E l ő t e r j e s z t é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szociális Szolgáltató Központ Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.tv /6/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei gyámhivatalt is. Ugyancsak tárgyalnia kell évente a képviselő-testületnek a településen folyó szociális tevékenységet is a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. értelmében. Dolgozói létszámunk a tavalyi évhez képest a szociális ellátás területén változott. A védőnői szolgálat intézményünkhöz integrálását követően szeptemberétől 5 főállású területi védőnő és 2 főállású iskola védőnő dolgozik. A képesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek. Továbbképzési kötelezettségeinknek eleget tettünk. A tavalyi évben új szociális szolgáltatást indítottunk, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ellátási kötelezettségünk 2006-ban a következő településekre terjedt ki: Szociális étkeztetés: Eplény, Zirc Házi segítségnyújtás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Eplény, Dudar, Jásd, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Eplény, Dudar, Jásd, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Pénzesgyőr, Porva, Szápár Zirc Családsegítés: Csetény, Eplény, Jásd, Szápár, Zirc Idősek nappali ellátása: Bakonynána, Zirc Egyéb szociális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás: Csetény, Eplény, Jásd, Szápár, Zirc Közösségi ellátás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Eplény, Pénzesgyőr, Porva, Zirc Támogató szolgálat: Bakonybél, Borzavár, Eplény, Pénzesgyőr, Porva, Zirc Védőnői szolgálat: Bakonynána, Borzavár, Eplény, Dudar, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Porva, Zirc Anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola-védőnői szolgálat): Bakonynána, Borzavár, Dudar, Eplény, Lókút, Olaszfalu, Nagyesztergár, Porva, Zirc, Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott középiskolák A továbbiakban beszámolunk az egyes szakfeladatokra vonatkozó ellátásokról.

3 A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 2006 ban Szakmai tevékenység A tavalyi év folyamán a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait 2 családgondozó látta el. 51 családot gondoztunk, melyben 100 kiskorú gyermek élt. Ebből 12 új családot segítettünk. A probléma megoldásával megszűnt 20 család gondozása. 2 védelembe vett gyermek volt, ebből 1 megszűnt, mivel a helyzete rendeződött. A vizsgált időszakban 1437 esetben intézkedtünk, ebből a családlátogatások száma 425 alkalommal történt. Veszélyeztetett 4 gyermek volt. Az elmúlt évek munkájának eredményeként a lakosság és a jelzőrendszer tagjai körében ismertté vált a gyermekjóléti szolgálat. Az ügyfelek zöme önként keresi fel szolgálatunkat. Sikerült bizalmi légkört kialakítani ügyfeleinkkel. A munkánkból adódó lehetőségeket és korlátokat megismerve igénylik segítségünket. Intézményünkben a település lakosai a családgondozáson túl igénybe vették heti 1 alkalommal 1 óra időtartamban a pszichológus segítségét. Problémát jelent, hogy szolgálatunknál és a nevelési tanácsadóban sincs elegendő idő a családok, gyermekek terápiás kezelésére. Jogász szolgálatunknál nem dolgozik, de jó kapcsolatot ápolunk városunk jogászaival, ügyvédjeivel, s a családokban felmerült jogi problémákhoz ingyenes tájékoztatást, szakmai segítséget kaptunk. A városi bírósághoz is bármikor fordulhatunk. A családokat rendszeresen tájékoztattuk az igényelhető segélyekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályi változásokról. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A családokat elláttuk a szükséges információval, és segítettünk az új rendszerben szükséges adatlapok, nyomtatványok kitöltésénél. 228 esetben nyújtottunk információt. Hivatalos ügyek intézésében 322 alkalommal segítettünk. Más szolgáltatás igénybevétele esetében 214 alkalommal adtunk segítséget. Tevékenységünk másik kiemelkedő területe a tanácsadás. A családok, gyermekek anyagi, gyermeknevelési, magatartás-ill. teljesítményzavar, családi konfliktus, fogyatékosság, szenvedélybetegség, életviteli problémákkal fordulnak hozzánk, és igyekszünk a problémának megfelelő érdemi tanáccsal szolgálni. Ez 555 alkalommal fordult elő. Sok esetben nincs is ügyfeleinknek tanácsra szüksége, egyszerűen csak értő, beleérző meghallgatásra vágynak, egy emberre, akiben megbíznak, kiönthetik a szívüket. Munkánk másik területe a családon belül felmerülő konfliktusok kezelése. Több családnál tapasztaltunk, hogy a felmerülő vitás kérdéseket nem tudják egymás közt megoldani, és tünethordozóként a gyermeket viseli meg, vagy a gyermek viselkedése a probléma forrása. Ilyen esetekben is felkeresik a szülők szolgálatunkat, vagy a jelzőrendszer a szülővel egyeztetve hozzánk irányítja a családot. Ahhoz, hogy munkánkat szakszerűen tudjuk végezni különböző konfliktuskezelő tréningeket vettünk részt. 15 család igényelte ezt a szolgáltatásunkat. Megbeszélt időpontban havi egy alkalommal jelzőrendszeri esetmegbeszélő értekezletet tartunk, ami jól működik, de ez nem elegendő. Munkánkat nem tudnánk jól végezni, ha a jelzőrendszer tagjaival nem tartanánk napi kapcsolatot, amikor az esetkezelés úgy kívánja meg. Szakmai tevékenységünkhöz tartozik a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése,

4 ilyen programokról való tájékoztatás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ifjúsági házban dolgozunk, és napi jó kapcsolatunk van a városi ifjúsági referenssel. Egy hetes nyári tábort tartottunk az általános iskolások részére, ahol átlagosan 30 fő vett részt. Megismerkedtünk a város üzemeivel, kézműves foglalkozásokkal, kirándulással vártuk a gyermekeket. A szokásos karácsonyi játszóházra is nagy volt az érdeklődés. Rendezvényeink megvalósítására Ft támogatást nyertünk 2 pályázaton. A családok és a jelzőrendszer tagjai különféle problémák megoldásához kérnek tőlünk segítséget. Anyagi ügyek intézésében 320 alkalommal segítettünk. Méltányossági nyugdíjemelési kérelmet adtunk be két család részére. 1 család esetében ingyenes iskolai étkezést intéztünk. Két család a OEP-től Ft-ot kapott. Árvaellátás, családi pótlék igénylés, gyvk. igénylésben kértek segítséget. Adományokból joghurtot, száraz tésztát, könyveket, játékokat, ruhát osztottunk. Állást ajánlottunk 5 esetben. Támogató szolgálatot 6 család esetében több alkalommal vettük igénybe, ezzel jelentősen megkönnyítve a családok mozgáslehetőségét. A gondozott családjaink közül sokan gyermeknevelési problémákkal küzdenek. A szülőknek a legtöbb problémát a kamasz gyermekeik okozzák. 353 esetben fordultak hozzánk tanácsért. Kiemelt feladatunknak tekintjük az enyhe szellemi fogyatékos szülők támogatását, előfordulása 20%. Több gyermek csonka családban nő fel, vagy új az egyik szülője. Ebből adódóan kapcsolattartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek a családtagok. Ez a gyermekeknél magatartási, teljesítményzavart is eredményez, 260 esetben kellett ezügyben közreműködnünk. A folytonosan változó világunkban egyre nehezebb az eligazodás. 399 esetben fordultak hozzánk a szülők vagy a család életviteli problémákkal. A változásokat nekünk is követnünk kell, ezért rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken, tanfolyamokon, személyiségfejlesztő tréningeken, hogy a felmerülő igényeknek meg tudjunk felelni. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a szenvedélybetegségből adódó családi konfliktusok visszaszorulóban vannak. Előtérbe lépett a szülők részéről az értő figyelem, gyermeknevelési ismeretek, korszerű táplálkozási ismeretek hiánya. Ezt inkább a szülőkkel való egyéni foglalkozás keretében próbáljuk pótolni, összefogva a védőnőkkel, pedagógusokkal, mert az a tapasztalatunk, hogy előadásokra, tanfolyamokra nem szívesen mennek el. Kiemelt fontosságú lett a szülőkre szabott egyéni gondozási, nevelési tervek készítése. Hosszútávon sok, szép eredményt értünk el, ami által jobban működtek a családok, a gyerekek családban maradtak, a szülőknek támaszt jelentettünk gondjaik megoldásában, felkészültebbek, ügyesebbek lettek ügyes-bajos dolgaik intézésében, gyermekeik nevelésében, konfliktusaik kezelésében. Végső célunk az volt, hogy leváljanak rólunk, és önállóan is megoldják életüket. Bár rendszeresen előfordul, hogy visszatérnek, és újból segítséget igényelnek. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala 2006-ban felkérte szakmai ellenőrzésre a Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézményt. Ezen ellenőrzés megállapította, hogy a családgondozók jól, és hatékonyan együttműködtek a jelzőrendszer tagjaival. Egységes szakmai szempontok alapján minősítették az észlelt problémákat, bevonták őket a segítő folyamatba. A problémákat a veszélyeztetettség mértékének megfelelően minősítették. A gyermekjóléti szolgálat a családjából kiemelt

5 gyermekek visszahelyezése érdekében a törvénynek megfelelően vezette a dokumentációt, tájékoztatta a gyámhivatalt. A jó szakmai munka mellett erősíteni kell a dokumentáció részletesebb vezetését. Gyermekvédelmi tanácskozás A Gyvt. Által előírt gyermekvédelmi tanácskozást, mely a évet értékelte, ez év márciusában megtartottuk. A jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése során megállapítást nyert, hogy a jelzőrendszer tagjainak többsége részt vesz a megbeszéléseken, sőt igényli a szoros együttműködést. A tavalyi év során nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi rendőrőrs képviselőjével. Kölcsönösen támogattuk egymás munkáját. Beszámolt róla, hogy 2006-ban duplájára nőtt a fiatalkorú elkövetők száma a térségben. A bűnelkövetés okaiként főleg a szülői felügyelet hiányát, a kortárscsoport negatív befolyásoló hatását, a cselekmény társadalomra való veszélyességének nem ismeretéből fakadó felelőtlen viselkedési formákat jelölték meg. Azt tapasztalták, hogy a fiatalkorúak minden gond nélkül hozzájutnak az alkoholhoz, ezért a rendőrség levélben meg fogja keresni a boltok, vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy figyeljenek erre jobban. Tudomásuk szerint jelen van a kábítószer, de nem jelentős mértékben. Javasolta, hogy vegyük igénybe a veszprémi kapitányság bűnmegelőzési előadásait. A pártfogó felügyelő beszámolója is alátámasztotta a rendőrség tapasztalatát. Zircen 5 fiatal van pártfogó felügyelet alatt. Mindhárom ifjúságvédelmi felelős egységesen arról beszélt, hogy a legfőbb gondjuk a szülők következetlen, túlságosan megengedő magatartása. Nem figyelnek a gyermekeikre, ha valami baj van, inkább kimentik őket. Nehéz a szülőkkel kapcsolatot tartani. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse hiányolta a szülők gyermeknevelési ismereteit. Korai prevenciót igényelne a védőnőktől az egészséges táplálkozás, életmód területén. Csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában. A megyei gyámhivatal munkatársa tájékoztatott bennünket, hogy a megyében működik az általuk szervezett ifjúságvédelmi munkacsoport, amelynek munkáját ismertette. Felajánlotta, hogy ingyenes előadásaikat vegyük igénybe. Családsegítő szolgálatunknál évben 739 kliens fordult meg. Elsődlegesen hozott probléma típusa Problémák száma Életviteli 17 Családi-kapcsolati 28 Lelki-mentális 13 Gyermeknevelési 0 Anyagi 368 Foglalkoztatással kapcsolatos 20 Egészségkárosodás következménye 16 Ügyintézéshez segítségkérés 143 Információkérés 62 Egyéb 108 Összesen 775 A kliensek és a problémák száma közötti eltérés abból adódik, hogy egy kliens több problémát is hozott magával.

6 Az ügyfelek többsége anyagi jellegű problémával fordult hozzánk segítségért. Általában a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély igénylése jellemző. A családoknál több esetben is problémát okoz az alkoholfüggőség, munkanélküliség és a családon belüli konfliktusok. Tényleges családgondozás 11 esetben fordult elő, 68 alkalommal történt családlátogatás. 113 ügyfél részesült élelmiszercsomagban karácsony előtt. A tényleges családgondozás 5 esetben megszűnt, mivel a családsegítés önkéntes és az ügyfelek nem működtek együtt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást január 1-én vette fel ellátandó feladatai közé a Szociális Szolgáltató Központ. Az első hónapban az ügyfelek tájékoztatása és az első jelentkezők adatainak felvétele történt. Február 9-én került letelepítésre az első készülék Zircen. Kisebb technikai hibák elhárítása után a következő napokban és hetekben folyamatosan telepítésre kerültek a készülékek a bejelentkezett ügyfeleknek az adatfelvétel után. Eleinte többnyire csak Zircen voltak jelentkezők. A környező településeken, akik kérték a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a koordinátor tájékoztató előadást tartott, hogy az érintett lakosok jobban megértsék a szolgáltatás lényegét, kérdezhessenek. Ezek után Dudar, Pénzesgyőr, Bakonybél, Nagyesztergár, Bakonynána, Borzavár, Porva, Olaszfalu, Jásd, Lókút végül Eplény is csatlakozott. Természetesen folyamatos volt az adatfelvétel, illetve a telepítés minden településen december 31. számadatok: TELEPÜLÉS NEVE TELEPÍTETT KÉSZÜLÉKEK SZÁMA ÜGYFELEK SZÁMA Bakonybél Bakonynána Borzavár Dudar Eplény 2 2 Jásd Lókút Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr Porva Zirc Összesen A telepített készülékek, és az ügyfelek számának nagy eltérése abból adódik, hogy azokban a háztartásokban, ahol házaspár, illetve több családtag is igényelte készüléket csak egyet telepítettünk, de minden igénylő ügyfél bekerült a rendszerbe és mindenkinek saját számmal ellátott nyomógombja van. Összesen 39 kivonulás történt az év folyamán, több esetben kellett orvost hívni, néhány esetben mentőt. A kivonulások többsége Zircen volt a magas létszám miatt. Többnyire más-más ügyfél riasztott, csak egy-két visszatérő eset volt. A Megmentő Kht. az év végén nem küldött pontos adatot arról, hogy hozzájuk ténylegesen mennyi riasztás futott be, így arról beszámolni nem tudunk. Az év folyamán ellátásból csak azok kerültek ki, akik elhaláloztak. Az ügyelet ellátásában 1 főállású sofőr, 1 váltó sofőr és 9 gondozónő vesz részt. Az év

7 folyamán a váltó sofőrt egy ízben le kellett váltunk és helyette mást felvenni, mert megszegte a munkaköri leírásban foglaltakat. Az ügyelet folyamatosan ellátásra került, mindenki tudásának megfelelően látja el a rábízott feladatokat. A főállású sofőr felel a telepítésekért, ő javítja az esetleges helyben elhárítható hibákat ban a Támogató szolgálat munkatársai több továbbképzésen, szakmai napon vettek részt, hogy ismereteiket bővítsék, és a fogyatékkal élő személyeket még inkább segíteni tudják áprilisában a gépkocsivezető személyében változás történt ez azonban fennakadást nem okozott a szolgáltatásban. Szállító szolgálatunk 2006-ban 20 fogyatékkal élő személyt 188 alkalommal szállított. Zircen belül 132 szállításunk volt, Veszprémbe 47. Kilenc esetben kértek egyéb településre szállítást Mindszentkálára, Tápszentmiklósra, Balatonfüredre, Nyárádra, Peremartonra, és Budapestre. Egy mozgássérült kerekesszékkel közlekedő kislányt naponta szállítunk általános iskolába, és haza; egy másik értelmi sérült kislányt a bentlakásos iskolába hétfőn és pénteken haza. A szállítások alkalmával minden esetben kísérőt is kértek ügyfeleink. A szállító szolgálatot a fogyatékkal élők nem csak abban az esetben igényelhetik, ha orvoshoz, vagy szakrendelésre kell menniük. A szállítások során több esetben vittük ügyfeleinket iskolába, bevásárolni, temetőbe, klubfoglalkozásokra, egyéb kulturális összejövetelekre. A személyi segítés keretében az ellátottak száma decemberében 8 fő volt. Nekik a személyi segítők rendszeresen az otthonukban nyújtanak segítséget a mindennapi életvitelben, bevásárlásban, ápolásban, gondozásban, ügyintézésben illetve a művelődési szórakozási igények kielégítésében. A szállítás, és a személyi segítés mellett folyamatosan működik a Támogató szolgálat információs szolgáltatása (a fogyatékkal élő személyeket megillető jogokról, szociális ellátásokról, elérhetőségekről) Információs szolgáltatásunkat 511 alkalommal vették igénybe. Segítséget elsősorban a fogyatékossági támogatás igényléséhez, segélyek beadásához, ügyintézéshez kértek, de több esetben tanácsért, információért, szállításegyezetés miatt fordultak munkatársainkhoz. A tavalyi évben a Vakok és gyengénlátók klubjából 5 gyengénlátó személynek segítettünk egyéni pályázatok beadásánál. Mind az öten a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól beszélő segédeszközt nyertek /2 darab beszélő szobamérleget, 1 darab beszélő vércukormérőt, 1 darab beszélő konyhamérleget, 1 darab mobiltelefont/ 2006-ban a Támogató szolgálat feladatai segédeszköz kölcsönzéssel bővült. A felajánlott 2 darab kerekesszéket, 1 darab járókeretet, 1 darab mankót, és 1 darab botot azok a fogyatékkal élők kölcsönözhetik térítés nélkül, akiknek ideiglenes jelleggel, valamilyen törés miatt van szükségük segédeszközre, vagy akinek várnia kell, míg a szükséges segédeszköz megérkezik. A 2005-ös évhez képest ellátottaink száma növekedő tendenciát mutat. Több esetben a háziorvos kérte a Támogató Szolgálat segítségét, de az is előfordult, hogy ügyfeleink tájékoztatták sorstársaikat szolgálatunkról. A közösségi pszichiátriai ellátásnak intézményünkben, július 1.-től van működési engedélye, a kiadás feltétele a megfelelően képzett szakemberek megléte. A feladatot, a törvényi előírásoknak megfelelően egy felsőfokú végzettségű közösségi koordinátor és két középfokú végzettségű közösségi gondozó látja el. Mind három szakembernek el kellett még végeznie a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által szervezett 360 órás szakmai továbbképzést. Így a feladat ellátásához megfelelő szakmai háttérrel rendelkezünk. Az új tevékenységünk lényege, hogy a pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben, természetes támogatóik /családtagok, szomszédok, barátok.../ bevonásával segítjük, a

8 mindennapi életviteli készségeiket fejlesztjük, egészségügyi ellátáshoz hozzásegítjük, a helyes kommunikáció tanításával a családi és társadalmi kapcsolataikat javítjuk. Feladatunk, a pszichiátriai betegek állapotrosszabbodásának elkerülése, az intézetbe jutásuk megelőzése. Ehhez speciális stratégiákat alkalmazunk pl. gyógyszercomplaence tréning /mely a rendszeres gyógyszerszedést biztosítja, ami az állapotuk stabilizálásában, ill. javításában fontos/, kríziskezelés, napi tevékenység szervezése, a napi étel- italfogyasztás figyelemmel kísérése, alvás nyomonkövetése / ez utóbbiak a gyógyszerek mellékhatásaiként kórosak is lehetnek/. Főbb tevékenységi formáink: szociális ügyintézés, segélyezés, stresszkezelés, hatékony problémamegoldás tanítása, szociális készségek fejlesztése, szabadidő eltöltése, életviteli és munkavállalási készségek fejlesztése ban 41 gondozottunk volt, akikre 2240 gondozási órát fordítottunk, a tevékenység támogatásához a törvény 2100 órát ír elő egy évre. A tevékenység telephelye az Idősek Klubjában volt. Mentálhigiénés tevékenységek 2006-ban Az elmúlt évben prevenciós tartalmú osztályfőnöki órákat tartottunk a nagyesztergári, a bakonynánai, a zirci általános iskolában, a Reguly Antal Szakképző Iskolában és a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában. Tanórán kívüli foglalkozásokat szerveztünk a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatósághoz tartozó lakásotthonokban, valamint három általános iskolás diák tantárgyi felzárkóztatását korrepetálás végeztük rendszeresen. Részt vettünk a BULI-ban, a most már hagyományos drogsátorral, ahol fiataloknak, szülőknek szolgáltunk információkkal a szenvedélykeltő anyagokról, hatásukról, rövid és hosszú távú következményükről. A Segítő Kezek Zirc Alapítvány 2006-ban tovább folytatta az évekkel ezelőtt megkezdett tevékenységeit - intézményünk 5 dolgozójának rendszeres, munkaidőn túli szabadidejét igénybe véve -, így az özvegyek, a mozgáskorlátozottak, a felnőtt fogyatékosok klubját, illetve a vakok és gyengénlátók és daganatos betegek helyi csoportját. Ezek a csoportok havi rendszerességgel összejönnek, különböző rendezvényeket tartanak, kirándulnak. Egy szóval jól működnek! Az elmúlt évben az alapítvány különböző pályázatokon több, mint ,-Ft-ot nyert, amely hozzájárult a minőségi munka végzéséhez. Így sikerült szakmai tanulmányútra eljutni, Barótra és Pohlheimbe és Nivalába is, ahol a fogyatékos emberekkel való bánásmódot, foglalkoztatást tanulmányoztuk. Az EU-s pályázatunk keretében megvalósuló fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása programunkhoz nyújtott szakmai segítséget, sokat tanultunk, tapasztaltunk különösen a németországi és finn szakemberektől - a látogatások során. Továbbra is támogatjuk az ŐK is Emberek Alapítványt, amely a fogyatékos emberek segítését tűzte ki célul. A Szociális Szolgáltató Központ tavalyi évi pályázati eredményei a megítélt támogatások összege: Szociális Szolgáltató Központ ,-Ft Segítő Kezek Zirc Alapítványunk ,-Ft Minden pályázatunk szakmai programra épült és a minőségi ellátás biztosításának lehetőségét célozta meg, természetesen segítve a hozzánk forduló egyéneket, családokat, rászorulókat egyben.

9 2006-ban megvalósult programjaink: - adomány gyűjtő akció az üzletekben a rászoruló családok részére - Reform konyha - Adománygyűjtő kiállítás szervezése a daganatos betegek családjai részére - Bűnmegelőzési foglalkozások tartása (kortárs képzés, filmklub, nyári tábor) Nappali ellátás (Idősek Klubja), házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés tevékenysége 2006-ban Huszonnegyedik éve működik az Idősek Klubja, melyben a bejáró idősek és rászorulók nappali ellátása mellett gondoskodunk azokról, akik házi segítségnyújtást és/vagy étkeztetést igényelnek otthonukban ban összesen 49 fő kért napi ellátást a klubban, átlagosan 36 főt vette igénybe, 95-en igényeltek ebédet és 25-en házi segítségnyújtást. Az Idősek Klubja bútorzata és eszközei elhasználódtak az évek során, ezért igyekszünk szűkös anyagi lehetőségeink mellett cserélni azokat. Működik a HACCP rendszer, és az ÁNTSZ előírása alapján él a kötelező rágcsáló és rovarirtásra kötött szerződést. A tavalyi évben vásároltunk 3 hőntartó ládát, így most már összesen 4 db áll rendelkezésünkre. Szükséges lenne a konyhai mosogató cseréje, a fürdőszoba felújítása, ezeket lehetőségeink szerint tervezzük. A Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz benyújtott akadálymentesítéses pályázatunk sikeres volt, így az idei évben az Idősek Klubja lényeges változáson megy keresztül. Továbbra is működik az IHM-től az e-magyarország pályázaton nyert 3 számítógépünk a két nyomtatóval és az ingyenes internet hozzáféréssel, ebből egy gép az Idősek Klubjában, kettő pedig a családsegítő szolgálatnál került elhelyezésre, biztosítva a lakosság ingyenes internet hozzáférését és használatát. A védőnői tevékenység Zircen Zirc városában 4 körzeti védőnő dolgozik. A védőnők között a zirci utcák egyenletesen vannak elosztva, illetve mindenkihez tartozik kisebb-nagyobb csatolt község, községek. A védőnői tevékenység fő eleme a családlátogatás. Rendszeresen látogatjuk a kisgyermekes családokat, várandós kismamákat. A születésszám szerencsére az utóbbi időben a körzetekben nem csökkent. Zircen 2006.ban 63 újszülött született. Zirc I: 11 Zirc II. ben: 13 Zirc III. ban: 15 Zirc IV. ben: 24 A várandós anyák száma Zircen 2006.ban: 100 fő Zirc I: 12, ebből veszélyeztetett:4 Zirc II: 17, veszélyeztetett: 3 Zirc III: 25, veszélyeztetett:13 Zirc IV: 46 veszélyeztetett: 22

10 0-6 éves korúak száma:416 fő Zirc I: 87 Zirc II:80 Zirc III:75 Zirc IV:174 Családlátogatások száma: 2071 Zirc I: 350 Zirc II:400 Zirc III: 380 Zirc IV: 941 Tanácsadások, fogadóórák alkalmával tartjuk még a kapcsolatot a várandós kismamákkal, csecsemőkkel. Az önálló védőnői tanácsadások kismamáknak minden körzetben heti 2 órában vannak különböző időpontban Zircen az egészségházban. Havonta körülbelül megjelenés az átlag körzetenként. Önálló csecsemő-tanácsadás szintén minden körzetben heti 2 órában van. Ezek mellett a gyermekorvosokkal közösen tartandó tanácsadásaink is vannak a csecsemők részére heti kétszer két órában (Dr. Gelencsér 2 óra, Dr. Benczik 2 óra), ahol felváltva vagyunk jelen. A megjelenés csecsemő tanácsadásonként, havonta körülbelül a két gyermekorvosnál összesen 80. Tartjuk a kapcsolatot a gyermekorvosokkal, felnőtt háziorvosokkal, szülész orvosokkal, kórházakkal, hogy egy-egy probléma megoldása minél egyszerűbb, és gyorsabb legyen. Próbáljuk, hogy az anyukák, babák érdekében minél hatékonyabb legyen az információ áramlás. A városban minden évben megtartjuk a szoptatás világnapja alkalmával az anyatejes napunkat. Meghívjuk ide a jól, legalább 6 hónapig szoptató anyukáinkat a csecsemőikkel. Előadásokkal, bemutatókkal, teszttel, kötetlen beszélgetéssel, tapasztalat cserével próbáljuk minél meghittebbé, szebbé varázsolni az ünnepet. A rendezvény lebonyolításához a szponzorok szerepe is fontos, segítségükkel ajándékosztásra is sor kerülhetett. Fontosnak tartjuk már a várandósság alatt tudatosítani a szoptatás fontosságát, így a várandós kismamákat is meghívjuk a rendezvényre. Személyesen, illetve postai képeslappal adjuk át a meghívókat. Zircen 2006.ban 50 meghívott anyukából 24-en jelentek meg a csecsemőikkel. Rendszeresen tartunk babamasszázs tanfolyamokat is, már 3 kolléganő elvégezte az oktatáshoz szükséges tanfolyamot. Az érdeklődés nagy a program iránt, az anyukák szívesen jönnek a tanfolyamra a babáikkal. Egy-egy foglalkozás alkalmával 4-5 baba jelenik meg, tavaly 20 családban tudtuk megtanítani a masszázst. Szülésre felkészítő előadás sorozatot is tartunk általában egy évben kétszer, tavasszal, és ősszel. Szülésznőt, gyermekorvost kérünk fel előadás megtartására, illetve mi magunk is szoktunk pár mondatot beszélni a várandósságról, étrendről, stresszről, élettani változásokról. Terhes tornával, videó vetítéssel, beszélgetéssel tesszük változatossá az alkalmakat. Egy-egy találkozó alkalmával en jelentek meg.

11 A védőnők rendszeresen járnak továbbképzésekre, tanfolyamokra, előadásokra. Fontosnak tartjuk, hogy mindig új, korszerű információval rendelkezzünk. Próbáljuk követni a változásokat, korszerűsítéseket. A területrendezés kapcsán a régen hozzánk tartozó általános iskolák, gimnázium, szakképző iskola az iskola védőnők hatásköre alá került. Az óvodák nálunk maradtak, így rendszeresen végzünk itt is preventatív tevékenységeket: tisztasági vizsgálatokat, különböző szűrővizsgálatokat, illetve a kiszűrt esetek orvoshoz irányítását. Segédkezünk az orvosi vizsgálat megszervezésében, lebonyolításában is. A zirci Benedek Elek Óvoda létszáma: 240 fő Az óvodaév végén jelentéseket készítünk az évben végzett tevékenységünkről az óvodában. Az év végén pedig a körzetben végzett munkánkról készítünk jelentést, aminek elkészítését az év közben végzett dokumentációnk tesz könnyebbé, ami a munkaidőnk jelentős hányadát kiteszi. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására. Zirc, április. 07. Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

12 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2007.(IV.23.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2005. évi tevékenységéről Előadó: Koósné Stohl Ilona

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2004. évi tevékenységéről Előadó: Koósné Stohl Ilona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja. Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én (csütörtökön) 16 30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjétől 8420 Zirc Ady E u. 3 Tel/fax: 88/416-936 e-mail: segitokezek@invitel.hu Ikt.szám: 197-6/2011 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

9. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

9. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28 -i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés- Zirc Városban végzett gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben