DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014"

Átírás

1 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

2 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Mindezt ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével és szervező tevékenységgel biztosítjuk.

3 A jelzőrendszer Fontos: a rendszer megfelelő kiépítése, folyamatos működtetése jól működő személyes kapcsolat kiépítése az észlelő és jelzőrendszer munkájának összehangolása a résztvevők korrekt együttműködése a szakmai és emberi kapcsolatok "frissen tartása", állandó újítása a településrész lakosságának tájékoztatása

4 A jelzőrendszer Szakmaközi megbeszélések 7 alkalommal Esetkonferenciák, esetmegbeszélések 124 alkalommal Gyermekvédelmi tanácskozás március 21.

5 A jelzőrendszerből érkezett jelzések Egészségügyi szolgáltató Szociális szolgálat Közoktatási intézmény Rendőrség Ügyészség, bíróság Társadalmi szervezet Pártfogói felügyelői szolgálat Állampolgár Jegyző

6 Esetszám

7 Családsegítő Családgondozásban részesülő gyermekes családok száma: 369 Jelzés gyermekjóléti központ felé 13 esetben Közösen gondozott esetek száma: 24 Szabadidős programok: Szünidei táborok, Babamama klub, Gitár suli, Önismereti csoport általános iskolákban, Disputa vitaklub, Civil nap, Újkerti sportnap, Mentál filmklub, Házhoz megy a Mikulás Nagysándor telepi gyermeknapi zsongás

8 Gyermekorvos Gyermekvédelmi probléma észlelése 19 esetben Jelzés 10 esetben Javaslatok a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében: Nevelőszülői hálózat fejlesztése Örökbefogadás lehetőségének egyszerűsítése A gyermekjóléti szolgálat szakszerűségének és hatósági jellegének erősítése

9 Védőnői Szolgálat Gondozott gyermekek száma:4736 fő 27 körzet (2012-ben 5606 fő 29 körzet) Védőnői ellátást nem igénylő családok száma: 16 Védőnői támogatást nem igénylő családok: 2 Gyermekvédelmi probléma észlelése 49 esetben Jelzés 36 esetben (összes védőnői jelzés 65) Válsághelyzetben lévő várandós anya: 6 fő

10 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Közös családlátogatás Szülők munkába állásának segítése és bölcsődei férőhelyek növelése Gyermekorvosok intenzívebb bevonása az esetek kezelésébe Gondozási,háztartásvezetési tanfolyam a szülők számára Fogamzásgátlás, családtervezés témakörére nagyobb hangsúly fektetése az oktatási intézményekben Rászoruló családok számára több segítségnyújtás, adomány Nyári táboroztatás Olcsó albérlet keresés

11 Bölcsődék Hátrányos helyzetű 2 gyermek HHH 1 gyermek Veszélyeztetett 1 fő Jelzés 2 esetben Esetmegbeszélés 3 alkalommal Más szakember bevonása: 4 esetben (családsegítő, védőnő, gyermekorvos)

12 Óvodák Hátrányos helyzetű 551 gyermek HHH 107 gyermek Veszélyeztetett 34 fő Jelzés 22 esetben Esetmegbeszélés 45 alkalommal Más szakember bevonása Családsegítő: 16 esetben Pedagógiai Szakszolgálat: 84 Pszichológus: 38 esetben Védőnő: 4 esetben Gyermekorvos: 1 esetben Egyéb: 39 esetben

13 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Bizalmi kapcsolat, partneri együttműködés kialakítása a szülőkkel, merjenek segítséget kérni Jelzőrendszer működtetése Szülő tartós betegsége esetén anyagi támogatás vagy étkezési kedvezmény biztosítása Folyamatos tanácsadás Adomány Alacsonyabb csoportlétszám, egyéni foglalkozás

14 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Rendszeres tájékoztatás, képzések, tréningek, konferenciák a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek számára Személyi feltételek bővítése: gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus Szülői fórumok szervezése Hozzáférhető szolgáltatások minden család számára, várakozási idő csökkentése, időben történő, térítésmentes segítségnyújtás Szakmaközi megbeszélés havi rendszerességgel A média hatásának ellensúlyozása

15 Általános iskolák Iskolába járó gyermekek száma: fő Hátrányos helyzetű: 2488 gyermek, HHH 635 gyermek Veszélyeztetett 413 fő, magántanuló 107 fő Jelzés 511 alkalommal (igazolatlan hiányzás 315) Esetmegbeszélés 252 alkalommal Más szakember bevonása Családsegítő: 75 esetben Pedagógiai Szakszolgálat: 294 esetben Pszichológus: 130 esetben Védőnő: 70 esetben Gyermekorvos: 5 esetben Egyéb: 26 esetben (logopédus, gyermekpszichiátria, ideggondozó, szakértői vizsgálat)

16 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Személyi feltételek: főállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, pszichológus, szabadidő szervező A jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgálatok megerősítése A mélyszegénységben élő családok gyermekei iskoláztatásának támogatása (utaztatás, ruházat, felszerelés) Szakszolgálatok, gyermek ideggondozó, a Pedagógiai Szakszolgálat és a gyermek pedagógusa közötti együttműködés erősítése

17 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Szülő tájékoztatása az igazolatlan hiányzás következményeiről Prevenciós tevékenység erősítése, személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Szakterületek szorosabb együttműködése Az iskolai védőnők és a házi gyermekorvosok bevonása a szakmai munkába

18 Középiskolák Iskolába járó gyermekek száma: fő Hátrányos helyzetű: 2124 gyermek, HHH 282 gyermek Veszélyeztetett 1030 fő, magántanuló 65 fő Jelzés 1005 alkalommal (igazolatlan hiányzás 878) Esetmegbeszélés 50 alkalommal Más szakember bevonása Családsegítő: 393 esetben Pedagógiai Szakszolgálat: 91 esetben Pszichológus: 203 esetben Védőnő: 35 esetben Gyermekorvos: 3 esetben Egyéb: 48 esetben (fejlesztő pedagógus, gyermekpszichiátria, mentálhigiénikus szakember, szakorvos)

19 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Személyi feltételek: főállású, szakképzettséggel rendelkező gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, pszichológus, szabadidő szervező Szakemberek által tartott tájékoztató szülők részére, szülői fórumok Gyorsabb és egyszerűbb adatközlés, formanyomtatványok, kérdőívek egységesítése Egyéni, személyre szabott figyelem, iskolai tanácsadás, empátia Családok megerősítése, segítése

20 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Közösségi, szabadidős programok térítésmentesen Képzés: mediáció Tájékoztatás törvényi változások gyakorlati megvalósításáról Nyitott programok a segítő szervezetek bemutatására A hátrányos helyzetű tanulók számára természetbeni juttatás: étkeztetés (minőségi), osztálykirándulás

21 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat Környezettanulmány készítése: 88 alkalommal Pártfogói felügyelet: 45 Jellemző problémák: Kimaradás az iskolából Dezorganizált családi háttér, inadekvát családi nevelés Alacsony szocializáltság, érzelmi elhanyagolás Motiválatlanság, perspektíva hiánya Alacsony jövedelem Anyagi haszonszerzés Lopás, garázdaság, testi sértés Bűnmegelőzés, prevenció: iskolai felvilágosító előadás

22 Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása A fiatalkorúak bűnelkövetésének okai: rossz baráti környezet anyagi haszonszerzés negatív családi minták alkoholos befolyásoltság iskolai illetve lakóhelyi konfliktusok felügyelet nélkül töltött szabadidő, a céltalan csavargás Szabálysértés elkövetése: 44 eset Bűncselekmény elkövetése: 18 eset

23 Javaslatok a gyermekek helyzete illetve a gyermekvédelmi rendszer javítása érdekében Ifjúságvédelmi felelős státuszának visszaállítása Bűn prevenciós előadások, Javító Intézeti látogatás Konfliktuskezelő, életvitelt segítő, készségfejlesztő tréningek Perspektivikus gondolkodás segítése, rendszeresség kialakítása Prevenció - káros szokások kialakulásának megelőzése, csökkentése

24 Problématípusok

25 Problématípusok

26 Speciális szolgáltatások Utcai és lakótelepi szociális munka: Szabadidős, szünidei programok Kapcsolatügyelet: 54 gyermek 301 alkalom Mediáció: 71 alkalom Kórházi szociális munka: a Szülészet- és Nőgyógyászatról, valamint a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályról 7 jelzés érkezett. Készenléti szolgálat: 21 érdemi hívás Tanácsadások Adományok

27 Szabadidős és preventív programok Böszörményi út Gyermekek nyári szabadidős programja Tavaszi és őszi szünidei program Csapókert Aranydió csoport Józsa Gyermekek szünidei szabadidős programja Gyermeknap Rajzverseny Kézműves foglalkozások Örökbefogadó csoport

28

29

30

31

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL HEJŐBÁBA 2008. 06. 18. A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2007. évi munkájának összefoglaló értékelése A 1997.

Részletesebben

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. Előterjesztés Az 5. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése a jegyző Előzmények:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben