2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről"

Átírás

1 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja évben Decs községben végzett tevékenységéről

2 A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató Központ Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában, integrált intézményként működik. Egyik szervezeti egysége a Családsegítő Központ. A Családsegítő Központ a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt alapszolgáltatást. Szakmai tevékenységünket az III. évi törvény (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) illetve az 1/ (I.7.) SZCSM. rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) és ezek módosításai alapján végezzük. A hozzánk forduló ügyfelek az alábbi segítségi formákat vehetik igénybe problémáik megoldásához: Családsegítő szolgáltatás, Közösségi pszichiátriai ellátás, Csoportokkal végzett szociális munka, Beilleszkedést segítő program, Jogi tanácsadás, Pszichológiai tanácsadás, Ügyintézés, Mediáció. A Családsegítő Központ munkatársai az alábbi településeken végezték tevékenységüket: Szekszárd, Decs, Harc, Felsőnána, Kéty, Murga, Őcsény, Szálka, Zomba. Decs községben a fent felsorolt szolgáltatások közül a családsegítést, a közösségi pszichiátriai ellátást, a csoportokkal végzett szociális munkát, jogi és pszichológiai tanácsadást, mediációs eljárást vehetik igénybe a lakosok. Utóbbi három szolgáltatási formát előzetes időpont egyeztetést követően Szekszárdon, a Családsegítő Központban vehetik igénybe ügyfeleink. A családsegítő szolgáltatást kistérségi társulás keretében nyújtja a szolgáltató. A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családgondozó (Decs, Őcsényi u. 10.) Strébl Attila közösségi gondozó (Szekszárd, CSSK Vörösmarty u.5.) Dr. Fekete Tamásné Dr. Tóth Szilvia jogász (Szekszárd, CSSK Vörösmarty u.5.) Dr. Béndek Ferencné pszichológus (Szekszárd, CSSK Vörösmarty u.5.) A szolgáltatás tárgyi feltételei A családgondozó a fent megjelölt címen a Gyermekjóléti Központ családgondozójával közös használatban lévő irodával és interjúszobával rendelkezik. Az interjúszobában történik az ügyfelek fogadása. Az iroda telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, iratszekrénnyel felszerelt. A működés feltételei adottak. Az iroda jól megközelíthető helyen, a település 1

3 központjában található. A családgondozó Szekszárdról jár ki a településre, ott heti két napot tölt. A településen belül kerékpárral vagy gyalogosan közlekedik. Ügyfélfogadás: Kedd: 8-12 óra Csütörtök: 8-12 óra A családgondozó ügyfeleket a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül látogatja a családokat, s eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is. A családgondozónak feladata, hogy folyamatosan részt vegyen esetmegbeszélésen, továbbképzésen és szupervízión. A helyettesítést szükség esetén a Családsegítő Központ kijelölt családgondozója látja el. A családgondozó tevékenységéről a község lakóit a kábeltelevízión keresztül, a helyi újságban valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján folyamatosan tájékoztatja. Szakmai tevékenység Családsegítés keretein belül munkatársaink: Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtetnek Fogadják a beérkezett jelzéseket és felkeresik az érintett személyt, illetve családot Tájékoztatást nyújtanak az igénybe vehető szolgáltatásokról Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak Szociális és egyéb adatokat gyűjtenek az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében Megszervezik pénzbeli és természetbeli ellátásokhoz való hozzájutást Segítséget nyújtanak az egyének és családok kapcsolatkészségének javításához Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló, közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat szerveznek. Speciális támogató, önsegítő és szabadidős csoportokat szerveznek Jogi és pszichológiai tanácsadás keretében pszichológus és jogász kollégáink segítik az ügyfeleket, lelki-mentális, illetve jogi természetű problémáik megoldásában. Azokat az ügyfeleket, akiknek ilyen jellegű segítségre van szüksége, a családgondozó Szekszárdra irányítja, ahol előzetes időpont egyeztetés alapján vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Minden hétfőn óráig ingyenes jogi tanácsadás, keddenként pszichológiai tanácsadás áll az ügyfeleink rendelkezésére. Az elmúlt évben 3 fő decsi lakos vette igénybe az ingyenes jogi tanácsadást. Ügyintézés Egyre magasabb azon ügyfelek száma, akik a helyi és a más- nem önkormányzati- forrásból elérhető pénzbeli szociális ellátások valamelyikét szeretnék igényelni. Ezen ügyfelek az ügyintézésben kérik segítségünket. (Nyomtatványok kitöltése, fénymásolás, információ az ügymenetekről) 2

4 A családgondozó információt nyújt ügyfeleinek az igénybe vehető anyagi segítség forrásokról, a munkaügyi kirendeltség állásajánlatairól. Beilleszkedést segítő program A évi III. törvény a szociális ellátásokról és szocális igazgatásról (Szt. 37 ) értelmében rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (együttműködésre kijelölt szerv). Az együttműködés keretében a jogosult az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. A fentiek értelmében Decsen a Családsegítő Központ az együttműködésre kijelölt szerv, ezért a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfeleknek együtt kell működnie a családgondozóval. Decsen 2012-ben 27 fő rendszeres szociális segélyezett ügyfelet gondozott a családgondozó. Ezen személyek számára beilleszkedést segítő programot dolgozott ki a Családsegítő Központ. A beilleszkedési program lényegét tekintve egy közösen kidolgozott és egyénre szabott segítségnyújtás azzal a céllal, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy minél hamarabb visszatérhessen a munkaerő-piacra. Ezen túlmenően azonban más fontos funkciói is vannak: oldani a hosszú munkanélküli létből adódó izolációt, pszichés támogatást nyújtani nehéz élethelyzetek feldolgozásában, tanácsot adni különféle ügyek intézéséhez. A 2012-es évben a beilleszkedési programban részt vevő ügyfelek számára már a közhasznú munkavégzés lehetősége is megszűnt, ami a korábbi években átmeneti megoldást jelentett munkanélküli helyzetük javítására. A jogszabály a 2011-es évtől nem tette lehetővé az 55 év feletti aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára a közhasznú munka végzését. A foglalkoztatási helyzet romlását mutatja, hogy a 27 személy közül egy személynek sem sikerült elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, álláskeresés közben mindenhonnan elutasító választ kaptak. A múlt évben 3 főnek az öregségi nyugdíj ügyintézésben segítettem, akik ezáltal kikerültek az aktív korúak ellátásának rendszeréből. A beilleszkedést segítő programban résztvevő ügyfelek és a családgondozó - nyilvántartásba vételi nyilatkozatot készítenek - együttműködési megállapodást kötnek - a családgondozó helyzetfelmérést készít - beilleszkedési tervet készítenek - együtt dolgoznak a beilleszkedési tervben foglaltak megvalósításában - családgondozás keretében működnek együtt - más ellátási formákba jutásukon dolgoznak együtt A családgondozó adott esetben, együttműködési kötelezettség megszegése miatt jelzéssel él a juttatás folyósításának megszűntetése céljából. 3

5 2012-ben nem kellett a családgondozónak jelzést tenni a települési önkormányzat jegyzője felé együttműködési kötelezettség megszegése miatt, valamennyi ügyfél együttműködőnek bizonyult. Mediáció Kollégáink közvetítői tevékenységet végeztek ügyfelek vitás ügyeinek, konfliktusainak kezelése céljából. Csoportokkal végzett szociális munka A szociális munkában fontos, hogy a korrekció helyett a prevención legyen a hangsúly. Ezt szem előtt tartva elősegítjük, szervezzük a különböző szabadidős és önsegítő csoportok működését óta minden évben a nyári szünet ideje alatt foglalkozásokat tartunk, amelynek keretében minden alkalommal egy-egy kézműves technikát sajátíthatnak el a decsi gyerekek A nyári kézműves foglalkozást a családgondozó a Gyermekjóléti Központ családgondozójával és a védőnőkkel közösen szervezte és vezette, 8 alkalommal, 157 gyermek vett részt. Ingyenes ruhaosztás és ruhabörze A gazdasági válság kihatása, a lakáshitelek bedőlése miatt nagyon sok család került egzisztenciális krízishelyzetbe, ennek a tüneteit próbáltuk azáltal is enyhíteni, hogy egész évben adományokat gyűjtöttünk és osztottunk a településen: öt alkalommal tartottunk ingyenes ruhaosztást a helyi védőnőkkel közös szervezésben. A ruhaosztásokat igyekeztünk évszakonként megszervezni, részt vevők száma: fő között váltakozott. Nagyon sok esetben bútoradományokat közvetítettünk és juttattunk el a Polgármesteri Hivatal segítségével a rászoruló családokhoz. Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás a pszichiátriai betegek számára nyújt elsősorban lakókörnyezetükben, a család aktív részvételével segítséget. Az ellátás elsődleges célja, hogy a kliens mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva tudja rendezni ben 4 család vette igénybe ezt az ellátási formát. Kapcsolattartás a jelzőrendszerrel A Családsegítő Központ a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő rendszert működtet. Ennek érdekében kapcsolatot tart fenn intézményekkel, akik jelzéssel élhetnek a szolgálat felé. Ezek az intézmények egészségügyi szolgáltatók, oktatási-, nevelési intézmények, személyes gondoskodást nyújtó intézmények, rendőrség, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, ügyészség ben a családgondozó legtöbb jelzést a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól kapott: sok esetben közüzemi díjtartozások, anyagi jellegű gondok, eladósodás miatt jeleztek. 4

6 Nagyon sok jelzést kapunk idős ember ellátásával kapcsolatos problémák miatt: egészségügyi, mentális okok miatt az idős ember nem tudta ellátni magát saját otthonában. Gyakran a szomszédok, utcabeliek, a helyi lakosság tett jelzést. Ilyen esetekben bentlakásos intézménybe történő elhelyezésben illetve más ellátások közvetítésével (házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás) tudott segíteni a családgondozó. Jól működő jelzőrendszert sikerült kialakítani a településen a Gyermekjóléti Központ, Védőnői Szolgálat és az Idősek Klubja, Általános Iskola, Óvoda munkatársaival. A családgondozó folyamatosan részt vesz a szakmaközi megbeszéléseken és a szociális kerekasztalon. A szociális kerekasztal megbeszélésein a helyi szociális, oktatási, nevelési és civil szervezetek szakemberei vesznek részt abból a célból, hogy a lakossságot érintő szociális, mentális, életvezetési, anyagi problémákat feltérképezzék és megfelelő megoldás kidolgozásán együtt gondolkodjanak. Az ellátottak köre A családsegítést igénybe vehetik a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező elsősorban 18 év feletti személyek és családok. A családgondozást igénybe vevő lakosokra jellemző a nagyarányú munkanélküliség, iskolázatlanság, elszegényedés, lakásproblémák, többgenerációs együttélések, megélhetési gondok, magas halálozási és rokkantsági nyugdíjas arány. A problémák szinte minden család esetében halmozottan fordultak elő, komplex segítő tevékenységre volt szükség, az összes segítő formát alkalmaztuk az érintett családok életminőségének javítása érdekében. Munkanélküliség: A gazdasági válság következtében sok munkahely megszűnt, illetve kevesebb alkalmazottal végeztetik el a munkát. Nagyon sok esetben munkanélküli kliensek fordultak a családgondozóhoz: önéletrajzírásban, munkahelykeresésben kértek segítséget. Megfigyelhető tendencia, hogy ügyfeleink nagy része tartósan kiszorult a munkaerőpiacról, a 2012-es évben még az alkalmi munkavállalás lehetősége is lecsökkent, nehezen jutottak hozzá az idény jellegű munkákhoz is, mint például a mezőgazdasági vagy építőipari napszámos-, és segédmunkákhoz. Lakáshelyzet: Ügyfeleink körében a lakáshelyzet rendkívül rossz, legtöbb család olyan épületben él, amely 50 évnél régebbi, műszaki állapota rossz, felújításra szorulna, azonban anyagi helyzetük nem teszi lehetővé a felújítás elvégzését. Az elmúlt évben családok kerültek krízishelyzetbe a lakás rossz állapota, valamint a közüzemi díjtartozás miatti eladósodás következtében. A családok számára a lakásfenntartás költségei még kis alapterület esetén is megterhelők. Eladósodás: A családsegítésben részesülő családok többségének 4-5 különféle hitele van, az sem ritka, hogy ennél több. A hitelek fizetésével el vannak maradva, nem válaszolnak a felszólításokra, gyakran fel sem bontják a behajtó cégektől érkező levelet, hanem kidobják. A különféle tartozások, közüzemi díjhátralékok kifizetéséhez gyakran újabb hitelt vesznek fel nagyon 5

7 magas kamatra -, ami csak pillanatnyi megoldást jelent számukra, valójában még rosszabb helyzetbe sodorja őket. Egészségi állapot: Ügyfeleink körében a fenti létbizonytalansághoz vezető okok miatt való állandó rettegés, a stressz, a rossz táplálkozási szokások következtében az egészségi állapot rendkívül rossz: magas az aránya a krónikus megbetegedéseknek, daganatoknak és magas a halálozási arány. Ügyfeleink körében nagyon sokan rokkantnyugdíjasok, több esetben a leszázalékolás ügyintézéséhez, fogyatékossági támogatás igényléséhez kérnek segítséget. A működéssel kapcsolatos adatok Összes forgalom:633 alkalom Ebből csoportforgalom:133 alkalom Ügyfelek száma:130 fő Ebből új ügyfelek száma:41 fő Csoportokkal folyó munka:8 alkalom Családlátogatások száma:45 alkalom: Családon belüli bántalmazással kapcsolatos jelzések száma: 4 Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők száma:5 fő Jogi tanácsadás:3 fő Pszichológiai tanácsadás: 1 fő Dologi javak közvetítése: 61 fő Beilleszkedési programban részt vevők száma:27 fő A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái az alábbiak szerint alakultak Életviteli 14 Családi kapcsolati 18 Családon belüli bántalmazás 4 Lelki mentális 12 Gyermeknevelési 4 Anyagi 50 Foglalkoztatással kapcsolatos 35 Egészség-károsodás következménye 15 Ügyintézési nehézségben segítségkérés 39 Információ hiány 28 Egyéb, éspedig: lakhatási 4 Összesen 223 Összesenből több probléma együttes előfordulása 33 Összesenből krízishelyzet 3 A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint Nem, életkor 6 évesnél éves összesen fiatalabb idősebb éves férfi nő összesen

8 A családsegítő tevékenység adatai az esetkezelések jellegét tekintve Esetkezelésbe részt vettek száma Ebből szociális-mentális esetkezelés Pszichológiai esetkezelés Jogi esetkezelés Dologi javak közvetítése és nyújtása Beilleszkedési program Egyéb csoportfoglalkozás 130 fő 130 fő 1 fő 4 fő 61 fő 27 fő 59 fő 2013-as évre vonatkozó tervek Terveink között szerepel a 2013-as évben a nyári kézműves foglalkozás szervezése a 6-14 éves korosztályú gyermekek számára hetente egy alkalommal a Gyermekjóléti Központ családgondozójával és a védőnőkkel közösen. Újabb jelzőrendszeri tagok feltérképezése, kapcsolatfelvétel: a településen a református egyháznak, a Szeretetotthonnak és az Idősek Otthonának új vezetői lettek 2012-ben, a házi segítségnyújtásba 9 új gondozónő kapcsolódott be. Az új jelzőrendszeri tagokat személyesen felkeressük, szórólapokat juttatunk el, felhívjuk a figyelmüket a jelzés fontosságára. Továbbra is adományok gyűjtésével és rászorulók részére való eljuttatásával szeretnénk segíteni ügyfeleinknek. Nagyon jól működik Decs községben a szociális kerekasztal, amelyet továbbra is szeretnénk folytatni, mert ezáltal több oldalról tudunk egy adott problémát átgondolni és közösen igyekszünk megoldani. A családgondozó folyamatosan jó kapcsolatot próbál kiépíteni és fenntartani a jelzőrendszer tagjaival: polgármesteri hivatal dolgozóival, háziorvosokkal, civil szervezetekkel, idősek klubjával, védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, házi segítségnyújtás dolgozóival, mert a szociális munkában, így a családgondozás során is az összefogás, a csapatmunka elengedhetetlen feladat. Szekszárd, február 8. Papp Győző HSZK Igazgató Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó Családgondozó 7

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben