, ,4, ,4 48, 37, , , ,8 56,8 52, , , ,7 39,7 34, , 347, ,4 6,8 48, ,, ,9 45,1 38, , , ,1 57, 52, , , ,9 38,2 34, ,5 347, ,6 49,9 46, ,6, ,9 44,5 38, , , ,9 57,5 53, , ,5 6

7 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Horvátország (millió HRK) (millió HRK) (millió HRK) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió HRK) ,8 48,8 41, ,7, ,3 47,1 41, ,2, ,4 47,8 42, ,8, ,6 48,2 42, ,1, Olaszország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Ciprus mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Lettország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Litvánia mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,5 49,1 45, , , ,7 42,5 36, , ,4 39, 35, ,8, ,9 42,5 33, ,2, , 5,8 47, , , ,8 41,9 36, ,3 45 2, ,8 36,9 36, ,4, ,1 36,1 33, ,8, ,9 51, 48, , , ,9 41,4 36, , , ,9 36,8 35, ,1, ,6 35,6 32, ,8, , 51,2 48, , , ,9 49,3 4, , , ,5 37,1 35, ,6, ,8 34, , 7

8 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Luxemburg mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,5 43,3 43, ,2 183, ,2 44,6 44, , , ,3 44, , , ,4 42,4 43, , 643 1,3 Magyarország (millió Ft) (millió Ft) (millió Ft) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió Ft) Málta mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Hollandia mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Ausztria mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,5 49,7 44, ,8, ,6 4,9 38, ,8 66 1, ,3 47, 42, , ,6 5,8 48, , ,3 48,6 46, ,3, ,6 42,5 38, , , ,9 47,1 43, , , ,2 51,1 48, , , ,5 49,5 47, ,8, ,6 42,6 4, , , ,4 46,4 44, , , ,3 5,9 49, , , ,5 49,9 47, ,2, ,1 44, 41, , , ,4 46,2 43, , , ,7 52,7 5, , ,2 8

9 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Lengyelország (millió PLN) (millió PLN) (millió PLN) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió PLN) ,9 43,6 38, ,4, ,7 42,6 38, ,, , 42,4 38, ,9, ,3 42,1 38, ,4, Portugália mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Románia (millió RON) (millió RON) (millió RON) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió RON) Szlovénia mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi Szlovákia mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi ,4 5, 42, , ,4 39,1 33, ,2, ,6 5, 43, ,4 325, ,1 4,5 36, ,3 173, ,7 48,5 42, , ,2 36,5 33, ,4, ,1 48,6 44, , , ,2 4,1 36, , , ,8 49,9 45, , ,2 35,2 33, ,, , 6,3 45, , , ,6 41, 38, , , ,2 51,7 44, , , ,4 34,9 33, ,9, , 49,8 44, , , ,8 41,6 38, , ,6 9

10 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Finnország mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi , 54,4 53, , ,1 56,1 54, , , ,5 57,6 55, , , ,3 58,3 54, , ,3 Svédország (millió SEK) (millió SEK) (millió SEK) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió SEK) Egyesült Királyság* (millió GBP) (millió GBP) (millió GBP) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) Pénzügyi év (pé) mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió GBP) (millió GBP) (millió GBP) (millió GBP) ,1 5,5 5, ,9, ,7 46,9 39, ,8 43, 211/ , ,6 1 21, ,9 51, , , ,3 46,8 38, ,3 2 16,1 212/ , ,6 2 42, ,4 52,4 51, , , ,7 44,9 39, , ,2 213/ , , , ,7 51,8 5, , , ,7 43,9 38, , ,2 214/ , , ,2 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. A felhasznált GDP szezonálisan nem kiigazított. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók. 1

11 A 215. áprilisi és a 215. októberi jelentések közötti főbb revíziók Az alábbiakban ismertetjük a 215. áprilisi és a 215. októberi jelentések közötti, a re vonatkozó kormányzati hiány és államadósság, valamint a GDP jelentősebb adat-felülvizsgálatainak egyes országokra vonatkozó magyarázatát. A 215. áprilisi jelentés óta a 214. évi GDP-arányos kormányzati egyenleget huszonöt tagállam körülbelül ±,3 százalékponttal módosította. Nagyobb revíziót hajtott végre Bulgária ( 3, százalékpont), Portugália ( 2,7 százalékpont) és Luxemburg (+,8 százalékpont). Hiány Bulgária: A 214. évi hiány növekedése főként annak a következménye, hogy a nemrég a kormányzati szektorba besorolt Betétbiztosítási Alap visszafizetett egy csődbe ment banknál elhelyezett garantált betétállományt. Dánia: A 214. évi többlet növekedése annak tulajdonítható, hogy frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre az adókról, az elkülönített állami pénzalapokról és a helyi önkormányzatokról. A 213. évi hiány növekedése főleg annak az eredménye, hogy az adókból származó kormányzati bevételeket lefelé módosították. Németország: a évi hiányok növekedése elsősorban azért következett be, mert egyes kvázi vállalatokba történő tőkeinjekciókat, illetve a külföldi segélyezésre nyújtott hitelek egy részét a nem pénzügyi tranzakciók közé sorolták. A évi hiányok nőttek ezenkívül a közelmúltbeli, adókkal kapcsolatos bírósági döntések végrehajtása miatt is. Írország: A 214. évi hiány csökkenése főleg annak tulajdonítható, hogy frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre a központi kormányzatról. Horvátország: A 211. évi hiány növekedése annak az eredménye, hogy elszámoltak egy adósságátvállalással kapcsolatos tőketranszfert. Luxemburg: A 214. évi többlet növekedése elsősorban annak a következménye, hogy frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre a központi kormányzatról. Ausztria: A 214. évi hiány növekedését főként az eredményezte, hogy lefelé módosították egy pénzügyi válságkezelő szervezet létrehozásával kapcsolatos eszközök piaci értékét. Portugália: A 214. évi hiány növekedéséhez főleg az vezetett, hogy a Novo Banco-nak nyújtott tőkeinjekciót a pénzügyi tranzakciók közül átsorolták a nem pénzügyiek közé. Románia: A 212. évi hiány növekedését az okozta, hogy egy esetben korrigálták a költségvetésbe történő befizetéseket, osztalékról tőkekivonásra. Szlovénia: A 214. évi hiány növekedése elsősorban annak tulajdonítható, hogy módszertani változások történtek a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok egyes adóinak elszámolásával kapcsolatban, korrigálták a kereskedelmi hitelek és előlegek értékét, és frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre az egyéb kormányzati szervekről. Finnország: A 214. évi hiány növekedését főként az eredményezte, hogy frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre, különösen a külföldi közvetlen tőkebefektetések központi kormányzat által újrabefektetett jövedelme esetében. Svédország: A 214. évi hiány csökkenését túlnyomórészt az okozta, hogy frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre a helyi önkormányzatokról, konszolidációs hatásai voltak egyes szervezetek helyi önkormányzati alszektorba történő besorolásának, és frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre egyes adókról. 11

12 Adósság Németország: A évi adósság növekedése főként azért következett be, mert figyelembe vették egy állami fejlesztési bank által a szövetségi kormányzat számlájára és/vagy nevében működtetett rendszerek kötelezettségeit. Nőtt az adósság ezenkívül azért is, mert egyes szervezeteket a helyi önkormányzati alszektorba soroltak be. Hollandia: A évi adósság növekedéséhez elsősorban az vezetett, hogy egyes szervezeteket a kormányzati szektorba soroltak be. Portugália: A 212. évi adósság növekedése főként annak a következménye, hogy figyelembe vették a származtatott ügyletek készpénzfedezetének adatait. Finnország: A 214. évi adósság növekedése főleg annak tulajdonítható, hogy frissebb forrásadatok álltak rendelkezésre, különösen a központi kormányzati és az önkormányzati hitelekről. Svédország: A 211. és 214. közötti adósságnövekedést túlnyomórészt az okozta, hogy a pénzügyi vállalatok szektorába sorolták át a Prémium Nyugdíjak rendszerének ideiglenes irányítási időszakát. A 213. és a 214. évek esetében az adósság növekedését eredményezte az is, hogy egyes szervezeteket a helyi önkormányzati alszektorba soroltak be. GDP A 215. októberi EDP-célú jelentésben közölt évi GDP a 215. áprilisi jelentéshez képest a legtöbb tagállam esetében módosult. Nagyobb mértékben (a GDP több mint 1%-ával) módosította GDP-jét hat tagállam: a GDP növekedését jelentette Bulgária ( re 2,1%-ot), Észtország ( re 2,2%-ot) és Írország ( re 2,6%-ot), míg csökkenést jelentett Görögország (212-re 1,6%-ot, 213-ra pedig 1,1%-ot), Spanyolország ( re 1,7%-ot) és Lettország ( re 2%-ot). A nevezőhatás miatt a GDP-adatok változása hatással van a hiány- és az államadóssági rátákra is. 12

13 Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Horvátország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 215. áprilisi és a 215. októberi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,1,2,2,6,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,,,1,3 - GDP revíziója miatt,,,,,2,2,4 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1 2,9,3,3,4,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1 3,,,,,2 - GDP revíziója miatt,,,,,3,3,4,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,1,,1,1,2,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,1,,1,1,1,1 - GDP revíziója miatt,,,,,,1,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,2,3,,,,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,2,3,,,,1 - GDP revíziója miatt,,,,,,,,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,2,3,4,5,4,3,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,2,3,4,6,6,6,5 - GDP revíziója miatt,,,,,1,1,3,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1,1,1,2,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,1,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,1,2,1,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1,2,2 1,9 1,5 3,2 2,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,2,,,,1 - GDP revíziója miatt,2,1,2,1 1,9 1,5 3,2 2,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,1,,6 2,5 2, 1,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,1,, - GDP revíziója miatt,,1,1,,6 2,5 2, 1,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,1,1,3 1, 1,6 1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,, - GDP revíziója miatt,,1,1,1,3 1, 1,6 1,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,,,,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,,,,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,,,1,,,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,,,1,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,,,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,,1,3,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,1,1 - GDP revíziója miatt,,,,,,,2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,1,2,2,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,, - GDP revíziója miatt,,,,1,2,2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,2,1,2,5,8,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,1,,,1, - GDP revíziója miatt,,,,,1,4,8,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,,,,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,,,,2 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent. 13

14 Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság EU-28-ak Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata a GDP százalékában a 215. áprilisi és a 215. októberi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság** Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,2,8,1,1,6,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,,1,8,,,,2 - GDP revíziója miatt,,,,,1,1,6,9 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,,3,2,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,3,2,6 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,1,,1,2,4,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,1,1,,,,,1 - GDP revíziója miatt,,,,,1,2,3,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,1,1,1,4,1,6 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,1,4,4,2,2 - GDP revíziója miatt,,,,,,5,8,8 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,3,1,1,1,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,3,1,1,,2 - GDP revíziója miatt,,,,,,,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,,1,4,4,2,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,1,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,5,4,2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,, 2,7,3,4, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,, 2,7,3,4,,3 - GDP revíziója miatt,,,,,,,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,2,,1,,1,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,2,,1,,,, - GDP revíziója miatt,,,,,,1,, Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,1,2,,,5,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,,2,,,, - GDP revíziója miatt,,,1,,,,5,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1,1,2,2,,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,1,,,1,1 - GDP revíziója miatt,,,,,2,2,2,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,2,,,2, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,2,,,,4 - GDP revíziója miatt,,,,,,,2,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,,2,8 1,1 1, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,,2,8 1, 1,1 - GDP revíziója miatt,,,,,,,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,,1,,1,5 1,1 1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,,1,,,,1 - GDP revíziója miatt,,,1,1,1,5 1,1 1,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1,1,1,1,, - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,1,2,2,2,2 - GDP revíziója miatt,,,,,,1,2,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,,,1,2,2,2,2,2 EA-19 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,,,1,1,2,2,2,2 - GDP revíziója miatt,,,,,,,,1 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti. ** Az adósságráták revíziója: a pluszjel magasabb GDP-hez viszonyított kormányzati adósságot, a mínuszjel pedig alacsonyabbat jelent. 14

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. III. negyedév 2018 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2017) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük.

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2017. III. negyedév 2017 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2017. június 21. 8:30-tól 2017. I. negyedév 2017 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. Megerősítem, hogy vállalkozásom ipari vagy kereskedelmi jellegű

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató A fenntartható gazdasági növekedés értelmezése (24) a.) Ellentmondásos megközelítésekkel

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. I. negyedév 2018 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege) kiigazítás

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Deviza átutalási megbízások teljesítése során alkalmazott nemzetközi standard

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet Hirdetmény SEPA szolgáltatás díjairól a már nem nyitható lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek részére 3A

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben