E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 24.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szociális Szolgáltató Központ Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 92/B. (1) bekezdés b./ pontja értelmében a helyi önkormányzatnak évente értékelnie kell személyes gondoskodást nyújtó intézménye szakmai munkáját. Jelen beszámoló nem tartalmazza az intézmény gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységére vonatkozó tájékoztatást, hiszen erre a tevékenységét nem a Szoctv., hanem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) szabályozza. Ezt a Képviselő- testület az átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról című napirendi pontban tárgyalja. Dolgozói létszámunk a tavalyi évhez képest a szociális ellátás területén változott. A védőnői szolgálat intézményünkhöz integrálását követően szeptemberétől 5 főállású területi védőnő és 2 főállású iskola védőnő dolgozik. A képesítési előírásoknak a dolgozók többsége megfelel jelenleg 1 fő tanul szociális gondozónak, 1 fő pedig szociálpedagógusnak. 1 fő házi gondozónő decembertől más helyen dolgozik, így az ő helyére pillanatnyilag érettségizett, de képesítés nélküli dolgozó került. Továbbképzési kötelezettségeinknek eleget tettünk. A tavalyi évben új szociális szolgáltatást indítottunk, Közösségi pszichiátriai ellátást. Ellátási kötelezettségünk így a következő településekre terjedt ki: Szakfeladat neve Ellátott település Dolgozók száma Családsegítés: Eplény, Zirc 1 fő int.vez Nappali ellátás: Bakonynána, Zirc 2,5 fő Étkeztetés: Eplény, Zirc 0,5 fő Házi segítségnyújtás: Eplény, Zirc 2 fő Egyéb szociális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás Eplény, Zirc 2 fő Gyermekjóléti szolgáltatás: Közösségi ellátás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Eplény, Pénzesgyőr, Porva, Zirc 3 fő Támogató szolgálat: Bakonybél, Borzavár, Eplény, Pénzesgyőr, Porva, 4 fő Zirc Védőnői szolgálat: Bakonynána, Borzavár, Eplény, Dudar, Lókút, 5 fő Anya, gyermek és csecsemővédelem (iskolavédőnői szolgálat): Összesen: Olaszfalu, Nagyesztergár, Porva, Zirc Bakonynána, Borzavár, Dudar, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Zirc, Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott középiskolák 2 fő 22 fő Az engedélyezett létszám 2005-ben 22 fő volt január 1-től 7 fő újabb létszámot engedélyezett a Képviselő-testület területi ellátási kötelezettség vállalása miatt, amelyből 4 állás betöltésre került, a fennmaradó 3 álláshelyet csak akkor fogjuk betölteni, ha megfelelő számú ellátott kér segítséget, illetve rendeződik a többcélú kistérségi normatíva igénylése. A továbbiakban beszámolunk az egyes, a Szoctv. által szabályozott szakfeladatok ellátásáról.

3 A Családsegítő Szolgálat tevékenysége 2005-ben A 2005-ös évben 1165 esetben nyújtottunk segítséget a rászoruló embereknek. Elsősorban több probléma együttes előfordulása miatt keresnek fel bennünket (életviteli, anyagi, egészségkárosodási, ügyintézéshez segítség kérés, stb.), összesen 860 esetben. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól több ügyfelünknek kértünk egyszeri segélyt. Ezekről nem mindig kapunk visszajelzést, mert az ügyfél kapja az értesítést a támogatásról. Szolgálatunk 2005-ben több helyről kért és kapott adományt. A Chinoin Sanofi Sintelavo gyógyszergyártó cégtől ,-Ft értékben kaptunk vitaminokat, az AVON-tól kozmetikai szereket. Az adományok sokat segítettek a városunkban élő és rászoruló idősek és pszichiátriai betegek állapotának javításában, jobb közérzetük biztosításában. A készítményekből összesen 307 ember részesült. A 2005-ös évben több alkalommal tartottunk ruhabörzét, amelynek keretén belül körülbelül 30 ember hozott be ruhát, és 48 rászoruló család talált magának használható ruhaneműt. Tavasszal és ősszel Egészségnapra vártuk az érdeklődőket, ahol több ingyenes vizsgálaton összesen 165 ember vett részt. A Zirci Szamaritánusokkal együttműködve ketcupot és joghurtot juttattunk számos családnak. Mentálhigiénés tevékenységek 2005-ben A Segítő Kezek Zirc Alapítvány 2005-ben tovább folytatta az évekkel ezelőtt megkezdett tevékenységeit - intézményünk 5 dolgozójának rendszeres, munkaidőn túli szabadidejét igénybe véve -, így segítettük az özvegyek, a mozgáskorlátozottak, a felnőtt fogyatékosok klubját, illetve a vakok és gyengénlátók helyi csoportját. Ezek a csoportok havi rendszerességgel összejönnek, különböző rendezvényeket tartanak, kirándulnak. Egy szóval jól működnek! Az elmúlt évben az alapítvány különböző pályázatokon több, mint ,-Ft-ot nyert, amely hozzájárult a minőségi munka végzéséhez. Így sikerült szakmai tanulmányútra eljutni, Barótra és Pohlheimbe is, ahol a fogyatékos emberekkel való bánásmódot, foglalkoztatást tanulmányoztuk. Ez az EU-s pályázatunk keretében magvalósuló fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása programunkhoz nyújtott szakmai segítséget, sokat tanultunk, tapasztaltunk különösen a németországi szakemberektől - a látogatások során. Továbbra is támogatjuk az ŐK is Emberek Alapítványt, amely a fogyatékos emberek segítését tűzte ki célul. A Szociális Szolgáltató Központ tavalyi évi pályázati eredményei ismét kimagaslóak, a megítélt támogatások összege: Szociális Szolgáltató Központ ,-Ft Segítő Kezek Zirc Alapítványunk ,-Ft A fenti összegekből közel 20 MFt a Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek képzését szolgálja, melyet HEFOP 2.2. pályázaton nyertünk az Európai Szociális Alapból. Minden pályázatunk szakmai programra épült és a minőségi ellátás biztosításának lehetőségét célozta meg, természetesen segítve a hozzánk forduló egyéneket, családokat, rászorulókat egyben ben megvalósult programjaink: - Egészségnap tavasszal és ősszel - Reform konyha - Tavaszi és őszi ruhagyűjtési és osztási akciók - Munkanélküliek részére szervezett álláskereső nap

4 - Adománygyűjtő kiállítás szervezése a fogyatékkal élők részére - Bűnmegelőzési foglalkozások tartása (kortárs képzés, filmklub, nyári tábor) Nappali ellátás (Idősek Klubja), szociális étkeztetés, házi gondozó szolgálat, Támogató Szolgálat és Közösségi pszichiátriai ellátás tevékenysége 2005-ben Huszonharmadik éve működik az Idősek Klubja, melyben a bejáró idősek és rászorulók nappali ellátása mellett gondoskodunk azokról, akik házi segítségnyújtást és/vagy étkeztetést igényelnek otthonukban ben összesen 46 fő kért napi ellátást a klubban, 79-en igényeltek ebédet és 17-en házi segítségnyújtást. Az Idősek Klubja bútorzata és eszközei elhasználódtak az évek során, ezért igyekszünk szűkös anyagi lehetőségeink mellett cserélni azokat. Így a tavalyi évben kicseréltük az egyre többször meghibásodó mosógépet. Működik a HACCP rendszer, és az ÁNTSZ előírása alapján él a kötelező rágcsáló és rovarirtásra kötött szerződést. Sajnos csak egy hőntartó ládánk van ebből legalább még 2-3 kellene (ára: kb ,-/db és ez a legolcsóbb). Szükséges lenne a konyhai mosogató cseréje, a fürdőszoba felújítása, ezeket lehetőségeink szerint tervezzük. Továbbra is működik az IHM-től az e-magyarország pályázaton nyert 3 számítógépünk a két nyomtatóval és az ingyenes internet hozzáféréssel, ebből egy gép az Idősek Klubjában, kettő pedig a családsegítő szolgálatnál került elhelyezésre, biztosítva a lakosság ingyenes internet hozzáférését és használatát. A házi segítségnyújtást a 2005-ös évben két ember igényelt illetve 9 mondta vissza. A visszamondás oka az volt, hogy több idős ember állapota romlott, idős korukból adódóan mozgásfogyatékossá váltak. Ellátásukat a házi segítségnyújtás keretein belül már nem tudtuk megoldani, ezért a Támogató Szolgálat személyi segítői foglalkoznak most velük. Ellátottaink száma decemberben 8 fő volt. Támogató Szolgálatunk munkatársai a 2005-ös évben elvégezték a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet képzését, így a szolgálat az előírt feltételek szerint működik. A szállító szolgálat autója (FORD TRANSIT 9 személyes mikrobusz) 2005 májusában kezdte szállítani a fogyatékkal élőket. A szállító szolgálat működéséről tájékoztatást adtunk a Mozgáskorlátozottak, illetve a Vakok- és Gyengénlátók csoportjának, valamint felhívtuk a háziorvosok figyelmét is az új ellátásunkra. A tavalyi évben 16 ember vette igénybe a szállító szolgálatot. A 16 embert 78 alkalommal szállítottuk. Zircen belül 58 szállításunk volt, Veszprémbe 17. Három esetben kértek egyéb szállítást Farkasgyepüre, Gicre, és Gödöllőre. Egy mozgásfogyatékos kislányt naponta szállítunk iskolába, illetve egy héten egyszer gyógytornára. A szállítások alkalmával minden esetben kísérőt is kértek ügyfeleink. A szállító szolgálatot a fogyatékkal élők nem csak abban az esetben igényelhetik, ha orvoshoz, vagy szakrendelésre kell menniük. A szállítások során több esetben vittük ügyfeleinket bevásárolni, temetőbe, klubfoglalkozásokra, egyéb kulturális összejövetelekre. A szállítás mellett folyamatosan működik a Támogató szolgálat információs szolgáltatása (a fogyatékkal élő személyeket megillető jogokról, szociális ellátásokról, elérhetőségekről), illetve a személyi segítés (a fogyatékkal élő önálló életvitelének biztosítása mellett otthonában való segítségnyújtás, illetve a művelődési, szórakozási igények kielégítésében való segítségnyújtás). Információs szolgáltatásunkat 147 alkalommal vették igénybe. Segítséget

5 elsősorban a fogyatékossági támogatás igényléséhez, segélyek beadásához, ügyintézéshez kértek, de több esetben tanácsért fordultak munkatársainkhoz. A személyi segítést a 2005-ös évben 8 ember igényelte, illetve 6 mondta vissza. A visszamondás okai: 3 ember tartós kezelésre szorult, ezért kórházba került, 2 ember beköltözött valamilyen bentlakásos intézménybe, 1 elköltözött decemberében az ellátottaink száma 12 volt. A 2004-es évhez képest ellátottaink száma növekedő tendenciát mutat. Több esetben a háziorvos kérte a Támogató Szolgálat segítségét, de az is előfordult, hogy ügyfeleink tájékoztatták sorstársaikat szolgálatunkról. A közösségi pszichiátriai ellátásnak intézményünkben, július 1.-től van működési engedélye, amelynek feltétele a megfelelően képzett szakemberek megléte. A feladatot, a törvényi előírásoknak megfelelően egy felsőfokú végzettségű közösségi koordinátor és két középfokú végzettségű közösségi gondozó látja el. Mind három szakembernek el kellett még végeznie a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által szervezett 360 órás szakmai továbbképzést. Így a feladat ellátásához megfelelő szakmai háttérrel rendelkezünk. Az új tevékenységünk lényege, hogy a pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben, természetes támogatóik /családtagok, szomszédok, barátok.../ bevonásával segítjük, a mindennapi életviteli készségeiket fejlesztjük, egészségügyi ellátáshoz hozzásegítjük, a helyes kommunikáció tanításával a családi és társadalmi kapcsolataikat javítjuk. Feladatunk, a pszichiátriai betegek állapotrosszabbodásának elkerülése, az intézetbe jutásuk megelőzése. Ehhez speciális stratégiákat alkalmazunk, pl. gyógyszercomplaence tréning /mely a rendszeres gyógyszerszedést biztosítja, ami az állapotuk stabilizálásában, ill. javításában fontos/, kríziskezelés, napi tevékenység szervezése, a napi étel- italfogyasztás figyelemmel kísérése, alvás nyomon követése / ez utóbbiak a gyógyszerek mellékhatásaiként kórosak is lehetnek/. Főbb tevékenységi formáink: szociális ügyintézés, segélyezés, stresszkezelés, hatékony probléma megoldás tanítása, szociális készségek fejlesztése, szabadidő eltöltése, életviteli és munkavállalási készségek fejlesztése ben 29 gondozottunk volt, akikre 1062 gondozási órát fordítottunk, a tevékenység támogatásához a törvény 1050 órát ír elő fél évre. A tevékenység telephelye az Idősek Klubjában van. Területi védőnői szolgálat I IV körzet A területi védőnői szolgálat július 1-től tartozik intézményünkhöz. Az elmúlt másfél év alatt jelentős változások történtek. A védőnői körzetek átalakultak, a korábbi 5 zirci területi védőnői körzetből 4 területi körzet lett és 2 iskola védőnői körzet szeptemberétől Dudar - Bakonynána is csatlakozott, így 5 területi védőnői körzetben dolgoznak a szakemberek. Az egyik iskola védőnő jelenleg GYES-en van, a feladatot helyettesítéssel oldjuk meg május 26-tól Kismama klubot működtetnek, heti rendszerességgel és nagy sikerrel június 13-án a SOTE Védőnői Szolgálat 90 éves jubileumán a zirci védőnői kollektíva miniszteri dicséretben részesült augusztus 5-én tartották az Anyatejes Világnapi találkozót, ahova a 6 hónapig kizárólagosan anyatejes táplálást biztosító édesanyákat hívták meg, összesen 54 édesanyát és csecsemőt köszöntöttek november 18-án a Kossuth utcai rendelőből az Alkotmány utca 14. alá költöztek november 30-án a Magyar Védőnői Egyesület által alapított országos díjat Petrovics

6 Ilona, a II. számú körzet védőnője vehette át Budapesten a védőnői konferencián év végén közel ,-Ft értékű eszközbeszerzési pályázatot nyertünk az ING Gyermekegészségügyért Alapítványtól. Az egyes Zirchez tartozó körzetekben az alábbi munkát végezték el a védőnők: I. Körzet (Zirc, Borzavár, Porva) A gondozott családok száma: 175 Ebből Zircen gondozott család: 111 Kismama: 20 fő, ebből veszélyeztetett: 6 fő, csecsemő: 14 fő, ebből veszélyeztetett: 1 fő, 1-3 éves: 29 fő, ebből veszélyeztetett 2 fő, 3-6 éves: 75 fő, ebből veszélyeztetett 11 fő Éves családlátogatások száma: 301, éves szaklátogatások száma: 353, elköltözött 3 család, beköltözött 1 család. II. Körzet (Zirc, Eplény, Olaszfalu) Kismamák száma: 16 fő, ebből veszélyeztetett 5 fő, csecsemők száma: 8 fő, ebből veszélyeztetett nincs, 1-3 éves: 30 fő, ebből veszélyeztetett 5 fő, 3-6 éves: 44 fő, ebből veszélyeztetett 2 fő. Éves családlátogatások száma: 313, éves szaklátogatások száma: 480, elköltözött család: 3, beköltözött: 4. Anyatejes találkozón köszöntés: 9 fő, babamasszázsra járók száma: 15 fő III. Körzet (Zirc, Lókút, Nagyesztergár) Gondozott családok száma a körzetben: 162 Kismamák száma: 20, csecsemők száma: 4, 1-3 éves: 28, 3-6 éves: 43 Anyatejes találkozón köszöntés: 5 fő IV. Körzet (Zirc) Gondozott családok száma: 161 Kismamák száma: 51, ebből veszélyeztetett 23, csecsemők száma: 29, ebből veszélyeztetett 4, 1-3 éves: 58 fő, ebből veszélyeztetett 5, 3-6 éves: 96 fő, ebből veszélyeztetett szeptemberben óvodába járók száma: 214, minden csoportban évente végeznek orvosi vizsgálatokat és szűrővizsgálatot, amely a látás, hallás, színlátás, vizelet, testsúly, testmagasság, mellkörfogat mérésére terjed ki. Tisztasági és tetvességi vizsgálatokat szükség szerint végeznek. Családlátogatások száma: 914, szaklátogatások száma: 1141 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására. Zirc, április. 07. Koósné Stohl Ilona intézményvezető

7 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2006.(IV.24.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2006. évi tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről Gyermekjóléti szolgálat Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez. az Egyesített Szociális Intézmények 2007. évi szakmai munkájának értékeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez. az Egyesített Szociális Intézmények 2007. évi szakmai munkájának értékeléséről MÁTÉSZALKA V Á R O S JEGYZŐ JÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-364, Fax: (44) 501-367. Száma: 86/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez az Egyesített Szociális Intézmények

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. szeptember

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben