ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN"

Átírás

1 ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm -1 -ig (50 µm) terjedő tartományban alkalmazzuk spektrumfelvételre. KÉSZÜLÉK A spektrumfelvételre alkalmas spektrofotométerek részei: megfelelő fényforrás, monokromátor vagy interferométer és detektor. A Fourier-transzformációs spektrofotométerek polikromatikus sugárzást állítanak elő és a spektrumot az adott frekvenciatartományban Fourier-transzformációval számítják ki az eredeti adatokból. A mérési tartományban monokromatikus sugárzás kibocsátására alkalmas optikai rendszerrel ellátott spektrofotométerek is használhatók. A spektrum rendszerint a transzmittanciát azaz az áthaladó és a beeső sugárzás intenzitásarányát ábrázoló függvény, de abszorbanciafüggvényként is megjeleníthető. Az abszorbanciát (A) a transzmittancia (T) reciprokának tizes alapú logaritmusaként definiáljuk: ahol T = I/I 0, A = log 1 = T 10 log 10 I 0 = a beeső sugárzás intenzitása, I I 0,

2 2 I = az áthaladó sugárzás intenzitása. A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE MINTAELŐKÉSZÍTÉS TRANSZMISSZIÓ VAGY ABSZORPCIÓ REGISZTRÁLÁSA ESETÉN Az anyagot a következő módszerek egyikével készítjük elő. Folyadékok. A folyadékokat két infravörös-áteresztő lemez közé zárt filmként vagy megfelelő rétegvastagságú, infravörös-áteresztő küvettába töltve vizsgáljuk. Folyadékokból vagy szilárd anyagokból készült oldatok. Alkalmas oldószerrel elkészítjük az oldatot. Az oldatok töménységét és a küvetta rétegvastagságát úgy választjuk meg, hogy kielégítő minőségű spektrumot kapjunk g/l koncentrációjú oldatokkal, 0,5 0,1 mm rétegvastagságban többnyire jó eredményeket kapunk. Az oldószer abszorpcióját az összehasonlító sugárnyaláb útjába helyezett, oldószert tartalmazó, hasonló küvettával kompenzáljuk. Amennyiben FT-IR készüléket használunk, az oldószer abszorpciójának kompenzálására egymásután felvesszük az oldószer és a minta spektrumát. Az oldószer kompenzációs faktorral korrigált abszorpcióját számítógépes szoftver alkalmazásával vonjuk ki a mintaoldat spektrumából. Szilárd anyagok. A szilárd anyagokat az adott feladattól függően alkalmas folyadékkal készített szuszpenzióban (mull) vagy szilárd halmazállapotban (halogenid pasztilla) vizsgáljuk. Ha a cikkely úgy írja elő, a megolvasztott anyagból készített filmet vizsgáljuk két infravörös-áteresztő lemez között. A. Szuszpenzió (mull). A vizsgálandó anyag kis mennyiségét nagyon kevés R folyékony paraffinnal vagy más, alkalmas folyadékkal péppé dörzsöljük; általában 5 10 mg vizsgálandó anyag egy csepp R folyékony paraffinnal elegendő a megfelelő szuszpenzió elkészítéséhez. A szuszpenziót két infravörös-áteresztő lemez közé szorítjuk. B. Pasztilla.

3 3 A vizsgálandó anyag 1 2 mg-ját, ha nincs másképpen előírva, mg finoman elporított, szárított R kálium-bromiddal vagy R kálium-kloriddal eldörzsöljük. Ilyen mennyiségek általában elegendőek egy mm átmérőjű pasztillához és ahhoz, hogy megfelelő intenzitású spektrumot kapjunk. Amennyiben a vizsgálandó anyag hidroklorid, a pasztilla készítéséhez R kálium-kloridot ajánlatos használni. A keveréket gondosan eldörzsöljük, egyenletesen beleszórjuk a pasztillakészítő formába, majd 800 MPa (8 t cm -2 ) nyomással pasztillává sajtoljuk. Ha az anyag közönséges légköri körülmények között bomlékony vagy nedvszívó, a pasztillát vákuumban préseljük. Bizonyos tényezők, pl. nem kielégítő vagy éppen ellenkezőleg túl hosszas porítás, a vivőanyag nedvességtartalma, vagy egyéb szennyezései, vagy a nem elég finom szemcseméret miatt hibás pasztillákat kaphatunk. A pasztilla nem használható, ha áttetszősége szabad szemmel vizsgálva nem egyenletes, vagy ha 2000 cm -1 (5 µm) környékén ahol nincs jellemző abszorpciós sáv kompenzáció nélkül mért transzmittanciája kisebb, mint 60 %, hacsak nincs más előírás. Gázok. A gázokat infravörös-áteresztő, és kb. 100 mm optikai úthosszal rendelkező cellában vizsgáljuk. A cellát evakuáljuk, majd a vizsgálandó gázt tartalmazó tartály és a cella közé megfelelő vezetéket iktatva a zárócsapon vagy a tűszelepen át a kívánt nyomásra töltjük. Ha szükséges, a légköri nyomást a cellában infravörös-áteresztő gázzal (pl. R nitrogén vagy R argon) állítjuk be. A víz, a szén-dioxid vagy egyéb légköri gáz zavaró abszorpciójának elkerülése érdekében lehetőleg ugyanilyen evakuált, vagy infravörös-áteresztő gázzal töltött cellát helyezünk az összehasonlító sugárnyaláb útjába. MINTAELŐKÉSZÍTÉS DIFFÚZ REFLEXIÓ REGISZTRÁLÁSA ESETÉN. Szilárd anyagok. A vizsgálandó anyagot finoman porított és kiszárított R káliumbromiddal vagy R kálium-kloriddal eldörzsöljük. A triturációt úgy készítjük, hogy hacsak nincs más előírás kb. 5 % vizsgálandó anyagot tartalmazzon. Az eldörzsölt keveréket mintatartóba helyezzük és felvesszük a reflexiós spektrumot. A minta abszorbanciaspektrumát a kapott spektrum matematikai feldolgozásával a Kubelka-Munk függvényt alkalmazva kapjuk meg. MINTAELŐKÉSZÍTÉS GYENGÍTETT TOTÁLREFLEXIÓ ESETÉN

4 4 Gyengített totálreflexió (beleértve a sokszorozott belső reflexiót) alkalmazása esetén a fénysugár visszaverődést szenved általában többszörösen egy áteresztő közegben. Mindazonáltal, léteznek olyan műszerek is, amelyekben a visszaverődés egyszeres. Az anyagot következőképpen készítjük elő. A vizsgálandó anyagot szoros érintkezésbe hozzuk a belső reflexiós kristállyal (internal reflexion element = IRE), amely lehet pl. gyémánt, germánium, cinkszelenid, tallium-bromid-jodid (KRS-5) vagy más, nagy törésmutatójú, alkalmas anyag. Az anyag és a belső reflexiós elem teljes kristályfelülete között szoros és egyenletes érintkezést kell biztosítani; ezt vagy nyomás alkalmazásával, vagy úgy érjük el, hogy az anyagot megfelelő oldószerben feloldjuk, majd az oldatot a belső reflexiós elemre visszük és ott beszárítjuk. Ezután felvesszük a gyengítetttotálreflexiós (ATR) spektrumot. AZONOSÍTÁS REFERENCIAANYAGOK SEGÍTSÉGÉVEL A vizsgálandó anyagot és a referenciaanyagot azonos módon készítjük elő és a cm -1 (2,5 15,4 µm) tartományban, azonos mérési körülmények között felvesszük a spektrumokat. A vizsgálandó anyag spektruma a transzmissziós minimumok (abszorpciós maximumok) helye és relatív mérete tekintetében egyezzék meg a referenciaanyag (CRS) spektrumával. Ha a szilárd halmazállapotú anyagok spektrumaiban a transzmissziós minimumok (abszorpciós maximumok) helye eltér egymástól, akkor mind a vizsgálandó anyagot, mind a referenciaanyagot azonos módon kell kezelni, hogy azonos módosulatban kristályosodjanak vagy jelenjenek meg, illetőleg a cikkelyben leírtak szerint kell eljárni, majd a spektrumokat ismételten fel kell venni. AZONOSÍTÁS REFERENCIASPEKTRUMOK SEGÍTSÉGÉVEL A felbontóképesség ellenőrzése. Monokromátoros készülék használata esetén felvesszük egy kb. 35 μm vastagságú polisztirolfilm spektrumát. A 2870 cm -1 -en (3,48 µm) lévő transzmissziós maximumon (A) és a 2849,5 cm -1 -en (3,51 µm) lévő transzmissziós minimumon (B) mért, százalékban kifejezett transzmittanciák különbsége (x) (lásd ábra) nagyobb legyen, mint 18. Az 1589 cm -1 -en (6,29 µm) lévő transzmissziós maximumon (C) és az 1583 cm -1 -en (6,32 µm) lévő

5 5 transzmissziós minimumon (D) mért, százalékban kifejezett transzmittanciák különbsége (y) nagyobb legyen, mint ábra. A felbontóképesség ellenőrzésére használt polisztirol jellemző spektrumrészletei Fourier-transzformációs készülék esetén a megfelelő felbontást a gyártó által előírt megfelelő apodizációval érhetjük el. A felbontást megfelelő módon, pl. egy kb. 35 μm vastagságú polisztirolfilm spektrumának felvételével ellenőrizni kell. A 2870 cm -1 -en lévő minimumon és a 2849,5 cm -1 -en lévő maximumon mért abszorbanciák közti különbség nagyobb legyen, mint 0,33. Az 1589 cm -1 -en lévő minimumon és az 1583 cm -1 -en lévő maximumon mért abszorbanciák közti különbség nagyobb legyen, mint 0,08.

6 6 A hullámszámskála ellenőrzése. A hullámszámskálát polisztirolfilmmel ellenőrizhetjük; a polisztirol transzmissziós minimumainak (abszorpciós maximumainak) hullámszámait (cm -1 -ben) a táblázat tünteti fel táblázat. A polisztirolfilm transzmissziós minimumai az elfogadható tűréshatárokkal Transzmissziós minimumok (cm -1 ) monokromátoros készülékekre Elfogadható tűréshatárok (cm -1 ) Fourier-transzformációs készülékekre 3060,0 ± 1,5 ± 1,0 2849,5 ± 2,0 ± 1,0 1942,9 ± 1,5 ± 1,0 1601,2 ± 1,0 ± 1,0 1583,0 ± 1,0 ± 1,0 1154,5 ± 1,0 ± 1,0 1028,3 ± 1,0 ± 1,0 Vizsgálat. A vizsgálandó anyagot a referenciaspektrumhoz/referenciaanyaghoz mellékelt előírás szerint készítjük elő. A referenciaspektrum felvételéhez alkalmazott körülmények között, amely általában megegyezik a felbontóképesség ellenőrzésekor alkalmazott körülményekkel, felvesszük a vizsgálandó anyag spektrumát. A vizsgálandó anyag spektruma a sávok helyzete és relatív mérete tekintetében egyezzék meg a referenciaanyag spektrumával. A vízgőz és a levegő szén-dioxidjának kompenzálása. Fourier-transzformációs készülékek használata esetén a vízgőz és a szén-dioxid spektrális zavaró hatásának kiküszöbölésére a gyártó útmutatásai szerint megfelelő algoritmusokat

7 7 alkalmazunk. Úgy is eljárhatunk, hogy a spektrumokat megfelelően átöblített berendezésben vesszük fel, vagy gondoskodunk arról, hogy a minta és a háttér egyutas spektrumainak felvétele során a körülmények pontosan azonosak legyenek. SZENNYEZÉSEK VIZSGÁLATA GÁZOKBAN A szennyezések vizsgálatához infravörös-áteresztő és megfelelő optikai úthosszúságú (pl m) cellát használunk. A cellát a Gázok bekezdésben előírtak szerint töltjük meg. A szennyezések kimutatását és meghatározását a megfelelő cikkelyben előírtak szerint végezzük.

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 2.5.33. Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6. 2.5.33. -1 2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Őrlés A mechanikai őrlés egy hatékony, gazdaságos és széleskörűen vizsgált módszer. A mechanikai őrlés egyik előnyös jellemzője, hogy egyszerű az átjárhatóság a laboratóriumi módszerek és a nagyságrendekkel

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék 3 Melléklet 3.1 Termográfia szójegyzék A Abszolút nulla fok Az abszolút null fok -273.15 C (0 Kelvin = -459.69 F) hőmérsékleten van. Az abszolút nulla fokon lévő hőmérsékletű testek nem sugároznak infra

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 18 KRISTÁLYFIZIkA XVIII. OPTIKAI TULAJDONsÁGOK 1. OPTIKAI sajátságok FEHÉR FÉNYBEN A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely különböző hullámhosszúságú komponensekből

Részletesebben

Guardian SunGuard. Műszaki Útmutató BUILD WITH LIGHT

Guardian SunGuard. Műszaki Útmutató BUILD WITH LIGHT Guardian SunGuard Műszaki Útmutató BUILD WITH LIGHT BEVEZETÉS 3 ÜVEGFAJTÁK 4 Normál Float üveg Előfeszített üveg Edzett üveg Ragasztott üveg Hőszigetelő üveg Parapet (mellvéd) üveg Meleg-perem távtartó

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia Vizsgálati módszerek az anyagtudományban Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia Vizsgálati módszerek az anyagtudományban IR spektroszkópia szeptember 24: előadás szeptember 27:

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) 3. gyak. Titrimetria I: Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozása). Vízminta karbonát ill. hidrogén-karbonát tartalmának meghatározása. (Levegő CO 2 tartalmának meghatározása

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA II. 3.3. Szerves alkotórészek meghatározása A nitrogén és különféle nitrogéntartalmú anyagok meghatározása Az élelmiszerek nitrogéntartalmú anyagainak osztályozása

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Lukácsi Katinka V. évf. Vegyész MSc szakos hallgató diplomamunka Témavezető: Borbélyné dr. Varga Mária egyetemi

Részletesebben

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás

3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás 3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA IV. Zsírtartalom és zsírsav-összetétel meghatározás A nyerszsírtartalom meghatározása Élelmiszerek nyerszsírtartalmát Soxhlet-féle visszafolyó készülékben,

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó 2 0 0 7

architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó 2 0 0 7 architectural glass products f e l d o l g o z á s i Ú t m u t a t ó 2 0 0 7 B e v o n a t o s ü v e g Bevezetés A GUARDIAN SunGuard (Solar, HP, High Selective), GUARDIAN ClimaGuard (D, N, NL és Premium)

Részletesebben

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei 25 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) Ebben a feezetben a 2.1.1. alfeezetben ismertetett alapelenségekre

Részletesebben

Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Infravörös spektroszkópia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet Infravörös spektroszkópia Kökösi József Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet Infravörös Spektroszkópia A molekula funkciós csoportjaiban zajló rezgési és rotációs változások információinak elemzése

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben