A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told"

Átírás

1 A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

2 A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A veszélyeztetettség megelőzésének a feladatait kell meghatározni, illetve a már kialakult veszélyhelyzet mielőbbi megszüntetését megoldani. A szolgáltatás kiterjed a településen élő bármely gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, figyelembe véve a szükségleteket és a veszélyek teljes körét. Az ellátások igénybevétele önkéntes és ingyenes. A törvényben meghatározott esetekben (GyVT ) a gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője kötelezhető az együttműködésre. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében történő preventív tevékenység, amely lehetővé teszi a gyermeket általában veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség időben történő felismerését. A prevenciós feladat mindazon szakemberek együttes munkáját igényli, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. Ha a maga területén mindenki ellátja a feladatát, akkor nagyban segíti a gyermekjóléti szolgálat munkáját. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: - a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése, - tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, - a kialakult veszélyeztetettségi okok feltárása, ezek megoldására javaslat készítése, - családgondozással ezek felszámolása, - az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. A település minden tekintetben hátrányos, az ország egyik legszegényebb települése. Nagyon magas a munkanélküliség. A település lélek száma 400 fő, és az aktív keresők 75 %-a munkanélküli. Ennek oka lehet, hogy zsáktelepülés a közlekedés távolabbi városokba nem megoldott, közelben pedig nincs gyár vagy más egyéb, ami foglalkoztatni tudná őket. A családok nagy része még az alapvető élelmiszereket sem tudja megvenni, ruházkodásuk hiányos. Sajnos sem maguk, sem környezetük tisztántartására sincs igényük. A lakosság nagy részének az iskolázottsága alacsony, az idősebbek közül sok a funkcionális analfabéta. Sajnos az általános iskolába járó alapellátásban gondozott gyermekek közül sokan nem vesznek részt rendszeresen az iskolai órákon, hiányzásuk magas óraszámot tesz ki. A Gyermekjóléti Szolgálat február 27-én társult a biharkeresztesen lévő Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával. Új néven szerepel Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Biharkeresztes Told Telephely. A Telephely fenntartója maradt Told Község Önkormányzata, a munkáltatói jogokat Kiss Józsefné gyakorolja. A Telephelyen egy családgondozó látja el a munkát részmunkaidőben, heti 20 órában. Ezzel együtt a gyermekjóléti szolgálat mellett a feladatkör bővült a családsegítő szolgálat ellátásával is, ami magában foglalja a rendszeres szociális segélyen lévő ügyfelekkel való együttműködési megállapodás megkötését, valamint háromhavonta a kapcsolattartást a családgondozóval.

3 Néhány család esetében remény sincs a védelembe vétel megszüntetésére, mert a szülők csak abban az esetben tartják be az előírt magatartási szabályokat, ha az egyéb gyermekvédelmi intézkedés elrendelésére folyamatosan figyelmeztetve vannak. Az alapellátásban részesített gyermekek száma 20, védelembe vett gyermekek száma tavalyi évben 17 gyermek volt, ami összesen 11 családot érintett. A tavalyi évben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. Átmeneti nevelésbe vétel felülvizsgálata két gyermeknél volt, javasoltuk továbbra is az átmeneti nevelésbe vételt, a család életvitele miatt. Környezettanulmány készítésére a gyámhivatal két esetben kérte a gyermekjóléti szolgálatot. Védelembe vétel megszüntetésére nem került sor, sajnos a szülők életvitele ezt nem tette lehetővé. A tavalyi évben két fiatalkorú magántanuló volt. A gyermekek átmeneti gondozását a berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon biztosítja. Kezelt problémák típusa: - anyagi; - gyermeknevelési; - gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézsége; - magatartászavar, teljesítményzavar; - családi konfliktus; - szülők család, életvitele; - szülői elhanyagolás; - családon belüli bántalmazás; - szenvedélybetegségek. A szülők, család életvitele, az alkoholizmus, családi konfliktusok sok esetben veszélyeztetik a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését, ez által a gyermek családban történő nevelkedését. Anyagi okok miatt kiemelésre nem kerülhet sor. Sajnos a település lakosaira nagymértékben jellemző az alkoholizmus, több esetben mind a két szülőre. A gyerek és ruházatuk gyakran piszkos, büdös a környezetük elhanyagolt a kertet csak néhány család műveli. Óvodába kerüléskor megállapítható, a gyermekek elsődleges szocializációja hiányzik. Télen a tüzelés a fa lopásával történik, a pénzt segélyosztáskor két három nap alatt elköltik. Tapasztalatom alapján számos nagy családosnál a gyermekvállalás, mint bevételi forrást, megélhetést jelent és a gyermekek után járó jutatást inkább alkoholra, a kamatos pénz kifizetésére költik, mint gyermekükre. A fiatalok igen korán aktív szexuális életet élnek, ennek következtében nagykorúvá válásuk előtt gyermeket szülnek. A tavalyi évben két kiskorú gyermek esett teherbe, szülésük az idei évre várható. Az egyik lány magántanulóként folytatja tanulmányait, a másik fiatalkorú kérte a tankötelezettsége felmentését. Magas az iskolai hiányzások száma, ami trágár viselkedési formával is társul. A középiskolás lányoknál fiúknál egyaránt előfordulnak a hiányzások, gyakran csak 16 éves korukig járnak iskolába. A családoknak rendszeresen adunk, életvezetési, nevelési tanácsokat, nem egy esetben a háztartási eszközök helyes használatát kell megmutatni. Rendszeresen felhívjuk a szülő figyelmét a tisztaság fontosságára. A pénz beosztással kapcsolatban is segítséget próbálunk adni a családoknak. A fiataloknak családlátogatás alkalmával elmondjuk, szexuális felvilágosítást tartunk a korai szexuális élet elkerülésére, veszélyeire. Felhívjuk a tanulás fontosságára a figyelmet.

4 Az alkoholista családoknál, megoldást jelentene, egy olyan szakember segítsége, aki csoportosan foglalkozna az alkohol betegekkel. A problémák megoldásában, szerepet töltene be a munkahelyteremtés. Egy adósság kezeléssel foglakozó szakember segítséget jelentene, az eladósodott családoknál. Az iskolai hiányzások megszűnése érdekében, a szülők figyelmét felhívjuk kötelességeire, a gyermek a gyermekjóléti szolgálatban heti rendszerességgel segítő beszélgetésen vesz részt, hogy kiderítsük, a hiányzás okát, és rávezessük a tanulás fontosságára. Szükség lenne egy gyermek pszichológusra. A generációs munkanélküliség is hozzájárulhat, hogy a gyermekeknek nincs életcéljuk, megkérdezettek többsége azt mondja, addig jár iskolába, amíg gyermeke nem születik. Ezen csodálkozni sem lehet, hiszen szülei soha nem jártak dolgozni, látják, a segélyből, gyermeknevelésből is meglehet élni. Az oktatási intézményekben tartanak osztályfőnöki órákon bűnmegelőzési órákat, drogokkal, kapcsolatos prevenciós felvilágosítást, szexuális felvilágosítást. Úgy gondolom, a gyermekjóléti szolgálatban a heti tíz óra kevés. Told településen nem készült bűn megelőzési program. Fontos célnak tartjuk, hogy minél több gyermek végezz-e el a középiskolát, és tanuljon tovább, nem feltétlenül felsőfokú oktatási intézményben, legyen egy olyan szakma a kezében, amivel eltud, helyezkedni. Ennek érdekében folyamatos kapcsolattarás van az általános, középiskolával, szülővel. A hiányzások számát csökkentsük. A rendszeres hiányzók esetében eset megbeszélést, esetkonferenciát hívunk össze. Fontos, megértetni a fiatal lányokkal, ne az legyen a céljuk, hogy minél hamarabb gyermeket vállaljanak. Megtartottuk az esetmegbeszéléseket a szakemberek bevonásával Fontos cél, hogy megelőzzük, a fiatalok bűncselekményeket kövessenek el, családlátogatás alkalmával, segítő beszélgetés alkalmával felhívjuk a szülő figyelmét a tinédzserkor veszélyeire. Cél a családoknál az adóság megszüntetése, az elmaradt villanyszámla rendezése. Sok esetben felvesszük a kapcsolatot a szolgáltatóval, az általuk nyújtott lehetőségekkel igyekszünk élni. Segítő beszélgetésekkel próbáljuk megelőzni a bűnelkövetéseket, felhívni a gyermek, és a szülő figyelmét a drogok veszélyeire. A ruha gyűjtés egész évfolyamán folyamatos. Nagyobb ruhaosztás évente pár alkalommal szokott lenni. Az alapellátás keretében valógondozásra, a védelembevételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre néhány eset kivételével a szülők életvitele miatt kerül sor. A problémák halmozottak, sok esetben tűzoltó munkáról van szó, a gyermek családban történő nevelkedése elősegítése érdekében.

5 Tárgyi feltételek: A gyermekjóléti szolgálat részére felújításra került egy önkormányzati épület, amiben van két iroda, kiszolgáló helyiség, két toalett. Az iroda számítógéppel, fénymásolóval, bútorral felszerelt. Köszönettel fogadok minden segítséget, amivel hasznára lehetek szolgálatunk klienseinek. Told, február 12. Sándor Veronika családgondozó

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek

A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek Első körben a MACSGYOE régiói átbeszélték a címben jelzett témát és elküldték véleményüket írásban, a Szakmai

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

Gyermekjóléti Hírlevél

Gyermekjóléti Hírlevél Gyermekjóléti Szakmai Hírlevél 2011. III. szám Gyermekjóléti Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. október VIII. évfolyam 3. szám TARTALOM MEGVÁLTOZOTT

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u.

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u. Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 205 Biatorbágy Arany János u. Számlaszám: AXA bank-700009-57986 Képviselő: Surányi Kornél

Részletesebben

Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer

Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer Eloadásomban a magyar gyermekvédelmi rendszer szerkezeti felépítését, a jogszabályi hátteret, a szolgáltatások rendszerét kívánom bemutatni. Kitérek a foglalkozások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben