Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban"

Átírás

1 Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedés 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére, importálására és exportálására Giro szabvány formátumban. Elektronikus aláírás után a megbízások bankba küldhetők, majd ezután lehetőség van a megbízásokra érkező jelentések fogadására és megtekintésére. Mindez egy új modul, a csoportos beszedések modul segítségével történik. funkció a Megbízások menü Csoportos beszedés pontján keresztül, vagy a gombra kattintva érhető el. modul több önálló munkalapból áll, amelyek a funkció ablakának felső részén látható kis fülekre kattintva jeleníthetők meg. továbbiakban sorra vesszük az egyes lapokon elérhető funkciókat. Tételek lap Tételek lap a csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére szolgál. megbízás rögzítésének menete sok tekintetben hasonló az egyedi forint átutalásoknál alkalmazandó lépésekhez, de egy fontos különbséget ki kell emelni: míg ott először tételeket kell rögzíteni, majd ezt követően a tételeket csomagba helyezni, csoportos beszedés esetén az első lépés a csoport létrehozása, és csak ezt követően lehet a csoportot tételekkel feltölteni. Új megbízás rögzítéséhez a következőket kell tenni:

2 Csoportos beszedés 2 1. Ha több azonosítóval vagy számlaszámmal rendelkezik, a Beszedő azonosítója" és "Számlaszáma mezőben válassza ki a használandó azonosítót és számlaszámot. Ha először választja ezt az azonosító számlaszám párost, töltse ki a Beszedő neve" mezőt is. 2. z "Értesítési h.idő" mezőben azt a dátumot adhatja meg, hogy mely napra érkezzen a beszedési megbízás a kötelezett számlavezető bankjához. 3. jogcím mezőben válassza ki a beszedés jogcímét, és ha megjegyzést is kíván fűzni a csoportos beszedéshez, töltse ki a "Megjegyzés" mezőt. 4. Kattintson az gombra. Ennek hatására a jobb felső "Beszedés csoportok" mezőben megjelenik az új csoportos beszedés, és lehetővé válik a csoport tételekkel való feltöltése. 5. Új tétel felvitele során, ha korábban rögzített már a kötelezettnek beszedési megbízást, akkor válassza ki a kötelezettet: ha a partner nevét ismeri, a Kötelezett neve mező végén lévő kis nyílra kattintva megjelenő listából; vagy a partner azonosítója alapján a Kötelezett azonosító mező végén lévő kis nyílra kattintva. 6. Ha új kötelezettnek kíván beszedési megbízást küldeni, töltse ki értelemszerűen a Kötelezett neve, "Kötelezett címe", "zonosító", "Számlaszám", "Számlatulajdonos" mezőket. számlaszámot folyamatosan is és kötőjelekkel tagolva is megadhatja. 7. dja meg a beszedendő összeget. 8. dja meg a partnernek szóló közlemény szövegét. Ha már korábban rögzített beszedést a kiválasztott partnernek, listából kiválaszthatja az utoljára használt közleményszövegeket. 9. Végezetül kattintson a gombra. Ha további tételeket kíván rögzíteni, ismételje a lépéseket a 5. ponttól. Ha befejezte a tételek rögzítését, az megbízást az láíró Mappába. gombra kattintva küldheti a csoportos Megjegyzés: Ha valamilyen hiba miatt a bank visszautasít egy csoportos megbízást, az is a Tételek lapra kerül vissza, függetlenül attól, hogy azt esetleg nem kézzel rögzítette, hanem importálta.

3 Csoportos beszedés 3 Import lap Ez a lap csoportos megbízások importálására szolgál. megbízások beolvasásához az alábbiakat kell tenni: 1. "Kódlap" mezőben válassza ki az importálandó állományban alkalmazott kódlapot. lapértelmezett a 852-es kódlap. 2. Kattintson az gombra, majd a megjelenő ablakban válassza ki a beolvasandó állományt, és kattintson az gombra. Hatására megtörténik az importálás. 3. gombra kattintva importálás nélkül visszaléphet az előző ablakra. z importálás megtörténte után az Üzenet mezőben megjelennek az importált megbízások főbb adatai, táblázatos formában pedig a sikeresen importált tételek adatai. program az import fájl beolvasásakor alapos helyszíni ellenőrzést végez, és az esetleges hibákat megjeleníti a képernyőn. Két fő hibatípus létezik: Köteg szintű hiba esetén az importált állomány olyan súlyos hibát tartalmaz, ami miatt az egész csoportot vissza kell utasítani. Ekkor az gombra kattintva törölni kell az importot, majd a hiba kijavítása után a megbízás újra beolvasható. Tétel szintű hiba esetén a program kijelzi a hibás tételek számát, és táblázatos formában látható a hibás tételek sorszáma a hiba pontos megnevezésével. gombra kattintva a fenti hibalista kinyomtatható. jó tételeket a gombra kattintva jelenítheti meg. Ha az import sikeres volt, kattintson az gombra. Hatására átkerül a csoportos beszedés az láíró Mappába. megbízás elektronikus aláírása és bankba küldése a már hagyományos módon történik.

4 Csoportos beszedés 4 Ha az importált tételeket nem kívánja megtartani, kattintson az gombra. Ekkor az importált tételek nem tárolódnak el. z importálás egyéb paraméterei: Ha az importálandó állomány adatait változtatás nélkül kívánja beolvasni, jelölje be az "Importból" jelölőnégyzetet. Más esetben adja meg a beszedő nevét, majd válassza ki a beszedő azonosítóját és számlaszámát. Ha nem jelöli be a "Dátum ell." mezőt, nem vizsgálja az import során az állományban szereplő dátumok érvényességét. megbízás teljesíthetősége miatt a lejárt dátumokat azonban kézzel módosítani kell. Export lap Ezen a lapon lehet a kézzel rögzített tételeket egy Giro szabvány szerkezetű állományba kimásolni. z exportálás lépései: 1. Válassza ki az "Beszedő" mezőben az zonosítót és a Számlaszámot, amelyre a megbízást rögzítette. Ennek hatására megjelennek a középső táblázatban az eddig felvitt csoportos beszedési megbízások. 2. táblázatban egy sor egy csoportos megbízásnak felel meg. Kattintson az egérrel az exportálni kívánt megbízásra, majd az gomba. 3. megjelenő ablakban adja meg az exportálandó fájl nevét, majd kattintson a gombra. 4. Ha az exportálás befejeződött, a program ezt " fájlba mentés sikeresen befejeződött!" üzenettel jelzi.

5 Csoportos beszedés 5 Jelentések fogadása megbízás bankba küldése után Postaládában a Csoportos beszedés állapota "Jött" állapotúra változik, valamint bejegyződik a megbízás a Csoportos beszedés modul Tétel lapjára. Ezt követően Giro szabványnak megfelelően az alábbi jelentéseket küldjük: Ellenőrző jelentés (CS-STTUS). beküldött megbízásokat bankunk feldolgozza, és egy szabványos szerkezetű ellenőrző jelentést küld erről vissza. Ez a jelentés automatikusan megérkezik az ügyféloldalra, ha kb. fél órával a bankba küldés után - vagy később bármikor - újra felveszi a kapcsolatot a bankkal (pl. bármilyen egyéb információt kér le, vagy egyéb beszedést küld). Ha ez a jelentés megérkezett, bejegyződik a Postaládába, ahol a megfelelő sorra kettőt kattintva a jelentés főbb adatai megtekinthetők. szabványos szerkezetű ellenőrző jelentés ezzel egy időben a DT\CSOPBESZ\ könyvtáron belül az beszedő, és a megbízás azonosítójával megegyező nevű könyvtárba kerül, ahonnan tetszés szerint feldolgozható. Napi illetve Összesítő beszámoló jelentés (CS-DETST). megbízások egyes tételeinek teljesüléséről vagy esetleges visszautasításáról a Giro szabvány szerinti beszámoló jelentésben tájékoztatjuk Ügyfeleinket. mennyiben ilyen jelentés érkezik az ügyféloldalra, az ellenőrző jelentéshez hasonlóan bejegyződik a Postaládába, ahol a főbb adatait meg lehet tekinteni, valamint fizikailag is eltárolódik a korábban említett könyvtárban.

6 Jelentések lap Csoportos beszedés 6 nnak érdekében, hogy a korábban említett jelentéseket azon ügyfeleink is meg tudják tekinteni, amelyek nem rendelkeznek megfelelő saját rendszerrel azok feldolgozására, a Raiffeisen Expresszben a megbízásokra érkezett jelentések bejegyződnek a Csoportos beszedés funkció Jelentések lapjára is. jobb felső "Beszedés csoportok" mezőben láthatók az eddig bankba küldött megbízások főbb adatai. Ezek közül a megbízások státusza jelzi a megbízás feldolgozásának állapotát, amely a következő lehet: Jelentésre vár - a bankba beküldött megbízás, amíg nem érkezik meg rá az Ellenőrző jelentés. Elfogadott vagy Visszautasított - attól függően, hogy az Ellenőrző jelentés alapján a csomagot a bank elfogadta-e vagy sem. Ha a megbízás hibás tételeket tartalmazott, ezt a státusz mögötti "TH" jelölés jelzi. Beszámolt - ha megérkezik a Beszámoló jelentés a megbízásról. z "Beszedés csoportok" mezőben kiválasztott - inverzen látható - megbízás adatai láthatók táblázatos formában a jobb alsó "Megjelenített tételek" mezőben. képernyő bal oldalán ezek közül is az éppen kiválasztott tétel adatai jelennek meg. Egy tételnek a táblázat egy sora felel meg. Ha a képernyőre nem fér ki egy sorba egy tétel összes adata, az alsó gördítő sáv segítségével az összes mező megjeleníthető. táblázat tetszőlegesen átrendezhető: Megbízások sorrendjének megváltoztatása: a táblázat adott mezőjének fejlécére duplán kattintva az adott mező szerint átrendezhető a lista. z oszlopok sorrendjének megváltoztatása: ha egy mező fejléce felett lenyomja a bal egérgombot, egy vastag fekete vonal jelenik meg. bal gombot folyamatosan nyomva tartva az egér jobbra-balra mozgatásával az oszlop tetszőleges másik két oszlop közé áthelyezhető.

7 Csoportos beszedés 7 z oszlopok szélességének módosítása: mezők fejlécének határa felett az egérkurzor megváltozik. Ha ekkor lenyomja a bal egérgombot, a gomb folyamatos nyomva tartása mellett az egér jobbra-balra mozgatásával megváltoztathatja az oszlop szélességét. megjelenített tételek különböző szempontok szerint leválogathatók: 1. Állapot szerint: Elfogadott - bankba beküldött, és az Ellenőrző jelentés alapján elfogadott tétel. Hibás - z Ellenőrző jelentés alapján hibásnak talált tétel. Ekkor a "Hiba" mezőben látható a hiba kódja. Ha a kód mögötti "..." gombra kattint, a hiba megnevezése is láthatóvá válik. Teljesült - Beszámoló jelentés alapján teljesültnek minősített tétel. z egy napon teljesült beszedéseket bankunk a megbízó számláján egy összegben írja jóvá. Egy konkrét tételnél a "Jóváírás" mezőben jelenik meg az a dátum, amely napon az összeget jóváírtuk. Visszautasított - címzett bank a megbízást visszautasította. visszautasítás indoka a Hiba mezőben látható. Nincs válasz - z adott időpontig nem érkezett válasz az adott tételre. 2. Hibakód szerint - hibás illetve visszautasított tételek tovább szűkíthetők egy hibafajtára, ha a "Hiba" jelölődobozt bejelöli, és kiválasztja a megfelelő hibakódot. 3. Jóváírás dátuma szerint - teljesült tételeken belül az összeg beszedésének dátuma alapján tovább szűkíthetők a megjelenített tételek a "Jóváírás" szűrőmező bejelölésével. gombra kattintva a megjelenített tételek kinyomtathatók. Ha meg szeretné tekinteni, hogy egy megbízásra eddig milyen jelentések érkeztek, kattintson a gombra. Hatására megjelenő kis ablakban megjelennek a kívánt adatok. gomb segítségével lehet egy megbízást törölni. Nem törölhető azonban a megbízás mindaddig, ameddig nem érkezik meg az összes rá vonatkozó jelentés. gomb segítségével lehet egy már továbbított megbízás csomag tételeit ismételten a tételek lapra helyezni. másolás hatására a tételek a mai napnak megfelelő dátumokkal kerülnek a tételek lapra. Partnerek lap megbízások rögzítése során használt partnerek adatai automatikusan tárolódnak a program adatbázisában. z eltárolt partnerek a partnerek lapon tekinthetők meg. gombra kattintva az aktuális - inverzen látható partner törölhető. törlés végrehajtása előtt a program rákérdez: Biztosan törli a kijelölt partnert?. partner csak akkor törlődik, ha erre igen -nel válaszol. gombra kattintva kiléphet az megbízásrögzítő funkcióból

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

Széchenyi Bank / NetBoss Felhasználói kézikönyv

Széchenyi Bank / NetBoss Felhasználói kézikönyv Széchenyi Bank / NetBoss Felhasználói kézikönyv 2014. 01. 08. Változás-nyilvántartó lap Kiadások Sorszáma Dátuma Állomány neve Leírása 1.00 2010.11.02. spenb_felhkk.doc Alap változat 2.00 Változás-nyilvántartó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - Internet

Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - Internet Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - Internet 2005. 04. 18. Változás-nyilvántartó lap Kiadások Sorszáma Dátuma Állomány neve Leírása 1.00 2003.12.05. tk_felhk_fo.doc 2.00 2003.12.15. tk_felhk_fo.doc

Részletesebben

MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék

MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Mi az Elektronikus Banki Ügyfélprogram szolgáltatás?... 4 Az Electra ügyfélprogram... 5 Az Electra ügyfélprogram

Részletesebben

1. NetBANK - Bevezetés, általános tudnivalók

1. NetBANK - Bevezetés, általános tudnivalók 1. NetBANK - Bevezetés, általános tudnivalók A felhasználói kézikönyv első részében részletesen áttekintjük a rendszerben elérhető funkciókat, a második részben tipikus banki ügyintézésből vett példák

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Posta Banki Szolgáltatások Lakossági NetBank Felhasználói kézikönyv

Posta Banki Szolgáltatások Lakossági NetBank Felhasználói kézikönyv Posta Banki Szolgáltatások Lakossági NetBank IND Group Erste Bank Hungary 1.1 Tartalomjegyzék 1.1 Tartalomjegyzék... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 3 2.1 Felhasználói felület általános

Részletesebben

Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis

Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis Felhasználói útmutató 1.1 verzió Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÁTTEKINTÉS... 4 2.1. A

Részletesebben

FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv

FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv az FHB Bank Zrt. NetB@nk rendszeréhez Tartalomjegyzék 1. Általános tájékoztatás... 1 1.1 Technikai feltételek... 1 1.2 Biztonság... 2 1.2.1 SSL

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

Általános ismertetés, közös törzsek

Általános ismertetés, közös törzsek Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés

Részletesebben

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012.

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2012.11.07. 2.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en 19. 1.2. 2013.03.13. 1.3.1. Kötelező

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ BUDAPEST Verziószám: 1.0 2013. 09. 09. Bevezető Az NTK Player egy olyan, interaktív e-könyv lejátszóra épülő program, mely lehetővé teszi a Nemzedékek

Részletesebben

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2.

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Kollégium Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.09.19. 3.10. Pénzügyek 37-48.. 2.2. 2006.11.16. 3.2.2.1. Képzés(ek) kollégiumi

Részletesebben

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató Scroll Számlázás 3.0 verzió Kezelési Útmutató Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 2 Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 3 Tartalom TARTALOM... 3 BEVEZETŐ... 5 FŐ ABLAK... 6 A PROGRAM MENÜRENDSZERE... 6 1. TÖRZSADATOK...

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

KÉZIKÖNYV OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárral szerződött munkáltatók számára készült portál témakörben Érvényes: 2011. május 30-tól FinIT2 Kft.

KÉZIKÖNYV OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárral szerződött munkáltatók számára készült portál témakörben Érvényes: 2011. május 30-tól FinIT2 Kft. KÉZIKÖNYV OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárral szerződött munkáltatók számára készült portál témakörben Érvényes: 2011. május 30-tól FinIT2 Kft. NÉHÁNY SZÓ AZ OTP PORTÁL RENDSZEREKRŐL... 4 A MUNKÁLTATÓI ÖNYP

Részletesebben

Armada - Pénzügy. Kézikönyv. Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Armada - Pénzügy. Kézikönyv. Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Armada - Pénzügy Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310, 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143

Részletesebben

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március - 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Gyakori kérdések és válaszok a Raiffeisen DirektNet, internetbankról 2015. március - 2 - Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatást azzal

Részletesebben

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015.

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2012.11.07. 3.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en 24. 1.2. 2013.03.13. 2.3.1. Kötelező

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ LEADER

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ LEADER SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ LEADER pályázat Verziószám: 1.0 2013. június 6. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Kitöltés előtt A Portál használata... 4 Belépés a felületre... 6 Meghatalmazás

Részletesebben

Hallgatói Felhasználói Segédlet

Hallgatói Felhasználói Segédlet Egységes Tanulmányi Rendszer Hallgatói Felhasználói Segédlet Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2010. Készítette: Változáskövetés Verzió Dátum Változás Pont Cím Az üzenet nyomtatásánál több

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170)

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV OTH EKOP-1.A.2 PROJEKT Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv (v7.1.0.8 / 2015.07.10.) Kedves Felhasználó! Örömmel üdvözöljük Önt felhasználóink népes táborában meglátja, nem fogja megbánni, hogy a RoadRecord mellett döntött! A felhasználói

Részletesebben

Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv

Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv Tartalom 1. Az Erste MobilePay alkalmazásról... 2 2. Felhasználási feltételek... 3 2.2. Ügyfélkör... 3 3. Az alkalmazás letöltése... 4 3.1. Alkalmazás regisztráció...

Részletesebben

Jwinszoc. Járási Hivatalok Szociális Rendszere. Felhasználói kézikönyv. A program verzió száma a könyv elkészítésekor: v.3.3.0. 2015.

Jwinszoc. Járási Hivatalok Szociális Rendszere. Felhasználói kézikönyv. A program verzió száma a könyv elkészítésekor: v.3.3.0. 2015. Jwinszoc Járási Hivatalok Szociális Rendszere Felhasználói kézikönyv A program verzió száma a könyv elkészítésekor: v.3.3.0 2015. március Összeállította: Abacus Kft. Számítástechnikai Kft. 1211 Budapest,

Részletesebben

Székhely: Adószám: Cgj.szám: Web: E-mail: Iroda: Mobil: Fax: UFO-SOFT v3.0. Rendszer modul Törzsadat modul Partner modul Számlázás modul

Székhely: Adószám: Cgj.szám: Web: E-mail: Iroda: Mobil: Fax: UFO-SOFT v3.0. Rendszer modul Törzsadat modul Partner modul Számlázás modul UFO-SOFT v3.0 Rendszer modul Törzsadat modul Partner modul Számlázás modul Felhasználói kézikönyv 2014. 01. 07. UFO-Tech Kft. UFO-SOFT v3.0 Felhasználói kézikönyv 1 / 39 Tartalomjegyzék 1. A programról

Részletesebben