Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról"

Átírás

1 Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az államadósság mértéke: 78,7% és 73,6% ben az eurózóna 2 (EA16) és az EU27 kormányzati hiánya 1 és államadóssága 1 egyaránt növekedett 2008-hoz viszonyítva, miközben a GDP csökkent. Az eurózónában a kormányzati hiány GDP-hez viszonyított aránya 2,0%-ról 6,3%-ra nőtt 2008-ról re, míg az EU27- ben 2,3%-ról 6,8%-ra. Az eurózónában az államadósság GDP-hez mért aránya a 2008-as 69,4%-ról 78,7%-ra növekedett 2009-re, az EU27-ben pedig 61,6%-ról 73,6%-ra Eurózóna (EA16) GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,3-0,6-2,0-6,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,7 46,0 46,8 50,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,3 45,4 44,9 44,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 68,3 66,0 69,4 78,7 EU27 GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,4-0,8-2,3-6,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,3 45,7 46,9 50,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 44,9 44,9 44,6 44,0 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 61,4 58,8 61,6 73, ben a GDP százalékában kifejezett legmagasabb hiányt az alábbi országokban mérték: Írország (-14,3%), Görögország (-13,6%), Egyesült Királyság (-11,5%), Spanyolország (-11,2%), Portugália (-9,4%), Lettország (-9,0%), Litvánia (-8,9%), Románia (-8,3%), Franciaország (-7,5%) és Lengyelország (-7,1%). Egyetlen egy tagállam sem zárt kormányzati többlettel 2009-ben. A kormányzati hiány az alábbi országokban a legalacsonyabb: Svédország (-0,5%), Luxemburg (-0,7%) és Észtország (-1,7%). Összességében véve 2009-ben 25 tagállam könyvelt el a GDP-hez mérten romló kormányzati egyenleget 2008-hoz viszonyítva, míg két tagállamban (Észtország és Málta) javulás volt tapasztalható végén a GDP-hez viszonyított legalacsonyabb államadósságot az alábbi országokban regisztrálták: Észtország (7,2%), Luxemburg (14,5%), Bulgária (14,8%), Románia (23,7%), Litvánia (29,3%) és Csehország (35,4%). 12 tagállamban haladta meg az államadósság a GDP 60%-át 2009-ben: Olaszország (115,8%), Görögország (115,1%), Belgium (96,7%), Magyarország (78,3%), Franciaország (77,6%), Portugália (76,8%), Németország (73,2%), Málta (69,1%), Egyesült Királyság (68,1%), Ausztria (66,5%), Írország (64,0%) és Hollandia (60,9%) ben a kormányzati kiadások 4 a GDP 50,7%-át, míg a kormányzati bevételek 4 a GDP 44,4%-át tették ki az eurózónában. Az EU27-re vonatkozó megfelelő adatok: 50,7% illetve

2 44,0% és 2009 között a kormányzati kiadások aránya mindkét országcsoportban növekedett, miközben a kormányzati bevételek aránya csökkent. A közölt adatokra vonatkozó fenntartások 5 Görögország: az Eurostat fenntartással kezeli Görögország adatait a társadalombiztosítási alapokban keletkezett 2009-es többletnek, egyes szervezetek kormányzati szektorba sorolásának illetve a swap-ügyletek elszámolásának bizonytalanságai miatt. A Görög Statisztikai Hivatallal együttműködve az Eurostat felülvizsgálja a 2009-es adatokat, melynek következtében a évre vonatkozó revízió mértéke a hiány esetében 0,3 és 0,5 százalékpont között, az államadósság esetében pedig 5 és 7 százalékpont között várható. A közölt adatok módosítása 6 Egyesült Királyság: az Eurostat módosította az Egyesült Királyság által a évekre szolgáltatott deficitre vonatkozó adatokat az UMTS licencekből 2000-ben befolyt összegek konzisztens kimutatásának érdekében. Ez a és évek (valamint a 2005/2006-os, 2007/2008-as és a 2008/2009-es pénzügyi évek) kormányzati hiányának 1044 millió fontos (a GDP 0,1%-át kitevő) növekedéséhez vezetett, míg 2006-ban és 2009-ben (2006/2007-es pénzügyi év) 1045 millió fontos (a GDP 0,1%-ával egyenértékű) növekedést eredményezett. A szolgáltatott adósságadatok nem változtak. Egyéb kérdések A kiegészítő táblázatok közzététele a pénzügyi válság során: Az Eurostat a októberi EDP sajtóközleményéhez hasonlóan egy 2. függeléket is közzé tesz, amely az eurózóna és az EU27 kiegészítő, a pénzügyi válsághoz kapcsolódó táblázatait tartalmazza. Ezek a táblázatok a kormányzat nettó bevételére/kiadására (hatása az ESA95-ös hiányra), valamint a kormányzat nagyobb értékű eszközeire, tényleges és feltételes kötelezettségeire vonatkozó adatokat tartalmazzák a es években a pénzügyi válsággal összefüggésben tett kormányzati beavatkozások vonatkozásában. Az Eurostat az alábbi weboldalon teszi közzé az egyes tagországok táblázatait (illetve egy összesítő táblázatot): eficit/supplementary_tables_financial_turmoil Információk találhatók továbbá az Eurostat határozatáról a pénzügyi válság idején a pénzintézeteket és pénzügyi piacokat támogató kormányzati intézkedések statisztikai elszámolását illetően (Eurostat News Release 103/2009, 2009 július 15). Háttér Ebben a gyorstájékoztatóban az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EU tagállamai által a közötti évekre vonatkozóan szolgáltatott, a évi első, a túlzott hiány eljárás (EDP) alkalmazásához szükséges jelentéshez nyújtott adatok alapján adja meg 7 az államadósságra és a kormányzati hiányra vonatkozó adatokat. A jelentés a nemzeti számlák ESA95-rendszerén alapul. A gyorstájékoztatóban ezeken felül a kormányzati kiadásokra és bevételekre vonatkozó adatok, valamint a októberi gyorstájékoztató óta elvégzett főbb revíziókat tartalmazó melléklet is szerepelnek. Az Eurostat (a government finance statistics címszó alatt) hamarosan a kormányzati szektor számláira, az adósságszint (állomány-mozgás korrekciója) változásai szempontjából a hiány/többlet és egyéb releváns tényezők szerepére vonatkozó információkat is közzétesz honlapján: 1. A Maastrichti Szerződés (mellékletét képező, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv) szerint a kormányzati hiány (többlet) a teljes kormányzati szektor (központi kormányzat, tartományi kormányzat, helyi

3 önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok) nettó hitelfelvételét (nettó hitelnyújtását) jelenti. A nemzeti számlák módszertana alapján számítják ki (Európai Számlák Rendszere, ESA95). Az államadósság a teljes kormányzati szektor év végén fennálló konszolidált bruttó adósságállománya (névértéken). Az eurózóna és az EU-27 összesített táblázata: az adatok euróban szerepelnek. Az eurózónán kívüli országok esetén az euróra történő átváltás árfolyama a következő: - hiány/többlet és GDP-adatok esetében az éves átlagárfolyam; - az államadósság állományára vonatkozó adat esetében az év végi árfolyam. Nemzeti adatok táblázata: az adatok nemzeti valutában szerepelnek. Ciprus, Málta, Szlovénia és Szlovákia esetében az euró bevezetését megelőző adatok is euróban szerepelnek, az átváltás a visszavonhatatlanul rögzített átváltási ráták alapján történt. 2. Eurózóna (EA16): Belgium, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A csatolt táblázatban Ciprus, Málta, Szlovénia és Szlovákia a teljes időintervallumban az eurózóna országai között szerepelnek annak ellenére, hogy Szlovénia január 1-jén, Ciprus és Málta január 1-jén, Szlovákia pedig január 1-jén csatlakozott az eurózónához. 3. Az előző túlzott hiány eljárás keretében történő adatszolgáltatás során a évi kormányzati hiány az eurózónában (EA16) a GDP 2,0%-a, az EU-27-ben a GDP 2,3%-a volt. Az államadósság az eurózónában (EA16) a GDP 69,3%-át, az EU-27-ben 61,5%-át tette ki. Lásd: News Release 149/2009, október Kormányzati kiadásaikról és bevételeikről a tagállamok az ESA95 adattovábbítási program keretében szolgáltatnak adatokat az Eurostat részére, melyek a kormányzat nem pénzügyi tranzakcióinak összegét jelentik, és magukban foglalják a folyó és tőkeműveleteket egyaránt. A meghatározásokat ld. a 2223/96 sz. módosított tanácsi rendeletben. Meg kell jegyezni, hogy a kormányzati egyenleg (amely a kormányzati bevételek és kiadások különbözete) nem azonos az ESA95 és a túlzott hiány eljárás esetében. A swap-megállapodások és határidős megállapodások szerinti elszámolások átsorolásáról szóló 2558/2001/EK rendelet arra utal, hogy a kormányzati hiány/többlet meghatározásánál a két releváns definíció a következő: a nettó hitelnyújtás / nettó hitelfelvétel ESA95 szerinti meghatározása nem tartalmazza a swap- és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat (elszámolásuk: pénzügyi tranzakciók); a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a swap- és határidős megállapodásokból adódó pénzáramlásokat kamatkiadásként kell elszámolni, amely hozzájárul a kormányzati szektor nettó hitelnyújtásához / nettó hitelfelvételéhez ben a legtöbb tagállamban csekély volt az eltérés ha volt egyáltalán a két egyenleg között az alábbi országok kivételével: Svédország (a GDP 0,27%-a), Finnország (a GDP 0,25%-a), Dánia (a GDP 0,11%-a), Lettország (a GDP 0,10%-a) és Görögország (a GDP -0,10%-a). Ezek a különbségek javítják az EDP nettó hitelnyújtást/hitelfelvételt valamennyi országban Görögország kivételével. 5. A fenntartások kifejezést a 479/2009 tanácsi rendelet 8h(1) cikke szerinti értelemben használjuk. Az Európai Bizottság (Eurostat) akkor fejezi ki fenntartásait, ha kétségei vannak a szolgáltatott adat minőségével kapcsolatban. 6. A 479/2009 tanácsi rendelet 15(2) cikke szerint a Bizottság (az Eurostat) módosíthatja a tagországok által jelentett adatokat, és a módosított adatokat és az indoklást közli olyan esetekben, amikor a tagország által jelentett adatok bizonyíthatóan nem felelnek meg a minőségre vonatkozó követelményeknek (az elszámolási szabályok betartása, a statisztikai adatok teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és konzisztenciája). 7. A 479/2009 tanácsi rendelet 14(1) cikke szerint az Eurostat az aktuális kormányzati hiányra és adósságra vonatkozó adatokat az EDP-eljárás keretében biztosítja a jelentés beadási határidejét követő három héten belül. A jelentés a közzétételtől kezdve hatályos. A túlzott hiány eljárás keretében szolgáltatott statisztikai adatok módszertanáról további információk találhatók a 479/2009. számú tanácsi rendeletben (ami összevont formában elérhető a következő címen: a 2223/96. számú módosított tanácsi rendeletben:(ami összevont formában elérhető a következő címen) és az ESA 95 Manual on government deficit and debt című Eurostat-kiadvány második kiadásában (2002), (240 oldal, ISBN , ingyenes pdf-állomány, nyomtatott példány: 37 euró (forgalmi adó nélkül)). E kiadványhoz kapcsolódó további megjegyzések találhatók az Eurostat honlapján a government finance statistics címszó alatt az értékpapírműveletekkel, tőkeinjekciókkal, nyugdíjbiztosítási rendszerek osztályozásával, nyugdíjkötelezettségek átadásával kapcsolatos egyösszegű befizetésekkel, továbbá a kormányzati intézmények és a nem kormányzati partnerek közötti hosszú távú szerződésekkel kapcsolatban. Kiadja: Eurostat Sajtóiroda Tim ALLEN Tel.: Eurostat sajtóközlemények az interneten: Kiválasztott fő európai gazdasági indikátorok:

4 GDP, kormányzati hiány/többlet és adósság az EU-ban (nemzeti valutában) Belgium GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 0,3-0,2-1,2-6,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,6 48,4 50,0 54,2 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 48,7 48,2 48,8 48,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 88,1 84,2 89,8 96,7 Bulgária GDP piaci áron (millió BGN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió BGN) a GDP %-ában 3,0 0,1 1,8-3,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 36,5 41,5 37,3 40,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 39,5 41,5 39,1 36,9 Államadósság (millió BGN) a GDP %-ában 22,7 18,2 14,1 14,8 Csehország GDP piaci áron (millió CZK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió CZK) a GDP %-ában -2,6-0,7-2,7-5,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,7 42,5 42,9 46,1 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,1 41,8 40,2 40,3 Államadósság (millió CZK) a GDP %-ában 29,4 29,0 30,0 35,4 Dánia GDP piaci áron (millió DKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió DKK) a GDP %-ában 5,2 4,8 3,4-2,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 51,6 50,9 51,8 58,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 56,6 55,7 55,3 55,8 Államadósság (millió DKK) a GDP %-ában 32,1 27,4 34,2 41,6 Németország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,6 0,2 0,0-3,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,4 43,7 43,7 47,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,7 43,9 43,7 44,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 67,6 65,0 66,0 73,2 Észtország GDP piaci áron (millió EKK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió EKK) a GDP %-ában 2,5 2,6-2,7-1,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 34,0 34,8 39,9 45,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 36,5 37,4 37,1 43,6 Államadósság (millió EKK) a GDP %-ában 4,5 3,8 4,6 7,2 Írország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 3,0 0,1-7,3-14,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 34,4 36,6 42,0 48,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,4 36,7 34,7 34,1 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 24,9 25,0 43,9 64,0

5 Görögország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,6-5,1-7,7-13,6 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,2 45,0 46,8 50,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 39,3 39,7 39,1 36,9 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 97,8 95,7 99,2 115,1 Spanyolország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 2,0 1,9-4,1-11,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,4 39,2 41,1 45,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 40,4 41,1 37,0 34,7 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 39,6 36,2 39,7 53,2 Franciaország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,3-2,7-3,3-7,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,7 52,3 52,8 55,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 50,4 49,6 49,5 48,1 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,7 63,8 67,5 77,6 Olaszország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,3-1,5-2,7-5,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 48,7 47,8 48,8 51,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 45,4 46,4 46,2 46,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 106,5 103,5 106,1 115,8 Ciprus GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,2 3,4 0,9-6,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,4 42,2 42,6 46,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 42,2 45,5 43,5 40,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 64,6 58,3 48,4 56,2 Lettország GDP piaci áron (millió LVL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LVL) a GDP %-ában -0,5-0,3-4,1-9,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,1 35,7 38,6 42,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 37,7 35,4 34,4 34,0 Államadósság (millió LVL) a GDP %-ában 10,7 9,0 19,5 36,1 Litvánia GDP piaci áron (millió LTL) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió LTL) a GDP %-ában -0,4-1,0-3,3-8,9 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 33,6 34,8 37,4 43,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,1 33,8 34,2 34,1 Államadósság (millió LTL) a GDP %-ában 18,0 16,9 15,6 29,3

6 Luxemburg GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 1,4 3,6 2,9-0,7 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 38,3 36,2 37,2 42,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 39,7 39,8 40,1 41,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 6,5 6,7 13,7 14,5 Magyarország GDP piaci áron (millió Ft) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió Ft) a GDP %-ában -9,3-5,0-3,8-4,0 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 52,0 49,8 49,2 49,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 42,6 44,8 45,4 45,8 Államadósság (millió Ft) a GDP %-ában 65,6 65,9 72,9 78,3 Málta GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -2,6-2,2-4,5-3,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,7 42,4 44,8 44,3 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,2 40,3 40,3 40,5 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 63,7 61,9 63,7 69,1 Hollandia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 0,5 0,2 0,7-5,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 45,5 45,5 45,9 51,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 46,1 45,7 46,6 46,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 47,4 45,5 58,2 60,9 Ausztria GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,5-0,4-0,4-3,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,5 48,7 49,0 51,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 47,9 48,1 48,4 48,3 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 62,2 59,5 62,6 66,5 Lengyelország GDP piaci áron (millió PLN) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió PLN) a GDP %-ában -3,6-1,9-3,7-7,1 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 43,9 42,2 43,3 44,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 40,2 40,3 39,6 37,4 Államadósság (millió PLN) a GDP %-ában 47,7 45,0 47,2 51,0 Portugália GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,9-2,6-2,8-9,4 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 46,3 45,8 46,1 51,0 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 42,3 43,2 43,2 41,6 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 64,7 63,6 66,3 76,8

7 Románia GDP piaci áron (millió RON) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió RON) a GDP %-ában -2,2-2,5-5,4-8,3 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 35,3 36,0 37,6 40,4 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,1 33,5 32,1 32,1 Államadósság (millió RON) a GDP %-ában 12,4 12,6 13,3 23,7 Szlovénia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -1,3 0,0-1,7-5,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,5 42,4 44,3 49,9 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 43,2 42,4 42,6 44,4 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 26,7 23,4 22,6 35,9 Szlovákia GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában -3,5-1,9-2,3-6,8 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 36,9 34,4 34,8 40,8 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 33,5 32,5 32,5 34,0 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 30,5 29,3 27,7 35,7 Finnország GDP piaci áron (millió euró) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió euró) a GDP %-ában 4,0 5,2 4,2-2,2 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 49,0 47,3 49,5 55,6 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 52,9 52,5 53,6 53,2 Államadósság (millió euró) a GDP %-ában 39,7 35,2 34,2 44,0 Svédország GDP piaci áron (millió SEK) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió SEK) a GDP %-ában 2,5 3,8 2,5-0,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 54,1 52,5 53,1 56,5 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 56,5 56,3 55,5 55,7 Államadósság (millió SEK) a GDP %-ában 45,7 40,8 38,3 42,3 Egyesült Királyság* * GDP piaci áron (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) a GDP %-ában -2,7-2,8-4,9-11,5 Kormányzati szektor kiadásai a GDP %-ában 44,1 44,2 47,3 51,7 Kormányzati szektor bevételei a GDP %-ában 41,4 41,5 42,5 40,3 Államadósság (millió GBP) a GDP %-ában 43,5 44,7 52,0 68,1 Pénzügyi év (pé) 2005/ / / /2009 GDP piaci áron (pé) (millió GBP) Kormányzati hiány (-) / többlet (+) (millió GBP) (pé) a GDP %-ában -2,7-2,8-6,8-12,3 Államadósság (pé) (millió GBP) a GDP %-ában 42,9 43,7 55,8 71,4 * Az adatok naptári évre vonatkoznak. A pénzügyi évre vonatkozó adatokat (április 1-től március 31-ig) dőlt betűvel jelezzük. Az Egyesült Királyság esetében a túlzott hiány eljárás alkalmazása szempontjából a pénzügyi évre vonatkozó adatok a mérvadók.

8 1. Függelék Főbb revíziók a október és áprilisi jelentések között Az alábbiakban ismertetjük az egyes országok ra vonatkozó kormányzati hiányáról és államadósságáról szóló októberi és áprilisi jelentések közötti eltérések, valamint a GDP jelentősebb adat-felülvizsgálatainak okait. Deficit Csehország: a 2008-as hiány növekedése az adatforrások aktualizálásából (a jövedelemadóbevételekre vonatkozóan) adódik. Dánia: a 2007-es többlet növekedett, ami elsősorban pénzügyi tranzakciók átsorolására (nem pénzügyi tranzakciók közé) és a jövedelemadó-bevételek aktualizált adataira vezethető vissza. Észtország: a 2006-os többlet emelkedése a cukorállománnyal kapcsolatos eredményszemléletű elszámolásból adódik. Írország: a 2008-as hiány növekedése a központi kormányzat aktualizált adatainak tulajdonítható. Görögország: a 2006-os és 2007-es hiány növekedésére azért került sor, mert a központi kormányzat és a társadalombiztosítási alszektorokról, elsősorban azok pénzforgalmi egyenlegéről új adatok álltak rendelkezésre, továbbá módszertani változtatások történtek (a társadalombiztosítás alszektor bevételeinek eredményszemléletesítése) és a korábban el nem számolt kórházi kötelezettségek is átvezetésre kerültek. Luxemburg: a 2008-as többlet növekedett, mivel a kormányzati beruházásokról aktualizált adatok állnak rendelkezésre. Málta: a 2008-as hiány csökkent, ugyanis az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozóan aktualizált adatok állnak rendelkezésre. Finnország: a 2008-as többlet csökkent, mivel a helyi önkormányzatokra vonatkozóan aktualizált adatok állnak rendelkezésre. Adósság Dánia: a as adósság nőtt a hitelek elszámolásával kapcsolatos módszertani változtatások következtében. Görögország: a 2006-os adósság növekedett, ugyanis aktualizált adatok állnak rendelkezésre az év végi, rövid távú hitelekre vonatkozóan. Egyesült Királyság: a 2006-os és 2007-es adósság növekedése a Londoni és Kontinentális Vasút kormányzati szektorba történő visszasorolásának tulajdonítható. GDP A áprilisában (az EDP jelentés során) közölt 2008-as GDP-t számos tagállam felülvizsgálta a október jelentése óta, de csak kisebb mértékű revízióra került sor Románia kivételével (+2,1%). A GDP-adatok változása befolyásolja a kormányzati hiány- és államadóssági rátákat (a nevező hatása miatt).

9 Kormányzati hiány-/többlet- és adósságráták felülvizsgálata A októberi és a áprilisi jelentések időszaka között Belgium Bulgária Dánia Írország Csehország Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Hiány/többlet* Adósság Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,2 0,0 0,8 0,5 0,7 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,2 0,0 0,8 0,6 0,8 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,1-0,1-0,1-0,2-0,2 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,1-0,1-0,1-0,2-0,2 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták -0,7-1,4 0,1 0,6 0,1 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt -0,7-1,4 0,1 0,6 0,1 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,3 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,3 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,1 0,4-0,1 0,1 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,1 0,4-0,1 0,1 0,1

10 Málta Hollandia Ausztria Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Magyarország Lengyelország Finnország Svédország Egyesült Királyság EU27 EA16 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,2 0,0-0,1-0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,3 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,3 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0-0,3 0,3 0,0 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 - GDP revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0-0,1 0,3 0,3 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0-0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0-0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 - hiány/többlet vagy adósság revíziója miatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Módosított hiány-/többlet- és adósságráták 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 * Hiány-/többletráták revíziója: a pluszjel a kormányzati egyenleg GDP-hez viszonyított javulását, a mínuszjel pedig a romlását jelenti.

11 2. Függelék Kiegészítő táblázatok a pénzügyi válságról A pénzintézeteket támogató kormányzati intézkedések 1 1. Táblázat: A kormányzat nettó bevétele / kiadása (elszámolva az ESA95-ös kormányzati hiányban) (millió euró) Eurózóna (EA16) EU A Bevétel (a+b+c+d) a Kapott garancia-díjak b Kapott kamatok c Kapott osztalékok d Egyéb B Kiadások (e+f+g+h) e Fizetett kamatok f Kormányzati hiányt növelő tőkeinjekciók (tőketranszfer) g Garanciák lehívása h Egyéb C A kormányzat nettó bevétele / kiadása (A-B) C A kormányzat nettó bevétele / kiadása (A-B) (GDP %-ában) 0,00-0,04-0,08 0,00-0,07-0,13 Forrás: Eurostat 2. Táblázat: A kormányzat eszközei, kötelezettségei 4 és feltételes kötelezettségei (millió euró 3 ) Eurózóna (EA16) EU D Záró egyenleg a Hitelek b Nem részvény-típusú értékpapírok c Részvények E Záró egyenleg (elszámolva az ESA95-ös kormányzati adósságban) d Hitelek e Nem részvény-típusú értékpapírok F Záró egyenleg f Kötelezettségek és eszközök a kormányzati szektoron kívül (kormányzati garanciával) g Likviditási rendszerek során kibocsátott értékpapírok h Speciális feladatok ellátására létrehozott szervek D Záró egyenleg eszközök 0,0 1,9 2,4 0,0 1,7 2,6 E Záró egyenleg kötelezettségek 0,0 1,9 2,4 0,0 2,0 3,0 F Záró egyenleg feltételes kötelezettségek 0,0 5,5 8,6 0,3 6,8 10,1 Forrás: Eurostat

12 A kiegészítő táblázatoknak az a célja, hogy bemutassák a kormányzati beavatkozások tényleges és várható hatását a kormányzati hiányra és adósságra a pénzügyi válság idején. Ezeknek a táblázatoknak az a célja, hogy bemutassák a pénzintézeteket támogató, az azokhoz közvetlenül kapcsolódó kormányzati beavatkozásokat. A nem pénzintézetekhez kapcsolódó illetve általános, gazdaságélénkítő támogatásokat nem tartalmazzák a táblázatok. Az első táblázat a kormányzati számlák között elszámolt tranzakciókhoz kapcsolódik, amelyeknek így közvetlen hatásuk van az EDP hiányra/többletre. A második táblázat olyan pénzügyi eszközök és kötelezettségek állományát tartalmazza, amelyek pénzintézeteket támogató kormányzati beavatkozásokhoz kötődnek. A táblázat különbséget tesz a tényleges kormányzati kötelezettségek (szerepelnek a kormányzati adósságban) és a jövőben várható kormányzati kötelezettségek között, de az utóbbiak jelenleg feltételes, jövőbeli eseményekhez kapcsolódó kötelezettségek (így jelenleg nem szerepelnek a kormányzati adósságban). Az 1. táblázat C sorában látható a kormányzati beavatkozások többletre/hiányra gyakorolt nettó hatása a pénzügyi válság során. Szemmel láthatóan 2009-ben a beavatkozások mértéke növekedett 2008-hoz viszonyítva, aminek következtében a kormányzati hiány 2009-ben az eurózónában 7,3 milliárd euróval (a GDP 0,08%-a) és az EU27-ben 15,4 milliárd euróval (a GDP 0,13%-a) növekedett. A 2. táblázat alapján a hatás a kormányzati adósságra 2009-ben (a kötelezettségek záró egyenlege) az euróövezetben 220 milliárd euró, a GDP 2,4%-a, miközben az EU27-ben 359 milliárd euró, a GDP 3,0%-a. Ami a feltételes kötelezettségeket illeti (az adósságra várható és a hiányra lehetséges hatással): 773 milliárd eurót, a GDP 8,6%-át tették ki az eurózónában, és 1192 milliárd eurót, a GDP 10,1%-át az EU27-ben. További táblázatok a tagállamok kormányzati hiányát és adósságát befolyásoló tényleges és lehetséges hatásokról az Eurostat weboldalán találhatók: eficit/supplementary_tables_financial_turmoil 1. Ez a táblázat a pénzintézetek támogatására irányuló tevékenységeket tartalmazza. Nem tartalmaz átfogó, a gazdaság élénkítésére létrehozott gazdasági csomagokat, intézkedéseket. 2. A kamatbevételek releváns esetekben a tényleges kamatok alapján, míg egyéb esetekben imputálással kerültek megállapításra (lásd: kiegészítő megjegyzések). 3. A 2. részben valamennyi tételt névértéken kell elszámolni a törzsrészvények (eszközök) kivételével (ezeket piaci értéken kell elszámolni). 4. A kormányzati szektor kötelezettségeiről (amelyek hatással vannak a Maastrichti adósságra mivel a pénzintézetek támogatásához kapcsolódó tevékenységekhez kötődnek) feltételezni kell, hogy közvetlenül érintik a kormányzat adósságát olyan tevékenységek során, amelyek a kormányzat pénzbeli transzfereit foglalja magában (pl. tőkeinjekcióhoz kapcsolódó pénzbeli transzfer, kölcsönök nyújtása, pénzügyi eszközök beszerzése); kivével ez alól a közvetlen kölcsön hatása. Szükséges továbbá a finanszírozási kiadásokat imputálni. 5. Azokat a garanciákat tartalmazza, amelyeket a kormányzat nyújt a nem-kormányzati egységek számára. Nem tartalmazza a bankbetétekre vagy a speciális feladatok ellátására létrehozott szervezetek kötelezettségeire irányuló garanciákat (lásd a lenti részben). Csak az aktív garanciák értékeit kell szerepeltetni (meghatározott limit nélkül). Eszközökre irányuló garanciákat is tartalmaz, amely kormányzati kötelezettséget jelent a lehíváskor. 6. A likviditási rendszerek azok, amelyek során a kormányzati értékpapírokat nem számolják el a kormányzat adósságában (a részletekért lásd: Eurostat döntése és kiegészítő megjegyzések). A 2. részben a tételeket "feltételes kötelezettség a kormányzati szektoron kívül" alatt kell elszámolni ahogy a garanciák esetében is, fontos azonban megjegyezni, hogy a kormányzat kockázata itt valószínűleg limitált. 7. A speciális feladatok ellátásra létrehozott szervezetek azok, amelyekben a kormányzat döntő szerepet tölt be (garanciákat is nyújt), azonban a kormányzati szektoron kívülre vannak sorolva (a részletekért lásd: Eurostat döntése és kiegészítő megjegyzések). A kötelezettségeket a kormányzati szektoron kívülre kell sorolni (a kormányzati szektor feltételes kötelezettségei).

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2008. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 1,9%-a illetve 2,3%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 213. október 21. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 212. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 3,7, illetve 4,%-a Az

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23.

Eurostat Euro Indicators News Release 55/ április 23. Eurostat Euro Indicators News Release 55/2007 2007. április 23. Jelentés a 2006. évi kormányzati hiányról és államadósságról Az eurózóna és az EU-27 tagállamainak kormányzati hiánya 1,6, illetve 1,7%-a

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Első jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 216. április 21. Első jelentés a 215. évi kormányzati hiányról és adósságról Az euróövezet és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,1,

Részletesebben

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a

Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4, illetve 2,3%-a Az államadósság a GDP 70,8, illetve 63,4%-a Eurostat Euro-Indicators News Release 48/2006-2006. április 24. Jelentés a 2005. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 tagországainak államháztartási hiánya a GDP 2,4,

Részletesebben

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23.

2,8%-a volt. Az államadósság az eurózónában a GDP 70,7%-át, az EU-25-ben 63,3%-át tette ki. Vö. News Release 117/2004, szeptember 23. Eurostat News Release 2005. március 18. Első eredmények az EU-tagállamok 2004. évi államháztartási hiányáról és államadósságáról 2004-ben az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP

Részletesebben

Eurostat New s Release szeptember 26.

Eurostat New s Release szeptember 26. 2005. október 11. Eurostat New s Release 2005. szeptember 26. Jelentés a 2004. évi államháztartási hiányról és az államadósságról Az eurózóna és az EU-25 országainak államháztartási hiánya a GDP 2,7, illetve

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Bruttó hazai termék, IV. negyedév

Bruttó hazai termék, IV. negyedév Közzététel: 11. március 11. Sorszám: 43. Következik: 11. március 11., Fogyasztói árak, 11. február Bruttó hazai termék, 1. IV. Magyarország bruttó hazai terméke 1 IV. ében 1,9%-kal, a naptárhatás kiszűrésével

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK L 276/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.17. II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a szeptemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a szeptemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. szeptemberi adatok alapján A végleges számítások szerint 22. szeptemberben 366 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi szeptemberi egyenleg 12 hiányt mutatott.

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 22. októberben 231 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi októberi egyenleg 72 hiányt mutatott. A változásban

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23 2013.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. február 19.) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Deviza átutalási megbízások teljesítése során alkalmazott nemzetközi standard

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. januári adatok alapján A végleges számítások szerint 22. januárban 39 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi januári egyenleg 175 millió euró

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő Az államadóság kezelése és ellenőrzése Banai Péter Benő 1 Gazdaságpolitikai mozgástér Az eladósodottság, a magas kockázati felárak az adósságcsökkentést teszik prioritássá 2 Gazdasági növekedés, hiány

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben