2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről"

Átírás

1 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről

2 A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató Központ Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában, integrált intézményként működik. Egyik szervezeti egysége a Családsegítő Központ. A Családsegítő Központ a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt alapszolgáltatást. Szakmai tevékenységünket az III. évi törvény (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) illetve az 1/ (I.7.) SZCSM. rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) és ezek módosításai alapján végezzük. A hozzánk forduló ügyfelek az alábbi segítségi formákat vehetik igénybe problémáik megoldásához: Családsegítő szolgáltatás, Közösségi pszichiátriai ellátás, Csoportokkal végzett szociális munka, Beilleszkedést segítő program, Jogi tanácsadás, Pszichológiai tanácsadás, Ügyintézés, Mediáció. A Családsegítő Központ munkatársai az alábbi településeken végezték tevékenységüket: Szekszárd, Decs, Harc, Felsőnána, Kéty, Murga, Őcsény, Szálka, Szedres, Zomba. Decs községben a fent felsorolt szolgáltatások közül a családsegítést, a közösségi pszichiátriai ellátást, a csoportokkal végzett szociális munkát, jogi és pszichológiai tanácsadást, mediációs eljárást vehetik igénybe a lakosok. Utóbbi három szolgáltatási formát előzetes időpont egyeztetést követően Szekszárdon, a Családsegítő Központban vehetik igénybe ügyfeleink. A családsegítő szolgáltatást kistérségi társulás keretében nyújtja a szolgáltató. A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családgondozó (Decs, Őcsényi u. 10.) Zubor Anita közösségi gondozó (Szekszárd, CSSK Vörösmarty u.5.) Dr. Fekete Tamásné Dr. Tóth Szilvia jogász (Szekszárd, CSSK Vörösmarty u.5.) Dr. Béndek Ferencné pszichológus (Szekszárd, CSSK Vörösmarty u.5.) A szolgáltatás tárgyi feltételei A családgondozó a fent megjelölt címen a Gyermekjóléti Központ családgondozójával közös használatban lévő irodával és interjúszobával rendelkezik. Az interjúszobában történik az ügyfelek fogadása. Az iroda telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, iratszekrénnyel felszerelt. A működés feltételei adottak. Az iroda jól megközelíthető helyen, a település 2

3 központjában található. Az épület, ahol az iroda található akadálymentesített. A családgondozó Szekszárdról jár ki a településre, ott heti két napot tölt. A településen belül kerékpárral vagy gyalogosan közlekedik. Ügyfélfogadás: Kedd: 8-12 óra Csütörtök: 8-12 óra A családgondozó ügyfeleket a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül látogatja a családokat, s eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is. A családgondozónak feladata, hogy folyamatosan részt vegyen esetmegbeszélésen, továbbképzésen és szupervízión. A helyettesítést szükség esetén a Családsegítő Központ kijelölt családgondozója látja el. A családgondozó tevékenységéről a község lakóit a kábeltelevízión keresztül, a decsi honlapon valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján folyamatosan tájékoztatja. Szakmai tevékenység Családsegítés keretein belül munkatársaink: Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtetnek Fogadják a beérkezett jelzéseket és felkeresik az érintett személyt, illetve családot Tájékoztatást nyújtanak az igénybe vehető szolgáltatásokról Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak Szociális és egyéb adatokat gyűjtenek az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében Megszervezik pénzbeli és természetbeli ellátásokhoz való hozzájutást Segítséget nyújtanak az egyének és családok kapcsolatkészségének javításához Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló, közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat szerveznek. Speciális támogató, önsegítő és szabadidős csoportokat szerveznek Jogi és pszichológiai tanácsadás keretében pszichológus és jogász kollégáink segítik az ügyfeleket, lelki-mentális, illetve jogi természetű problémáik megoldásában. Azokat az ügyfeleket, akiknek ilyen jellegű segítségre van szüksége, a családgondozó Szekszárdra irányítja, ahol előzetes időpont egyeztetés alapján vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Minden hétfőn óráig ingyenes jogi tanácsadás, keddenként pszichológiai tanácsadás áll az ügyfeleink rendelkezésére. Az elmúlt évben 3 fő decsi lakos vette igénybe az ingyenes jogi tanácsadást. Ügyintézés Egyre magasabb azon ügyfelek száma, akik a helyi és a más- nem önkormányzati- forrásból elérhető pénzbeli szociális ellátások valamelyikét szeretnék igényelni. Ezen ügyfelek az ügyintézésben kérik segítségünket. (Nyomtatványok kitöltése, fénymásolás, információ az ügymenetekről) 3

4 A családgondozó információt nyújt ügyfeleinek az igénybe vehető anyagi segítség forrásokról, a munkaügyi kirendeltség állásajánlatairól. Beilleszkedést segítő program A évi III. törvény a szociális ellátásokról és szocális igazgatásról (Szt. 37 ) értelmében rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (együttműködésre kijelölt szerv). Az együttműködés keretében a jogosult az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. A fentiek értelmében Decsen a Családsegítő Központ az együttműködésre kijelölt szerv, ezért a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfeleknek együtt kell működnie a családgondozóval. Decsen 2014-ban 20 fő rendszeres szociális segélyezett ügyfelet gondozott a családgondozó. Ezen személyek számára beilleszkedést segítő programot dolgozott ki a Családsegítő Központ. A beilleszkedési program lényegét tekintve egy közösen kidolgozott és egyénre szabott segítségnyújtás azzal a céllal, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy minél hamarabb visszatérhessen a munkaerő-piacra. Ezen túlmenően azonban más fontos funkciói is vannak: oldani a hosszú munkanélküli létből adódó izolációt, pszichés támogatást nyújtani nehéz élethelyzetek feldolgozásában, tanácsot adni különféle ügyek intézéséhez. A 2013-es évben a beilleszkedési programban részt vevő ügyfelek közül egy főnek a nyílt munkaerőpiacon sikerült elhelyezkednie, egy főnek az öregségi nyugdíj ügyintézésben segítettem, akik ezáltal kikerültek az aktív korúak ellátásának rendszeréből. A beilleszkedést segítő programban résztvevő ügyfelek és a családgondozó - nyilvántartásba vételi nyilatkozatot készítenek - együttműködési megállapodást kötnek - a családgondozó helyzetfelmérést készít - beilleszkedési tervet készítenek - együtt dolgoznak a beilleszkedési tervben foglaltak megvalósításában - családgondozás keretében működnek együtt - más ellátási formákba jutásukon dolgoznak együtt A családgondozó adott esetben, együttműködési kötelezettség megszegése miatt jelzéssel él a juttatás folyósításának megszűntetése céljából ben nem kellett a családgondozónak jelzést tenni a települési önkormányzat jegyzője felé együttműködési kötelezettség megszegése miatt, valamennyi ügyfél együttműködőnek bizonyult. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel való jó kapcsolatot bizonyítja, hogy nagyon sokszor akkor is segítséget kérnek, felkeresnek az ügyfelek, amikor már nincs 4

5 együttműködési kötelezettségük az intézménnyel, tehát önként is igénybe veszik szolgáltatásainkat. Mediáció Kollégáink közvetítői tevékenységet végeztek ügyfelek vitás ügyeinek, konfliktusainak kezelése céljából. Csoportokkal végzett szociális munka A szociális munkában fontos, hogy a korrekció helyett a prevención legyen a hangsúly. Ezt szem előtt tartva elősegítjük, szervezzük a különböző szabadidős és önsegítő csoportok működését óta minden évben a nyári szünet ideje alatt foglalkozásokat tartunk, amelynek keretében minden alkalommal egy-egy kézműves technikát sajátíthatnak el a decsi gyerekek A nyári kézműves foglalkozást a családgondozó a Gyermekjóléti Központ családgondozójával és a védőnőkkel közösen szervezte és vezette, 8 alkalommal, 61 gyermek vett részt. Adományok közvetítése és nyújtása 2014-ben az előző évekhez hasonlóan széleskörűen részt vett a családgondozó az adományok közvetítésében és nyújtásában: - ingyenes ruhaosztást szervezett a településen öt alkalommal, a helyi védőnőkkel közösen - bútoradományokat közvetített a családok számára 4 esetben. - a Decsi Katolikus Karitász által felajánlott lisztadományt közvetítette 36 ügyfél/család számára - Nyári gyermekétkeztetés: együttműködve a Decsi Katolikus Karitásszal és a Decsi Református egyházközséggel 48 gyermeket a nyári szünet ideje alatt 20 napon keresztül meleg ebéddel láttunk el. - Kríziscsomag: szintén a Decsi Katolikus Karitász és a Decsi Református Egyházközség adományaiból 2014-ben hét alkalommal krízishelyzetbe került családot segített tartós élelmiszerrel. Adományok közvetítése és nyújtása 2014-ben Decsen Adomány típusa Adományban részesültek száma Alkalom Ruhaadomány 102 fő 5 Tartós élelmiszer/liszt 36 fő 1 Tartós élelmiszer/kríziscsomag 7 család 1 Nyári gyermekétkeztetés 48 gyermek 20 Összesen

6 Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás a pszichiátriai betegek számára nyújt elsősorban lakókörnyezetükben, a család aktív részvételével segítséget. Az ellátás elsődleges célja, hogy a kliens mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva tudja rendezni ben 5 család vette igénybe ezt az ellátási formát. Kapcsolattartás a jelzőrendszerrel A Családsegítő Központ a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő rendszert működtet. Ennek érdekében kapcsolatot tart fenn intézményekkel, akik jelzéssel élhetnek a szolgálat felé. Ezek az intézmények egészségügyi szolgáltatók, oktatási-, nevelési intézmények, személyes gondoskodást nyújtó intézmények, rendőrség, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, ügyészség ben a családgondozó legtöbb jelzést a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól kapott: sok esetben közüzemi díjtartozások, anyagi jellegű gondok, eladósodás miatt jeleztek. Nagyon sok jelzést kapunk idős ember ellátásával kapcsolatos problémák miatt: egészségügyi, mentális okok miatt az idős ember nem tudta ellátni magát saját otthonában. Gyakran a szomszédok, utcabeliek, a helyi lakosság tett jelzést. Ilyen esetekben bentlakásos intézménybe történő elhelyezésben illetve más ellátások közvetítésével (házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás) tudott segíteni a családgondozó. Jól működő jelzőrendszert sikerült kialakítani a településen a Gyermekjóléti Központ, Védőnői Szolgálat és az Idősek Klubja, Általános Iskola, Óvoda, Fogyatékosok Nappali Intézményével, a decsi Katolikus Karitász munkatársaival. Az ellátottak köre, problématípusok A családsegítést igénybe vehetik a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező elsősorban 18 év feletti személyek és családok. A problémák szinte minden család esetében halmozottan fordultak elő, komplex segítő tevékenységre volt szükség, az összes segítő formát alkalmaztuk az érintett családok életminőségének javítása érdekében. A szolgáltatásokat igénybe vevők hozott problémái alapján az alábbi megoszlások figyelhetők meg: Az ügyfelek zöme anyagi és ügyintézési problémával keresi fel a családgondozót. A helyi önkormányzattól igénybe vehető pénzbeli és természetben ellátásokról kérnek információt vagy az ügyintézésben kérnek segítséget az ügyfelek. Gyakori a más- nem helyben hozzáférhető- ellátásokhoz való hozzájutásban történő segítségkérés. Ilyen ellátások: egyszeri segély igénylése a nyugdíjbiztosítótól, az egészségbiztosítási pénztártól, fogyatékossági támogatás igénylése a Magyar Államkincstártól, mozgáskorlátozottak támogatásairól tájékoztatás, ügyintézés, rokkantsági ellátással kapcsolatos ügyintézés, pályázat benyújtása különböző alapítványokhoz, segélyszervezetekhez, védett fogyasztóvá nyilvánítás. Gyakran kérnek információt munkahely és albérlet keresése kapcsán, segítünk önéletrajzírásban, álláscímek felkutatásában. Az ügyfelek jelentős része családi konfliktusok, generációs problémák miatt kér tőlünk segítséget. 6

7 Klienseink egy részének alacsony iskolázottságból adódó gondjai vannak, alacsony az érdekérvényesítő képességük, gyakran tájékozatlanok. Megjelennek nálunk azok az ügyfelek, akik a tartós betegségük, fogyatékosságuk, megváltozott munkaképességük személyek miatt kerültek nehéz helyzetbe. Az egyéb problémával jelentkező ügyfelek jelentős része lakhatási gondokkal küzd. A helyben fellelhető albérletek száma alacsony, a bizalmatlanság, a rossz tapasztalatok miatt nem szívesen adják ki a tulajdonosok a lakásaikat, inkább lakatlan állapotban maradnak az ingatlanok pl. idős emberek elhalálozása után. Az albérletek másik része a szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű családok számára megfizethetetlen. A helyi szociális bérlakások száma az utóbbi években egyre csökkent. Speciális problémacsoportként jelentek meg azok a családok, amelyekben olyan családtag él, aki feltehetőleg komoly pszichés problémákkal, szenvedélybetegséggel vagy mindkettővel együttesen küzd. A Családsegítő Központban jelentkező ügyfelek között gyakran fordulnak elő azok, akik azért vannak nehéz élethelyzetben, mert: - gyermeküket /gyermekeiket egyedül nevelik - egyedül élők, csak saját jövedelmükre számíthatnak - idős emberek alacsony jövedelemmel - munkanélküliek, gyakran hosszú idő óta - inaktívak, jövedelmük alacsony - havi kiadásaikat alacsony jövedelmük vagy a gazdasági válság hatásai miatt nem tudják fizetni A működéssel kapcsolatos adatok Összes forgalom:638 alkalom Ebből csoportforgalom:165 alkalom Ügyfelek száma:182 fő Ebből új ügyfelek száma:74 fő Csoportokkal folyó munka:8 alkalom Családlátogatások száma:45 alkalom: Családon belüli bántalmazással kapcsolatos jelzések száma: 6 Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők száma:5 fő Jogi tanácsadás: 3 Pszichológiai tanácsadás: 2 Dologi javak közvetítése: 195 esetben Beilleszkedési programban részt vevők száma:20 fő 7

8 A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái az alábbiak szerint alakultak Életviteli 5 Családi kapcsolati 4 Családon belüli bántalmazás 6 Lelki mentális 5 Gyermeknevelési - Anyagi 11 Foglalkoztatással kapcsolatos 21 Egészség-károsodás következménye 10 Ügyintézési nehézségben segítségkérés 24 Információ hiány 20 Egyéb, éspedig: lakhatási 3 Összesen 104 Összesenből több probléma együttes előfordulása 16 Összesenből krízishelyzet 3 A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint Nem, életkor 6 évesnél éves összesen fiatalabb idősebb éves férfi nő összesen A családgondozásban részesülők száma: Esetkezelésbe részt vettek száma 37 fő Ebből szociális-mentális esetkezelés 37fő Pszichológiai esetkezelés - Jogi esetkezelés 1 fő Dologi javak közvetítése és nyújtása 58 fő Beilleszkedési program 20 fő Egyéb csoportfoglalkozás 39 fő 8

9 A szolgáltatást igénybe vevők aránya gazdasági aktivitás szerint foglalkoztatott munkanélküli inaktív 3% 19% 21% 57% A szolgáltatást igénybe vevők aránya a család összetétele szerint egyedül élő 38% házastársi vagy élettársi kapcsolatban élők 41% többgenerációs család 13% egy szülő gyermekkel vagy gyermekekkel 8% 9

10 2015-ös évre vonatkozó tervek Továbbra is magas azon ügyfelek/családok aránya, akiknél a villany-, gáz-, víz-, szemétszállítási díjakból hátralékok halmozódtak fel, ezen családok számára különböző pályázati lehetőségekkel szeretnénk segíteni, például az E.ON Háló programjával. Terveink között szerepel a 2015-ös évben a nyári kézműves foglalkozás szervezése a 6-14 éves korosztályú gyermekek számára hetente egy alkalommal a Gyermekjóléti Központ családgondozójával és a védőnőkkel közösen szeptemberétől általános iskolás gyermekek számára szeretnénk kommunikáció fejlesztő, konfliktuskezelő csoportfoglalkozásokat szervezni azzal a prevenciós céllal, hogy a gyermekekben kialakuljon az egymás iránti tisztelet, elfogadás, empátia, tolerancia. Továbbra is adományok gyűjtésével és rászorulók részére való eljuttatásával szeretnénk segíteni ügyfeleinknek. A családgondozó folyamatosan jó kapcsolatot próbál kiépíteni és fenntartani a jelzőrendszer tagjaival: polgármesteri hivatal dolgozóival, háziorvosokkal, civil szervezetekkel, idősek klubjával, védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, házi segítségnyújtás dolgozóival, mert a szociális munkában, így a családgondozás során is az összefogás, a csapatmunka elengedhetetlen feladat. Szekszárd, április 8. Papp Győző HSZK Igazgató Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó Családgondozó 10

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Irodája 4242 Hajdúhadház, Béke. u. 54/b.Tel/fax.: 52/583-129. E-mail: csaladsegito@hajduhadhaz.hu BESZÁMOLÓ a Hajdúhadházi Mikrotérségi

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben