A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL"

Átírás

1 A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

2 Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi feltételek A Családsegítő Szolgálat feladatai A Családsegítő Szolgálat tevékenysége a számok tükrében A 2014-ban nyilvántartott ügyfelek problémái Vezető problémák Jelzőrendszer működtetése 2014-ban elvégzett feladatok Összegzés 3. oldal 3. oldal 3. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 2

3 A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat Nagycserkesz Község ellátási helyének beszámolója évben végzett feladatokról A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ július 1-től a NYITÖT fenntartása alatt álló Intézményegység, mely visszamenőleg és most is ellátja az évi III. törvényben meghatározott szociális alapellátási feladatokat, beleértve a Családsegítő Szolgálat működtetését is. A Családsegítő Szolgálat ellátási területe kiterjed a társult településekre is, konkrétan Nyírtelek, Nagycserkesz, Nyírtura, Sényő, valamint Kálmánháza Község közigazgatási területére. 1. Az intézmény tevékenységét Az évi III tv. a szociális ellátásokról, továbbá Az 1/2000 (I. 7.) SzCsM r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló jogszabályokban leírtaknak megfelelően végzi. 2. Szakmai egység, személyi feltételek Nagycserkesz Községben a családsegítő munkakört 1 fő családgondozó tölti be, heti 1x 8 órás munkaidőben. 3. A Családsegítő Szolgálat feladatai A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata a következő szolgáltatásokat nyújtja a lakosság számára: 3

4 - Komplex családgondozás A családi problémák összetett módon való kezelése, együttműködve a családtagokkal magába foglalja a megelőzést, a probléma megfogalmazását, támogatásra szoruló családtagok gondozását, az utógondozást. A családgondozás lehetővé teszi a helyzet megoldásához szükséges lehetőségek, képességek mozgósítását, fejlesztését. Feltétele a kölcsönös elfogadás és bizalom, az együttműködés módjának kétoldalú meghatározása és a feladatok kölcsönös elfogadása. A családgondozó a családok segítése kapcsán a probléma megoldása érdekében családlátogatást tesznek azoknál a személyeknél, családoknál, akiknek problémát jelent az intézmény felkeresése (pl.: idősek, akik életvitelükben támogatásra szorulnak) - Nem foglalkoztatott személyek együttműködési programjának szervezése A tartós munkanélküliek pénzbeli támogatásokra lehetnek jogosultak, többek között rendszeres szociális segélyre, amelynek feltétele a Szolgálattal való együttműködés. Az együttműködés lehetőséget teremt egyénileg átgondolni, hogy milyen álláskeresési technikát lehet alkalmazni, melyek azok a lépések, amelyek a munkaerőpiacra vezethetik vissza az ügyfelet. Biztosítjuk az internetes álláskeresési lehetőséget, segítünk az önéletrajz megírásában, problémamegoldó képességük fejlesztéséhez kaphatnak segítséget. - Tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez A pénzbeli szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, foglalkoztatási társadalombiztosítási ellátásokról tájékoztatást adunk. - Egyéni, családi problémák, válságok megoldásában segítségadás Családon belüli erőszak esetén tájékoztatás és segítség nyújtása a megfelelő intézkedések megindításához, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat bevonásával a krízis elhárításához. A lakhatási gondokkal küzdő személyek, családok számára segítséget nyújtunk szükség esetén megyei vagy országos intézményben való elhelyezésben. 4

5 - Természetbeni támogatások, szolgáltatások közvetítése A Családsegítő Szolgálathoz forduló emberek tájékoztatást kaphatnak a természetbeni ellátásokkal, egyéb intézmények társadalmi szervezetek megkeresésével kapcsolatban, illetve azokról megfelelő információ közlését vállaljuk. - Életvezetési tanácsadás Háztartás vezetése, pénzzel való gazdálkodás, a lakás, illetve a személyi higiéné biztosításával, gyermeknevelési nehézségekkel kapcsolatban is megkereshetnek bennünket. A családgondozó életvezetési tanácsadást végez a családtagok egymás közti, a család s külső intézményi környezet kapcsolatának javítása érdekében. - Segítő beszélgetés A beszélgetés célja segíteni a személyes, lelki problémák megfogalmazásában, a probléma azonosításában. A családgondozó segíti az élethelyzet megértését, a megoldási alternatívák kidolgozásában nyújt kérdéseivel segítséget. - Szociális Információs Szolgáltatás A Szociális információs szolgáltatás célja, hogy a lakosok szociális biztonságuk megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak. Információt nyújtunk: A szociális és gyermekekkel kapcsolatos ellátásokról, szolgáltatásokról Pénzbeli, természetbeni ellátásokról Az ellátások igénybevételével kapcsolatban Egészségügyi és fogyatékossággal összefüggő ellátásokról Ifjúsági ügyekről Közhasznú információkról 5

6 4. A Családsegítő Szolgálat tevékenysége a számok tükrében 2014-ben 430 alkalommal keresték fel ügyfeleink a Szolgálatot. A tárgyévben a segítséget kérő kliensek száma 215 fő volt. A kliensek egyre inkább mernek segítséget kérni a szakembertől, így bátrabban hozzák mindenféle problémáikat. Az elmúlt időszakban is az esetek jelentős részében a vezető probléma a tartós munkanélküliség, de e mellett megjelennek, - ennek vonzataként vagy kísérőjeként - anyagi, életviteli, lelki - mentális problémák, amelyeket csak komplex szolgáltatással lehet orvosolni, ha valóban változtatni akar a kliens élethelyzetén. Az esetkezelések száma jellegük szerinti bontásban: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 44 esetben az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése 44 esetben a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése 42 esetben a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása 29 esetben ügyintézéshez segítségkérés 76 esetben 5. A 2014-ben nyilvántartott ügyfelek problémái: Foglalkoztatással kapcsolatos probléma: A Családsegítő Szolgálatot foglalkoztatási problémával elsősorban az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben illetve az aktív korúak ellátására jogosult személyek keresik fel. Az ügyfelek jelentős számára jellemző: alacsony iskolai végzettség külterületi lakóhely 6

7 Ezek a tényezők nagymértékben hátráltatják a munkaviszony létesítésének esélyeit. Problémaként vetődik fel azonban, hogy a kliens nem motivált dolgozni, hiszen egyéb juttatásokból még ha szegényesen is, de fenntartja családját. Életminőségük nem éri el a normális mértéket, azonban szociokultúrális hátterük nem is ösztönzi őket ennek megváltoztatására. Ennek fényében elegendőnek tartja a kapott segélyeket, juttatásokat jelenlegi élethelyzetének fenntartásához. Felhalmozott adóssággal kapcsolatos probléma: A kliensek jelentős hátralékokat halmoztak fel áram vagy gázszolgáltatóknál, amin stagnáló helyzetük miatt nem tudnak változtatni. Jelentős problémaként lép fel ebben az esetben a hátralékkezelés, adósságrendezés. 6. Vezető problémák Ügyintézési problémák: 38 % Foglalkoztatással kapcsolatos problémák: 20 % Családi kapcsolati problémák: 10 % Lelki mentális problémák: 19 % Egyéb probléma, segítő beszélgetés 13 % 7. Jelzőrendszer működtetése A 2014-es évben a jelzőrendszer jól ellátta feladatát. A Családsegítő Szolgálat jól együttműködni tudó kapcsolatokat tartott és tart fenn. Ezek a kapcsolatok kiterjednek egyrészt a jelzőrendszer tagjaira, másrészt azon túlnyomóan külső intézményekre, civil szervezetekre, sőt a lakosságra is, amely hatékonyan segíti munkánkat. 7

8 ben elvégzett feladatok Az évi III. tv és az 1/2000. (I. 07.) SzCsM r. foglalt feladatok ellátása megtörtént. A kidolgozott adminisztráció megfelelően vezetett A település szociális helyzetének nyomon követése, szükségletek feltárása megtörtént. a nem foglalkoztatott személy a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Nagycserkesz község Családsegítő Szolgálatával köteles együttműködni, ennek megfelelően tanácsadás, közös beilleszkedési program, egyéni beilleszkedési terv meghatározása. Iskola rendőre programban való aktív részvétel 9. Összegzés Szolgálatunk törekedett az elmúlt évben is a kliensek számára teljes körű szolgáltatást, segítséget biztosítani, mellyel az életminőségük, életvitelük, szemléletük elfogadhatóbbá válik mind a társadalom, mind önmaguk számára. A felmerülő problémák és helyzetek sokszor új megoldási kényszer elé állították a családsegítő szolgálatot, de a jelzőrendszeri tagok együttműködésével zökkenőmentessé vált az elmúlt időszak. A Családsegítő Szolgálat célja, hogy a továbbiakban is segítséget nyújtson a rászoruló családoknak, az együttműködésre kötelezett személyek programjait bővítse, pályázatok útján lehetőségekhez juttassa a lakosságot, illetve a programokkal és önkéntes adományokkal segítő kezet tudjon nyújtani. 8

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben