E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szociális Szolgáltató Központ Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.tv /6/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei gyámhivatalt is. Ugyancsak tárgyalnia kell évente a képviselő-testületnek a településen folyó szociális tevékenységet is a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. értelmében. Dolgozói létszámunk a tavalyi évhez képest a szociális ellátás területén változott. A védőnői szolgálat intézményünkhöz integrálását követően szeptemberétől 5 főállású területi védőnő és 2 főállású iskola védőnő dolgozik. A képesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek. Továbbképzési kötelezettségeinknek eleget tettünk. A tavalyi évben új szociális szolgáltatást indítottunk, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ellátási kötelezettségünk 2006-ban a következő településekre terjedt ki: Szociális étkeztetés: Eplény, Zirc Házi segítségnyújtás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Eplény, Dudar, Jásd, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Eplény, Dudar, Jásd, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Pénzesgyőr, Porva, Szápár Zirc Családsegítés: Csetény, Eplény, Jásd, Szápár, Zirc Idősek nappali ellátása: Bakonynána, Zirc Egyéb szociális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás: Csetény, Eplény, Jásd, Szápár, Zirc Közösségi ellátás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Eplény, Pénzesgyőr, Porva, Zirc Támogató szolgálat: Bakonybél, Borzavár, Eplény, Pénzesgyőr, Porva, Zirc Védőnői szolgálat: Bakonynána, Borzavár, Eplény, Dudar, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Porva, Zirc Anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola-védőnői szolgálat): Bakonynána, Borzavár, Dudar, Eplény, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Porva, Zirc, Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott középiskolák A továbbiakban beszámolunk az egyes szakfeladatokra vonatkozó ellátásokról.

3 A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 2006 ban Szakmai tevékenység A tavalyi év folyamán a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait 2 családgondozó látta el. 51 családot gondoztunk, melyben 100 kiskorú gyermek élt. Ebből 12 új családot segítettünk. A probléma megoldásával megszűnt 20 család gondozása. 2 védelembe vett gyermek volt, ebből 1 megszűnt, mivel a helyzete rendeződött. A vizsgált időszakban 1437 esetben intézkedtünk, ebből a családlátogatások száma 425 alkalommal történt. Veszélyeztetett 4 gyermek volt. Az elmúlt évek munkájának eredményeként a lakosság és a jelzőrendszer tagjai körében ismertté vált a gyermekjóléti szolgálat. Az ügyfelek zöme önként keresi fel szolgálatunkat. Sikerült bizalmi légkört kialakítani ügyfeleinkkel. A munkánkból adódó lehetőségeket és korlátokat megismerve igénylik segítségünket. Intézményünkben a település lakosai a családgondozáson túl igénybe vették heti 1 alkalommal 1 óra időtartamban a pszichológus segítségét. Problémát jelent, hogy szolgálatunknál és a nevelési tanácsadóban sincs elegendő idő a családok, gyermekek terápiás kezelésére. Jogász szolgálatunknál nem dolgozik, de jó kapcsolatot ápolunk városunk jogászaival, ügyvédjeivel, s a családokban felmerült jogi problémákhoz ingyenes tájékoztatást, szakmai segítséget kaptunk. A városi bírósághoz is bármikor fordulhatunk. A családokat rendszeresen tájékoztattuk az igényelhető segélyekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályi változásokról. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A családokat elláttuk a szükséges információval, és segítettünk az új rendszerben szükséges adatlapok, nyomtatványok kitöltésénél. 228 esetben nyújtottunk információt. Hivatalos ügyek intézésében 322 alkalommal segítettünk. Más szolgáltatás igénybevétele esetében 214 alkalommal adtunk segítséget. Tevékenységünk másik kiemelkedő területe a tanácsadás. A családok, gyermekek anyagi, gyermeknevelési, magatartás-ill. teljesítményzavar, családi konfliktus, fogyatékosság, szenvedélybetegség, életviteli problémákkal fordulnak hozzánk, és igyekszünk a problémának megfelelő érdemi tanáccsal szolgálni. Ez 555 alkalommal fordult elő. Sok esetben nincs is ügyfeleinknek tanácsra szüksége, egyszerűen csak értő, beleérző meghallgatásra vágynak, egy emberre, akiben megbíznak, kiönthetik a szívüket. Munkánk másik területe a családon belül felmerülő konfliktusok kezelése. Több családnál tapasztaltunk, hogy a felmerülő vitás kérdéseket nem tudják egymás közt megoldani, és tünethordozóként a gyermeket viseli meg, vagy a gyermek viselkedése a probléma forrása. Ilyen esetekben is felkeresik a szülők szolgálatunkat, vagy a jelzőrendszer a szülővel egyeztetve hozzánk irányítja a családot. Ahhoz, hogy munkánkat szakszerűen tudjuk végezni különböző konfliktuskezelő tréningeket vettünk részt. 15 család igényelte ezt a szolgáltatásunkat. Megbeszélt időpontban havi egy alkalommal jelzőrendszeri esetmegbeszélő értekezletet tartunk, ami jól működik, de ez nem elegendő. Munkánkat nem tudnánk jól végezni, ha a jelzőrendszer tagjaival nem tartanánk napi kapcsolatot, amikor az esetkezelés úgy kívánja meg. Szakmai tevékenységünkhöz tartozik a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése,

4 ilyen programokról való tájékoztatás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ifjúsági házban dolgozunk, és napi jó kapcsolatunk van a városi ifjúsági referenssel. Egy hetes nyári tábort tartottunk az általános iskolások részére, ahol átlagosan 30 fő vett részt. Megismerkedtünk a város üzemeivel, kézműves foglalkozásokkal, kirándulással vártuk a gyermekeket. A szokásos karácsonyi játszóházra is nagy volt az érdeklődés. Rendezvényeink megvalósítására Ft támogatást nyertünk 2 pályázaton. A családok és a jelzőrendszer tagjai különféle problémák megoldásához kérnek tőlünk segítséget. Anyagi ügyek intézésében 320 alkalommal segítettünk. Méltányossági nyugdíjemelési kérelmet adtunk be két család részére. 1 család esetében ingyenes iskolai étkezést intéztünk. Két család a OEP-től Ft-ot kapott. Árvaellátás, családi pótlék igénylés, gyvk. igénylésben kértek segítséget. Adományokból joghurtot, száraz tésztát, könyveket, játékokat, ruhát osztottunk. Állást ajánlottunk 5 esetben. Támogató szolgálatot 6 család esetében több alkalommal vettük igénybe, ezzel jelentősen megkönnyítve a családok mozgáslehetőségét. A gondozott családjaink közül sokan gyermeknevelési problémákkal küzdenek. A szülőknek a legtöbb problémát a kamasz gyermekeik okozzák. 353 esetben fordultak hozzánk tanácsért. Kiemelt feladatunknak tekintjük az enyhe szellemi fogyatékos szülők támogatását, előfordulása 20%. Több gyermek csonka családban nő fel, vagy új az egyik szülője. Ebből adódóan kapcsolattartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek a családtagok. Ez a gyermekeknél magatartási, teljesítményzavart is eredményez, 260 esetben kellett ezügyben közreműködnünk. A folytonosan változó világunkban egyre nehezebb az eligazodás. 399 esetben fordultak hozzánk a szülők vagy a család életviteli problémákkal. A változásokat nekünk is követnünk kell, ezért rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken, tanfolyamokon, személyiségfejlesztő tréningeken, hogy a felmerülő igényeknek meg tudjunk felelni. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a szenvedélybetegségből adódó családi konfliktusok visszaszorulóban vannak. Előtérbe lépett a szülők részéről az értő figyelem, gyermeknevelési ismeretek, korszerű táplálkozási ismeretek hiánya. Ezt inkább a szülőkkel való egyéni foglalkozás keretében próbáljuk pótolni, összefogva a védőnőkkel, pedagógusokkal, mert az a tapasztalatunk, hogy előadásokra, tanfolyamokra nem szívesen mennek el. Kiemelt fontosságú lett a szülőkre szabott egyéni gondozási, nevelési tervek készítése. Hosszútávon sok, szép eredményt értünk el, ami által jobban működtek a családok, a gyerekek családban maradtak, a szülőknek támaszt jelentettünk gondjaik megoldásában, felkészültebbek, ügyesebbek lettek ügyes-bajos dolgaik intézésében, gyermekeik nevelésében, konfliktusaik kezelésében. Végső célunk az volt, hogy leváljanak rólunk, és önállóan is megoldják életüket. Bár rendszeresen előfordul, hogy visszatérnek, és újból segítséget igényelnek. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala 2006-ban felkérte szakmai ellenőrzésre a Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézményt. Ezen ellenőrzés megállapította, hogy a családgondozók jól, és hatékonyan együttműködtek a jelzőrendszer tagjaival. Egységes szakmai szempontok alapján minősítették az észlelt problémákat, bevonták őket a segítő folyamatba. A problémákat a veszélyeztetettség mértékének megfelelően minősítették. A gyermekjóléti szolgálat a családjából kiemelt

5 gyermekek visszahelyezése érdekében a törvénynek megfelelően vezette a dokumentációt, tájékoztatta a gyámhivatalt. A jó szakmai munka mellett erősíteni kell a dokumentáció részletesebb vezetését. Gyermekvédelmi tanácskozás A Gyvt. Által előírt gyermekvédelmi tanácskozást, mely a évet értékelte, ez év márciusában megtartottuk. A jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése során megállapítást nyert, hogy a jelzőrendszer tagjainak többsége részt vesz a megbeszéléseken, sőt igényli a szoros együttműködést. A tavalyi év során nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi rendőrőrs képviselőjével. Kölcsönösen támogattuk egymás munkáját. Beszámolt róla, hogy 2006-ban duplájára nőtt a fiatalkorú elkövetők száma a térségben. A bűnelkövetés okaiként főleg a szülői felügyelet hiányát, a kortárscsoport negatív befolyásoló hatását, a cselekmény társadalomra való veszélyességének nem ismeretéből fakadó felelőtlen viselkedési formákat jelölték meg. Azt tapasztalták, hogy a fiatalkorúak minden gond nélkül hozzájutnak az alkoholhoz, ezért a rendőrség levélben meg fogja keresni a boltok, vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy figyeljenek erre jobban. Tudomásuk szerint jelen van a kábítószer, de nem jelentős mértékben. Javasolta, hogy vegyük igénybe a veszprémi kapitányság bűnmegelőzési előadásait. A pártfogó felügyelő beszámolója is alátámasztotta a rendőrség tapasztalatát. Zircen 5 fiatal van pártfogó felügyelet alatt. Mindhárom ifjúságvédelmi felelős egységesen arról beszélt, hogy a legfőbb gondjuk a szülők következetlen, túlságosan megengedő magatartása. Nem figyelnek a gyermekeikre, ha valami baj van, inkább kimentik őket. Nehéz a szülőkkel kapcsolatot tartani. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse hiányolta a szülők gyermeknevelési ismereteit. Korai prevenciót igényelne a védőnőktől az egészséges táplálkozás, életmód területén. Csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában. A megyei gyámhivatal munkatársa tájékoztatott bennünket, hogy a megyében működik az általuk szervezett ifjúságvédelmi munkacsoport, amelynek munkáját ismertette. Felajánlotta, hogy ingyenes előadásaikat vegyük igénybe. Családsegítő szolgálatunknál évben 739 kliens fordult meg. Elsődlegesen hozott probléma típusa Problémák száma Életviteli 17 Családi-kapcsolati 28 Lelki-mentális 13 Gyermeknevelési 0 Anyagi 368 Foglalkoztatással kapcsolatos 20 Egészségkárosodás következménye 16 Ügyintézéshez segítségkérés 143 Információkérés 62 Egyéb 108 Összesen 775 A kliensek és a problémák száma közötti eltérés abból adódik, hogy egy kliens több problémát is hozott magával.

6 Az ügyfelek többsége anyagi jellegű problémával fordult hozzánk segítségért. Általában a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély igénylése jellemző. A családoknál több esetben is problémát okoz az alkoholfüggőség, munkanélküliség és a családon belüli konfliktusok. Tényleges családgondozás 11 esetben fordult elő, 68 alkalommal történt családlátogatás. 113 ügyfél részesült élelmiszercsomagban karácsony előtt. A tényleges családgondozás 5 esetben megszűnt, mivel a családsegítés önkéntes és az ügyfelek nem működtek együtt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást január 1-én vette fel ellátandó feladatai közé a Szociális Szolgáltató Központ. Az első hónapban az ügyfelek tájékoztatása és az első jelentkezők adatainak felvétele történt. Február 9-én került letelepítésre az első készülék Zircen. Kisebb technikai hibák elhárítása után a következő napokban és hetekben folyamatosan telepítésre kerültek a készülékek a bejelentkezett ügyfeleknek az adatfelvétel után. Eleinte többnyire csak Zircen voltak jelentkezők. A környező településeken, akik kérték a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a koordinátor tájékoztató előadást tartott, hogy az érintett lakosok jobban megértsék a szolgáltatás lényegét, kérdezhessenek. Ezek után Dudar, Pénzesgyőr, Bakonybél, Nagyesztergár, Bakonynána, Borzavár, Porva, Olaszfalu, Jásd, Lókút végül Eplény is csatlakozott. Természetesen folyamatos volt az adatfelvétel, illetve a telepítés minden településen december 31. számadatok: TELEPÜLÉS NEVE TELEPÍTETT KÉSZÜLÉKEK SZÁMA ÜGYFELEK SZÁMA Bakonybél Bakonynána Borzavár Dudar Eplény 2 2 Jásd Lókút Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr Porva Zirc Összesen A telepített készülékek, és az ügyfelek számának nagy eltérése abból adódik, hogy azokban a háztartásokban, ahol házaspár, illetve több családtag is igényelte készüléket csak egyet telepítettünk, de minden igénylő ügyfél bekerült a rendszerbe és mindenkinek saját számmal ellátott nyomógombja van. Összesen 39 kivonulás történt az év folyamán, több esetben kellett orvost hívni, néhány esetben mentőt. A kivonulások többsége Zircen volt a magas létszám miatt. Többnyire más-más ügyfél riasztott, csak egy-két visszatérő eset volt. A Megmentő Kht. az év végén nem küldött pontos adatot arról, hogy hozzájuk ténylegesen mennyi riasztás futott be, így arról beszámolni nem tudunk. Az év folyamán ellátásból csak azok kerültek ki, akik elhaláloztak. Az ügyelet ellátásában 1 főállású sofőr, 1 váltó sofőr és 9 gondozónő vesz részt. Az év

7 folyamán a váltó sofőrt egy ízben le kellett váltunk és helyette mást felvenni, mert megszegte a munkaköri leírásban foglaltakat. Az ügyelet folyamatosan ellátásra került, mindenki tudásának megfelelően látja el a rábízott feladatokat. A főállású sofőr felel a telepítésekért, ő javítja az esetleges helyben elhárítható hibákat ban a Támogató szolgálat munkatársai több továbbképzésen, szakmai napon vettek részt, hogy ismereteiket bővítsék, és a fogyatékkal élő személyeket még inkább segíteni tudják áprilisában a gépkocsivezető személyében változás történt ez azonban fennakadást nem okozott a szolgáltatásban. Szállító szolgálatunk 2006-ban 20 fogyatékkal élő személyt 188 alkalommal szállított. Zircen belül 132 szállításunk volt, Veszprémbe 47. Kilenc esetben kértek egyéb településre szállítást Mindszentkálára, Tápszentmiklósra, Balatonfüredre, Nyárádra, Peremartonra, és Budapestre. Egy mozgássérült kerekesszékkel közlekedő kislányt naponta szállítunk általános iskolába, és haza; egy másik értelmi sérült kislányt a bentlakásos iskolába hétfőn és pénteken haza. A szállítások alkalmával minden esetben kísérőt is kértek ügyfeleink. A szállító szolgálatot a fogyatékkal élők nem csak abban az esetben igényelhetik, ha orvoshoz, vagy szakrendelésre kell menniük. A szállítások során több esetben vittük ügyfeleinket iskolába, bevásárolni, temetőbe, klubfoglalkozásokra, egyéb kulturális összejövetelekre. A személyi segítés keretében az ellátottak száma decemberében 8 fő volt. Nekik a személyi segítők rendszeresen az otthonukban nyújtanak segítséget a mindennapi életvitelben, bevásárlásban, ápolásban, gondozásban, ügyintézésben illetve a művelődési szórakozási igények kielégítésében. A szállítás, és a személyi segítés mellett folyamatosan működik a Támogató szolgálat információs szolgáltatása (a fogyatékkal élő személyeket megillető jogokról, szociális ellátásokról, elérhetőségekről) Információs szolgáltatásunkat 511 alkalommal vették igénybe. Segítséget elsősorban a fogyatékossági támogatás igényléséhez, segélyek beadásához, ügyintézéshez kértek, de több esetben tanácsért, információért, szállításegyezetés miatt fordultak munkatársainkhoz. A tavalyi évben a Vakok és gyengénlátók klubjából 5 gyengénlátó személynek segítettünk egyéni pályázatok beadásánál. Mind az öten a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól beszélő segédeszközt nyertek /2 darab beszélő szobamérleget, 1 darab beszélő vércukormérőt, 1 darab beszélő konyhamérleget, 1 darab mobiltelefont/ 2006-ban a Támogató szolgálat feladatai segédeszköz kölcsönzéssel bővült. A felajánlott 2 darab kerekesszéket, 1 darab járókeretet, 1 darab mankót, és 1 darab botot azok a fogyatékkal élők kölcsönözhetik térítés nélkül, akiknek ideiglenes jelleggel, valamilyen törés miatt van szükségük segédeszközre, vagy akinek várnia kell, míg a szükséges segédeszköz megérkezik. A 2005-ös évhez képest ellátottaink száma növekedő tendenciát mutat. Több esetben a háziorvos kérte a Támogató Szolgálat segítségét, de az is előfordult, hogy ügyfeleink tájékoztatták sorstársaikat szolgálatunkról. A közösségi pszichiátriai ellátásnak intézményünkben, július 1.-től van működési engedélye, a kiadás feltétele a megfelelően képzett szakemberek megléte. A feladatot, a törvényi előírásoknak megfelelően egy felsőfokú végzettségű közösségi koordinátor és két középfokú végzettségű közösségi gondozó látja el. Mind három szakembernek el kellett még végeznie a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által szervezett 360 órás szakmai továbbképzést. Így a feladat ellátásához megfelelő szakmai háttérrel rendelkezünk. Az új tevékenységünk lényege, hogy a pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben, természetes támogatóik /családtagok, szomszédok, barátok.../ bevonásával segítjük, a

8 mindennapi életviteli készségeiket fejlesztjük, egészségügyi ellátáshoz hozzásegítjük, a helyes kommunikáció tanításával a családi és társadalmi kapcsolataikat javítjuk. Feladatunk, a pszichiátriai betegek állapotrosszabbodásának elkerülése, az intézetbe jutásuk megelőzése. Ehhez speciális stratégiákat alkalmazunk pl. gyógyszercomplaence tréning /mely a rendszeres gyógyszerszedést biztosítja, ami az állapotuk stabilizálásában, ill. javításában fontos/, kríziskezelés, napi tevékenység szervezése, a napi étel- italfogyasztás figyelemmel kísérése, alvás nyomonkövetése / ez utóbbiak a gyógyszerek mellékhatásaiként kórosak is lehetnek/. Főbb tevékenységi formáink: szociális ügyintézés, segélyezés, stresszkezelés, hatékony problémamegoldás tanítása, szociális készségek fejlesztése, szabadidő eltöltése, életviteli és munkavállalási készségek fejlesztése ban 41 gondozottunk volt, akikre 2240 gondozási órát fordítottunk, a tevékenység támogatásához a törvény 2100 órát ír elő egy évre. A tevékenység telephelye az Idősek Klubjában volt. Mentálhigiénés tevékenységek 2006-ban Az elmúlt évben prevenciós tartalmú osztályfőnöki órákat tartottunk a nagyesztergári, a bakonynánai, a zirci általános iskolában, a Reguly Antal Szakképző Iskolában és a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában. Tanórán kívüli foglalkozásokat szerveztünk a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatósághoz tartozó lakásotthonokban, valamint három általános iskolás diák tantárgyi felzárkóztatását korrepetálás végeztük rendszeresen. Részt vettünk a BULI-ban, a most már hagyományos drogsátorral, ahol fiataloknak, szülőknek szolgáltunk információkkal a szenvedélykeltő anyagokról, hatásukról, rövid és hosszú távú következményükről. A Segítő Kezek Zirc Alapítvány 2006-ban tovább folytatta az évekkel ezelőtt megkezdett tevékenységeit - intézményünk 5 dolgozójának rendszeres, munkaidőn túli szabadidejét igénybe véve -, így az özvegyek, a mozgáskorlátozottak, a felnőtt fogyatékosok klubját, illetve a vakok és gyengénlátók és daganatos betegek helyi csoportját. Ezek a csoportok havi rendszerességgel összejönnek, különböző rendezvényeket tartanak, kirándulnak. Egy szóval jól működnek! Az elmúlt évben az alapítvány különböző pályázatokon több, mint ,-Ft-ot nyert, amely hozzájárult a minőségi munka végzéséhez. Így sikerült szakmai tanulmányútra eljutni, Barótra és Pohlheimbe és Nivalába is, ahol a fogyatékos emberekkel való bánásmódot, foglalkoztatást tanulmányoztuk. Az EU-s pályázatunk keretében megvalósuló fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása programunkhoz nyújtott szakmai segítséget, sokat tanultunk, tapasztaltunk különösen a németországi és finn szakemberektől - a látogatások során. Továbbra is támogatjuk az ŐK is Emberek Alapítványt, amely a fogyatékos emberek segítését tűzte ki célul. A Szociális Szolgáltató Központ tavalyi évi pályázati eredményei a megítélt támogatások összege: Szociális Szolgáltató Központ ,-Ft Segítő Kezek Zirc Alapítványunk ,-Ft Minden pályázatunk szakmai programra épült és a minőségi ellátás biztosításának lehetőségét célozta meg, természetesen segítve a hozzánk forduló egyéneket, családokat, rászorulókat egyben.

9 2006-ban megvalósult programjaink: - adomány gyűjtő akció az üzletekben a rászoruló családok részére - Reform konyha - Adománygyűjtő kiállítás szervezése a daganatos betegek családjai részére - Bűnmegelőzési foglalkozások tartása (kortárs képzés, filmklub, nyári tábor) Nappali ellátás (Idősek Klubja), házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés tevékenysége 2006-ban Huszonnegyedik éve működik az Idősek Klubja, melyben a bejáró idősek és rászorulók nappali ellátása mellett gondoskodunk azokról, akik házi segítségnyújtást és/vagy étkeztetést igényelnek otthonukban ban összesen 49 fő kért napi ellátást a klubban, átlagosan 36 főt vette igénybe, 95-en igényeltek ebédet és 25-en házi segítségnyújtást. Az Idősek Klubja bútorzata és eszközei elhasználódtak az évek során, ezért igyekszünk szűkös anyagi lehetőségeink mellett cserélni azokat. Működik a HACCP rendszer, és az ÁNTSZ előírása alapján él a kötelező rágcsáló és rovarirtásra kötött szerződést. A tavalyi évben vásároltunk 3 hőntartó ládát, így most már összesen 4 db áll rendelkezésünkre. Szükséges lenne a konyhai mosogató cseréje, a fürdőszoba felújítása, ezeket lehetőségeink szerint tervezzük. A Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz benyújtott akadálymentesítéses pályázatunk sikeres volt, így az idei évben az Idősek Klubja lényeges változáson megy keresztül. Továbbra is működik az IHM-től az e-magyarország pályázaton nyert 3 számítógépünk a két nyomtatóval és az ingyenes internet hozzáféréssel, ebből egy gép az Idősek Klubjában, kettő pedig a családsegítő szolgálatnál került elhelyezésre, biztosítva a lakosság ingyenes internet hozzáférését és használatát. A védőnői tevékenység Zircen Zirc városában 4 körzeti védőnő dolgozik. A védőnők között a zirci utcák egyenletesen vannak elosztva, illetve mindenkihez tartozik kisebb-nagyobb csatolt község, községek. A védőnői tevékenység fő eleme a családlátogatás. Rendszeresen látogatjuk a kisgyermekes családokat, várandós kismamákat. A születésszám szerencsére az utóbbi időben a körzetekben nem csökkent. Zircen 2006.ban 63 újszülött született. Zirc I: 11 Zirc II. ben: 13 Zirc III. ban: 15 Zirc IV. ben: 24 A várandós anyák száma Zircen 2006.ban: 100 fő Zirc I: 12, ebből veszélyeztetett:4 Zirc II: 17, veszélyeztetett: 3 Zirc III: 25, veszélyeztetett:13 Zirc IV: 46 veszélyeztetett: 22

10 0-6 éves korúak száma:416 fő Zirc I: 87 Zirc II:80 Zirc III:75 Zirc IV:174 Családlátogatások száma: 2071 Zirc I: 350 Zirc II:400 Zirc III: 380 Zirc IV: 941 Tanácsadások, fogadóórák alkalmával tartjuk még a kapcsolatot a várandós kismamákkal, csecsemőkkel. Az önálló védőnői tanácsadások kismamáknak minden körzetben heti 2 órában vannak különböző időpontban Zircen az egészségházban. Havonta körülbelül megjelenés az átlag körzetenként. Önálló csecsemő-tanácsadás szintén minden körzetben heti 2 órában van. Ezek mellett a gyermekorvosokkal közösen tartandó tanácsadásaink is vannak a csecsemők részére heti kétszer két órában (Dr. Gelencsér 2 óra, Dr. Benczik 2 óra), ahol felváltva vagyunk jelen. A megjelenés csecsemő tanácsadásonként, havonta körülbelül a két gyermekorvosnál összesen 80. Tartjuk a kapcsolatot a gyermekorvosokkal, felnőtt háziorvosokkal, szülész orvosokkal, kórházakkal, hogy egy-egy probléma megoldása minél egyszerűbb, és gyorsabb legyen. Próbáljuk, hogy az anyukák, babák érdekében minél hatékonyabb legyen az információ áramlás. A városban minden évben megtartjuk a szoptatás világnapja alkalmával az anyatejes napunkat. Meghívjuk ide a jól, legalább 6 hónapig szoptató anyukáinkat a csecsemőikkel. Előadásokkal, bemutatókkal, teszttel, kötetlen beszélgetéssel, tapasztalat cserével próbáljuk minél meghittebbé, szebbé varázsolni az ünnepet. A rendezvény lebonyolításához a szponzorok szerepe is fontos, segítségükkel ajándékosztásra is sor kerülhetett. Fontosnak tartjuk már a várandósság alatt tudatosítani a szoptatás fontosságát, így a várandós kismamákat is meghívjuk a rendezvényre. Személyesen, illetve postai képeslappal adjuk át a meghívókat. Zircen 2006.ban 50 meghívott anyukából 24-en jelentek meg a csecsemőikkel. Rendszeresen tartunk babamasszázs tanfolyamokat is, már 3 kolléganő elvégezte az oktatáshoz szükséges tanfolyamot. Az érdeklődés nagy a program iránt, az anyukák szívesen jönnek a tanfolyamra a babáikkal. Egy-egy foglalkozás alkalmával 4-5 baba jelenik meg, tavaly 20 családban tudtuk megtanítani a masszázst. Szülésre felkészítő előadás sorozatot is tartunk általában egy évben kétszer, tavasszal, és ősszel. Szülésznőt, gyermekorvost kérünk fel előadás megtartására, illetve mi magunk is szoktunk pár mondatot beszélni a várandósságról, étrendről, stresszről, élettani változásokról. Terhes tornával, videó vetítéssel, beszélgetéssel tesszük változatossá az alkalmakat. Egy-egy találkozó alkalmával en jelentek meg.

11 A védőnők rendszeresen járnak továbbképzésekre, tanfolyamokra, előadásokra. Fontosnak tartjuk, hogy mindig új, korszerű információval rendelkezzünk. Próbáljuk követni a változásokat, korszerűsítéseket. A területrendezés kapcsán a régen hozzánk tartozó általános iskolák, gimnázium, szakképző iskola az iskola védőnők hatásköre alá került. Az óvodák nálunk maradtak, így rendszeresen végzünk itt is preventatív tevékenységeket: tisztasági vizsgálatokat, különböző szűrővizsgálatokat, illetve a kiszűrt esetek orvoshoz irányítását. Segédkezünk az orvosi vizsgálat megszervezésében, lebonyolításában is. A zirci Benedek Elek Óvoda létszáma: 240 fő Az óvodaév végén jelentéseket készítünk az évben végzett tevékenységünkről az óvodában. Az év végén pedig a körzetben végzett munkánkról készítünk jelentést, aminek elkészítését az év közben végzett dokumentációnk tesz könnyebbé, ami a munkaidőnk jelentős hányadát kiteszi. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására. Zirc, április. 07. Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

12 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2007.(IV.23.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben