Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 23. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,5%-a Az államadósság mértéke: 87,2, illetve 82,5% 211-ben az eurózóna 1 (EA-17) és az EU-27-ek kormányzati hiánya 2 abszolút értelemben egyaránt csökkent 21-hez viszonyítva, miközben a kormányzati adósság 2 mindkét övezetben emelkedett. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya a 21. évi 3 6,2%-ról 211-re 4,1%-ra csökkent, míg az EU-27-ekben 6,5%-ról 4,5%-ra. Az euróövezet GDPhez viszonyított kormányzati adóssága a 21. év végi 85,3%-ról 211 végére 87,2%-ra, az EU- 27-eké pedig 8%-ról 82,5%-ra növekedett Eurózóna (EA-17) GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-6,4-6,2-4,1 Kormányzati szektor kiadásai 47,1 51,1 5,9 49,3 Kormányzati szektor bevételei 44,9 44,8 44,7 45,2 Államadósság ,1 79,9 85,3 87,2 EU-27-ek GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,4-6,9-6,5-4,5 Kormányzati szektor kiadásai 47,1 51,1 5,6 49,1 Kormányzati szektor bevételei 44,7 44,2 44,1 44,6 Államadósság ,5 74,8 8 82,5 211-ben a GDP százalékában kifejezett legmagasabb kormányzati hiányt Írországban (-13,1%), Görögországban (-9,1%), Spanyolországban (-8,5%), az Egyesült Királyságban (-8,3%), Szlovéniában (-6,4%), Cipruson (-6,3%), Litvániában (-5,5%), Franciaországban és Romániában (mindkettő -5,2%), illetve Lengyelországban (-5,1%) mérték. A hiány Finnországban (-,5%), Luxemburgban (-,6%) és Németországban (-1,%) volt a legalacsonyabb. Magyarországnak (+4,3%), Észtországnak (+1,%) és Svédországnak (+,3%) kormányzati többlete volt 211-ben. 21-hez viszonyítva összességében 24 tagállamnak javult a GDP-hez viszonyított kormányzati egyenlege 211-ben, két tagállamé romlott, egyé pedig változatlan maradt. 211 végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadóssága Észtországnak (6,%), Bulgáriának (16,3%), Luxemburgnak (18,2%), Romániának (33,3%), Svédországnak (38,4%), Litvániának (38,5%), Csehországnak (41,2%), Lettországnak (42,6%), Szlovákiának (43,3%) és Dániának (46,5%) volt. A GDP 6%-át tizennégy tagállam államadósságának mértéke haladta meg 211-ben: Görögországé (165,3%), Olaszországé (12,1%), Írországé (18,2%), Portugáliáé (17,8%), Belgiumé (98,%), Franciaországé (85,8%), az Egyesült Királyságé (85,7%), Németországé (81,2%), Magyarországé (8,6%), Ausztriáé (72,2%), Máltáé (72,%), Ciprusé (71,6%), Spanyolországé (68,5%) és Hollandiáé (65,2%). 211-ben a kormányzati kiadások 4 a GDP 49,3%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 45,2%- át tették ki az eurózónában. Az EU-27-ekre vonatkozó megfelelő adatok: 49,1%, illetve 44,6%. A

2 kormányzati kiadások aránya 21 és 211 között mindkét övezetben csökkent, miközben a kormányzati bevételek aránya nőtt. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Írország: az Eurostat különös fenntartással kezeli az Írország által benyújtott adatokat, ugyanis az Allied Irish Banks és az Irish Life & Permanent átszervezési terveit még nem véglegesítették. Az ír statisztikai intézmények ezeket az átszervezési terveket használták fel a közölt számadatoknál egy a két banknak 211 júliusában nyújtott kormányzati tőkejuttatásból eredő, a GDP 3,7%-át kitevő (hiánynövelő) tőketranszfer tétel kiszámításához. Az Eurostat a tőketranszfer-tétel összegének a megerősítéséhez az átszervezési tervek véglegesítésére vár, beleértve az EU versenyhatóságainak jóváhagyását is. Az Eurostat különös fenntartással kezeli az Írország által közölt adatokat továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Hivatal Befektetési Kft. (NAMA-IL) statisztikai besorolása miatt, melyet jelenleg kormányzaton kívül számolnak el. Az egyik, korábban magánkézben lévő tulajdonosa államosításának köszönhetően, melynek részesedése jelenleg eladás alatt van, a NAMA-IL 211 júliusa óta többségi állami tulajdonban van. Az Eurostat 29. július 15-i döntése a pénzügyi válság idején meghozott kormányzati intézkedésekről meghatározza, hogy az ilyen szervezet általános kormányzati szektoron kívüli besorolásához többségi magántulajdon szükséges. A közölt adatok Eurostat általi módosítása 6 Egyesült Királyság: az Eurostat módosította az Egyesült Királyság által a évekre (valamint a 28/29 211/212 pénzügyi évekre) szolgáltatott, hiányra és adósságra vonatkozó adatokat. Erre azért került sor, hogy azok a Bradford&Bingley (B&B) és a Northern Rock Eszközkezelő (NRAM) vonatkozásában megfeleljenek a kormányzati hiányról és adósságról szóló ESA95-kézikönyv pénzügyi válságkezeléssel kapcsolatos javított fejezetének. Ez a közölt kormányzati hiányadatot 28-ban (valamint a 28/29-es pénzügyi évben) 36 millió fonttal (a GDP 3%-val), 29-ben (illetve a 29/21-es pénzügyi évben) 571 millió fonttal (a GDP 4%-val), 21-ben (valamint a 21/211-es pénzügyi évben) 826 millió fonttal (a GDP 6%-val), míg 211-ben (illetve a 211/212-es pénzügyi évben) 787 millió fonttal (a GDP 5%-val) növelte. A közölt adósságszámok 28-ban (valamint a 28/29-es pénzügyi évben) millió fonttal (a GDP 2,26%-ával), 29-ben (illetve a 29/21-es pénzügyi évben) millió fonttal (a GDP 1,43%-ával), 21-ben (valamint a 21/211-es pénzügyi évben) 5668 millió fonttal (a GDP 3,87%-ával), 211-ben (illetve a 211/212-es pénzügyi évben) pedig millió fonttal (a GDP 2,81%-ával) nőttek. Egyéb kérdések a) Kormányok közötti hitelnyújtás A kormányzati adósság megfelelő európai szintű konszolidációja és a felhasználók tájékoztatása céljából az Eurostat adatokat gyűjt és közöl a más EU-tagállamok kormányainak nyújtott kormányzati kölcsönökről, beleértve az európai pénzügyi stabilitási eszközön (EFSF) keresztül folyósított összegeket is. 211-re vonatkozóan a kormányok közötti hitelnyújtás számai döntően a Görögországnak, Írországnak és Portugáliának nyújtott kölcsönöket jelentik. Ugyanez vonatkozik a kormányzati adósság negyedéves adataira is. b) A pénzügyi válságra vonatkozó kiegészítő táblázatok A 2. függelék a pénzügyi válsághoz kapcsolódó kiegészítő táblázatokat tartalmaz az EU-ra és az eurózónára vonatkozóan. Honlapján az Eurostat közzéteszi az egyes tagországok kiegészítő táblázatait: deficit/supplementary_tables_financial_turmoil.

3 Ezek a táblázatok a pénzügyi válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedések kormányzati nettó bevételeinek és költségeinek (az ESA95 szerinti kormányzati hiányra gyakorolt hatásának) és a kormányzat fennálló követeléseinek, jelenlegi és feltételes kötelezettségeinek 27 és 211 közötti adatait tartalmazzák. Lásd még az Eurostat döntését a pénzintézeteket és pénzügyi piacokat a pénzügyi válság idején támogató kormányzati intézkedések statisztikai elszámolásáról (az Eurostat 13/29. számú sajtóközleménye, 29. július 15.). A bankválságba történő 211. évi kormányzati beavatkozás statisztikai elszámolásáról külön magyarázat található, lásd az Eurostat (212. áprilisi) összegzésének 2. szakaszát a pénzügyi válsághoz kapcsolódó kiegészítő táblázatokról az alábbi elérhetőségen: t/supplementary_tables_financial_turmoil c) A kormányzati adósság negyedéves adatai A 3. függelék az euróövezet, illetve az EU-27-ek 211 negyedik negyedévében fennálló adósságának összetevőiről, másrészt a kormányzati adósság mértékének 211 harmadik negyedévéhez viszonyított változásairól tartalmaz adatokat. Háttér Ebben a sajtóközleményben az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a 212. évi első, a túlzotthiány-eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA95-rendszerén alapul. A sajtóközlemény tartalmazza még a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatokat és a 211. októberi közlemény óta elvégzett főbb felülvizsgálatok függelékét. Az Eurostat további információkat tesz közzé honlapján a government finance statistics címszó alatt a kormányzati szektor számláiról, valamint arról, hogy a hiány/többlet és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járultak hozzá az adósságszint változásaihoz (állományok és folyamatok korrekciója): 1. Eurózóna (EA-17): Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A mellékelt táblázatban Észtország és Szlovákia a teljes időszakban az euróövezet országai között szerepel annak ellenére, hogy Szlovákia 29. január 1-jén, Észtország pedig 211. január 1-jén csatlakozott az eurózónához. 2. A Maastrichti Szerződés mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Nemzeti Számlák Európai Rendszere, ESA95). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). Az eurózóna és az EU-27-ek összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az euróövezeten kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - a hiány/többlet és a GDP adatai esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állománya esetében az év végi árfolyam. Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Szlovákia és Észtország esetében az euró bevezetését megelőző évek adatai euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 3. Az előző túlzotthiány-eljárás keretében történő adatszolgáltatás során a 21. évi kormányzati hiány az eurózónában (EA-17) a GDP 6,2%-a, az EU-27-ekben 6,6%-a volt. Az államadósság az eurózónában (EA-17) a GDP 85,4%-át, az EU-27-ekben 8,2%-át tette ki. Lásd: 153/211. számú sajtóközlemény, 211. október 21.

4 4. Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA95 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat lásd a 2223/96. számú módosított tanácsi rendeletben. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati egyenleg (amely az összes kormányzati bevétel és kiadás különbözete) nem azonos az ESA95 és a túlzotthiány-eljárás esetében (lásd a swap-megállapodások és határidős megállapodások szerinti elszámolások átsorolásáról szóló 2558/21/EK rendeletet). 5. A fenntartások kifejezést a 479/29 módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adatok minőségével kapcsolatban. 6. A 479/29 módosított tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és következetessége). 7. A 479/29 módosított tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint az Eurostat a túlzotthiány-eljárásról (EDP) szóló jegyzőkönyv alkalmazásával a benyújtási határidők után három héten belül közzéteszi a tényleges kormányzati hiányról és adósságról szóló adatokat. Ez az adatszolgáltatás a közzététellel lép hatályba. A túlzotthiány-eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a 679/21. számú tanácsi rendelet által módosított 479/29. számú tanácsi rendeletben (ami összevont formában elérhető a következő címen: a 2223/96. számú módosított tanácsi rendeletben (ami összevont formában elérhető a következő címen: és az ESA95 manual on government deficit and debt című Eurostat-kiadvány negyedik kiadásában (212): Kiadja: Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Az Eurostat sajtóközleményei a világhálón: Kiválasztott fő európai gazdasági mutatók:

5 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) , -5,6-3,8-3,7 Kormányzati szektor kiadásai 49,8 53,8 52,8 53,3 Kormányzati szektor bevételei 48,8 48,1 48,9 49,4 Államadósság ,3 95,8 96, 98, mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi 13 83, ,7 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) ,7-4,3-3,1-2,1 Kormányzati szektor kiadásai 38,3 4,7 37,4 35,2 Kormányzati szektor bevételei 4 36,3 34,3 33,1 Államadósság (millió BGN) ,7 14,6 16,3 16,3 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió BGN) Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) ,2-5,8-4,8-3,1 Kormányzati szektor kiadásai 41,1 44,9 44,1 43,4 Kormányzati szektor bevételei 38,9 39,1 39,3 4,3 Államadósság (millió CZK) ,7 34,4 38,1 41,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió CZK) Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) ,2-2,7-2,5-1,8 Kormányzati szektor kiadásai 51,5 58, 57,8 57,9 Kormányzati szektor bevételei 54,8 55,2 55,1 56, Államadósság (millió DKK) ,4 4,6 42,9 46,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (millió DKK) Németország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-3,2-4,3-1, Kormányzati szektor kiadásai 44, 48,1 47,9 45,6 Kormányzati szektor bevételei 44, 44,9 43,6 44,7 Államadósság ,7 74,4 83, 81,2 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi , ,8

6 Észtország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,9-2,,2 1, Kormányzati szektor kiadásai 39,5 45,2 4,6 38,2 Kormányzati szektor bevételei 36,5 43,2 4,9 39,2 Államadósság ,5 7,2 6,7 6, Írország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,3-14, -31,2-13,1 Kormányzati szektor kiadásai 42,8 48,8 66,8 48,7 Kormányzati szektor bevételei 35,5 34,8 35,6 35,7 Államadósság ,2 65,1 92,5 18,2 Görögország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,8-15,6-1,3-9,1 Kormányzati szektor kiadásai 5,6 53,8 5,2 5,1 Kormányzati szektor bevételei 4,7 38,2 39,7 4,9 Államadósság , 129,4 145, 165,3 Spanyolország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,5-11,2-9,3-8,5 Kormányzati szektor kiadásai 41,5 46,3 45,6 43,6 Kormányzati szektor bevételei 37, 35,1 36,3 35,1 Államadósság ,2 53,9 61,2 68,5 347, ,2 14,1 347, ,8 Franciaország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,3-7,5-7,1-5,2 Kormányzati szektor kiadásai 53,3 56,8 56,6 55,9 Kormányzati szektor bevételei 49,9 49,2 49,5 5,7 Államadósság ,2 79,2 82,3 85, , ,7

7 Olaszország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,7-5,4-4,6-3,9 Kormányzati szektor kiadásai 48,6 51,9 5,5 49,9 Kormányzati szektor bevételei 45,9 46,5 46, 46,1 Államadósság ,7 116, 118,6 12,1 3 99, ,8 Ciprus GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,9-6,1-5,3-6,3 Kormányzati szektor kiadásai 42,1 46,2 46,4 47,3 Kormányzati szektor bevételei 43,1 4,1 41,1 41, Államadósság ,9 58,5 61,5 71,6 Lettország GDP piaci áron (millió LVL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LVL) ,2-9,8-8,2-3,5 Kormányzati szektor kiadásai 39,1 44,4 43,9 39,1 Kormányzati szektor bevételei 34,9 34,7 35,7 35,6 Államadósság (millió LVL) ,8 36,7 44,7 42,6 (millió LVL) Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) ,3-9,4-7,2-5,5 Kormányzati szektor kiadásai 37,2 43,8 4,9 37,5 Kormányzati szektor bevételei 33,9 34,3 33,7 32, Államadósság (millió LTL) ,5 29,4 38, 38,5 (millió LTL) Luxemburg GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) , -,8 -,9 -,6 Kormányzati szektor kiadásai 37,1 43, 42,4 42, Kormányzati szektor bevételei 4,1 42,2 41,6 41,4 Államadósság ,7 14,8 19,1 18,2 43,2 55,1 144,8 183,4

8 Magyarország GDP piaci áron (millió Ft) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió Ft) ,7-4,6-4,2 4,3 Kormányzati szektor kiadásai 49,2 51,4 49,5 48,7 Kormányzati szektor bevételei 45,5 46,9 45,2 52,9 Államadósság (millió Ft) , 79,8 81,4 8,6 (millió Ft) Málta GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,6-3,8-3,7-2,7 Kormányzati szektor kiadásai 44,1 43,5 43,3 43, Kormányzati szektor bevételei 39,5 39,7 39,5 4,2 Államadósság ,3 68,1 69,4 72, Hollandia GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,5-5,6-5,1-4,7 Kormányzati szektor kiadásai 46,2 51,5 51,2 5,1 Kormányzati szektor bevételei 46,7 46, 46,2 45,5 Államadósság ,5 6,8 62,9 65,2 2, ,2 66 1, 4 187,7 Ausztria GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,9-4,1-4,5-2,6 Kormányzati szektor kiadásai 49,3 52,9 52,6 5,5 Kormányzati szektor bevételei 48,3 48,7 48,1 47,9 Államadósság ,8 69,5 71,9 72,2 67,2 2 37,7 Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) ,7-7,4-7,8-5,1 Kormányzati szektor kiadásai 43,2 44,5 45,4 43,6 Kormányzati szektor bevételei 39,5 37,2 37,5 38,5 Államadósság (millió PLN) ,1 5,9 54,8 56,3 (millió PLN)

9 Portugália GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,6-1,2-9,8-4,2 Kormányzati szektor kiadásai 44,8 49,8 51,3 48,9 Kormányzati szektor bevételei 41,1 39,6 41,4 44,7 Államadósság ,6 83,1 93,3 17,8 548, ,7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) ,7-9, -6,8-5,2 Kormányzati szektor kiadásai 39,3 41,1 4,2 37,7 Kormányzati szektor bevételei 33,6 32,1 33,4 32,5 Államadósság (millió RON) ,4 23,6 3,5 33,3 (millió RON) Szlovénia GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,9-6,1-6, -6,4 Kormányzati szektor kiadásai 44,2 49,3 5,3 5,9 Kormányzati szektor bevételei 42,4 43,2 44,2 44,5 Államadósság ,9 35,3 38,8 47,6 Szlovákia GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,1-8, -7,7-4,8 Kormányzati szektor kiadásai 34,9 41,5 4 37,4 Kormányzati szektor bevételei 32,8 33,5 32,4 32,6 Államadósság ,9 35,6 41,1 43,3 Finnország GDP piaci áron Kormányzati hiány (-) / többlet (+) ,3-2,5-2,5 -,5 Kormányzati szektor kiadásai 49,3 56,1 55,5 54, Kormányzati szektor bevételei 53,6 53,4 52,7 53,2 Államadósság ,9 43,5 48,4 48,6 13,3 392,2 325,9 173, ,7

10 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) ,2 -,7,3,3 Kormányzati szektor kiadásai 51,7 54,9 52,5 51,3 Kormányzati szektor bevételei 53,9 54, 52,4 51,4 Államadósság (millió SEK) ,8 42,6 39,4 38,4 (millió SEK) Egyesült Királyság* GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) , -11,5-1,2-8,3 Kormányzati szektor kiadásai 47,8 51,5 5,3 49, Kormányzati szektor bevételei 42,9 4,1 4,2 4,8 Államadósság (millió GBP) ,8 69,6 79,6 85,7 (millió GBP) Pénzügyi év (pé) 28/29 29/21 21/ /212 GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) , -11,6-9,5-8,4 Államadósság (millió GBP) ,7 72,6 8,3 86,8 (millió GBP) * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók.

11 1. számú függelék Főbb revíziók a 211. októberi és a 212. áprilisi jelentések között Az alábbiakban ismertetjük az egyes országok re vonatkozó kormányzati hiányáról és államadósságáról szóló 211. októberi és 212. áprilisi jelentések közötti eltérések, valamint a GDP jelentősebb adat-felülvizsgálatainak magyarázatát. A 211. októberi jelentés óta a 21. évi GDP-arányos kormányzati hiányt két tagállam -,3 százalékkal, 25 tagállam pedig +,2% illetve -,2% közötti mértékben módosította. Hiány Belgium: A 28. és 21. évi hiány csökkenése főként a helyi önkormányzati adatok új módszer szerinti összeállításából adódik. Görögország: A 29. és a 21. évi hiány csökkenése főként a korábban pénzforgalmi szemléletben számba vett, a bankoknak nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó ügyletek eredményszemléletű elszámolásából adódik. Litvánia: A megnövekedett 21. évi hiány nagyrészt a központi banki osztalék pénzügyi műveletek közé való átsorolásából fakad. Luxemburg: A 21. évi hiány csökkenése főképp a társadalombiztosítási alapok aktualizált eredményének következménye. Szlovénia: A 21. évi hiány növekedése nagyrészt a Szlovén Vasutak kormánnyal szemben fennálló követeléseinek elismeréséből származik. Adósság Csehország: A 21. évi adósság növekedése főként a hitelviszonyt megtestesítő eszközök értékelésének korrekciójából fakad. Dánia: Az adósság évi csökkenése főképp a központi kormányzat hosszú lejáratú hitelei kétszeri elszámolásának korrekciójából adódik. GDP A 212 áprilisában (az EDP-jelentés során) közölt 21. évi GDP számos tagállam esetében tartalmaz kisebb összegű módosításokat a 211. októberi jelentésben megadotthoz képest. Románia a GDP több mint 1%-át kitevő növekedést jelentett. A GDP-adatok változása a nevezőhatás miatt befolyásolja a hiány- és államadóssági rátákat.

12 Belgium Bulgária Csehország Dánia Észtország Írország Németország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata A 211. októberi és a 212. áprilisi jelentések időszaka között Hiány/többlet* Adósság Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,3,2,3 -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,3,2,3 -,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,5 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1-1,1-1,2 -,8 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,9 -,9 -,5 - GDP revíziója miatt -,2 -,3 -,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,3,1,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2,3,1,1,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,2 - GDP revíziója miatt,1 -,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,5,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1 -,1 - GDP revíziója miatt,5,2 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,2 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1 -,2 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,2 - GDP revíziója miatt

13 Málta Hollandia Ausztria Magyarország Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság EU-27-ek Hiány/többlet* Adósság Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1,1,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,1,2,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 - GDP revíziója miatt,1,2,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1,1 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1 - GDP revíziója miatt,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,5 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt,1 -,5 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 - GDP revíziója miatt Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,2,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt - GDP revíziója miatt,2,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 -,1 -,2 -,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,1 -,1 - GDP revíziója miatt -,2 -,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt,1 - GDP revíziója miatt -,3 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása -,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 - GDP revíziója miatt,1,1 Hiány-/többlet- és adósságráták módosítása,1 -,1 EA-17 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -,2 - GDP revíziója miatt,1,2 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti.

14 2. számú függelék A pénzügyi válsággal kapcsolatos kiegészítő táblázatok A pénzintézeteket támogató kormányzati intézkedések 1 1. táblázat: Az ESA95 szerinti kormányzati hiányban szereplő nettó kormányzati bevétel/kiadás Eurózóna (EA-17) EU-27-ek A. Bevétel (a+b+c+d) a) Kapott garanciadíjak b) Kapott kamatok c) Kapott osztalékok d) Egyéb B. Kiadás (e+f+g+h) e) Fizetett kamatok f) Kormányzati hiányt növelő tőkeinjekciók (tőketranszfer) g) Garanciák lehívása h) Egyéb C. A kormányzat nettó bevétele/kiadása (A-B) C. A kormányzat nettó bevétele/kiadása (A-B) (a GDP % , ,13 -,54-4 ában) Forrás: Eurostat. 2. táblázat: A kormányzat eszközei, kötelezettségei 4 és feltételes kötelezettségei (millió euró 3 ) Eurózóna (EA-17) EU-27-ek D. Záróegyenleg a. Hitelek b. Nem részvény-típusú értékpapírok c. Részvények és egyéb részesedések E. Záróegyenleg (elszámolva az ESA95 szerinti kormányzati adósságban) d. Hitelek e. Nem részvény-típusú értékpapírok F. Záróegyenleg (az ESA95 szerinti adósságban nincs elszámolva) f. Kötelezettségek és eszközök a kormányzati szektoron kívül (kormányzati garanciával 5 ) g. Likviditási rendszerek során kibocsátott értékpapírok h. Speciális feladatok ellátására létrehozott szervezetek D. Záróegyenleg eszközök (a GDP %- ában) 1,9 2,4 4,2 3,8 1,7 2,6 4,2 3,5 E. Záróegyenleg kötelezettségek (a GDP %-ában) 1,9 2,5 5,1 4,9 2, 3,1 5,1 4,8 F. Záróegyenleg feltételes kötelezettségek () 5,5 8,7 6,2 6,1 6,8 12,2 8,5 7,7 Forrás: Eurostat.

15 A pénzügyi válsággal kapcsolatos kiegészítő táblázatok átfogó képet kívánnak nyújtani arról, hogy milyen tényleges és várható hatásai vannak a pénzintézetek támogatásához közvetlenül kapcsolódó kormányzati beavatkozásoknak a kormányzati hiányra és adósságra. A nem pénzügyi intézményeknek nyújtott, illetve az általános gazdaságélénkítő támogatások nem szerepelnek a táblázatokban. Az első táblázat a kormányzati számlák között elszámolt tranzakciók adataira vonatkozik, amelyeknek így közvetlen hatásuk van az EDP-hiányra/többletre. A második táblázat olyan pénzügyi eszközök és kötelezettségek állományának adatait tartalmazza, amelyek pénzintézetek támogatásával kapcsolatos kormányzati beavatkozásokból származnak. A táblázat különbséget tesz azok között a tevékenységek között, amelyek hozzájárultak a tényleges kormányzati kötelezettségekhez (szerepelnek a kormányzati adósságban), és azok között, amelyek a jövőben várhatóan hozzájárulnak a kormányzati kötelezettségekhez, de amelyek jelenleg feltételes, a jövőbeli eseményektől függő tételként szerepelnek (így jelenleg nem szerepelnek a kormányzati adósságban). Közelebbről az 1. táblázat C. sorában látható a pénzügyi válságba történő közvetlen kormányzati beavatkozások kormányzati többletre/hiányra gyakorolt nettó hatása. Látható, hogy a pénzügyi válsággal összefüggésben végrehajtott kormányzati beavatkozások az EU-27-ek kormányzati hiányát 211-ben 4,69 milliárd euróval (a GDP 4%-ával) növelték meg. Az eurózónában e beavatkozások nettó hatása 3,85 milliárd eurót (a GDP 4%-át) tett ki 211-ben. A 2. táblázat alapján 211-ben ez a hatás a kormányzati adósságra (a kötelezettségek záróegyenlege) az EU-27-ekben 63,47 milliárd euró, a GDP 4,8%-a, míg az euróövezetben 457,11 milliárd euró, a GDP 4,9%-a volt. Ami a feltételes kötelezettségeket (amelyek várhatóan hatással lesznek az adósságra és esetleg a hiányra is) illeti: 969,68 milliárd eurót, a GDP 7,7%-át tették ki az EU-27-ekben, és 57,34 milliárd eurót, a GDP 6,1%-át az eurózónában. További táblázatok a tagállamok kormányzati hiányát és adósságát befolyásoló tényleges és lehetséges hatásokról az Eurostat weboldalán találhatók: t/supplementary_tables_financial_turmoil 1. Ezek a táblázatok a pénzintézetek támogatására irányuló tevékenységekre vonatkoznak. Nem tartalmaznak átfogó, a gazdaság élénkítésére létrehozott gazdasági csomagokat, intézkedéseket. 2. A fizetett kamatok releváns esetekben tényleges kamatokat, míg egyéb esetekben imputálással megállapított finanszírozási kamatokat tartalmaznak. 3. A 2. táblázatban valamennyi tételt névértéken kell elszámolni a törzsrészvények (eszközök) kivételével (ezeket piaci értéken számolják el). 4. A kormányzati szektor kötelezettségeiről (amelyek a pénzintézeteket támogató tevékenységek hatásai a maastrichti adósságra) általában feltételezni kell, hogy közvetlenül érintik a kormányzat adósságát olyan tevékenységek során, amelyek a kormányzat pénzbeli transzfereit foglalják magukban (pl. tőkeinjekcióhoz, kölcsönök nyújtásához, pénzügyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó pénzbeli transzferek); kivétel ez alól a közvetlen kölcsön hatása. A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos imputálásokat is ide kell sorolni. 5. Azokat a garanciákat tartalmazza, amelyeket a kormányzat nyújt nem-kormányzati pénzintézetek számára. Nem tartalmazza a bankbetétekre, illetve a speciális feladatok ellátására létrehozott szervezetek (lásd h.) kötelezettségeire irányuló garanciákat. Csak az aktív garanciák értékeit kell szerepeltetni (meghatározott limit nélkül). Eszközökre irányuló garanciákat is tartalmaz, amelyek kormányzati kötelezettséget jelentenek a lehíváskor. 6. Az itt szereplő likviditási rendszerek azok, amelyeknél a kormányzati értékpapírokat nem számolják el a kormányzat adósságában (a részleteket lásd az Eurostat határozatában és a kiegészítő útmutatóban). A tételeket általában a "feltételes kötelezettség a kormányzati szektoron kívül" alatt kell elszámolni ahogy a garanciák esetében is, fontos azonban megjegyezni, hogy a kormányzat kockázata itt valószínűleg korlátozott. 7. Az itt szereplő, speciális feladatok ellátásra létrehozott szervezetek azok, amelyekben a kormányzat jelentős szerepet tölt be (garanciát is nyújt), azonban a kormányzati szektoron kívülre sorolják őket (a részleteket lásd az Eurostat határozatában és a kiegészítő útmutatóban). Kötelezettségeiket a kormányzati szektoron kívül számolják el (a kormányzati szektor feltételes kötelezettségeiként).

16 3. számú függelék Államadósság negyedéves adatai harmadik negyedévének végétől a negyedik negyedév végéig az euróövezet GDP-arányos államadóssága 86,7%-ról 87,2%-ra emelkedett. Az EU-27-ekben ez az arány 81,5%-ról 82,5%-ra növekedett. 1. táblázat: Az államadósság szerkezete, 211. IV. negyedév/211. III. negyedév 211. III. né IV. né. EA-17 Államadósság () 86,7 87,2 Ebből: Készpénz és betétek (az összes adósság %-ában) 2,8 2,7 Nem részvény-típusú értékpapírok (az összes adósság %-ában) 79,9 79,6 Hitelek (az összes adósság %-ában) 17,4 17,7 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (),6,7 EU-27-ek Államadósság () 81,5 82,5 Ebből: Készpénz és betétek (az összes adósság %-ában) 3,8 3,8 Nem részvény-típusú értékpapírok (az összes adósság %-ában) 8,3 8,2 Hitelek (az összes adósság %-ában) 15,3 15,5 mgj.: kormányközi hitelnyújtás a pénzügyi (),5,6 211 negyedik negyedévének végén tizennyolc tagállam GDP-arányos adóssága nőtt az előző negyedévhez viszonyítva, hét országé csökkent, míg két helyen nem volt változás. A legnagyobb mértékű növekedés Görögországban (+6,5 százalékpont), Cipruson (+4,7 százalékpont) és Írországban (+3,7 százalékpont) következett be, míg a leginkább Dániában (-2,7 százalékpont), Portugáliában (-2,4 százalékpont) és Magyarországon (-2,2 százalékpont) csökkent az adósság.

17 1. ábra: Az államadósság GDP-arányos változása, 211. IV. negyedév/211. III. negyedév (százalékpont) 2. táblázat: Államadósság tagállamonként Államadósság Millió nemzeti valuta 211. III. né IV. né III. né IV. né. A két negyedév közti GDP-eltérés (százalékpont) Belgium euró ,6 98, -,5 Bulgária BGN , 16,3 1,3 Csehország CZK ,1 41,2 1,1 Dánia DKK ,2 46,5-2,7 Németország euró ,6 81,2 -,4 Észtország euró , 6, Írország euró ,5 18,2 3,7 Görögország euró ,8 165,3 6,5 Spanyolország euró , 68,5 2,4 Franciaország euró ,4 85,8,4 Olaszország euró ,3 12,1,8 Ciprus euró ,9 71,6 4,7 Lettország LVL ,2 42,6-1,6 Litvánia LTL ,5 38,5 1, Luxemburg euró ,5 18,2 -,3 Magyarország forint ,8 8,6-2,2 Málta euró ,2 72, 1,7 Hollandia euró ,5 65,2,7 Ausztria euró ,6 72,2,6

18 Lengyelország PLN ,3 56,3 Portugália euró ,2 17,8-2,4 Románia RON ,7 33,3,7 Szlovénia euró ,9 47,6 2,6 Szlovákia euró ,2 43,3 1,1 Finnország euró ,4 48,6 1,2 Svédország SEK ,6 38,4 1,8 Egyesült Királyság * GBP ,4 85,7 1,3 * Eurostat által módosított adatok. 1. Sajtóközlemények előzetes megjelenési időpontjai 212 és 213 során: 212 első negyedéves adatok: 212. július második negyedéves adatok: 212. október harmadik negyedéves adatok: 213. január Az EU-27-ek adósságelemeinek összege nem egyenlő a teljes kormányzati adóssággal, ugyanis az Egyesült Királyság adatmódosítása csak a teljes adósságnál jelenik meg. További adatok a negyedéves kormányzati pénzügyi statisztika összevont kiadványában érhetők el:

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 23. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. április 23. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 22. Jelentés a 211. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 4,1, illetve 4,4%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról október 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az eurómutatókról 2010. október 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat a kormányzati hiány- és adósságadatokat 1 jelenleg 26 országra vonatkozóan

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat 67/2017. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 24. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat 67/217. számú sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 217. április 24. Első jelentés a 216. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 18. Jelentés a 2007. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 0,6%-a illetve 0,9%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Második jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. október 21. Második jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR)

130,00 ALL (0,94 EUR) 126,00 ALL (0,91 EUR) Ausztria 1,10 EUR (1,10 EUR) 1,27 EUR (1,27 EUR) 1,01 EUR (1,01 EUR) Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak - TÉRKÉPNET - térkép Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. III. negyedév 2018 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 2. I. 2. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. 21. I. 21. III. 217.

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2017. III. negyedév 2017 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2017. június 21. 8:30-tól 2017. I. negyedév 2017 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. I. negyedév 2018 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege) kiigazítás

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása

Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Kicsák Gergely A Bundesbank módszertana szerint is jelentős a magyar költségvetés kamatmegtakarítása Az MNB programok támogatásával bekövetkező jelentős hazai állampapírpiaci hozamcsökkenés, és a GDP-arányos

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK L 276/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.17. II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások 2018.6.15. L 153/161 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/861 IRÁNYMUTATÁSA (2018. április 24.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/13)

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.9.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/25 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2009. július 31.) a kormányzati pénzügyi statisztikáról (átdolgozás) (EKB/2009/20)

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

-TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről -TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2017) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése 2016-ban a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük.

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról január

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról január SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2019. január Budapest, 2019. március 07. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2014. november 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. III. negyedévben 5,6%-kal növekedett,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer

Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Általános Szerződési Feltételek Conclude Befektetési Zrt. GoldTresor online nemesfém kereskedési rendszer Érvényben: 2018. június 14-től visszavonásig I. Általános információk A Szolgáltató adatai: Szerződő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2018. II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2018. szeptember 7. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2018. II. negyedévben további 3,7%-kal nőtt,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról november

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról november SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2018. november Budapest, 2019. január 07. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról június

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról június SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2018. június Budapest, 2018. augusztus 10. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 4. Élıállat és Hús 2009. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben