BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1

2 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti alapellátás. A gyermekjóléti szolgálat működésével az évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak megvalósulását. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS: I.) Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv. 39. (1) ). A gyermekjóléti szolgálat szervezeti kerete: A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény többcélú intézményként működik, benne külön szervezeti egységeként a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenykedik. Személyi feltételek: Az elmúlt év gyakorlatát követve, a gyermekjóléti szolgálat munkáját heti 10 órában 1 fő családgondozóval látja el. A családgondozó képesítése: Az 1 fő családgondozó június 14. óta dolgozik az intézményben, tanítói, és ifjúságsegítői képesítéssel rendelkezik. Folyamatban van a szakirányú szakképesítés megszerzése. Tárgyi feltételek: A gyermekjóléti szolgálat az BSSI épületében, - Tiszaug, Rákóczi F. utca 49. szám alatt a Családsegítő Szolgálattal közös irodában található meg. A helyiség a személyes segítő munkára, valamint kis létszámú szakmai megbeszélésekre alkalmas. Technikai feltételek megfelelőek, saját számítógép, internet elérhetőség, telefon, háromfunkciós nyomtató segíti a családgondozó munkáját. A családlátogatásokat a családgondozó gyalog vagy a saját kerékpárjával oldja meg. Ellátottak köre: éves korosztály és családjaik. - utógondozás esetén éves korosztály. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: - Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön. - Jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. - Hatóság által kötelezett formában. 2

3 Illetékességi terület: Tiszaug közigazgatási területe dec.31.-ei Statisztikai adatok Nő /fő/ Férfi /fő/ Összesen 0-18 éves állandó lakosok száma Ebből: 0-2 éves lakosok száma éves lakosok száma éves lakosok száma éves lakosok száma A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI MUNKÁJA 1. Szolgáltatási feladatok: A szolgálat feladatai a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. - tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési, stb. problémák esetén) - hivatalos ügyek intézésének segítése - kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása - közvetítés más intézmények, szakemberek felé - munkahelykeresés - a gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről - hatósági beavatkozás kezdeményezése - javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatosan figyelemmel kísérése - a gyermek panaszának meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedések megtétele - szociális válsághelyzetben lévő segítése, tájékoztatás az egészségi intézményeknél elhelyezett inkubátorokról, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, tájékoztatás arról, hogy a szülő hozzájáruló nyilatkozatot tehet a gyermek örökbeadásához. - gondozási-nevelési terv készítése - adományok közvetítése - környezettanulmány készítése. Szolgáltatási feladatok típusa: Esetek száma (halmozott adat): információnyújtás 10 tanácsadás 5 segítő beszélgetés 27 közvetítés más szolgáltatásba 1 hivatalos ügyek intézése 9 családlátogatás 14 Összesen: 66 Ezek az adatok nem nagyok, de összességében 2009-hez képest csökkenést nem mutatnak. Védelembevétel 2010-ben nem történt. 3

4 Adományközvetítés A Gyermekjóléti Szolgálat munkája során együttműködik a Családsegítő Szolgálattal, a nagyobb projectek hatékony lebonyolításának az érdekében. Élelmiszeradomány osztás Együttműködve az önkormányzattal a következő élelmiszeradományok kerültek kiosztásra: Időpont Adományt felajánló szervezet Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (Bp.1116 Tomaj u. 4.) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (Bp Tomaj u. 4.) Co-op Zrt. Élelmiszer típusa tartós élelmiszer (liszt, háztartási keksz, cukor, tészta, tej) Tartós élelmiszer (liszt. Háztartási keksz, cukor, tészta, tej) Tartós élelmiszer (konzerv, cukorka, tészta, szörp, étolaj) Érintettek száma 160 család 160 család 9 család A kiosztásnál figyelembe vettük a rászorultságot, melyet három dimenzió alapján határoztunk meg: létminimum közelében élők, kisnyugdíjasok, szociális rászorultak nagycsaládosok Ezeket a kategóriákat az adományozó szervezet határozta meg. Használtruha osztás A lakosok által adományozott gyermek és felnőttruhák osztása a rászoruló családok részére több alkalommal történt. Használt bútor és háztartási eszközök osztása: ebben az évben felajánlásból nem került osztásra. 2. Szervezési feladatok: a) Prevenciós célú és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programok szervezése. Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálat szexuális prevenciós programot Petrezselyemné Szálas Ilona védőnővel közösen szervezett. b) Veszélyeztetettségei észlelő és jelzőrendszer működtetése. A gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. Tagjai: védőnő, gyermekorvos, családsegítő szolgálat, oktatási-nevelési intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei, rendőrség. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik. 4

5 Honnan jött a jelzés? Esetek száma: egészségügyi szolgáltató 1 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat - nevelési-oktatási intézmények 1 önkormányzat (jegyző) 1 állampolgári jelzés - rendőrség 2 Összesen: 5 A szolgálat kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések formájában. A megbeszéléseken feltárják a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására közösen tesznek javaslatot. A gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. Megbeszélés típusa Száma: Szakmaközi megbeszélés 2 Esetkonferencia 3 Összesen: 5 3. Gondozási feladatok: a) Alapellátásban történő gondozás: Önkéntesen veszi igénybe a lakosság, mert ismerik a szolgáltató tevékenységet, vagy jelzés esetén a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal. Felkínálja a szolgálat segítségét. Ha a család elfogadja a segítséget, elindul a családgondozás, megállapodás kötése, ki milyen feladatot vállal a probléma megoldása érdekében. b) Védelembe vétel: Ha nem fogadja el a család a szolgálat segítségét, akkor a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a gyámhatóság felé a gyermek védelembe vételére. A gyámhatóság határozatban rendeli el a családgondozást, a szolgáltatás igénybevételét, a szolgálattal való együttműködést. c) Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti családjában végez családgondozást. Segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy személyükben, életvitelükben, változtatni tudjanak, hogy meg tudják teremteni a megfelelő lakáskörülményeket és anyagi biztonságot, hogy gyermekeiket ismét saját családjukban nevelhessék. d) Utógondozás: átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után - kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták - a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek utógondozását. Célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetébe való visszailleszkedését. Felmerülő problémák A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel találkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének okai egyrészt a családok anyagi helyzetére vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal. A mindennapos megélhetési gondok miatt a családok túlzott mértékben vállalnak kölcsönöket, mert azt hiszik így könnyebb lesz az életük, de az anyagi bizonytalanság csak tovább fokozódik. Közüzemi 5

6 számláikat nem tudják fizetni, így a szolgáltatások kikapcsolásra kerülhetnek, ügyvédet, vagy végrehajtót küldenek a családra. További problémát jelent, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés, türelmetlenség, és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák. a) A Gyermekjóléti Szolgálat intézményi kapcsolatai: - jegyző - védőnői szolgálat - gyermekorvos - háziorvos - közoktatási, nevelési intézmények - helyi társadalmi és civil szervezetek - gyámhivatalok - közigazgatási hivatal - gyermekvédelmi szakszolgálat - családsegítő szolgálatok - pártfogó felügyelői szolgálat 2) Egyéb feladatok: a) A Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció A napi munka során vezetett dokumentációk: - Forgalmi napló a kliensek számát, és a szakmai tevékenységet tükrözi. - Minden gondozott gyermekről vezeti a gyermekjóléti szolgálat a Gyermekeink védelmében elnevezésű egységes nyilvántartási rendszer adatlapjait. - Személyes dossziék: A gyermekjóléti szolgálat minden családról külön dossziéban lefűzve gyűjti a munkája során keletkezett iratokat, családlátogatásokról készített feljegyzéseket, javaslatokat, környezettanulmányokat. - Statisztikák. Tiszaug, március 23. Keresztes Éva családgondozó 6

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben