Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának"

Átírás

1 Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint készült, mely megfelel a helyi önkormányzatok számára a évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. Beszámoló oldal 1

2 I. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 1. A gyermekjóléti szolgálat adatai Cím: 7144, Decs, Őcsényi u 10. Telefon: 74/ Fax (Gyermekjóléti Központ): 74/ (Gyermekjóléti Központ): Ügyfélfogadás: hétfő Kedd: szerda csütörtök péntek - A gyermekjóléti központ munkatársa a hét minden munka napján a településen tartózkodik. Ügyfeleket a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül látogatja a családokat, eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is. 2. Személyi feltételek A szekszárdi gyermekjóléti központ, társulási keretek között látja el a gyermekjóléti szolgáltatást Decs nagyközségben. A Központ munkatársa, Buzás Erika június 1-től végzi ezt a tevékenységet Decsen. A családgondozó általános szociális munkás végzettséggel rendelkezik, ami megfelel a törvényi előírásoknak. A helyettesítését szükség esetén a gyermekjóléti központ vezetője által kijelölt családgondozója látja el. 3. Tárgyi feltételek 2007 szeptemberétől került a szolgáltatást végző szakember irodája jelenlegi helyére, egy épületbe a védőnői szolgálattal. A védőnői szolgálattal közös épület előnye, hogy a családgondozónak módjában áll megismerkedni még a gyermek megérkezése előtt a nehéz helyzetben lévő családokkal. Rendelkezik az iroda saját számítógéppel, nyomtatóval, önálló telefonvonallal, 2007 novemberétől internet elérési lehetőséggel felszerelve januártól az irodát a Családsegítő Központ családgondozójával közösen használja. Az iroda épülete jól megközelíthető központi helyen található. A családgondozó szolgálati gépkocsival nem rendelkezik, de használni tudja a szolgálati kerékpárt. A családlátogatások általában gyalogosan vagy kerékpárral történnek. 4. Szakmai tevékenység A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik. A családgondozó tevékenységéről a törvényi előírásoknak megfelelően május 30-án beszámolt a képviselőtestület előtt. A családgondozó kizárólag gyermekjóléti tevékenységet folytat. A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységéről készült ismertetőt, feladatait és elérhetőségeit több helyen kiplakátolta, Az ügyfélfogadás rendje megtalálható az oktatási-nevelési, egészségügyi, közigazgatási intézmények hirdetőtábláin is. Beszámoló oldal 2

3 Munkatársunk tevékenységéről a község lakóit a kábel tévén keresztül, helyi újságban valamint a polgármesteri hivatal hirdetőjében folyamatosan tájékoztatjuk. A családgondozónak rendszeres kapcsolata van a jelzőrendszeri tagokkal. A jelzések szóban és írásban is érkeznek. Szóbeli jelzések esetén a családgondozó kéri a jelzések, írásban történő utólagos megküldését is ben Kicsi szociális kerek asztal elnevezésű szakmaközi megbeszélések szervezésében a családgondozó is részt vett. A családgondozó által nyújtott szolgáltatások: információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges: családgondozás, családlátogatás, egyéb tartózkodási helyen (kórház, stb.) történő látogatás, felkeresés. Jogi-, illetve pszichológiai tanácsadás helyben nincs. Az ügyfeleket, akiknek ilyen jellegű segítségre van szüksége, a családgondozó Szekszárdra irányítja, ahol előzetes időpont alapján vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Minden hétfőn ig és csütörtökön óráig ingyenes jogi tanácsadás, keddenként óráig ingyenes pszichológiai tanácsadás áll az ügyfeleink rendelkezésére. Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van adományok fogadására ruhaadományok osztására, valamint bútorfelajánlások, egyéb használati tárgyak (pl. babakocsi, gyermekhordozó stb) közvetítésére ben 4 alkalommal került sor ruhaosztásra 120 családot érintett ben lakossági felajánlásból és az önkormányzat által létrehozott krízis lapból létrejött egy kisebb tartósélelmiszer készlet, amelyet elsősorban krízisben lévő családok között osztanak szét a családgondozók és a védőnők, és ebből volt lehetőség karácsonyi csomagot adni néhány rászoruló családnak. A családgondozó a prevenciót szolgáló tevékenysége keretében a falu rendezvényein lehetőségeihez mérten részt, ünnepekhez kapcsolódóan játszóházat, saját programokat tart a településen élő gyerekeknek. A családgondozó szorosan együttműködik a Polgármesteri Hivatallal a szülőkkel, és az óvodával az óvodáztatási támogatás természetben jutatása ügyében. A családgondozónak folyamatosan lehetősége van az esetmegbeszélésre, a továbbképzésre és a szupervízióra is. II. Gyermekjóléti Szolgáltatás Működésének tapasztalatai: Gondozási tevékenység 2012-ben (néhány statisztikai adat) Gondozási esetek száma 2012-ben Gondozás formája Családok száma Érintett gyerekek száma Önként együttműködő (alapellátás) 7 21 Védelembe vétel 8 28 Vér szerinti családgondozás 5 10 Gondozásba nem vett, és egyszeri esetek Összesen: Beszámoló oldal 3

4 Szakmai tevékenység adatai Tevéke Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való közreműk Ügyfélforgalom Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Adományozás III. A gyermekek veszélyeztetettségének okai A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Kezelt probléma száma Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb) 66 Gyermeknevelési 43 Szülői elhanyagolás 1 Családi konfliktus (szülők egymás közötti, szülő-gyermek közötti) 20 Szülő vagy család életvitele 2 Gyermekintézménybe való beilleszkedés 1 Magatartászavar, teljesítményzavar - Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 10 Fogyatékosság, retardáció - Szenvedélybetegségek 1 A veszélyeztetettség okai (részletezés): Gyermeknevelési problémák: 2011-hez képest jelentősen megugrott, a gyermeknevelési problémákkal küszködő családok száma, amely az iskolai hiányzásokhoz kötődő törvényi változásoknak köszönhető. A helytelen gyermeknevelési szokások, a szülők negatív példamutatása, különböző életszakaszokban, különböző képen jelentkezik a gyerekeknél. A család tünethordozói a gyerekek, amelyek óvodai viselkedési problémáknál kezdődnek, de leginkább kamaszkor körül csúcsosodnak ki. Pl. a tankötelezettség megsértése (hiányzások), fiatalkori terhesség, a csavargások, a szülőkgyerek, gyerek-iskola, iskola-szülő közötti konfliktusokban. A 2012-es évben az előzőévekhez képest megnőtt a szerhasználó, és a viselkedésfüggő (pl. internet) gyermekek száma, de sajnos a szülők körében is megjelentek ezek a viselkedésformák. A szülők és a család gyakran tehetetlenek gyermekük viselkedésével szemben, nincsenek ismereteik a problémák, konfliktusok kezelésében, megoldásában. A szülők, a gyermeknevelés összes felelősségét még mindig az iskolára, óvodára hárítják. Családi konfliktus Családon belüli erőszakról 2012-ben hivatalosan 10 alkalommal kapott jelzést a szolgálat, amely 8 gyermeket érintett, van olyan család ahol több esetben is előfordult ilyen eset. A szülők egymás közötti konfliktusa gyakran rejtve marad, mert a bántalmazott fél és szégyelli a helyzetét, a bántalmazó pedig nyílván nagyon vigyáz a családi titok megőrzésére. A gyermek magatartásváltozása azonban felhívhatja a figyelmet a problémára. Ezekben, az estekben nagy szerepe van az észlelő Beszámoló oldal 4

5 személynek abban, hogy a bántalmazott fél segítséget merjen kérni. Érzelmi és higiénés elhanyagolás súlyos következményeivel azonban gyakran találkozunk. Szülő vagy család életvitele: A szülők és a családok életviteli problémái között a legsúlyosabb a negatív szülői példamutatás, passzív életvezetés, céltalanság, rendszertelen életvitel, agresszió, alkoholizmus, bűnözés. Új problémaként jelentkezett az internet függő szülő által elhanyagolt gyermek problémája, és az internet függő gyermek. Az anyagi természetű problémák évről évre növekednek a gazdasági válság egyre több család lecsúszását eredményezi, ennek következtében nagyon sok család küzd szinte a létfenntartást veszélyeztető súlyos anyagi problémával, eladósodással, munkahely elvesztésével, ezen problémák a gyermekek életminőségét, és a jövőbe vetett hitét negatívan befolyásolja. A közmunka program juttatásainak, és a munkaidő csökkenése a veszélyeztetett családok körében ismét erősítette az anyagi nehézségeket és pszichés feszültségeket is gyakran okozott. Az óvodáztatási támogatás természetbeni juttatása, nagyban megkönnyíti az óvodába induló gyermekek szüleink anyagi terheit. (és nagyban hozzájárult a szolgálat elfogadottságához a lakosság körében) Egyéb: Nem új típusú probléma, amikor a kiskorú gyermek a bántalmazó, társait fenyegeti agresszív viselkedésével. Új probléma az, amikor a szülők, a biztosabb megélhetés reményében külföldön vállalnak munkát, és a gyermekeiket nagyszülőkre, vagy rokonokra hagyják. Családba fogadással, vagy anélkül. A gyermekek erre az elhagyatottság érzésére különböző képen reagálnak, iskolakerülés, fegyelmezési problémák, pszichés problémák jelentkeznek ezekben a családokban. Válsághelyzetben levő várandós anya gondozására: egy esetben került sor válsághelyzetben lévő várandós anya gondozására egy esetben került sor, amely során meggyőződött a családgondozó arról, hogy a gyermeket felkészülve és a megfelelő környezetbe viszik haza a szülők, az anyát a védőnővel közösen sikerült felkészíteni a gyermekágy nehézségeire, a gyermek 2013-ban született. Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: Ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma jelentősen csökkent: Ideiglenes elhelyezésre 1 családból összesen 2 gyermek esetében került sor, mindkét gyermek átmeneti nevelésbe került. A családokkal havonta több alkalommal tartom a kapcsolatot. Átmeneti nevelésbe vett gyermekek: Átmeneti nevelésben 15 gyermek van, összesen 6 családot érint. Három család igen passzív a vérszerinti családgondozás folyamatában, egy családból a szülők külföldre távoztak, Két családnál jól működő együttműködés volt tapasztalható. Tartós nevelésbe vett gyermek 2012-ben nem volt Decsen.. Családba fogadás: 1 családnál történt, és 3 gyermeket érintett, de a befogadó család egy hónap múlva kérte a családba fogadás megszüntetetését, a szülők a gyermekeket magukkal vitték külföldre. Utógondozás: Átmeneti nevelésből egy gyermek került vissza családjához, a gyermekkel és családjával együttműködésünk nagyon jó. Beszámoló oldal 5

6 IV. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai tapasztalatai: Az iskola és az óvoda vezetői és gyermekvédelmi felelősei, jelentősen megkönnyítik az információáramlást és az esetek észlelését, az esetek megbeszélése rendszeres telefonon és személyesen is. A gyermekvédelmi felelősök részt vesznek a központ által gyermekvédelmi felelősöknek szervezett munkacsoportjában is. A szóbeli jelzések jól működnek, az írásban történő jelzések száma a 2011-es évhez képest 30%-al növekedett. A védőnőkkel, nagyon szoros az együttműködés, gyakoriak a közös családlátogatások. Az együttműködést jelentősen megkönnyíti, hogy a két szolgálat közös épületben található. A közösen szervezett programok még szorosabbá teszik a szolgálatok között a munkát. A gyermekorvossal és a felnőtt háziorvosokkal a családgondozó kapcsolata nagyon jónak mondható, kölcsönösen segítik egymás munkáját. Szakmaközi megbeszélések: 6 alkalommal zajlottak, ahol a jelzőrendszer tagjai és a polgármester úr vettek részt. Legfőbb témák, a település szociális helyzete, krízis csomag igénylése a szociális bizottságtól, a közbiztonság, a nyári programok, adományozások szervezése, információ csere a település intézményei, védőnői és a gyermekjóléti szolgálat között. A szakmaközi megbeszélések szorosabbra fűzik az intézmények közötti kapcsolatot, és a közös gondolkodás, a problémák, megoldásában nyújt segítséget. A városi rendőrkapitánysággal is rendszeres a kapcsolattartás. Esetmegbeszélések: esetmegbeszélések a jelzőrendszerrel rendszeresek. Esetkonferenciák: 3 esetkonferenciát tartottunk, 3 családot érintő probléma esetében. Települési Tanácskozás: március 27-én megtartotta a gyermekjóléti szolgálat. A jelzőrendszer tagjai közül 10-en megjelentek a megbeszélésen. V. Szabadidős tevékenységek részletezése: A szolgálat fontos feladata a prevenció. Az évi XXXI. törvény 39 2 d) pontja értelmében szabadidős programokat szervez. A Gyermekjóléti Központ nyári programjainak megnyitójára Decsen került sor. Ahol szekszárdi és a központ társult településeiről érkező gyermekek helyismereti túrán vettek részt majd a Faluházban vetélkedő egy helyi vállalkozó jóvoltából és a konyha segítségével uzsonna várta a vendégeket. A védőnői szolgálattal közösen 2012-ben a következő programok kerültek megrendezésre. Helye: A védőnői szolgálat tanácsadó helyisége Időpontja: nyári szünetben minden héten, szerdán óráig 8 alkalommal, összesen 157 gyermek vett részt. A program célja: Hasznos szabadidő eltöltése a szünidő ideje alatt. Készségek fejlesztése. Közösség építés. A kézműves technikák megtanítása. Népi mesterségekkel való ismerkedés(pl: gyöngyszövés, csuhézás stb Beszámoló oldal 6

7 Az anyagköltséget a képviselő testület biztosította. Szakmai segítséget nyújtottak az iskola pedagógusai. VI évi tervek A nyári kézműves foglalkozások folytatása. Egyéni esetkezelés folytatása A gyermekjóléti központ nyári programjaihoz kapcsolódni, minél több decsi gyermeket eljutatni a szekszárdi rendezvényekre is. Ruhagyűjtés és egyéb adományok közvetítése, ruhaosztás, megszervezésének folytatása. Élelmiszer adományok kezelése. A Szakmaközi megbeszélések szervezése, és az üléseken további aktív részvétel. A kapcsolat javítása azokkal a civil szervezetekkel, akik gyermekekkel foglalkoznak. Decs, január 3. Buzás Erika családgondozó Szabó Aliz szakmai vezető Beszámoló oldal 7

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben