Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia"

Átírás

1 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

2 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia szeptember 24: előadás szeptember 27: gyakorlat Raman spektroszkópia október 1: előadás október 4: gyakorlat

3 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia Kovács László MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Kristályfizikai Osztály

4

5 Elektromágneses spektrum infra alatt kisebb energia ultra túl nagyobb energia

6 Elektromágneses spektrum Infravörös tartomány Frekvencia (cm -1 ) Energia Hullámhossz (µm) Távoli (FIR) mev Közép (MIR) ev Közeli (NIR) ev cm 1 ν ( ) = E hc ν: hullámszám (cm -1 ) (m -1 ) E: energia (erg) (J) h: Planck állandó (erg s) (J s) c: fénysebesség (cm/s) (m/s) 1 ev = 1.602x10-19 J 1 cm K 30 GHz 1 ev 8065 cm -1

7 Elektromágneses spektrum Miért infravörös? Mi köze a Raman-szóráshoz? Mi köze az anyagtudományhoz? A többatomos rendszerek rezgési szintjei közötti átmenetek az infravörös energiatartományba esnek. Molekulák azonosítása anyagtudomány

8 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel Kétatomos molekula A rezgés során dipólusmomentum változás jön létre: ν 0 sajátfrekvencia állandó µ= e r e: töltés r: atomok közti távolság a molekula a ν 0 frekvenciájú fénnyel rezonanciába kerül, abszorbeálni tudja indukált µ ind = αε α: polarizálhatóság ε: térerősség

9 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel indukált dipólusmomentum változás µ ind = αε α: polarizálhatóság ε: térerősség ε = ε 0 cos 2πνt fényt bocsátunk az anyagra µ ind = αε 0 cos 2πνt α = α 0 + α cos 2πν 0 t µ ind = [α 0 + α cos 2πν 0 t ][ε 0 cos 2πνt] µ ind = α 0 ε 0 cos 2πνt + 1/2 α ε 0 [cos 2π (ν + ν 0 ) t + cos 2π (ν ν 0 ) t]

10 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel µ ind = α 0 ε 0 cos 2πνt + 1/2 α ε 0 [cos 2π (ν + ν 0 ) t + cos 2π (ν ν 0 ) t] az indukált dipólmomentum tehát 3-féle frekvenciával rezeg (sugároz): ν ν ν 0 ν + ν 0 Rayleigh-szórás Raman-szórás, ún. Stokes sugárzás Raman-szórás, ún. anti-stokes sugárzás ω Ω ω + Ω

11 Molekuláris rezgések kölcsönhatása fénnyel Kiválasztási szabály egy rezgési átmenet infravörös aktív, ha a rezgés során a molekula dipólmomentuma megváltozik egy rezgési átmenet Raman-aktív, ha a rezgés során a molekula polarizálhatósága megváltozik Kétatomos molekula: azonos atomok nincs dipólmomentum változás Raman-aktív különböző atomok van dipólmomentum változás IR- és Raman-aktív

12 Kétatomos molekula harmonikus potenciál Kétatomos molekula ν 0 sajátfrekvencia Klasszikus mechanika: 2 2 r-r e =q d ϕ π m + F= -kq 2 2 d q h V=1/2 kq 2 h ν 0 = 1/2π k/m r E( n) = 2π k: erőállandó m r : redukált tömeg m r =m 1 m 2 /(m 1 +m 2 ) n = 0,1,2,... Kvantummechanika: r 1 ( E kq k m r ( n + 1 ) 2 ) ϕ = 0 = hν ( n + 1 ) 2

13 Kétatomos molekula harmonikus potenciál E( n) = hν ( n + n = 0,1,2,... 1 ) 2 Nullponti energia: 1/2hν Egyenlő távolságú energiaszintek: hν Kiválasztási szabály: n = ± 1 Átmenetek általában: n = 0 n = 1 Az infravörös abszorpció során az elnyelt foton frekvenciája az alapállapot és a gerjesztett rezgési állapot energiakülönbségének felel meg.

14 Többatomos molekula N atom esetén a molekula mozgása 3N koordinátával írható le 3N szabadsági fok van Ebből 3 a teljes molekula transzlációja, 3 annak forgása 3N-6 rezgési szabadsági fok van A kiválasztási szabályok csökkentik a megengedett átmenetek számát A molekula szimmetriája miatt több rezgés frekvenciája azonos (degeneráció) A molekula szerkezetéből csoportelméleti megfontolások segítségével (normálkoordináta analízis) kiszámítható a spektrumok néhány jellemzője: az infravörös spektrumvonalak száma a Raman-vonalak száma az egybeesések száma a két spektrumban Az átmenetek frekvenciájáról és intenzitásáról azonban semmit nem mond

15 Kétatomos molekula (OH) nyújtás N = 2 3N-6 = 0? lineáris molekulánál 3N-5

16 Háromatomos molekula (H 2 O) szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás N = 3 3N-6 = 3 ν 1 ν 2 (δ) ν 3

17 Háromatomos lineáris molekula (CO 2 ) szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás N = 3 3N-5 = 4 ν 1 ν 2 (δ) ν 3 2x elfajult

18 Ötatomos molekula (tetraéder) szimmetrikus nyújtás szimmetrikus hajlítás aszimmetrikus nyújtás aszimmetrikus hajlítás T d ν 1 (A 1 ) ν 2 (E) ν 3 (F 2 ) ν 4 (F 2 ) 2x elfajult 3x elfajult 3x elfajult R R R, IR R, IR N = 5 3N-6 = 9

19 Infravörös spektroszkópia (Fourier-transzformációs infravörös abszorpciós spektroszkópia) nyalábosztó FTIR spektrométer minta mozgó tükör fényforrás 1. fényforrás 2. interferométer (nyalábosztó) 3. detektor detektor kriosztát (9-300 K)

20 Fényforrás

21 Nyalábosztó

22 Detektor

23 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia FTIR spektrométer nyalábosztó minta mozgó tükör fényforrás Michelson interferométer A mért jel a fényintenzitás a két tükör közti optikai útkülönbség függvényében I(x) A spektrum ennek a jelnek a Fourier-transzformáltja detektor kriosztát (9-300 K) I(ν)= I(x)cos(2πνx)dx

24 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia A mért jel a fényintenzitás a két tükör közti optikai útkülönbség függvényében: I(x) A spektrum ennek a jelnek a Fourier-transzformáltja: I( ν ) = I ( x)cos(2πνx) dx De a tükör úthossz véges, a lépésköz véges, ezért M I ( ν ) = x I( m x)cos(2πνm x) M azaz 2M+1 mérési pont 2M x úthosszon Felbontás: ν min = 1 2M x Felső határ: ν max 1 = 2 x 1 cm -1 felbontáshoz 1 cm tükörelmozdulás kell 5000 cm -1 felső határhoz 1 µm lépésköz kell

25 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia monokromatikus fény szélessávú fényforrás Az optikai úthossz mérésére egy He-Ne lézer forrású interferométert használunk Hullámszáma ~15800 cm -1, interferogramja cos függvény Az IR detektor akkor mér, ha a fényintenzitás a lézerdetektoron nulla (útkülönbség kλ/2) Az átmenő fehér fény interferogramja x = 0 nál éles, ezzel indul az adatgyűjtés

26 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia FTIR spektroszkópia előnyei Nagyobb érzékenység és fényesség minden hullámhosszon egyszerre mér nincs monokromátor, nincs rés Pontos hullámszám nagy sebességű mintavételezés (lézernek köszönhetően) nem kell hullámszám korrekció hullámszám pontosság jobb mint 0.01 cm -1 Felbontás hosszabb tükörúthossz esetén nagyobb felbontás akár 0.01 cm -1

27 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Mérés menete 1. Referenciamérés (háttér) 2. Minta mérése 100 0

28 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Reflexiós módszer I 0 I Transzmissziós módszer minta fényforrás I 0 I detektor Lambert-Beer törvény T = I / I 0 = exp (- α d) α: abszorpciós koefficiens A = log 1 / T d α = A ln(10) / d

29 Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Minta szilárd pasztilla pormintából vékony réteg bulk (üveg, kristály) folyadék gáz Lambert-Beer törvény T = I / I 0 = exp (- α d) α: abszorpciós koefficiens A = log 1 / T α = A ln(10) / d α = ε c ε: moláris extinkciós koefficiens c: koncentráció Kvantitatív mérés: abszorpciós maximumok nagysága Kvalitatív azonosítás: abszorpciós maximumok helye (frekvencia)

30

31 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

32 Oxidkristályok Bi 12 MO 20 (M = Si, Ge, Ti, stb.), szillenitek Bi 4 M 3 O 12 (M = Si, Ge), eulitinek LiNbO 3 Li 2 B 4 O 7, LiB 3 O 5 CsLiB 6 O 10 (CLBO) ZnWO 4 YVO 4

33 Hidroxidionok oxidkristályokban Hogyan kerülnek a hidroxidionok az oxidokba? Kristálynövesztés során - alapanyagok nedvességtartalma, vagy - környező levegő nedvességtartalma következtében Utólagos hőkezelés vízgőz (H 2 O vagy D 2 O) atmoszférában Hova épülnek be a kristályrácsban? Oxigénionok helyére megfelelő töltéskompenzációval Milyen szerepet játszanak a kristályokban? Rácshibák és rácsszerkezet szondája Hologram fixálás LiNbO 3 -ban Milyen módszerrel mutatható ki a jelenlétük? Nagyfelbontású FTIR abszorpciós spektroszkópia (alacsony hőmérséklet, T = 10 K)

34 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

35 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál Morse potenciál

36 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál U (cm -1 ) anharmonikus potenciál n=2 n=1 0 n= r(a) Morse-potenciál U ( r - r e ) = D e ( 1 - exp (- β ( r - r e ))) 2 Schrödinger egyenlet egzakt megoldása ahol G (n) = ω e ( n + ½ ) - ω e x e ( n + ½ ) 2 ω e = β (ћ D e / π c m r ) 1/2 ω e x e = ћ β 2 / 4 π c m r m r a molekula redukált tömege

37 Kétatomos molekula anharmonikus potenciál U (cm -1 ) anharmonikus potenciál Kiválasztási szabály n = ±1, ± 2, ± 3, Energia átmenetek ν n0 = G n0 = G(n) - G(0) = nω e (1 - x e (n + 1)) azaz nem egyenlő távolságúak, hanem n-től függnek n=2 n=1 0 n= r(a) n = 0 n = 1 alapátmenet (fundamental transition) n = 0 n = 2 első felharmonikus (first overtone) x e = ½ (ν 20-2 ν 10 ) / (ν 20-3 ν 10 ) ω e = 3 ν 10 - ν 20 1 ω e, x e β, D e (Morse parameters)

38 OH és OD ionok nyújtási rezgése ν ΟΗ = cm -1 ν OD = cm -1 ν = 1/2π k/m r m OH r =m O m H /(m O +m H ) m OD r =m O m D /(m O +m D ) m OD /m OH 1.374

39 OH és OD ionok nyújtási rezgése Anharmonikus potenciál modell Schrödinger egyenlet megoldása G i (n) = ρ i ω e H ( n + ½ ) - ρ i 2 ω e H x e H ( n + ½ ) 2 ρ i = (µ /µ i ) 1/2, ahol µ i az OD és OT molekulák redukált tömegei Az i hidroxilizotóp 0 1 átmenetének frekvenciája ν i10 = G i10 = G i (1) - G i (0) = ρ i ω e H - 2 ρ i 2 ω e H x e H x e H = ( 1 - R i ρ i ) / 2 ( 1 - R i ρ i 2 ) ω e H = ν 10 / ( 1-2 x e H ) 2 R i = ν 10 / ν i10

40 OH és OD ionok szillenitekben

41 Az OH rezgések anharmonicitása szillenitekben BSO x e = (ν 20 2ν 10 ) / 2(ν 20 3ν 10 ) x e = (1 Rρ) / 2 (1 Rρ 2 ) 1 2 U (cm -1 ) anharmonikus potenciál n=2 n=1 n=0 1 2 r(a) 1 2 x e ρ szabad ρ ρ * kötött *[78] W. B. Fowler et al, Phys. Rev. B 44 (1991) 2961.

42 Az OH rezgések anharmonicitása szillenitekben kristály ν OH (cm -1 ) ν OH (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) x e ω e (cm -1 ) BSO BGO BTO * ** ** * * Az OH és OD abszorpciós sávok frekvenciái, félértékszélességei és az anharmonicitási paraméterek 9 K hőmérsékleten. Figyelembe véve a rezgési frekvenciák meghatározásának pontosságát ( 0.05 cm -1 ), x e hibája , ω e hibája 0.2 cm -1. A *-gal jelzett sávok azonos hőmérsékletfüggést mutatnak. A **-gal jelzett vonalak csak a 40 mm vastag BSO mintán detektálhatók.

43 Az OH rezgések anharmonicitása ω X korreláció ν OH /ν OD ν OH (cm -1 ) X (cm -1 ) ν OH -ν OD rezgési frekvencia oxidokban [56] [56] M. Wöhlecke and L. Kovács, Crit.Revs.Sol.St.Mater.Sci. 26(2001) ω (cm -1 ) 181 ω X adatpár oxidokban, szilárd hidrátokban, alkálihalogenidekben [56]

44 Az OH rezgések anharmonicitása ω X korreláció X (cm -1 ) E n = ω (n + 1/2) + X (n + 1/2) 2 ω = Ω k 1 Ω -3 X = k 4 Ω -2 k 3 Ω -4 Ω = k ω (cm -1 ) X(ω) = ω ω -4

45 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

46 OH ionok eulitin kristályokban Bi 4 Ge 3 O 12 Bi 4 Si 3 O 12 hőmérséklet (K) hullámszám (cm -1 ) kristály ν OH (cm -1 ) ν OH (cm -1 ) ν OD (cm -1 ) ν 20 (cm -1 ) x e ω e (cm -1 ) Bi 4 Ge 3 O Bi 4 Si 3 O

47 Az OH rezgések hőmérsékletfüggése BSO Egy-fononos gyenge csatolási modell [135] ν(t)=ν 0 +δω[exp(hcω 0 /kt)-1] -1 ν(t)= ν 0 +(2δω 2 /γ)exp(hcω/kt)[exp(hcω 0 /kt)-1] -2 gyenge csatolás feltétele: δω << γ kristály ν 0 (cm -1 ) δω (cm -1 ) γ (cm -1 ) ω 0 (cm -1 ) ω IR (cm -1 ) ω R (cm -1 ) ω c (cm -1 ) BSO BGO BTO ω IR reflexiós mérés [17], ω R Raman-szórás [9], ω c számított [29] [9] S. Venugopalan and A. K. Ramdas, Phys.Rev. B5 (1972) [17] W. Wojdowski et al, phys.stat.sol. (b) 94 (1979) 649. [29] W. Wojdowski, phys.stat.sol. (b) 130 (1985) 121. [135] P. Dumas, Y. J. Chabal and G. S. Higashi, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 1124.

48 Az OH ionok beépülésének modellje szillenitekben Bi 3+ OH

49 Hidroxidionok oxidkristályokban FTIR abszorpciós spektrumok analízise A rezgési potenciál anharmonicitása Felharmonikusok Izotóp helyettesítés Fononcsatolás (rezgési paraméterek T-függése) Abszorpciós sáv pozíciója Félértékszélesség Intenzitás Az OH dipól orientációja A rezgési sáv polarizációfüggése

50 OH ionok YVO 4 kristályokban normált abszorbancia A x A z Θ (fok) A A 2 2 ( Θ) = log( 10 x Az cos Θ + 10 sin Θ) I4 1 /amd (D 4h 19 ) tetragonális optikailag egytengelyű

51 OH ionok LiB 3 O 5 kristályokban Pna2 1 (C 2v9 ) rombos optikailag kéttengelyű [001] [100] abszorbancia abszorbancia [010] abszorbancia Θ (fok) Θ (fok) Θ (fok) [100] [001] 30 0 [010] [001] [010] 30 0 [100] [001] [100] 30 0 [010] 330

52 OH ionok LiB 3 O 5 kristályokban Az LBO kristály vetülete a (001) síkra LBO YVO 4 [155] E. Libowitzky, Monatshefte für Chemie 130 (1999) oxigén bór LBO 3461 cm A lítium proton YVO cm A

53 OH ionok LiNbO 3 kristályokban 20 H G F E D C B A 15 absz. koeff. (cm -1 ) abszorbancia hullámszám (cm-1) A E H hullámhossz (nm) 340 A kongruens összetétel Li 0.95 Nb 1.01 O 3 H sztöhiometrikus összetétel LiNbO 3 hullámhossz (nm) (a) energia (ev) (b) E=k(50-c Li ) 1/2 + E Li 2 O mol% (50-c Li ) 1/2

54 OH ionok LiNbO 3 kristályokban R (t) = S (t) (C [Li 2 O]) S (t) = S A exp( t / τ ) τ 6 hónap

55 ln τ (óra) terület OH ionok LiNbO 3 kristályokban Az abszorpciós sáv időfüggése T = 80 0 C t = 0 t = 93 óra cm cm -1 összterület R3c abszorbancia cm cm -1 idő (óra) hullámszám (cm -1 ) ln τ (óra) idő (óra) E a=1.34 ev E a =0.9 ev O Nb Li abszorbancia hullámszám (cm -1 ) E a =1.0 ev 5 5 E a =1.04 ev /hőmérséklet (K -1 ) τ = τ 0 exp(e a /kt) E a 1.1±0.2 ev

56 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

57 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban absorbance b absorbance b absorbance a wavenumber (cm -1 ) absorbance a wavenumber (cm -1 )

58 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 3835 cm cm cm -1 szimmetrikus nyújtás hajlítás aszimmetrikus nyújtás ν 1 ν 2 (δ) ν 3

59 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 1.5 absorbance wavenumber (cm -1 )

60 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban Frequency ranges Vibrational modes H 2 O D 2 O Part I Bend, δ 1650 cm -1 ~ 1205 cm -1 * Part II Overtone, 2δ ~ 3250 cm -1 ~ 2387 cm-1 Symmetric stretch, ν s 3413 cm cm-1 Asymmetric stretch, ν a 3581 cm cm -1 Part III Combination, stretch+libr. ~ cm -1 Combination, stretch+libr. ~ cm -1 Overtone, 3δ ~ 4855 cm -1 Combination, ν s +δ 5080 cm cm -1 Combination, ν a +δ 5213 cm cm -1 Part IV 2ν s or ν+2δ ~ 6550 cm -1 Combination, ν s +ν a 6826 cm cm-1 Overtone, 2ν a 6966 cm cm -1

61 H 2 O molekula rezgése CsLiB 6 O 10 kristályban 1.5 absorbance ν a ν s Θ (degree)

62 Példák OH ionok rezgése oxidkristályokban H 2 O molekula rezgése CLBO kristályban MO 4 (M=Si, Ge, Ti, ) oxigén tetraéderek rezgései szillenit kristályokban

63 Bi 12 MO 20 (M = Si, Ge, Ti, stb.), szillenitek I23 (T 3 ) Bi M O

64 Az MO 4 molekula normálrezgései szimmetrikus nyújtás szimmetrikus hajlítás aszimmetrikus nyújtás aszimmetrikus hajlítás T d ν 1 (A 1 ) ν 2 (E) ν 3 (F 2 ) ν 4 (F 2 ) T A E F F Bi 12 GeO R 463 R 679 R,IR 488 R,IR Bi 12 SiO R 458 R 825 R,IR 496 R,IR

65 BSO kristályok IR abszorpciós spektruma T = 9 K

66 BSO kristályok IR abszorpciós spektrumai T = 9 K abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia Si 29 Si 30 Si F+A 2F n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+2A 2F+A n=3 3F hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+3A 2F+2A n=4 3F+A 4F hullámszám (cm -1 )

67 BGO és BTO kristályok IR spektrumai T = 9 K abszorbancia BGO F n= F F+A n= F n=3 2F+A F+2A F n=4 3F+A (2F+2A) (F+3A) abszorbancia F F+A n= BTO F F+2A n=1 3F 2F+A n= hullámszám (cm -1 ) hullámszám (cm -1 )

68 A rezgési módusok frekvenciái (cm -1 ) kristály BSO BGO BTO n = a F 823 ± 1 b c 839 ± ± ± 1 F d 785 [29] 715 [29] 715 [29] A n = a F + A b c ± ± 1 (F + A) d a b c F ± ± ± 1 2F d a, b, c a 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópokat, d az F módus LO-TO felhasadását jelöli. [29] W.Wojdowski, phys.stat.sol. (b) 130 (1985) 121. A hullámszámértékek pontossága a nem jelölt esetekben < 0.5 cm -1. n = 3 n = ± 2 F + 2A F + A ± 1 3F ± 2 F + 3A ± 2 2F + 2A F + A ± 2 4F

69 A 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópok rezgései abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+A 28 Si 2F 29 Si 30 Si n= hullámszám (cm -1 ) MO 4 szabad tetraéder esetén [27] : ν ν ( i ) 3 3 = 4 m m M ( i ) M m m ( i ) M M + 4 m + 4 m O O [27] G. Herzberg: Molekula-színképek és molekula-szerkezet II. Akadémiai Kiadó, Budapest, ν 3 (F) 28 Si ν 3 (F) 29 Si ν 3 (F) 30 Si ν 3 (2F) 28 Si ν 3 (2F) 29 Si ν 3 (2F) 30 Si mért számított

70 A 28 Si, 29 Si, 30 Si izotópok rezgései abszorbancia 2 1 F 29 Si 30 Si 28 Si n= hullámszám (cm -1 ) abszorbancia F+A 28 Si 2F 29 Si 30 Si n= hullámszám (cm -1 ) Ι (2F) 28 Si Ι (2F) 29 Si Ι (2F) 30 Si Si izotópok természetes előfordulása

71 Bi 12 Si x Ge 1-x O 20 elegykristályok spektrumai Raman szórás ν 1 (A) IR abszorpció ν 3 (F) kétmódusú viselkedés e x, Si arány az Mért Si Mért Ge Rácsállandó olvadékban arány arány (Å) (mol/mol) a kristályban a kristályban (mol/mol) (mol/mol) a (BGO) ± b ± c ± d ± e (BSO) ±

72 Adalékolt szillenit kristályok M n+ MO 4 tetraéder M n+ = Al 3+, Si 4+, P 5+,S 6+ Ti 4+,V 5+, Cr 4+,5+,6+ Mn 4+,5+ Ga 3+, Ge 4+, As 5+, Se 6+

73 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai BTO BSO kristály adalék ν A ν F ν 2F ν F+A ν 3F ν 2F+A ν F+2A BSO P BGO P BTO P BSO V BTO V BGO V 5+ ** * 1562 * BSO Mn BSO S *** BTO S BGO S 6+ ~ BSO Ge BTO Si BGO As ** 775 ** 1558 *

74 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai

75 Adalékolt szillenit kristályok spektrumai

76 MO 4 tetraéderek rezgési frekvenciái szillenitekben P 5+ S 6+ Cr 6+ ν 3 (F) ν 1 (A) hullámszám (cm -1 ) 800 Si 4+ V 5+ Mn 5+ As Al 3+ Cr 5+ Ti 4+ Mn 4+ Cr 4+ Ga atomtömeg Ge 4+

77 Tetraéderes helyet elfoglaló adalékok szillenitekben

78 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia gyakorlat 2007 szeptember h MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet KFKI telephely 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út épület, földszint 17. BKV 90-es busz Moszkva térről 7.10, 7.30, 7.50 KFKI busz Moszkva térről 7.30 Személyi igazolvány kell!

Optikai kristályok spektroszkópiája

Optikai kristályok spektroszkópiája SOKSZÍNŰ OPTIKA: NYÁRI ISKOLA Szeged, 2011. augusztus 24-26 Kovács László Kristályfizikai Osztály Tartalom Optikai kristályok Spektroszkópia Optikai kristályok Széles tiltottsávú, szigetelő anyagok, oxidok

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia Bevezetés Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Kamarás Katalin MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban Lengyel Krisztián OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban MTA SZFKI Budapest Témavezető: Kovács László 1/34 SZTE TTK, 25. március 1. Tartalom: Bevezetés Fázisátalakulás vizsgálata LaGaO

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) Lengyel Krisztián MTA SZFKI Kristályfizikai osztály 2011. november 14. OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16 Tartalom A LiNbO 3 kristály és

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013. január Elektromágneses hullám Transzverzális hullám elektromos térerősségvektor hullámhossz E B x mágneses térerősségvektor

Részletesebben

Az infravörös (IR) sugárzás. (Wikipédia)

Az infravörös (IR) sugárzás. (Wikipédia) FT-IR spektroszkópia Az infravörös (IR) sugárzás (Wikipédia) Termografikus kamera (Wikipédia) Termografikus fényképek (Wikipédia) Termografikus fényképek (Wikipédia) IR spektroszkópia Tartomány: 10-12800

Részletesebben

dinamikai tulajdonságai

dinamikai tulajdonságai Szilárdtest rácsok statikus és dinamikai tulajdonságai Szilárdtestek osztályozása kötéstípusok szerint Kötések eredete: elektronszerkezet k t ionok (atomtörzsek) tö Coulomb- elektronok kölcsönhatás lokalizáltak

Részletesebben

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Fény kölcsönhatása az anyaggal: Fény kölcsönhatása az Fény kölcsönhatása az : szórás, abszorpció, emisszió Kellermayer Miklós Fényszórás A fényszórás mérése, orvosi alkalmazásai Lord Rayleigh (1842-1919) J 0 Light Fényforrás source Rayleigh

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte: Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek

Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek Kémiai elemzések (min. és menny.) általános módszere: Jelképző folyamat keresése M(inta) + R(eagens) (kölcsönhatás, reakció) M(inta) + R(eagens) változás(ok)

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria A fény Abszorpciós fotometria Barkó Szilvia PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. február E A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz A fény kettős termzete: Hullám (terjedkor) Rzecske (kölcsönhatáskor)

Részletesebben

Infravörös, spektroszkópia

Infravörös, spektroszkópia Infravörös, Raman és CD spektroszkópia Spektroszkópia Az EM sugárzás abszorbcióján alapszik: látható (leggyakrabban kvantitatív) UV IR (inkább kvalitatív) RAMAN ESR (mikrohullám) NMR (rádióhullám) Fény

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

Optikai spektroszkópiai módszerek

Optikai spektroszkópiai módszerek Mi történhet, ha egy mintát fénnyel világítunk meg? Optikai spektroszkópiai módszerek megvilágító fény (elnyelt fény) minta átjutott fény Abszorpció UV-VIS, IR Smeller László kibocsátott fény Lumineszcencia

Részletesebben

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete 2011. 06. 14. 1/29 A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete Hajdara Ivett PTE TTK, Ph.D MTA SZFKI Kristályfizikai Osztály Témavezető: Kovács László 2011. június 14. Tartalom 2011.

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano Bordács Sándor doktorjelölt Túl l a távoli t infrán: THz spektroszkópia pia az anyagtudományban nyban Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano Terahertz sugárz rzás THz tartomány: frekvencia:

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia Az infravörös spektroszkópia elméleti és méréstechnikai alapjai http://hu.wikipedia.org/wiki/infravörös_spektroszkópia 1. Az infravörös spektroszkópia spektrális tartományai és a vizsgálható molekuláris

Részletesebben

OPTIKA. Vozáry Eszter November

OPTIKA. Vozáry Eszter November OPTIKA Vozáry Eszter 2015. November FÉNY Energia: elektromágneses hullám c = λf részecske foton ε = hf Szubjektív érzet látás fény és színérzékelés ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM c = λf ε = hf FÉNY TRANSZVERZÁLIS

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

Vizsgálati módszerek az anyagtudományban: Infravörös és Raman spektroszkópia

Vizsgálati módszerek az anyagtudományban: Infravörös és Raman spektroszkópia Vizsgálati módszerek az anyagtudományban: Infravörös és Raman spektroszkópia Kamarás Katalin MTA SzFKI kamaras@szfki.hu IR-Raman Raman spektroszkópia 1 Tipikus infravörös és Raman-spektrum B. Schrader:

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n. 2008. április 29.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n. 2008. április 29. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n Értékelés: A beadás dátuma: 2008. május 6. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában Mi történhet, ha egy mintát fénnyel világítunk meg? megvilágító fény (elnyelt fény) minta átjutott fény Abszorpció UV-VIS, IR, CD spektr.

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Raman spektroszkópia. Spektroszkópiai módszerek

Raman spektroszkópia. Spektroszkópiai módszerek Raman spektroszkópia Dégi Júlia MTA SZFKI julia.degi@gmail.com Spektroszkópiai módszerek összefoglalása A Raman effektus Raman spektrumok értelmezése A Raman mikroszkóp felépítése Geológiai alkalmazások

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban Pergerné Klupp Gyöngyi Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban Tartalom 2 Bevezetés az A 3 C 60 (A = K, Rb, Cs) alkálifém-fulleridekről

Részletesebben

OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban

OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban PhD dolgozat MTA SZFKI SZTE TTK Fizika Doktori Iskola Témavezető: Kovács László Lengyel Krisztián 2004. augusztus 23. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás A fény Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. 2010. október 19. Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet E A fény elektromos térerısségvektor hullámhossz A fény kettıs természete: Hullám (terjedéskor)

Részletesebben

Terahertz spektroszkópiai mérések

Terahertz spektroszkópiai mérések 0 Terahertz spektroszkópiai mérések Orvos és gyógyszerész hallgatóknak szerző: Dr. Orbán József oktatási intézmény: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Biofizikai Intézet kutatóhely: MTA TKI Nagy

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált Síkban polarizált hullámok Tekintsünk egy z-tengely irányában haladó fénysugarat. Ha a tér egy adott pontjában az idő függvényeként figyeljük az elektromos (ill. mágneses) térerősség vektorokat, akkor

Részletesebben

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete Doktori disszertáció Tézisei PTE TTK Fizika Doktori Iskola Nemlineáris optika és spektroszkópia program MTA Wigner FK SZFI Témavezető: Kovács

Részletesebben

12. Infravörös spektroszkópia

12. Infravörös spektroszkópia 12. Infravörös spektroszkópia Czirók András 2013. április Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. A kétutas spektrométer működési elve 3 2.1. A berendezés fényútja............................ 3 2.2. Fényforrás...................................

Részletesebben

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben Gambár Katalin, Márkus Ferenc Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola Miről szeretnék beszélni: A kutatás motivációi A fizikai egyenletek (elméleti modellek)

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK Légköri nyomanyagok forrásai: bioszféra hiroszféra litoszféra világűr emberi tevékenység AMI BELÉP, ANNAK TÁVOZNIA IS KELL! Légköri nyomanyagok nyelői: száraz

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Fizika Doktori Iskola Nemlineáris optika és spektroszkópia program Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata PhD értekezés Unferdorben Márta Témavezető: Dr. Pálfalvi

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata 1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata A vegyi anyagok (atomok és molekulák) és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásának vizsgálata jelentős szerepet játszik ezen anyagok mind

Részletesebben

Raman spektroszkópia. Történet Két leirás: Eldines, kvantumos Kiválasztási szabályok Szimmetriák Raman Intenzitás Rezonáns Raman

Raman spektroszkópia. Történet Két leirás: Eldines, kvantumos Kiválasztási szabályok Szimmetriák Raman Intenzitás Rezonáns Raman Raman spektroszkópia Történet Két leirás: Eldines, kvantumos Kiválasztási szabályok Szimmetriák Raman Intenzitás Rezonáns Raman Speciális Raman esetek elektronikus SERS, tip enh. ROA near-field Kisérleti

Részletesebben

Kvantumfizikai jelenségek az élet- (és orvos)tudományokban

Kvantumfizikai jelenségek az élet- (és orvos)tudományokban Kvantumfizikai jelenségek az élet- (és orvos)tudományokban Spektroszkópia Maróti Péter egyetemi tanár, SZTE Ajánlott olvasmányok: Maróti P. és Laczkó G.: Bevezetés a biofizikába, JATEPress, Szeged, 1998.

Részletesebben

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Mágneses módszerek a műszeres analitikában Mágneses módszerek a műszeres analitikában NMR, ESR: mágneses momentummal rendelkező anyagok minőségi és mennyiségi meghatározására alkalmas Atommag spin állapotok közötti energiaátmenetek: NMR (magmágneses

Részletesebben

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja CD-spektroszkópia Az ORD spektroskópia alapja - A XIX. század elején Biot megfigyelte, hogy bizonyos, a természetben előforduló szerves anyagok a lineárisan polarizált fény síkját elforgatják. - 1817-ben

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter egyetemi tanár ELTE, Kémiai Intézet Elméleti Kémiai Laboratórium Van közös bennük? Egy kis történelem

Részletesebben

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I.

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. 1.Mit nevezünk egy mérőműszert illetően jelnek és zajnak? jel az, amit a műszer mutat, amikor a meghatározandó komponenst mérjük vele zaj az, amit a műszer akkor mutat, amikor

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós Alapjai, tulajdonságai, mérése Kellermayer Miklós Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Aurora borrealis (sarki fény) Biolumineszcencia GFP-egér Biolumineszcencia

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( )

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( ) Newton kísérletei a fehér fénnyel Sir Isaac Newton (1642 1727) Az infravörös sugárzás felfedezése 1781: Herschel felfedezi az Uránuszt 1800: Felfedezi az infravörös sugárzást Sir William Herschel (1738

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı,

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Mechanika I-II. Példatár

Mechanika I-II. Példatár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását

Részletesebben

Környezet diagnosztika fizikai módszerei-4; Lambert-Beer törvény; PTE FI-10; dr. Német Béla

Környezet diagnosztika fizikai módszerei-4; Lambert-Beer törvény; PTE FI-10; dr. Német Béla A szabad atomok fényelnyelése. Lambert-Beer törvény http://www.tankonyvtar.hu/kemia/atomabszorpcios-080904-8 http://hu.wikipedia.org/wiki/lambert Beer-törvény Története A törvényt Pierre Bouguer ismerte

Részletesebben

Elektrooptikai effektus

Elektrooptikai effektus Elektrooptikai effektus Alapelv: A Pockels effektus az a jelenség, amikor egy eredendően kettőstörő anyag kettőstörő tulajdonsága megváltozik az alkalmazott elektromos tér hatására, és a változás lineáris

Részletesebben

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12 Gravitációs hullámok Dr. Berta Miklós Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok 2016. 4. 16 1 / 12 Mik is azok a gravitációs hullámok? Dr. Berta Miklós: Gravitációs

Részletesebben

9. Fotoelektron-spektroszkópia

9. Fotoelektron-spektroszkópia 9/1 9. Fotoelektron-spektroszkópia 9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek 9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata 9/2 9.3. ábra. N 2 -fotoelektron-spektrum 9.4. ábra. 2:1 mólarányú CO-CO 2 gázelegy

Részletesebben

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek Atomok elsődleges kölcsönhatás kovalens ionos fémes véges számú atom térhálós szerkezet 3D ionos fémek vegyületek ötvözetek molekulák atomrácsos vegyületek szilárd gázok, folyadékok, szilárd anyagok Gázok

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós molekulakristályokban Jánossy András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézet, Fizika Tanszék Kondenzált Anyagok MTA-BME Kutatócsoport

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu Stabilizotóp-geokémia II Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu MÉÉSI MÓDSZEEK, HIBÁJUK Stabilizotópok: mérés tömegspektrométerrel Hidrogén: mérés H 2 gázon vízbıl: (1) H 2 O

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben