Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia"

Átírás

1 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

2 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia szeptember 24: előadás szeptember 27: gyakorlat Raman spektroszkópia október 1: előadás október 4: gyakorlat

3 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia Kovács László MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Kristályfizikai Osztály

4

5 Elektromágneses spektrum infra alatt kisebb energia ultra túl nagyobb energia

6 Elektromágneses spektrum Infravörös tartomány Frekvencia (cm -1 ) Energia Hullámhossz (µm) Távoli (FIR) mev Közép (MIR) ev Közeli (NIR) ev cm 1 ν ( ) = E hc ν: hullámszám (cm -1 ) (m -1 ) E: energia (erg) (J) h: Planck állandó (erg s) (J s) c: fénysebesség (cm/s) (m/s) 1 ev = 1.602x10-19 J 1 cm K 30 GHz 1 ev 8065 cm -1

7 Elektromágneses spektrum Miért infravörös? Mi köze a Raman-szóráshoz? Mi köze az anyagtudományhoz? A többatomos rendszerek rezgési szintjei közötti átmenetek az infravörös energiatartományba esnek. Molekulák azonosítása anyagtudomány

8 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel Kétatomos molekula A rezgés során dipólusmomentum változás jön létre: ν 0 sajátfrekvencia állandó µ= e r e: töltés r: atomok közti távolság a molekula a ν 0 frekvenciájú fénnyel rezonanciába kerül, abszorbeálni tudja indukált µ ind = αε α: polarizálhatóság ε: térerősség

9 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel indukált dipólusmomentum változás µ ind = αε α: polarizálhatóság ε: térerősség ε = ε 0 cos 2πνt fényt bocsátunk az anyagra µ ind = αε 0 cos 2πνt α = α 0 + α cos 2πν 0 t µ ind = [α 0 + α cos 2πν 0 t ][ε 0 cos 2πνt] µ ind = α 0 ε 0 cos 2πνt + 1/2 α ε 0 [cos 2π (ν + ν 0 ) t + cos 2π (ν ν 0 ) t]

10 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel µ ind = α 0 ε 0 cos 2πνt + 1/2 α ε 0 [cos 2π (ν + ν 0 ) t + cos 2π (ν ν 0 ) t] az indukált dipólmomentum tehát 3-féle frekvenciával rezeg (sugároz): ν ν ν 0 ν + ν 0 Rayleigh-szórás Raman-szórás, ún. Stokes sugárzás Raman-szórás, ún. anti-stokes sugárzás ω Ω ω + Ω

11 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel Kiválasztási szabály egy rezgési átmenet infravörös aktív, ha a rezgés során a molekula dipólmomentuma megváltozik egy rezgési átmenet Raman-aktív, ha a rezgés során a molekula polarizálhatósága megváltozik Kétatomos molekula: azonos atomok nincs dipólmomentum változás Raman-aktív különböző atomok van dipólmomentum változás IR- és Raman-aktív

12 Kétatomos molekula harmonikus potenciál Kétatomos molekula ν 0 sajátfrekvencia Klasszikus mechanika: 2 2 r-r e =q d ϕ π m + F= -kq 2 2 d q h V=1/2 kq 2 h ν 0 = 1/2π k/m r E( n) = 2π k: erőállandó m r : redukált tömeg m r =m 1 m 2 /(m 1 +m 2 ) n = 0,1,2,... Kvantummechanika: r 1 ( E kq k m r ( n + 1 ) 2 ) ϕ = 0 = hν ( n + 1 ) 2

13 Kétatomos molekula harmonikus potenciál E( n) = hν ( n + n = 0,1,2,... 1 ) 2 Nullponti energia: 1/2hν Egyenlő távolságú energiaszintek: hν Kiválasztási szabály: n = ± 1 Átmenetek általában: n = 0 n = 1 Az infravörös abszorpció során az elnyelt foton frekvenciája az alapállapot és a gerjesztett rezgési állapot energiakülönbségének felel meg.

14 Többatomos molekula N atom esetén a molekula mozgása 3N koordinátával írható le 3N szabadsági fok van Ebből 3 a teljes molekula transzlációja, 3 annak forgása 3N-6 rezgési szabadsági fok van A kiválasztási szabályok csökkentik a megengedett átmenetek számát A molekula szimmetriája miatt több rezgés frekvenciája azonos (degeneráció) A molekula szerkezetéből csoportelméleti megfontolások segítségével (normálkoordináta analízis) kiszámítható a spektrumok néhány jellemzője: az infravörös spektrumvonalak száma a Raman-vonalak száma az egybeesések száma a két spektrumban Az átmenetek frekvenciájáról és intenzitásáról azonban semmit nem mond

15 Kétatomos molekula (OH) nyújtás N = 2 3N-6 = 0? lineáris molekulánál 3N-5

16 Háromatomos molekula (H 2 O) szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás N = 3 3N-6 = 3 ν 1 ν 2 (δ) ν 3

17 Háromatomos lineáris molekula (CO 2 ) szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás N = 3 3N-5 = 4 ν 1 ν 2 (δ) ν 3 2x elfajult

18 Ötatomos molekula (tetraéder) szimmetrikus nyújtás szimmetrikus hajlítás aszimmetrikus nyújtás aszimmetrikus hajlítás T d ν 1 (A 1 ) ν 2 (E) ν 3 (F 2 ) ν 4 (F 2 ) 2x elfajult 3x elfajult 3x elfajult R R R, IR R, IR N = 5 3N-6 = 9

19 Infravörös spektroszkópia (Fourier-transzformációs infravörös abszorpciós spektroszkópia) nyalábosztó FTIR spektrométer minta mozgó tükör fényforrás 1. fényforrás 2. interferométer (nyalábosztó) 3. detektor detektor kriosztát (9-300 K)

20 Fényforrás

21 Nyalábosztó

22 Detektor

23 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia FTIR spektrométer nyalábosztó minta mozgó tükör fényforrás Michelson interferométer A mért jel a fényintenzitás a két tükör közti optikai útkülönbség függvényében I(x) A spektrum ennek a jelnek a Fourier-transzformáltja detektor kriosztát (9-300 K) I(ν)= I(x)cos(2πνx)dx

24 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia A mért jel a fényintenzitás a két tükör közti optikai útkülönbség függvényében: I(x) A spektrum ennek a jelnek a Fourier-transzformáltja: I( ν ) = I ( x)cos(2πνx) dx De a tükör úthossz véges, a lépésköz véges, ezért M I ( ν ) = x I( m x)cos(2πνm x) M azaz 2M+1 mérési pont 2M x úthosszon Felbontás: ν min = 1 2M x Felső határ: ν max 1 = 2 x 1 cm -1 felbontáshoz 1 cm tükörelmozdulás kell 5000 cm -1 felső határhoz 1 µm lépésköz kell

25 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia monokromatikus fény szélessávú fényforrás Az optikai úthossz mérésére egy He-Ne lézer forrású interferométert használunk Hullámszáma ~15800 cm -1, interferogramja cos függvény Az IR detektor akkor mér, ha a fényintenzitás a lézerdetektoron nulla (útkülönbség kλ/2) Az átmenő fehér fény interferogramja x = 0 nál éles, ezzel indul az adatgyűjtés

26 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia FTIR spektroszkópia előnyei Nagyobb érzékenység és fényesség minden hullámhosszon egyszerre mér nincs monokromátor, nincs rés Pontos hullámszám nagy sebességű mintavételezés (lézernek köszönhetően) nem kell hullámszám korrekció hullámszám pontosság jobb mint 0.01 cm -1 Felbontás hosszabb tükörúthossz esetén nagyobb felbontás akár 0.01 cm -1

27 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Mérés menete 1. Referenciamérés (háttér) 2. Minta mérése 100 0

28 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Reflexiós módszer I 0 I Transzmissziós módszer minta fényforrás I 0 I detektor Lambert-Beer törvény T = I / I 0 = exp (- α d) α: abszorpciós koefficiens A = log 1 / T d α = A ln(10) / d

29 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Minta szilárd pasztilla pormintából vékony réteg bulk (üveg, kristály) folyadék gáz Lambert-Beer törvény T = I / I 0 = exp (- α d) α: abszorpciós koefficiens A = log 1 / T α = A ln(10) / d α = ε c ε: moláris extinkciós koefficiens c: koncentráció Kvantitatív mérés: abszorpciós maximumok nagysága Kvalitatív azonosítás: abszorpciós maximumok helye (frekvencia)

30

31 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

32 Oxidkristályok Bi 12 MO 20 (M = Si, Ge, Ti, stb.), szillenitek Bi 4 M 3 O 12 (M = Si, Ge), eulitinek LiNbO 3 Li 2 B 4 O 7, LiB 3 O 5 CsLiB 6 O 10 (CLBO) ZnWO 4 YVO 4

33 Hidroxidionok oxidkristályokban Hogyan kerülnek a hidroxidionok az oxidokba? Kristálynövesztés során - alapanyagok nedvességtartalma, vagy - környező levegő nedvességtartalma következtében Utólagos hőkezelés vízgőz (H 2 O vagy D 2 O) atmoszférában Hova épülnek be a kristályrácsban? Oxigénionok helyére megfelelő töltéskompenzációval Milyen szerepet játszanak a kristályokban? Rácshibák és rácsszerkezet szondája Hologram fixálás LiNbO 3 -ban Milyen módszerrel mutatható ki a jelenlétük? Nagyfelbontású FTIR abszorpciós spektroszkópia (alacsony hőmérséklet, T = 10 K)

34 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

35 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál Morse potenciál

36 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál U (cm -1 ) anharmonikus potenciál n=2 n=1 0 n= r(a) Morse-potenciál U ( r - r e ) = D e ( 1 - exp (- β ( r - r e ))) 2 Schrödinger egyenlet egzakt megoldása ahol G (n) = ω e ( n + ½ ) - ω e x e ( n + ½ ) 2 ω e = β (ћ D e / π c m r ) 1/2 ω e x e = ћ β 2 / 4 π c m r m r a molekula redukált tömege

37 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál U (cm -1 ) anharmonikus potenciál Kiválasztási szabály n = ±1, ± 2, ± 3, Energia átmenetek ν n0 = G n0 = G(n) - G(0) = nω e (1 - x e (n + 1)) azaz nem egyenlő távolságúak, hanem n-től függnek n=2 n=1 0 n= r(a) n = 0 n = 1 alapátmenet (fundamental transition) n = 0 n = 2 első felharmonikus (first overtone) x e = ½ (ν 20-2 ν 10 ) / (ν 20-3 ν 10 ) ω e = 3 ν 10 - ν 20 1 ω e, x e β, D e (Morse parameters)

38 OH és OD ionok nyújtási rezgése ν ΟΗ = cm -1 ν OD = cm -1 ν = 1/2π k/m r m OH r =m O m H /(m O +m H ) m OD r =m O m D /(m O +m D ) m OD /m OH 1.374

39 OH és OD ionok nyújtási rezgése Anharmonikus potenciál modell Schrödinger egyenlet megoldása G i (n) = ρ i ω e H ( n + ½ ) - ρ i 2 ω e H x e H ( n + ½ ) 2 ρ i = (µ /µ i ) 1/2, ahol µ i az OD és OT molekulák redukált tömegei Az i hidroxilizotóp 0 1 átmenetének frekvenciája ν i10 = G i10 = G i (1) - G i (0) = ρ i ω e H - 2 ρ i 2 ω e H x e H x e H = ( 1 - R i ρ i ) / 2 ( 1 - R i ρ i 2 ) ω e H = ν 10 / ( 1-2 x e H ) 2 R i = ν 10 / ν i10

40 OH és OD ionok szillenitekben

41 Az OH rezgések anharmonicitása szillenitekben BSO x e = (ν 20 2ν 10 ) / 2(ν 20 3ν 10 ) x e = (1 Rρ) / 2 (1 Rρ 2 ) 1 2 U (cm -1 ) anharmonikus potenciál n=2 n=1 n=0 1 2 r(a) 1 2 x e ρ szabad ρ ρ * kötött *[78] W. B. Fowler et al, Phys. Rev. B 44 (1991) 2961.

42 Az OH rezgések anharmonicitása szillenitekben kristály ν OH (cm -1 ) ν OH (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) x e ω e (cm -1 ) BSO BGO BTO * ** ** * * Az OH és OD abszorpciós sávok frekvenciái, félértékszélességei és az anharmonicitási paraméterek 9 K hőmérsékleten. Figyelembe véve a rezgési frekvenciák meghatározásának pontosságát ( 0.05 cm -1 ), x e hibája , ω e hibája 0.2 cm -1. A *-gal jelzett sávok azonos hőmérsékletfüggést mutatnak. A **-gal jelzett vonalak csak a 40 mm vastag BSO mintán detektálhatók.

43 Az OH rezgések anharmonicitása ω X korreláció ν OH /ν OD ν OH (cm -1 ) X (cm -1 ) ν OH -ν OD rezgési frekvencia oxidokban [56] [56] M. Wöhlecke and L. Kovács, Crit.Revs.Sol.St.Mater.Sci. 26(2001) ω (cm -1 ) 181 ω X adatpár oxidokban, szilárd hidrátokban, alkálihalogenidekben [56]

44 Az OH rezgések anharmonicitása ω X korreláció X (cm -1 ) E n = ω (n + 1/2) + X (n + 1/2) 2 ω = Ω k 1 Ω -3 X = k 4 Ω -2 k 3 Ω -4 Ω = k ω (cm -1 ) X(ω) = ω ω -4

45 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

46 OH ionok eulitin kristályokban Bi 4 Ge 3 O 12 Bi 4 Si 3 O 12 hőmérséklet (K) hullámszám (cm -1 ) kristály ν OH (cm -1 ) ν OH (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) ν 20 (cm -1 ) x e ω e (cm -1 ) Bi 4 Ge 3 O Bi 4 Si 3 O

47 Az OH rezgések hőmérsékletfüggése BSO Egy-fononos gyenge csatolási modell [135] ν(t)=ν 0 +δω[exp(hcω 0 /kt)-1] -1 ν(t)= ν 0 +(2δω 2 /γ)exp(hcω/kt)[exp(hcω 0 /kt)-1] -2 gyenge csatolás feltétele: δω << γ kristály ν 0 (cm -1 ) δω (cm -1 ) γ (cm -1 ) ω 0 (cm -1 ) ω IR (cm -1 ) ω R (cm -1 ) ω c (cm -1 ) BSO BGO BTO ω IR reflexiós mérés [17], ω R Raman-szórás [9], ω c számított [29] [9] S. Venugopalan and A. K. Ramdas, Phys.Rev. B5 (1972) [17] W. Wojdowski et al, phys.stat.sol. (b) 94 (1979) 649. [29] W. Wojdowski, phys.stat.sol. (b) 130 (1985) 121. [135] P. Dumas, Y. J. Chabal and G. S. Higashi, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 1124.

48 Az OH ionok beépülésének modellje szillenitekben Bi 3+ OH

49 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

50 OH ionok YVO 4 kristályokban normált abszorbancia A x A z Θ (fok) A A 2 2 ( Θ) = log( 10 x Az cos Θ + 10 sin Θ) I4 1 /amd (D 4h 19 ) tetragonális optikailag egytengelyű

51 OH ionok LiB 3 O 5 kristályokban Pna2 1 (C 2v9 ) rombos optikailag kéttengelyű [001] [100] abszorbancia abszorbancia [010] abszorbancia Θ (fok) Θ (fok) Θ (fok) [100] [001] 30 0 [010] [001] [010] 30 0 [100] [001] [100] 30 0 [010] 330

52 OH ionok LiB 3 O 5 kristályokban Az LBO kristály vetülete a (001) síkra LBO YVO 4 [155] E. Libowitzky, Monatshefte für Chemie 130 (1999) oxigén bór LBO 3461 cm A lítium proton YVO cm A

53 OH ionok LiNbO 3 kristályokban 20 H G F E D C B A 15 absz. koeff. (cm -1 ) abszorbancia hullámszám (cm-1) A E H hullámhossz (nm) 340 A kongruens összetétel Li 0.95 Nb 1.01 O 3 H sztöhiometrikus összetétel LiNbO 3 hullámhossz (nm) (a) energia (ev) (b) E=k(50-c Li ) 1/2 + E Li 2 O mol% (50-c Li ) 1/2

54 OH ionok LiNbO 3 kristályokban R (t) = S (t) (C [Li 2 O]) S (t) = S A exp( t / τ ) τ 6 hónap

55 ln τ (óra) terület OH ionok LiNbO 3 kristályokban Az abszorpciós sáv időfüggése T = 80 0 C t = 0 t = 93 óra cm cm -1 összterület R3c abszorbancia cm cm -1 idő (óra) hullámszám (cm -1 ) ln τ (óra) idő (óra) E a=1.34 ev E a =0.9 ev O Nb Li abszorbancia hullámszám (cm -1 ) E a =1.0 ev 5 5 E a =1.04 ev /hőmérséklet (K -1 ) τ = τ 0 exp(e a /kt) E a 1.1±0.2 ev

56 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

57 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban absorbance b absorbance b absorbance a wavenumber (cm -1 ) absorbance a wavenumber (cm -1 )

58 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 3835 cm cm cm -1 szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás ν 1 ν 2 (δ) ν 3

59 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 1.5 absorbance wavenumber (cm -1 )

60 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban Frequency ranges Vibrational modes H 2 O D 2 O Part I Bend, δ 1650 cm -1 ~ 1205 cm -1 * Part II Overtone, 2δ ~ 3250 cm -1 ~ 2387 cm-1 Symmetric stretch, ν s 3413 cm cm-1 Asymmetric stretch, ν a 3581 cm cm -1 Part III Combination, stretch+libr. ~ cm -1 Combination, stretch+libr. ~ cm -1 Overtone, 3δ ~ 4855 cm -1 Combination, ν s +δ 5080 cm cm -1 Combination, ν a +δ 5213 cm cm -1 Part IV 2ν s or ν+2δ ~ 6550 cm -1 Combination, ν s +ν a 6826 cm cm-1 Overtone, 2ν a 6966 cm cm -1

61 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 1.5 absorbance ν a ν s Θ (degree)

62 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

63 Bi 12 MO 20 (M = Si, Ge, Ti, stb.), szillenitek I23 (T 3 ) Bi M O

64 Az MO 4 molekula normálrezgései szimmetrikus nyújtás szimmetrikus hajlítás aszimmetrikus nyújtás aszimmetrikus hajlítás T d ν 1 (A 1 ) ν 2 (E) ν 3 (F 2 ) ν 4 (F 2 ) T A E F F Bi 12 GeO R 463 R 679 R,IR 488 R,IR Bi 12 SiO R 458 R 825 R,IR 496 R,IR

65 BSO kristályok IR abszorpciós spektruma T = 9 K

66 BSO kristályok IR abszorpciós spektrumai T = 9 K abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia Si 29 Si 30 Si F+A 2F n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+2A 2F+A n=3 3F hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+3A 2F+2A n=4 3F+A 4F hullámszám (cm -1 )

67 BGO és BTO kristályok IR spektrumai T = 9 K abszorbancia BGO F n= F F+A n= F n=3 2F+A F+2A F n=4 3F+A (2F+2A) (F+3A) abszorbancia F F+A n= BTO F F+2A n=1 3F 2F+A n= hullámszám (cm -1 ) hullámszám (cm -1 )

68 A rezgési módusok frekvenciái (cm -1 ) kristály BSO BGO BTO n = a F 823 ± 1 b c 839 ± ± ± 1 F d 785 [29] 715 [29] 715 [29] A n = a F + A b c ± ± 1 (F + A) d a b c F ± ± ± 1 2F d a, b, c a 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópokat, d az F módus LO-TO felhasadását jelöli. [29] W.Wojdowski, phys.stat.sol. (b) 130 (1985) 121. A hullámszámértékek pontossága a nem jelölt esetekben < 0.5 cm -1. n = 3 n = ± 2 F + 2A F + A ± 1 3F ± 2 F + 3A ± 2 2F + 2A F + A ± 2 4F

69 A 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópok rezgései abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+A 28 Si 2F 29 Si 30 Si n= hullámszám (cm -1 ) MO 4 szabad tetraéder esetén [27] : ν ν ( i ) 3 3 = 4 m m M ( i ) M m m ( i ) M M + 4 m + 4 m O O [27] G. Herzberg: Molekula-színképek és molekula-szerkezet II. Akadémiai Kiadó, Budapest, ν 3 (F) 28 Si ν 3 (F) 29 Si ν 3 (F) 30 Si ν 3 (2F) 28 Si ν 3 (2F) 29 Si ν 3 (2F) 30 Si mért számított

70 A 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópok rezgései abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+A 28 Si 2F 29 Si 30 Si n= hullámszám (cm -1 ) Ι (2F) 28 Si Ι (2F) 29 Si Ι (2F) 30 Si Si izotópok természetes előfordulása

71 Bi 12 Si x Ge 1-x O 20 elegykristályok spektrumai Raman szórás ν 1 (A) IR abszorpció ν 3 (F) kétmódusú viselkedés e x, Si arány az Mért Si Mért Ge Rácsállandó olvadékban arány arány (Å) (mol/mol) a kristályban a kristályban (mol/mol) (mol/mol) a (BGO) ± b ± c ± d ± e (BSO) ±

72 Adalékolt szillenit kristályok M n+ MO 4 tetraéder M n+ = Al 3+, Si 4+, P 5+,S 6+ Ti 4+,V 5+, Cr 4+,5+,6+ Mn 4+,5+ Ga 3+, Ge 4+, As 5+, Se 6+

73 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai BTO BSO kristály adalék ν A ν F ν 2F ν F+A ν 3F ν 2F+A ν F+2A BSO P BGO P BTO P BSO V BTO V BGO V 5+ ** * 1562 * BSO Mn BSO S *** BTO S BGO S 6+ ~ BSO Ge BTO Si BGO As ** 775 ** 1558 *

74 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai

75 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai

76 MO 4 tetraéderek rezgési frekvenciái szillenitekben P 5+ S 6+ Cr 6+ ν 3 (F) ν 1 (A) hullámszám (cm -1 ) 800 Si 4+ V 5+ Mn 5+ As Al 3+ Cr 5+ Ti 4+ Mn 4+ Cr 4+ Ga atomtömeg Ge 4+

77 Tetraéderes helyet elfoglaló adalékok szillenitekben

78 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia gyakorlat 2007 szeptember h MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet KFKI telephely 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út épület, földszint 17. BKV 90-es busz Moszkva térről 7.10, 7.30, 7.50 KFKI busz Moszkva térről 7.30 Személyi igazolvány kell!

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Kvantumelektronika Tavaszi Iskola, Balatonfüred 25 1 A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Domokos Péter MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, Nemlineáris és Kvantumoptika Osztály domokos@szfki.hu

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

BARCZA SZABOLCS. Egyetemi jegyzet. BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata

BARCZA SZABOLCS. Egyetemi jegyzet. BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata 1 BARCZA SZABOLCS CSILLAGLÉGKÖRÖK FIZIKÁJA CSILLAGSZÍNKÉPEK KIÉRTÉKELÉSÉNEK ASZTROFIZIKAI ALAPJAI Egyetemi jegyzet BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata 2

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12.

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12. A sugárzás és anyag kölcsönhatása Atommag és részecskefizika 8. előadás 011. április 1. E Ismétlés: visszalökődés gamma-bomlásban i p E f + Eγ + M -p M γ pe γ /c E E i E f E p Eγ Eγ M Mc γ + + A második

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére unokád DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai

Részletesebben

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei 25 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) Ebben a feezetben a 2.1.1. alfeezetben ismertetett alapelenségekre

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

NAGYFELBONTÁSÚ REPÜLÉSI IDŐ DIFFRAKTOMÉTER A BUDAPESTI NEUTRON KUTATÓKÖZPONTBAN

NAGYFELBONTÁSÚ REPÜLÉSI IDŐ DIFFRAKTOMÉTER A BUDAPESTI NEUTRON KUTATÓKÖZPONTBAN 22 Kivonat NAGYFELBONTÁSÚ REPÜLÉSI IDŐ DIFFRAKTOMÉTER A BUDAPESTI NEUTRON KUTATÓKÖZPONTBAN SÁNTA ZSOMBOR MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, H-1525, POB. 49, Budapest email: santa@szfki.hu

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Őrlés A mechanikai őrlés egy hatékony, gazdaságos és széleskörűen vizsgált módszer. A mechanikai őrlés egyik előnyös jellemzője, hogy egyszerű az átjárhatóság a laboratóriumi módszerek és a nagyságrendekkel

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA

KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA SOHÁR PÁL KULCS A MOLEKULASZERKEZETHEZ: MÁGNESES MAGREZONANCIA- (NMR-) SPEKTROSZKÓPIA A mágneses magrezonancia-spektroszkópia fiatal tudományág, alig három emberöltő telt el annak a közleménynek a megjelenése

Részletesebben

AZ INFRAVÖRÖS ÉS RAMAN SPEKTROSZKÓPIA ALAPJAI (Vázlat)

AZ INFRAVÖRÖS ÉS RAMAN SPEKTROSZKÓPIA ALAPJAI (Vázlat) VESZPRÉMI EGYETEM ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK ATOM- ÉS MOLEKULASPEKTROSZKÓPIA AZ INFRAVÖRÖS ÉS RAMAN SPEKTROSZKÓPIA ALAPJAI (Vázlat) Elõadó: Dr. Mink Jáno tanzékvezetõ egyetemi tanár SPEKTROSZKÓPIA Az infravörö

Részletesebben

6. Félvezető lézerek

6. Félvezető lézerek 6. Félvezető lézerek 2003-ben 612 millió félvezető lézert adtak el a világban (forrás: Laser Focus World, 2004. február). Összehasonlításképpen az eladott nem félvezető lézerek száma 2001-ben ~122 ezer

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben