Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia"

Átírás

1 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

2 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia szeptember 24: előadás szeptember 27: gyakorlat Raman spektroszkópia október 1: előadás október 4: gyakorlat

3 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia Kovács László MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Kristályfizikai Osztály

4

5 Elektromágneses spektrum infra alatt kisebb energia ultra túl nagyobb energia

6 Elektromágneses spektrum Infravörös tartomány Frekvencia (cm -1 ) Energia Hullámhossz (µm) Távoli (FIR) mev Közép (MIR) ev Közeli (NIR) ev cm 1 ν ( ) = E hc ν: hullámszám (cm -1 ) (m -1 ) E: energia (erg) (J) h: Planck állandó (erg s) (J s) c: fénysebesség (cm/s) (m/s) 1 ev = 1.602x10-19 J 1 cm K 30 GHz 1 ev 8065 cm -1

7 Elektromágneses spektrum Miért infravörös? Mi köze a Raman-szóráshoz? Mi köze az anyagtudományhoz? A többatomos rendszerek rezgési szintjei közötti átmenetek az infravörös energiatartományba esnek. Molekulák azonosítása anyagtudomány

8 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel Kétatomos molekula A rezgés során dipólusmomentum változás jön létre: ν 0 sajátfrekvencia állandó µ= e r e: töltés r: atomok közti távolság a molekula a ν 0 frekvenciájú fénnyel rezonanciába kerül, abszorbeálni tudja indukált µ ind = αε α: polarizálhatóság ε: térerősség

9 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel indukált dipólusmomentum változás µ ind = αε α: polarizálhatóság ε: térerősség ε = ε 0 cos 2πνt fényt bocsátunk az anyagra µ ind = αε 0 cos 2πνt α = α 0 + α cos 2πν 0 t µ ind = [α 0 + α cos 2πν 0 t ][ε 0 cos 2πνt] µ ind = α 0 ε 0 cos 2πνt + 1/2 α ε 0 [cos 2π (ν + ν 0 ) t + cos 2π (ν ν 0 ) t]

10 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel µ ind = α 0 ε 0 cos 2πνt + 1/2 α ε 0 [cos 2π (ν + ν 0 ) t + cos 2π (ν ν 0 ) t] az indukált dipólmomentum tehát 3-féle frekvenciával rezeg (sugároz): ν ν ν 0 ν + ν 0 Rayleigh-szórás Raman-szórás, ún. Stokes sugárzás Raman-szórás, ún. anti-stokes sugárzás ω Ω ω + Ω

11 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel Kiválasztási szabály egy rezgési átmenet infravörös aktív, ha a rezgés során a molekula dipólmomentuma megváltozik egy rezgési átmenet Raman-aktív, ha a rezgés során a molekula polarizálhatósága megváltozik Kétatomos molekula: azonos atomok nincs dipólmomentum változás Raman-aktív különböző atomok van dipólmomentum változás IR- és Raman-aktív

12 Kétatomos molekula harmonikus potenciál Kétatomos molekula ν 0 sajátfrekvencia Klasszikus mechanika: 2 2 r-r e =q d ϕ π m + F= -kq 2 2 d q h V=1/2 kq 2 h ν 0 = 1/2π k/m r E( n) = 2π k: erőállandó m r : redukált tömeg m r =m 1 m 2 /(m 1 +m 2 ) n = 0,1,2,... Kvantummechanika: r 1 ( E kq k m r ( n + 1 ) 2 ) ϕ = 0 = hν ( n + 1 ) 2

13 Kétatomos molekula harmonikus potenciál E( n) = hν ( n + n = 0,1,2,... 1 ) 2 Nullponti energia: 1/2hν Egyenlő távolságú energiaszintek: hν Kiválasztási szabály: n = ± 1 Átmenetek általában: n = 0 n = 1 Az infravörös abszorpció során az elnyelt foton frekvenciája az alapállapot és a gerjesztett rezgési állapot energiakülönbségének felel meg.

14 Többatomos molekula N atom esetén a molekula mozgása 3N koordinátával írható le 3N szabadsági fok van Ebből 3 a teljes molekula transzlációja, 3 annak forgása 3N-6 rezgési szabadsági fok van A kiválasztási szabályok csökkentik a megengedett átmenetek számát A molekula szimmetriája miatt több rezgés frekvenciája azonos (degeneráció) A molekula szerkezetéből csoportelméleti megfontolások segítségével (normálkoordináta analízis) kiszámítható a spektrumok néhány jellemzője: az infravörös spektrumvonalak száma a Raman-vonalak száma az egybeesések száma a két spektrumban Az átmenetek frekvenciájáról és intenzitásáról azonban semmit nem mond

15 Kétatomos molekula (OH) nyújtás N = 2 3N-6 = 0? lineáris molekulánál 3N-5

16 Háromatomos molekula (H 2 O) szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás N = 3 3N-6 = 3 ν 1 ν 2 (δ) ν 3

17 Háromatomos lineáris molekula (CO 2 ) szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás N = 3 3N-5 = 4 ν 1 ν 2 (δ) ν 3 2x elfajult

18 Ötatomos molekula (tetraéder) szimmetrikus nyújtás szimmetrikus hajlítás aszimmetrikus nyújtás aszimmetrikus hajlítás T d ν 1 (A 1 ) ν 2 (E) ν 3 (F 2 ) ν 4 (F 2 ) 2x elfajult 3x elfajult 3x elfajult R R R, IR R, IR N = 5 3N-6 = 9

19 Infravörös spektroszkópia (Fourier-transzformációs infravörös abszorpciós spektroszkópia) nyalábosztó FTIR spektrométer minta mozgó tükör fényforrás 1. fényforrás 2. interferométer (nyalábosztó) 3. detektor detektor kriosztát (9-300 K)

20 Fényforrás

21 Nyalábosztó

22 Detektor

23 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia FTIR spektrométer nyalábosztó minta mozgó tükör fényforrás Michelson interferométer A mért jel a fényintenzitás a két tükör közti optikai útkülönbség függvényében I(x) A spektrum ennek a jelnek a Fourier-transzformáltja detektor kriosztát (9-300 K) I(ν)= I(x)cos(2πνx)dx

24 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia A mért jel a fényintenzitás a két tükör közti optikai útkülönbség függvényében: I(x) A spektrum ennek a jelnek a Fourier-transzformáltja: I( ν ) = I ( x)cos(2πνx) dx De a tükör úthossz véges, a lépésköz véges, ezért M I ( ν ) = x I( m x)cos(2πνm x) M azaz 2M+1 mérési pont 2M x úthosszon Felbontás: ν min = 1 2M x Felső határ: ν max 1 = 2 x 1 cm -1 felbontáshoz 1 cm tükörelmozdulás kell 5000 cm -1 felső határhoz 1 µm lépésköz kell

25 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia monokromatikus fény szélessávú fényforrás Az optikai úthossz mérésére egy He-Ne lézer forrású interferométert használunk Hullámszáma ~15800 cm -1, interferogramja cos függvény Az IR detektor akkor mér, ha a fényintenzitás a lézerdetektoron nulla (útkülönbség kλ/2) Az átmenő fehér fény interferogramja x = 0 nál éles, ezzel indul az adatgyűjtés

26 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia FTIR spektroszkópia előnyei Nagyobb érzékenység és fényesség minden hullámhosszon egyszerre mér nincs monokromátor, nincs rés Pontos hullámszám nagy sebességű mintavételezés (lézernek köszönhetően) nem kell hullámszám korrekció hullámszám pontosság jobb mint 0.01 cm -1 Felbontás hosszabb tükörúthossz esetén nagyobb felbontás akár 0.01 cm -1

27 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Mérés menete 1. Referenciamérés (háttér) 2. Minta mérése 100 0

28 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Reflexiós módszer I 0 I Transzmissziós módszer minta fényforrás I 0 I detektor Lambert-Beer törvény T = I / I 0 = exp (- α d) α: abszorpciós koefficiens A = log 1 / T d α = A ln(10) / d

29 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Minta szilárd pasztilla pormintából vékony réteg bulk (üveg, kristály) folyadék gáz Lambert-Beer törvény T = I / I 0 = exp (- α d) α: abszorpciós koefficiens A = log 1 / T α = A ln(10) / d α = ε c ε: moláris extinkciós koefficiens c: koncentráció Kvantitatív mérés: abszorpciós maximumok nagysága Kvalitatív azonosítás: abszorpciós maximumok helye (frekvencia)

30

31 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

32 Oxidkristályok Bi 12 MO 20 (M = Si, Ge, Ti, stb.), szillenitek Bi 4 M 3 O 12 (M = Si, Ge), eulitinek LiNbO 3 Li 2 B 4 O 7, LiB 3 O 5 CsLiB 6 O 10 (CLBO) ZnWO 4 YVO 4

33 Hidroxidionok oxidkristályokban Hogyan kerülnek a hidroxidionok az oxidokba? Kristálynövesztés során - alapanyagok nedvességtartalma, vagy - környező levegő nedvességtartalma következtében Utólagos hőkezelés vízgőz (H 2 O vagy D 2 O) atmoszférában Hova épülnek be a kristályrácsban? Oxigénionok helyére megfelelő töltéskompenzációval Milyen szerepet játszanak a kristályokban? Rácshibák és rácsszerkezet szondája Hologram fixálás LiNbO 3 -ban Milyen módszerrel mutatható ki a jelenlétük? Nagyfelbontású FTIR abszorpciós spektroszkópia (alacsony hőmérséklet, T = 10 K)

34 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

35 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál Morse potenciál

36 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál U (cm -1 ) anharmonikus potenciál n=2 n=1 0 n= r(a) Morse-potenciál U ( r - r e ) = D e ( 1 - exp (- β ( r - r e ))) 2 Schrödinger egyenlet egzakt megoldása ahol G (n) = ω e ( n + ½ ) - ω e x e ( n + ½ ) 2 ω e = β (ћ D e / π c m r ) 1/2 ω e x e = ћ β 2 / 4 π c m r m r a molekula redukált tömege

37 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál U (cm -1 ) anharmonikus potenciál Kiválasztási szabály n = ±1, ± 2, ± 3, Energia átmenetek ν n0 = G n0 = G(n) - G(0) = nω e (1 - x e (n + 1)) azaz nem egyenlő távolságúak, hanem n-től függnek n=2 n=1 0 n= r(a) n = 0 n = 1 alapátmenet (fundamental transition) n = 0 n = 2 első felharmonikus (first overtone) x e = ½ (ν 20-2 ν 10 ) / (ν 20-3 ν 10 ) ω e = 3 ν 10 - ν 20 1 ω e, x e β, D e (Morse parameters)

38 OH és OD ionok nyújtási rezgése ν ΟΗ = cm -1 ν OD = cm -1 ν = 1/2π k/m r m OH r =m O m H /(m O +m H ) m OD r =m O m D /(m O +m D ) m OD /m OH 1.374

39 OH és OD ionok nyújtási rezgése Anharmonikus potenciál modell Schrödinger egyenlet megoldása G i (n) = ρ i ω e H ( n + ½ ) - ρ i 2 ω e H x e H ( n + ½ ) 2 ρ i = (µ /µ i ) 1/2, ahol µ i az OD és OT molekulák redukált tömegei Az i hidroxilizotóp 0 1 átmenetének frekvenciája ν i10 = G i10 = G i (1) - G i (0) = ρ i ω e H - 2 ρ i 2 ω e H x e H x e H = ( 1 - R i ρ i ) / 2 ( 1 - R i ρ i 2 ) ω e H = ν 10 / ( 1-2 x e H ) 2 R i = ν 10 / ν i10

40 OH és OD ionok szillenitekben

41 Az OH rezgések anharmonicitása szillenitekben BSO x e = (ν 20 2ν 10 ) / 2(ν 20 3ν 10 ) x e = (1 Rρ) / 2 (1 Rρ 2 ) 1 2 U (cm -1 ) anharmonikus potenciál n=2 n=1 n=0 1 2 r(a) 1 2 x e ρ szabad ρ ρ * kötött *[78] W. B. Fowler et al, Phys. Rev. B 44 (1991) 2961.

42 Az OH rezgések anharmonicitása szillenitekben kristály ν OH (cm -1 ) ν OH (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) x e ω e (cm -1 ) BSO BGO BTO * ** ** * * Az OH és OD abszorpciós sávok frekvenciái, félértékszélességei és az anharmonicitási paraméterek 9 K hőmérsékleten. Figyelembe véve a rezgési frekvenciák meghatározásának pontosságát ( 0.05 cm -1 ), x e hibája , ω e hibája 0.2 cm -1. A *-gal jelzett sávok azonos hőmérsékletfüggést mutatnak. A **-gal jelzett vonalak csak a 40 mm vastag BSO mintán detektálhatók.

43 Az OH rezgések anharmonicitása ω X korreláció ν OH /ν OD ν OH (cm -1 ) X (cm -1 ) ν OH -ν OD rezgési frekvencia oxidokban [56] [56] M. Wöhlecke and L. Kovács, Crit.Revs.Sol.St.Mater.Sci. 26(2001) ω (cm -1 ) 181 ω X adatpár oxidokban, szilárd hidrátokban, alkálihalogenidekben [56]

44 Az OH rezgések anharmonicitása ω X korreláció X (cm -1 ) E n = ω (n + 1/2) + X (n + 1/2) 2 ω = Ω k 1 Ω -3 X = k 4 Ω -2 k 3 Ω -4 Ω = k ω (cm -1 ) X(ω) = ω ω -4

45 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

46 OH ionok eulitin kristályokban Bi 4 Ge 3 O 12 Bi 4 Si 3 O 12 hőmérséklet (K) hullámszám (cm -1 ) kristály ν OH (cm -1 ) ν OH (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) ν 20 (cm -1 ) x e ω e (cm -1 ) Bi 4 Ge 3 O Bi 4 Si 3 O

47 Az OH rezgések hőmérsékletfüggése BSO Egy-fononos gyenge csatolási modell [135] ν(t)=ν 0 +δω[exp(hcω 0 /kt)-1] -1 ν(t)= ν 0 +(2δω 2 /γ)exp(hcω/kt)[exp(hcω 0 /kt)-1] -2 gyenge csatolás feltétele: δω << γ kristály ν 0 (cm -1 ) δω (cm -1 ) γ (cm -1 ) ω 0 (cm -1 ) ω IR (cm -1 ) ω R (cm -1 ) ω c (cm -1 ) BSO BGO BTO ω IR reflexiós mérés [17], ω R Raman-szórás [9], ω c számított [29] [9] S. Venugopalan and A. K. Ramdas, Phys.Rev. B5 (1972) [17] W. Wojdowski et al, phys.stat.sol. (b) 94 (1979) 649. [29] W. Wojdowski, phys.stat.sol. (b) 130 (1985) 121. [135] P. Dumas, Y. J. Chabal and G. S. Higashi, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 1124.

48 Az OH ionok beépülésének modellje szillenitekben Bi 3+ OH

49 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

50 OH ionok YVO 4 kristályokban normált abszorbancia A x A z Θ (fok) A A 2 2 ( Θ) = log( 10 x Az cos Θ + 10 sin Θ) I4 1 /amd (D 4h 19 ) tetragonális optikailag egytengelyű

51 OH ionok LiB 3 O 5 kristályokban Pna2 1 (C 2v9 ) rombos optikailag kéttengelyű [001] [100] abszorbancia abszorbancia [010] abszorbancia Θ (fok) Θ (fok) Θ (fok) [100] [001] 30 0 [010] [001] [010] 30 0 [100] [001] [100] 30 0 [010] 330

52 OH ionok LiB 3 O 5 kristályokban Az LBO kristály vetülete a (001) síkra LBO YVO 4 [155] E. Libowitzky, Monatshefte für Chemie 130 (1999) oxigén bór LBO 3461 cm A lítium proton YVO cm A

53 OH ionok LiNbO 3 kristályokban 20 H G F E D C B A 15 absz. koeff. (cm -1 ) abszorbancia hullámszám (cm-1) A E H hullámhossz (nm) 340 A kongruens összetétel Li 0.95 Nb 1.01 O 3 H sztöhiometrikus összetétel LiNbO 3 hullámhossz (nm) (a) energia (ev) (b) E=k(50-c Li ) 1/2 + E Li 2 O mol% (50-c Li ) 1/2

54 OH ionok LiNbO 3 kristályokban R (t) = S (t) (C [Li 2 O]) S (t) = S A exp( t / τ ) τ 6 hónap

55 ln τ (óra) terület OH ionok LiNbO 3 kristályokban Az abszorpciós sáv időfüggése T = 80 0 C t = 0 t = 93 óra cm cm -1 összterület R3c abszorbancia cm cm -1 idő (óra) hullámszám (cm -1 ) ln τ (óra) idő (óra) E a=1.34 ev E a =0.9 ev O Nb Li abszorbancia hullámszám (cm -1 ) E a =1.0 ev 5 5 E a =1.04 ev /hőmérséklet (K -1 ) τ = τ 0 exp(e a /kt) E a 1.1±0.2 ev

56 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

57 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban absorbance b absorbance b absorbance a wavenumber (cm -1 ) absorbance a wavenumber (cm -1 )

58 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 3835 cm cm cm -1 szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás ν 1 ν 2 (δ) ν 3

59 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 1.5 absorbance wavenumber (cm -1 )

60 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban Frequency ranges Vibrational modes H 2 O D 2 O Part I Bend, δ 1650 cm -1 ~ 1205 cm -1 * Part II Overtone, 2δ ~ 3250 cm -1 ~ 2387 cm-1 Symmetric stretch, ν s 3413 cm cm-1 Asymmetric stretch, ν a 3581 cm cm -1 Part III Combination, stretch+libr. ~ cm -1 Combination, stretch+libr. ~ cm -1 Overtone, 3δ ~ 4855 cm -1 Combination, ν s +δ 5080 cm cm -1 Combination, ν a +δ 5213 cm cm -1 Part IV 2ν s or ν+2δ ~ 6550 cm -1 Combination, ν s +ν a 6826 cm cm-1 Overtone, 2ν a 6966 cm cm -1

61 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 1.5 absorbance ν a ν s Θ (degree)

62 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

63 Bi 12 MO 20 (M = Si, Ge, Ti, stb.), szillenitek I23 (T 3 ) Bi M O

64 Az MO 4 molekula normálrezgései szimmetrikus nyújtás szimmetrikus hajlítás aszimmetrikus nyújtás aszimmetrikus hajlítás T d ν 1 (A 1 ) ν 2 (E) ν 3 (F 2 ) ν 4 (F 2 ) T A E F F Bi 12 GeO R 463 R 679 R,IR 488 R,IR Bi 12 SiO R 458 R 825 R,IR 496 R,IR

65 BSO kristályok IR abszorpciós spektruma T = 9 K

66 BSO kristályok IR abszorpciós spektrumai T = 9 K abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia Si 29 Si 30 Si F+A 2F n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+2A 2F+A n=3 3F hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+3A 2F+2A n=4 3F+A 4F hullámszám (cm -1 )

67 BGO és BTO kristályok IR spektrumai T = 9 K abszorbancia BGO F n= F F+A n= F n=3 2F+A F+2A F n=4 3F+A (2F+2A) (F+3A) abszorbancia F F+A n= BTO F F+2A n=1 3F 2F+A n= hullámszám (cm -1 ) hullámszám (cm -1 )

68 A rezgési módusok frekvenciái (cm -1 ) kristály BSO BGO BTO n = a F 823 ± 1 b c 839 ± ± ± 1 F d 785 [29] 715 [29] 715 [29] A n = a F + A b c ± ± 1 (F + A) d a b c F ± ± ± 1 2F d a, b, c a 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópokat, d az F módus LO-TO felhasadását jelöli. [29] W.Wojdowski, phys.stat.sol. (b) 130 (1985) 121. A hullámszámértékek pontossága a nem jelölt esetekben < 0.5 cm -1. n = 3 n = ± 2 F + 2A F + A ± 1 3F ± 2 F + 3A ± 2 2F + 2A F + A ± 2 4F

69 A 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópok rezgései abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+A 28 Si 2F 29 Si 30 Si n= hullámszám (cm -1 ) MO 4 szabad tetraéder esetén [27] : ν ν ( i ) 3 3 = 4 m m M ( i ) M m m ( i ) M M + 4 m + 4 m O O [27] G. Herzberg: Molekula-színképek és molekula-szerkezet II. Akadémiai Kiadó, Budapest, ν 3 (F) 28 Si ν 3 (F) 29 Si ν 3 (F) 30 Si ν 3 (2F) 28 Si ν 3 (2F) 29 Si ν 3 (2F) 30 Si mért számított

70 A 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópok rezgései abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+A 28 Si 2F 29 Si 30 Si n= hullámszám (cm -1 ) Ι (2F) 28 Si Ι (2F) 29 Si Ι (2F) 30 Si Si izotópok természetes előfordulása

71 Bi 12 Si x Ge 1-x O 20 elegykristályok spektrumai Raman szórás ν 1 (A) IR abszorpció ν 3 (F) kétmódusú viselkedés e x, Si arány az Mért Si Mért Ge Rácsállandó olvadékban arány arány (Å) (mol/mol) a kristályban a kristályban (mol/mol) (mol/mol) a (BGO) ± b ± c ± d ± e (BSO) ±

72 Adalékolt szillenit kristályok M n+ MO 4 tetraéder M n+ = Al 3+, Si 4+, P 5+,S 6+ Ti 4+,V 5+, Cr 4+,5+,6+ Mn 4+,5+ Ga 3+, Ge 4+, As 5+, Se 6+

73 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai BTO BSO kristály adalék ν A ν F ν 2F ν F+A ν 3F ν 2F+A ν F+2A BSO P BGO P BTO P BSO V BTO V BGO V 5+ ** * 1562 * BSO Mn BSO S *** BTO S BGO S 6+ ~ BSO Ge BTO Si BGO As ** 775 ** 1558 *

74 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai

75 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai

76 MO 4 tetraéderek rezgési frekvenciái szillenitekben P 5+ S 6+ Cr 6+ ν 3 (F) ν 1 (A) hullámszám (cm -1 ) 800 Si 4+ V 5+ Mn 5+ As Al 3+ Cr 5+ Ti 4+ Mn 4+ Cr 4+ Ga atomtömeg Ge 4+

77 Tetraéderes helyet elfoglaló adalékok szillenitekben

78 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia gyakorlat 2007 szeptember h MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet KFKI telephely 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út épület, földszint 17. BKV 90-es busz Moszkva térről 7.10, 7.30, 7.50 KFKI busz Moszkva térről 7.30 Személyi igazolvány kell!

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban Lengyel Krisztián OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban MTA SZFKI Budapest Témavezető: Kovács László 1/34 SZTE TTK, 25. március 1. Tartalom: Bevezetés Fázisátalakulás vizsgálata LaGaO

Részletesebben

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Fény kölcsönhatása az anyaggal: Fény kölcsönhatása az Fény kölcsönhatása az : szórás, abszorpció, emisszió Kellermayer Miklós Fényszórás A fényszórás mérése, orvosi alkalmazásai Lord Rayleigh (1842-1919) J 0 Light Fényforrás source Rayleigh

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria A fény Abszorpciós fotometria Barkó Szilvia PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. február E A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz A fény kettős termzete: Hullám (terjedkor) Rzecske (kölcsönhatáskor)

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia 1. Az infravörös spektroszkópia spektrális tartományai és a vizsgálható molekuláris

Részletesebben

OPTIKA. Vozáry Eszter November

OPTIKA. Vozáry Eszter November OPTIKA Vozáry Eszter 2015. November FÉNY Energia: elektromágneses hullám c = λf részecske foton ε = hf Szubjektív érzet látás fény és színérzékelés ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM c = λf ε = hf FÉNY TRANSZVERZÁLIS

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n. 2008. április 29.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n. 2008. április 29. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n Értékelés: A beadás dátuma: 2008. május 6. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete Doktori disszertáció Tézisei PTE TTK Fizika Doktori Iskola Nemlineáris optika és spektroszkópia program MTA Wigner FK SZFI Témavezető: Kovács

Részletesebben

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban Pergerné Klupp Gyöngyi Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban Tartalom 2 Bevezetés az A 3 C 60 (A = K, Rb, Cs) alkálifém-fulleridekről

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

Terahertz spektroszkópiai mérések

Terahertz spektroszkópiai mérések 0 Terahertz spektroszkópiai mérések Orvos és gyógyszerész hallgatóknak szerző: Dr. Orbán József oktatási intézmény: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Biofizikai Intézet kutatóhely: MTA TKI Nagy

Részletesebben

12. Infravörös spektroszkópia

12. Infravörös spektroszkópia 12. Infravörös spektroszkópia Czirók András 2013. április Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. A kétutas spektrométer működési elve 3 2.1. A berendezés fényútja............................ 3 2.2. Fényforrás...................................

Részletesebben

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált Síkban polarizált hullámok Tekintsünk egy z-tengely irányában haladó fénysugarat. Ha a tér egy adott pontjában az idő függvényeként figyeljük az elektromos (ill. mágneses) térerősség vektorokat, akkor

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás A fény Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. 2010. október 19. Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet E A fény elektromos térerısségvektor hullámhossz A fény kettıs természete: Hullám (terjedéskor)

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Fizika Doktori Iskola Nemlineáris optika és spektroszkópia program Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata PhD értekezés Unferdorben Márta Témavezető: Dr. Pálfalvi

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I.

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. 1.Mit nevezünk egy mérőműszert illetően jelnek és zajnak? jel az, amit a műszer mutat, amikor a meghatározandó komponenst mérjük vele zaj az, amit a műszer akkor mutat, amikor

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós molekulakristályokban Jánossy András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézet, Fizika Tanszék Kondenzált Anyagok MTA-BME Kutatócsoport

Részletesebben

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu Stabilizotóp-geokémia II Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu MÉÉSI MÓDSZEEK, HIBÁJUK Stabilizotópok: mérés tömegspektrométerrel Hidrogén: mérés H 2 gázon vízbıl: (1) H 2 O

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Bartalné Berceli Mónika BME VBK ABÉT NIR Klub, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. október 6. 2. Búza összetétele (sz.a.)

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Elektronsugaras hegesztés A katódból kilépő

Részletesebben

UV-látható és NIR spektrofotometria

UV-látható és NIR spektrofotometria UV-látható és NIR spektrofotometria Jeszenszky Éva, Ujhelyi Ferenc 1. Mérés célja A spektrofotometriai mérések széles körben elterjedt érintésmentes vizsgálati módszerek a legkülönfélébb kvalitatív illetve

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Fényvezető szálak és optikai kábelek Fényvezető szálak és optikai kábelek Fizikai alapok A fénytávközlés alapvető passzív elemei. Ötlet: 1880-as években Alexander Graham Bell. Optikai szálak felhasználásának kezdete: 1960- as évek. Áttörés

Részletesebben

Egzotikus elektromágneses jelenségek alacsony hőmérsékleten Mihály György BME Fizikai Intézet Hall effektus Edwin Hall és az összenyomhatatlan elektromosság Kvantum Hall effektus Mágneses áram anomális

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3) Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

Tarczay György, Góbi Sándor, Magyarfalvi Gábor, Vass Elemér. ELTE Kémiai Intézet

Tarczay György, Góbi Sándor, Magyarfalvi Gábor, Vass Elemér. ELTE Kémiai Intézet Tarczay György, Góbi Sándor, Magyarfalvi Gábor, Vass Elemér ELTE Kémiai Intézet KMOP-4.2.1/B-10-2011-0002 Rezgési optikai aktivitás Abszolút konfiguráció meghatározása és konformációanalízis A gyógyszerkutatás

Részletesebben

A nanotechnológia mikroszkópja

A nanotechnológia mikroszkópja 1 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június 1. FEI Quanta 3D SEM/FIB 2 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Az anyag felépítése Részecskefizika kvark, lepton Erős, gyenge,

Részletesebben

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL 3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL A gamma-sugárzás elektromágneses sugárzás, amely vákuumban fénysebességgel terjed. Anyagba ütközve kölcsönhatásba lép az anyag alkotóelemeivel,

Részletesebben

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 008. május 3 4. A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel Szerző: Kovács Anikó-Zsuzsa, Babes-Bolyai Tudoányegyetem Kolozsvár, Fizika

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Feladatok a mintavétel, spektroszkópia és automatikus tik analizátorok témakörökből ökből AZ EXTRAKCIÓS MÓDSZEREK Alapfogalmak megoszlási állandó:

Részletesebben

Abszorbciós spektroszkópia

Abszorbciós spektroszkópia Abszorbciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 január 31.) A fény Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal Az abszorbció definíciója Az abszorpció mérése Speciális problémák, esetek Alkalmazások

Részletesebben

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés. Ha egy anyaggal energiát közlünk, belső energiája megnövekszik, molekuláinak és atomjainak mozgásállapota megváltozik: pl. a molekulákban az atomok egymás körüli

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

www.biophys.dote.hu jelszó: geta5

www.biophys.dote.hu jelszó: geta5 www.biophys.dote.hu felhasználónév: hallgatok jelszó: geta5 Mi a Biofizika? 1. Fizikai módszerek alkalmazása biológiai rendszerek kutatására Pl. Rtg. diffrakciós kísérletek makromolekulák szerkezetének

Részletesebben

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal MTA CSFK CSI szeminárium 2012. december 13 http://www.konkoly.hu/staff/racz/spectrograph/ Medium resolution.html http://www.konkoly.hu/staff/racz/spectrograph/

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), első kérdésünk valószínűleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

BÜCHI NIRFLEX N-500. Polarizációs FT-NIR Spektrométer

BÜCHI NIRFLEX N-500. Polarizációs FT-NIR Spektrométer BÜCHI NIRFLEX N-500 Polarizációs FT-NIR Spektrométer A Donau Lab Kft a zürichi központú Donau Lab cégcsoport tagja Az 1947-ben alapított cégcsoport 1963. óta foglalkozik laboratóriumi eszközök és berendezések

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÁTEDZHETŐ ÁTMÉRŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dr. Palotás Béla / Dr. Németh Árpád palotasb@eik.bme.hu A gyakorlat előkészítő előadás fő témakörei Az

Részletesebben

Belső frekvenciakétszerező lézerkristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata OTKA T-049481, 2004-2008. téma zárójelentése

Belső frekvenciakétszerező lézerkristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata OTKA T-049481, 2004-2008. téma zárójelentése Belső frekvenciakétszerező lézerkristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata OTKA T-049481, 2004-2008. téma zárójelentése Témavezető: Földvári István A munkák a pályázat kutatási tervének megfelelően

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17.

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. SUGÁRZÁSOK. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK. Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. MI A SUGÁRZÁS? ENERGIA TERJEDÉSE A TÉRBEN RÉSZECSKÉK VAGY HULLÁMOK HALADÓ MOZGÁSA RÉVÉN Részecske: α-, β-sugárzás

Részletesebben

Ricz Sándor. MTA Atommagkutató Intézete. SZFKI, Budapest 2013. 12. 10

Ricz Sándor. MTA Atommagkutató Intézete. SZFKI, Budapest 2013. 12. 10 Aszimmetrikus fotoelektron emisszió foton- atom és foton-h molekula kölcsönhatásban Ricz Sánor MTA Atommagkutató Intézete SZFKI, Buapest 013. 1. 10 Tartalom I. Fotoelektronok ifferenciális hatáskeresztmetszete

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással. Erdélyi Zoltán

Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással. Erdélyi Zoltán Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással Erdélyi Zoltán Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizika Tanszék Erdélyi Zoltán ESS minikonferencia 1

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia E m S Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia Paramágneses anyagok vizsgáló módszere. A mágneses momentum iránykvantáltságán alapul. A mágneses momentum energiája B indukciójú mágneses térben = µ

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben Okmányok kriminalisztikai vizsgálata Dr. Gál Tamás i.ü. vegyészszakértő Bűnügyi Szakértői- és Kutató Intézet 2010.12.01. 1 Vázlat Az okmányok csoportosítása, szerkezeti

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

& Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR mszerrel 1

& Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR mszerrel 1 & Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR mszerrel 1 Ritz Ferenc Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Fosztály nyugdíjas munkatársa Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömri út. 19-21 1. Bevezetés

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

Speciális passzív eszközök

Speciális passzív eszközök Varisztorok Voltage Dependent Resistor VDR Variable resistor - varistor Speciális passzív eszközök Feszültségfüggő ellenállás, az áram erősen függ a feszültségtől: I=CU α ahol C konstans, α értéke 3 és

Részletesebben